Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 641cd390-e031-4136-94fe-175dff4d0cf9_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkub1ppbzZIQTRCNWxoRFRFS2N1SVY2WVBaRit4Z0YxWnJRUTluanY2Z1RJeCtFRGZzUTZVb3ZQQUFHdGM5cXhyRkgvZFVZc1dzQmV1L3dmdkVqZlFrTS9BU0NhOTE5M3QzVWFzQTJsTmdtYzlWWEZHNXNKcWcxR2NFcFErSE5QZzY3Q3B1aGxmTTRsR2ZEOUVuS2hlOEczS2ZhUVBkVkQ0aU9Ha3ozN2VXS2kxZTVNdWgybjllTDhiaUsxWmRGMng4dmFBZHk0Q0M4eTFPWlNoSjNtcnp6eGZSckxlbHFVMnJVeHJxOFZqbWplK1pPQmh0bFkySm9rTEF2K2xkZVlPOWJUdkRwMW5LQ0IrUGhpNEFDTDJaRG9BSWRsZE04clFqc1Y0TVFWbkZlUGlBc1NmT2NodHp6aitGYjdENGd0Z2x4RzFld2dneFg4bW9MT0U0STlUanpVa2lJZ1JZUlJyYlRTa2JUbGdUWlNnVEllY3dDYXZTV2pOc082UVlHRFFIYmRVMTlYWUFYcUx0cHBhdUhIY00xbnhMK0pDZUVPOFRDV0xxbDlPUlZacHJLR2JURTVKYXdsWStPbVBPOVRjN2dhNzFiVm8xTTVBWDdGQ0NhMkljOTFoeXo2akc2LzBLa2RwQnVTSU1MVDlUbElPTFF5Zm5sWlhZZEsvSGRMQXZRNWs0ZGdleFdta09RWnFUUitqTm1PcEw2WEtYakRrZUM0WUpDR3pJRjVYMFkxTUZJMVI2L0FxMjhaZVdlRFpkMXNpQWk4L2pmR1JCczhjZTB0aXdvOGdMNFdmaWJBdGw0bmFIamFxRWNVcWVCemhBSDE0VW0yUUxrTFZnNnQ1djdVQUxHVlFMR1RZZmdUdiswbmJPc3o1QklBelprUVBpVG1qcDZNbzh2TXNBSHJsQmxPa0lHOXlMY0xTS1NYV0QwaWJrdithekNOV1NHK0RFbmNkQmcyWk5OUERlN0VQVjdYK2l5ZjJMMEVUSW9FaEt5cE5RRW9UVThFbGx2R2x6ZEo3b1U4clVxRzR4ektNcWsrM1BQUkpwbWFNYkFmNFJtaTh4SjNvZnVYdnJWYXpHOW9HU25aTG5XR3ZLaWljU3V6OHE4eXR0Sys5eVd0bXdYdXJRZGVET1NubU1uU3drMjl1dldNY3YzNldwU1F6NEdUZDVTWWY2eS9LTXR0WFN1Y2V5VHA3K2x5dVVTZ0sxeHVJMWNjRDJNTklOY0hkZlZHOUFLeGhheEtwWVVBT2RHRDNLdjdRdE1PQlpXMzNrcjI1Q2p4UVRKdzVoVE1nbWgvemFqaWhvOVdqVTBWaDlva0lvL0xDY0tmMGNYVzByRUZZK2JyYnIzMXJyUlhGdTArYmF6ZmF5ejIraU0zUWNTc3I5YUNsWVJ0WXlNU0tTT0N5TEtvY1cyVWxsTFd0SEhwc0J6a0J4MVh6M012ektndjlYckpzRE1KVExzZHJDTVBSVEVhOEJRYmJsWTh0NEdSZDl6SERNc1lzZ21vVnRIMktiS2hzNzlwdlJFMkhIem5UampmTmdaNFdBYUpuZ2tVS0F4K1hINWcyeVgxTjhXdC9EcDRKYW9YVTJURk1XcU12Skp4dlg3dG96QUV0N2NMK1lzNHdoZFliWWxwSXRTNm1SUklYa05nbERYbXF3NE1hL01VdUdrVm5LUENBUGMzUHNPSXp2ODNEeW11aStEa0pZOEQ5WEVyNmF6OXc1eGFXQXFUVk9menpVc3BEekdmcUd0SjhuVUp2Mkx5ZXNSRHJnbTg1Zi83NXdQK29QU1dhckNBSlhHN3B0eUthQzhWT3BMYWg2MkNTYzR6YkpYWU9nakdKVTM4NUgzRDNBd2VldHc4aFhKRjJWU0RseVFwUWxVQ2ZabHBtMVovR3NIcTJqUHhDWDZtS3ltaFVZVHNSN3pNd0JqU1g1ZmlwYzZ0blZCdXhtT3J3ZS9UWVMzM0puOHovbTIxOU9ja3lyRExRQ3dTZllaV1pVWk5CdlZYaFJZMEdpbnpaRUFBdHVtT1J0ek5lTUhvYWZNUHc1TGd6N3RqQTdqSnp2ekxyOHlkZ1EwbUlFSmd4Y2UwT0lKTThzeHByakdMc2p5MG1RUElhNnp6TDJEcEtGWFk3YlpjV25Jalc5VE8ySUR6QTVTaCtHYnRRaWV1dXVqclZnWXg4Vis0elR6R1BwSGFMUWVTSW52NmRWMVpRYmdYUEdxYjNyZWE3SlRPMUQ0Yk1RVVJRTXR6MWNtNkEwZ09Uclh2Ni9FK1BMenZkUzhnK2pJdkdnUnY0ejU0WmdpdmhVK1FHT2Z2SHhUTTV6ZytBelkzYlRKUk80R0JlMmVOYWdqRXNieTZ1OTFWSm1qem9KMnpjTEJlcktLWU50M3lkbFNXaDZ0L3N5bDVyUGYwYlNRMGpQbG43dXFORUh3KzhkT0ZMdjNGWTFxR0hFL3ppU09pN3U4ZEJIMWZDTUJPSVV2TG5NQUJabk9rcGZ2bWt0SW1aOWd4R01zMHVzUVR5TzBpTzQrdzNYUDBQUUZ3WlpNVXY0ODdOZU1WeWFQYWFLalQ0WmRDQThBeWMyK3RWVExvWHVwUmZKc0FvQUcyelhsUTlPb1BzbjVNYUdBL0ExVnE2YUJFQlNzVGpycWQ2aW5qdnY1amp5cTlzSm02aWdsS0V0N3loSjFXOW96cWNsMUU3VCswUWZUdEJXNExUVnVuKzBCNVpnZjBwWUVyQ3VrTHA1V0xrc2ltV3dNMW5uSDVQcGkrNkdkdEVJaVh1azM2bXZNclJHU1VaaHpGSkk1enp4aytGb2YrKzFNeHZ0Qi9INXNDMHVoUjU0d3kvZ296NGlwOXgyNjY0V2hZSkVKeU1DT1NRckxPV1d0U1B2YXo5SzNYb1lRN2pxZUNob3JxeWc5N2FWY3p0eDV5aHVGMUczaHJzOTByUUR1M0RhNXNlVGZHZjRoV05Ocll3UFlLdDlKUmR4TjZIWlFlMWhrbVRTcTFBRFZObW5YVDZTNG9Gb2R2aFZKT08wTThoT2dNbUdNNmVVQVVVdkdGYXZBUTNpME13b095bXR3UGxYbnVqSUNZL1BsM2lVSE05NGo3Z01nTno4VExzTGN2dGZ4ZzExQUpSTy9tQWVEQUMzT3dTcFhnNjVmMW80SjFFTDc5RVU1OEMvU0ZkS2F0eUpTN0lXcEUzeWdaNitLUStmVWFKTFBiNWlBYlRRK25oYUxJeHdnUzhMKzRDcDJlYzZXZHFGdEcyZkMrT2ZPMFNQTE45L3d0ZVoycFd4c0NybktYaUtRVkNXaU9UYUVla2ZLVk9EV1plQURnbSthSHNYMnZySWxJMkhlR3lVZmFDYUZ1SU1ic3YzM1RUNDMyR3IrV2Nza045d0hvVG14WWJZRTU5cXpFZTE3L2tmZUxUc1JjOXdFUlpHVGh0K3k2RGJETFNsc1djd2s0YUlWQWIyZ1E2THNJRXlRMVpkSFRJeEx0MTRoV0lYZllkRXpPSDdFRFRZMkNqTWVQU0tUU1RWQkdudDJCenNxZmluMkxHV2tDbnErV25wUGV1K3crT212STRpNTd2NE1HVWpleUNvUjI5WEdQZlIveFVNdUJFcU5UWGFTWkpBRG5HNlBrWDdNV2wvQ3ZaY1ZCMjAvaDhSekdJcjZsTWtSbVEyMU5vUXlYc1RkUjdITk5VcGpNTEZRYUxGS3lHZlMxS3ZYMUxYUlo4Z0w3cStha0ptOWlicFRzcTdzUEFoLy9Eb3FuYXhBeVEyS1hucWxFR2xDNG0ralkzRUt4UmRJTDBzOWpGK1hLVXQ4TWZYbi9zMHc3dzRUUi9abVVHVU5VWkJKWlo1Ymd4eFVSQ0FIWnRVdllBOVNLalhqY2NoUEVxUjlXbzNOazNoNTJoUFZzRkg5VHRBSWkrZWFJbWRpK1VhckNTKy45N05XSzc4bVU4SllDRTR5d1lsa3VBVjJHU09BRDJEN2hqeUxrOUJUMm5CenU2OV9EcVAycGZvLUZFUkJ3OGpRMDlXdWJzOENscGNyWnIwX0J2ZEdFZw==