Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/hor.php?T=A d2eeb185-1b19-43ef-ad5f-bfb844b04745_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZ01jbWE1ZEhOMHJJTDRHY0hiaGprektxVjdpb0FBditGYU5TU3JvbG9jdEtSV2s4SENKLytBSWRjdmUrZVBpOE5aM2VhOStEVExybkIzdnpCYjQ5OU9qRzNQUjhRNTZ4QjhXOVZ3UEhWekJST2huMDUrdVhOVDNnZHdCclRjeEVTaXlqVFdUY2hGYUE3WDV5ek90ZVZPUVhtdjJtQXZ0R0VUa2JsZTF3b0dKMzZiUGNUcEhlM3llakh0YWh4RnF0S3lYV3E3eFBQY0ErSmZ2b3NsbTBKY1JCZnl3bkMzc1IzWWtCR3hmOVArTHc4YlhWRUU1R2lDdzBiNVJtT3ZiMDZ1bHVlN2NTUXdGckFFK3BLTDkrMllhZnFZM05HTzVGU1JnMkxNelM4OHVLMHZVVzJjbmtxSmpLZ21rc2ErVVEwQTQzRG1mMTVCSVprQWVvNDFXT0hGZU8ySXMwRzVTWkxGdnJodFRNM3NLN1FSa3dzb0hBZmpxZWlxM0lTcUdGcDEwYllyUWQ4SjljR0c5OEJwVGhqYlhzNmxWQitEa0hYWXFRVGlzQlptMkQwV3c1eXFUTUN1ZHJDaCt5ZldlQ1NQQXJqWHdZdmdQQ284clVHdTVNZVVoYWJ2U0doM0t6VzVZeXNmTFV6amJncTJzL0VxVW15NEF1ZDdoNVlhb2NZbTlRRlRCZHdtTnNGWlBYZldhNXVuTVpKVTNsN0pDdk9SZ3poTDlJYnhXZEY3OGxvNjVLcFlnWFJDbjVPY3dZRTR0d3BDZXZOODlSeTFDeWRKNmgzZWRLZzZSdXJNOVdzb0Q1V0pnMkRCem1QNmpVenN4NjBoQzByMlV5dXpraEgyeVV0U2wwN2F6RUxHS3AvUUgyR2JOMWhRYVRpaUNLZWZZQ2pLeG1jNmRUTDgzMzdidlNPcHBZZ0FJQk45ZmV4elBWMHV2Q1JmbTliWDRWMXpTMk8rNHI4WnJwMGZVNk5Td3ZkTER1enNYcWZUc3pQSVJYaHM3MkpPU1N2V3pPWlpKdkYvUk16aG84TVhCcEx4NHJXTnpzalhDcU1zM2FNbTc5a2dzZVdtTVNNTjVsMHo5UFdyUXNta3hZWmhZZjFkT05FM2VhaUlCNzJSa2N2S1pFd0RNYTAybU5qamZtWHl1TkRwVGpFN01KeGx1Sll5YlRGNUZNOENFTlRxSFliVTJ1QmZ1Nmk5Y1VjOHE0bklvRHpoTUNGeHpYK2pkYXpTT2xIUzFXcEYzYXEySkRsbVZKeWFLY2FsS1dOS1dEZVpsN1lyaCtreTV4bmh4bWo2TU4rNzN1aDUzdEtqc3UrZys3d0FuczBTVEhNNEJuWkRrQ0t6R0trVC8zUFg1QklnZm52WGUyZHlDSm8zQ3FjaFVKamZHc05obzVPYkY5ZGNaMlI0STFYNFpmRkR4eXZoSGI4cS84NTBVM0NrT0Y1dFpsTHpJcGJTclA2Z0dqbkxlaUZPb2wzR0ZMWC9jOVdsM0IycHFrL1pSa0J6NkFiN0pNVjM0clVoVVRoczBmdG8ycGo5MHVLOXlSZEV4MWhFOCtUN0RSdjVGWm84U0NhYmR4YmhPb3k3MlZkK1VYaXIweENMdFdmK0RYcXhrOWtURW1OMElkR2Q0Z01DUUt1UkZTN2FEeHdoNHg4VzYyN01SM3FuQXNKcHl2V2lPeGdHZVA3c1JFdFJVMFU1WnlEZkZsOFM4QkhMUVVrVXYzbHYvTGo4eFE2MzBFdklhcThQQWhGYTFMSGs4V2l5cGd0cVdvSzhnNE5YNHZmcHBGbnFJL21NN0g0ZStUTFNvNGlIYWVocTNqY1RjOE5qUFduODZJQ0RBLzBrQWNKM1BuNXExRmVsOVQwQSt5RHBoM254RFNxVS9ObWNsMXlqWVpiTktzcU9TTEIyWXFkY09OMXRrZWxWKzcvQTVHZXZJc0xUTVpsQ3JwQlVuQ3NERlVKWFluNC9NUWtjR2lWWjlvRmlNWTJ1dW1FeklWcE9nbTJXVmlWVSt6M0Y3VWJEY0Z3NHQ0cXQ0L2RWOXdGSFpNZ1FYa0FFMWdlNzg3OWdZOWVmWGZpeGZuVmRqNGpiT1N3dEpJN3oxeDBHcnlNOEl1UGZJU1dBdzR5QnhwVXh1aTJhT29xVkVhbWhjZUd2YkZyV0tEVkxWNjNNeDViVFRVZDRTUk10bFZNRXdCSnhISyt2REJlWlFHUTJOSng3bWlLRTR6OU0raXo4M1JQNUZrRVp0WDFPUHc0SVhHMVJYWmtjSkFURVB1a2Q0RDRwS1RRNVdmMkZWNlZqQ25zcExQLzdZZUpBb2VHRXpUODNZT1l3THdHOG9makJxdDBrWW00dkh1dkhld0FoeXd1VmFKemRxZUlCN0NGbjFEQW41ckpYUjkvT3hteFNlbzdxYlhwaTh1bFNsVDQ1aWlLWElSenRhMVBTMGZhYnY0Y0I3eVZEQkx0UnJXV2NieE03YmRNR1ltb1NVdFBTaHpmM3I2VVUxSGpveXM1NmtTeDhuMElDOWpJNE5SZFVhNVZXWVJVSDMxMmROcFZ2bjF6RWdpWGVmVXpNVllObzlsWFZoOXdkRFZLSkJ3STFjZmNHRWZzRzVvMlRXTFNyUkwvSVdYQUdlVmtvOTAwTWlTMDRVb3ZIdlNtREI5ZFBoZlIrSk5lUUluY1lwU3BlS3J1bnNHd3BpcDJTcWRGeGxxWTJoaTBiWHhTSzZOTTNueGNiRGZ6cEdFNU9tNGhnUGx4RlZMdDZXSHFUcXVIVDJNZmhSSFl1YWVFeEU2Q3Y1T1hPdGY3Ti9FRE1ud1M3b3FmMHkxMFQ1Vy9EK0dKT2VyT0lKczJDSzY4VnY0SlFHbStZSVRweU55bGdRdEJkZVpSZTd5VERxaGNxbXpWVkdLNHpKN2FBaE9MM2tpMHVjb1Q2ZWt5MzR2eFZxUStYaktZUkw2RTJiQUI4T29kVk5GZWdydmVBcmNncGd1RFM5VVVrWUFDTk5MZU9UQzY4N0lSdjZScC9UWjN2S1pYZkxHaFEwMHZPNThuWjR1M3l1RWIxeFdZOXJ5SXAvTW5ua2VXQ2I0RlBYa0cwUjJQZkVwdGJtUlZKZjBZeGJQdHFNbURQZFFUSmVjWmZDclUyYmMwaEU1TERXRzNjV096YjhLUEczUDVHWkgwd0lKUlk3eUVBNldLbE8vVWFxOHZtMFgzaW43OFV0c1JvNGpYMHBvNHJyS3lVM3ZHM3lQZ3BKdUNqMGhLUE4vTUZRNlVBMHppTmhwS1pFQ29kSVpZS2l6TFlZdnVWWXZnUWRVWS9hVU0wNDdhN0E3eWpHeFE0RzgvaVpmOFJmY3lPV2N6WHpra1R6cGVpKzVLT3pqUmVuQ2hmWGZ0OEMvWExYMGdHMTN4RlFuRHdUTkpFVUVTWUo5NHhKVzdtQkozbTFSTW52ZHZ4WXhrUExPTFpTYmNiTVVMZ3ZlY0IvSWFwVmNIeHJxWHFOQjdMTTRTc0w0MkdtZjk2bGo1VzBlUis0TXYxL2JYZERuaUw1MUhPcHVwK1dIWXk0dUFWazhJeXFXNGxhdnQ1bXF2amhQaFkxN09tNnU4bjZKRXZxcGxjNjJjZXZwdURnMUJjNW0xY3Y2QktidnZmR01HRDBpN2lYV2pYQTNTOTNNTkd3NHNQQXhJb1dNYzMvRFBlSWh1QVNUbmFzRTlsZ1VNSlJtY2QySUNSUzdaTTZEcWJ1VGlwRkhhOWU2Y3dLTWFzOWwvOTZPZm5NdkpEZ0IvTzA1VGpYYjZlcStlK1ZkOFYwcUdqMGRnaUswRVIrSmw2WTR3TUVQRlRXSXVKbGh1RHRWM0RuaTNEVm05VzFuVWtJbkViKzVzWlI3NWtieEthemZ1cUJVVS84dHl2T0JvbExqY2NvdXV4WT0uVkd3TzhNY2FwNHpqcjdYYkFsdzVkeUhhZ2tkamxOUlNwSnF2SEd6ZTczOGE0QzhrT0xBdTRxLXdTRWlTd19rN3luZVdJRTJNb2xpTnBBVXJLMUE0RHc=