Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ db5e95f2-7ed6-418c-b90f-1132b088cb79_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWWRSL2JDOUVpSlBxcXQ3OHhyUGIwTGZaNXFFbG95ZmdSb0tNNFpMeXN5RE5CMHgySVFKK3VTMko5N0FYTVdoQlRXN2NaUWlsdUxCeHBFRVI5SG9sTCs1SVFwMmtOU3Fwc0ZYYjlWWmplWjVkMTY4clVpeENxajYzdjRsMzJ5RDYwYWo1OVl3Wk5jTFd3SzErb09HNkNsaXFZKzN2RE13WExKQmdjdkI0M3pXQXUzV1VkTms0ckpEK1RhNFNjb2V6UGVFOEpOQi9TNUtjdnloNHRiSzllM2FvcWV2ZTVvMlJBSll5YUczd0VFTDRzdnltaDlxdFJyeGFqMmY5RC9kZlQ2ZnJUdHNFbWlCWUpPUUEzY2NGZy8wRFQrMWxIQ0tId2pObndrQnhocXNQNndWZ3JlRFNXZitoemF5VTdxZ0pkUEZhc3U3UEcrRFhSUGZETjBtaFM4SWQ0ek0yaldjUEpPRFprV2hFeUNLdkZmamJBN2Y2V3VUSEFvNUlFcFZHc0FHUjErOVpDaUlSUUZ2QkVsODhaSTh5VitTeTgyTjEvbGFHOWdRWVhBbG1XTGcwMW16R0ZFd2xXV2pydmRPYlp4YThTUGxvMFNDb0oySjB5Q25jNHBQcDJEd0MvVDY2aDBiSnhKYm1RNEpxY0k2c3Zvc1BJYnN6TzFIMnlLMU9rSG5WQllBamlPdWppQ0w4aitSaGdUa2k5TnJpclBabXZDTWxkS2tvQXFkSU91aklYR0FNT0NUYmM3elQ4Q1pXdTRXQk5WRFpvbFQxSUdsaGtPSDNRM3N3ZWU2eU5jUDU1SUhidDNuczV5aVY4ME0rRU1pT013RzhpTll6YVU1Y1l0RkcvaEZsQ0NGU0ZaQS9QZGRhdmhycHg1VndQQzdUeWRMd051UC9OWXU0Mm9LbEtXVmVCaC9nWXZoUXgwM2wwc1dDalAvc0NmMlYvN0hWcE9RNkIvVE9MZ3NxbG5tNWYzT3VsbWhlNkpla0JVRUtheWhUM0xPc3NHaTFPN25OZmtKcUxMdXBPeXQyVDRQM05NRUgzdjNKcnMrNjhPUDJLS1R6MXJ1WktiRTJGUTdJdTBHYUdKbXpqSk5VbDNtUVVhMDcyTXBDc1hTcUJOT290SnE2UlV5VzAxeTJXMGpIWS9XNXptZU5XQXMwQnM0QmFJWUU2YzQvSWluYlV3ZmRPdTRmYjc0UnNZLy9sQ0Q1N20vWUxaVytGZE5mN0ZWdUxOWkpQVzdxRERZQmVuYmhPeGRTNWRPSG5aVVZ0bDBudTRXV0V6djQwZFhsRkZjZWl4bUtxT1U2blhYdWdCdExNLzZiV01IMkpzYW05cVBZTTR1LzY2aHlqcUZidGVYY2hHVDFjVmFzclhkUWM5c0ppeG5pekN5S0h3VzVFN0RjaWl3V2R6WllqTzEvTkI3VEV6MEdZaEZWMFB1TVpkODVXUlA3L3Mwd05JTlRjdlloM1VFbXJrblNuMkpQTnpuRWdWaGNZQjdrdUE0bll5eUNKSG1TZmRGUGZlL2h3eGxTYlB6OEJyVG43bWFmMGZqVTd5dWgzNlBybkNDUnV3aDcwRmNnRStkdkE2UGFMaWh4dnRtT1A2aHhzZEpobysvYzdrNlRtQmV1UGxPdVBQbGV5bWVvbVEzREczRjRNVGZBc2g0NGRPTERlWW5JZENpbC95OUFQdWtnWU96YnJ2UTJIS2RuZVZpUFRYamM1cVJETTNpYmVUL1V3N1VVeStKY2t4bjJwQ00xbGVpMTBwdWY5QVhVd09JTGpGRExPeE1oYUVIL0tBWFhtaHVqa0FES0FPdnp4UzAwa1Jlb2RzYTNESit1S2hPSmxVY1hRcGdGanVUWldybHN6U2pkU1hZTnpIWGJxcSt4OTExQVdsMEIxTEwycWZiWkZJUHd0Wm9ZOFlIenFiQ0c3VXVjbFg2WEtCVnVlWGtHUTd4aHRWUXpVSGIvckEzQ3hBd2NxODFnK0pSV3ZxZVMzSWUzOURrVll4R1lsb1pBcVJVN0FOT2c2L2FOazVPWk9KV1l3L2VMZWVmbFpyT1doRFFONnRNTjkzZWlkd054MjRER2FkSG5kUlFNOVEzU2pjYjRoWHFaeTVxYnVndzZKc2MwcWFDU1VGL3hoUE1OUmpzNkZ1K3JrakhkTmlTZ05MNGkxZnBscUZNOWcza01XSDhFVnowa3VNaDRWeGdXcWxUQWNyRXBUY0haSkptS0FCa1hMcjhwaUwwekszQml1ZUdrcUZjMFh1TVJXTVdFZkhsZGNRNlpRenh1TzBGUzFqNm96ZnozVEg3R1BXWDVUTXVUSWN2MTlnQktZVlgyZnNTdTQzMVNPR05YQ2oyeFZhY1NTZ2NuMHZyc2g3dmxBOGhhUTl0eklhUkdCOVY4NWxVbjhYc1FkSjI3M3VCdjNaNUEyTVpKdDZWVkZoZHhMYXFsUEY0SXVRejNwV0RXcVZ6bjBUODFwNHkvT0c3WVN2UjdWeWNSd2x5SmFmUkR4bmFqV29abVJOZzNMVEUyZmVNY1JpNkY5TTBEc0NydlhlQUNzLzEyQjZBenRUbTgvMk9MaVNjZGVMV1hmaUFRYnQzQUV3MlY3Y3FlYklCMiswYVlPekNTUDYxSXJZN3BzTmdYZW9FZmppbUdUODVwSGpvaWlEa1A0eGZwY05hZjFuTGVZVFRYakdmaXI3Zjk3RldaOVRxUTRpVFpHaGlWRjJyc3hzVXhscGZkcnhiWGFYamRjZVkzMzlBTmNIWi8xWGNYL3JCd3hJMFdiWGdxN2JJamtUUkpiLzJhUUMyN2FTME1Ea0JnWGplVzJQRXRNTE4wSHljMGM0ZjlCUnZTM2JuVjVrbDhsN0dkRXI5R1IzRi9FNi8yZUU2M0hOYWZMdjdSb0RDQXhteW82VlQzYmcyQmt6L3hJS3diNVVPQzF3cWJKRHlHS042QitxbjFnUnd5OFZPcWt2ZThNc3Y2d0tGT1owcFpxWHpmcnF4TElTeG54aWRIRVAvNWFRaHFWL010WXcrWm1STHlqUkpIQUZpTENCZUtIcTZuNSs4dHJleFJNZVp0K1BIcUR2cXFKZ1lramdESHF3c1dlcTAzM2JVdnRLRmoxT1RwYjkxK0wwQk9ZcVArVjFKUkhqVkFTUUpPeWdRNnY4N3lEZ0tab3lRRjJaN1FjTzNKRDRQQTBWMXpCdC8xZlJhQTIxNGdMckhwSDF6LzhNRnlrMVVwZ1lVVktMU1AzdE1CNGhQWjl3VlNNSnR0WU5XS2RiTXZDdk9hSVp1RVVCRzVUcnNrdUFSek5aWjFZaGRpcFFYdU12NHNQMVp3WmIxUFZJV01NNllCWi84U0VMWUVmRm01SEtWL3ZOVUMySXMxbmFrOFVhQkF3cnVzVGIzOHJGZEkxcmtDcG40L2tCRm1ETWk2U29ieHJKeDlkOVpOeVhudE9IazJ4em1NRkhBbzNqN0FnNDBXWWZ5SE9GRzJUNE5abWFVOVV5UGhDaGRKVXF3VzBZUGsyZnk4TklTNE5VTWozQTE2MmIwTlBjSUxPdkpXVVQ3UllVL1Mybktoc2pVVm9UcSs5akhOMk9Wb1M1Mm1ubmZLdEsweE13TzFleEtTM091aVdiT0FaMm9NNVREVFNPT3lNNVRYWUdOTGZRMndOekMzWmtnUGE3MEJyQ0NCSzVWamg4Yno4Nm1EMllEVFBqdWQ3NHRtcVdpek9rRHQ3TCswdnVqVUFhQXptVHhyVWFKSDBUazgzLzh1cnNGUmU2UWs0NmhlRmJ4cHBJL2JSTWpiREtJalhXZVpKKzk1N2Flczk1L3NXMzByN2xaN21Dd1FXbTBJc2VxVW5wZ0d0bVJvTVRNVHRaUjlDU0N3dVQrbmtKTitEZFhyNXdJUFA1bz0uckZiNWF5NTVheFByNjlVOTBJVE13RjJOVy1vLXZvRGc1R0N0dG8zTjhRd3JoLTE4OVpsUDhwd01fUEFyMnFoUWx3bHUwOGN2OE10WEJ2cWdpdjFwWXc=