Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ f3c7b637-5688-422f-bc07-eb44a39ecd39_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkucSsvblptWlNSZVZwSC9kZk9tUHRYRGJRS3VsV1VxZ0xkdFRkbHdsY3haZGtUbWhGZGh4RlA5c3pBaDA1d3M3aW1jY0dHOVNQN3BGeFFJM2JNVVkxSnBGOXlOLzNQU3BBSFdrZ2h5Y1g3OG5aMklIM1E3Mm9LMldWbWQ1SmhDOFZsSGRodGNDaFFZNXpKT1UrUFZFak9ySXE3cHpBcWgwTnRXaDAxS0MxRVVOdnFydGxaSTRTc1E3dlM0Tk5VVDBuaWZ0bGJQSC82ZWRVNTJmb0V6dEpPQWU3bDJrOCsvV0pSM2tMbVVodkl5THBYSUNzMEd1SG5XV3ZWZUdxRUwwWHpuUENVS2xrZW91TjNPRnYvRnZISVFGV1ZUMkxEU203b3F0b0NtN3lZT1FSalJPelZncGlnSDJiSUl5NE8zS1pFUzZHRWtSUk52TXlDRy9TU21WbVZiZm1yRHlCQXdhdkhQZmc1RGU5VmtJWm15OElzTW85elc5VGE5ekxkaHplR2xmVmR2c0VjZk5rRWJUZFlmMDVzb1FiTGw1OVJHS2RMUlp0SFM0cThUbDI5NDROOW5POUJrZEgrbWorQ2kxUlN5TUd6M1BQRktBeVZTbllid0lFVFUxZ2dXejdPK2VnMjBtNnIzOTdwVVQwYkNQczI2cVgxMXZ1b3Z0N3ZHN0k2SGFuM2IxYlJJNmZVZTN1bERYbzdOUUY4NW41dFYvQ25JTi9GbjFMQnJXN25US1cram0xMFI2SDRRUGYwVUlYR2prTm5Wc0RTYVFkZUFQdm8yUTg5eWNOYjhlNFU1TGFNRE5Rd0tiK05lOXZ1K1RmSmI2Y3p5OE1CaVgwL2pialVkSzhiQ2xIQWhRZXRPQTdVbkkwQ1AyYVl4cnZMYjA3a0hCdmxBd2p6cHptYVViMjk5b0wxdXdyblZ1dElmNmc0eUxMdnN4VUdXZThUeDY2c3JxanpwUk43RmpERjlTT1dPS2dEYVNDeVlOM2xQRG04RmZFTXF0U3EwVEtiWXVOUnBtUE5ZcjFjeG85ZlBKMGI5NFBOYllLTStQeklPdzI4cUM5aEpFUllob1gyc2tCbklJYWw2Y09kaitudWhFVGpNNjFhbUtWK1Yxb0tHbmNtSUJvUE5NaWtHRnlGSFBQNDFBR2c1RThjRURwRW9IQ2w1MlBMTnlxUEx5Sm5WbGVvUXpIMXEzUEVnQ2FQYW14eEErWjVRaFBaSVdwbzZJUUhmY00yYXV2MXhtRUhwbkJDU3FlY0V3MzBqaEIzNE14djBON1pkS3pJMnIxYUk5QzF0OUI4ZHZ6QlF5dERuTXJtYWE5eGxnczFYUUVUTW5tdC9yTTJ4WGhxRTlGTzZhazc5dXFKUlM2WnE4RmwvT3ZxT3dYMWlGV1plQ0Y4UERhYkY3T3NxRytIOEluUnExS2w3SCt0NDVKOGNkdE5KQ2VPNUY4QzZIYTg3SGxpeHVGTGltRkl1UExHTFRxYWZPa2pFek1LQS9CTW55ZEJzcEVtbWJUK1p4YVZ4Y0FzY212NHgxWUZUNHRTYXIwV2R0bTV0RlpINVlJUlR6Mlc1ZHNpZzF5NDVxTjV6N3lqb04wZ2hpcnRxUXI2bXMyVXMwQmdwZkQrRWo5ejJOS25lR2xZQSt6UzEzSDFQLy9qbGhuVTFBc2ZWSlI0emFaWkFSSEo4K21yMWdSaENsak1iMUxzRzBVM285K0d1TzZCSWVaVEw4bmsyT2hBbDN6Y3RlbHZMYXMxQlg3Nkk5MTVmZUpVZC80b1NRWk4xbEhYcWNWTlVmM0l2aVdzdWZzMHc0YzVnYitOb1dWSTlzeGFYd2J4NHNzNjJlNHNPejBrZEt6QnA3aUU1R1pyYVVhNkozT1I1b2g5VmFmOWFMZ0U5T0hSaDlVTlRhYVRPSzQ4WkEyTGF6d3hMdlFTWUFnbE9BbW9OcERBRkxnZDdOR3FTMGdVUUwzUm85dlBZMi9sQkxEZDJFSGNXQzJNYUsvdGllZXVrMndOSlVrYnluejhUaGNKeC9SOEJUTUF5bjVvNGJwZHlyMTlqWVIrcVFTVDRSWmRLT0pvb2RxZ2ZiT043QlVSdUY1bFVocENZdklVYnUwM2RoWkRhY0hQaFcyc3MwOGRlTklwRHVjOFhydTNPbE1jOVBKeStYTmdrMkJ2Y0NwUWdSWWlnTi9BOVNmQmU5dmdrYitOeHdyZTBXbkRycjA4OUhWUC9JNENOTHlzWWphbE1FVTkzVndoQ1FWMmxnNGlBdmRiR1d3VStLa3Nuam9keVY0akcrWHQwL3FtREpYMzFYVFBJRWd3NUE4ODZPWm5yOFVVRkNhNUtncHROZmVsaXJnaEJHUkFEVDFBN3BJZFc3UENZdkJPSzl6bFBlQTRiWjBENUR3SmowRHlKeWpwUTZFNzUxQlhXR091UytHaVhXQXFPUk80WFNuYkJDZTYvelhWQkhIQUhXc3ZzazYxQ2xVdkVId0FOWFphdlVSMmdQdUczMUlWNVV3WWNCRS9XcHc3emNsMksyOEJidCtHZUJKcXpaYVVIMmN3TWNLR05QYWYrWnlES2p0bEo1L01hc0RpTVBhbGJTVGtwL3JVSU9QU2N5cmlGb2JzdWJ5VmhoOXV1VnpxYzNoemFpZTJtMDNFRVJuUzZjdUs5UVlqZlZaZU50QnBaVmxjb3Y3QzNrNURKRDVNenQySm9ZZEZoVmlMeWJuT3owMWppRjVaZEJDb0ZKM2xna1Q1N0d6R0kwcXdxdUdLbmhnS1VxaFcralZHRlgwRmk1Ui9xQ0k3SFQ5WEM2VENEM3ZOVnFGd1FiUm4zNUVtY1V3UFFqNXppRWZIUG9zdktWWGNlak9JdkdkZ0VqWGYvK0IvMEEwZmNrakNVWVlLRzR0YXc4NTQwVmVmVTZxcnY4UUJzUVBkelFwd1lYVDlDU3FVWmRGc3RqNml6V28rd3k4VVdubk9jSkhaYlFrOVpxQnZYSTJBM2ZBQUVqb2RaaUsrSE1Ja3FYb0tiRno2TnRUK3ZFYjV2WjZtTnNlQU92Q3JFQW5yNUFhcnp5MERqTXl5NjJ2NXlta2U0NDQwVUdqS1IvOEl6cUwvK1Ribzd6U2EwY1NoTXI0UU85aVV2c2xRaXd4dE04eTJ0ZmdXUDFEWjJZekNjZnJRalBhWkJOUFFHci9iK2dSSXQ0azYxa0JnWmlVRm9hU2hLK1hvQTR2anJOV1ZiWTdjeEMwTm9oMlNwYlZhdW0xSlpTMDBmMGMralIxdjNNQ1FQVFVtek4xeGxWcldLVk5DRXUxMkdxblhTS2hFQng2d05XeGVFZGkwMjltRVhoN1kyOGQ0RVM2ZXMwZG1iek1MeEhmMzlwK3hHZGlHK01uTjJjWEYwVFByQks2djllemhkNWF2L2dmeDNyMCsrcnJiR3VSeXBURWV3VEJjMzhjN1hlbjZFUXl1VTNnb21UTXk0Njk2YXg5K2h6aTV2eldDekxaU1ZvZ3FCVzVHTXJITFRkT1hkbWNDZkpreEd6RlRBNkFZckhEQ3Q3Tjc2RWsvK3pQYm5SUHVaNXFrZGV4d0w2S2ZWYVVKTWd6eG1XaE1OeHVJbWM1aHRtNGlIbkpzSjFaUTIrS2ZuQ1BhY0FTdjFjWEJ2em96OHE2N3RCZVN1TjNQZVppZWg0Q29abnhOeWlRZmRjY3ZibWdsTUZ1K3MybzdVVXllTVBJOGZtNUZ6SFNMNTY5QjJGSk1OMFE2NzQ3ZDZtaUFCaGRGeWNpV0pQT1E5TklYcXFQNmswQ1RLUVhXMy9WUXRPYUFJRFd1VE00L0tjeDVzNitSSU03L3BjZ1cwekRnNnREZkZvWnRkT0ZoNjhuQmlTUlMwMGdjOHRMVWdsdExPVXk1R1l0cXFWaHRJQ3FMY1hNMXo5YzJzL0M4b3pNYnBwUS4yd1VYMFpaaXBCb1lBOW9KQmtDdDNUSkFCM1VGNjY2TmxHTGR1MnRsUk1waUR6ZkFrVTBMdVNRdWlNelhGQmU4U0tBeTlhbGEzQ2d3TVU4V1FVWG5NQQ==