Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://apl.cineca.org/index.php dbdaead6-1f73-4267-b259-5aa0a60ce986_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuQ3VPbEdla3I4cWs0VUpVendhRXk0ZDJnSHdYZENpbDM1bk5tYkw0amQ2ZllndmV6R1RYZkU1ZThlS1dvUW5oYVBtSU1YbFRJL3dMUm1yNGpTY2RMTXg5K1Y4cjkzV085Uis5RjkwVzVzdHV1c2psQUhUVURHLzdUYjltdUl3cStVaE5Mdk1LSHllN2FuTVMzejQ2MFZtamcwZDN6c3AzOFhFNCs5M0F0bTdjdnl0WklBU3pJR0JFcmhRQzBOSjlHZyt2Q3hWL1JiWWhFeWx5by84MldvYmNHTTRGVHYrNFp2QVMrN0lHN3dneEY5UWR1anFQbEVnM0pKblJvNnV5QlRxWkxLV3UxL082UWdlaDhzZTBNZFV6S0FUcHRBMzl0ZW9wSUYrV2lNZTZ5dC80ZE0rS0UySS9ycE13ZHQ0VXRvK0NYaTJ6WTYrQUIrNHl2OWdFYXhWM3p6RnhrNk11N3FFK3V1c1FneVZ2ZUlHTUdPdERiTi85MzlkWSs0V2tZK1Y0Wi9oNEpLTE9EOVFxU1hXUWgySkNSV21nL2MyTVBRMlRSNVppVkorZTNuOFdIT3NNK2JpT3puc0xueTcwVkdJYUxjWnlpWjlXM3NPNnp2WkY3VktHNks1LzlYNUdOZ1Jka1VBekdBMWs5dkZRMEV6T09BS3lCNnIrS212QVFhMEVpN3dXeENUUTZoNnNZNDNKK3ZQRFg2UGxkT0xGaWFFOHpMYjZnVjNMbWJLUklpTkFJMkg5dEpiZnJhTDdaVXdTQnBUMlM1VmIzT1B2ME0rM1ZSQUxYYnYrc0U4OC9VUlZTd09pYTVZdGZPMmlBZnRwUldwNkJzeUdReTdOVHhDeDlEQXd6LzJVbzIxcW5vaTUzemNKdU04elFMelpIZEgrcjUvUkFBODBzREdRRkRSdGNrNFhSU0dPUThFcGFQSTBVZm8rejEyQXdBZW5rcUpvL1plcjJXd3BReVlTanNSMC9VTlB1Ri9ldFRpdkwvWG8xOTdETXFKandNeXJKcCsxbHlRZ1hYd0dFWTMxeGNYQmxhdkFxcnVoRkpsOW0waXVzajB4VHE3bXhYK0NhekJJVGcwa2Z1aTNxdnVxdFh3UkFSMitTRjNRMGl1YVZ2MWYxWWhxSUFTdkY0UVZoaW5jT1NKZ2FYVERmdk1vL01MS0dJQkE3Y2gwcTFuajczbnpTbE9kdDFSS1RGTnZEelo2QWZ5aW9weDkvV2hRSWJkQnFBaG1QTnNnZEIzYzhzcGN2OGNGUE5rajVrd3FkY0ZVRDZ1eExXRXBlT1Z6OHFoWGNidGYwWkhlZC9iVmxGNUhuL3YybTdyblpyWkJSWDdXZ1hRMHNGMnZaQ2VSY0RwZ0Y2MFZrK1g3cVIra2pTY3FrcFVZVWlaOThZZmF6N0VxMmM2TndZUS8rMTlxd05QV0dXTzdWR214YzIzVnFJb21JNFpRSTl0RnRia3k5Rk5yby95MldYS1d4YVlKZjE0bWE5anh4RCsxQWNETG8rZHNOc3NDNkc2d091UzFjSkdHWnZLRFpSWjAvaC9lWTU0N1JOTWlmOVd1UkRCWHlSaG1jL3NGaUFCS3FLa2MvaTlUK1JkR2tuSEorRk1heTlBNTN4UjdlMVd4Z3dvaTBteGZNWXYxTHpXM0F3Z01yTlpTRDhhc0p4eGdKV2F2NDNMdC9lTEZzOW14WkZlNzRtMzkwL2VFbzJ3TnFDSUk0bU9ZYjh3WjNiU2RvNXh5dUMyYkh1Yk9Ed1AyKyt5OWtuZlpaVjBNRGo5bkdNQnhYQW9SNXhSbnE4bG95UVJDeUl3aXpMOVlLSURHWDd0eVF0T1Zld0hSV1VCa3ZSZms2ME40eDEyVWZ2aHY0c1h0MlVVaGwvcW5BTktVM1QzTzRFSkRlWTlwNlZsM3VGVXQxRVhZVlVWN0dqR05CanBrb0daNldRRngwd3hpOXZHRGJmZzQ4V2tIblVLd09ndG1lbE5BZnAxUjEvTUVacXVBNlFGT2xINzdhZUwycS8xRGdCZmt4QVhBU2VrK1lDWXdmRXBFSjN1bVAxZ1lCMVNiaDlpemwyUDNaUmJLNnU3YVh2ek9iem5FMU1SUk00RTNINGdpN3F0YkVrcWxpaXk1UEpVakQrVmE1VTFpdUw4Y0FvRWtqcUtHWmpBaVJ1aTRSbU9QM2FjREdhWGVLSjYxd2NDNU9BMVZaaUJBcGdDT0Vzb2NMYVFsbUo5M2Y0SjFNa1p3cXlFdHV5a1FSU0pSRmpBdDRCRVFiZ0dqYldObEEvMVhkNnlGVUtWMFlvbkNHU3JEeDVJbmFmZmgrUWVBeTZad2psbmhiZHdJU3R2WkRYdWpMazdtMzRmSlIyODIxbzNyZzhscGlvYWZPNVpHcVdvMURPM0hBK3ZRb3k1c3BiYkUrSmpvOVJpRzBybUJHMEdDb2krMUtQOXVQV002cy9KNWVYYXR5NGRLS3daMUdqVDVRaWIvZ2dWbE5Jd3V2RlJKQk81Z3BXV01aSjI1d2QreVJ0d0N2UGVmWXZLenhLaVN0cGJpdEY2RmpPYnNIanFXNWJ5R3dKMm1UVm9xRzhBeFhXT3p1dEtwN1g4d1l3UHZDQVNjbEtZU3ZOejQ2am45MHRIZVNzR0N5OGxwQ2kxMUJXbFdkZU9ybytMWVNXVS9hQ0s1NU1xZWU4b1FLTlNTYXU4TkFlVVVGc2YwT0pyV2tHb2NHcEVDOFhoT1JYN1VpZEhwNGlJWU5MMFBmTWFVSWpLb2hjYmRONVk5N2VjaitOYlNHNVg1eHU0MXZqT2crcjJvSWZMLzdGTExzTUJLUVp0KzVzcFdDVzQwU3ZNMmgrZk1xWkdxU2JkRmx0bzZsVW9MVE5nUWVsZXNHY1JmMUNhN3AwNktMWnFhT2JXYjNiS2lOWURucUFUQVUxUk90cjhybTUzNDFFWGFIb0h3Q09qTVIyU1F2S3BMWTFIek1EVTdFeXV6Vk9Vdkt3aS9RL0FleVhnYWlLVE9nb2tFUTZmaFFhbi9OYndneXlSeWxySmhoYyt2eFFzUUtLSm5yb3dHWmUwQlE3VGJsTWRBOFY4T1JHejNmWDJXL0t2ZnFkNFErSE53OHdvYWpkTnQzM1dlRE43UzhzMGpIVkJlTlU5dnVGQ0tRb3U5bTl3YjMxU0IxbVJEZGtIUlU5QXRyWnIzdHowa05MNjFkcUp3V0F6MEh4R2lTS3VjY2NLazJpR091ZUxTS1p0Ym15K0xCVG50NGIwVVMweW0zdVNac3U4Z3ZvdW5DZHo0L21Ja2tLV3NRN2hGTldSdUZvd0RlTXBMUldqMW16UVB4and5aDFoQ0FrTVA4Ym1hRG5UbTVZUk9LQ2dOR09aTjdwa1hBUlUzWDZERGd1aTc3a0ZRejM2eXM2YjV4dmxVbjc4TDBtcXJqUW52WjMrMW44U1FZalNKQ2tCbWcvZDJrVGxzWjdNZWFudFBncEhrNUwzM2dRM1A3TzZpeTgrR1p1am95V1MxZmNOQytwZEZUVUs3M1d2b2cxVy9jaWNFaW5jU0hGQjU5RjkwNVA3eGJEVGY0TXh3VmgzeDdySlUrVnFOUyszSGpSVUU5Z2UyWkFvM0p5UDdsaTNSYldZWVBUQ3dGN2NnbGJQU3JDNWVSbGdtTjRaK2UxcE02SzhTQnIyV09NVk9EdnJrUjFVcnhuTFZZUitKcjZ1VVRGM3VtTTJtT0ZqU0RWVzc5UE0wemM2ZDZrSUZzcG9YaldrdUd6MVlmOGNJS1E4UTlkdkx5STFENnhTUThRSHBmbVEwRWNaTzQ0K3FTQ0FiK1BaK1djb1ZkS0VsUkNySzlyTjd4THptRjJFRGd3aGwwQTE0ZzFwS0psQlRFM2hKODN6bnBqejRMSVVOU1F3MjFhSnhGVVowbHljL3pWSGhuaHQ5dC41M21rcXhQT2RTampiZkNxVFdDT3oyVTZSVXZXbm9sOGdpS01zUkZIZ0J0WmtnbjVveDZXbGtIZWx0R0xKRm1HZVlVTXhZcWZkSDdPY2Excm1TQ19pQQ==