Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ 9fe05841-d5d1-4708-835d-32fcf3639e44_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWlBJWGF3NXRZYVMwREY2UjFSenpDU2d1UjVrRUFsTGxobDMyTkR5TXd6NVVLVG41b29ReXVTYldJOGJVNHJRbWJvb1hRUmo1UUVVQ0xHaTBoTTFRMVp4THpGV2FhUkVJWnZJQkN0UnZCb203ZEJOdm9FUHpGbVB0cEpWNm1Zbm9KaW1CWjlNYVIvSElLMWdnaEE3TTlvNEFERk9odHZiVWh1ZXB1VTQxSDhNL0lod1JGWUpsYk5nSDlxQjBwSG1iR3VnNTZhVEdUOXdVWGVKZGx4cVVyZGJYQjkweUFHZkd0QnJQYjJmMklBZUk5NWd4MGNlM0phTHduOUNkNTFnTUlWeXpKb2xOY3oyYjBUbGsvMExkeFBleVNPQURzQ3h4MHJ2ckpTQU92eFJoRDRXSGd5bnE5NThXazB0S2Zqc0lnVmVZVFd2bjN2T1hSRkl6ZGRlU2lRakJGRzB0NG9FZUpXN2pTNFlWN2wwbWw3WUFUNGdXak4rem5VRjVJVDNsUi9TTXlPc1pFSHJZSi92SjBhUUkvN0s0SDExa2NwendDWG4rUUxKeDdwY09nMkVGTlFSQ0lPSDBVeXdrNXYzZlZ1MWlpZlpPSUFGUE9IWm13UVozNnp0QS9la1ZQcG5ONjFjRUtIYmJjK3BqUmN1eVl0WGpoTXVIdWdSNmVCZlMwdFpITDZsQ1l5TGhXVFd2eGdEeVM3Vy9kZXp0SEYzUWFLOXJtTGl6b0ZJNEs4SlpNNzhqeU8wN3pYNmJwZGtSTVJtN1J5UnVLbG8rVUt4UjI1ZDZSOTVmNUFtc3oxbmlGSlNiK3JZK2o0TTBKRHJzbGNDOEtZM0hUSmdmbW9XY20vUVFyenlTWEVJUVpyUitLZUVxaFNDVEVpUUpXdEM3NUZzVFI5Vk55YlQrdzVub3ZkOEZhYkhiUHhtOUE5b0Uvb1hScTAyS3BTZC9UOEhwSGVpYm1YK0NEUXFWanJtckJSTkQ2ZGNQUFo3Z2NUY3pSL2JWOFJOZDFtdjFuTzhsMXNyK1dMYVh5NXlFUm8zdlU0VXBkeklHemNiWFVOMTNUQnZlT2Q1Wmw2V1B0aEhQTGYxK1RDYmlIallhN0FwdUVoSFVNWlF3ekhUMGZTVWxkNFZreCtPaXhuWTQyN0hCOU5iemxDR2h3QUJxOUJlcmdkZ0ZKUkU5bmt2ZDh1YnBtZ0x2OHh3dHNRS2FiaUJPTy9jeE9KY3NvTDMwV2pmVG96b2IxQktwMHVuMkhMcDk4YndMcTBuSHRWcktycU1KWGdPWWNzY001amVLbUtmeFFrcWdVc1VTSXBzNDZuOWgxU0d1VFkvR01WOTY4UnljbDkzeUp5RzFzVStuaEs1TFo5UWpRa1VuSXNsYlhIOU10Y2x4Qm5yWGZLNEtNd2NMTHNkVzZXamVnMmw3YnY1WjZReW1BSWFpemxjY2MwK25sK1IxaUoxUEw1MkZRRXpJOFpvVjMzczA4aWkyaWJKc1FUNy9nWXFCOWYwN2Z6a1JJdVRWYzA1b3Q4eXdNRUwvTFkya3oxWTFHTGlWelZjY0szcW9MbGdmWkdNMmhsOUQvNkUvMFE1YnU3K3hzZ2wwcGJ0S1JJTzBtSVdwTTNjVnA2R2h3MUxvZ09Nc2RLQ1NWSklYa0RlTEJhUytIUFNqZ0EranNLb1Q5RTJLTW5DUEhPdzNreGpYb2tYSmNJTVBpN0YzTXdhRjRGMjNOSlVMeWJLZWEzcFczZ1dqbFJmV0JTUjI3cVpsanhaVHo5THdabkU2NS82UzlaK3VJSVV5amJqVU43YTZwWjdvTmQwbld2V09BOFNXOUdHRjBIVmJaY2w0VjgyamxhZnd2UjQ4U0xCdWtCN0tUdkZncnVPclRCTUhWYjNjUktMckVLNGF1ZjVWOVBZN2hKZjF5Q0FuMmNFb2JqNWFwOEIyKzJibEJGcno5dzRER0VUTEJKZmQwbm9iU21NdlNZTGxaeklRQmMyWE80ZUNuVlk2MFk0alhRbk9xTWMzdnUwR3BqOHBiNXJCeHhVRnJ3TDBqWnpIOUhXNzNCeU5rOVZPOERsQTgxdjVKZndrUlRFeHVFUkNHSDQ2cWRnRE1jVFdNVWI5T1ZVOEdZRVF0b09SLzZuWUx2S2RmTmcycHZPVG43TjNacW9iOWs5bWsyWFFtS2tKTjZ0UXErS21ZaU1iVTRUMFhlcUs2TjFRNVpIbnFVUW9CTVNRZkx3dm5RTXg1MzlGcWtBNjczbkgvc3YrNWxkaUROanZYRVpEMi9OYm1mVThaaDVDR0VZV1prQW9MVjRTUVo5eGtTMzM1c0tkYktuSHZWYUVhcFo1Sy8zaG9OZDdnNGFlemdYQ050UGNXcnBRL3FlZVhrSm1xSUlKSGRvODVaNk5iOEY3amErYTdpUnIwNEdHYnZmT2dzeUtmZURZcmVzT2hObmJ2ZzRNTmJPUUl5QlpOZW0zRDRrUUxpcGtFaDRsUVZZOGU5UURETlBRTnhxbnk3VEtsTUxGSGlkVG5JU2N5b1pneGtFUmY3N0s1WHl3TkdGam5nbGRQTFlIUGtveHFUT2Z1dHh0MG1oaTYvc1VFRStiNGJGS3BweDlRMlBFMHF1MS9UZmZqemNyRFp0NVlLYnJGcUMvaHVxaGxHRTFkSmg0TGo5U0NycjMrUS9zbEQ2VGlFdG0yVmdIVzNrMGk3WGQ4NXJGbWpIOUNmS3FiN2hjdG5qNWRMSlBmUHp0Qzc1aTBWV2RRQW9RaGdGV0dMUjRpMXVJY3ozb2lnRk8rOHBGckNtYmwyWjV4VWw3Z0l3Z1UvZktsMEVXUlV6SG56ZndDYjZ0dms1NUxHc0RLcXNYOTlvbDkwNkZtV0pBaTlFWkI0WXJkbHAzaUY2Qi9naElhV1doZFJ0TDVmUU5MeG1VRWxWQlRJMnJBZDhtdFhSbnNienNqLzJjS1RYZk1QTmdCQXpKODlOTHFsU3N4Nm43NHhTanNFeDMxaEp5QnNkMUJ3bE43TFBHRmJHMEJLL0w4QjNFd204NisvcW5GbmNGbTQ2SUhaUldnckFZTzVJK2M4V2owKzdSNlIrMFZRaTZMRlFqb3BNWTFkSmJ6aHVrb2xvdGlmeHV5Q3drN1BpOFpWREFaS1N3UmVqQXl2SHNmUDVPbjV3M3RQNTF4bXJXL0cyc0I2K2lGK295b3VYWk5BRFdWOGg5eHFvSTJZaWNWWDQ2VXFxYWpYazIvK29CSFpNbEFSV0JMcXVyT1UzU1ZsTTdXRU5MMWVydGJpUWl6RU9WMURjN0lzdit5ZzJydGFGWEU5Z0xOZDAzUXZ0eG5TR3lFN0VUR3poa3Y3cmRHR3E3S2plV2k3NVE5bWg4K2NpZ0hxZEM2c3pwN0M1TzFhdm5URFhtRFhqVlk4SFdMOTZXNWxtT0R2RWhHZE9weXJaZlgvb1BOc25LY3gvZ3ZPZ3piUDgxM0RleG9mNllaUi9CZnBodXpmRWFPTVFQak1jVGd4OGJ5SllhRGR6TE9DQ3l1ZG5TalBBbFAxK1NIelU1cFR4Y3F2TlBNemtnajVhYWFvTXk4aHl2dEZQbUliNDkzdHBUdFFGOHdYcjR2V2prWXE3Z1IvdFVnSEJXdkxROUlxVURkR2ZkK2tMUFQvQ05oam8zRXZ0TC8vLys5ZGZYQkExcysxbWdLVnpSUUpiY2JzTE85eFNubndsUkhWeCsyWHQ4MUlmU2xmOW0yU3IxbGcvYndPOFFRZUxoWnd0aXBrZFNyMHJSMHFjNVZVL1poUi9SMjYyQmlDemoyU1I3M21IblkzOWk5dzB1UmZLRDFaWGRZdjN2cFQ3Uk9SRW5LcTVTMFltYjRJZXVJVk1nUUQrTDNWYU5vak9kZW1pU3MrUW5QZFhWSEdLL3hDb2g4K3NnTFN6ajEwcHUrbEhrTllReS5XbUVXdjJYM0MxODVpLVRnVENNMFoweUZERU1EMloyREwzOThvWXlHNmRuTlpQRjlXMEZidENwVVRoOXlrSFllSnc2UjIwaVdSTWRYZndzZmRwZU1GQQ==