Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/studies/accesso.php ff8d93b2-91e9-438c-b761-0d5ae4989d72_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTGE3Rk1rcVoxUkVBb3IwVzNNYXFkL3JLMjMzaVgzZm5zTTZzUUNXMmFvNE4rUDZXcXpqQk9scE5EQy8yeEtYNjlDK3NQYXVWdWhndUY3S3RiS2kzelMyRlExWmk2TzRGTytDSGN3VENKWjFOcGRyMVczamZUQUlSY2Q0R1ZxZmEyT3A4MUw2NExlOFpsalRuL1JMR252Umw2WENKZkVRZ0p2YVU4Z0FPZldIa2s2clloLzRNNlhUbjliOXZpM2pNSi9DclRPY1ZJUEtjU0VYV3BiYUd1YWcxbnpweEVwRDl0WHlKWHBNQlJWc245RnNnUFJCZDd1ZmFHRy82OW5BSUU5YWZzVVhPZk1reVZhVDVRTmJvbysrN0lqRlZkRXgrYm5Jd1ljY1lCaTlZYkIrOXNHcDR3VXgyVFhSa2dBb01INGprbHY0bXRvVVhlTjU1WHE3VG5mRjRHckZMMFhKNGpUcWI5bWJMMXBPbU5wc29Za0VXZ2JNV3F5bURhaDU5TllYVFlBa3pqSzBjS2U1Y0NvUDZEWGdRdWxJbHhWM0NYZTJVcEU4QzN6djd6eFZxanJuYzJRTit2VDU0QzRhd21rTGd5aG5ZODcyWlJKdWJWNzlIWk5sMFo2bXQ4eFQvNkZKa0lRUUtYYXdXOHcrajJoMU1UQ2VSMjBDSk95NC95QVBtZ05DQ1pjQXlRT2NrK05pREtkY0pzU0lGZTlmQ29Vb3BGaHlKUzBWQSsrS1JaTlNYd29iQmNMV3NGcGJWM3NjcTExSDdPdGJOaVEyTWVKeWVPUUJ5akZYTVVmZWRnenpKU2MvZ1cvU2xNTTREOWN5TCtKUnA0LzY0bE45ZjJ2V3BhVW82UFRGb2JFd3lhd1NjZkdtZGhMK0twYWlrc3JIRVFva1JUS2gwVEU3Sjc0V0pTemFzbGo3b2ZDcFdLMXBmcldUalJ4bkdIUmtsazJ6dWtnQTBJTHhWZTcySWpTSnJvQnRNTUdIVUFXVlFzclNldHBqazZObXlxVlArZzhISVhmbmdWTzhJNm5WOTl3Rm5uNWh1U1g4RkpyRTF2c0RGTHVWcVM1MWZwQ2Rrdm94Y1RoRXdmVWNtQXhlSVpHUWdGMzRkSlVVMVpyZVkxS0h2NDIxMFJJK205ZGRueGpKdUxLOXdGbHduZmNMSEhiU2p1U0pId2loUXdQQjIyNDh2eE92cnpQRDM3VFo0TFcyZzYzRUJzS2pzditqeVhRa3l2VFY5ajdzNHpTWlkzaGxvVVVsb3FTbURpVHdvelY1YncvU25QbENGaVlCNmtVTkdIaUhzMURvN0IrcTlsVy8va2haQU1kemN5eU1UaFN6OFI5dERRZmdsVzFzdS9uUnZnMGpldERnTGFiR1N5eDlRblluYVRkemI3ODZNRElHczhMV0lONUZEQnVZT0pEK1BNZTA2dFZZd2hMQmdEL1BGbDdRKzhodXhhMlhna0FvY1RmQW5MV3preWthOEljeElTMmc0bGdIZDMvNFA5UWJGV2UvUDRtd0xGUHQ1eVJJOGpkTUJvQWJMUkxoVWV2Vi90bC9XanBTUTVKQnJQa20yUndnUVJXOWFrZko3Tll2S3hCT05NaHhqWXdKN2R3MWZqOGFIaDgrV2d2TXQxbjR5c2hEZTNXQUltM0k0OEJQMjlIOXU3NjZEeGJ4Y2dqRFAzRkxSUkFNdVZzTDJBUUUxeUVubVhwNkVFZEUzNFZyVGpIeS9lWFVLOXlINlZ6T1R6SE5rVkRmc0J2NDdGNDlrTUluWFE2T1c4Y3lPTHlwekI4Vm93U0ZnZVRCaXBjL2lCNkhqMFJDOGlRMTlNTDZxWUtXbVR2VDIyOHo2clB3UElMb3JuaTFnM3ZZMTlNdjMvOUtBdHVWNkNEQ2Y3cURWUHYvUVdRKzcyV0tYSmlOTms4NlhOaytVQ0RLdCtXbGZDMXliUlM3ZFgzQXlCcjhqUmhoaC91djZxT1lRZFBXc25RT3Z3VWpIaHcra3VFamZ4UFNuVEpSVnphTTI1YnJBVzBiUlVaRGVla1hUZzlha0ZZKzNkUWxDMjNvaW5FNTRNaEpuc1MvQ2tjckU4cjdCRk9DdGxmL3FPZTdTT1pSZlArQjdYcXpIdzJpTXUvV2lxOCtJcE1oWE9rSXNWVXd1dTRoQWsyM0pCTGU0WDVteERqdVJ5SVBaMlFFRDlvRjdnMUIzb0oxWkdBNmxTVFZXSGUwRUh1a2RkUWZNNHN0VmVtUWQxaDNDcEp2bXJETUZ1bDhGc2dwUG1HV0RudUJ0ZFFnb0ZuNS82VmZTZ1dtTFNlc3ZIQkZvQmlGUEZyMUI2aWNQNjVHM0hvQ1FNV1BKVkxORHFQdEl6TlNnSHF0MmFmS0pSb3pvZTdReXhMenNuRWlUTVpYc29Ld0o0dGpZelJEcVNkRWJhT1RlMGdyRVIzb2t6U0UrTG9lU3ZGbENXMzhvMDdBTC9zQStVVnkycGVPRmlPR3E0MFRYeTZLUlExeEFUR2o2YzAyMDdyL1Y2bUtkOEo0VW5kWVpYVGN3bHNJMytNcEh4NkpzbVJqbjNYZU0vSTkraTdadVZUaTdNbVVkOGhVN3lDZVRGYjY5ODBUVTgvbGZBOVpBNTROR1JTemE5OU5XcWV6bS8rKzMzeFA5NXptNU9oaWRTL3JLWFVReW42aXl6MUpVZGJhckZIZ0V2ZTN1SWpoTkJ2cWNoaTdvd2h2S0gzTVZuV1ZGbVNabi9wWHFDbW9ONTlKMWxZeno0UENoVkZhUDlIQXUwMmR4MTFVM25WZnNvNDdiWGtxaFRsVjZzR0dNKzE3K09DTVpjbGRmYVBlRUxLa3N5b3ZmdVJHVVY0Q281SG92OXM4V2s0UVpFSDErUGloakp5MFJmZW5FcTNoaFBGSmV0WVM2S2ZyU1k1VWxUMEZWYnZNaWNMUHlSMDAwZDJOVGdpQkFVR3k3dys5SnJTelA4RFpQRzdTTkpjdHpVdnpKZDE2TjFvR0NlQmRzRnM0aFlMb3FyU1Bvb3ROTWNzbHBrUGEwOWd5YjVjSjgrM2Nxd3M4LzFYbVNEenVMK1FydTFYUVRuQ1RHQm85Zmg4TFI1aHJpTDNuM3N5MXZQUjJaV2VwOWRnbDM4Uk9qSG9BN3dsL1plWG1RSzNHT2VvQTUzb0xJL0RLRDk4c3pUVisxWU4yYXRTVW9xVS80V2JnV2NWenVaUlVkQWYzNWVQN2JvOVNvM0FMbDFDZWtFWFdhKzU4eC95VjFkWG1oR1NsR25MeXgzSGZrcVNsc2V3eU81Q254YmJ4RDkyYWdRZy9McWFxNjVjeEVNdVpPY2NVRVBIRE5KNUJKSzdRRjluT2piMzJTSjF5U1lTTEcrUENFbXpzaUZZMCtHR2lCSFFxRUNWRGs4aWFVSFZJcnlnWlhsZC9yMEpyTFpDb09JZ1hQL044L2xOdkJGd1h6Z3cxNUpCVEd2WTFIdXZkbkl5MzVUSkgrdXFjTlhkTXZ4YkY2STFFV0Q4N05kVXFlTmI4eXVyWndhZEN2R1ZRUGoybWtPckg3ZTVZTEQ5aWlhSXplelgvMVR6b1Ywb2QrUHo5eEU1THc0Q21qNVQ1Y25POTRkOGQya3B6TEptemlGZUdHam5uT0FMZmh6TXZQRzJvS1hkckxadUNqSmVyK1diYS9aUGNmT3pBNmxmd1REY1dETW1GY0c0a05tb1FYdHJGV1hVNFRzWXhONmtOaDFqSUtTbDM0cVVXdmNXNWgzRDhjQzhGTTBBcmdRTmFKMUkwdkFSMERjdUFKRWs0T3l4YjBUYWxmSjBPb1RVMFlMZUdwdlg4RVREeEF4QVlQdHJiYUxWYUlybXhOcXliU0J2dlpOV2ZxYktxbEpiZ3FDVWE0SEthY0c2TTJVNXhtR3grM05BVjN3Qk0wbDVROS4yVjc5eEZtbExUMWFtQ1FObzgtQ2kwT01qckNSbERTNS1DMnJpMUlfb3I2OGJCNUxabGNZbDdrRGloMlF2ZFNGN3RMYk1HZW5tVnZiNW9tVEZzcUltdw==