Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/studies/accesso.php 31b903e9-d73e-4f1e-91bb-d864b93aaa7b_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRUd1V3RxVkoyYnV2QmlpYWJoRFhTM3JZV1c5RkpBbWJXWGlpYmVQNmNjTE1UdjFXQ1pCY3VscEZpMG5iNmtrSVlISXNxWVgrNVhRTnE3SVRNMmNUMXF5RnZDVHB4MDJlU01kOHlEOFJVZ0grVE5NbzlFd0hZT0RUd2hrN2lIbXpHL1owOWY2WEhBYTNyMTlEbkdub1lwQTYrRENRY2JZUVZTZjdiNjdvNFhDYkN1NFZWYjdyVjhHNlRFY3Bzbm5DOHFncDFCUGs0c1hlRDBUVlB6ampKNHpOOVB4cTFiYkFEd05WT2hVZWFCb0lmeUZHUU5yMWg2QVhycW9kbmpMTnNkWjAwY0xtOTBKRldwUTJXdEZyUStIM3ZpNDlGUjB2aDJvNUt5ajVMOVAwUHFndlBXV2tJSG8zcnluTzUyZFlka3ZQbXF2aXhhRzE2elVTM0hKZ1B4dWZscVM0SUFmVkdVZFBjL2wrZGVFTEduUWlqMGZDNkpsQlgwZHhvc0RZaEtZdWdRMGtEYXMyZTBHVTJhckdicTRJRmd2c1AxWmMwTVE2S2dnbUR1U1NnMm56NHhCKzgxbU9uWE9FN1dMNlVXV1FpUitBalFneTIxc1VwNGd1eFJEY215MXVHWHpYS3Rnbm1xYlV4U0ZITVhKUE42d210YUd4SXJSWVg5L01FQlIvSzYyeG5SWHFmcGszMzRSYktpbHB3VU5BTU1kbHkvMVdnZ0JhYkhxSDJWV0xZODh1S0xKaDFVbStwaGZ3M1psSFRqb01ZV1l1NlVxS0hGL3dKRDVXQjFsdWpESFk2QmNRb3Z1SVBqZWdodG9GVE8zRGxLY2QzVVpSWWcrcTRuMFlrYi8zcmt2R3hPWVM3aFJMeTVXdzV1NnVBckEyUGl0STV2SHJxbHNVbXJjSVVNK3dXZTJUcUV2Zm4zUWlGRU5OMERxZjhWS1hWcXNVMXFXamVxUy9OMVdwcWtnMEU4aWtkQSthaDR5YklRT2lKaktuaHE2anp0akpGZExQaWlHcHdvRjVKT0dsVU1zSUh5TGN2c3BGWG5lV1ZsNEpVYmt2Z05qKzBCN0VaSVhncjdTQ3VZNXgxM1hpblR4RnhHMDdRdnAzKy9GSmc4dXZicnhEcXFJZFhrSHpPQWNPdU15SGNad21tYkJLVENEV29vaUFBNGNtVHhTd0FEVGVhREVqQWw0b1lxYVVkWkdBNWFCd3hqNmE0Y0FvSCs1bFRqZGZwV0JyUFphdFZ6VUs0RVpDOTNsekVmb0d3bGFTUE5BNnZtWXk1Vm1CblNnbHdLVVJoOW94ZTVXbEpyWVFHbnF4Qld4eUdiZk9VbnhmaGlGN0tMU3o4YzRjVEFTblhLSjVkMG9tMSs1NUJtQlhNZW9hTitmN2g4eWM4Z3pYWkorZ3VESUMxb1cyR2xLQzh0R2lRLzh2cUI1dkM4RnU1SjJ0ZUIwNHZpb0NMOUUzZXN0VHVBVTZyZ1J0V2lxRXhjYWpJMzZHQlJyalZoZzM3RldkZlFMV1FVWHQvQ1hwcGlwY01YaUZVcDVQYWFqWUVPbHdDd3Ywd1FkSTRQdHM3Q1dEOVJZOW8yNE5tNGM1bTBOQjlOUUUxU0xnUW5CZ2pwRUVSeDhlRTcvQVAzRmxHL2RrTWZBajdyWFc0YXFkYVRRNWp4ZnJ0aEQzSXhYRTNYejRtUjkwUFNtRGpOZm9meW1TQkZta21PcDk2MkJkU2NNZ3QzTzhNQ3hkNXlGMjlZRURjS2pWaTVkLzFzakZUQmRkK0NDalVRdWRZUWJZWkVadEpTa3N5REVVaDA4Q0lHRDVHbENJN3plSnYyMkMvV3E0YTZVTHJGTXZUV3hrWFRSY0s3ckpHMHdVQjVPK3BHMzROak5IRGxMcFhldGZNL1VvQ2EzM1UvOEFCcXN1cWVZU0N2czlBRkFMbUx2U3UxdVNSS2w1Qjg0cThQcTBJUFkzS09QQ3dlUEtFZnlIbitKbjRleThSWlA5RS9vd0hGcUpWRWE0LzRWejhjYjZxVHJsUDkrUkRGMC8zT3lMQXY0TTJZUmVnbEhQYmhQYjJKZkZjODRGM1RwcDFFU1FhMGpMKzJhUTlLMG9leE9sSlF5eUxLRnpuMnNLRWlUaytIWmhJVm9IYXJHaHpQekR1cjYzSTFjQTlTTlgzYTNIQ0ZLaSsvcFc0RHpveWJnTGE2bkdPOVc4b0M4dlRFTDhFK3BCOFRsOGRHcE5KdGlreW8yM1A3WU1kRHY2a3crV2RwRmRoSGlhb0s2Ty9aTWdFYXJZNUpxVG8xUWtjaFNWUVhaNXBtc1lCWElWU3FaenI4Vk51dTJ1UzVKN3QzTHg4TTEzL2orZFpRenZzQUM0TlJBdTJtZCtaOFY2d01VbTlvdkNNVUV0RWFrWjMzQWRUOVM3WFBIZEtaM2hoT0luTG1qMFFycytDTmlIYjRPdDRKeTNKN1IzakNoT3lvdWhrL3hsT3NjdVd5bmNiTTBldFNWV0dHSkNQQVlUYVdOWGRrYmY1dDZuNzFHL1lDT0JuK2FGeTlOKzM4UXI4SzIxemxCeTBubk1rbzVQUzZaSlVpa0tlS2VleXJNUTdqeTJaV1RYNlRwODg4UlZOT1RaMzlicjgzN3dnQW8xQ0VtNUxxRklUajdKRGpkbU1pOWdDYlJPWVVGT3RBeUErTmM4YVd5Y0RqTllibVI0SkdXSDd0VGxUb3hWdXVOVVUvb255cjFKQjBxdzRIWWdHUFlBMlhZSDFGdk5uTWVDL1hqT1VQSTZvaWlmbHpqdExNa3dFNjJud3ZmZWF0UkNNMVFLYWk2MW9Uc1hoMWJRaDVLekxDZjU2T09RNmcwSkJ1akxtRDNLRjdDeXNJY3BmT1E1RERUNGxGK2NTcXZSU2xQOTBWSnhHK09jTmZaaFhaRkI5ZENBKzV3MFprSU1lb2xERFNmekRFVEpqREVNL2xmV0RJdFBYME9UZVYxQm50bmx0eHBGVXRPZHRiQmtHK3IyNVVGT2N4OE9MRUVYa2xMaG1nOW9jdkxjSHowMll2SHVFVzlNajlCcjIyUUZad1JFbitsM0U3YWFEVEVCTFA0NCt6czYxK1FyUllybkduU3RLMjdiNXJEeG9DVUxVV1hWdXppVDRLTEJLZ2ErQnFWbnNRRzBBY1RTZllEY3l1b3JBU2NsaDNwNXdYOGNVNU1VVFBvTjRWdHErY200ODJYU3RBb2Y0Y1A3QnJ4amZUVGp5UndCR0xaVndHcysvc3Q0V2ZTQ3ZYNS84ZU1jRVIwV2pDT3pWMjdXbHE2dW13amNCS01zeTRySkRqVUxRTTlPSVNsbStJT3J1R1BNTHpwOElNQ0pTTEZVSDZYeGFBcGZnUi9sMGR6YUFGNVNOdVpScjVzOGxKOHc3UUJ4ejV6VGRoTFdMaGhia2ZJQ283a0ZseUxEaGpBeGtWd29BSlkzQ2taOVdDbnhBTHl3Yll1WVUwdXFlNnBqWE0weVE4N2lHVndpWjBtdWliRitab2pTUzlMK3B5blpGMnA4RjROV2pwdjlXaGZiVzhrK2JLbU01emRrSkZnTDRJUmRFUVQzTWtSU1dWQmViSkc5NHNYbEk1RU5OMVR2cHcrMERVS2RjRG1VU1JLWTJhVnRpQ1VEcHNRVWRwL0ZOWjRGa1g0ZVZFYWp1SFc4eFlqQ0xTM1Iwd1Ura3djSnNidGN4UUZLUGhlazhvVE1DcXJYOSszdmVnUWsvL1hsbEhFc09FWVRpNVU2Zk91eVBNS0VRZFhOUDI4Sno4OUM1Rm1GZkczd0ppb0NRMjl1OExDdjNnSjRoRFVFdkJXaG1BdCtKNy9OWmMxdGw5bEVxUUlLM3VtQ2dQV0d2WGxqbUdXVkc3UTZmcFI0cWhINmlTQT0uWXN5MS1scDZMRTNxZFJvZjhBZEV5dzR2MW5mbzd6RWpKN0RFLTA1Njk0WTZEX2hJaTZjenFSMWtDaGFCUkVVejBHYzVGZGJIVkQwakVLNDd3ZzJjTWc=