Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/WCA/ 2d937e64-a597-442e-ad01-53f0e3b30aec_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuSjI1N0d4bTBZTTh5QkJ5VDZKWlFkb0M1NTg0YkE5T1k4N1U0QUt5RFFoZkFMNzEzZm94TWtEeFVyYXV6b2tUSDV4bnE1WEg0VThXRW5jUnBjcGY5SXRWWXVVaVJYbHRpN1pkeUxsdFhzRWlDSzZWNHFEQVZJd2RjYUFrSGlZNmdQYzJWa3IvZ3Nsc0VRb1d5S0JyMk1UbWFFa1hQZDFaU2NRM1hHbkV5bUMzVGdvOVprNVI2TzBOY3pLSEJTb2FDaWtZQnZhY29KZ2pwMmlUWXE2VVprdG5rQzlORTduRmViYkZ1UldmdWU1U2FxODBTM1h4cWl3OWlIaEVkdHM5T3diYWVubGowU0lSRGJjdWQxMjI5ejNXMkxrS2VnZG80Y1BSeUxjUDhzSFZLbVpDSE9DeWlsaXBEakZsMi9tcWxxejN0eDlVOWhJbU1OTlBSWlhHbnRjTitFWmhKRnp1d2pmSmZKL21iVGxrcWdSUnhwdXRaU0psUzFwM3FudXpXZjA4QWt1bzRYQko0RnhKNnFka05DYUNsU1kxRzdjN3dvSGswZ1BHczBQQURLenFPZG1ld1FuVjNHbUp1V2ttZnlKWDJmQkRPaWlMaXB2NlgrcTlFbHVGMmJyeUdZbnI0YktodVhacUxxc1lOWjFFdTY3THJsNG1GWFY0d2dHUkFoelFTVGEzRmVyWWp0VklveCtpQUtKVHdnazR5RS93T0tjd3B2bzdOMHkvQysrODJVTEthVDFvMjE1NUliYkhHdVB1WXJRRXNQYjNBQ0I3YlUrOFdHYWFiMzBrZ2Z3eGw1VEFIMytwN29KU1NoODdsYTE3Q2VRcTNQaGdNcHlKK29YWFhnY0dsSlhOZFZlWVlwVy95aWV1ekxFbXZEekVvQnFmZTVzL3dkbnJsS3JuSEhtR0FINkVkQkhTVDN4U0Yrejc5MVJrek9Dbi9nUmRaQ2V3OEw4TVhiZ00yQThSMUVvZmEzR2cxODNzWjlXY1hKZW9taUw2VHJmUzNrNmlQS1NobXpKOG9VMmhaQjA1ZGRTTWUzZVdabTRsaUFFNFBKa0Q2bUVhUkhyQ2RQeWhQOHJ0YXl2dzJ5ZVJFU3htUkpHZDg1aWJWZWljSVNINmU1RjNJR3podlNIOGlleFBDOEVYc1lFUVViTGVNWTFJaHhBN0VOVW9vSE9RalNVU0ZtWGE3dnRZZmRTeGtsd1d0UWoxRkN3bHRpQm5LczVTVVRQYVJOWGY4SzJnRW4rSSs5SnEyQmNwRFVVUTIrMXpyT1Y5ZnhoKzFkVHVSWng4UUJ0V1RDQkZDMlM3S2ZxQktybFZma2JjaWp6cUcrUThMaTM4eitVRFM2YlJaZnZqL3Qrb0dNNmgrdjNwdHYzZEZzTG54OWFHQi9tVHRYZUxweGFRMW1uRURwVlNkMktHeEFQa1pvQnJpci9wdXRrSE9ha3ZYMVA3aERNS2E5TVJhdHlxN3piZzY5R1FZMlhMTkZWS1dwNmU2L2FDL2VTdEhoKzErcGhLcjM1ZVZIK3VVREFqNXBTUXpnZys2S0dnMzFFRklxWmdKa3BPNlQ5aGttYmxka0Rsb2JtZGhmeWNNdU1PdGV5dlZOUG9jNDNvanllaGtIYkZxME1lSTE3YXUrWGhUZzRCd2xxMnVzUmlocE5zdWRKZHVPYzlQMEJsajVuK0NtSlkySldRWXhQUy9UR25xV29xZzRXdWtnaDZpVHdCMHQrKzBYODJhdEF1b1NUWnowVFk0SXhIMVNnbHpUM00yU1F6MkNGcEw5emVzcFVjN1lld0dKeEJxa2puTm1jQmNDb1QrTnJXTVFtZnk0QU9nZWovRlVWWjJFREgwZ0I5THhMZnJTYjhRd2dYSWNZV0dVazlhNy91NXRnMWZNamR1REVUdXN6V01mWmErRDhTODNwODJ4MnE3NDhwQzQ5WU1LOG9vOGNWNm4yM2FoRjFPWEozYm5wTnJXOTJkeTA4N1ZkbVdIcHEreHdSNVg2bWNKbFdsZU9BeG1TM3FEQTFHMGVnNXVDaFZ1ZW9zcjZLTFo4TkY3anhxamlTNlpNUU5TU3FKWStwemR1dkNNTEpvQitGdXQwUy9SZm9zRE9xTHF4L05lOWJjWlFaZUdrRk1jaFc0QnlpT0Z0TUtTVjVqV1BRVW1LNEVNOHVESHNmZ05KUEc5MFozZldPU3F3VlBjRXprQ01DY1lRK3B3SUw4K0ZGdlFiQnV5bzB5VTVQaXZ5MzZld0VrQmNaZjdRK0Nza1oyYnYrNm1VSkllUURQZHJ1eEJoYTYvN2Nsb3BjK203Q1k2RHBVaHFrcFlDOWswMGRJOElrczkvU3FyLzVzOVZISFJzMFVuV0VXOGU0aXk2VzQ2MC90QXkxMXM0M3BOL2V2aDc0V3NIaVZwblp6cHptZGxCQTM2ck85TDBjaE1UNWhqaGZuSWZvcGF2dFF6TmxvZlZwSklWQ2JOMnN5SmU0SHB6WFF3K2NFR2F1NkVvdDlGeG1WOTRNQ24wY0FjQTdoTWFQRHAzQ0cwR0NRVnN3OXNETWxqUkd5dkp2Z09YQmtIc0Z5YXpPQ1VlTHg3Z2VyRUFGK04yVjBLQ1k4emlFWW9xWnEvVzJQbTRqTDFCTFBOVjF5dmNncjhJSHFnMjdQYzZJbFFhUlNOMTZkNEhwa1lZZFNqNDBqN1J5TzlRZWQ5ZXhWTzZXeEZhbjMreXg0aDVjQnd2RXNROWNUcG15NWY5VnB6REY5Mk5nbkQxWWpsK29JSVBaRmhCRlF1SkxwYndoMngrdmVSTmpNRlNBS3NHeEhOaUdqQzNtOGtnYWxnTzJpeUtpNjlyOXZEb2JBVHEzS21UODBpSDJvZ0x5T2FFc0dSVWYyQ0VicHRBVWQ2Qy9jcDdIbVRScjlpelBOSVBCazA0QWpXbTlSYnh4QVI5QzA1QVloTzBKRzFLU0NBRWV0YkJNdVdQanFtUVFEdUN1WmIxY1g2djZCY2tMeGZGbmFRU3U4NVFtZHhyZ2NKZW5KYUFFdC9UNnBJeDhDUVFKMCt1aGFiaUhOWFZTSkRTc3FpcVBjajE0K2hSK3hGVXRGNEhJc1pXRlhkS1Qva2tJMnJrYVhTQUdSbmdJZUF6Tm43ZWtVbW9zd2NLdmNUOFhNdUcrY1dscTFMT0FZWFQ5TUt6WEkvbFVyK251Z2I3bFhjMVByQzYycWFtL0Vwc2RvWGVJUVFkdWdUQUxkYSsrdUJIZlhpSm5MemZQTmdLZXh0cWxodFRKVWRVVTlKR2dONmZBd05lMTB5S0dFOVBZZDJmbGlLVzhyb3FEbXNoenZMRHlBRzVRcnBTbzgzTk11OU9RMHFrQzhrY05YZHJGWFAwWG01QU5mdUIvc25DM29xWW9Dek11U1BUSFIraXV4VzJCbGVZdkdhbE93OUkxMUFldThQL3h3WndHM1N6SFVWN3BZUk1jYlpmajZuUVROazNPTmM2TTFCY082VHBOTEJEbW9sWi9JUTU4YkpncXBXdERWaUR0VFMvSXRodmdzeEhPeWg4TjRxYjByc1R3aUY4N1YrelR3Wm1tL0MrZXp3ZEVxZzZ2L0xPbTFVMFdpL2JPNEFKZ0dkYmhWd3ZpZ0x0SmMzeGREUVpLTEhNT3FqV1BJMEZaSjdjQmJON0ZKTUZjazJSRXpZdHlWTUdiZjZWMWtCTzRJTkFJd0d6eHh0clpBZnVOSWhPTG9KcjFDTzdhT2k4MVBNcThZOENRREZ5TFF0ODBGZGh2V293NTNqckJjbkd6MUFpbEVleGxZWm1JMlJEWXMwajFMRmxjSVR4U2RKV21lREZtRTRMbjMyS1ZMNTdicmtIL2ZWWmd2cXpXU2o2cEZvT01zZmsvNnFwNjhZb0wrZGgrYnFqUT0uRHBDbVY2cW1DT1BUVWNham5tTWZJanVvOGQ5b3dRUkpWUnZqQU1MWEFEVHA2MFBBR0VwbUxPblFQMFhBeHJEYlRLMTdvOFF3UGtEcnN5ZGY4dHNrRkE=