Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ 7983e26b-ccbb-4d8c-841f-c959507c93b5_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZENJTHpkWW9IZlcyeStwQ21HMy9IeVN1cEhMNUVnQjVZclZtS2FCd0hDWmkwcVFhU0F2SFZPM3RBN3VMMG1pMDN0aXNJWElDZzFoS2hmWUJ2b2h6elo0UkVjUUt6R3lpUHFLT3E3bW5UUHI5R2RlU3pHZk5ZV3lpV2JyZ3MvRitsZkU5OVd2aUtYODhRZElmUll2aHR5dWg3MllGZDR6SGpqbWZMK3M4VCtBR2VvVVExa0NyeHdXclRtRGo2b0FCdkp5WUhkYVh5Y0Q0Z09kNytLWDZGS1FnYmN4VHozZGQ1MHRpK1FlaDJRS1F2OVBFa0hVeTJNLzZySnM2T1JmTHlwK2hYdUZyYmNNazRXeVFLTERqOFFLenB2Q2tWRzMzWHFFNHZ6b1grUnNBbVJnVXRxdkk1RlhoS0ZZY2lmbGNPQWRzcUdFYXo4VEJhaXFjb1djU0lMS1NhYllLbU5WdTk1RlpqdFFRM0hvYkI3RTlHd1d5Q1JiWFJPL0tpV21pVzB2VmtUMXFQRll4ZHMwNkFoODBYSEJiN2VhaVIxWVpEaTl3Q1VRdkNMci9odmxITDlkOUYzVVo3MWQrTnJvamJ5QWVIQ0Jhb0Q2c2luVENNTzAybUg1QThIUUNHUUxab0cwYUFNTkR1dWZrcXUrRHFHRENvb25DV2ZwRXJvbjd6RGpTMmdkcS8xbklGV3p5d0EvSkpNamFmQ2FjYVN5WHA1RUhqaS9IeWhhaE9GRUNzL3VwVkZ4Nyt0WEZiT0FpbEJ2U1UvdzZkcWUvdlVObDlpcU9SM1VlV1ZGdm5xNHNiUFhTWG5obSttL0VWV284OHZPMFQxVmcyTzhwWlZKRXJlVTFsUDVOVEpmWkZ0dlNMZi9MU0cxeTRIaStMakFWeW13dWdwWFowMlhML3dJejRQTmtQOEtiUDZBRFN2NzVLVGJnbGpBbU1oM3I3QkJhdHJmNEREZmJuWTk2bThKMlV2NThYRTZOYlVnN3VHMldZZW9YTkRSSnZEUHBlYnlDZi96ekV0SGJvYzN4YzBjNWlVd2FEZS9kZGFib3JtNFN1S0kyZWs0NThlU3R4Mm5EWmFvRitZTkY0MThoK1RINHJkN0JSWG1xNndNSkxuczE5VWI2UGV6N3RLN05xeWppNWs2ZEdVSlRUb1hSbm1kMDhZYURvbkUxUVp2VUx0c3UyUVZjdEx2U1gyNFpzZFRXZXhTYkVNMHJLZGdNRi9FeEZ0L3ZWT3JLaGV0Y0xwcVE1d2l0YmRkSU03ckMxY2cwS3M4RlRTWnNMQW9tS2Rid2ZhQmtKU0dBSXpmYWFDaXVHMmV0Zmd4TENWUkM3NzNGN2MvTTFyUnRubVI4MmNyQ3poZG05VHp1cGhYTjJTTlBOc1gwdnZ3aEZwWndGam1BQlQvRm1aUDhhSTQ1UjlzUHgxWUxZNkVtNk5oYmIzbVlPL3ZNemkva2x0VG9PdzF1ZmRkaDhJeWhYMHNuNTV3K1FKRkZ5SEtKTWlsL1FXL0c0bVFUSnc3WUhjWW52NFROZHEyNWVzUXgzM0NVdmt6N3VMTHRmdWQ4NTVzMloxYnhjWm1MdzRkQXZuaXZ5NURJNXM3SjJlc0NmN3FvM25yaVovSm1rUnpVSTFRZ1Fjck82NE5FMjhLKzlmUFMvTFlOSG00WWxMd2xpZU9idmxIYXdaM0loUTArMHBqVmJRN3Z2TU9lUnZWSEIzY1dKOS9VVTczUmM4Q3VvSzNNa1VGeTE5QnppVVhYQitQYnBlQUNyWlFsaTN6VllWMjBsYlliQldrc0NWcTdLendNWEdxUUhNL1p6WnpKRStQOXlKVC9GQzR4YjJWZTNYWVZpY1FtVVhWU1Bjcko5TGs5VzREQVE0M2d2L2syZjh3c3ZaUEszS0dzMmZ2dTJnRDRKYkZndmRBTFhmSUdYeENWU0hLQjZ6Zms2TnZpL21aRGUvbEJYUFlldlpQV3krcUFaZ2VCaE1TM2ZpcnczdytVT3E2N3VNT2R6OHBqVjAvVnpYYjR2TFRVcmNCTzZtMVdvaDZZV2owdjJ0NXRtTjV5NzhMWS9ydHljb1hVcjZQbzU1ZEFyVlhqaHc5bXp0TVhPSndxNTRyQS9nNWwxd2F5WmI5NDQyc04rSFVMTVBuU3NxOHM0RzRWYStXVVdKQXRtbGtIcW1wcms1MURadEZNMFF2bHVOaXNhUlNWRTVjRWlXWFZnOWVoRGFwVHkwNUNkdnVEYjduZU11Z0JkQ1lLUi9qY1Z2MWJxamZ4dktZS2paUnBaRHF1dk9iMXNISlZaY0FBVG9PdVVRc2JSeEJKMzI3YnppbVE2Rko0VU1Zc0xNYmVjVXM3ZmdNMCtmTFB3cDJYdC9EOEl4ajNxci90NDNPQ0xFNkZjZDYxRE1FTmVVV25VTmEyZ204S3VqSHRzbGF6VFpsQTRtVGg4WENQOGtWcG5SMVUwc05ueHJvLytpbXVkdTZ5NmJwNHpMdmlOSU1IcEljSTJoeVJKdG5FZ3dmSnpVVDNOemZsbXdkM1hmYVExd3M1Y1I3Vk1XNDVrZjJlSEpJOU5zeWFwVFRFeDhTbFdjY284QU9BOTNNYXUrWVVXZ3ptbHZTRTJibkZqUE9DZnVITmFhSkJZN05DaFM4VXAwMWNCczNmRmZnczJtNWExZmhicDVrKy9OYjd1TFQ2VkxTZG1zOXVxQitIWkZodTBxb2VNYVk0VmJaWVVVM01GMTduRURKV2c4a2Z4MWVJTFhHalJJS0F0U3Z1Z1NSZ0lPZDcrbWpMcUd1Y0k1MmMwZEprd2ZCMFlVd3lkanVvWVhLNU14Qk1idHVtb2YzTWlWT25xYmZ2R3NMQjhrMmJLZDg3NmpoTFpVUko1ZStDTkh0bnZ3ZGVmWkYzdXlUVTVxNXJLeTZUVG9MWmFZaXhHTkRwL25wNEJ4VHpmMHFaL2ladldLZnFqU29DYmVJS2RDWURiSWdveEdST3ZrOWFRUk82ai90QkMvVUpCUDdRMktsZ25FTGZva0FBdWpyaUU2K29pall1bFhNSnJNa05nM1N3d0Z2REY2WXBDd25DeVg1aEsyY2NBNnd6VGIxcmJzekpPcEFBS0g2d2tQTTBrcmxjY2pDeExveFNnbExxYmZiYVF5Vjc4Wkh3WDFJTGNzKzZKNjhxd2MvNHcwZHZXOW5HYU94cUpFVmRaK0VqVkc5dVZMY2VDa3lMbVpOeS9uakRiVXpLaHA4YzI0Yy90dzc2Q0J0UnNGYlpEa1g5Um52SkJjaVlqMTYrNlJXNFBTeEVrNWY1MVFqYXhPQlV3djBHMkc4WmUyMkh5L3VLU3hmSUNtYmdTVTRyR1MrUXRGaTdwUWUzeWNDaUt6SnpiWFRPbzBYRlZJK21RRGM4cFJqREpSZUVIVnBWcDQ3RmQzc2hic3E4RjhncXRUODZtLzZITEdDZDZTZlNSRjBhY296VmFPbzR0SU56alZKc3grd2YwZWVrYXZZNFN5eTltYStuREF1eVI2WWlTZVFCNkJKUTV1MDlPTURtY1cvQnEvUksvVjR4VW8wSHh6RGNlZnFkSm12NUVZbEt4ZnBCbEFWNGtsMlphVXBocHFHQzF5d0lLeFJwMXFBdzZGRkl1ZDFlcmFVN3BIVm1STnFDWGJkVmhhZ0t3Ym9ObEN0TnNqMXJXSHM0Tzcrc3hVQ1RFRyt3WHJ1Mmd5U1NZSlpnaU1iNG9XbHk5bGw5eTlvVkRIQkp2Y2c0bTh2S2RwN1E2VnJjdUtuSmw1cmpxS21ING5GcFJ0TG01N3EvYUo1dDF4RUpIOEN5WjB4cHFRZ2hGcFRTSnp3MThXWEFWd1ZTU2RyczJId1NrNDhoUEV2UUFhNzlUUytxcHErL1NZcHNOZjdvSThtZ3l0ZmF3cjhHRzhlby9CTHpEVXBKQmN2Zy5McmRXVjFRSFp5bjlzcDVyUURnT2FoSTAzT2hkX19EZlN3bEZ1QnVOWmJuQU5Fbmh6TEFrV29ZajFJWERVMjM5S0VRa3F4N0NVUkV2cG02ODJ2QnJYUQ==