Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://cjd-registry.cineca.org/cgi-bin/index_gen 33ead466-aaba-4072-b1f3-f76cb998a2b5_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkudldna01HK3g5bFE1dHFtUmt2NFhaWTVpdWVMei9pbzg2cUZLSWs2N0w5M2N3NVk3YzdkUy9aajRLdjFkb3cxUEFkRkR1RnF1cnkwUEpIMHBnMjBhaTh1RlpCVWhiMHVjMjFhNEkzNDJiOHJpZzFDRVFYbWJKVWhjK1BaaDVSWXdtQk1JWHdWcE1HUXVpTWMwbUphYkpwN1ltdDlsMEFyUm1sK2tYRDhmblNwdHVqcHZaTCtmUXNuRmFpSEhpcWZ5RDE0c1IxVG9vV3hSYmREZUNCVnI1OHBzWXNxai82NElINWFLWk1ncG1TUUE5WGdwWjA4SndJanRTQjliaTlibDcrRjZKWnEraXVqOUlkb09XdkkyYWJkVVJmeVNWekZpaXdvZnJpbE0zbFpoekdvcFRNam5WcUlZMW1KaVgyYm9VT2pyRnBsblRhcFdPN1ZLd1FLVkxpdWRVQy94SkRETS9tN0k0d3pESDBUMmUva1QxUUVVYlY1KzBvTkdraStGdldHSWZIcGxPUmlFZUlHWVZrZFJLbmtwclJUTVNDQ2NTMGM0ekVWZWtuZW9LSWkzVHJaQXpHN0VkVkpGMS9hNFhRNnBXN1V5RWR2TmxJMHdjWjBHQXRrbE9CMFRKZFhTaFVQOTc4Ui9VY0JTb3JKc2Z6RWFGM2FHSlJuZ201OTVnY0VDcGNIRDZmdFNqSVI4TVd4VjZEY0tmT3NPRXFMVTF1eWIxd2FzK2pvdmh3dUpjNXd6dURLMWNoZTVVTHhIdk54SmcyZFhjSzQzZWVNVy9NN3NHVEh0MVoxZW5tTUVqZ3BKZ2ZHb3pyUyttYXBOcVZ3T0Y0WXZ5WnRlNVk1c2t1N1RteHpwSXV0UldhbVZlRGIvM1UrWkFlTmV5c0k4ckhEdXM2WTlBaEhKZUkyUitna3dZMVBSenJ2WERUaHVsak4yMkJoWFNIaGpwbTBJZWpLVTl1eUVhLzNtdXVrS0ZNdFNpYk94SU0wbW4wdlpMNEIzRk9iRnlQeVRKTzJPYzNFNGo0b0xjeEFLbzBEUHdnQnVXYW5DeEdIRmZBYkpXMGNFZHZJMlRpemxGR0o3L2VBVFYwVUFEZmlPWHNUK0xYYUQrdW85TmpreXlHS2xwekw1SUtEYWdXNDZtZlZQTXFhaysrK2t6TDdHcUJBUW1sejVoNVorQmN2ejN0REoyWEN1cUZzOEN0WXQ1N2thQ01ac1ZUM293UnRFRkhWdEkyR1NWM2FzRGRmbCtYbmF5OGFQQXJ6T1BxRGVVSjlucDlEQWtSTGpMdXRMQnFMQ05uOWhPWnF4K1JFNnljZDE0eWwvTWJvUktrVURoSEovOTF1aExoV0p4UmlMd1dmV2lzVGM0eG4xbFRPY0hsdS9wMnBER3ZTY1hVR1AxeWo4aE14R2VmS0FmaFZtVU9RNmRIQ2JpVEJMQWVPa3RDSlB2RFJYYmlpM3A2WFROQ1hkMnR5WXBLTjlMaStzdHhMT0x2bThjNzFSeXJHTVBYNkg3QUlFclMyLzhGOWhYU3ROb0ZGdzFtcktBRHlpVmNNcWVnTGoyUWhJcXczYXNUZXdGVk1ZR0NyTGM0R2ZZZEdyY01NcHV4dWI1dzU4bkI0WXFERy8ra0VKazFIZm1SRVdOTmloQkRocnllYWhibU1iZ2JBSjdVTlA5YmgxZnVxT3FZSExtRWhyVGMrQSs3bzMyVkVQcWNRbGQ3R013SncyekxaMUgrei9PWDdDQ1lvVG5RNkgxQ3BOT3hkc3QyMDVyMzBPOWxpR3k0QTNkaFV3SHhQYzN4RlVncFhSOE5OVjI5ZldwRkNNUVBmRXRmazc5SEcwTGhnNlRnaE5temZxTENVbTh2aW1hanBYTlR1OEJROU9ad1p1SW5aSUVhdTlmS2gyU3RKTVN1RnkrbVhGTVAzaFF5QlBTOXRpS3V3ZERjY2s0OWFSYVJXMndNZEJvUjVQQ1dPbC84TE9kcEpxaGxTc1BEcXF0VEdNeUZYckRoMFhpSUVZSmd1ZWx6YW9PK09rMTZyV2gwanZHRTlJTWZLOUVBaGtXT2Z0YytlT1EwOHdmUzBaaEZFdFZhVTZWcTVIcEw4bXR0d3Mrd0VESDJ5Wk1EZUttZmgvLzhwdEk1Ymgvb2JsbGd5bFJTZi9SNEpwNVZDcUZPOGEydnl1Si9IZHdFbWJvL2dWbjlOTTVlTE54aVp6SW1UNUpkeVYrRWFGNS9uYVlaM0NSVXZqRWZLaHZldmtEVlJDOEY3bFVQMjYrd0ViSXlKKzhiOHVUeUlzNFpVZnMyclFST2pVeHh3VUdrQUkvTW93OHVxTno3dU1meW5sZmZPSlBRWGNhd1dVWERQY1ZycGhNOXpFOFlGUzk2WnQ5Ukhnb2d1WEpHVkxpUzAzTUY1NEZaTU5PblVKd2lrWFNTVXlQTEN3SUFaVy96R2lhM1VwMlVrZlV0MmQ1OHlQMzU4YUo0bXNrSXdiUGtRR2hYYStzTUIwdVdFSVBzOWgxdy9CK2dRS1ZVYnNDRTBGOWNpbE4yNUFWeUo5eFJDT3AxTFdIV2VrV1BOWksrZFFiMVhxazI5RVZVeGFwSUFEQkpWakZjbHdsckk4SlFUOFI4Zzd0QzNvNzF4RlZnUXlwTkkyMHJEZno5S1BtSFE2VWdOakRHb0Q2RTdKSG9sejVYRzExeGtxL25NcURRR01VMmdkdlFXZVBkTW5JaVlrV0NYdDBxc3dPTnBTTXVIUEhDRm1jVkYvdzJLWEZHdHZhWVIzNTZVTm85b1pmYTlsd2dSQmlybDRnU2tLbzNybjRiaDBNZkx5WjYrQVZScGp6QlRvZHZyb1NVU1JnQ1piT3FibnlWdFdHZEhkUW9Sdjk4V25DSjRKQmNreFdNbnduRG5wWGRTSlV6NVVrbnVMN2V0dWJOcHpJWHMrcDlhZ1V3YzFGZjNvOEZYZ1RTNnduRy9idmJOU3lXeStGWHJGNlh2SDdXekhZenpCMDEvM2FGaFVNa2U1MHMwMEtDZ0VGaFNXZDF1MWNvSWxyM25Qa094Wm1vVUFGSXBkRVZCdXE0ZmVCeWNCcm1VcnNKWXowNjY2UVJqZmtFWWMrS2tXK0NZSlFRTzJmOVpGVHdNdjF4Sjl6bTJWVDE1ekJPcTQzbjdDT2NkUXJIWlo5UXowOGI3ZDRLdDhHKyttZ0ZlNnRmSXNpck5CVGVxaDVUMkRXNW9yc2NkYU4xUXZyVktGY3Njd2ZVOXVVRndqY25TYlBsdW1jMlV1VUVJVmZmdEptdmZDU0w3L2Z0WEV1YUNiK2pqbG4xRWtYbWM0bFlnOEJVZ09FWWQzdDBlRjVwK2pkYzc3K2tSd1J6VmtJcEljaEN2dmlYTkhNVVZMeWZLM3VmRzlOOFNEREJEU2F5V0RPOVFVeTF5d0Zwb1NDR2JFenJwNzFGQ0w1bUZ1bEZheGt1VWlNRitFcVdmb0oyWmNMUkJ5T1phMngvUWl1TWNGemFoVzRXSmtMbTJVRER3WnVIRWVjS2RheGhKeGtOYzVqRE9PUjdZd3g4eFplMHkvaFo4ZURsc3lmNFplem9SOUpCU054ZzA1SWdLNXFMMUxyYU9FOExRbnJBeHI5T0JuYUdDNFZnT0RKdjkrTDRKczBqRzBNQ2NEd0RJcmdQdDluc0x5YzlDNXQxTVBDTDNRR1FHcEdhL084dkYxREpYSURIYStIRWFjUXlHYytrTTNkdEYyY3ZNMnRGcytxRGZqVS9CZzdIcXVLUy85OGhiV3VEdDhxZm9yWTJNd0pmRXNjR0l1L29KZWZVVXBSNS9jSEZiYkI3Z3Bvd0lXVThjeUxQYWhmbFBVVnUxelloQytrVHdJS1BpY3NaSzlYdlJ3b0piSGowVWNiMWlzU0pqb2wxVmpYZ0VxVDhEbklCVU9kVzJHZUl6SS5QSzgtaTE3TTNUNl82eU5oTmo1MGg1MmNDY3c5TEVDUTZrYXQxR09sd2RXbUxBeGNEWWs3SXRBbFlxOGRtRkt6Y0ZXdXRFZExXUkVld3A3NjhqTzJ5QQ==