Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/WCA/ 5ddcfacd-12e0-4b6a-91dc-39756de8c0d0_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuN1N3alZZeTVOd0wvaXFscWN5K3lHVWhOVm8xRTRNUmtHSTFURFRWc3VHZS9GVkZSdC9RY3VHamZEeC9nSzNaZEVvUWFROTJySG9nOElRTFU0OXJXK3RSUC84cVp3VHMzMXZOcDd3UW9MWmJheHBSQ01UdCsvMzA5ZndWRHMwQlMrQXNVYS91dWQ4OHBYd1U1cmxWandXY1d0YldXWkxOU0FjTmxudkpQSmdMdEh6UmgxM2k4cXlVWEtYMHlzM3pIZmRXenQ3RjB6YlAzV25KWitWUzZNcFd6VEo1RW1JRUJZM0VScys3MUJjY05OTEhXdS9FYjZMYjlGUkxGSnJXRVJBNTZaZDgvRjJLcUNQK3I4aGU4L0RkS1JTNko5eDIrSmJVdTFxdG1FY0dTWlFzTVEwRzhSb2NSVm13YjNRVStVdjdWVXA5ZFV0R2xJcERjcmFhc2gxd0dreEgwVldqa2JkVDJnMXFja1pUNVRSL0JvMlZaVVloaWx5YzhQZTVXelNtakFMTVlxNlpIQXhTdy9lVFoxbGNIaWh5MnZaSURUbzRxczNvcDZ0dnJhdmtBaUxpK0Y2d3BRSGswMk1COVlRblJoUXBzNG9ZQ0QxQnpzb2lFMUJmZWhvUFl0VkZEQ3Vwdkhva2lNcHU0aERXWTYvTjZiVmtoQm9CSXUyZStDK3hMdlAwR0tlOWhDQ3A3TkR5bEZxWHlCN0YxMFNGeFc1K1U3QXZKZkVoS2FSS0NtbjhyRzM4SHJzWWFvOEpCa29jSHdJUnJGNCt2Y2I1dGdiemVZNVhCWUNFRHpwN3ZKYnZzOFlQMzZQRE5ma0ZueVpGOExCYjdubkZGYzBZV0FCU1BsWkhvRXhsRjZXTnFkcHpyRFU1Mi84TFc4TFNGdUVTWXJ2NlZGQ011UVhDWDR4U1Q0MHNMV0dYb29iWC9TTTVlYy9zMzlkdmNjWWFJcmxSYVA5MVlEcDhTMG1sRGVZUGQzLy9XRlBMWHdNZGc1KzVDYy9DUnpEM3pNRlhFSjI1ZnRrWERSRGMzc0drN1hZTVRrb1IvNHpmTXRUalZ4SnRvcHNiMU1BWXpiNUZETGVFcFExblM0TUl5d09PckhoUlBvcDlqMHcvVzNnTXZsbkVnYzh3UVQ5S0tlS3kwNjVIaG5YSGhCaVdyQTBGWmsrenozTmRodXZjZXBHck52K2llM2NPVnplSGZVUmhDWUxPNGp3N0huaWJWeGFmZzlkR3ErYm5iTEtJdWQvaWEzUWV5dktXd0hhV1NucVNIVGVGajMzZC9QYW5ubi9LcGNjQVdSRkFBMmtkeG5KS044aFZ3dDBrNDZGK2ZpWGhrSXZ3cUlRSDV5ZG9WTlZJZGQwbGlINVNIUUIvL0RzSmM4VTY2dkpqUVAybjJlZTdIWXlVRExhRjhabW1jUFpUNEdEa0p2U1B5eWQwVlBTOTVIYTZ0S0FwSVY0NkZWZ01CRS9lTHhRd1M0ZllTTFpQU1o3TzVBcllKMHRBMGZNZWlNWEZEMENBU2pVbkZ1eXYyc1lmd2V0UzBtSFhXMXQ1M1YyRlU2ME1pNElVTnBBMnJheUlWNERhUTJtaWlwMDROd0lITzl1N3lKQ2pJcU1NYXNxOWZjc1hDN3FaNFhBTE9ZTUtucVoxOWEwNUgwL3U0alFwYW1OSDFPWVFEdW5sdWl3UWhjdXkwNFY3SUZoVU1MaXpOci84VTRVL2FTRkNiOC9pVWhJSnJxRDhqS1hadkFsUjBWVmx6U1BqZ1JTQmhNUmZwbGZaRENBa3B1T3A0Umg1SXZtTzdkU3piZGpvQ2RsMDNpMENDUGZDcDZDdE1vL2ZSVFlkODFFTmg3c1lad0xpOTJnVnFWK1g4OTgvYlB6WElldWRPU2ZKVmthbmdXajMzQ2xRUFhockxNbUY1am1nSDhwVVN6SVdDVjE3Uzl1b3Nnend5NWpiNHJCbTI4QlkxWVh1ME1mUHNSVVg3UTRsd3cwUTFvVk9scWRoMnZ3OU5ScC9ySVpTNXllOVNkUWUzSkdaRkZneDNnMkZoSTU5TVBTVnJ2M1BwZnZ5OWFGMlhBd3hHd25EZHNCczI4NGx6R3AzYU5iaWx0ZkNvODBhTEpMQ0dVTjVKNk53YVFBTkhVM0tHd28yN3BDY3UvMjBhWWJlZXp3S3JDVEU0eUd1RVFEYmRaWFprVkF1ckhnVlliam9PMmwzVSs4WUcvM0Q3SUJxRU5rTkFHOS9wdGpIK00vR0VrZWRuUXNlNjBHNkhCSXl6eUU0S1psbDJmWHZ1T0g2TVZ4N1ZrRC9uZmRGUzJRK2VzVFVJd2p1Zmt3aS9rVUE2VkJiQXUzRGM4aEJRT2JYL0R1QjU1TEpKYzR3Rm9ESU85MGxkSVFjSGZHVzJOTG5uWWZoMGJ6SWhPT1FYSVptTlpiWWFxaFM1TGdEVEROTUFlb094U0dXTUVIU093d1d5bkhxZW44eW9NR1hrK29ZVUIvSXZLMmRtckFIb3hLdnIyNlY1RGtWazdUNk0wc2owMEtWbVA3aE4wdzEzK2FnanZIbXVQUTc0ZnYxZVh1OXJpZ1VvczE2TnNkWFNkNU5Fa3I0RTc5cENNTDVoMSsyMkV3bWNNMHVLM0oyWXduU01Ocm9ZUUJjaDBreElORG5VY0xoeDBhNXA5UjRBT3FhSkhmbVhzNGc1aWN6VG5sNTFORktMRU1LRXR3N0srQ1ZYbVE4M3M0T2dCMURJY0dRb2NkQnRFbk94TXc0L2tvanl1S0ZKZ2hBcEF2TS9BeDI3czM1ZVd5N2VIYlBjc0Z4NVZ2UVJiVlZtQ1VnK1FnUktlMGlEZVBKakloWDRYVksxb3RZbEFJNVlsU0xIZ1BFb2xqdXUzMzZRRGVCNDA1TFhQd1AzR1JBTDQ3bEU0ankrNW9aRUlDeDdrL2JuZkZmSVFXUGFFWmVnVzErVUJ2eUxWMmE3Y0oxUzRGbk9ucjRoWTNDb3VkN2hSV3Y1RmxVdUxIaVllWmIwRzhCN1hkc2Fsbks0UGVrK2VWZEVmaFhVUGV1WWVTSG5Nb3NqYTV5N3hYbXVIRXpDQnRvTVBDZVdGVXV5bmlON0ZlL2Frbnc1RG1GNmVKd2lVV1hHNFpLV3Z0UzJ4Si9hQUVLSEp5bVVFeWFzRkRUbTQrYXR1R1NOdXZUVEtGRHRtNk93UEhBRS9FSXFoWGg3aGg2MTM1VmRUMTU2UXk4WlV1L1lkQmhEU0lXdVBKaGFod0ZjZVRHUmJHUmMxVmJRcDgyRG12bWx5VW9wcUFKbDFoUmZ6d082L1A4eis4bXZRU1JWMkhmY0Fxb29hMDZiTGpmdDVPT3RhdVBJS3A0R2RxNlNTdWY0NmxvOG5SMmVjRGY3Q1l2VmdmSmt2dUFadU9pNERuSmxxSSsvN3piNGtNMjhZM053Sks1VnpidHBKT0hvWkVhN2tHblZSZ1hpbUhuU0RBOXFUaXByNkZKalhDb1RiMG9HcFVkaXhtckJmZFgyS0NIc0RQM3R5aEVWcWE3dWFjWUFPaWR0UzZmRDhnd1duRTU3Rm1rNzk1R0s3NEtyTnNnQ2Urb0pBS2ZNZ3hIbTdBL2I4ZDhEOUV0cEgvZlhGcTMvWVRodThSMk42VmRneVRFNVBnSlRvTER6SjNDeXo2YmpUNEFmQ3pVa1YwMDZvRi9Jc0xBdElhTWNpY1A2aVdNdGdRRTRjZEFBNjNEWjR4VkR4R1Z6aHdaY2JzQUxlakVIQTBtbXcxa0R5M0tRdXRTdVh0RzEwVXU0VzlzeWJOSE5tZnBpbCs1Z0JMZ3p2SzI1TGxrZ3E1by9wU0dSS1VDY3VSdUcrUzN6REpFUkZGbERFMGxwbThadHJOaEpUNHNWOCtiTzJSY293K1FtckhwSDFrTT0uY3Z1VzhGVi1xX2ktSXNqM0o0UG9kY25tdGVPY21RLTR6WTRoeVIyMlRidmkyUmdpd0lxM0ppQmlJYVJGbXd1VnJ0VWNZZlRLWnJ2Zjh0VXY2ZGE4ZHc=