Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 80a16ec2-85a7-4f47-852e-d99b4fc29b78_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRDhtRFdnYVJDOEdld0ZRaGh5MDdqUnR0UEJZT3ZFZXc4WldpaGlUZVRZNDMza3owWXMwWjVZdmk2VC9naGhuRDk2UTZ3N1R0WU15V3RvZ2FlWlRGd0JFWlNzamV6M1diMEJaMkowNHRYWWVYOXA2ZUN6MmNsZDhnSUJQSHNXT2JsYkdPZ3VzSmhuSkdjUlhBTEU2dnNkT09iQW5HQmdHUS9Oc3NGa2FjUzlFL0dWank1U1dtUkN5cDhJQ04rUE5zQitHelZGSEtnZHI0VnFKclNKSnQ0cGRWdHVKdEhYUnFnUGxWdDVCQ0swYjNqaklxbjdCbjgwTWZVajVJMldCRytCTzFNWmFQc09MUllqQm1hTXY4OFlpK3RpUlZQS1lZaVhyQ3BlVVh4cFNDZEJPVXpLdE10OXlBMUozTXR0cWVMbjh0cHcvODB1V09sNVRTL3g4ZWFycVdzMEh3RnhGbDRVRUt0K2dySU1lNnN4enpTTnVPRG1ucTZ1UysrQWhoOUxBV0FTajc2OHFsaHJ5czhyQWZoYWtjd2EyaURBWm5NSFp4RlhubUpISXZmVVExbnd1Z2d6a1B5cTMwaTFQQkdlVVBrYnBGUmtoODFmZHZwbzlMTjJtdzkyMVJzMWRqMWhUYnJWQ29DNGliemptNGQ1dWlKRzVFNW1SL3lHQklWVTUrOE94TURpdDJRYVJlTmlFNUdvMkVaWVNTVThJUkdnQjdQRklRRjZybFV5UVpic0Q5dExJRlFPbVhsNVNsVktsRlhkZjZxd2NPRDNmNGNxQWFNbUV3YnRrY2hIM2JFYitUbzdDejdseXZHcFZXWGVOMlo0K1VhQTdSa2c5UHBFc0VRQ2R0VEV4QUhhaGVqaEtKRFNzaDdiRVk5bXU0WDVkOENMV25kb01nZUFhc05WNzF1M0xQUkhRNjM3dk1zUWxIRGk5dnBMUlozeHpXWUVnRDBKWmhieWdCNGREVTVaUTA3VXRKdUFlTmpPM3U5c0JZZ1E2KzBhUDMwaVFrU1NyRTUzZTA4by9yNVErLzhCMlhtSlR1TDRxNFhZSHAzcnFtNVl6V2pKcUxhMnhmNzZ1dUs1NDlSSEdpWWxkWFY2dzZKdzRyOGlvdkEyZ0hYaVQ0VFZiVTNNMGdvNFY1bVFTT0xPanlyWDE2UzUrYnNzVFc5a0ZZQS93aEh0ajhxc21wNzVYcEVuczBaUlhZa3lVMEtoMFo0RTl2RDFGRUV4OTJBelp6d0tBNjZqa3ZuQWYwMzRpaU5wOU83M0dYcEVXUjhZZHRpcUMwWlhuK2dVdUJnQ2l2WWNaR0VMTnZkNG0yWlh0RlMrV3VJTHNJUWVvUGUzRGtuUlRMa3Q0WTdadkpRbU1ZUDRlYmE3NU0yYlNCTUZHaFpaMmRFTFUrb05WWEY4K28yNW1teVg4MmRxWHNsTUlYNCtndjRLUlZNR1hlaG4rMzJkWkZmL0lTSVBDakZQQStUWmlaSjhEa1BKL01PRlBQeitjelhXYUVBZ0JqcUZQRXdBZEc5VVpxbGNnSEJkNE1KTTlDeFl1cUpCcEFmYXBqNU1Tc3VKS1RGUDdUYmovM3BnSWwzbnNPT1lDWWUzUWhnRFltTHo4WjhZOWVFaE14VGx2N3FBY0o2N1FMR2piVzhLaGdPTkhIWnVad1pZdTBLWVlpbTdEcWhQNTMrSWcrTm5KRXJQNFQ2VFppZnhBVDBSQ2MzNHlEbU5iNTVyNEFCNWtXWmtvWkprNERxd0p6YjZyTTBFS280ZDhkVER1OFkzaXE0NDY3L3ZWQitBbk03YnpWbjRoOVE1aW1WN2RmOHJlcDllelZESlZGUnZqbzBZVkVEUXBLcnNUK3ZZYUFCS2tXSEo4bUlnTy8wcWs2RmF1L3ptSjRoOW5sUmhrV3dZaTBzTFBQd3dYR040cFJlZHU3RndvTHhybm1sS3hQTjZBaGtocmVLUjZ1TVAyRGpNQVZLZDQ2MXdBeSszMEhSQllka2V2Vk1hZ3JxZ1lFTEtjcW5SNXdzTVVVMEt6WUlONVdNZTY2NTZZa3NDYUl3U2Z4R3BoaXRUd3d6WHJpdy9QRTlDRFFKQy9ia3lWY3E4Ymhyd1lDOGovdDkwNWxOQkREdzhyNmRKdXNEWTVLYWRlUXJIcmpqa2dDZmltNmErOTc4Rko3Um1Oc09Db1c0ck9abVZHbXhxcUQxd05nYUhZcldtZFRwK0RRUzNnM1YzakU1Z205c1dZSkgyeG4vTHhTOHhLSGwxYnNWcVVzQ0N3WURnSDZWZ3FRbVVkOXRNNi9zNEIvaWhOdmcyYlA1dEkrbDFuZTJ1aHkrbXYzNjdtelpwWVdUdWtoUU1sVzVXeFVLTDM0NnZUVkI2VjlleXAyUWJ3eE9XaFY3ajJsUE5yRlBWVy9UeFd5bWtrWExwbXl2UHJNT3ZLVGcxTWE4SU5SaDJFTnpkZmdteFlWd1QrT0EzZUJFOTBaQjFWUHVDVjNLNlMzZWRvcnpXd2xnbVQ4clp2S25tSHFxR1RiWjhDSHJ4TjRLZmhsSmNIb0VyRDhDOWV0TWtsVFZ0MlFlQ0o5UDF2OXhTS3A2YWE4bUZqdkpaOGhZOU1JNGJFYmVyYUlmSWlLQk9qVVpGcjA4aG91QlJrUWxFeTZKK2M4T2tDaVpNMUJ1aUxCS2EwVHFEdEdrRFNTQUwrTFNKRkZYelliOHZmNTVkSWpQdFl4UldHaE9HNndRNVo4bmhPMlRrREhwMFBZcStLT1huRmNadnRFYThYTmFBNVkvR0JoR21MUnd2elRMZ25lejdnYlVRY1MwS1ZDZUo3SUZiT0wvUTYxd0Z5bjNRUmhLVXRyUHdSbXAraDVnNzZwczFMaERIb0IxNDJnWUkvR3d1QXpvTVB4QXpoNElJaStPVkMrZldCa2R5OXpNNXVtQWFzdUxpTWVuMWkrNTJBNlVETDFBYnIwOHNHSGVITEliWURPWWRJd0tYakVRbE5oN1A1bWpSczZQY242SSt1azhzQmt4bHpUMnlOeHNacWwra2R5aVZiY0ZaMEd4TU9XYWlSWWkzUUFpTCtTZW9FbG9UM1dyckdkOTMyWDF4VjUyS2FXUWxLVi85MGZQTnZBckhaMERFU1REaFFIdE4wMFlxZWk3TkZTVUFOcUZ2czQ3WmxEeDROWTFuU1djbUNtZzI4My9UaFBXMDA1Z3Buc3h1NnY1cklQbVR4cHFvaVlIeDJ5eDBTN3hXdGluRVp2VHVkM0hUNUZobWdaOHVEcmozN1BsTFFOelVtc3lsWklvRml6RmREUW5qSWZycG9xQ1dOWng5aEdzSjNabWpoVmpIRGk4SkRiTjh0Q3VGdmlpVUM5cDJRK2w2eGtDeG84Y1MxTUJpaldRZ2o2U2dGN0I0TTFFMGdiZnN5VTU4TEI2V0QvQm4zbEFvZVpML1FFVnVPRXJBZllRTUNJMERicndUQytSM3lvd2svZTNHam15SktCMnU4MVp4TEFFemhnT29FNzg2LzRZbW9mcGppRUZiRklsOEZML0ZvRjlDME9jeWM2RXRESmozNGNuR3ZXczlxVnBxR2pLNTQyZnhqUVQwZ0NPclJNbVVGWGVkeUdldlhQeVhTeDRvRWNTRUNPUXp3cUUwSkM2M2RYOEVuK0RwaFlaWWU5ZWJmd1c1Zko1aVE4cThOT1VYUEZlay9DSmlOdm1lV256VXJRT3pFenlqVG9KSDFRMG1RR2pZWlpKUElRTHFnUHNQdElvenpQVCtBNzEyRDNvZkpGV0xQcUlLSUxjVGRvN2dibzJNNEI5TDV1bzB3WC85a2hUYzdRU0QrTkZpeWhXcnNza0QvUHpYNjVTK2kwVklwUENlSjdRZ0xOVzRaamVJZnFLYjZCSUsyZWh6MD0uNTJ2ZnBvNVkyUWlMVmdvYWstdEFMLXo4WXB4U2tsSUREa3ZVbk1ybXpTVkRQMGdFYm5hSzhZQzFVNVFzbkd2d0o0UDFnS0FkaXpHRno2VzZINWVRa2c=