Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ 02f5bb6d-7911-43fa-b555-84062ae94e7a_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuYkcwcnIzWnFrRlZQSGQ5OTlCUUVBeHhBT1BXY0FIeW8yUDlwdGVMYldOSjU3VHRlK1BscUJEZGFZNHhvaCsvazVLUmdOajRhUkd1Z0ZuMFZ0NGlJT1l2TUMzWisyZnhYbC83dnR4ZmJoQmtIMVRQN2RsdGpiYi9wYisrSXlRbHNkRjIrUlhUR1BwVzVGQkNqYVdiblozSy9aMnVQVlpHTUZPNXIxY21EbUVZSzg0VjhiMnFSOStDSWJOemFtRW5VQUd0YytWcno5eDFsY2orVldCVnY2YTNIRkhFaWNJRmdHT0txNEVwamFtNWlWZnp5SGVoVUJIVnk5dkkxdWVlUUJjNGViQnV4dkdqTzc5bEVOeDZMdzJMT09NYThsYkVzYlpHc0dHc1VyL3dRMm1ra0pzYjlubXFqeGVMYlNvQUNSWW8xdEl6anQ5RmdvUFRIZG9hZ0xmdmZUeVhlUk1UYVIxdW1IV2VEbjRxdTI1UUNpWlFhaEdXd3hFajRGWGc0blh0dVFVVmdNM0hxSVJ6cHhLQnR0cVQ5U3ZBdlB0cEkrYTZvVUVMT3BsRVhZU01TOWpwbDRUc1dNRE82bVRFdnNOMFRPOXNUaGdpYkVZZ1kvMUxHMlIwTktJTTBRMkZJaVRXYkVxL21vN0ozcUpoc1pkd2tiT0JqTFpXV1NvOEVIMElJYTVWZWovYzRueGx2dWNnWjhkV0hIbmxLNVZBSnE4NGIreUV6RXltSlprUlU5bHR0WjVHbTFCWW1qcksxd2NlK1JWbnhaZVhuVFNsRkUxbm1nRDVNRkdLMVlRQ3JvT3NSM1pMZVVyeEJZTFBjNld6UFJ2TytsZkE3dUhLUUhNYUx6RnZqRitCVVVObTZWWGZRdEZWendNejhXcmh2MXlncTc5cEZJcm9rQjN3c2lmWlRHTUxLNGVnNCs0R0NxNTZWSkxFVzE5eXRVRkpJZ3JIMUlqVU1iM2VzSUdDaDdWLzRCeERSY0FYNS85OTRxcXNrWGhnb2oyU01xYXZFdHJwb1RKOExieWdXQ3g1RTRWbENoT3d4dkVzSE95cGszb3dOS1NqM0RiVW9JcUxuTHYzUjJxTE55N0RaeW4xVUpFbngyWWUvemJjTVlIL1VibXl4RUkyMmVpdm9PbmVBNHpQNTlnU2hEbEx3R25kVk5saDkwQ01LWloxbVl5aVBXbEduY0VWNnQ5K1ZEQzJJcGdHa3NIZXNyTVB5bjBrTzFQbCt6RFFSVFh0WkdiU05yd2Zibk5xWkM3cDREdFNXc1o0QUlGckV6aDZWZFJBM2ZibEZpazlYcUtSczVXZEJ6Q1JHWjk0YU4vckp1a084dlpycXIzVHRaT0gzTkd0NHpYbElubjJjc0dwTjhsam9qUHBWbHBoSjREa0FCdVoxczRCaXdJbHBBTmZkL1kvYURTeHJtTko0M0sxeDd1LzhKK1JZOGx5Y3RieTRVYlNjdCs4eDZjSGtUNndpV3kwWUE4MUFXWHBNK3cyMGhEeGZHcUY0L3FIOWk4UUdOZnUzZUE5OXBzRm5FUXZHM0JKM3B3QVFQYlBDaGU5ZG5RZFlMWVhDQStBMmlJUFhXaFBITkxjbVFoMlZoNisxejdGY2Vtc2UvVWJ5cFJlL0FYOVZCOGRnV25uUFNnbkErYUJOaUFvSU9xS3MwZ2I2ZS93cUlEKzQ2ZWw0bWJ4OUV3cThWUW1HdDB2WEhDakgxV3pxVlB0MU5teHRaaGlKenlia0JJN3k2bjlkZFRJQlJhR1NrSEo1MHdaV0VXU2F2alJQRTh2WWE5OVhwa0FCQjZOK0wzc2lMajA2MzRVOExxalI1b3h2aEcyTzJXK3RxZmtFWDM2QjlrQVovUTBjdHdVbHprQzE5d2kvVGlFS2Vpd0VVSlFvK05WUEtWSWU3RDI5UDM1ZlJ6TWhOOFRzNGVmMFM1MXpMdVZIdStTTTJYak5HaExQckZXRE16MElEcDduZjYxbDI0TGZDMkI2ZGo1Z1NVbThheFNpeEdsMTRqamxpNkdscEtCQVdVc3MxQU4zdVpHNjZBWG4rNUh4eFVEbnJwbmpsc0phVkc1Y2RJSkdIL3JwN0hQei9MM0U2dGRvMFFNcENsM3V2RURubVRSU3dBV3BqN2lzYWgyZVdoRTBvbThob1dXOTRwTGZES1VRRzM1V2pObllkckVyOEpPb0lTOEpWbTYvTzVSNlNyMW5HNURMK3V2R1hOemtieHlnYmFGd0VLcWlTZEdPYVRlc0tCVFkrUFFSZEpNc2JLdEtDdkNvTnNaMmh5NTRoaTFibnEzZlNHWWtNSHNhQUJSRTJoSHdxbkI3UXp2R3RSa3dXTW5ZYlhxejdDOUxDWnR4cElUUzN2cEJWRDFrcWNycnNRNThYbHNTQmVuVWNwQ3MvSlFROHUrNDdOaDNRQlkrbllOWXdzYXovcU1sMVVGY1ZiRlByZHhBQTRwRENLZks5SExWbFFpYnlaT0JHQWltUmVmRG81SHN0bjZWZFA2SVpmN3lVbUFkVHZHM2g1VFpCMHc5YS82NVlhZmRrSUU2SWdndGp1ZTJyTkpGK0lvbnVkcCt4eU0xVHhTanZlVlQxVXIyTXhSbVVwRDNNc0tDWWYvV1ZTMStaanN3dUlpbWttcHAvOHZnamI5RGRrYitBZyt1b0drZm56aU0yN2RkSy9ZQVhZY2d4RDNCeVFJSk9PcWtvQjZkVUl5OHBOTGtMWGt2ZGxnK3FGNTR4eW5xRlRVQUtoazVzWEtHNVF0VU1ZandacHgxdkx1bEM1d3VOVWYxVnJVb2tTckNMR0c4T2Y1OGg2YVY2QUcxc1J5dndnaTFDMlBZaFFsR3JDUmV2NnV1R24vQ1NKdjZHR1VoSm52T3NNMERNN0FoL3k4RVJBbUhDUklrY00wSU56VnhaZVFkTDZrOEFrQUJaeE9sVVFBcmZQNVY2NERpdG56dlVtM0NSVEY3a3JUQkI1b2kvcUUyRjcvS3dVL0xuSEp3MzlUT21PbitNZWVnR2tJMzVoSDhCd29qbUtTbklOOTBqcy9UenEzeVUzeFNDdmhwaEdmVFk5eHMvbXhPeStNYndrZmhNRWRlNm5pVmdlN0l4SVpuNG82ZzdadDlZay9MTS85ODAwd1RGMVNvZTgxM0pna2hHRjJhTTRUZVdkc3VMWmpzeTRqZTZWdlJkVzVCZkRNM0YrbHJmTDBPcHpialJ5em1mZVVVMUdCaHVOdjlCYitoWFV5QUNRaTNMRzlrYkdOTXBNM0N5TzNOL1gzU2ZNNFhOaUxpbkhLa2FacXVGRUdiYWYrZFcwRHFMR0dicGFYQkpZOGF3MjY2Z0NiOWNSY0ZYYXUzMlNobVlIekJzckZLdFE1RFRrdm02MVJwb2NzbG5uV1A4S29iNHdpOGJwcDIzQVdOWTg0b2g1OWdwOWhXVGJrdU0xWFpRM0ZXVVFNdmhNUGpVSkpQSkJGeVZtdUFEcWpDbGU5aGR2b1h2dmxKR3JTelU4N240TE1ZSkRQZU5DalZyT1hKb1ZKR3J2R2loQkthckhQbU1wMUhOTGVyMmdMS2xnYWI2L2diM04vdXhML3NSTU14N0pOeWZzcFR5aWVoMlh0K0FoL0wrNVhwN1hqcjZRanFyVjZaSUdqcUNEcjZJRklOb3phM1psOFZUN2F6b2hBUDdFS2VlaHhFNDVJQzI2NHlFcjlnR2NPYnlLQW1CV0dmN3ZUUVg5Y09WYzJ1M3RlSDFrMTBTK3BTRjhWTUZTc3NZZzFoRzR6c2Q5cThOcjBWb1phb1VOdEcyckYrOW53THZxL0wxZXZzSXU0K0pEUGZhcmJsMXlpNnpMZys1bmpYcWR6SVh5MzY0V0ErSUhTMGlwUEJBaXVPY3I5OUptQT0uT0ZlcTFuSXg4MkdHalhEd3l5cHlObDJEYTFvMGFxTGZKVlNicWlrbWE4a1RiUnU0NnlNYXRWY0FUd3JSbXNTNE9BSUJGeGg3UEM1SXlySDg4Y1YwZ2c=