Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/ 433b54bc-6d90-440f-a008-b9970288e09d_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuOWQ1bk5zekpzZ1NkdjNuUk0rZ0lTSEg3V3ZZZ1NWdXU0aGlDZHBPcHRpNzl0R1dlbThsUnhOY0U5SjE4WmxHSnI2MXVCSkMrRktCZ055QWdwU0xQcGtVOEtEdEtRajlCMzhuOG90UGM1N2ZBbENyL0pXTDQrMWVBSXdxSGNrd29vVTBQaW1vZWRyV0s3MUtycGF5aXF6aUQvd2dLa1IySWVVakVQU1V1VFlDSUpwa282ZlZieGwyZlpaNFRnaTJHT0I3L3kyUTI4OE5pR1VheEtTZWtyYWZpckdrSk1MRDNjUy9mUTUxQUg5V09sMUdXUDc2V2U0ZXlWOFJOa1BzUjQvdjBnY3JOeVVRTkJuVld2WWtEdTJjVU5rSU9tTUVETnVQTVlhcWZQeWNUbnphU3lKcExjNGdHQ1licmxISUVZVlhsYzJtRWVFa2FlVEdDVXBQV2taYS9HWXk0SlY1YjNjS0FGTExZUDlIUG45MkJiRzBIUUxkUHFrUlVOMHBCaU51MTBoK3ZTbWdOMmNQYW80aXUvaUdocHJRM1NKUnkvQWZRMWk2NnNmb0ZwYW8wbUE2YkpNL3FvWEVlV0dXVGVKdnZ6cHRsRlJjcmpsSmRKMDdJL05vdERGUkNjSStINUZiOUJnWk9jRTQ2eWFCZFVScE5PdXNNMndBVkNpcStFVGEzRmR0ZURVamt0NjVkcFVTQld0Q1h3Z0xIUktNSEZsQXlrZ3JoWFVZT3FVZnpOU0FHM2RQaVhhVENuc2JJUmdRSjRXcExDR3hXNHhwVWZTc3pzWjkwZnNqcE5YcjNSV1l6dmlsVUlyaWtqVm0rOTJEeW9GbGZlY1lqVmRCQXBKL21jRTBybEJ6MDNxTXRQc0tYaU9EQ3BsekFmMFBRQWlCNXpWZEJPWXp6WW5IMW5jN3VKeGUzanJIZEk1MmdDbEZYeElPTWd6VlpXMG0rRGQrUGk5bnkwSFB6ZnFQY01mZUovMzJENkRETzJPL29OVDdPSmZWaExrQ0VOb2FzaTY0R0VUekUvMEtaeVZOS0R4S1B3Rm90SVF4cUVOREdCcGM0cHB5STREeHZuN2lEalkxTENMTC9pRnZ5SmtpekpzbWVrUDN5MWE4eU5teFJybU1tZWVxQlloUE5hOVlWZEIvNERjOXdlNExJRHBpQ3hYYzJvdk15YTVYOGF3Wk5lZ0JUNkJMT3FueTJxelZJNWlYdDNPdlJXZGNISlpJNWJPNHBPMHlNYmQ2Wk1jc3dBVnhqS1FNTzhCNFNiVlpkMmpxWjMrbE03N3NlbEpIbnVBVG1WSStpdU1tLzQ3dUthbjc2eXVpQmMvSUtaL1pWb1ZFcTVmUlUybHBhQzlkOSs5WW1BZzMyU0hWYjU0THhIOHAvUjNLM3VwS2JWQmt3ZWNkVW9hT29FMjFYZDdYbk42SWpyN25uTGZxS2FGZlRpNkhILzhIVGgrRkhOM2J4QUJ6OThkaEJVbkJDQWhVV0NRL3pwaE9FT1p0WlpLdFFGOHVuY09oWlBJUktoanhoQVVNdFdwSU1TdjQ3TkxnSXJyNmh4eTBJa1BHQm12SFY5NmF3Z1piK3VVWDZRUDA3QXgwK211T2pKbzc0TkVUNGt0cFVuTkxvWk51eU9KRUZaMHhnNTNlc3RMTVlWUEpZTXlUemdWbnpBRE1XZ3JTQXVPL2QzV1dseTIvVUxjc1d2YkRDODFEbUhsamgyK0pla1JrZDNRMjJvVmJVSnVSWFlTY1RFWGV1V3lhTnhwYnpoMGxCbG5xVVNhaytQcmYxcGkyR0NoekhWcnVxdS9ENFBaVjYxOXIzWVdkWWxHemZBZEl1MWMzbzNTY2lEdzlnb2F5K0ZuZHV5c1RIZWtsK09UWDFKemREQnR2YkkxdU51S1VVZjZjVFNVaVpMeVNxL08zcTBtNmJ2R2ozUmxha0N6L1Q0MHBpd2Fmd25ZVVBCK05teDZXblBKL283WjlXZWVsZXczTlR5UkN4U2tQcUlhbjVKeDJDOUVHbVZpaXFCVld1OHNHVmxpQkducVAxajJCcVk5RmQyeTdWb1pXbmpxR2t0RGI1SlVqa2RSNTVZamNLRC92RmV0RlNDQ3ZneW8yYjBJaktNeW8yOHUrYlVyM3ZpN2IyRWhwaUVPSDBoREdCaHRvQmlwd2c3TVYyOHRETkhTaURLTlNXdEFEQ01VV0ZGTFVQOVNnbEU5eW8zSkRXOW9XMTFBNXNrYkEzaUhwakVpdy8wMHc1S2tCU2ZIVXRIam0yUU5Talh1SjhUNHB6dkRhZG1URjcrcFFBVnpweWROTTluRFByQzd0Ykw2OVJRNGxJSWxHRkxrYW9IY0Nub1d1OWMwSXZsc29CL0FoRFgzR2ZmUVd3RW1DQXIvN3hnWHNpb3pDbmhhZkYwbUxnLzI2TmVJemJVaElvVzdVVFNZaXpHU0VyOG1CSVArc0d3MmVxcFdmenZneFRtU1hobjh4d1U1eE5tV0Vxc3EzTENKcTVuTnFuT1p6bGtqbTltZzhWTkZ0QnlpRG1IQWhkRU5DSWdIai9wZUVyaWRweFY1ZVNoUkZ2LzRUZmZsRmZ1OENMNDBtak1GN1VCeERwYWZkdzRRdEwrSWttaXAvS004Qlp3dDFqQk00Z3FMeFBHWFZQNVFsVlRxWm9nSkFETGJCWkJ2TjlJTlE0T0lScXlreXJTNlIvblZnVkxDalJYNzhzRDY2VkhmZWNtNWpIUnNkQTNFRCtvOTFzdlRjeTJFblhVSnM0K3pZTnBSQ0lkMTMyZDJsTCtqMEkyZCtRV1lBRytQMXFkNS96Rnk0dElpZ0VhVVJBVWtoNC9MNjJLdVNQVGRNSmZlQWIydjNuNXc2bm5pTTRqMkViMzVZcFhxVDNlNW1KRlFhWk9HcW5mNUdkWER4TG5LT2Z3WXg3U3NER0IzbWNmMDZ5YkJsU2M5Mm1BZ2l1U0tXT1EyQ2c1Nzc5dlZwNWVFeit5SHRhcmFHQmpqckNUb0hZRHJHd1JxZlpLaFg4Tm9CbEUvOWF6YlBWNU81ZmY2U0VoZ0lvWmowNTd1NEtUNE1ldzlUb0dOQ1VQMkpIVitYL3NYK0I3OFg4V1pNRWoreHcwR2xhc2RZRnQ5dUdoRDJhV1FkNENRd0dLN0xnazZVMjJDYTQ5Nk9mMVJ3SnUrTmF6NklieTJGNW9QR3BFV0hPWnNjMVpPNWxLUlZQYkpzeFk0Ty85M0I4c0g3QjJwcUQxLzQvQis2UjN6dkVtSmJkUWNHSk1MRnBVTjVKdk1sZ1VSbjBDK2JmMkdiMnByd2Y3MFhoeUFCOWpGRE1zMkxvbEIwa1VjVjhIK2ZSSVN6cFNLY2poT0pENXhBZW80RHJPTUN2dzZYdzVHa2QyaEdVbEtVanBWdmJTUDJsTDY0OFZpbm1GNHBDOGdMeFdJcGx4NHNNOU5QNGpsRzVNQUpRMUYvUTZ0a1BXb1Z4TVFqNjg5Zks2Sys3a2FHVWZ0bHdqNy9HdFlVZHFnLzcyVWV3NXR6aDJ4ZEtMTEhDaFZPQjJETFVvT1VjRjlSOHBudHU1NUNzclJwQnZzdGVWNnJBZHJQenhzaFBHemwraHJ5VnBGQlZWTG4zVnpZSWx1cXFDVUJoVmhFSDhGOXRPUmNGcXh0WWhwekNkaG1jRjc5YWVmUUtsOUNVK2ZlQ3VOT2EvZ1l1TG5JdG50ZU1OUWVXOW84OWJHTkFUNGNhL1A4emtWVkxlbnN1WlFLUEdPQzdkRllScGVnck0xdVRYdjFlTFJTZ2ZJNXZoSE05bFQ1WlgzeVpkamhkQjlhUmUvZjgxVm43VWZOL29wa0YwSVJzZUFwUmNmZVllV0RHcFVBQzZtdDRRMlpYSjRYSG9OWVZ4YzZjYWh1SmFaTT0uZUYzTml5MENIRzF5SUJJbjFfWG9kOXRCWFFvUFRrd3BZVE5mcGdUVWVlSHhjZFBRbjZKZWVodzdjVUdCd0l0RjRyU29aREg1Nm5lZUFmZ0dFb2dERkE=