Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 5ff906e2-e9a1-49f6-a679-565278af156c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuREYrMG42cDh0cytBb3czcUxDRU1xWE1YbUgxK0ptK3pYUklkTGliaGQ3cE9TY2R5QlpFa1ZzRWptMSttUk5LOU9Kbm5ZZU5vODh5WVBLQTFkOUFmYW5adXFjUnNjUHBUeXU5NEJpYThVV3VRQ3BpdkFFRzlPTWJUM0hRL2IyS1NoOVZ6Q08rU3lERkV0TW0rMkttQ1k4Q3BBYUFOcWMzK3V2a25iMmp6ZktiQmlreW5SMFQzcUMxZDh3dE84QWJ2U3pQaExUR0dhbHBjRXZzUjdyQWpxK0NLVDVEaWJUaUxNdjA2YlVidWQ2TUZVSUt0SjBWcysxRk5iM3QxOE5SQjVhVEY5dEpZNzNQblNvOTcvYm01SzhPSk9xb1FFdTlUamFNSk1YNTFnc1VYb01HTjBNK3Bzb1pZNmovZUdidS9oMGpkMzJKVjdVN1h1MkhETXBEN25zUDZ6cW1naGljUmxpdjRDb2h4THFNQThHRm0rNjhwNEVuQlJQMHd1T3ZnTXp0NmFTWUNteU13NWRpdm5mTFUvai85QU1NK3R0aTl6dVZ0Yk9uZGtPOVNJL2NVWlBmRzhMVnN1SmJ6dXhQTE1qbUVnT1BNZHh2ZVhtSFNMN1hZZFVpdk84dVBOMURocUhlRjBML3ZOYnFPenFTRzlEM2prS2xRcE83aS9uUmplTnRMd0dZbmJ0M29WTDZwU2dNZFh6dFdIYk5JUUFvVFQ4UG9hMHlWWFhMTDVkeGUvbUNqV2tDMEk0ZjJhQXVrSFRLNlVUQ3NNam9QOXNhNGJBRzlYUVp0Z0tiL3Y1R053d1JXa1dYUVBWWDhYZlZpaWkyOXhVSWJPTTN5dGVRUHZ1c1U4WVFpeG5OZlVMVUMxM2pRQTNuV2REdHlNMHJUWFVSOVlMV0daQXMrOXdPcDFWSVFDazVocStLOHlBdGxIZVdaNW1DeUZVdm1UdDY1amRHamNEcnZjWFZTblFGSFlZZmc3eEpIbkFlQ3hpTk9NdlVVSkp4S1NvQ1dITVZWMndHalVvbTZJR25nQmxoaG51Zm1Ld3c1MjJ1YzVINnBmSEp2VmNoV3kwVlB4ZFNYV1gwdmt0NlBEQnZtbTZUR091RHV3azNtd3JpbkV4c3h5cGJXZGtBK2dGZm56WFpsMVRnbmFVZVd0MlBZdUtjNWtmL3VFbzRNSytHTHdmVVlEdXFPWlJDY0l0dGRCTjRtSGhtREpmdFNFNEtOMVhBb0dUUHA3TmI0YTlmQ1V6bkI4YnJwTEc0bEFUam1tQnVLVnhZOGNwWm4rM01LQ1JNWkxXYWd4WkJHck5TcjgyRnJRajJIQTNZeVQyWDI1UE5xUGQ1QklFRnl2djNBUGtyN1cva2h1QUoxZDJWQ1hZREprWkh4MC8zOFppYStubEdMTEdsakpESDVLRWJnZlVmOThHZWtHekxlcmlNOHdTUnJqMlp3YVpnaVhDMUFhTUdXc1c0YXpqRGlXbyt5M3VlRXdwWGRSQUtrRTR0dFd2aS90WHBOSVFJRXVoajVZZWhlb0Jpb3kwbW9yUHpZQUV4dkNYL29sTHZJWC9oSUJuL2dabitoUlJBTFhTVzFEejc3QW85TXpSd3hRS2x5OVAzV2xLSklnaEtBMU4wd3o4RlBSQUkrbnhsVXdGMVgrN293UE54ME9lRVVDTnMramNGYVlrNnZ1RHE4N255M2ZaMWhoNzAzQlRVd0tkUzNveE1MQ1N5RWU4bUhYSUNOSDc0ZVdHeEE0SEhMVjVnNUNvODJIMDdEcldERmQzVVZzUFhDWXA4M2dvcDM3KzVSdVZkMHA5K29GVmJtOXgxdWhrckc5cHlUeUlQcEhFYWRLRDM0dU1HWERnZXhSdzQyNFJxR1lhSUNWYkF4OXdmbm9URTFTL2tVeWg5M0JuSCtvN1ZySEp4aC9RWGRTZXVPMjNlY0puQXN4TWhwclppV3VhalF6TThoeVlCdGVkQmZmMitVbW41R3NZbTVhVGhjVVJhempIcWtUZW5sSEVNd3BpUForc1ZDVWozbW9XUFFNQkpaQ1RNKzBkS0RjbUQxaEVPUXRVdm55Y0tYY3ZZQkRuYmIxQXhSVEtMVnRHNDRCVVdXOGRGWDcrb210c3dSQUVUTFhPOUsyamxVczdrU1N1RVJaWXM0bUhPMXMzZDNEY2ExQjIyV0RkM2NIczBCbWUrWlFyQ0o4UHZKbk5sdXlqK2JEV0VEc2VTY0QwSmVpR0IxTk1zczhQM2VpUHFmekQyajA5V0MyTHlpYXJkWVR6WXF1QUZmOGdGZ3BsWFRGdkpSMHI0NnN6NHhPclZ6TUJEcm9TUmNXeXBiaUdZWVN4OERzbTJHOWNSRWVNY0lBVDdMbFBHanN4dFYya3dZbnJwT3hmaTVCK0VTUk8zb0VrRWVJRXI2R0k1UTg2OVFkY2pXVi9aa2RJU0IrYWYwOURzS2MvRTFiMTE3NVJVQU9ybGREemhYdnVMallPWUhDem0zaDFVRzZweWNuWEpXSldXc1RaMEZXdkZycU5hSElPanh5WWJ2bHpsTDRVOGhtNTVoK1ZkRjA1NTNiWTZLZkJEZTdTUzVFSUUvcjFYUXROL1dtVTFhVEtNTEtRNDZodWVUTGFxK1NCRWtKZy9sV3czblVXcTY4VWhNWm9wME5teThicFFlelRXVFBvSXpRMk5vdE5mcC9TMTZUT204NXBNb2theUJDUW5ib2k4cEEvbGY3OEF3NVFyQTdNSEV4R0dXM0d6Y0p2Z1N4QWFIbzdXMU5weVBxWHJXOHhabFdxdnhkeWtOTmlFblJpclhaWVJOTmxVZmlIcTN4Q1BXZVV6N2FOdVA5cnUvcEdOK01BZ3k5MGdsbER3YkFTWHFKNElCdGtrQVQ2VzN6YVFKQUJNMThId1lNUVRpWmFGTkl2RTZuRGlmdi8rdGtnTGRXeFZtVlRRV3BxMnlwUDJ5RlVYYmZLL0FqMWhoQlRJeFNRTUhGYzB3K0JVckxqWWJSR1RQS3VuRmtPQmRQSTNVYVJRU1ZOQUd3dXFsVTBIYmY5TzdkOExiYWs5SmEybDVmclJpeFIwTlhsTUhQZjVicjRPOXF3VnR5TlMwMHRGekF6NnNZK3RtbUNsekVJam43dEUzSFZNbm5YR3JVSzhVOHdpVnRUUUtUaWczOGZ5cnFxWXJLcXcxTzI3YVFVazFiVFJOTWFRVXNMUjRvOSs0SXlXS1FidjRFUjVvd3FVRDZCeVBRdFVtTFNHUVBRQ09ESnF1NVJSNzJnV0k1V3ozWm05UE1aVTNRVHFrc0Y5R1V3N2pTZXBjOEhWcktpcGdLTHp1MyswUERrU3A5cFJaRXRVSVpFZlJJVVpzd0pCN0ErOG93NTRKWEowd2ZqekJwYlVSb2JleUc2YkVIcytxY3dlZ3JrakN5OG9seTk0Y3I2OVE4N2Z2UXdlb3dSeG1UYVBpem5IQklFaFdsWmlLZlkyYms1ODVkeTN5V0xPQUdJZTBjSDRDR2dDV0UwYWRPVnJEekw5c2ZrVE5mdG1qcUhmRTh6Z2REYityWjRTeXNmL3JBeEJ0bW1PT2M2QjQwMStmY0VTTFh2UUc1eCtvK3R3OE00dU5mVGpPUzNMRURkVERZWW95WlJOM1NhRFRBd0Q4ZzlKM1ZRcXlCdGJibGQ3bFhNcGxiaFJWKzZUbjFYK0hKMlNqVUI1QjZPY01LVE8wR3N1VU12dmxjdlN1ak9rUHQzQWVKL2dwUTNlWEpNbTdOZVBsaWUvT0hpYm0vM09CT0xpdTF2WWNNTjBVaTF3eFNFZVpzY2N2V2w0RE1GdzhuZU4wYUNWWkxlaFdYYzlVVjBkT0VJSDFQY3BFZHBXd0dnaElGNFRuWHM5VG1CVTlkaDRvVm5qTmhMYm9hcnlGajYzdmR6VWdqQ1laeWVLLy5VSVA0QkxjbkRCcDNLMFY4eElDSmtiMGZQclhNenJuUnJvdjZnVk1BZVRteFlFTDdZRlZ5UTM5RGF1d0YwLVlpalVGT29wUDZqeTVXOGg3RWJNQklnZw==