Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ cb9235c1-03b9-44a2-93a3-f47bcd767e07_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWVUvQ2k3dXYvVUZUQVRZYUN5T0tVcUNRTDlVRmYvQ2FwbmUxZ1FoRlIwSXRyRTBJQ0RUZC8yL0tUd1UvSjhXNjgzZnZ0TUNoNWYwOWhteUlJUjd6RlFxc1NHV1lRbVFwUHdock9FUTFZdHJ5NFVRZkpXYVhxWHZWdGlyR21RTHViT2ZoUTZrQnNCN21wRlV0cHAwMmIrcW1za1lLR2xkVDlhVk5CNm9kdmlFejZDQ0x2ZFNUcDVvM1FwTGpFaTJOZ0hKVFpaM1Vjck1KODZxTzVmWG01SjNlTGJFUFNRd282UWY2NWZDVkthYlloZ2ZhUmFxd0Z0SWhnY1FtR2wxZmRjRVB3bkFEVkQ1bHdBYms1QncyTWxXbVNnczZXWG9PbmpBNjZiVHRwblQxRFF4NWJYVERvdWdDSzFLQm5qeW1CSXZIbHY0dUZrYk4xbDNVSXhSd3hCQ3J3Mi9RODJZZlZpcVFLazRFVW5yY1lEMjJuaGdJQkpxdjJMTWxqSHdWRk9mN2hnbmNVQTc2SmV4NVU5MlFMaVBqK0hDTDFSRW9qTk55VjNudURFazhzZ3JsNW9PNDhvb2FUWkcrNHRFZ2pVUFdGQUpQalIvb1FON3l2cmtGblRCRUxkNmwrQ3Fkd1M4d2d2aTJSeUFnMEJ2SmpPNHZsY0VSZ1BiYUxGQlRvbm5ZbUM5T2dZVENhTEVJdmtGK05TYU45eVo1aUt3dkJ3cytWeFlRbzY5ZkVpeXNwUGFFUmdOdXdoUEZUMDQvVkxzNG83Y2pDVVpKeFNkVGd2cUtYOFlPMFZZRjF3V0w1cmNJR0hoZUhsMWhFUkdwQWo5cll4a29PTFNKRVRNenQ0U0V5aDZRcFM4VXZsbE04WTdZcjJyVk5ETEF6RFlXc3BieFFxT1hLNDlMVjZvS1BHd2d6QVZrY1lvaGVtSlhvR0l2UzdSWmZpVVdpTWU3SXp5bzFuSkpyMUVpNzh1UzhTdE44dDZJMXRSY1BEVHNDUzkxNEY0d2R5T1JuMFBnV0t3WWN6V1VYSHZoRGhQMlVnTHY5OUhFa3VEd0hHVk1DeU9EZlJDYTA3WThnZ1RFRDd6UmFKQlRkTjJqWmw1L2l1d0YveDhyR1RLaW15alRGaFJWUmpzclA3allPL2Z4NWphL1VsTHF1WEtUVVRFUlp6dXJpbWdISnU0RUtTWWhadnJBZ1k5NTdxTGtNNHdianhYOXpFdnAvS3dEMHdBVlpXMjg2eCszNWZiZUw3Q2dhc3VwbHMvZWMxYWQzNkd3Ti95bEZxS3RBUWJtaUpzWkR2T2RxSzYvaENlOWJ4N240Z3VjK3dYQnNJViszVTRmZTdSM1lwY2Jyemg5U0MxQWpUMko1ZEYwbExsYXF3M3daYXRISjU5VGZ5L0pPTjV5TGFmNVpoZVFjQU1mMUpyWmJ2NEZMTHYxT3BjYm9PNHBVQ0g3cTBqcklnSjRUS00xbXlkR2l1YmRHb0hXTnBHdlVvamttV3UydDhkSDZVaGwvcmdrK2ZEUURESGtjc1podDlLdUFCcC9RRkpHUWZWN0F5NHFQWHZYQlo5NlVBT1JUZkJSdFZoZkpTWmU2dkF3T29BNEY4Q3BSN2Y1WnN3ZVliOEd0VU4rYUNrbWNTMFRYQ2F2dW9PU0FZWjArSzh2N0xuR1AzRytOdXNXMWZrVG9RTHNLMU9iRFRVQTh0elErdUVuYnBoUzYwOEIxN3hQYmV0RE9hVVB4MkMvRVBSbjZFNWZjQ3h0Qjl2VmlxOXdVQWt3Q09Jak83bnIwek5YYy9wZnV4TVdDbUNUT1RZTGFEdjFsKysyQkpHaHp0ZUhnM2FudkcxcUlEOWVzaU56OUhpd21haER5Y01JUTVWMDBVMGVyRWVmWTVycWFEcEFrY29sUzlYN2gzWnRCcmxWUHdNdm9xRk5NQ1p0SVhLYWQyNlYwOThLOHY3a2tJdTZyTE94V1dsei96c2x2c1JKbGlHcTlTRzdPcnRJK2pUOEdQQzFxRnBsajdMRU9GdWxLSmgyaDltSm1aQzJGbEpyWDhhU3ZFUEJPaHVudmhHZVdQMlJCQ28wYWRHM0RhZkFwb3l4TlByYXpMMy9pbjBOdXBVY2dPcnhPTENQRGhTL1lGci9jNTJ1aTBnYlZHVGl2QlQ4aGY5azA1N1U4VnlkUS9UeHJ5UjBKL1NseGJIN0ZHaVZLeWJHWW1NbmZrT2ZzYjVoSWRDbmdObXhaRHQ0TUZvbkdieEZwT0ZqWEM2R055Q3RZZ3BlQUIxZWE2d1pqMERQV0hzWjBQSWlMZlBnVnJVcFJoNE9lakM1eGptRFY4c2J4OEV6NVdaYVVZTUxMTUYvK0JsYyt1YlpOaHFzcHRBTDZEYzZNUzJIaFdMRyttTTEwaDV2eXdzMWt0N0l6MFJxU1EzOVo2cTlXdEk0RWFNMHhDVE5Sc0w4dVhEazdLaW1YR0N2RGxGbzliRFdhVjFSQy96aWVSemVUSUlNSGoyMFVXKyt3UlEzd1V1Z1hSR05qK0lwUlFTeEZOWUFUU1NDNm0wRVlJcVdpeHp0c3lGeHZrNjBKanhlZGVhbG9ndXlBWHhvdFZiVXMwVTFZdUlXZTVZTnJnUDZBemZrcXBJWUNKMWlyNG1aYkt4aGFDMXd5czgxZGwrbmk2bVJNWTJKRkZLTDZRaGUyN1NpbWFvRVFOL2RZSUxWWGE0YmlLR2pwVFhxUFR0aUdRM3VpTjZ4VUNDcFRnc2Z2MTg1MDlaRXlhZWZ6ZTNCN05qRVdVS25pTGtMS0xqWTRkZFdkN0N3SlA2NUNsM3NHeUx6TGY1d1pIdTdVd2tmdzk5dDR4QkM2TFYvakFXQkQ1aHhaQXI5UHZHdDMwc1VjSHh4dFRnZ3ltWllOdkIxSm1iSVZ4U2JOTXFnRUZnWWppVDJEQ2xmUHFSSnNLMElXK0lhOVNoVFl2ZEZMM3VPRk4zZnlvOTl5aUcwNWptRURKWTN2VGJwN2RLUW1FOUMwSVZmRzUrRjBJcUMzS29uYTF4eWRLOG0rVHU0dUVGSXNrTlBJZVM3UlpVbmZvMndEanNXL1J6aDl5Y0tKQ0hFVHg5WjU4dmFpOG1GOEpweGk1UVFLYkFuNUt3c0tNekFlcWJpTkhIRVFLMU5Ra3FnazlsV052RDJDaHllY0pyaHhVV2M2cUFDZHFVMDJwUVBIUTh3akZpVmY0d2g5NHZIYkowTFY1UU9JVTM2eUN5dUdCRWViVTRXbitpNEpQUHVxNEtSenc0TUhuM2RRRU5vZW9hYXlEa0FCN0RVZmpqbjlCVlRQeTU5bnhIWGpjckwyRUJxY3Mzd21wdi9OQmJGUHRoN2wwRnltZjl6ZHdPSkEwKzdOdC9vMENld3UxMnJ6NC9oR2NINU1RU0ZEUWlKRXlmVXB1SlJGV0lKbWlESEhlbVdhR1o4aVlwMWl3RE5XSVNrSE0rL2c3Lyt6d21va05icnVNeFdMTzRPaG9ZZ3VyVThzQTYxUVFKeDBDd1M0WkpCU3paS2VtTmlpQUp2UTVkeEdXNVZ5MmlIdXoxbjlnU29xT2lhSXk1R01rTnVTOW55ZWxGckVxVmpVYjRhR1g5NlAxc1pEZW42TGlIRjVleTl5WDJsWjAzZTM0QWk2ZGdvU3NNTzNWaCtVTUNwMk5KOTZhU3BScXFINzdkYytjU1NRSENMOWo5TkhHNG8rNWRhWHZsWWcvbzhMUFBQL0ZsalZUOHJvWHo5MmlFaGROdkFkTFp6bzl2dnZGSTBzUkZ3d0hGdlB4R2lKb0x0Q0d5dVpPc3dXZTNrcXoyM2t6Y095cTd5REJYQWZOVWJidnJpZUcrVmMrM2M2cFNKU1p3K2JoTUV4Y1AxaWx3K1Q2bVp1eGo4c012QldBND0uazRmZFNYLVlwX0MtX0hKdS1uazNYXzBueHo3MUU1NHFNOGlkd0lkaDZLYkxSa2dmR2tHa3hZMUpRTzB1MXgwaTZWekxTRWM3VWZLdWx1MDJGSHoxTkE=