Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/WCA/ 0af1d401-96e9-4e62-9305-d73012f41733_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuL0lxbXpKMUxUTHlWbkIvRTFUaDh0QWYwazJkZnhGT2M0dEUza0tDVFNyOTNnK2lvRWtRSzNqMnZtR0M1N3ZybENLTnNvblEycDhQdldML3Bkd0w4TXJSRjVpNFdrelp1MUQ0NFExY3F2ZEtFaHExa1ovaXdjZ3hBczhyVUQxTEFlZzl3VFZaTTJNMGdYRFcxa1dCbTU4NHFTenVLTGQ1Y0l0b3lmZG5HZldsbmprS2pIci9SRGtDOTl4MGFpcTk0SWRrQTJENEcrbnBCNzdGdDBTUjRMWkVidEpIbytWNG91T2Y3SXVZeHJFZ1ZoM1dmUG9ia1ZUNkRxcy90MTJHdjZGdzN2WlJqaW1qNGlEQjFQcEUzTTdYNzdpMElUY2VwVkJ3NUJnbEdaY0crbEszMElIakw5Z2V0c0ZyYXpYMkliQmZxS0dMMHJZZDhpbnF1ankzanJMUExMWXFEQWFGMjFJMTRtTzdjRXRRZXpDQlpwWVl4a2JuaDRRMU90RXAvMTdsK09ENEEyMFpmOW1QVk42MERlNEpmZVJDRW5TZHFIZTZlZWs1NzB4SldCeVNLbHdyK3Nzemtoci9wVEVWb3RkNmtaK08vTmRNSnlLNUkxallRYlh3Rm45SGpNZVJiOXZ5R2wxbVprSG1HSGlDMGVQeHRoWEhxN2V4bWNSRTBGK0hwRE5VdS8vRTZLY2lJWHU4RVhMUGJKbi9zaVJtQmQza0Z2WHBkTHk2Zk1UNzZZd3JBUXVkNGhXKy9OVDhGck45RnYzK241czhaTmxCUHZTaUhpdGgvN0x3ZTN3bHQ0OUcwSHNOM1FubE9qZzNVdkw0SXozTnRLKzlTa3VZZERkRXlHdWd0Vk5OR1RWZWRQSGFzUXpUNVU4ekxVUWluZkdjVHFCeDEwcFQvNVNWYktwa2prNzI0T2lZYisvdXVVTGtCSjEvOWFMTktWTGlVVXNUSkIxOElEZVA5eENJVEt6MG1sclN5ZnJiS0FGQmVEenBXRVpTQno0bEVid3lRU1g2T2tQL3VPT3drYmtMTmpNTWEvVzBzbTRDNkFNbXJKaUp0dU93N3ZEVkpLWGQ1RE02U0Joa1BlbnBGakhGZWtOSHI5V2x5bTRvVVVHZTdqbVFYSFJzZWQrL3ZSVmFHb0tYS0phQlFKOGF1bjBhRFJOeDk5cFF5VnNSeWswbCtOUUtaVVFPODZyUEMzZHNSM2szZWxZcDgzeVFsTnU1N29xbXZVdnNMZXQ0ajNicnhFdU1XcGpOdlhNdTBZMFZpeWd2SlBLQjhacjVUT1c0YktyZmFRQ2ZabUFuVkpDR1E4SlFQK1FHS2cxSm5vOTNPeFZnWDlvT2RBY0RuRjMxZkNDRWsxOElpL3IxQkkxVUFiY09xT2ZCQ2NhQUxxWE1hWjc0WjNlSzJhQlJGWVdRY0EvaFZSMnkvUGo2SnBjOFNTbDloNHpudElqQ0xPMVA3RFRQajk2djl5NGU2UVNHQzFxWXA2ZElqdlV4L2g0K051SWhYMXZiWUh1OXlCWWgxMSs3NkRmWndlTzBTcHlqTGRhUHdweHBoSzZnSk9rN0toUFBHUHI0NFdDN1JRL2RiYUVEL1lzMHJqd054dDdzTlUzNzZuSEEvUGt5ZVppeU5Sc2Z5endmWlJwY1hWRklvVlZ4cEV3NktRSWdxNCtwL0luZ2QvOFVpYTJ2SlVVamNBcCtjUVE1LzQ4RGJkb1dzUVdnem0zeHJjcDUyZ2FnU0VzRmY0SUhYcVV2ZFp4UW5MMTBYK3hXMTdBSWFSOHo1TWJUcFROMUFjaXhDRjFIVElMQzRqVjBmUlVEZ2o1bEk1M2o2ellzcmkvKys5OFNHdnZ5SkJEekRrK09Fc3lyTlJ2cmx4N1llZVFUb29NN0N2QWxkTStUaHdrK2FlUHlVMGMwdHdxNyttRFFxdHlTOStCWUhpRTNqWFY3VUZJSThkMGF2K2lteC9VdFNjbDJvc1hGdC94cU95MFZuL2JoRVlxbVVJLzdiRG1IdFNLSXFMK1hDanJibytEM2IrY2RmZnNiai9BMEgzSnFtQk1neUNlNHlET21vT3pGMnEveG1lOC9ybkdZUmpQTmZqelgrUjdESXRaTWhzYUxUSXpHS0t6RkdOMEEzeld0K2dqMzZxMnEzaVV3V0JGTzRNSFd3NEVoVmZrRHFVWFJmMEpLVEpjK2UzTHNxbjdmNTZ5VlJjVFdLM0Flc2JCRFJ4VmdRS2lCNmtEek8wTDk3Z3NBTC84RSs3ckhrN3Q2K00rTktzKzNNdSsvdmRuVmkvRTB3aGxQVWtTWmJKZmdxSFBGVndmaitEY1pNWjQxODNSR09iMUdqYWZTYTEzUGtjNGZqWnh0ODJBekluZWUwaHhGRmxITTFxM2oveVM4U2RVUjAxMnYxNG5WZlZ5NitFSExKZjNBMVF1ZWp6Z2toTUN1bytOUlFyVkZxaU93RytTUUhSSnhuWG83cWVIdGVPQVErRm5wN0VMaGg2Zm90OExuMjBOMklzak5wV2tEVDFYUXdLYzlMSkFYbUR1d05VelZ3SVY3TkR2WTBIMjE5b0VkMVBIRHRvUDNvRmE1R1kvdXNSV2JoQ0dEQi8yVW9DaFA1LzFSdWduQ1hEaTJCdDFlOEQxcXQ3eCtLOUxyN084S1RJREEzLzJ2a3J1N0tOTFdPOG0vVENLajVtR05YMmtrdVY1bnQyQ0hqTkFXcDBLNklBVDVkUFM3Qm1kQktSMDFLeW1XMC9jK0VvUnM0ZldyaThOZHBvVGRWRThaUHlhNHppandkR252NUVMRlVVRnVwSVUxSjZQZktGc3ZCWTJxZkpFV3BRZzRJV2hyLzBJeHIrSmZIamg0Z3I3cmhVeEFVaU9Vb1pmVHlaeGMybWJaWjFkc0U5eFpBNkdlN2Z0V0JzcXZRVGRObnc1Vk5aMlY1TXZHbUM0MjhTa1pSdmRTNFEzbWVzK0o3dkN4WjBDRC82cjNWb0xObkZSZlovbFNNTFNqekFyYzB3Y2MxbDZkUHVEcUloSlEySkZZNHFvRHhrMXZvamo0alIzS1ZxWWN1aXBydnF2S2JlNExLTXlMSmJSNTBEK21tc1k4TEZ4RUlpM3BHSExLUkJQREUvaGU5RGJCKytlTWxiVEtnaFFWejNFcTRwM3hhaG4reFNMQ1B3OUtEVWdFajRQakxpZ0lVZ0M0RG9aeDNnckdxUTdMelhuUWUyRC9sZXVJQWg0YUNjY3Z1aG1YV3Y5Tjk2YnZZekMzVVI0TktsSjVvazVzaXVrK0tkcklodUVDbTJRNWhPRUh5eDBLbVY5WllvUHlLL0dMVXZhZVBzMWpuT2c4bEpkRUFqcGlGaDYrYnRYdFQ0ejJJOHA3STJJRXNrVXc4dU85ZGpwbnZWUTh1dXJIMjlCMVVXMVkvTlJ1TnVvM1JCdjRaek9yd0ZlOXNKK1l0WFNHaVRvQjJpdXhRWVg0anFFOUx0azJZYmFYNTdwZ3ZUZzB1ZnRQUXBDVEEvUDdESjFUSldxWXFFb0x5dVg2UHVjZ3lIVFZvd3dLM2o1RW13cjV0VVdCMmlGdG1tdVV5TitZYUEveTJPSVB4NFBCbnRGR0xyK2w2VTZHS1ArdEdNSG4xTGFVbks4ZDU4MEFpK1ZESXduTXFWUVdPdHRnb0JBMVRYbm9KdzN3WUN0UjRldWcvRk1pNDJjY0Z3NFZodlNIWE5oT3JZc08zaDFyNnZwc2plNjIyem1QRkZOSWIxVTVETEIxVlhieFJqNzFicmxNdCtGUEpMUTgvZzBWS2hSMTVUcnBrSDFsM29xOTFpRFVnZlZTT2JzMjc0c0RWZ0dqZkU3cGNOaFJaajFoNWRpazFtbFhVM3RURFFkR1FiR2ZGQkdBaXl0VT0uOFZaQXBuaHlfWW54NVBtVkZlWTZaR21hSElhczVDZ0JaTlZVOW5jVGliU09FTlhZa2NlVUFfZ0pIVTFwMldIcEpfZ1FPV3pHYlFVWkFVcXU4dy1wVWc=