Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://apl.cineca.org/WCA/index.php ed76710a-f7c9-410d-9aaa-0854455952d8_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWFRFQ2pnN0dMZW0yNHlmendXZzQ3eGYrbUM1UHdEN1Vlc1RRWUc5Yy9ZZk1SQmVCSndWVFUrZnpORzlyVkxrOVdGSkZkMmI2KzlkUlkvNmpONVpvRDJ2dWlrdjF5RTZXN2xqMGpSYUtaZWJ0TnZDbTljSlhncWtSODE5YnR1V1JOejZheUhkMEZNeHFHTEVSM0RVL0IrVGFrMVRMczQ1SkxUVitoV1ltSVVQV3hmN0tFU0xxbTVWSHRuTytxc1ZtQUJxektoU0UzeXVzaWpJVzgwZDk2a1ErMHd0TlE1M0wzbitTbnl6dGRhZUVNL1h2eFo2ckVndi81dGtFZmFuY1p0UFNvN3k1NWM3UjgzZVBWSVBxOTAyLzdtSytRd2s1S0c3MTZSeDFmbDVvWTczekNFQUFkd3E5dEEzd3FCbjZOdW11OEZKV0FFZ2hIZDVEenZ5R2hncklnVnZHK3FROUUyOVIyc253SDBoSGR5eUd2WCtuWDlLYmtkQjIvLzhaMVc2cE9GbTJjODYxSXpYUnkzb0lhRENkTWF2Qjg2Nlh4alFUTnNXOWxVN1Nzd29jWjBvNG1Idy9DRlRsQnd1UGdFMmRRWGowVkNkQkIzTCt3amxablh5bFVmQUJra3lPUVdGOHV4MHBWTHJtR3BzMjU3d0o2S3pjMTh2dHlIeUxwWmZFSkVHUWJTS3lmc3BGb2d6ajI1dG1sWUd4V1pYTVVMd3JKa3dYb09JWU1yVjdCTm4yVXV3czFNZ3UrQTlUSFNDYXpld3l4ZWQvMnp5dk5PVG1FTlhubDE4c0U3NklCMFpld3R0TEFzVjljK0pwalBIYnBjTFNMZXFRb0kzcGkyeEo1QnBXRzQ2S1FNME5XeFltbEdWUHUvQ3Eza2oxMWcra0lreGdXTUhibmJmWDVEejhCTm1NRG9yYXVkVllBY0ttYTRaaGdMREI1WDhrQkJHR2V5eUx2TzJqYUdsd1VidXN3T2c5M3lvakM4MWh3UUI4WWdpczB1ZTdrREtnVjRsZGpNV2c4WndOcCtySURJUE4yVWQwQ3B1OCtHendvSjRlWVNlNFBMYy8rbzR2WGw0UUZMZWx1eXNmR0oyZ2wxV21FOUNRNnNCUHA1NEovQUNHOVNzVkRmYlVYeFBHKytCOFpDUFVBalQwY2xhZC9FZ2NVZ3BnSnM2MWdEZS94TmtlbkMzUE81M3F1YTJmcTl4QitLZFRsdHJDcVJrR1Zzb05HMTJSTWlTRHhlbnJERlBjR3BvVDNDRkhQWG5yOTVxZm5UZ0w1V1hWS0U1QkJ1cW5UTTFqNUZtMlpiUFdSRTJXaW9tQ2g2K2tqY2h2TkFqSVo3SCtCVU9mOElOZEdsdWhzVnh3M0ZVc2xuTWhRc0J0alZyNjUvaWx3dUIxVytEcEhKdTVzSFUydXBId0gwSWNRQndNMTZSRlYrYkU1bjA5MXF6cG80OERPVEpXVVdZVVdZbXY3bTNzUHZNM3Z3RFdhZk5FYWlDdEpWT1docmtjWUU5OUt4K0E4WXpEektFRUJBbTA3M0VqdnBkNW01OExnTk5KM282TE5qR0hKbGgzK29iVm5scUZobUxpSHNMNDR2RVV6Q1Y2SlpZbnZBVEM1OWk3UEd0akhlQW83THlhVVVETFY1VCtGb0NVOFJ4Um5BU1pWZnJyU0FkVjFaR0NHZUVsN1Zsdmw0RTFYSVZONm94TXBUeUhrOEN0RTFieGh4aC9zTVF1enRCZUp2UWlYZkR1ZkNHR1hjRTFLa09RNmtKL1FneUxteTNwcnRBVUdJZDRBbWRONHo3aSs0djRhdEVneU5CWWEwakptMDExdkhZVFF1RlZtcHh5RU1HbWtFTStQYlUxZjc0TEFvRmZBa2NJbmF6MFN6RVoySzcvN3IyUmtHQTJYbnd4TlIyckd3ODd5L2QyQ2IxZDVsbkpHcW8ycXVuNFdWU2dhMXNQVE0rVk4raFhYcWxUL2dTSnF5L0I1N2xxa2hpaDlDdHl6T3lkLy9ETUlOKzBYOFVtRmFrWXBTNkJUSERFRlg5UG95d0FHWSt2cGNzU3V2ZGx4SERKQ1JRdktQdFRnQjNRNzhpVVI2SEEyeDNXNld5RTlWYUE5L2RheDhUUG45bWhRODZmT2RZQ0V1aUM3MDJKbWp0YWhVcVVpaVNaSUEyRW51YzVCYXVNTnpVK2p0c3RuWlFCQzdjZ3VwRXFjSGZ3eUs5RG9GcmQwQXFtOHAxM2xqNDJvdGVKSEtHMkFIVmlRa0FudnN3aW5KLzJJb21ScXlseXlMVFRXamMrVWM0clNDbjFPZ0diOHcrSUlzVVpVaW81TCt1eURSTnk2Nm00ZFY2WXV5WDNUMFlSS3NnZ01uY1U3Qk94dGpCZnd2S2E2WTcxZGVVYSt5c1FTV1FHY3QyUU1WYW5yQ3J3UGc3TkhmSFVTRGpkbVJ0cVhtcE15VXNTbVF2ZTM4UVZZeHgveDFiR3lSRjZzbkhhV1NVcHZ6RDJSVlJPUEdxci9iY1QrL1RMR25DM3dPWktJSUZJMkRGRE1SVGxNcFNrcWhPd2dlL1dLRGtuNUVjSjFGK0ZzY3NxRG1GWkVITjdLWmVXZzFsYk9MUmtHMk5EeWF6QmdubU1mYSswZU5zL25Nd3pYWDN1NURGREVoNjVWUmgvbG92enRwcnY5NnhNc0VlUDhTNlBCK0czYU84UzJ1RzQ2UHRCNVZhN2gyT2xSVDZoZlRabFp1Ni8vLzc3TFZTR0h4NWNsblRXVUV6ZElLQW90eGdoK2pudmYyc29YajFqZE5yOFN3dm05Q1hRdGhiWGplUFkvbGM1a25LV1d4WCt0SUw2aEpnQWlsUUtUY0NBdW8xek5DRXlTRGwwQkVCSTJESGNrdlJWdTN3ZnJDZ3lsVmFNS0RtYm9iS1RtREFJclVZclllWHpHZEZzTEVZazA3WkNLSFkvUHBkd3NkUW1wbng0WkU4L0MzRS9KTDVmN1hYcEtZVXFDNWhXY3o3UVdRNlpTYTkzRUl5bzc3VCtiQXNmV2hqM0ludXNwNjNoNG1DZjB4Y0UyZ0VLOHVrTW1jOHlER2ZhS2FzcFJNT2hTbXpoQ2hNd29DUW8zaElHS1N4QisrbXU3NzB1U2daeHE5aTMrTUFhS1ZETjYyV1p6RU9FR25BUTFSWW5qelBlUDF3OTFZMUpUODhraWVvLzd2VVlUcHJ3TGRSSmJtWHgxblZMN0hyc3d6VnhWZEpoSGhKVENmS2JPR3h3UHN4YVFpWHo1cVNOWFNkN0xUSmtEUFU5TzZqOHdMRjRqSmp6bkJKaFpSRVEyRDVwV2pTNG9xa21mYU9IaWR1L0Y1d0pMTVZhb1hrRGJPd1htcXNUN2dBOXkrNUlBUys3b3ZTT1ZDS05mZEIzcVVCc1BGMjV3M3NOYTBlYzJuTHpjSzNqeFNWbXFYR3dzbEZEL2hOQUlyOXdWV0hTV0J6ano5Um5LQjlCdURCdFpTT25GVjJKQWN1eTZFTlZ5eXptb0lQNzZpNERIbFA4NnhaeHVHbjRvMWQ4cHp2YmhuS2FlR0szVko1dldET2hzeFhQdVZRSStDNStpRlNXa3MyZG4xOWNLWlZiSlcya1FOV0NIRGgvWXk4d0lSLzFzcXFsV1dRQUlMbVRqTmF5ZHArQVBYQWM3aEZYMUlINzhQRHRLT3p4L1VaNndSaDhjTHRNbUxHTlBvK3grMmp2dG9td0QzYVptMlljQzJmQlNFVlBsQUJuTlNhUTl6WExOZWRpK2FaVG5VOG1vbHIxdjhLZjFFbEZaWWx0YTRjRVVZUDR3UGZRQmJRRHV3NnpzeGowVkRZQlB0R01PL2xFaTRsWWsxL1RzVzJDL3ZOMlZDOTFCSGxrZVFUc1p3RT0uajVnaTZvVEQzMWNzUGtEWHprSDJ1VDJ4dHJGODdLMzVhdG1RR1lwcTV3QWE1UmdhUzNSeDdUOWl3QUdvNS1HMUo2VnVEbXZWMXV5eERnMGNWUDY0NlE=