Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 8b922035-a3c2-4f1b-8c75-0a3edf9c2325_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuOGZDd2Y0bHdSNGhFYVU1N0I2UEIzei9EU2FUbTRXeDNyQ2IzVG9TcmlQMy9YaWhMcGhBTUdacDUvand6cnB6NVJqUDNHNzFRRnNaeTJJczZ2OUwzbS9Md2FoMUpYT3FEdStjTy9aY1JpckJoekVwS1pxZnNRdjZqUHFzekg0YS9QdmJuSzROZ0F6K3VtMlNScnkzTmNRMXVHSkpGdXRSR3VxSVovWkVud1JpczFrSHE0UnNIVVZXbDlXVVlFdXlaWDdjRk9xcklqTVd3a2VJSmJ0MGxDNEdBdTZVZU4xRWh1ZEFZR2dOc1hpY2NTcHRGSUNNYUZ5UVUzVUpSaGRyVC9xUkJsTVhCZGNwTkRJcjBrb05zaHBxenJKK1kwR0V6dnh4MzdXb0hoNHZ2R2d1cU9LdWxudjN0akkzTjFHYlpIYk1ZVTlJNUFKWS82QnNDSGY3QWJCSlpsLzdiUDg2NUtBaUVkRHNQbzY5WkxFL3BTOE9pb2xoamR1a3dzMVd6cnJFc1R0dE5qcmVnb0gwL20xdGQ2NmZxVW5Hdko2NCtIY043NnhkdGhma1pBamhEYnhmWUtHSFh6bkxwSDJNb2kwMWxMVk5VanB6T3pCelNnYjV0MWVKZDlXQ2hVakZBbXYrd25RMXNCUm9EcDFueFhiQzRZSk1WSGVESmRJd3RyTXNKN0xRN3RFandSM052SzdiYXlFUmRaeFR4clNreFV5eU1wM1A1TmU3L29zN096dU9qUnM3UW5vK1dCUy9jNmM5WlI2VTdkd2orYXBsYU4xUktjZzlxNjEwUzVZOWVRTGRteGs0Vis3Znk1TGk2MW96em9XR1pqWW9zemlCMFY5OEYrMy9tRGpDMUMyVGljQ09UaVFtOUtBdHBrNkFaQWtDQTJZbHA1M2RkNklPSlkyVk16dDI1WkhYVmZsU1VLZVZnWmdld043RXBWOW4wdTVrdmdGYXdhV1phTi8wSXdmREQ5andGc3RMMWZQQXo1Y0hLUXJvMDZxQW5FU0pDV1kwamZpTjlvT0xLTEU5V3ZOQzhJeUZxTVp4ejJTTWw1WXZtODdXNnFwL3dYZ2gyR2V4bXphZjdoQlNMQ1dsVk5BaGV0ZHkrM3BvZU0wa2NQYlJpWEdjTnJJQktFQ0J3cEpFM0RNQWhBOGgxN0hEdmZEaVE1SHAwV0d4QmliOUVYNGFkdWNvZ1pRcVhxdGZjdld2NXpTMkk1ZHdvMVI5c0pac2xhTVVmS0lDeS9xTFFYRzBJMTBZR0tPYnVZbDM5S1RxVVpWZzJkdkVZT3VKRmNnR1VCMkJqSi9HZVM0SDh3QVVlTHY3UG9yZ3h1N2hpMGNyTU1WSUdHN2hldmRaVzlNVVEzWFV1MUNsdDFQUVE3WXVxMk9JaFpuQm9SaEQrUjc3cHNTaTB3cDBDazFmamlSaGMyK3B6ckVGalR3ODlkRytXOU9jQy9pL1FORUo1SlVXR3kxaEw4TEIxWjBlQ3B2NXc2UkpGVTlGb1RPVS9RVmNNZ29Ta0d0VkxDajc3MDZFc2lHdUVQMHdDbUplY1FzVUtxbVBpRTZIWjRUYWMzR2dPNXBjemhaaGxXZGxLV2VpVXlONVBrRW9TUTROc0Ntb2JjRlVaSUhROFA3N3plNzFBVHUzTFZGMHZhUXQwdFB2ZXFLaVBzNHlkQnRITnhUY1NJb1VCZWFPaU5PTXpjSUlDSlcxdFlUS3Q0ZjRncGFoNmNmUkJ2YkJyZVV5NGovay84eFU4ZGpqdm1VWW0zU2VBZnlZejhINmZUcVRFODBuaW9ibytwek9qNEdGMU9jRm5HQThBVDN4a1N2S2k5OUJNNU9QUmNrUE1mRSsrUW5uNTVCbXdtTjRqdVVJK01UeEQ2THlBdzUzZndHeWpCYW5tb2dHTXhjS2Z6QjhEQUFIdy9UKzFHdzdncG4yYUdUeit5V3pQdnN4VVlSdjd6NHRiOGo2NTlmTzN2cVJxZDkxYm9BMVFKYytFc3gzVDAxbWFVWTM4YVgzZnJUTzNVakUrcndIdy91TS92TW5TTEdGVzRiTkI3OFd3QllMRG94RUpVa0E0RTlFRXo0enpNUE1rN2xMdTRSa2NhUGtkNzRyRUVBQTNicUpabnV2bVVxd2k5R2FCdTdxckc5Rlk0akRDU2hSZjVpMCtETmdyTkVhTGx1UURQN1YwOUwyYlFxSEphemFUZTdlWHFjSjliS00xVjBwR2xiYmxwdWExcWZ0cXpaTnJHSVZ4U2lCb1lDbG1kVnB5b1o5NHlRR1d1R1NxaW1jRFdjNmtManZzNVRqaHI1MVJqMHh4Q2JGUDAvQ2NQQVFsZHN2YXVvaWh3Wmtna0dsTGMrT0dZNVdaN2hZSjdyWGlTQ25rYWdJSzBGdHZ0dU1aTUwxdisxUnJFMGdiMCs5ZFBWcEdHSnVObldkVVRqeXJnK0J4MGlHL2VQR3ZJWVloUlJGa0s5TGJQRGJFbVllQ2c2d1FmVWlPUkk3Y29JVHJBZnNnNk1rb2ZoSXcwNFdwanRlTFR1MVJBMi9EYWtxd0VWbi9SUmlWRGttNDZyTmtiSThUdndKYzdob2RHWlI4cTNDSWZRVkNkNUZCQU55UXpwUzJ6TE15cHJWM3h2Z3B0Z2k3dHQvUXBtaEpoK3MzREE4b0plL2I2Y3ZvMGoweFk0UFM1ZVFJZXJHLzVXUERHek9WaGZvdG9YVkxOKzZlanptcVFKa0x4b3VrK3pwY0lkL1U4bW85bkREaUlUQ015R0pEdnV4cUt3YzR1Z1poNWZMQzc4MXN3WmJZcGlpWkRTY2o0emMvek5IbVFVSXJSN2w4TnVHeUNlMjZsTTZTd1M1L3g4RlV5ckFjcEd2a2d5clVOb1N2WWt4WGdZSTF4V1h5Rko4aU53bkFVWTAxa1JRWStYb0xpZ1NibG1iZ3RvellDYnNxTFdTTmlpVHEwbENEa2R5YWJKQ01QN1JtdGQ5aDVjSFdVVTZuQktzUFU0bnI4OW0yd2l4V3RNU2c2MERqZDN1Vk9rb2dLUWFiRkRCcWM4MzJTYU9WSTNXMUxHTE1yQ3VsSjVUZVVtMDlhTTFYNEczZGE1Uzk5S0NEbDBaQjFuS2h5NnNTRlpWM0llQXJraVlaN3B0SlNJRlNCaE51WC9KVFA2Zm93dWtoSW0rdHBlRE42Nk45K0FMZDZNT2k3REtXUEJwSjY4V0t5TjlYRTFMK1VJMSt0Qm1IUXExZHVTbmpDbWM0Z3BzalFjMkhxaGc2TFlOS1dGZ20ybXA1Zlg1ckQ1bkl1M2NyMFV5cHd6bTl3YnFoR1FxZWxYWlBNemZIbkFUV1MrTFo3Z3FOcVBYbTJ2M1pITzFvRkcrREVEMytSL29mT2JwbUJqUkhXWndoTzlPOVAzV3czaVJDeWJCVElMTXZhYzdHYVMvR01kRXE4QmhHRjZQeTRuUE8xZEZDbTdlTy9EM1FTMU4zcUdNYms2STF4SkgrZXcvQ2g2UFM3R3BwMGpQUm1hSmhDSXNuTXFhaysxKzZ5RXUwbTFKcnVyWW9Xb3hId0lWeVhsS25tOGxXd2Q3THRQcDBuV0RLYTV2OThMZGtiVGZoam0yN2xSekY5ZGdneFE5Z2VKNjdYemNRZk1LN2NRRERmTVpKMitZZy9reWpwU0c0QkRlZ3lnQU4wUXJVOFdCdzc0MDhnTElTY25LcGE2Y3ZOTnVFNUtjazZGY2FYMXRETUFXSkFGdlZBMHY2LzY4V3IwR3dPTEJldVpieWNFaGRyZm1VT21PdmRPUzhva1J0a1BnODU1c1ZadHBjRGE1dm8yR2xrZVVLRHVnRFpXRzlyZlVFVkNodm1YeG9mQldIRzZDdGphV0Z3aUUxN1EycXJ4NlZ6QUZlZlZiZEJtYz0uTE1iZmg0aWQyeTJ3LTZISnhTNnkxMFp2aFNEQnBtY2QyN3BXU2RhaVZtRlFjcG83R0tDNkVuY3ZaRGlOeDRLdGs1OU1jY0Z2ejdGdlZfUWxqalJ6UlE=