Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://apl.cineca.org/WCA/index.php e4103e1a-2e5d-48d0-9b34-cdda28e40256_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkudVJaa0hRYldjdFFhcHgvUnZlZHBXdGlqZGgva0hzWkdUY2o4VjBVNm5SNlkwN3NwUGVhSWx6eTNLODM1QnZRQjdib3dqRzdxS2NLbk5pQTZLYXJBWER6V3RKN0IzckpkeVdsek1WZmthOGhvVUJMalliN3Q3V2RjOFRpQUY4OU5ERmZ2dGRqbXcycTNPTUxtZDgwcnNOeWJSSTRFWjJpT1hRcG5uY1NvSlNSVVp5b3B1b2l0Rzc2UkUvZVU4T2xsRjhkT25JS1BMekU3RGNRNnZmNjl5MFNqZDE2bmVjbUozMllsRWRHSmlYbW9mMnpTVjJ6S1pnenFKZ2RrOU84WW5OSWlWWXFHdnhjcFFUeEJjL2RLczFCNU5kdTY4b0QwbmlTSEdaZHhIK1JGTHFUY0dTZlMyb2ZFcTl4WGwvUlhsMUhOOHV4aGhZU3BZbkxDMlYyY3R4ODRYYXlGZHRDZGdlTW1ZUVZIbkZvZGJFLzd4SHBqTjVCazZrVTZHWG1yNVd5dWZmRXlXSm45ZlFSOUdzdU9YcUVQcVEzVlFHV1BTUUxDUkJWZHFUREF6TjcyaUlMZzlqaWEzdEtSRk9WZ1J6Y29jejAxYTBDcWJiTmtwYndxeG82QVNiTlk0RHNXNUxOQlZ5a2pSbkh5VWNxK2JOOVdMVEtjOFRqb1lHL28wUkhwaEdVSWZrRjVPK1ZReG8zVnB1OGVDMFg1bXMzK0oxS1lQaVdPV2I2UEY3dDVEMEZVd1orbTBuRWNaTVpQeGRVRlVLcVVWZVdqejFVQXJzUERXR243MHNMNHhJMm9oenlzeWF3UkgwMzFuOW16ZmRBZlhNdm5OeDU5Y2dMQll1MmlaWjhrZk81VTRaK3NRNWRCMWtjd2tNR2ZwT1RUVDByMHZhNHc2c0NUbTlYUEtsNjVaSFMrL3hOVUJCdTUzdVU3UmlCbXluMkZldE01VlJOQzZ3RFFrTk5YMUZpMDNxU1VTRXVSQnRQak9wRndWNWxJRTZNSTZMdUhNY0Jxc2d4MEJqWFMxTUVqTDI0WHRCWERUREhaQlB6ZnlDcGpJYjZSR3pha0FMQXlSQzNhTUpLeXdGM3hlWVVXRzZNRkQxcjZUNWVBWVdsZXNQdXhnUnE1bjhsRnJvbTd3QW9LdHlWQVpYZDIzVVRONmV1UHBvQ1dYajErbXlNa2gvb0dDcUtlN3lkclRFMzN4RE1kU2tVc1hLY0ZzMjlEZ3kxbVkxQ2ZRYnFvZ2dQMm84SlNjSnhqY0RJY3FIMElRcHg2RVdiaFR0VnNMUzIybWpBK25GV2UxK3kyU1JDQ3dndUFwSnpBUkh4Z1Fvb0FUUDRrelYxVHBzemRRL3dwYnBqV1JvTC9hNUpmTzVXdXJEUU9zbk9IZEZEMU44RXJXU2ZzR1dtRE52L2lWdEdKKzNJYzNLWUpQaVJOZ0FrakJjZTFGa2xsS1hhaXpKWWlmNTZvbm5QSGIwRFhobFRvb2tqUkVPMkpQK3hwY0FIZm1MQWYzSHlocWg1anBxcVc5cWF6dmJqSFBYWjRSc1dqbHllcmJwaDRsRGdRQllNcGFqUmlhOWp1Q2gvcTB0bGRVQ3VrcXVhZmUrTmdEa25XN2krSHVYNDNzUHNrRTIvUzJKTzJFZndCYXEvendxMWZ3S3FqNVE1MTBkYlJMRW9EU0lTNmJ3bFAxVkY0MjNudHNnZTh5dDUzb3E3b3N2VHo0NGxJTSszNFNEczZJZU1WbWxrM0hZZHJmd1JJSVpJTitMYjhTeUJRN3d6VmFlQXJHZ1VuTGhTUTRlVlo3NjVTTDA0bytUbXNBbkpLeTJVb1BIRjFSUGhHcHV0QUsycld0YnowTzYxMUh0dS9oSHphelJvYTFyZThCb2Q4SUdIYm5KdE1ETDN4ZWVWeXNZU0ErVFdncTJnRHlPL2ZpTnlDTVU0UkQ4Yy9NYVp0UmEyUkJrWlpLcUVDdWlyT0d5T2pJRjg4YlJqdWk1ZVBRNmRrSFhGeExWUm1LSFVRYUFzOUFWRW9HbmE4WFpFV0ExSk1KMXN3OHduNkpUVmJVYXhXNnN5L1lON3hXOWh1WjVmMCsyRWdscW8rNGNELzJKcWNrU25JU0hDZ2pLVE1NUWowdU5TQkhKdy9zNThkRTh1MWxaellSMDBwVDMrbGJqSDZnWkdxZnBBK3dFb2xMWVNmSnRxaFBjeGZ5SUVPTHRFTmgvVCtxa2VNa3hxaHM0RHF1VEVVMGl6ZTR3dnpiSTIzNjJrS2VRVythNFc2dlZMOVdSRUNpRWxnNnppcHRsRDZkZjZHQVhBRmluT3Vtc2RUcEhKK3FvcHpQL0V6MzJLeGRZSHhydEZUb3hQNHZtd01UOGV2VDRoUVBJM0QvRzV4RmdPMjN0enM4WmxFSTh5YTZVVUJCd2xJS2V2eDFBa05KOWFueThQUXZ3UElnalQyOVZoOHh4MnRNZjJaY0JGY2YvSlVrOTNGOHJCNmZwMXlYM3hzWTdmd1dxQm80OGcyU1pXVzI2MFdLSjQybGFlTkgwOFp2QVZkelg0dFhtaWtVTi9WMXZCTjBDNEFwZTdJT3QxYlora0drQnJnTStneGtmNUFIdlc2S1AzOTFMazMxb1EyR1E1aTRwSkdRaVNWS0xqVUFFUDJMS2ZpTnkxR0EyWlVoOGJlaVRndHp5QlExcGprZVp2T2Fnekl5d0oxZVo0U2svcUxaUm1xK1hLL3NVZUF5NkpwcGRUd252eklOWUxsWEgwYmUxelBadm9DYVl2d2FlOTFlMVB6TnF2ZlYxdDQzQXMvd3A5OHE0am9nSU9SNUxHQk9MK0ZKSkdiUUVkSXpwa0l0R2UyL0xYclRIeENOdzZKSndIVnMxenlXVHVJeEJUdlhXNzNybzh3aHRjaytMZ1ZFYnZrL1ZNS0VnOHhnQktOR2MvV3FDVlFrN3NNRmFJY2NuRVF3UEhiL29QL1RZWGxYaUlzN2xNajJmRkRUaDlobTJSdVlTeXFNMjk0K2d1b1JUU2xmdlJwdXNwMUJkY0RJenAzUkl5RUkreUJoMDZYbVV3TTE4S085ZGg0UG00MzV3L0pGRyswdVJzTVdBMW83UE4wNHY2S2xLaFN0MjlSM1RPb2R1Ky8wREVPeCt5NjZoTFMzZk5SekQ3cSt5SHR6ckd3WFBUTkpkOVZpS0pzKzUvTC9CRVhqN2l2NmxsWDZVTDRuMDhLdUxsWkhFOXhvZm8xU2FlMjVMQk1QdUF4dU9mbGE5Ky9vejhzOEF3Z0NEQmROK0VlUit2Ty9rZ0dSeWpoR3llNHhZTXhyUVNYSmlCQytpQjhHOUJJRzhuZWlxUVZOcWtVb3JZQ2lRVE9xTGRMcmZ5enBOWUZlTXRUMEJ0NndpVlJXaktFbk40ZVVCRUpKN2ErTCtOV1lIbnIvYXlSVExZU2VLSDhINnNJaXhKZzFhWk0yZkNiZjdlVXhSWnVmWjFBSW4zYitoWll3dTFRcjRBcVhPcVRacTRReHJGd09jZUJFb2VDSzB3M2ZSTldXdXVHZUYwOFJoVFBkZVlhMFVYb0UzOVRLQVNENUZ5MERMTWQxSFF0cTArL09kbURaV2VNc1doNytkTFZoTVVEUks4WWY1ZXFXdUEzT1dCVG9oYkx5Ris1RjNpV1RDZ21lREdvajluZW96N3dFQVY2VUQ1T2FHQWZRODQ1aS9BaDBUdW9DNG5Na2k5UmhjZ1dJZ0FmMHZkamI3bnlNa3ZEc1hJQmdXbDJYOUVoMWxHd1FFMWUzejFsNVRHQUxsbEozb096TE5Oa3NVWkhYUkg4TWZiK1l3M3BXRGp2T3hGRjJyY1JzMUZFWC9VeFRYVUgrOWxYS2xVenBQTThGK2o5bzhQMVM2OXJBS0tNc1ptZXgzZz0ubWV2T2JLMWJCczZKTTZwV2hlXzc4SDNKd0QzNVVGVXdJOUd4aEdBMWFHSWJwMFRGbjZTZmRuVzdDb1FpWVcxaWM3bXpsUGRIX25nc1lNemRZU0hVMXc=