Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 4d54fa8e-7b5a-4c83-8f40-f3d90f6d2f72_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUGpOWko5Q2ozZEdvT2VMWVRQNGV4WFc0djZJYkh3ZDRkU2ZiMmtqQ0tkZ2NxYWpWZUtZTXZEcEF0ampKOGEzLzRTWWNRMWdsOTAzNUxQbWY2R0N1WlNNeUFMWnB1T0lMQkpsZUIwZ2FNRnR6MDE2TDlBVzlzcXlZZFFuZllPMGdCSC94YTUxd2tLZ2VKRU5WMlY1THUyTHJXc2M2WjJ1c0FQMzV3MU9XdWQ4UDBUbFd2REpGNW0zamtraERJbHBJVjV5V0tJNUQyYXdINDhyeCt6YmpqQ0J0NkV4WnBiZktobG1SdUR3Q2RzOVRzOUNvUlFXblFkbTcwMFNDR0pud3hnVHJ2azhmbWs5QktLeURYc1hHdHM4VXZxSjk3TEMzRTlScEoydXpHRmVPQnZ3WjBvT1FwWi9nSS9BWjlXOG92NDRwL2VjODZPaU1wU2JhUWYwYXBYbUNBVm9uRWl1aWhMdktabDcrZ05rREIybHU3ZFY1SWl5bHZtemc1d09VM3BlUWVETlNaZWx4VHFOa0dkODB4VTdoMlo5UDVtcVpUbEFSQjQzUkRTb3NuSjdtMEluNXRtQ0tpWVlLVWpncGN6aWpYM0diZzhuT083TFo5SXBVd2o4ejl2RnJIUGRDWVZnYXQ0MFgwMnVWVWFTMFNOMkVzUlJXbWcwQjEyK3c2TmVTYUJqa1NxMWJ2RWZyejZ5VTB2d09IVW1oNHdkcERibHFXdHRyY1lSZGNNaVQ1UDYwUmhjVzR3bnNWYko5UUVqMUd6VE9qbzF4RXFlZ2s2YjZNRkJTb2VWZk0wZ3dnT1VONHAvYUtEbVBGa0ZoVEhCUWNUVGdrQXM1VE5zNGVuaWNSVlFRQWFSdFJrY1N4WURUdktJWmQxQi9Qck5EaTBqMk43MFBvNko5YUI1VCt2V1ZyRmlYYWlhR0hzU2ZyNnNhdkI1WXNwZTdCdkZmUlBKSFZNb3JXWGNuenJzazNpMVNJR2Q4WHBKUTYrWkdiTWRIVVF3bURqK0hRRFFWOUQ1NXY3bGRsa2QyVVlmaDJJZmlaMG9zNHlvS1NXNUo1czhRYzFwSEhEVEpzV3RUSWh0bm95MXoxQnlnRk0vV3h5aWdqZUQ3US9wWGhqclNIcDdBNG5hT1M3c0ZmbFpLNUExa3pXam9CVEhIbnZkcUJ4YmpVMitDWmVPQjhpKzA1QnUyQ0NPT1pPTGVzbXF5dnI0dGZlVTlWQW1ybUMvekI5bTlJdEhTcUxaenlnejVRb1BVOGZKdERtdVQzbnpuN3NTWSt1aVpsbWRaTzRuWjNvaEtydjR1eTU2cUFZTHEybVhGSGRzSjdwVVl0Q1Jab2pxM3YrNnhxQk05RWlwbHVQTkhVSXBjckhJWkZOOGdTY0lKNVBQeSt2ZzZ3ZE5RYXFaWlJybjRpdGszQ2gvaysyUmNBV05vMExRMmx5TzIzc3E3VnRFakNxT2F2ZURmZERiTUVzQ1RqUDBqNjRiUmQ3dmxSeTJtMmtOeGNKbEVuMm1sQ2VSNVNjNXllZTREQktGQUZURjZHcWVlVVlwcFRkM0U0NG5uY0dsd2pqNnhwL3JhTkdOOVIrSnBrNTE3ZXRaSitiWjRqQlFSN0FxRC9QOHVRSjlCQUVhdE5ZZGQvOWRuNGpTMlpiek9UQ2k3NS9HcmZ4RmE4aTBnVUM1Q1FRMEVmdlBtQjg1ck5YUnV4WHVEYnNrdzh5YjBiMmR1TVRsdkVPY3Q1U2NRNHhKYkNMTklVd0hmWFBKRVRJKzVmYXltSk15VTN3ZzNHTkRpNXg3RzlyZldtOHhVTVpKYUswd3V6Smd1QUVXTnRnQXBTcUszeWxSdXk1dllhK0NQRS9VOG0vaUlpK2lPN080V3hJSWwrWjlaZWRZTzdPbzVTcGpEVmJHL0NFalpBeTZHUjduUlR3UlpmMUt1RklWUVVJTStBditoSHUwTVFOd0ZVN3kvWTFBcytpSm5UNmgyN3VhWjR2QlR6RHJuK0JJb1VuVG5YdXFPMGRMNGQwNGJYQit5K3BPRVYxRTVVSWFZM1R4SC9IUjJHZnY1T2pVNmwvdy9sbnp6VEFva0J3ZXZra0pPSXJlKzZ6MHZEYkEvc1JWMUI5YlNKNUFQcXZMNVJraUEvOXZTZ091N1g2YXB0NGthTm1sZ3lPVnJFTUZiTmh3bFJqTWoxQVQxMVhXRXU5aHZCLzVscjJRSng5RXBONmFRcTRubUVIbXdqOXI3N2E2RXk3TDZ2aVd0bm1iZ2NYYll1OEhSVzZZVkplMVdVbHh6UWVlcThkMFRRN2RGNElNY0MwL1ZMaFJqRmNZU1FPamVzVG9Cc0FrUlRGRUhSclZVSDBKN0ppcGhJdGVPVjdsLzVqWnV4RHpZWTVqRGpob1ZWR0ozMkhnZzJxdkV6NHFzcjB4UnY0VEFxdnFCdXVEL2U3d2xRaDNSdEJUaTNPRGdWejFxMWR6b2tIcEp3UzRocWltZ2l4WlNnZ2FMU05idGpmVU5jU2lEK0tqNmUraHk0bWN6SUVLYmZ3bGFhVkxYWDAvc1ZzdUdDYlNSMXRvNFdvSWc2SHVFMCtoVFhUSE1GdzNwYWgyZ1VCSzBqUkExWVFrVjE0OFZ0dEwxd3ZsRmFGRGZMQ3dBOFZmY0piU2lDQUFPcnNnTHhEMmFyYzNsTWRrTkllb0tTWTUxK3FSQlpFcklsc1puQUpXNThDeDVKUU5pL0M5ZVB3a3h5ZWdaS0l5UWJhWkpLUUFGVmZFQThTNUZ4MENRd3RyUmpPRTgrbGRhTmJrMkQrYTZJeDA3bU1IUTI0a3dGN1hHaEZhOStiSmVCUUdmQ3ZSbGZ6T3RwdE83OGVZQXJyMlQ3V2lqOGVONW13bWpXdnJSUkMzWWZXN2NxMzdMRGRKTjNINFpGb0F3UHc4RHBmN0k3WkN3bGo2YUo2Y0tXUXQyOXRBWkovVVpGbmNMZjNBY0NTRkZGbXh4MTFpWmRMYUo5MThrdE0xM2p3cDNaMUROMUsrcEhBTzR4T1NqTVdaTFR1aXZMN01FMExLQy9lMU8vVTBPUktGTXM4aG53S1FnSkhlRWNmR0ZUVjY2RWJlang4Q0tZRE5BVWE2MnVEUkpGR3ZJTUlqSnBGM0phSGhmTnA0LzJCdGIrZmZLY2c3WlNTcnFBRnl1NURES1F3RFI5eTZGenRUeXdoemN0bFJUcDRvNUk1YXVVVURtTUZTVi9jWE1FTmtGQ2cwQitmT2VCbldMeEdhWEQvSnRQVmwyRmcybEhrclhmWnplSGhNTG1TTUlub1lJV2lhTWdKUWZIMVZPU2pldTJoQXh5RWNjeStTalYvVlZDTDBCZjFLT2NOUWhKRFQ5ZzlUWm1jTFJKY29RNEJZSzE4ZU1pSnA5SVhvRnFUbnpoVUVkRGxxUTZ6elAvVEVlR2tLaDRzdWpjL2J6TVdKY0xoYjE1RVNmVjFkNmFIVndxbXJOTDMwSzFuQmt1dzZ1UnNXMUFmbXo4cmZrc0hxS0ZFeDYwZ3dlV0VRK28wMzJNZGtvODdtc0Y4bFpJd01rcU1iWGVrK3YvZDVnLzVoT3BNMUxCZlg5dmM1SVVjd3R6U21PYmQyWVZLb0Z0QnJlQ2tmTGc1Q3FBOUVxWkZQTHl0TDN1dXA4cTAyOWp6Mnllc1Ezb3l0V2NxNHJ1NUo1d2hZd29CdU5wWWdtSnlodXFISEhZSmdackFkWFJqVjFrajUwRWNFRXVEcVdwK2dSZHhNZ0ZMbFpVMWVIVFk1Wnh2aW5ibm9MSTFmY1BSSFJCUDdyekNjODhBR1lpenE4QXpTMWFxWERnbVVKQXBOVjY1VStqUEZZYk1EUzNPeCtJQjVwMk5WcWw2M0gxR09zZ1NGN0tUeFJ5NzhJMWpZeGR1blY5azhicUcvK3hYRjh0cmtxaWUzdS5oWTBWcTZsRG1EaWdzdmcyWkVjRFJWT2kxTmxKNjk2MFgyck1obDB1TlV4NTUyb25PcGJ3eXBPMVpoRl94Z29TUnltV0dLbUFLeDFYVndWbHVtdVVTdw==