Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/ 6894b54d-e644-40d9-9ce0-632d57d3a6b0_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRGN5Nlk2YmQ1SFJtVEFpS2p6OHpiWHV3bEd1RFpLM3pXQjN5V3dJK0VyVytPOHVaQWd4WEFyZ1BSUTFuRnFpU0lLYjUxSWVkdVpxMEtESTB0TGkzTFgxaFVsbHhFeStWZnNVTUhZSlJmaWJwVFI2bFUzOGg5QzVUYnQvUW14VVlMd1RpdStVTDlrRVdPOUN0WnJ4dDJDaXVJYXpPN0lubHE3ZkNGcEJlblI4SlZmWk0vT3RZcVExcUZhTVhqZllNOXdpSk5UWVplYXpwM2VkWGVJNnNpcndmY1ZnU2ZkN3JDQ3ZoWGVndFlpa1NvcFV2blpuYmxZMUtUTitMdGZjYmFlNlVEby9jTjRhMnJvWmVacWNsQTFCc3k4RHRIa0lxTWVyaEd0dld2VlFzcHBsdEhPUnA3Skp6NEEyUSszaGNHQXVKalZzTnQxSE5FM2pYd2g1RWJxRjJCV3RFcE0wdVFyZmwzVThpS3JOVXVQV044cC9rQzJZUmUrYVBIUUIybUJKRGZVeGNCakY2dFpJakhTVmlVRUxlNitydVRZeXcrT2FuRnhrOE1MV0VuZ0svRkZuMTlwdzQvNGw2RVdGQnZGNzhLdUdJbzVmQnh0QzR3ZDBuZmQ3aVc0bWVWcHdKQzYvV2FaS1JUdjVaM2k3VjdpM3R2aE4xVTQvRTBndDVEdGN4aTh1SThzdTJEbVZPTk5PalhycmNKbGg4VVRpR1d3ZEdnVXU2cjE1Z2JvMjNDS2p0UVFGV2hVbVJBVDUyS1c4SVBvOUh4SFJldnYzMU4xYVFzdFhvVjNjMU4rOEZnQmd1cS9OdFlqV2dhNndscklMNjBCTlFNZXNSdjRwSUFBVDVGQ0F5czdYbFhCb2tuRksyOVk1R1NLbzI4NjFrWGZ1OUlGSGVjUXVSNlVsUmFibURUWGxCTWNXMnMzNHpNUDJFNEw0NUg5UEZFTXlEeHpBbnlKNnoxV2FjcDNTemdicm9TZnRBbDB3ZmppamYyU01FRzRkNGVYMGtsUEFvT0QranpSTzJCemNNSzJFMk5Bb1RNOGpYRm43TStrcU9wVFhiWVMvV1E4Nm1GaUM2OHFEQ0lBKzE0MDNMOTNyMytJdVgwYWdNbElqV3pTNjdnUVR6WGZqWEU0WmlJd29PdnNPQktFQkhSWFJMUVc4WXZ1dDVoeUlYOVlJV01PMVFnTm9YaHp3ZUlLaTJSSytMbHBIcTlDZUVEekFRdlJSbHE2WDhyZmJzbnNRSkpzbTZBdlg1NHM2Q2xGQ2xaaU5UTUN5OTJlTlBvcFMzU3R2QVZzUUcvL1NFdDFjS0dQRVJTQUhrMlJTak1abWk3azJXMGVYR0tGclNkdXhSejM4d0ZYVVpSaHF3anNjR1R1QWpCdHh3U0lEL3pIa0RvS0hucDRmMVRlajJBRnFNUWdvNk8zZXRKY2FCWUdYNVEySkVNaS9xN3lMZ25wM1F3VXZzZHd4TnFvVjRVTGpJbXU2QWUwZkdCaENQZDdON1FxRXd3R2R4MG9ZWFAyWUVtOTN0azB3aHFRaDhJQ1BxUXpLOGNOaGh0ZXZCbUYxTTVQdjJCVjYzeFNOK0NZUmNJVW90bHl6dEdMYU80blUyQUszM0g3NXJodkVwdys5NXRkTENWR29UbnAvRDhRNGJzQTF4RGdjRFk0MVdxakRSeFdHRURiRHB1cWNNdkdDS2N6SjlpMlVBSWd3R1hSUnE4NEhSMDFYWjNkNmRmZHJzU0YyRVA3N3FYbTJIQVUxWmw2b2RkdkZsTG85RHRrZUk1WkxaYkRiTUduS0pMY2p3WExuZmpmeExtOHhaWCtONzNwUGdhR000MTNLdGVLWHkvL1dpa0R3dzhNa1ppNDc1WkdXZVBPWEtmdGZsVVJVbGhPTWhVczV5VkF3TWdNSFRpMXZEak0zRVZsT2VzNTZWMnNyek5XWlJ1VTRQMUJqcnF3ZmpzNlQ3b2FIaWY2WWVnN3FoMlg0djZzZk1aWk1MV2NtVGlLV2liNzJKbkVDSHVvMHByMWpTTkpSbnEwdkRpSzhYSlRtSk54cGpldHgwZjBxWmZhaC96ZklTZGN1dVRISVltWTc0VTNGdkVtOUx2c3ZBay9qL2o0YjB0cFM0RTVLdFZYV2R5bWJwNmE5c3ZmTHByRUhaenlpc2RkMDRSTDcwZlhneGoyUkhYZ2pEbzIzcSs0cFR4dEVXODJFTUlCSVBjVXFDOUszR1FxUUJxTWRYTEJva2pERmtNNUdhVldOMXJKWXpnMTdKdTBXbGt3eXdUNEJsVWdkMDRaWUhlT203dGNTS3pOQ0txZU9sYmp3MjZLaEFNdXB6RVIvYjZJcUpvdmhoT084QXZwTXp2ODdtQjV5VWpSUlFOYmVZdWJUNm5nNVJFcmFBbVBhTW0xdXNaYTVHKy9tVmNhd0NHVHVSQ2Y2YlRQaTdQdTNRcVVBQmZIbFc2cVF1TTdsd2F4V3JxVFM5Z1FIVGlCY1JQdXF6VEFJdTREdXR5cWh4d3Bwd21na1J3L3BlbXd3RS95bjhEalpNamVUK2FJM3pJNExzWXNDbCt6R1hjV2JBdkdVWnB6OEVTaVQzd2RnMkZabDB4RHdBOTdBT2dFZllqcTQ4QWdLM040NVk1cXFmenphdDhZQ0tIR0ZublFBSXdMcGJCY1pjQXRsckFjTGlNd3AwTTZrL0VkTDFNMnAwRHFCUEtVZHJYdWdIaHg0akQ2WkV3VXpDNDNaV3I5MjlQeTZGWWFBWktzUkpQSEgrUHVvenFIeGFQd2dsbldQeFhLS0dkSE0yajhOM1FaOVZlK3A1cjBYVk9GV3ZjVGZvQnczYVk3YmovWENNV21IR3F3cDZKV0NYNElHY0dBbjk1anBaOWpOVW1qc3NFTTcwcU1obzZQNDQyVDdpSXdkZFBxM3hWTXY1ZUZtYXVSSFhRNU04eDlxT0x2YlIyT0pvbHZVd01TZE80VVRmWUp5a0pSNktreWNkd0NFTm9JM3V3V1JlWng4SzlPT2I3QmdxRTJscndLQjAvRlVVdEd1MnJxdzdTcDlSdGIyUmdEMXRsOWRwZmF5cnpZQngxdlp1MWRGSE1EdmFMQk9ueVM2V0dTZU9sUURGUkVNV0JzanRxZHc1TlpTRWduazk3UjkwS1lEeStlZ0t4ODlNMjJYVkcvekNMT1RqNWtxeEE5dE1tbGxnbTFnR0cwRmUzak85dXVnLzF6QStKaDlJQVJYOXBNcUp2Uit0WHYrVE9hZGUzdEdnczBEVDVyZVZnU1g5UkNydmxyQXZYUStsTWlEQUpyMHNOVEZHN3Q5aU5wb2tKQUxRMUFmMW1vNi85SCtCMlNxbWNIcFBlSEJHYmtMQXBwNjFuc25uNjQ5VkNQamF1bDlRdkxmZWRiYnNZRktqcXRJWW5EZ0dIOUprWnlGS3RNbVhDdDQrYUE3eldwTmFzZS96YnBUdmNNRWNQUHQ4bTA2UDNranRUd2VEd0Y5UWZ1OXMyd2prOWIza0w1ZjFwUlYxdGFiY0gvdVZ4V1MzUjJUWG9EUXdBQTBNK1dXam9Wb1kvUDBmbDRkM2lYWnVnSktyV01XTHBMa1U1MUQvQW1MV2V2QUIxb25KNHlEOXd4OVNzMncrRG5IRHJZdWtIWThraWxwdWlBcEd4cTFPd29pYTEzeVB6NHJESkRid2VSL1RaY2ZOZWEwelg3MHQ5bStWSW5ENDBTTFJqdFZia0o3SXNlNmpBWUh1MHBKTUxIVnpVM0JHdWpPL1RjaUhJdzJOZGd1VndqQVRmWG4wTU9tN000UXg5bENYZ3F3M1l5UlU1cENjS0VRVXhZd0Y3THpZbDl2M1JpNDVBY1YxV3VQZEU1YTFHTUg3cERXb0FlUDZoZWVQV2lDZVgzWT0uYmEzOHZsX0NKSEpCVWg5MUxqZXMxN0pZY2YxT1UtbFh2Q0RHNGd4VHNqNHZuczJYM2xFeHRTZ0s1QzI1dHZHOW9LaHd0SkJ0cy0tMU5Ob0paRE1NY0E=