Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/studies/accesso.php b9ba2596-b2bc-4548-97a5-4f37adec269c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkucENsN2JKTm1tbDBDRktuYmhta3RMM3FFWnhOcmdNRG9IMmY5Y1dSWTl2V09FM3VyVWNXd2p5QkdZN29Mc3BCcHFWQVBOdmZQaDNUZGVsUGprRVVNK3l0bDNHdUFRbTNBUFdXaFVmR3RVbS9OUFNoZGRreFBrS09FNSttYmtuM1FzUjVieTVlQnUxQmF3VjdzOUx3eWFsWE9qS0M3WFVKeXFoVHJEdmF0WUNoRVl5bnFaNzV6eU8xYXphSUcwTXpCYk9ZdkFwQ1lGbVB2S2IvN21JbnpjVG1vS1hjWVVvZEl6NGVmTTF4bmdCa2tXM1JwOVFDUUthMExZdktFZHl4OENGOVE1RGJOTHgzUVRYWDZ6dW5mcEMrVE9kNWlSOTZxREg1UlloYzM5amdscjRZNU44MnlKVGFvME40VDFLeFM5UWZLMmowbC9LeVVyNU9OcC9PSUVNd05rZVFtaUpHNWtqTFNyZlgwZHYyT3ZlSmMvazE0S0loZ1VYNS9ob0V5K2xxQnZ5WERVSEx5blJSTnIwbVNoNEE2cHhhV1VaMTc1eXNUSDFrOGRZelNuMDNNRG9yeDlHblNYeGxnSmhpUjlKbHJ2UHVUU2k2cnJqSklqMDFidSs5bGNGbmZpUXMrK2xWRXZheUNNdFRRRFRpN3B3RTZQVjBUY2NkQ1JIZlFNckdWMC9zQ2dQVXBNZHM4YzdkQm5SQ0VySm5WaW1ra2kvaUR1cnhTQWMrTFA1WjhlUGVLVEZvTnFxRlY0VHdreHd4WmhKNCtKaEh2Y0tYNTNXVlFmQkkwWlJhZ2pycUd3a3JWMXNPeUROU0Zid2xEcEcza0R2OFlzTlpNOW0wcXBYVko5N1J6OWdCT1NsSndidm9LWWxGcG9HVFd4UEtXUWdIQjc1eldUN2ljbUJ2MDNmdFlmR2FGZ0RVejY1UTNYU0oxT20wQUtrK0lGanlpRlJ5RnJuVVZxeUM4cEhiOHZxNGJDWmlWNDNUalcraGVNR0d5UVVxcmQwbUluUGJ1OE5ySDBDTUczYTFoKzg1VlpPVjYxZHRDZlRoVWtBMEw5djNaK0RPcUhub1VNcTcwT3JDRnRFSXNORFpjN1BkQXQ4QmlxNUc3NThwUkJ0OHdlL2N4MndEWlRhbHl0L05WWXdFUjdNZXZ5UzhIU2ZYOE5mdU9WWmg3VDRmSzlZV1B2b1pQLzdFZ1N4c0J1dkw0SFNhS3M2SytNR2hPMEFFV3hwd3U0bXVHWGdmVkFZNzExc3FHZGE5Nm0vU1BGK2hGNGtORmFZTkRkUGJ6aFRpQjNtTWUzMENiZmcrZnZVdGFaTnB2emFHKytHZHVySnVTbE1oSmZJeTM2QjNqTjRoRFVPa2xHRHVuN2ZreXYxQnZBUHYrcytnekxYeFo0R01uNWFiMEMwS2tHcEJlRlNVa3NtYytnTlFHa0RZZklGTkZuZWNBYno5cElmb2g3M1dsK0d0Y2JUdndjWklYdzZubUx2a0lLWVZjNmN2eVkyR1ZLZTFpU1ZKN21qWXZzRkdCVVNRdTMvcThwQ1NBbVVqMTZNYWQ5aFRBSmU1OHhJTWdCbFF5UDYrR1JCUGtaOGFHNk93c2dxaDQyek1xUkhLL3kwOTR2MUpCdTV1N3RJL1V3Tm1YcHpTVHZZNlRYS2tBR09IcHVxRXRYVXRKbCtlbjY0M09yK1JtajEyMVFqWk8xTGFMQTVxQUhEMHJ5eUFLeXRhbDh2T2d3YkpmcDNHYWN2eWNZZWJCNGhwcjF3OEFwVWNBek8rY0Z0OTAvVFlBRXc1WW5MRlpOckFyVHh1MWlKbXlUUWFidFdzWm9EaUJwa05qTVRyZDZZczgrRTk1Qnp1Nmt1aEVCVHo3MEc3MVZDeG1sRGlnTVVqcFQ0RlcrKytLbXFzand5RWhVUzFNbmRLTDl2bFVHRnk2OGNtVVh3SmpVMVQzTHExY3ZTczAwYzFOM0ZvQzJ0WGF0L0NNRkI1SGFvWUVvelBqMEsxYUkyQzdacnhsbHRIOTJaaThKOEhmejd5aDNXZDQzSUEzeitINTVZSUx3VFd6V3RsTFp4UHRGT1cwb2V4QXI5akEva2tSanFqYU4rcG1UYkxyNTBFUTN0czFSeitweUo3VitFaTRGZHVrRDR0a1VjdGRwQ0tkbUM5V2lNdHRLTXF3SlY5SUJpRnB5dHFIZGRrQjRvVmNWeWk4YTljdUxtMjI4b3FyQWx1RjdNUm9uNjQxUFkyVmxCRW1BRGlpSnREbmNTNk5kY09yblFSaEtrczZNWEpvWDZHNDl1clFNM0s4YUFZOU5zV01Mcmtqc0JBeXRONGh6cEVBbGpkd0U1ejEwaldhRkUxSm5ja25MYzhvdk9UNlJjOGx6Y09KdUlFUHB0YW54eTVaQ3hLcEhVem9ocnE5bHdYdWlhblVVaExjSE9NV2RJd1NVUWUvSUErYzllTkVYckFhNzZvVUttTHYyOEhHMmtxVFcrdXo1VWxVUU9SRm8wVFJjK1BkZEJhcER6WkVoUDFIdlFKZnlQcUFmK1BtdXpxb0ZocDBSdm5IY0xBY3VJbk0yekdzUmZ0QndISFRHbFlzazliNm9kYzRVamZOQU04UWpIWC9vYWUyVUNpRzJ2WWFjU0NOT0tERGc0cHUrUVZUN2FseTFZVko0dFdFN0dGNzI0MEFGREdWWlZtajg0bEhxUmw0VmlQdUZuVFlSc2FBbTNTQ2YxcU5OeFZLQjhRZHBUSTVrS01GNnhXbVFpU2FialRnamZjd2Nxd1RIeWk0enZPUk5XSUlzOCtLdk9ZVDR5aGpWdkZGb1NaRTFOZm5DcWw3TDgreXZWSW96TGlFNmwwb1pnNWJTa1B3K2gzVnpIamZMQlpSSEVjeEFuelZucm1wMjJuMXVxd1hwNEdZamdRMVU0TlZGQ0RMZnI2Vkk3a0ZoZ2xPdnJaeitvQTJzNDVUYUx5TzM1bjlNYTNqdjlpZFNVZUpqeGNTZUlIdzBWVUFqSDhDM0pJUCthVURRbm1LaWUxb1ZmR1F2eXEvbGd0VFQweXlDdDZDcnY2eGNOczd0bFNjNGNtSDlVN0d6MjlkaGlFSmU1alZNQWgrZmZJSVpHdG04MVVaU0MzRm9Pc0p0djZFamYydzVScDBrWEtzeVQ4YmlzZ1h5ejNER3ZSZjdiZUt0ZzN3UXpxUTd2ZXFXUEZhL1FNbEJ0UnhiL1NURTlXUDVTMmdzMVNZWEZzN2NFRHNwM1Ayenh2RzBFZ3FRVkFFcGM0OWlpNW40L1VsKysxaThDSWE4RXVmK1V1M1JxdXlyMWRuU3RJU3piL1N5Tm5lbzFob3RMZnZJaEFiaFNwOHk5L2VmUDU1NVdPTGozQXl5TUV3dEpaWWEzK1JWTHNtS3djOGI5RzVlVEtYdVFSbWxreHpsbFBnMlY5UTFpeHB0SU9VSklCcFpzcWlYL3dnNUV2OUEzVXI0bXViejR5dnA5UURKb3dSeFBwVEZMZmhxS1g4RzFLbHNoczVwSmRoZmIwbWpVYmVzRGFJSTlsVy91OXlGYlFlcVYraU9USzg3S1dBSGR5VnVqTUlPU0FTS21DSVJ6d2haNnB2Um9va1pMNEQrRWUyS0FVNHo5Z0p6RDdia3B4UUxLYUdJaG1ReSt2RlF4aHE2a1BIOWlwcUNueEdqd0o4UnpuQjR2YVR2QXZOZEdEZkRKYWVWTEg3VjFJd2hWRk5RWHRnM1FXRHJ1SzVGR01yS1FoM2RRZUNDRzFldDB2QklPOExoZC9ZNjFPUENjWGE2WER1LzNqY04xZTJzOTU3eHpxNXMxcEZUQVlYYURKWDhPWkpsYmNIczZGTHd0SW9oQlI4RW12RTAxdWNpTkRRWUt1L2g4ak5lN2ppeFBHNm8xaz0uU09MdHQycUtFZjlQOVJJWWN5OUFfdnVxWEkzMmlmYTg2OEV6WVFpSFNMMjhPZ0E1OUVKOTVKMzZtYjBCRDUyYUdmNVhqU0Zmcm5JdnRGYlZYMjNqM1E=