Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ 71b06407-6b5c-42ef-8f08-04b77d451d35_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkua3dPSHBjWTYyOGxhS0VoNmt0aGFhcTdER0IzUEJySm5NcnpjKytEdGxPWjdIV3NCMDFUK25pUU11OTk3ZVFiNmlsMHZIYTNuZFBFdmFXKzlwc2pNVnNac0phMHIvTTBmRSs0cGEyTG13ZFdRRm9GNFE4U1k0bHFMY05NRnA3UlF4QTBqZmxYVGdUQlVTOTRnVExoamJoM1ArUGVRV254UERRblR1WllnaWtMQUFSMnJsc0tKcGhCOERLNmdURVVmTFAzU1hBbFlZL1BOSkp4RG42czc1cGFYSmhMTElIdTByREk2Q1B1VlNla1NmajNGYmdzNWx6RzAwNldSYnc4SytJWHJ3V2dBaUQyOUtnZEVvYTBxZG1nalR0Ty81V1c4SXV0TmYxOHRMcTVCcDUyR2t1QnVXRkIrTDIxRGdMQVZTVFRMR29rbTBpcW9RaEFUaCs1Y00zalNqaHlnNUNId2Y0L0VMK0JycjY3WVZZMTM1MzhiZU1WQnRodkhFZjEwMUdNcTQzOUdwVTlGd3ExejdnKzliSHU5eXJIcW15QlRyNjQzb29lOHF3Mmw2SUttd1lFMkQxVldLZ1JKN2V6K1FiaGNKS2lScWh1RHBhSHc4MGM5RzRHY2Jkc0dTai9XYzlWR3RMWGoyZ3ZJSEhWUHJmTFNGWnFSUWd5TDFKa1pjUUxTWHVVc2t0YlE2aXRvaE5UUkdTSVprOGpuWS9qL0pqS3ZFdHJUMTFhM2NEVUwwSHlONExYZVpOZFNYWDZQZnFWT1ZUYmNrNGVldXNhU1lPSEhqcHc0bkFjSXZOQXNrcG1pSGIvN0dWcEF2TUFxVVlDOGU5aEVCZkVXZmRvY1ZKa0tpRUF1enFmYUhLNTNjMVl5aVcrV3Y3MHJFZ0owSGxHMFhYYlpzQ2NNSDNzaUMzU1FQV2VqUXc3NGlCMHppTGxJbll4dC8xRUZCcnJickorT25mY2VJc3I2cStwcEdPVEw1YXFmTVBwYndxakpJL2J2OWJVU3BaWUR2K1RXcGs2U3IxM1JKQ1dYSHNqY3FGNHVzbklnWDZSY1dBYzB1R3JMZVhKcGxONklibUVNNVEyZzRSdktFTzBpUnhsaG1aQ2RZZ2tlNjlJbERibHQ0Zm9FYW5xRzFYbjJWRDF4SkM2dzdnNmZoQVZlRWxMVzNDN0JLRlloOURrRUJ1M2tkK3phTDlPQXBYODZBaVQwVXF6TEhBOXQ3UmtaSHRkRmdRWnIvYUNzcHhmbnZyYzB0MFlSUk9KVmRHclNSMCtkNng4SE5NZXRkTSt5eDlQSEQyZUpLZGZ5Z2ljVExyNmVnVkU5em9LMEJEL0NsNWcrOVBPc1FlMmtiQXNRUklpT2FUcngxMXMyWVRvaGIyK0VwSlg5RjdIc3dXMjBTV0VGUmZkKzltUjRzSzFPaFhYRVlqdmtwVG1KbFhvVlMvME8vdVFkdVp5RWZVTUJHK0ZJaHc2dllxbmM1TFBhaE0wSEJ6ZUZOYktuRE9FZi9WeHZVcWlTSzFJWTAyUDhsMi9oU0NjUEhmWDdvZXZKNUU2YTZJWlQ4Ymlxb1g2U3RmRDY2SExXbnVvOE9uL1VReHBnWWdsaVVlb0lxcHlqaGJEK1JrQytlUm1UcHRWWVBoYmhFV0k5L09FN0twcUVUTzR2UjU1eG5iTWZ0bmx4Qyt5ZE5jTGpkR0poYS9SejVlb3AwWU9HbDRDUm9rdmFra04vWTJUUDdFL2JCQjBJNkxQVm5odUJqL29UaDc4eGtZRGF1aGNxSUQySmllc0ttNHZNa25id05YTy9QWVlnaUgrRHlnQVN4ZldzM285VjY5R2lkMk5wVUszeVVQYVppZGNIV21NVStocUI0aWp4NXNXR3Z4NWNrZmxkdWhoSDZtZkltVGNrUU81SHUwbUZTcytIa2txeXlxc1FVSHZyT3pTM2FBaWFhZlFGalZwVXpoOHloQkhQbU1vamowelJrM2dGMGxHbDRvV3JZdFZlc3ExY0xTcU1jMWtnOW1YZ0h2T3R2VTdtelQyd1l0eW5zZU4yaG9sKzA3MWlSZ0RCNkpOZTN3YlZ0UzB0Q0RVRjRRMW1mcHBrUnVDNm5oV0dzQXEwakdQWTU1bTJHS1lveXdxbnFzanpUc29PbEpNNTdiWnpCUm54VWxPd20xZFFOVmNrVDR0Y0IyQ2RFazR2bUMvT1QzMXdQWXdYUWUyMmczak9oL2l1SXo4NklER3doRDZHRG9kaE1OOW16TFEyTjhSSmkrUXg3ZHlCenJsTHpaUFRhNUxXY2UxVjVReDNJV0dlS0dYV2hWcmpPbXRkd3g3ZzQ0OFVUbi9namxudHpBQ05UcXlQdnZkZC82K20xNG9QNkdUdmRrNmlYa2t2Zy9HdTJvSXpXbHg3bVFtZFhHZFpvVXV1eGNxZEtQcjAxYStOaVQ5aHAzak9iNE54UWZjOHp1TzdOVUV3OW5YNDBWVWhxWEtNSGF5VVNTNzBFUFVFSjRQUExoK0RVK1JKQjFkQmw3N2tNTnBxaHgwb3NBWTdxc0I4eDlLZlc1Vlk5MXloTm5NYlFpeDQ0YkdMcjAvbDFCbVEzUlk2RTZFK1V5WlkvY2tkeWRJemJnc085S0dzZUh0bVFUcFpIWUdHVnNZbEgyd2laeWhoZ1ZkdExJUmFMWnJWKzh5NURiL0V4K3hnc3BpKzNXU3dCVE4ydjZDZlVQT0dHbjV4YzF2YU95QmsvYjMrdlMvNUpYTU9Ed29tTFdrUEVKM3N6VDdxQzh5Z2pUblNBTTcvTURZVUtxOXVsYWFENDBwYVlHQTdwcE9vMHpRTno1TUthQXM0aS83bUhuZ3lodkFmUEpDd3c3azJtZVRubUdBa1VUUUtBL1JKNTZIcG9LR3dVYWlBcWVXcFk5U1BFL2hzK3VlMXpNVGxjR05QdzV0WEk0aVk0UjR0NEltbHRVMGFWbitJOTNlVlJEVTZxbStNMi90VlhkZmNGTzZNSEx0RlhFZ1FDN3ZpY0RxQmxsNDQyaGkxeTJMYlIwVFFIbVNHNjI3cVVFNnNER3Z6am8zNVZhK09zU0JvSTBoM0V1aGV5cGwxcVhLejhrZFAvNis3VE5Kc1BDZGQrN2VRSy9xYXp5eURwWTlpOU5wcnhwSmZibGZObWRmWi96SmNCVUFEQ0FIVTZrZGMrRUVkQW41c0dXanVobWxLbXExM2JNSGwycnc1OWY5dkw2Y0R1ZVFVZGVWdWNITUJPYmRxcDVkcXRZWFdPV1Q1SUpObDdMRmlDa3J3NGdxOWtEUVZjeXNGZDlFT1B1bmhuL0tuQjFVU2wrYk02TVg5WEs4Y1QxYzhaOVhWZXdwWFVWRWFFQ1pzSExtVkJ4VnMxMGQvTFV5SEF4ck83Nk8zZTc0VmdsWDdSTmdDSzVXYUdWaURCZDdtckNTTklkU1l2TjQveWZ1OVdQRWIvejM5TEJzZVFIYWQrWFZVdlg0VTNrUGdKNDlheEFpOGdod3BGZnVzaDhZN2YvZ2gvNHFXc0NUamNRaTVWY05MaUd6Zmw4VFQvOStrN2tRN1V6NlREV29yWkNPRDhZTFFOcnA0RU1zZFc3NGp2bU5rSnpLUzRBVzBvbGdOcnd0QzlFemc1bFNPMDJUeG4xWGJHTzBwTy82M0s5S0VxcE50VHJDK2pjaVhNZkd5ektMR29tZFNiZDFuNlk1UTRVR1E0Njh5c1drblFEZTVGSlpvRVc0L3VkT0twc2gveUdDZkVZalJlajhrZXpMVks1Q1hja3lzVU9xZTRoUEgvK3kvVXZidE5nVEE1dGZoYkc3M0ZVNit1OXZ3UmhQWm9NcWI2ZmgzOVE1U2t1dnpjTDl1Z1I1YTQyMVJGaTgzcjZYS2xGQzVibmE4ZEpNMHVzUmc2WWE1dStCUmVlZi9malo0YkRJMy4zcUVWbXl2b1JHcUhWeHA0R2dKMG8zUjZQRWRlcnZPekdoZEg2RTZ4bXdkWVRuQm9pU1JvZWszMUpaSm5WWEIyY3l6X2pyWDRDS2Q4QXR1azA1QUxOQQ==