Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ 64508b5a-fc81-4d2d-999c-cc9be67cea59_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNktJc1ROWnFnU1J6ZXg4aWJoSmZ4SXZnVmFMZ3N5L1d1eWI2VThVTGl0S1dTOXhtV2JTNGM4N2dFL2x6bkMvME5Na0NuQktaYmVyS0NNeWRLbW1YclRadWZmWWd0bGg3SGpvdkw3MmN6OGE0TzFFdktjT2IwVGlqODkycWdkSlhXRmRacHFjRWxueDZkeWRKWkoyMUd1ME1CUTc5eDgvZjZsZTB2MHpOa3ovdUgwWlU3eERvdUYzenRpQ1ZJQTlHT3ErWWtsMmNNVzZwOXBQV2ZMeG50RmF0ZjFqSlVsRjA1NnN0NStveDNrbDdGVEhETjhmV0Y0eXEwSzBtNS9pVG11UWg1YjJENktVa3Izb2hlSWFYc3J3U2JKQis5QjFmM001N092dWUxZFdSbi9aQmdiKy94VkNvVUJobmhhcFNFd0Z4cFB6eDhKTHVoSURrMnRRL0ZMVkdNbUlZeE5uZXJKTkxnN0h5Vy96M1lhZlhMSHVDZDdoSUMxY0xsQjBKWjYxT0lrSlNWNVF0ZjI3NGw3MnlKVERIc3dwNlpMUkFKV2xzWS81UUJwMkxROWRlMW1GSmdlS081ODRIOHBBT2RFTHRrRXpNSjNuaG1pNDN2a0Y4QnF6bm1tU1FOdTU5bmVXL0lLcjZrUHNralZYNkRaekUrelZGWHU1RE5jT3VGckpNak4wVzZVMXBFY1VTNWRkQlI0WlJMN3dPaEREOThtWkFCbkpWSytjTHg4U1RWbTlMZUZUcG8wczNIOVFLeG9kUFdteUU1R21GT2NrcHRTSTV3TllmazEzaklVQVhLK3l5dDhrK2pUeWhsQWFwc01mMkNBSUU2RmRtVkh0MzVJWXd5VFJTdzFpNkNQYldXMFIzL1NJQnFLa0tYOUthSFoyVmJlWTkyYkNmY3lqM2ZCYzJvU3A0bVRvSm9teHhSQmR4UG5ZMlQxcWp6YWhVYUp6QXY3WG8zTy9CTkhyMlovQjRUd3k4T0U2Tnl4b3R2K1NkKzlHRUV6QmtwVUE1QklGUjk1NnlkMjlkSmFjdGJZbUEzTnhuc3NyMXRLRWJIWXl4MU5NVUhPbjdsSzRoYzllYTJKMzc2MU5IYWVldlJaTldmbDNYWWtaVmMyMjFHYXZMMWdLbk0vbFpGbHd5YkI5bERhL3ZIbU1aV1IyeG9Uc25kaDJwRTJDVVNuTUlUMFlkWllzYTkwZ3MvcnpSUVlmcVhIV2s5TkExVWdRakllTkVYc0FmbXRpakx6aEVTS25hZTVsbXp0TitWcUJ6UVdvRHNYM3lQNWlzU1BSaG5FZXNsZEFiWHVscWxRVWpqWkwrSFdXemtXdUx2NXY5QmYvVHhWQWJJaFNsN0IrRXVxbTBMMW5XWE8rVG5TK0FsbU5wU3BPcHc0TFNUK1ExRkJnUlNoYWdVeWY3ZjZ4dmNkRUc3T050N2xseDZ5Zk02blBJWGJQR0xwMkZtVExhcmZjTndjaGpSeWlGeUJTanU2dEFIb0dyTE9MT0VrMFpDL01BR1ZsK3NkcisxZFIxbnlKMEhFMnVMREpLbndsVE41anZOb3ZNZXhKUWl6RzdpZEN5L0RIbkhSZFV0R0FRVlBod1JQOU5pc0NtYTNBWmlySXBlUlNmTHFyZTRTZ2oxbkErTFJ3Mm0xV2ZCWmJUNU9yUUkxZU5tZTNYMTZuQWVWOFJJNzNYRjJjbEhOajdidlpWTWg3UjV1RGhVY2dTQzlnZ0thY3cvb1RXakZGWFBFcFB3dVlBMm4yM3hDOUV6dDdwU3N5NGpsQ3lKMWY0ZmdXeDV3OWdYdHcxU3VSNTVSbHhBM0p3SjYxb3U3MWppS0hkVFNnQS9ta2JlMktuRjlwMW9zMjV3ZWJLeGVWRFlVVjIyYmpsRExsSXQrYkxmMkFFeHJQSXlTQlZ5azNNWG1XMmJiS0JneVhYb01KaFJkUWFxSzFBWUZsRUtZT2ZJdUdidHZyTjh5RnBjaStHcmFqSWhObVR3S2RSRzdWRXdhUWlUOG9kdWdLY25tZWgrdy95ZldpTVZTT3dKNDl4WHlobjlJNiszUkpMNHJINXorVnRDRFowYVUxWXFvd2RFN3JzMXZWVzBmelE5Q1dqM0FoN2FlZW1IU0JPVUdUcWVxT0lRalpkbkF5eUJ1UjhxeUU0ejh1ZnByZlVKSExMVnRVVGNaMmxGYm1sVjNrdVhVeGFPdlU3TkJGMUFGMWJ0d1YrV1VEZGluNjVEMGM4UHRSSnBMbTZzVnRmbGtJNzF0eFR2akUxeXJTS1V5Ymc5ZFppdEtzbXg2NWhTWmxwM0RYd0NleXo0ZHNoTGtKU3c5U0ZOMmN1cDVSMC9Dd3MwVFB6eU5mTStCN1VJbEUrdTNrNXdxOUdtN1IyT282VlpXZFhyQmMvK3lQdy83Sm9SaGpFZlRDYmYyUUxjRlBubnRpODJkR3A4N1FOeWRCYy9hL3JKU0U3UDJoNTlrRGpJUUZvZ1E3am5sbXJOalhJR01pMnhXZytoa2VrUXMwRXlYb3F2R1FINEhwMGkzVVFjcStYVm1vTnllV1pzTmZaTTF2cVFDenRwUU13ZzI4U0V6MitrZ09Cc3hSaXZwVUpkT0E0TktRSnd3QXViYjQ5eDF4aG1RWFRWaWdxaExLbUNUWjJBZ0FzZldvb0NjRkRYVkZpd0xWQ096dGF4R3VGYkw4d3JHb2lQYWQvbG9nMEM5RWJBc2xkRFJMZVZ1ZWpiRnZHUVNnWUJzcFdvdC9Bbk5oaElpaUsyekdrTmp2S1FJMC9BcXppei9Rc3dRZVZJRWJQYUVjRWhpRGV2MEd2czdWS1lCd255Yit5K09saFUwUXUyc21OdVhCS3BJZkRibFRIazQrSjZobi9DYXhXMjNwNVh6SUhBOFdoOVZNTzZTbzFyUWlnK3lYK3UyVDBETHloaWJhZTF4N0htVDJNamRFOFg0UnFXTmkrb1ZYRTlDVGhvRFNkVEJKcDVsSW14L3VaeElFeDVvMjRaTythbzZNUE0yeVlUei9peHZBazVrMVRyNCtBTzhWcmZpQlc5L3ViYlgxemtOSUJXcUtqQm5kT0FhSG9jSTl6VzNzNlBKaFRUdFJmS3pTOEJNQXJkRjVPa0VWVzZLMWFGVmZEMWRrcTdNdjFodU1lSUJpZUFTT1FVRVV4dGdtNTVBb1JnYmpqRjU5Q1pqSkhGU2o0VjFnN3FyR0hGTjFVZ2FmN0hLOHBPaDV3eVpidno1dUgveVdKcHQ0L0NRUmltUjhHYWZ1ME44Q3ZOZWtxRTd6SVlQMEpUenk0MG55Qnd3cFNQNllEVkIwWGZadUduRTRYZ084bkJUMjBGVmdYZ3NhMmpkdjRPMFF1dXJ3VnV6K1BEUXFLSWI3OE5GckxrVFp3YjJoOWd5eUxQWmgwSUZzcjkxYUw5SXdzWjBFWmlIa1Q1dHJGTFgwYVdPeGZlR1JsNHE2VkVtNmNQa05lV1BNeE5pTGJLOGtLUTJiT2NBNmF3NFVUWXVoWWxlNkxYdkhqWEcwK2NwNUhMVGpsbUp2UE1TNlNtSnByUnlJRUtSZm1ndU95T201VktPaFdkYjFBOTV6ZGRFQXBpQ3JBeUhWWjI3eUtGTUpWajJNTE5lbEYyVGpGTW1NTTd1YitDcXNBY0k5VDcvbEhOTzNMSEsyU1ZCY0dONW5LVDQrY3UrNWNwdmxnR2tMd2VvNGM0bklma0NPZ2JyZkhNUU9GYzZFKzNmcXhRZk1SanREbklQK1NlbCt1VDFiZUJjN0JWUWViak1QTlBhVStiV1l4ellUY1pDcmxJaVRPM1FXMy9wcllDRm43bGx6UHl0a2VwcnJzMFQzbVQ5c09JZnBCYUtNY2M2Z29odTBwMjIzekFaWk1XYW4yYUJXY0FwOXBBbUU3NStYVm90Zzg3N2VYU1d2NS5oXzN4Zkg3RmMwODZEZ3JfX0oxUU5DamJpdnlha2xERU9jaENoby0xcXRsNXMwM0kxVHp4MmRoLUlNMzJ4cG1kdEMzcU5iVXl0YURjY2FuM0Mwc1FNdw==