Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/WCA/ 817bd956-cc9a-4e52-9f02-bf0d8f3397fa_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubHJRUFc5aEl2YStsNm9iVVU5bGFRMjBvVjhoa2VuZjdldDZaN091QzVJVEhkYkFodW5Da2htZ1RuYXVDR3djUld5dVBvd2tYUVZ4SityMFBRTmJoRDBLeFpKRkg0SnJTbmY1R3IwTlpiTCtPaWF3S0l4R0UzSThaVXZiQndtQVc5Vkg3cDJrWG9nb3NkWE5yUW5JNnFtL0d3c25iQXF2NlpyWGNYSnI2OWEvRWZzTi9nTW5mMzdNNFpERm5xYWZ0THRnOXg2UDZSOXcwNHB6VDBZaTNXandUZEhWdXN6OWZUNFRYWmpKQXdzSmZXNS9LNkI5SVUzVFJYZVo0d09YREhZTkliTUwwNUJ3bmdsamIxaEhDajBDcWRxeUt1ZVVoNS9zY2tUNVYyL2NmcnBUcGdISWZZbi9ZbW1jclBXOHpoYnA0OXd4d2krUEJGTVNFQmVQV2kvOVlkaDZ6ejN2MXdXK3ZWaHV0Q1VPcXdkMzFtZmlOdVd3WExzYVh4N2Z3NEhzOUFDSk9mZDdoMTZuYXdaeUhtTTEwSVNFR1pXYWJYMWVuT2VhRG5RTnNyRy9IL3N2UThDcEEyMk0rM0lpQ3dSM2ZaT1d6ZmJxSlZTNEdPUG81ZUc0Rm1QRytkSVZFNExIVmxjWUx3VzI5OEZNQURWVHZST2Z4ZjlpVU9sNGk4YjNEdEpUZ0dlZ3BiOEZpTVRUdDgzSjF6eUhmWk9RVVZxek0vcHhTV1Z1NlVLV2JIM00wVDRvVmxzYkU2MUZyL2xLNkVxQ0NSMUVDVnBxbFVDZk96OHowa1ZUVVlxRkxYcmRmWU5yc3pUc3g4SUNSTFdkM0MvZGxhN0xyekVNYm1md1dlVGNKTmhQb2gvV1FiQXcwQ3BheDBydUtrekRUWlBGRUlhUXhjYnZ3a25Hd2dndnRra0Y0NjBKaTBtaktUa29xSE43NStJQmZSSFVCMUVzNGFrQ1FWbThid3EreStyRFNGUnFLamNla1FKM2xHMStkaWFYOTVUZFpzZndnZ0RrSUphcnd5RWNybXBITktUTzFtZFVmbkJqalQwdG5vb2VlNkFZNDVvNWtSS2RpSnpnZmpVR3ppemtRU1U1WjRxMldnS3FWTjc2aCtiTVBNeGFDaHIrQlNVZzlMM1JnRVNkR1FCSEdTVjlsS0xmV0JxNkRVMTV4SkdCVm13YXpwOW16OVd0QkxOeS9VQitHZE5USUs3UGt4eUU1U2ZUVjNFdzA2aVZNTzMyVmovdnY3THg1djJIRFMzUUJWcVRKRHZHZHBDQXRhS1RKZDgxRnpxbFJsYi9JSFBOUkkzamd3QkRUVDU3VFVwT0pjYUJsQzFsSk8vSHlNRUFJNC9yeDhFZms1RThnZm1Za2NtY2FET1p4ZElrT2h3VG4wM3BuN0lYVHUzTGw5RkNTOWt6TGZDS1ZMV1lpUThnMVhMTHhFUWYyMTNsQXFoV05keko2Sy9hVmxNNitXWC9hbEU3eXVBSlB5UjdsUGtEVG5odnlGejJVdzMwRDlEcWU1ejJ1OFhTVkxuTzl2U1ZLQW1QYnp1SjMvd3VYdGYzMStWMUk5VktxajIxYm9JVHl2elQ3eXN0UHBjWlBiMElXOHI4bk9ObWRBUVVuZmVlN1Rtbmd3LzZtMDNXVURQTU9TM29Jd1YwTlVwVnJqMnVaNDhvZjNxYlpSaUpwT21ZWUN1SmNjWHc4eHloN3pFRG5CWUhkQnI3d1kwYm05dzE3V2Y1UkZQVzlJRit2dVZvbDVvNGhvWFlxMzh3bHlpZG9sNmhDSVNmSVlaMWZqSmc4VkJIanFBdUV4UVBkaGw5ck9hZXNUTm9OYUthOG1wQWdTaVgxOWdyOTN5MVBscnlOME5zOHRqSGVPU2JGRGgyWVdDakpDQ3F4QWNTbFpSRTkwWExXcDgyV0swdGsxazhmdllZVTNtVk1WQkpCVURqY0pJR0gyNExJbGNBVm9FMm9WT1lrazJZN1R2YW9UTW5OOGdTcGVpR2ZBOFlwa2NLOEZSTUtNY0M0TkY3UEFKSWlkS3JZMnRhWWRXUHlUN1djeGFiTVdkSGRvaWRhSU1DWmJtcVB4QmNOK1RWL3E2alM2eU1OUzZKSnc4R21vN2JNMmh0dGs4QnJvdk5TSG1IY1QvN3FNck5USFJ2eHZ5L3NrUFV6NFhLWGV3NHFtQlkwdmxFSmFzcWZIVEZlNWwrSWpYejREMTVmM3l4K20wQjRpbkwvODM5WTJCb3NMTk05dnVlUGdVUlI2K1lEVm9MQ1ZUNHoyaGM0Y3NYUmg0M0xHSk9vSVNSejlVMFpHelR6N0hBVzNZOVE4cVhiSW0xZVkvdzhnM0FYcUo5QTRONUN5MGNZUzMvY0E5R25YcW00K0x5VytpOTgrSFAzSGNXQUlDOW00aHVWSzE5ZDhnT3cvTnpPVnozazNLejNLM1Z1RGFsWTZ4R1ZVN3U3QWpCQTNCdjVYaVptNk1BQlVtcTRWNUtMYy82TlBLWkVhc1dXanpUUDRPY2VTT2ZhZFF3K0lZTnNBSmUvSko5QSt1L240d2l6akozUVZucHM3eEpJVlhuNHhRM2lpVFpFZXpNRDNuVnJSUHduWjZJR1dMckFuOEptVUw0TXRnQU1MMmdxdTVjT1RWeGpkVi91QmFKM0dMeHI3VGJPT3BlSHVRYnBFQVU1YU1uSnFPb245SlZNM3FlcGNPOFhwRWlPY1pRRmt0eEFQMWhid2prTTg0SmNGdHZ1eVB6MXI3SksxaklCcUpyWjBwSlVKUUhjam95TVN2ZWg3ZlcvTnpZSnVsTi84d08xb2U2QjdwYjc1a2lIY3BKTkZnZXA2NS83dnpDQVc5Zk9RSHRJMU1OL2xvSmpjTS9wekJwNHM4ZmVnRjlHVS9Xbmg5UUZtUDlOR2hzeGtoUFlnZm03SzJaT2R3QmsrK2NxYWs0cmR0VjJVMUF6Skw4cTBEaVlVTlNRUzMxRERuY3RtdHBQM3ZHVFhQazJNNEZHckM2d3ZWOWFFRFhaTHhyVEhWaU15Z3hCbDJmV0VycEpYM0EzODJycTdxcVBYM2hoNU5wbWt3Nk1WOTZwVDYrTEIreG5kMUlaWUtLUDBDeTdDem01aHNRUXRGS1hyVmhVUEdYZkw5Y2JieldOMnErNkl5aHp3eHM4a3VsMXlxU0FuNzZmcngrWW5yaEswbVBzdE5IZW9odGNvVGZpcjQyeEt1NERzd3NNRHdTa1l2YWxaR3pKbmRPdDIvU25vUEdYSXB4RWVMcW9kYWx0SStvMGNrOVZCZUtCdUtBVi9YL2FGWm5CY0Q4cndCRlhld1dYL055ckhoUmZ5SHBLdTEwTVpTZytrcHdCSCtScTc3MUd5ZnRBQ0FPa3hVUDdhWlU0QWtDTXRZbStFd1U5RjZMVEFGYW5PNldodFB2a282VXRVTHNhUGZQNEY5dVRrVlVCVWJQSUR2Q3R0Q3hLS3M4NlFYenVNeHAzdFFzbk5FVXVuT0hZczdreWpQZEVRVVhPV05zNklsS1Q1dVMrNkY0azBxdnJZOEt5MWxudzl5cUREWEd6NGUzdW91K2YvUDZJYjcxand4YmZva21kbnk0UENYQjVibHMzbHFsbXpCdnpaTnZEWmpYL2E0QVA3UG5qa0ZnTDAxRGhKTEMyQzkyN2R2MDdnTUJmSVRQRlRUNk1WUzVaV2c1eTVoUzdNa3U0NzlOR3o1eHBiMm9zSnl3S0hCMVdlL2xLOGsrS1g5QmJ4YTkwS0dNODhBZ3JGTVQ3RDd6SURERU5nMmo1T1pFbnQrRlNNMTZOWXlQM3NvZUY4NGlKQjdxYSsvTEtBS2Z2MGxFWUlhSzNScWZ3UzJVa2IxTU10ZlFPcGxyVWhQVm9UYUVseEJTNDVGRT0ucFlnX3ZIWVZtRHZCRWJXa3FJWE00X25xU0ZKWk14RG9wSUcwdkRITHdiaWhrLVg2cmYyeURQcWE2c19QUmFuVDRIc0ZmU09EbVJoZG1XYUFrUmVXNGc=