Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ c9133f1f-b176-4d37-a931-d2a5d1c4b87d_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkucTV2enByN3h0VG5tZ0U3RCtCK1dPL01UQjhDaE9jRFlZQVFia3ZRcFp6cU9OckxIdEpCUjVqWUNncHdtdjBWZE9EcXRLdythaFYxcnRGenowUVlaVjVUcTFYN0FHbVVXbnBqSXZZQmwvU05qaVY4b21uN2dxNmVhb3cxMytvNzErVlVkUUlzV2dDVmF1Ny9iSWRIby9TTGh1WjVwL0NKVUFLTTYxRHVFT3k5NUZlblRUaCtkM0J4cnpRdm45YnlnWDg1WGpKUFhHUXVVeHZlRWlkRzYveW1IcmZhMzBQckp5NnVGaFJ1OHFUWnF6L1FkZzJUdzFtTjU5U3lKYVRTdVhpOG9tNGE2VjBOcWVTWE1iU1k3dk92N3lQeGtCN2d6azlQUHVPZWprRjdINC9LQklVQ0lJRnhLWFJGZjBZRDFoY3IwOXV6NENVNFJNNHVGdC9UT3NadGVyeEJyUE5YRXlyMzRva0FuYkJjdDBjaUEzejVCb2pKa0dFb1NVYWc5dFNoWkpudDJqa0pIMEV0SDQ3djFkTW8rWElidTJqQ1RnTWVWMitEYkQ5VDRlQUVCWG82eGZEc2N0d3lZdHJYbi9GMEFwZTVaUFZTTFZFVHZYbm1WVnRFN01nL2ZYNkdUUkNaNmpia21TYks2dmU2S0RqRDF4TDhUc2hvVUh4V1NYRUVZdkJTTVZNL3l5cDB3aFM5MEcvbThUa2NyaUlBOU5JTzlKVVEvbFNiaDVUeEcwKzRuMVlxMjg1Ri80RW9vMkExeHE3NjJXQ2JjcnpIalFTZXpQaHBoaTBqTzFSMkpRN3F6a1lEeE5VWWdkRmxOSVh4VHlhOUE0UFBWOERCQWM1WnBybWNXKzJETklvbk1qaFA5YlNnNHR5SytEaEg3b2s5aHRSYzlBZFN1VlFqM09BTExMb2grQksyK0FONkVGZlFCSGdRTFpPdTVmOCtuNml1WHBBODRvOVdVNTNhb1poWGZNd0FJSngrZ0s1SDczQVZXdktaYVZRZG9PNFUveEkxUWJsYitBRE9UQ0hMSXV3L1cyNExiS29vMDllSTNhVGZobUk3U1N5ZWR5b3dWWHBDOGkxZjFmQ0xIdmQ5NEcxR3JWdUZISXpEakYvK05JMDREcXdVYTFJWHlLMTYwSVpqdGZVUUFqVHRnZFh6N1BabVBON0YwdGFvQ0JxbEFjRlBhTEpzdUJDQTQvSkZMTG9SYjhIV3pyQmNRalUybm1JYk8wY3V4dHJHWEY4UmdGdUxzN09qcWFMUE43a0c5NFBKU1U0dElxMHViQit2YkcrZENrYVRNblhkTXhVMVdwd2VtQzJzaHg4dmxSRFFGV0kwbnlJdEloRTI1ZjVrem4rRzM0Ukp1LzZydWYvaEpJb0NwR1YvS1I2a0ZobnlLMjNWTVdKQU1QQmoyWHdwbjlhLzFISHRISXJvRzU3N1JtREUzM05qVHhlbk0wQVBBRVMyWHZ3VzhRYmh5M25JTWt0ZHVvanlzaUVUbkUrd1VKd3dGRENaVlFVY2grdUN2a1pNQlo5cEoyVGFpYXJZcmhCQ01Va2VEeklJcVBUZVd2ckJUSmVTQlU4b3Nob3ZORHM4R2lGb25FMktZYUtkSWhMcHlZWGNxajY2T2VzZVBjdGxMa3FyV25LQ3BKMVRMMHFnWXdYMnN1ckdBMExWbERpVGFJQzZQMmg5UmxhcmNqMXZTZVEwNHJsdlJheXkrWTEzTmh2NUZXWDdQTVB2VEpSbkxCT3NqSit2SnpvWmptWFZMbWdwVUtObUQ0Y243ZFhtTWtKTWJ1MmpUQzhIbTdmeVpxM01FbTNDMVptQWFzN2tuTXVRaTZMSUI5SDJ4bExCMVN4YTBySFNJdWFKQ0x2QTk5U0Y2NmI0aHhxclA2dURNZjgwNmNxUmQyZUR6UjBLdStQcEJ2ektkM3EvODNMRlU2NnRUb3ZOb3F3MGZKUCsxTDhPakhMNE1IcUs1U0JrRUdkQnJpU3V5bWRWS3F2RXMrUGMwbjkzek1ZenVkMVZPcXd3UGpoOVg1a3RQa0VoUFlDQlBaQk5QTi9oWk1YVmVSYkhIaGw5TVB5R0pYM1daVEtXVWNsMU1pODVtZndIVEJSVDJVcGdic2UySW42cTBaV3FXOFdoNlJId2x2VFdwcWhXbCtkS0VZM2xJenI5ZGpBMm1qMXBWUjhlZWpUR05lRVlYNFAxWFJBVklMVW9Qei83akg5ZFFDd295OXFGUUJ4QytkZ3V4UnRubWlPQmY4b1FncXN5VnpucVhCNklzdWlzbkpTY1FDZWpwaWd2SkVyQTFuOXNPbW5RbUhWdmx1Y0lsSkVKNEk2TmlzdFUzN2padzU0TmRTKzlaQU5rZ3lBVEd0aGtqRXhXMUZzcFJ0eU1CVi9SRTRvTEJOaDlhb1VaLzV6M3NMbTkrclh3VXVHOTh3dUVaS0Z2S1FudnZBY242djl0SGVQdVFBSGFsU3VnVWRadmR1djhNRDQ4ZFAxdENFODdqaUR0Q1UvY1ljYUhiTVVIU1RoMVJCbVVaQlRnamJvNUliSlI1ZXJJWHJKTXNpVWlMMmgrQzI4clA1bHJQVlkrYWdGb1FRUGE0R09RTmU5SDZyNk4zRVNld3RRRXNvL3hxUjk0Um1wOTNUTTZNUUI1aE5VNmlLU29UQ1J4QTFhMm9CTVNWWnkwMEwvazV5bURtb3R2VGdmTHVuWnZjY0ZodmxubWZkcjIyK3c2UmZPRkNwdi9XWEJPUXFoeTBUVnVycm55Wm9wMVR6VmdJc1VXQ0RTTlRrY0dOenUzL3JqWkdNcUpBMHh0L2dzM0JXNjhOR2FNL0toaXF4UVVwVVhheWFKR1JoVzlaN2ZoNGQ5T0lSTWh5ajRyQXFwVC9OOFRMeE96K3Q1UDBWd0o1OHNwTkZlTW1FT3ZDenVlbkpyMGJ1dW1lNUNDQ0hPUHgzZ3hGQmJtU25lelNBRHg3WXhEUVYwV0VJd2dsZEthMGlxTHNWWWJBNFRqTU9KaTdPTkNseHVXbjZTME05NUdZcnJIWW9EU3p6OGRVLzl2M3g3SkRDN0o0RFR3M3IveVJPbzVxcFZIRDRKbk1tZjVzc0dCSGxDWit1L2xVVTlxUnExMGtRa1dsbSt2WjdCWHZ2TG4zQlpxUFlsWGZSb1NFM2dZQ3FGVXlGWEp2TzhhNkEreGs1YVNOM3NsR0Yzd0hzblhQRzA3dUhBUVIxcmJlWmZwMTJFamYxMHVBdWJEWnhreDdMd3ova2l5dHZ3a0R0a0NYVWdRMU5nMG9qd1ozdXBaemdJYVdZbnZuZmRzQmYySFYxbFFVaitueVpVcTBYRzBZN0loUm5DRW5LZEdkQ3dKdG5YVEsyVFVGYVYzeEtLVlJuTS9SLzEwNkNtUFcvZnc3WFd5QnNjUU1MZitTR0hHVDdELzh0aENTVGpuY2VEam9OS2xQUzhweXlwM1dETW5YcXJ1OHE3MUYrMUZTd1pmdVcza0VxQzMwMHJRLzR3VHRXU1BGYTJyY2RQTGFMTGJWUG5wekFZalFIcGxHazlZdVQreDRDYWRJN0ZRaVVPYzRjR1JoYUZJRmJ5UUsxQThxWUdwRlZHWkxXb0VQWVhnMlJuVWJqL1lIMmlnRWhKSTBWcjh5MDNJRFBHZEJ3MnNFc3YxVDNCV0pxK1pLdm5rS1Q2cUoyRDNyOW14RXZHaW1neTc4NEJkOVBnVTJqd1lBcHA1NXFMVHI2Mmg1U0wwU3JSc3lrSmw2bVg0Q091QS9ZSEdyaVg5dDZqZkVla1BiMGdoNDB2UURJb3cycWNWODdKY0lIc3E2YmY1QmM5RGRGdkdYRkZwUWU5ZGdsVktvTlVxcDdDdmtieEdXWHhDUFVna0U1WC9FMEREeWprcz0uWWZvV2lTcXdPbHpMelozaE5RV3lpX3hYWWV2VHh3S2ZSYmg5LVY1bFFUdHVxYXpWcThwV1RkWFoxaDUyNWdjUm9ydXpuT3N2dzJGTnpTZl9HM2tIcVE=