Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/WCA/ 4144e3c8-f64d-45fa-8c9a-0d5c69905ed1_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVzVyNHFmd0F4ZWdjdFFOY0VwRzFxRmk4YTMxdldSK2FJbWxTNm4wSjhXTDVUbmFoUUIvU1h0S1VJemg0YVdpNG9DMDZqSHhSWmxhaDBIOEVYaXRNQkt2KzZQaTlRajVOQzg1NGZxekJSRjZ3NldPczBaanpuL2t6dWM4aitZNUw3TFpDcVV3NEhaanN2WGRMV3Azbk9mVVhYL0ZBOTJicGJ2c2pIV0UrWGZpZjFvTW84di9uaEZWdTBoc1dnQjZXbnBmeVJNTWVaQnpNOFVSYy9WaGpuRFhucnFCMHkrNk0wR3QzSzdTbytyNkpObk9TTVFNZ1liWm10cjN0T0YxMTh0ckdqMFVCem53emJPa3E4MVdkcWNRbVMyZUJiNSsrM3VhNVN3NGdPYzhONHV1VGZHMmVMaUVzSnFLYlBCTnBYcVRJb1N4NXFLM3ZESDRMMjRQY0QvcWJoQ2FCdE5MNmYyM2dyaTNxZ1UvMWtMcEs1MEU1MWNUb2hlSFFFOXQwMGV0dTIxem9zdmZFK0JpbEVvK0VzQlo2S2FDMi8rRWl1NGMxMnNLK1dmTE5mVmxyZG5oUUY4TXo5cjVUL0p3R2FBWCtsV1ZVcWl0VGJ3MUJtMnR0QnZ6UVZxSTloZXFWNnhwVG9uM2FnaVJ0Yithc3RZU2FURitCQ0MreHRBV3NqYXJFN3VSZlRKNkVqL0FWdkhOVlk5ZUdoM3BDQ3FCU0VSMnBLVEJmRlgzdGNqaFRMMzYybVlWOFpnK2tacTRVSDZhTklUYi92ZnZlN2FQZHhSVDFaRmtCYytSbXRaTWVCZWpNK05wemxrZzAwbmxJWENaTjUzSW1ZNHR6VTVxN1k1NkhnQitzUzUrSnFYMTFlbUtBMHNyTStVRW9YVDA4ZmplR2I5bFZuQTNaYzU3UU5MeUpOT2JsY2cxdjk5ZmpzN2Ixc1l0NEhOZ2toTlJ6VERHbDBxUksxZVVka2V0OERNajdQdHhlMloyUzgvTTdQLzVLcXRZVCttbXFwY3BIT05RL1FvSXdJYzZrRXhOclpUbURsZjROQWF3SWZya2JTWHBEK3BaRkQ1RnhDMG1wZjFidGY4bW1xUWJQWDMzVTVZMmY4SjJUczRwRlpjU1lWWDFrNDY0aFZqSXp0akd6b0lrd3F5OC9XZkNWZVZDVERIWUc2UDFGbENhZEF1RGhIWk9JN3dqdnBDd01PMDN3WVVJNnV6ajJvZW1CdUVSblVzL0xwZVRTTHRwekJzczlhdXdRWUNjbWxtOHhjMU45bHh5czB2TmNnZmR4bVN3MHdkUERNVHMwNS84TDd3dEcxODdUSmgyUWZCeU1zNmZzOGk3R3BmSHVkaWhrY0tmZk04aWN6N3hHWVhhSkl3RHJycXJLNW9vSUU1L0ErUDA0d0tLTVNud3dZMGNYV1dQMXNJN1dEZjQzNy9FanQ3L0pzTXJwWVVMbVJhRFJlcGVQTE8wRW0yWDIzRXNZaS9aR2w2SjltS3UzZkZPdmR5ZnRUWEJDTCtEaXBaSnIyV2l0UmZ1WDJiSVBQZlFjaElrTnZ6K0RWMiswWndlRVlBUnB2Rnh6bDRJM0xYR1VGVXhZU1RtRFh0L2xURWNOcXdBN0dzcUtqYXdpbWFtQ1lBREZvVnZuSzN1VnA5TmtPdmpwTzhhOUZieWl4eDU4K0xYNml6c3phWWc4ejZ0eEVwdXRvYnkwY0tGeFhYQU14c3ZJTmdOaGdNaURpRzMwUmlJbUNydkwxbi9nVFhXVFk5ekpsL0duUCtBL0ViN3MxMVNjMUtaS0JSa3l0d3V4Ynlvem5KZFpuVHFWdkxYdFdmWG54UkJ5eGRkMWgzUnluSkdUdk5jTUVIcnRaZm5oRlVFZWxLamgzUmMwNGFkT3FtWVlRQWtnRnltajA0d0pUcko4bit6VVhlR2h1aHNCVGFCRTZ3WEp4RkJlWTBEc3RSaStYWVoreERodW5xRnhtWkFXUnUyd1dkSXViTldXaTBOUWNiVTRjRU05Mzdxa1VKZWJLMHI1UUhkUzNuRGVnUjg0TVQrZGhUTHlWYXhqODNxbHg5YlhCNXRyMmJlbWQvbXo5RWhTOVdBUFYwNEpHMnZVamlWOEM3UCtnTzFsOC9hbnMveFphUW1OZzlWLzA3dk1QakVGK2pPZ3I4bWVIVk1Oc1R6cXNxRHZweFpYdXoxOTZJc3lnc0RUdERManoyRkwzcXk4bzUzSDJmS0IvOEp3VTVZVEJDR003bGRBTHNqcEo0UjNpTzE0U2Q1bFFNR2tVQmtOeW1yeEpLaE9MdDJMRWRBcG03NWt2cVh5WC9EUG5TSUhWYTJUN3lrM0VzNCt3QWEydWpZTm9ZbGtnVXZTbzdHWkhNUmVjMTdmbWNuaVA5ZURnMHlHY2YzcmF0Y1prS202UlNJMk5KNnNxYzlnRE9DWUFmS1ZGbDYwSWRQbFBKbHBCaXVsTXptRWhvbzJTR2ZpTld1VGtTR04weEhya2NWVHZqWEFhZzVWNEZBNEVzdW5mMXo0aHZMN1VFazE0NEx6ci85ejlaVUNhK0Jacm9oZFpaMVVsUTM0Wi9ZLzBMdEp5aWxabHZnRzRrNUZRTE0rUHBjbU5iYkxIY1ZIS0NId0dqQU9jU0o0MUl3M2JpS25KVmpKTVBaM05tdGgvQ3RrdEsrbUVlU3k1S2M1YUtnV2d4UXVpc09JZzdEQ0pWbEpEdHNPNVZUbFJnaTFndlJYa29GWWhUSzBBZVVzZjRIMnN6Smk4eFRJdHNsRDNtN0p1N1lNaERBcDNQelgwYjlOL1BqYVh4ejZkL2oxK1pqZ3AranBqek9iOFRHdUxlVUR5SVROQzVJbFk4V0hValNEZWc0eVN5c3ZDd0RPODZRYkE0VW5MY1lKbkRLVE0wbWhxa215cDJzaGNoM2N2WnJVZUxCSzhGZFlqK2g0Y0hoTFMyWmFtc2orZVZhU01KVmtacXdNUU5RdXVhUXdUVkFNKzR5N2JHRzkxUW9EMU9OTGh0QkhqRGpYLzdvOWNpSlo0RTVGakZxOFNQU0lkVUxSUXc4MnpyeExlYlZheTlRU1RVb2kyQzlFTmhsVEg5TVJTZWJidUplWWdrbEk1L3ByNy9oVlpkNjRhK3lzRy94T2o1b3pEQzRUVk9oSUlIV0Q2V2pDQUpwL0VaYlZ5RzhTeVpubzFFZDErTy93T0JlbWhPdjFWUmM0d1o3TEorNmEvWmlNY1Y1SkllSGl5TndocTdrZlcwU1d0ZEhwaTNpTjJUWGh2dnVkSjJhbUl4UmZ5b2pEUndIT0ZNSkhNYmdNVVg1WE5tWFEvejE5MHgrcXV6SDhEZ0ZPYjVhRU45WGJaVzR5dXZqaHJaY3I3TStUVWdZQVpuRzJ6RUM4aE1yTzNKazBSTXRqZGtCMnU3Uzk2T3RmckVVdjhqeVFJTlFVSUFWMDhZT205VWlvN3VqY1A2ZTg0S1poQVR3N2xPQllWbWw3eXFHbERPWnFUbTBGc0FvM3Z3QmNScGk0RTJMeUJKQ3ZaVmRaMGdkVUlBZ0hGcE9CdzR1Z2h6NEU5dTQ2T1MwQWkzWVRJVUtsUVVtNUFMWFgwOGtYVzNSWFpyWklCQWh5N2swZVZEU1JMSkFIZXlFSXE5ZFNPYXZiMWFLcUlycTVRaWdwS1JNT3lHaDBYWW5KemtBTVRiQSs2SjdtN0RNanhsbk00QnRNdzVjaWowcnVWUFlmeit4d2dCUUV1WVJOWHJiSGR1dnVuT1Y0Q0haWlhzWnF5VmJrQXozL2E1d2d6bkpPeW1rQlFQMmI5eEhKZVdIcW1NV1I5RlFlTVN3cUFGYklrelQ3L29rMitEWnNSNVRuMkJIWTVsQ3hzR2ExOHYxMzJNOWQ1OFR5N25XRlBOZz0udFdUazVhTV9HVml5ZWFKYWtPLWhzM2cyZEhRUUVJRXlwYVJFSlBBNXB0djZpbjJEdXhOSDQwdmhleHVjWWdPTGdraDR5bGRMUjVlSDRURHItNmhVQUE=