Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/WCA/ df3cc857-5e2c-4e23-b19b-0f2bdce97328_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZ1BybkpHTkJVeFVTTWZNMTFrSEtVNlpTTERHZVROanAwZ2RoNzh2NEFKMC8yV2k2Q3JEMHNGTWpNUkYyODRYVm5yTmh6UlRKRGtMaDZRaEFNd3lxbzZFZlRDemUxcWh5NHBYaWNoRkQyTUYrNFNUMEJkZ1QxMnlkYkNrSjNORnlqaG9GSWRQODZMNThqSlA0bk0vZENlaFEvV2NaWlhPWk9SVDFBK3dtTTd5SFNuS1NZU09QNDhvcTJBdWRRT2pubjdsMC93ejY3dkt3aitiZ3dOZVNJNktoTThua3ZhUDEzRnFLcUI0ekdCWnk0ckxkWkdNTWZxSUtMR3kvcS9DWDhiS3VjeHNBMmpMZzZyRkd4SlQyQU4xZlMzek56UUJOeGV3YklWdU8reFU1MFdyWHd6VXlLbGpCdzdIajVmbEVtY1hmL3BZZmg1ck5GL09VRlZ1dDd4UmpTODF6cG1VT0RsRTNBOFFXa1FHZWJrRnQybzZIYVJyZlIrMWJFQ2dlZGJYVmFEai9GMjJ3RG9BVU56RWVQRUVVd2NPRTZQeUNyRmRpeUpGSDUxUHozN1kxRXN5L0NEeFMzTklORjI5d3ZHb21FekxncU45cW1UQUo1dm9UNTNDcmhwbWZDSklER0R0Z0hxSEFLUTFLT1c0SEJHZmVhTkk4U09Ca3d1YUlJZ2NreStyeXdoSHdHZ0JOUHpJemJkbytoKzRJeVNlWjRSQVRSbFN3c3lWN0Z4cFVvSUVhTGNXejYrdFo2TTI4d2U0bjZuWVN1Vnh6aFZJWTdxNXdkMnB0TnlqYVBKTk5MeldzVDJXTTlzMGExWTNZaThqUlZTVEpNb2dOWThjVzM4eitxdjZ4dzVTWjU2VUdtcTFJRWVzZ3gwNG0rSk85Y1h1bE1ONVNnczFrajYwdytFR25lQkhLSGFLdVdyVnBuaC9GYlBxNVNNRGRJVnNCYS9ESzl6ekZ3RVNNWjA5d2hKQmtRUlltUjYzQXF0bmZkZFV3YlBWRk5tY0k5K24vV1lGZ2FNYXZuUUY1eUlUS3lHcExtSnIxQzIzbUJ2YTEvaXJOMFJ0WDRodFRSUFNlMnh4UzhQY1lJdE1YU1h5SHM5Lys2djFQWUE4TUJPUUxjZ2ttZnlGSW1SVlczZlRHR0tBaG84RVI5MFpOamppK3p6MkIrSjZvOGFXTnFKeUZ2TmlScXYwVm9xUzhEREM5b3QwUTRXTmVBV0gzbVJWdHRBdzZYSENSWWJmeW9pSVpoM1VYNnNmcDBocVhXZDVSL2p3c2NVbDg3bk9KM0Q1MzJET1NxZDJVV0NRc1pubGRWRUFpb0xWc0pnbGMwUXJrdTFkNnprVGQ5SWRwT2crQmRRd2tCVTZOc1h5Mm1leEw2c0pYV01QT0Ruc1pDdi9ndUR1L3huVGNJWTBsTTBRTE83NHpDbExxRm9GZlY3Nnl2NTRYa09CQnU2aXV4c2srNGlrK0lBMmlvUHpVZFdkdzd1WTIwM2RjTmRFNjlGK05sY3d3Z3pFeG4yTWRoSUoyYS8rZWgxZ2JGNFpBemNYMWhKL0hHR3J0a3l2MXZhQmpFUjBrMFFMdmRJMjN2MVN3SjVDYy83TnhvcC90YWZtWlZyLytpUmpCZDQrSU9XK2R2ektsSVJYalg0eVFxd21nUDBzV0Vxc3E5Nnl3eDcvWFN5Z0xob2tScGFtdllPQ29pRkR2T3A4eHVjNDRWRm93R1BzSG5vOTNyMXp1Y3FDQU5BNmhlY2ZUU1h0L3UyUHlyUmgxOTFSV25YWXpKZEUrWWpJYnJ5SlpQL3RKZkFqVnY4SEd6cFc2ZE9hcWtjYlZDTnB0Q1hLUTVhQ21iMHFUWVBER3RvTzhySG01Nm9hWXUydW9KZHN6YXNhSDBFQkRSWGJHcjZIQjF2VjRjRUdFclU4Y3BENmVtWXJFMnhmelhIVXoyQXZBV2lpalU0dVVrQSs2TmFyc0xQcXNpWUxJcW9sZU5pTU5ySkJ2Q1FJNHlFdDNFa2FNK1dFK0FDYldvTEVCemUyUzdJUzh6WFJVTEFOVHJsMjltRzFld2I2NUFiSGdJY0x4MjFvb0tldVFSYTFVOXVMT3dwdHhsc1hQNjRXelI1QVVvMy81TGhVYmtnWncrRnJkK2FaMGJvbVJPMDR5TThEMGJJbG5iODJTTDBPbW9vU0M0clpIOFUvVmhhaGFOVHJHcUFSVW16TkpKTUcwaVllb28xdlRMQ0wzNlZ3TnQ4dU5XNVo1Sm9XK1NNaFpYTjBJQ2lWSVdHbXI4RWpIT2pWYUNKQ2x0aU11dVdUbFBUdzFrUEhWRXc5RGhaVkZFNXd4dEZNaGVhamNJdkN2N3VydEtyUyt6KzZwcUFxSHFCOWEwZzVsL0JXSy9HWFRHUVVMUGgySkNVUGgzWFE2V3k5NDZLQ0tpY2RoWGQzUVBGcXlib2xhLzlGNWhYR05yY3dqS2hpd2VPVHBPZEhuVG5jdVNlK084Y2tBcS9yL2wwcFJtMXFSQ2tubjlrcGxqazJOY0V6VS9vMW5ZekowUk4zYjRzU3cvL1M2NEdwUWFxN3plWlRXdm9idDhENGdjMVZBeU9hVDE3UTRIcWowdy9wZjUvQ2Rlb2RKbTNvbStPVkJiSDJPMUlHSndzVVN1SkNtaldwYnZWbFpVOFA4aGUva1BVeHFJUWlMalBmUUNGREE2Y1FKN2I5WlJCSG10L3hBaTBDQ2R6ZGVxRkFYbGd4a3VBcXlZM2JGT0tUYnB2ek8zNGcreDFZMWNieDhJak5SZDBkKysvN3RycFg1c2ZpbEp3ZUhhUitnU0JnVjZkTzdmZGNoMFN2QXJwRFB6WjZacWdmM0dOMnlwbmNFQ2NVVWhoWDE2ZGp2UU5XL3QwekRnUEwxRW1oNERLOHl5a0tNTkV4Y0NmZEF0TjdTNVM1a2Nhc3pCMmJGUlNoL1l3VENhemRoaEhST0dNSW9HcWZkWXQxcWE3dzA2ZWtyamMxQlRDb0JmOWdQcHJkOGZzY290bk4ya2lyU0lIMVpHRnJJdmVaMzR4emoxdmhsSG9YeVROVUNOMlJLTFhONkUrMDc2Z1VrNmZYVU9lRzdRRWNoQjZQV0xac3NQZWJ2cUJnMlkzK3VGRUlmRlUzSG5Pa2grTEFQSWJDTzBQdGMvcWJIY1N3WEtqYmprYUVpb2lqdDIvUmp5MXlZbm0rakZEYlRERHRLVW1nWkRKRXk2aUJ1eWd5OFh4ZGUwODhlRjJSeUxTVEhqaVZOOFVEV3pXcDFLS296TTE5UjhDSU1lSjdIeC9udFQwNW9QYUpYT0dXNjE5eUNqZmlzcWZUT1ZDYzNwMzc4c080NkNnbkdyM3lFaE8wZ1lQQ3hGWTdoaEdJU1MrcDZTZ2dqRERiNWFoeEhmM21abFdyR2tUOXg0dUVTQ1BXZ2xlUmlabEFvOXF3KzRGcWh6R0xUQ295VURvbmVaZGVyVFVtMnlQZisxTDJBeGJzdks0cDVReHpML2RjaUh5QkhZRENYeGF0bTF4YnFZY3EwMHVxYktCbDJERm0wSGYyZFhZYkFSRER0Z3hLRHRKYkgyWC91TjEyYWRDQ0hwTmhYYWFOeW8wdHVaRGU0RTVqN0FQYW9pTXJTVld4M1YraDVpeXBUcFVNbGMvRE5uN1JjMXZKeG9kcG9GVlBRemRCaXpHN1JJYmV5dXdTVnA2SUtJNlpvalpwemZXdUJveTA5bjdZeHdzVU1qYWhmMkowWUR3WW92dmlWdW90dXdHM2NSOWdKUis5MGVKSXhWZEhTRk5XMTVvaFhqdE1rNjRXK0ZvaTBjRk8yVEtMMTAwdXl2SFNPS01FekRDMUtSbE1aVzRkM2FtZ2NVVHIwODEvbmtVL2M3OWdvOWYwOUZsOD0uYnQtTnNqX2tZdENZX1RNSDJPcXdubHhBV3pXYTk1NklBWkMwb09kMnluUGVWOEhUUmYxekhwVHlfWldVbHd4Y1VoWmVURkRGdnFwMml5S0lQSkgtcUE=