Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 96952419-1202-460f-a471-2bb057b7545a_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuQUY2YXdwQ3lIUFc1R0lxWFdXbHFFcDlHSGhWSXNVd3Y4emVYN1FaOXRDK1VpQ0hLMVVudXU0aXRRaXg4RjgrVFRqWVhOYnZnQjR2NytWMHVQbWJJelhCZDkwWHpDZVBtWnhUVFdmOU5qcmwxdzJXR0x0UkVqbzlwcUxOS2hBdWF1ZVd2bEwrMTcrR2FINGI0d2VXKzhkNk5aSFJ0RUVnUHdnOE1MaWZnTTl1ZUV1bWo2ZUdxVWhwdnVGTmNXeDBLTVdLUm4wK2hxeEdibTg0SVVwNXE5a3lKYmM2N2JaOXhFNzJ1YmFINDc1LzA4Yi84UlZLWDlmRWFJNlNyWlVrUmNuMHlXMWt2VkcvNUZraTdzRllHcTFKRkkwbExOb1lPVUliL25oTi9ZLzhMSDRBN1VpaVQ1YU1MNWtqenMvVkx2KzNxTndzVWVqaEdsV3lOcEVuYUpzOEZmQmpLZmRCcUxUSHdKM2Y0a0MvaTBONjNCUnJpOXRYMS9wbjJsUmh5NnpBWEV3Mm1NRElUTlBPMXQrcjVGcFo5VFhJY0pxU3laSVJIWk5LY09JNy9hbEV6NXJqMU9sS01kaHJtb2dxcVQvRG9UckUyNm9QSzBTemorQ0hMZGhMUkJTV1ovektPMkx1WGJEeHY3eHA5cTQveWwvUEJxb0REQ09ab1Voc1lGZVpzYXo1RzJZZExxWmtEUmdzTUQ3dEhQOVdLaldUZ1NPbVlaWXJKdWFSbjlmZ0RMc25kajBzaWZaeXdKUTExbGRZbGJjTlVHMGdxOStYb3dES2w2Q25SbkZhaVQ1dEVVTEdEVmM2dzkzU3VrVFhrVVM1TTdmMHp2N0NNeWErU2dOOTJNTTVzMXBmREMvUGE3OUdMemt1Z0JHZ2dDVFpYN3lUQkNsMkxHSlo0a2JXelJIc3NHaEU3OUxMYk5XZm5iN0hZQ3dEMHVwOCtDeDVaTWRmZTErMVBiT3o1K09XazEvWml4YjRpWDFjbzZRRjhzWUdJcWM4RGVrN1R2dVZqKzkydkwwTHRjZkUvSnlSYXM1QUFqdEZnSmM3dWJuN0FXNnEyV3FaNjRWQUpqK0diZmE1WFBIcEYvbWhUOEh3RzhLMUYwQjRHbUVOci96T3dtbG91eHI5SVJ0eWkreVVvMzY1bjZST20zZkNMYm9zVWlKZGljZDhteU9hL3JCejRtZy9meGxqV2ludFAvQmYvY0RCOGtza1hMWHh1MC8zWjdocGJUVkx4T3FNYmswNFEwL2d6UGxqeTZNMFZFaTBHZXpzY1NJSGl3TXBNbnpMTFFHdlgwVVpJVTNFeTNwZ3NlaDRxQVpDendYVWlLZ3Z2WmYyckxpbkhqeE9UalltZm1RSHk2dmd3SFV0NDM1dnRUY3FudzJlaGNsRFNGdzBDdTZSTDFnWi8zV01ZOUZpNWtVSjJNNlNtMHE0UWpFZnZYUHNERThMUWhNcnJEQklSNXBXaG9DZTlMVHFYRkRHcXQ1dk1PS2NGZWdxYWFHK3orMVVhT2R2VmVHNTNLNldKOUZhWUFsc1V2Y2pTRm1uV2tQRWQwY2xNSW54MVJJdGxLMk90d2ZHK3FlbmNBQmRWSWh5T2F2RitCa3BJK2t0ZzdURll2NS82SFllVmppYXNINFdiWmNDNGFaRFZKSE9SZTU5ZVhxM01wcVJxVVBpWnc1cUZMYWZHYkJOanF2aDN0aU5kcWtCcmNwYlI4c2N6NklEd3pGbkR2bHRvbnBPM2FhT2d5RkxvZTBnZzdwajFOYzJRSGJ6QWZCV280bkJwbVA2MFlWRnZUVW10ZE9oQkJ3RFhsTlNOcDd5c2xzVHMxTld1Zll2OVd6bjlXdW9JV0xuMHhiVzlESC9sQnVTbU11UTFaRjBJMnNQQWdpdzEyQ0pjYkM0a1EyWmhyMGdkZlo1SlMxQWFYOHh1Sjh4aFZmMzVDZDRTWFRjV3lLaGxBOXViZUpHdVNSTmRSa3I4eXZKMWp1SHQzcjI1TitJUExLSXM3aFVBV3EyYjIxNXZjangvaDhRNjJXK0JXQXdUMlBZTGJrRzNSUVJiOEZCalZpbG5wQmNveGovYy9aYnhQSzVoR2RFVTFxWkp2N0h3K2h3VzRiSVdrNDB6eG11QlI2SmhhNmR2TjRmRDhzcHNGVlU1a2gxQVAzQ3djYy9IV3ViRWk4NEhUNjZreG9qMVdYc1ozNGF4N3VkaWxlU243OXhoZ2hxMUkxKzZXYXB1UTI5WFdSNXZ4Ly9vak5BOUxzMGRUQnQ2NVBCSkx0d2pKOTNXNWE1TG1JTU56alVrckJXSVBWelVMMUc4Mkg5U3dheE4zYTBaN1pNQXR2emdocWlnNzlxOUExNVhlZHJTK2VrTnRVMVU0VXplZ21oUG9OS2J3R0FkTWliVzZJTnUxeVRseWtBaHlNczNEdnFKUGlCbTB2enYyWGFqMjBFLzVvWndHMGF5QlAvK3JCTWFEeDlEd1pYYk1IUTc5Q0hpd1FiYjJTTktxWFVYWjgyUWFjcjUyUEwyZXl6SFZqMDB5RFNvcTNTMTVQQjFhUndCMjdXTFdZL3VTcFIvRHV4Ui9xdnNmRWVFa2dYQlhnYklQdlJtWWQxOC8xdFFNUHhSdXRzTVRRcXJkSjJHeGppWmVJSGRHbnp4UkpKWmhnNTVkWUxjYVNBRWkyUTd3RG1TR2VLaHVRdkJocEJvU1NJeXlSRHEvZ1haYjVzS3ZsUWxleEU0cTNrd0FXZ0JNRldwNFFtSnBUNWtwaFozYXRmR1NWOWJJZFM4UjNBaFRCTDhveCtVYndGVFFPYkRSWUZQaTZseVJDaUJibWluczdWMEQrUVRVNWNqekZLOUprN3dFOHhHSGw1NlhLcVpJcFNZeStzMHFsdDIwc0lFQVRXNmJoZlh3bTAxWWthT05JcElVU1AvaFJKUU0rWG51eXkybFRPK1R3NTQydlpjK24rL1RrTXcxZHhIWmI4ZHhKcmw4L1drMHpBK0xaZVVrOFRXMGw5eGRUeDB5T2dLL2tnc3hKdDF4SDZCQ092UitsZTlNVnhGb05ndEJzditZclEzQnA1WkFiWWJtM2xnb0t4OENjNW1udTRqSk8xS3drdXJ4TzRockpKR0xnbzhGRS90K2pkWGw1alJjcTQ4OGJRM2FSWFZzbXFlUEZHQ3NWKzZ4NVplRXlrVnVmWUtwV3B5dXh4NWo5bzhjWW4xV1lOMlU2b3BySExiME9rbFRQSzF3eWE3YTJRZzQ4VXkvSHpmYUljT1RqUkRySjlqRXV3NGo0ZXNHNEVnTmRGWVExUXhZaVVoQXFHd1lhWnpwSmVxQ2VWZ0wrV0tQU2xBOE1vZGZUNy95RzEyZGgzQlJXRGVncmh6WHgyVzM3WnFVZE8waFA0eHh5d2grS01VRUhnZWFRTU1udU50cldNemVSZkMyaVR2aW1XY3NHTGR4cDViMEdNR1ZWUEs5amtwWWZQZXhzVlErSUsrZFp4Nyt4bkFRWmkxRUpuZUYveHdDRy8vb0pSc1k3a3U0WUFFYjlLMitCdStXOXNOWjJtRDVNMG12ZVUvQ2g3MFM2Z3M2cGhFTEVjMXVBQzlWTG1LcnZodDlsaUhKdE5LUU9TMitqWXF5NjBHUjdyaWJXdkxVTGdzWEg0L2VYdXhpUUg4ZDFGV256eFB6a3JiNFdYYTExUnpFcDMyZERhSDNpR20zam45UFZaOUdROU53VTd2bldQdEtTSHQxc3o5N2l1K1AxYUI1Z0ozY2VpeldHQTRFV3g5U0FQbHNFSzVnVDFyeVp4bk1UNWFIc1BmMXRienpGc0FvbWZDc3h4Q2tJRjhkei9oQjhmK3NIbit2UmtISEtnUEl2UjFIeUlGdm55S0pOWU8yOXcrV1BVcTRGZis1YnJqTGNaNDhzQm1MZFNNNWM1Yy5HVl9lT0JIVzVVZGVkSDBpT1dPTnlhQ08yM3dwcDFnR3NMQm1DR3FWXzJTZkJSMWdBWEdwTDNQeEQyRmIxaWk5V2ZSbHlwY1hfdWNFaklkakNkeHB3dw==