Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ ffdd84ff-5173-4e89-a97c-5b5f8e026c0e_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZXFSTHZWN0YyY2JkVHFsVFhyQm5nOENQbWJFdmErTGhqYWpjclBtRGkvYnUwdEgwdUdVSGI3cWVmajlFNDVLRktRSkhBVUtNMUFKbHczZWJBWU9DSUxlMm4zMWJvNlhqYkZSelRaREt5NklUK0x6STZtRWdvWWJuZTNHSjQ3eXhsSm5iOFd0dXFmUDcrNUV5TjVoUDM5U3pMWHFEWHF2YWg1eU9yZXFvYkhPUUEySUNMa1NHQWQvNFlsYjVDY2Rsa3BBUkNJZzY4dEdva2x4V0NTdFcrUXE4VzR6NWpsaE80NGt0RnNZNTNoRSt0MXB1VEZaQVhoK2NiNTdzNTdOb1VQK1daY2J6Q3F3clpXUW1aVDRCVk1DaDFIOExFd3psbHdIVlFpcUphNnpPcktCV01WL0Y3L2lOKzg3RmRTeHJvUmQreWZwUldyc2lWTE5KdlFsKzJrd2hpdDI2QUlFcDFTNk9EMFU0djdCanpZWXdMaEFZMmlyL0V1c2E2N2pnMTNTOC9MZ2phSlJBYkZGU0ZEUGgwKzV4cnVuSWV2cm4wVTZCV1hnQTYzdDNzY2h0SFU1OEN1Y2x4Q3d0SVRSSUJydGV6V2pWaGZ5cTFKS096bDhOUmVzTTVza3I1Wmp3MXV0aGxzaEdMaEVialF5by82ZVVINlEzUEFRTHF6N21XUGZueHZVVXpZM2dpbTdpRHJ4UFZadThGMGV5ZG1IbnpKUFVDNUh1eDA3ajR0c2VqTllYbmRwbnMwZ0FxMVJaVUwvNTVNcTFXZi93RTBOaElESCtMcDBZcFdWUlJodDg2eWFGdW5BY0ZrWGVxYkFsek9BTHo0STdueEdVajdWM2dQL3VEd0VPTVBUYjV2anpYeTJMd1oyaCtveW10VlYzbFJyTHRxdGw1aWxwUjlqWEFMRXprUXFpZjNtSVZ1RFJpU0pYMU1valJqY3JzOWtWS2tCMmphTlFtZExWYUZ6MnJpaU5GZzZDWUhpQUgrN3JMSTVXUk0rMkRCSzNENTE0UVJEQ0didlluRFhlTitLUEhPQW15SGVWWE9odU9nR1dIRWU3MkJndnhaUWwwdWVWTXU0ZnZuckpCYm04dG1UcmZuRDkxbXl3d2YrcUZlT2FDZEplOXAydktlNjhuc09GSGRaR3BEUGcxS2dDRW9BcC95YXdJak93TUJxVlVKZSt3cHd2dDFIQ1pwYWM4S2lVWlFXTUpXWlQvVXNQVUJNVWlCSFIvWjNmODVNNDFxVU1BNHlKaDFOMWhkUGQrWGZXV0owUUZZNVFtZmRBNmlNUEs1NkRIcVhHNkMya05DRHFkclc0ZUlaV1A0SzhVZUxEKzVJLzNaWmRoc2RCKzZ1dng1Z3VXN09rTWMzWE1UU2pqN2dLRldwRUI1dVF6aU9QN05VVmFoc09LN2pmSU82c3VkbkxWZnE3STUvWll5N1VHTkFXdlNvelFSMjZZR2UvUzFPb04xenZpR3Bwd29ncUltR05nSTViMnU3dFlIOW9MSVFWblJXc09XdnBvUG0xekRSVmVwSld2Wk9jOWs5K0F4UHUvNTRSUlFtckRaSnM1UXlKbklsK2tMd2dDcVBYSmhNVWl6N1F1VTlBZGRmTUFKVFY1Lzl2TUNNelFWSGVaeXFnZ0ZHZTJvNEc3VjA5Q2JnRCtBeFlFNzdQWUpRa1N0eU40L1JHeWZia0k0Zk90T2NZSExySEF0SzN5UkRiR21sU1JaTHhjU0E5d0Q2dmg3WHpGOHZKZVFRMXIwVzZ0YkJST2VoTGJNRnVZWEtrOVVmcFpOeGVHZ3gwQ2JnNnNmVDlNbDdET0EvR1RqNngvbFpMK1JhdzVVU3hRWGh6bnRRNTAvOFgvWjFzNHZuaFRwUjdiNldMWDBWRUpMWDBXN0JML3Q0OUhScjdlZTdSZHZKRE9aRm5wci8zenBtMW9qZlVSWFNTOFc5ZWt3VW5rNzcrbzFMMi83K0VKcHFzOS9lYXcwNnNreVcxQW1pejQ3Vlo5T0ZVcmpxQVNuVi9wS0I3MW9QUUJReWtna2tYRGZRSWtiRXhSR01ISlpZbTRja1VqL0d3aVEyNHFMYi9NZk84dFRZVUdjRUxiODhrNXlEL1pLU3ExVmU0Q0JPbkZRZ3g5NHh3SjgxaFo2OC9yM3lEblV1QWt1TWs0YzRlcTdiaTFIdEcwNEdOTWJwNVlRei85dDQxWWZLVHNBUjFMVDNlSkdDd2wxMDVJM21oVXkrUnJnbG5WcTJmSndTQ2lWWE1yc0hWdWZBNkpNL2NKN0lJS0pKZnlxanlmdlJxRjZEaWpXcHJRSWlSQnJHREtEcE01OXBXa3hLU1dsUUltaWFKQlcwSHBQV081anBCT3ZYUUszR0FCS1NBdXMyaUxjWVA1dmZ1SElsVlhQbTZ0ampIUm9vUUFjUCtvRW80VTFlUFN0UkN1bTE5S3RCOUVvVUVaZVpTU0FETlk4TmNBaGJRS1VnMHNwd2d3ZFJ5czV5L0c5NGxNT1ZaSGxtU2NSSTFUdVNBajRhSVhxVjhCVDJnbGVaUU1SZTY3cGt3SlUvNVprUHhxYUF0TW9GL0F4SkJIVDB1K2hyNVVudU16RFF4UFovVW0yUFc1cklRemNhNGxTY2txbTZUQWlVZTlCREdxRjMrOXlWK0VVMWlOSXh0VVhrMWI3d0VaYW5uZ3BidUlBWm9YZ202a2VHaVAzaWhyZTJDM3NxY2tMb09FaE9mdVRnTGEyanpLbHJMVXNzYjA1UGoxb1k0My9ZUGNMdXY4dXBpcE5LV0pDcmc3bFBIWEIxOWlIZlJISFkxalVhOStYcUxxVHVORjJCSHZiUlo4TXExTVZBRDNLRHBiWTk0RW9wbnRyZTZDMlZpdjlSR1ZQZmhzRVV0aVB1dDVIMjhpeGdpajNWcDVWY3J3QUVFZEtDN2ppWHkwaFVubXVZRmRyamNWUzFySzJ5eGFmT3JObTRCbGRoM29WVjFzZ25FQmVWN1I5NER2bURHbEtmMUgzTkJVc0dPcHlieFVCV0Rkb013Z1pGc1FHaVFHeFBibUVkUVYwU25yVDU2YlRhRSsvWnVaVENsSTRtdC9ZZFRUaG5lR0pWVSs4aWNhbXFnRXhodU5BSkNjNWxaWGplT2liTEpGdTB2SXlVTEFMcVNkUHNseTUybUVnWG0xcXEvWFRuRWYzaWh2bXZIcmI1T1NIOCtWbGdwYW1LcnNVU1ptVzRMUVFkOFRkclhjN1pJcWtxTGo4dkMrUlhMRW1VWVRwNDBpYjhiQWVZWEErNEwrTkZJVWZDcHNyZ3VodVA3SWhBTXAxU1RoWGxMRFJOOE1SSno5ZnFBZFNmSW5MeldoWE9ZNWUwam5FR3ZSbnZzUlA5bzRYbDduT1dSYVZHcmRhM29pNWtTeWc1VWpoZWJXWnlLYy8xR3pHQU55cGFJN09OczNIWDl6eGdOdGRhcHdLdE1XWlFPVFZPeTJBYzZWbGVpNm9nM2hvL3o1Ri94b04vSEJXVEk3VE9LNlBUYS93Z0JkUTU2Y21wTGg5Rnd4ZUpEeko1NDhHaFBGQzNOckQ2REZTcXFoaGJRZUdzQ2xWMU81VnFiQ2NwTDgvUUg0bXZuTnZLUHlPdWtMQ3d4WTcvQjdvLzZJSkNLS1E4SjZYVzR2Uk4wRjFwSDZhWU1hQWpGUEVHeHBrRTNETE11b1NYMUpoZjhjM1FYSnQ2YTBlT0lQRjExd3RVYlNRalhFREZZM2RiU2JFMlorYlp2aTFhVDFPd1lwWEVCZXN3OXc3ZHZBRnhwaFFrVWptYWRKdXZvei96M1Vhdmw2MjErb1RocG5UV01mRXRKeVVWWUZiai9mNkEwSkluNHJjL3hIb24wTTgzN053NVY0emN0MHd1VmZKM0hQQkd4ak8xb2lRNTdoaHBvV2NWai56am96eDhlU044eFZfN0JYaHYwSzBpdXB0aUY4LV9ZTkNnZmZub3llT1dMRTZFazdiUTFLY1Ffa2dxTng5N0YtSDYzenp2WE5UdE5adF9xVFVXS0o5dw==