Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/studies/accesso.php e77347b3-775c-4b00-a24f-f16316f21793_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuQXlHR21acFBvZWNGb0VaemtGS3hGb25UTVRzRjZhbTlucnovd3ZhMy8rRlZKUTlUbm80M2V4YVhaQUpaSFdlMzRoeEw4aEFzSThpRVRPcFd2SEdkSHlxdXpCY0l3TU5XaUc2aUg3YkpPYUVrU2VMeWs0eFcvalRZWmlEWE5WbGluMUpkNjF6T2dHeVowUERpdktGZXltMWVVTnFWZWRGc254T1dkb01xNXpLOWJFQi9vZFI0S2x5Tm1uRktxbnZ4ZWNPbWs1b3RWV29OemJSdEVlSUl0bVBxOElqTUFYMEp0a2Y4eThCS2Zid3ZVL3ZhRDQwRUhyS2RVSFYrRnFwTytDS1lta1pCOXhDUk13d0h5Zmt6eEFRYm9OOU1EZFIxM1hBQXJJbmNMajVMc0R4c05HZFZRU2VTSEc4SHBpemlWOS9iVTlub2hhQ0Jwc2VqUzdra0NkaVhjdzlIZWVrY0grdkh0SlRRWmlQVnpKc2JYbzY4NlNLajBQdEtXY3FZaDVyQkdEYjI3WUJVQWxHbjBheGw0Wklwc0lLczVCK2w3L1ZQWVBUMGhyR0ZiUkROT0RBeFAyd0JjbTFsRFM3cElXL3ZxRDVVRHd0QjV1M0VyOEZ0QTVaM3Y2OGt6KzFqV1NKQ0dvcEgrTkNsMFhGMC9zWXc2MHdEUnpySG5qLzVWVHFIT0IvYW83aHg2a1N1V1A4N2thaXp4V1lWSEg5WEVoeThoamo1T0RpOFRVSll4VG9xUXg1QWt2WW1nSXcwbjk5Q0dleU53VmpoMm15RTlZWDF2dEdsdzFJTjhYZWpsYXlTZE9BbkRnYVNWck9CejJVMFNabWcyTXBqSXFTSUYxR3ZmaUZuQlZvNEFjMWN2OUJnV1FGdkRCa2dIUUtUL2R6N1RobVlWazJOWkIrejI0MXc3ZGF1R2tsVGs4a1BkNjhCOTgzR2JEWnR1RThtb0xsdHF5d1VOTWp6enlQdlRpT01KVkd3dlJlOVpMNkhjOUdRT2dEakc1Z1JaL2pucjZaV0tGQXlZcFBkeUlVaDdDZmtjdzhrRTVySk05Zm1zZExIOVJIRDVBQndDdU5OeXl4Smd2Q1QwZkZHRm5UKzBuNHJqUzlxcDhsR21KZW9LL3lFN2xybTVpOThYV0VmTGUwOEZEdS8rMWl0S2EzQ055V09BSHJ3UU9Oa0lyeUdIMnkrN0F2eGNQbjlkWUlHWUhEWEhZV2xOZm9zWXRvc3hRYjZORk5qNEs3b2Fla2x1eFNTQ0JkcW9Bc2U2UXhlK3hoWU9pRm5xSGFzV0JrY21RdXhEaXRXbThGY2dMSjgxNi96RUFtRVlNWDl5M1h2RU5yVzJDd2NIWTJnUVJzWlphL3R0TXdUdXpiK2tVZ0VHOFRsK3VlZndCYjBMVjdvV3FIZ2gzRGdWSnQrYTlNdXhUOWtub0o0clNYV25XeHFSVlJCWDljNSs2ZzNnelUzcHhZV2YvTE1QK1VQQ1NLSXN6MWlkTWJ4MGtyUURJaXV1WU9tL3pMZS8za3A0aDl5Yy9vaXArM0Zua3pkaG0rL3lDZVBuNFpydHZCT2tRVWwxa1lwL002OE1rWFR3UVI4NEQ0bzhkRUw5dW82NHpDalZFVUtCNG5OakpjT0tKaklYQU55WTYzT0xLZUJiYnRGYWprbE54elBrU1FZajNhUm0wT0hCK1g1bFBzSzRkclIxSWJ4Z0c3S1BYaTFPSFFKTVJPTVVXYVdCVm5neVFLcmhjeUEzUVpnbnR2TThZeU5LeTJvSHhoMm5aZXBzb2pTcHRkOGhETHFLRnpLQWpabVlNK0FkWnlndzRGdGh1WGFVY0RTaHA4WVBjYkQyV21MNmpNOGt3eGxVUFZoYXdOT21QdktVT1llMjdJYnF6cUVudWwrZ1BISnA5SWhTd0dJTWFKQ1BWWVVpU0hDaGlWWWxHOWNsWFR0MFRKMGNHMzVyTEhqWnVibnFuSnhKdjJQR05hV1BKUGhqYTRuV3YyVHJZMkxBY0RGZHZzMEF4SS9kY3lPb1NJRHRuLzFWb0pzcFpXcFVOeTBCSnZCendzcVU1VlY5UmpqSmJtSU9nS0RvMnQvOHJGbTZYTHQvMk8wWnFRckVQZmYzUWVkUmJVTGJPd054K2xRM1BmVkQ1c0dqWDBmTU9PYmplQVlTWHh3QVJmZy9FVjlWaWpqK1FrRGVZSnF3bEsydXJPQUdVSkJxTGFSWEJNMHVzdkE5UGFxRnUzV25OZjFqTDhHL3pmWlBIZUltM0lJL3RmcndBTkVnbHYrYUFEbFhvZlhzd0VEb0VsVTJqS0t5SW9WOTVRSVJtRlBJN1ZQeTQxdHNiVEFDUmh0bzNUK3JYVm1wMFV0S2g4amtZSGx3SmZDSDA4VFJnV1VDNjM5elpCVC9VbzBZQ0VyUGNvc3A0b2VkSGcxOUlCd0NQcFZTd2VaZTUwN0V1OXJZOCtERGw4TzFaYktINEVOVUlZVW56M3BTang4Z0RmWG9pcVZFVEE4cFduenJXdEN6bTlHYU1hWDlNYXlMVUh3Ulpib3lNYkVrQzA0V2I0WDhWZWRmbmppdkhRRGJwRm11KzcvckQwQmtvQ2JtSXFMbVdjWHNJRGllTGFoT2dqMGVwbHIyN1duNHRlZFUybDc1TnlpQzdvcnQ4QWFoOXVMNXB4RERSa0ZLTkNHWjk0Ly9mOWpaWFlMNkE0bWVGc0g5Vlh6ZmRDN2dORWQ0NlRxalRlK2x2N0tBMUI4dWs3R2VFOEM0NjI0eXpvc0lOSXYwK1pUZ1V3MWMwTGhTeUw2dlkxd1Rta0dxNkJmUVJBWWFRcXV4N1FzNFRIRWZtUmhoNWNrMGdIdHF2N1FDaXJSOHkydUVzRlllVU8xUDVxRVZSTXIyMTMzZ0ZrZ0xWbGlDTHNwQjBlRlZWeVhUY2NBMUM0ejArUk5jYkI2NHRVMnhDYW1HaHVyZVdnU1ZQZG9MeitnVXVGc1ZWVEh2WWlWY29DUDhEM3dOK0psUjFKSXk2RXQ1NmdWSE5CQ0dMNFpwdXIvQWQ2dVlxckZ3UHUvZ0VYcVpGTUY0a0hqemtxNjRoZEY4a2ZPOU9MMDVmMktkRGRUcWVlcFd5VFRpYWV1SHZYQTRKSVcvWHZ4bVZDV1h2Z0hQYTJCTDk1TjVBaE8wb3J5T3lsS1Evb0hicGNIaUcyY2IySTk1ZWQ4a3NGMnRpTkhYVHNIczlpaGtZNFpNRVdYZzBSMUNROVljZ1pkOHhzYVVTanVJb044YXkxbHp3R2Y4VVB2dWpIaWgzOHdVd0pjdEwwT3FRTUJ2Z0RlSUpwU3BmNTFPdzRXVktYTXNzZThmcEk2TzFaTzBzeS9GTlMxSHpyVWpsLzA1SkJ4TmVHbzlhQ3BzWXlQc053TkpDSHNCaXgwWElWMUpYbkVBZUlkcnhEWU5HUXR2Mlg4TXQrWGJvdXhHMzFqYlc3M2VjMmxzZmNuYUZvM0lyc2VyMmowald2VkdsUlcrdDAxMWg3ZzJsMVNaSGdKNGMzRFlnYmFJbGFZYkJ5VzV0dkpyazdBZm4vMVJqU2NnQTFCWTB1TTZOUVpITUtSRHpjM1N5a0pCTlJDNjFCSTU4ZzNJYU53dFN0eFA3cXl0dzJ5M0pOWlUvWXdYVndKZmg2OEpnUWdnTU1EaEJCb0ZwSXBSSzdyTnEvdHcrQnFKUzRBL1B3U1JVQzd2T2tWRFhtc3d1bEZ5WG5HUkY0TjVIY0ZVejdEOHArY1VzbmRuK3NOcEhKY3pHV3puT210NjFxS2duOG9GSnhaN0llQ1IzWnd2czYydERrbkdjeDVpNzJ2UmU0eFRxRG81blpYREN3bktibkdsNVVlSUo3VkdUNC9BaXRHc28zSXgzTCtMQjM4MW5Va1dTcVVDZ0loYW1RVWwydnpGS0xpanUzbi5vTnlxd2kxSl8ydHBOcm1hZEp3Q2hZa3ZUbHpIQXhWWVoxSXdxSEhIbDc2eTJYV0VJMkdjSzVSUlJ2amhfT3pNLTE4TEJsM0JmWWcwMjhyYkFuR09QQQ==