Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ 2a1163b1-10c8-4a9f-83d2-c854ec7617e3_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuU05WOTZYMWtqU1dSZHFkV3g0MGJyREdkOFpldmdONjdTNTYzSXRrRDJPbUZ4SjRwYlp5emVCQUFXQkpRWmU0YTdtVW94Umc2Z25XNWpOVUFSUXZKUEZYWXc1VVo4UU8vQ2xHdFJXSzNzOWl2Um5KZElTRlNxQkcvMit5QXpiUXJ3bmNtaWF5N3VmN3pwSU13R0g5ZkpsOS9DOUx4OGpVMUNQcEFETngrWmQ2MGRNR0d5b29jNEcxNkdJN25JUXlnZ1QyaEZiYWNEVlU1NXgxQ21ZYlhJYjYyOGptMzE2dnhiVDdmQ2ZVelAvQ2xQbDJYeS9OeFlqYjZJVVZpdm9CL1FFSEVoTFZmNUtvSEZ0NXZCeFVkaTR1ZDNiSlhMdWZNVUlMeFdDckVVaWNucGNpbkNvNWR3Wnd5VjRWN2JsNGtUN256L2IyRU45VjYvekhkNjhwRGl6NXlCZDVEYjRGeVc4QWpWeDFzWDBVR1FhdTRlT1AvbTM3S3R2WFV0NlNQNGp0V2xFa1k5VXBIRytIN09palJobFJXcXViTzRwTnJMZERTbkVydDdtQzNaM0E3a0RQNHhDdE9UaS9SZ2dHbjViTUNIZUdLY0ErOUcyWU9yc3RsOTJhZ2MxUTRCQTJJQTJHS3UzMHV4V1dwUU5acXIrbUIvekZMNEozbGRLU2piYUdvSVZCbXhSMkRveXExek9oRFFEdDFmNHBLSTZPWm12Tk9IRFQrWTRCUWtOWWpaRFNCVm4wN1lFV2t1OXZsUmp6T0dBUmI2R2VYNWZSb1ROUUNDSWIwMG52bytrekhwRE4valZrL3RkK2JNZi9qZFlGN2VNdWFsM0hoSFE5N0Vock5YQW9JY21jY0FSekdYT29QbVVEU05nNmV5Z3ZjVGhiZ0VWbVhkemhUNms4SWZjYXVvWE9CcmNzWVY0SlByY1dsTGdjNmdQdk5JNmhoYnBiMS9zWGxNdWFhNUY0cWlTM2U1NVFYNzJGVHgxSkhxM3NLYkk0a0NEaks0cEtjdVYxb1E0WWhsaFQ2ZDFYVzVmdmcvWW5rZE9jSjduUHNjb0R1OStkYmIxYVhseXhTVnZ6VExIVk9XSUVOZVNRTjJaR0NHanNuNEFiWHMxbXkrVUZrcXFmWFhRL3hsWU9pdERyaUpkTjBqcGhZZks2SExBd2tuRmJVbWUyekw5RWEzV2UrU3lyOVpiUFZ1ZmRmQ1RSekF0L0QzazlDQTRHMDQ3QVk3MHMwUVBPRzFDM25adjFwb0Y1K2ZKaWdCY2ZDT3NBL2tvNkY3ek1EbjZFcTJHZEhEQ3RhTjFoSUhoYUVyODMwWjI3SFhldnJ4ekFIMDRRTWJ5Nk40WVF4aVIwWXZOZ1BnMEswMklFMEc1NVlLZHpNODRTNWMwcVRCb0JMdmtIdFFLMXFsTFM1enNTU1N2V3V4b1ArSzRjcjdUVVdNV0hoK0Evc2tZRDdWVktZVklSUjRXSk9qSkh3RTdoSlgwZWt5UkMxRmh6czhydFBJL0JLQ1lPYU45bXlBd216RmprcjRZRXBjTzNsb01pNHB2TmhROUsrU1JUdWlMRVhDUVBsUUVrQS94K2taS2JENitaNklqeG0xOUNhVjhET04xWmdxTDV1a3ltV0lpSmU0UVgvMEtnN1lvcDFZeU8zZjU5Mi9SRW4wSG04Tmx0d244WG5iMS9TZkN3MEZjOHZZSjVUTFhPVE5EdDVTeXdHT3VNNW5EYm9NTjYwU24xcVM2YlMweXM0OE40cjR2MjVxby9CUnhsL2NIU2YrclJmSUxlcG41VnNJMkxTVi84cHd2V0g1SXFSUkp4bThTUzgxL01nVUVpczRwb2ZGRUhCaFErWVNDbUNWZldZcVNOenF2RnpRamJxaUlQSVlucVJmNWRuVW84Y0lWZ1RGaXpkVlcvQ0xXQ0prSWJvdVRVUTRVN2FWRjVUSjc5S3RuSW93VUFOY0dJdFByS2NrRzZYWmV5dzFuRmdPbWxDMzlmWGNYalRhYTcvUnFNTmFDRHlHZzR4QlRiWEE2dHh1RkdyNWpHa1RDWEl2ZGVqdUlLQ3F2aXhLVkl5d2ZBbG5DZzM4R29IWWFERnRxS24zRC95b2poMmpsVkp1THZsYWlaWVZCRXR2QWRrRGRYb1JlQUhwckE3TnlpdmpHdXM1WElBY0QybWt6WU85bVdza3ZiL25jMG1jSHdDYnVMS2FWVnZSQjRjaHZZYTE4U09BOFZkOTNUWWEzTW5qaEpXNkM5N2RlM1BkYVVOTlhWWU8weGpvU01PTlNBUGtUTDFiK3ByK0pUdnZyaElFZHRXUkhadk9hQS9xYmNtUysvMnk3SXZpTXlKQnc3dXVBTTlQcStjVU9mbjVKYTZUYnhSY1dYNDZVekVVKzJVOUlURmZzL2xWa1ZHTldiK3gwMHRDUE1GRzk3clRyQU1YZ1c5eDNxNUlsSGJ1QURZekFpSXhpWnpDMUdTNmhwMGZ3WlJ1RDhOK0syZmtGVjZ6cEllaG1UR3AyU2k4MFlGVUtWL2R3SWcrTlRVM2RwdmFRMC90eXhDYTRoeHdnSHBrVXlpZnN2ZDhmSSt4ZHFwbkQxc2FwRVplVGUrcUZNTEJMazdyZlpJT3VxVnRYTFBTYlJHWnVaZ2RpL0Q1QTYvbVpRTCsvWXBiZDc2NTQrTy8vSVlZZ0lPWVNLZ3VmSUd1YnozTWVpcHp5YlFITXQwTGdKbUFpK2E5NlI2bmtoVkRoa1FZeWl3MzBXVWQyaWFxWG12M1ZieWFWTW5lYnZ4SVFiNjFmelRGWWdnMThJTklEdW9WNlNSSDl5bURXSHVJZlduaCtuRHFZVUtuemV4d0x1NmhxWHdGbXB6alhIQlJRWVFmcE8zQW5KUm5va1p3aE1ya1RZR3l0MzdCSkx4YzRYR1BqbzJjbUZGK2MzQU1SMFE2dmhRc29QcFFRbVdIbnkzNzdTTkNXYlFkcStBKysvdnV0Uy8yOENtaS9tSDQwNnBvTlNLZHJKajJnOG9qcEE4azh3VndNK0RDSUEySTRXWW85YngzaUpKc1FmZC9hZXZUKy9VaU1MVW9tRHlsYUF0ak51LzQ4VFQ1OHNCT3VFNHIvRDNsbnNFbmQrTFVRRERHSVhwY2lZdjZXMEEwQWZESis0WWJoN2RmZTVpSTgyWVd1R2R1ODc3SjZPdmYrZGFyRDYxZWdHUWtXYnRaak8rclFBYjd0YlVUdG5GVlJlcjgxb1R3SGJjaFlXQzRSWUphRURqZU1zSkk2ZzhZYXdmanZiZ2ZzNjlubzltaW9YdWxWYkNVUkExanlTNlNwdjd4TWVzclFmUy9mYzNsREFnTGxUUGwxYzNHYTczcFlCZ2hsK05ORm02eWF4ZVRvdWJ4U1huQys0alVTZmEwZG1xdlpDei9YbnBkbUlyUWN0V2ZoQnY3M1ZsY3pWOVVhV2xXeHI4ZCttODBoQ2tkRTQ5TTVTdVVyRFphem53UmNGMjRudWZSaUtSMHIvYXVFN3BlclYxNEhrM2FRczEydXRvc2dQekJYVmlxWmQvajREYW9iRnhLNkg0N2VLdFZwZmpYR1pKZkUvL2hqMUdQMHliM1JITmlkZS96Y3FXaVpSWU9pN0dtQnlUV21lc1p4S1g3ZVJ1dTFUQUZHVy9NaEtiUHlGL1EzdzN4UEhhNmZtM2dUSHVUZnpRY3FTUXJiSk9NbWxXdmtSbi96S2k3KytKOGxYMDRDc2Z5R1NRMW5MQ0ExTXVLNndURW1lZEJnd2QvSnZRNk43RnhFbS83T3VURE9OajFtK3pPNEV2WG5tL2trblJPUkJQQnk3ZkVLbGdjZUEraXAxNDdCeU5nNk52ODdvczNTRERYTmpKS3ZaOERSb3U0TlNtZ01oVk9BND0uT0tZM3JZdzBlaGg4Q2lIb21YQ3pfd01fMDBXcXZBLUNCdEpXeW5kZWR0QUdBYWd6OGtNcW9UX0JFc1hrMDhENWVyRndfNDZ2akVZY2VQRkx5VTlRbEE=