Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 6a7890e4-69a3-48a6-bdf4-5ebda133298e_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuSWhsb2E0OEJtZ2I2QWNUM25oMTNMQUlDVW82RjFHZWhWamsvT3UrK2VpaWI1RDZjWXprdVNXMHNOTDZnQ0ZTUUFXQ0VUbTZFWmhPWXYweTdNbTBzYi95UnBCbmFJOHQvbERmS0hiSVd1TW55SFFxRFNnZ2hxU2xpOVhEYXRlUnd3Yzd6eUZUT2hsTmI2Ly9SSDd3ZS84cW9QVHhFbUJ3RTZwcms4UVJaZ0ZIemtUQTRTL09NUlFIL1JReXF3Q1NLRWkwaWJqR2ZQd2VsZmo4WjArRCtLd2Z3MVFVY1d1V2hJc1MzZEpvSk1wYW5GMUJKblNZaHIraGMzVUYwZHJMNUFUZWJVRm1XZUswQTZ5VEd0RzhzV3FRWGdzeXBJbzJrK0ZZYXhzU2RRS284ZTdZWjVRN2JtUkJYNktRd0lRNXUzUUJELzhCNW1ET1F1ZFoxRUowSTM4alVXbDRGaTFWRktQa3NMUzg2dHM5OTN4R0ZGSWlKUGJrWVU2cGZhb215VHh0K3lsQTF0dHdlMWVRWkR4Q1g3VVhJa2grWlhiZTdLRWZDMVpiVC9aZzI0VjcxaEJEcDdscTQvREhIQ250eVhVSjNpQ3g1ZlBFemhnRXlmL2ZRTDF0TklGdi9GQUZNWHR6WWN5NU4vYjNWalVyTFZuU0Z5TFNZWk9NZ040QVZiTHBBci9NMEVKaXp2Ymo1d0h0YnkwSTl0aUVudUpSL05jdE54MUUzWFQ0L3U4ZlBjWDAyTmJwSnlQNXc4Y0JlTno2Uzh6bkJNYjJZdE5YT0RhN2ZBU0pqeSt5ejlONW5vbDFpbWdyZm55N0tLNlJ1RjMyTGNYRFNXWWdxWVY3dVp5Q3VmSkRtakdWbDBZQ0w4ZGhxTytvcEtBeXVmcGRqYmhyNFFNN21FdU9ORFFRV3pwUlVxNlh2YnNoZHBPRUVFWTN2eW5sNnJsLzd0cVhxSUhHQUl4anVsRTlYd0ZieXNxRm9oZTRkZjJVd2pDbTMycDF6OSt3Si9yZFpzenZDeWcxcERqY3VpbEFKRDRicnlnTEdzRkdodXcwM3ViS1lBclJYTlRRM3ZhRStjbDg3Mml2OW5ySVRiNjU2T2ZXZzF0NlRTOExPU3hkbGZrV3RGeCtpVUk5b2ppTXRYU0FiOVprNHlTSTYvUjM3Qm9VVXhVVDR1dHhqLzVqS3NXSCtqWnVFNWpLL0JBdStMbUdaNHFsRUhtSWYwYXdaQ2hnVFY5ZFVYTTNISjZ5bWxYRW9aYXJWbVd3Mm0wazlBbXNXRlhwb1ErWEVxRTZQRHZ3b3l0azJ3eTZMNmR0N21sUy9XMXlMTjg0YWlwQzREdVNXbFVMMWtMMEpZcmF5dmJ1UWplV052djdQdU1MUCtCZkhUWkY2NUdjVHM4MGROR2ZieUVTTjhZWWgxeHVNUk9RSG9FeGpYR3pwcWZuWXRzWUU1Qmx1VG1jOHVCS1ZnWlkwSE5IdEJaSERpY2w0OHZOUE5oUFE3MEx0VERCSGxCeVltcHQ3SlczaEU2V3RLUkhmSTlmRFZSQUNLOUpCVkJUKzE1UHN2b3FLVFVqeW9XcnNSQmdyOSt2a1lCc0puNG1WQ05kUVdlbVo3bnR1Z0VYbEhzY0d3MEYvVmViRnZkdUZxZzJFalFzdGw2UEozSE1RQWl5TDhQbVJlVzIyWnpIT3NBVnBHRkF0bzVtWjlsNTZ6VWE1d1FISEJnMG5Tb1hEQlcwMlF2c0lzSXRwb0Z3VFNyK1FGQ05vL3A3bnByUVU1dUVta2tSeEtLbEp4N2VXQnBQSGRwajV0c2VOVVJZbFlYSUszSk5FYSsyTGE3TTBod2VEa0h1eVpONFBvUFYwT0Z4S05ucW1aNUY2SGp6aHdKa0tFbjdCSDA0OUxvSVpkbEZNV0k4Q1krUHZFVlVpMTQvMEZoenZ4V0tWQVJrd2djR3JZdE9aelV2SnEvTEtXYTZLWklNUnBlbVYrOFdkeE9OYlRzOUVZMi83bm85bGdqNXppTXBteFhaWTJFT1ZRVDRVenJ5WVZsRWlFQkdvdVJ4clpIc3dGTVhoNHdNQzVBZ0FSM1V5Nm9RVHBIdzhBSFpHS1JYTXpSMGVnbWJtKysybGxOcnBCaG9PSjBveU1ETTFVUnBwdWtWczluMENrR1gwSHhFeXVoRm1IbnUvZWtVQ1NHWEhISzQxcXJTQUROQndLS0N2bTVBM1ZDL1IzTytPMTBPOVB0NzJSY3BlRGlKWFF1dXZoeHZFZGtSNFNvOGNSL0dZNkNjU0tNdjBMMzdDRVpqMnJqNGVqQmc1dHdjNysyWXlkV2ExYmI2Qnh2bWhwczBNZkVYU1NnQ1k5NHhJQitYdlNaMWZyZlhCT1V2cmdHQVpnQUw4VTNueXcySjN1WlUwblBjdFpUMUpidW5yb1E4V3BDNEkzT1phaWJIODB6ZHEvejVrS0FlUjlNQ3lkQ0pWdHRMVEUwZmU3bDg1aHN2MzV3OGh0ZkIrYjNwNE5vRG4razRRT0Q5MVF2cHFpMTVZcldweEJTQXNJUHlsaTFGNjlSSUwxYUJWOGErM3lHdFRON01SU29BQ1NWdGxUOEJGNkluQUluM0Uycis2WmVlMEZ3QVRMTktkNnZmbDdvV2doMzdMeWZmdDZmT1dnQzJMRStKWkpuN0hTOENFYlBGQzdBMjFlSWd5TmRLK3M3M1ArZ3N0UGwzY0lQbGRYdlM2MDJBOEoyNFN3aVl1dnE5OTVIeG1MQ1JyV1UyNjNJUUFmbXE2c1B0YUx2ZGdZUm1IWUFYNUpGV2IvRE9VU2Y5S0FLYzJNa21DSVdaWm8zUWVka0lObFExU0dHSER0QWxCd0hCaVo3Y1ZRVDUxaU9pNW9wUXhCQWZRVlBTd2tKdnd0UDgveHp3L3E1QzRVNjJIYS9oTXdIdWFMRERDUmtOa3hjRVI1UGFPbTFNb1l1RVRrRDRBei9JcjVzNlNCcXdEZFhzUlVxMldHY2dlelhGTVZsa3NyQ0dYbE5LQng3aGxxSDdqQ3ZBM09SbVdySWhSN3NkYjU1cWxyVWRIa1NJNWIyVDRQNWt3ZmNhRlBZUXBKQ0RQRkVBU0h3dFBFL2dFM3FLeXk3NWhGWmhTSUxXaEdGTkRxaTVUTFlWOFpndFI0ZnVIS0lXMExhUUhER3UvbUg4cVhMNlJranJqUUxpYld0WWtWOXc3dFNVenhZQ1k3MlduTTFjcGlCL1d5bWQzWUJSUU91S2I2Y0FlOEFZTk5uemJVRmVLcmt1N1pmdmRUbFd2ajdUdzRqVkIrKzVTRU1NNGk0eXNGbUpKVU93cndOTU5tejkrWm5BZ3hYc3FoVjVNc1dTeVJyblFtaE93Ly9MSDVHT1p0dXJIYnNCT0NhUFQxbExHakVvRlY3d1N2TlZKVzJZRU1YbVBtUmxwOWIxOUFHbXdFMHBRdGtiZmgxRlhZWFpMcjMyMlorb1Q5NEdGQkp5eFJmcXpwUzcrTHhaSm0vTUt5azlQTjdHQmg3S0xXZDVYZjRDNjRqZllGR29EOTZOZkk5ZiswM0hONVdnWGdvVzdVTkNXRVdzZDZUVUFJV1BLM2FUa2g0SUpJS3VMYldZV2FDeHBEb0dZSEZFLzVqTHN1UWJoSzU4Z2liVFVxZG1zSkxLYlJYNm9TbE1OVXp6ajBwdFNDVEhlb1FObHI4MkNtR2NqbTQ1K0JHSEhodXV2Q2JKTEZESm1FSGI5R2FnNFhLZU9YVWpXVXhvMzNwOXBHeExRUDNicytSQmFmdEp5OTRKVGFjVTVwN1pyYlFUNC8yaVcwRE9ENnRVTzNkNjNPUFVqQm5MWDEvSUw4bkFGTHo2Q1l6NXhydTlTTi9xNHpzOW43cTRzeitRL09PeEd6L01EdTFiYXNDa2hBYUxWVmFIT29GSzRJVVdsQmREWC5qUVFYZFNBZGFidUtuZ1hZaTV0WmNtcmxXZHh5OHRZd0hnSGpRZV9SMDZFdDNveUJsc1hVNzBad2g1clNpN090eFQyTWlYT2ZEWnNRdHpqUThTRHlQUQ==