Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ ef0761bf-5d3c-4105-bed8-b48a68501484_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuSUhMQm5VSkt6VHFYckVjWlZQdDgvV3d0NnE2dWJSTmg2MFRiblZHd0lDLzdmUXU0YW9ZejBUUnNTeU9Gc1NyaUVRdGp5TU04TnkvNDlLVzlkTCtpNDhVdEZNQjhZemtkRHM5QTI3S2l1T0YyTS91VlJZRzlLOVNqaVAybWNWSXBBWThNRGx5ZVdvZDI2MklCcjdzUHJSTFV1MURSMzByc3dPcGNlT1AxMGJTcVdjMXVvcGF0ZEZ2cGRTb0JZZjB5RGwyaElQYmhTTnZ1a2VMMysya2hZMXFvSWFWaXJIcmJYYThHY25xL3AzUUo1emZVcHo0bmJTRDdQTmQvNFJXMFR6bFN2Y2RSb0lYUTVSb2VyVVJxNXY0QzRVRHo2RHZBYWEzcitVcUNyVUd3Q0VTd0pBKzl5NUFaMkpwVEZneTBCY0FIaytLdk5yeXQ3NXR0N212TXJlbU9jY1QyVzJMdHE4S2JvNEFWNEJCZ3ZnWjZzRVUrNFNtMzJzeExMU2RDaGNYek1XMm5uT2V6dGxRNnN2NGFnZEJuMmlaRkJ5THJDOEpndmpUS3BsVlpwQkNESHBSMjgzQ3BxREx3QWpEWXhBU3FadDczU2RibUhybmZnWFhQUFduWUhJMXZBVnk2dVM1RFlyV3B6cDUwZWgvUWt1bE5pTmVLY2VpVDdwcE16SnBLWjJIbUVQMnBaRWNwV25uT1I2L3FGczlpTEsyQis5bmVrc2N5VnYrL2VQY0xZUGx3TFVLNkxiTDV1ejh2OUtsdnU1YXdEbGRSUUd0cmZVdmNEVWlSZTluSWY5MGtxRzVDRUd5TjhGaW54Qmd6SVFrRUp4cUF3b3pjbjNxWjByQkpFN1k5MCtNTnBEQmwzZDhYKzBtY280ajU0dDdvcER4SnVrdTkzWVRsbjMvOU9Cck9LLzNlQkNtMFVBNVlXMmw1dVJ6c01BM3dpTnl5akN0aXdsRUVuSTRVWEVKblJUdVpEOWkwYmtjUVdpRHdscHJ0czQ2Z2pLWjJHcE9taXJPbVVXd0ZnSWRsZm1ZeWxVTElHdlFINmlQWW1EU3loMGo0cVhXWEc1MEZwSnAxMFc0RHF1cEVmdDBYdWxyVHN4V2Zta2hINXJ3c1dXZEl0M2wrZStnVmpRamNPM3FzZzMrUDF2c0lOY3lFVitMRFdMdlpCREx3cEoyd2c4aDhrYm1pb0JjdUZIOTFHVzgreWxVQWRjZS9NMlY1aVJZRkVFZ21DNzUwcUQ3Rk41L1o3RlNFV2M0K0ZNL0lNUnpGTG5oR3BVL2hOUndDb0hUMExVeXoyMEMwMlZyaWdyUDVUOWsyS05JOG1ySXh3Y0lXY0lEZTEyL2tvWFRRK3ZaK1diMzdlb3dYY1FCM1Zwek9CbEdoaWdGTEc0VWZyS0pEUGFtcU9uSmtyUDdCVE96azFvSHFpaWhmY1FUYnR2LzA2MUl3UEFlRnhYcGRWWjE4Q2RZcllmc2g4TGJkVk1Za1JtWmZUdm1RL3B3NW9kdm5VZEthT0JqZHhHRlltMU40S3BuR3FkWUdhby9BSnFhc0ZVbndJb3FIOUpuZEJ3a3RMQU9NRFdwQlpQd2l5V3FEczhMZzVqUGE3dkg3M0o4SnBITjFIYU8rNlpxSWJwcmdpM01hZjhSWmh6c2Qvby91b2VHbHExUTgvUklXbHFWR3JKWHhSVWgweXdHNFU0ZUh4WmZLTnIzaCtNRVM5MnNNVTNlaFlPdXVPMXBockNjbkxtUVlQdW9FMmRSdE1jQnhETlk0SjRIaE5uY2ZTL2hVSUVMenhPZTB2TEdSeDVtVjZoekhGUnFJVEs0akdVSys5TkFZQUFMVzExUHp6UDJaaEZnTGliWXFSZGhsb2ZRV3FRS1ZGbDJMbmI1K1VZUlRqVXhZVEgvd3M2VWZMZ3JnWTIrOUZtUnM0RlMvemN1UEh3RGY4ZUJoZ3Jlbmh4RmwvQVFVdFdBVGg2RWJlMDM2clZrR0E4VHFCN0EvYmhWeTQxeFlScDBtcGN2TXRuTlBxOXhobENmOGh6Vnh1UDQ1OXZVMTVqNUdMcG90OGh0VDArMGRIQ2hvZzBWM1J6QU1YNU4rN0NyUjhROVhGVnZLOGZKUlA4N01COWUvRVNLWWFaemQvQ09PU0RCczBmMFQ1V1ZVc3R4RncrVlM5TWxMaDRNQmRITDhuNG1LNXJuYnZqNE01bU5heG1SVzdqdUt2VXo5N0pCM0d5Y2ZycXdBOEFVKzRXWVNIYnVlT3k5cFpSV05va2M0c1J5WXdjbkJkVG9OdW5QdW01dE91VjRrcHU1ZGhGalhyaU12ZTN0SlZ3cHJRcFRKMzlGcm9OTk9zMldEbDMxZDlmSWVkSGpER05EVWYxUGhKaGtkMWwySHNaYVBtUy9vN2hQT1dONnU5QjNVYjFnZERWL0tiSzZmNDcwcmZKV3hFZlJjd1VZWnJZN2tnenMybjExRnREbWZaM1lCOXRzaWVWbkhZcGRYbnZ2ckd3SjVBVWxVcFlMT21QMDVBVVdRYTArbmhvU1pkaUtSUjZYV2E3VE1HQWhpbk16TVhVWDJOcUpCSmVkMjlieng2YUFiNDFoVXVJNmZaU056STBUeHJ2alg3MnY4Q3VtM1ZYY1lIc2FCYUFZTGI2NzNFSjVHcjBZVVhSTW83dXlKa1N2Um5yQkJFZUIrTzZSb0hBMEpTUTE2VWNIOU0yODZ1TUFWV1crTHNQL0tjQ1NMV2pPbTVCNUNiS2pYS1NOZDVGQmJiNEVXZ0JFb3Zwbk9UQTRvc0dHajNYZTNFZHk0WUlXZXlTUlcrK2owOFR1enJBRnJSWWpKeGU0MXhDQ2w1djVNbURMR0VWNEdkM0dwUWhwY2w3ZmRTTzN1MTFJeFRvYThJQi9Sa1JiTkdDVlFBME5veGdZelROdzdXdXJUdVQ4UVBwV1ExWkJRZ3FDMWwwbU5zb2FkdU1xLy82U05sQWVRNlNVVHZCNjZuYXowazJnTkdkRkpOMWcySWNZQ0puRHdFNDFlQ2lQUGVMYUxoVnZqclAxaE1Kb0xQTVBiSDdvQURocGNQV2FNQktsMU16ZlVpTkdubG1DQUVMT0V6MVVtbGw1cmMrcmgzamxkTXJSYTVmbjFET2t5UGNsOEFtYkJwcitkY1BhRUZRVXB4TlpZTi9ZVXFnaFpZZ1FQWkNlR05URTZ4N1paa3ZoV2JTS09OVDF4TzVpeWRaWFRIWmYvV2srZTIrUDQ5dlFiK3F2NUJCMnNFdmZLNm1XYmhkaldjNGRTUE42ZmtaZkw1UDNJRDRGNS9kNE5pc1VENlRJTjR5Q2hBNlFNL0ZmTW42ZzMza2JzUDlYQ05xVkRWLzdoeUJFTU05Y0hyUmd6KzJ6ZFlaK1VKYnlFSUtXOE9PSHMrS0p3enJaOWxoNTR5YzFWMUx3aHh4VjJwVlBBcVBHVlFlYXlJMExZNTlaVnZ3MUdRVGhDeEludStsaHdnTnZYY0dsNEhYdFg2UE5aWW5HcEZRdURMSGowM3VYUTZZN2MwTGJZckpaZmxiYXhXcU0yNXJMbUExdHhlK0dScndrbjNNK0FTVHB3czFQMWxMMW1TMFRKZndKV2p2TUpHbXl4cDVtLzRnaFhiS0c4aDF1NmlCRXhhdFhjNUdscGFETWFhVjJvQU1RZUZsR2FPVjRCWFNJUFl3ZkR5bDdEUW5kTXAxQVk2emtlMFk2ZWllYXUrY0piYnRmTTdWbjJyNy8zc2ExQS9WTjE5a0dIYVQwN1lqQWdLbjZvdjFBR3hKS3ZDWWt2Sk1wUnlDcmZST3BtS21CbGlUYUxhbDZlS1ZsTjIzZVI2eGNqZGswclh5ZHRoRXdHbW8yZURJYkhSbTBITlBReXhRSVc5RmV0ZEYvMzRFWT0uZEQzbktMeTl1VDBDeE83QTB2UDBDVExPY2djbjJ2VlM4c1dqcHhkcWVlSm9WQ1h5SG5aWEMzMERnSnphdllZek1BMGx3bVBPdW5menh6RVlJVTU5TVE=