Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/hor.php?T=A 926e2406-f1a1-4e67-b478-0ac3b0ce8bbe_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuSlZESWhJajE2ckViM2hYQW45U242V3VpYzZzSHMvT0lHVDYrNzJrNmtWUWlwSGN0Z0NaODZxekdjOC9OZVFVNnlneVh4bkcxdkE3alZsdlpWRWJaeDJyN1I5ZEZwRENJWkpKMmFKNGx3ZGYyY1A0RWVBMjlpeUFhQlo2cnRwWjBrZjk2VVRyS3lieWVCOXhlT1o3Y3FJSnVELzZENlY0V0tzRXpNUm1obi9ac245YW95UzB2cVJLWDdlQkdERFdrVXRLR28vdktNOC85d3pBdGcvUmFVcTVtbnI5S2UzdUFlU1FwNmVEVkpmMVJYQklBZytEUTlFN3cxcG5Cd05BNVRMSXR1TUZJVHg2RVlab3BneGdZdnNUdU91aVpBWFZOSXQ2QWlwTFVVTHk2aGgwM05ENGJBZmdLdjJNQU4rZzZQeWFzRHlibVh5MWEvOS8vVmgvS2U1b1M4WVd4TkxPc0hTUnRSV3JVWmU0bE1pQjE4NEdkRlRWMlNWRklEeElwOUNjQ3FQQ2wrUVcxZDI1K2hpNWpWbkkvOUNVTlpWbUN0aTJaL0xob0RNcUhUQ2ppb05uSGpuNnZ0SjhEUk5oTG5FczZGU1pQSFFRNjlBWFMwVkdhM0lQRnlZOEhIYW03OFdvQ3J1NEkrQVdOVERocWYrQXpPZGUya0NaeGdXZkVJejQzUVN1OG1ucGZPQXJPeGtJdXlCby9VbTNVYUVHZnNaVUs0RmJOclVqb2YwMlFJOU9xUTdKdXJjTGVla052c21LM3ZnbVprR1hiSlFrUFFzcE9NUVYxSFdqVjUxbWJHV0xIN3E5VHVWOW9kVjM1Uy9vSGVWK2lEY0xQd2xwRHV6VnN5VXgzQ1E2cCtwR3JsZ0xHa3BwdXVpT2NGY1NrQ0k5MFZHL2J4dzhPb2w5amZhMUFBQjNrV2F6STlRdnZRRjBBTS9wTDBXM04yNTlOaDFwcE1rK0diQ1RLWTh0aU83NUhReWF1OGo5Q3QxdWh6R25pQ3RHMllhZjdRYy9lbzhkWHVnTjZ4ZnRlSituWTRwL2FDN09ac2J0b2lxWjVOb1pBSkRxT29UZ2h6MUdxQzVVY3V2bnc4dXN1M20vVlhLM08xMElWQTVhb1VvZ2N4emhRRFZ6Z29RSERBc1pHU3ZWZytWQnEvNUtVMDZlSnZtWjFoTzBSQ2ZTRjg5Y2tYK29naDJ5dEZpWTFYeXprMEMrZi9iR2U2K25IaEZnRURsNTlZaEJ5TTJBbXRHY3pTRHBpM1JuN2VzNG1nZUs2dFpYTFFrd1dtbHh4c3kyY1cwT2g1Zit4clRIYldpUk5zWWtTTU1BNUxMTW9MSytRVGNEa1AvUEVwVFVsWUNVVXZVWDlIVnRkOXBBbmQyMkRUeEtobnhvYVcrbkFPN2VadVM5dSs5dis2eCtqTnczQ1h4QzlKcWtvbmw5TVVmdnpnWUI3eUE3bU1VNFdOQUhHSWhNK2dhREs4SkJNL25IZnA0bndydEgyWU5HRXpSZnVwektSQVRVbHJYVUR6UkdPeE9TaDkrdEJZRFJpd29hRDJZN2ZoeXJaMjZqcXdtaG5UeS9vc2ladnl0QVh4a05jZEttQUpQbWdGM25OdkVTamVveHVLK296Tk1sYjN1dWZyRm1uMDQ1aHgwWXJhVHQrdFZyai9lNHMwK0pvR2xERmVZOTlCemRyQVRIYTZraHYxRFZFV0tSSUo4UWpWeWFTV2J0TUJ2OE5uUEpOWFR4ak85RlM5bFR1L3ZYZUQ0aVRXUGJhMUxGY2tPRzFVTXBzcGh4blBzb3dJdS9EUGkvQ2ZJY3hwUHFNZ3U1bkh0V3grS0s5RldUWkp0NmREUTNUVGtHZllBcFZEUVRxNHhQUm54V2QxazRGRGNVZlFJY1JuTDVrMCs1dlpkS0NPN1dTdnNJMytrUnk0NGcwbE80UEZVNVFTb1JuSUh5TUM4d2JUVXNzSy9yY3FaZXBXd3V5bERnSWYrdC9DOHBqcVAzUVdyU0RUNEVJM3VqUEhjSXlNbGx2Q1Vxc01TRDh6YlF4azU4WG5IaldLWU50b3F1M1p1cGd2c2t2OE5IOUpZcE0vSlRuZWovdFgvSjZEV0xtY3R4MUVJR2w4dWxORnZnSERpWnIrZlI3TnpXYWlkYUc2Y0owaXU2OG1oQlJsYTRtcVZUU05JaWphK3ZNTXJPYWV6U2N4MmhQK2JLbHhUY3pndzh1a0FsL1Foa2VhZnRQWFFyaGtmZ3dzK3BmZmc3OWNzOFQ3UCtGenJ5RW1OejhWTDhaSEZWVHNTNS9ubTJIcEt5Q1V4dUdrMDBoem5rOHdXQkkyS1VzaGdxZ0FkUTdHOTl3VTdsOEVUOUpvdVNkci8ycHFuMldoOWFYTmFOMHMzZDRJMGpBYm41M3E4ZWFRRUpTS28ydXBGVlgxVWhwbUlWNkx1N0hJTXYrT1BWOWR2Y2JqWEtjamFBYm1DNTNzZlZmU0tyRWJyeUVtbWdLUU1COFAvVmVFL08rWUgvTk5HYzg3cmxvcG1kTG1QdmJUUWI5Y3pkQ0lvNm83Sy83YmsycmFzNm9SaFFzY25BOGVBVXlsYnhEUlppVTQ2S1QxTjdQMnBKSlNWaTY2aWJtYjV3VmR2bGJPTStQZUZHUHFXbTZnNWp4ekxQV3FEWFVXZkN5eldSb285VkUxUGZMZERuaUFrZTN1VGdHMGJkMHRPUVZrRDN5WDc1OXphbDZUQzZRWStaVVdGdCt1MmozZ1ladUlWQWFKWm1DV1BwaUFNSUFxczJrV2srQ2Q3eTZOMVlwek9pRmQyeHhNWCtiRmJJZUIrbzA2SEd5VDNuV1I2QldLaXUyTDdQYU9vVnpyYzlMcDlRTVN2cng5dWdlSVhBNWNOaXlpMmw2SG5NekMwaE15dEtlUG8zZ3dHOHQ3cTgxQ3hEbXRMUHlnNGJrSnFrU2RYZThpdmdHMVg4TE53dGtrbUczbnBxc3JJQ2dYWCtKKzFWWWlVcWFFaTl5elBtN1lkWmxrMUsxT2dXVnU5c2VDdjVGZDA0SUtFcU1ZcDl1Y2Z0VkcrU2swY2pHaExtcXZIRjFDaEZXd1B2ZHIyWWZTb3pmUDNESVgxdWJySEdldGtQbU9GTUZTUk05cDZBNXV6T2c4ZDU1QW1qRHpMUXpKelgxK2RzZVBVVWZrSnZ4dlpJNHB1UXcxd2cvSXcreTR5UFhHaEo3L3NnL2VVK1NJZmlFWHhZb1NBRTFhUjh5bzNIdE9Hek1MMXpNSHBZd3JVbHpTWGtoNEVTbzNrVTVVWkFGRTJvQ2Q4TVBGV0Y2Z28rVXZ1K1RsRzN1RlBqVk1YUTEyZ2hBODIxVDZ4c0Z4NVNWZ1d6RzR4SjBlVzA3Q1NWQ3ZiTEpJbTRSNHMrUmdHc2ptTHBKZmo5b1RIdUdGakRpUkpaWDMzUzVodkVJZ3htc0dBRzR1ZU1vZkEvbHJCQVdsYmlqQXpaWk80Q1dIVkVkOXg5dG5vSUFjVVJvNVZXbE1BN1g2b3pUSllMOEFPSHpPbGN1N0hGZlZ5ek55NGp4NVYxT3U3cXphZ1YyWUNycHAvNy9jNkNQUlZGbllJM0FjWjk0UE10ZDBEOGNPb0hvSEFBSDFzcE5wY0tkbzRuUXluV2FtM2RZUEVhVE5QQlZJU1pLaWtZcmF4M2lIOCtpV2FHTkZ3aEo5Vk9PUWcyUkFFS3pGbXM2OW9CME5zdlM3VG1NSktiNUV0M0pzckZvS1lLemtTUFdRZk04RmxOQ3VPNlludjdMWTYrMlc1b2ZMRDhiVG5BTWxyMWd5UnNiVWg5bnBTRjVJVnJ1Wit6MTJCaUYrcU9UdTJVamJXTHlNTG93dDdBLzJYS0ZvUENXNzg5N2xXK1ZxcUlTSm9QUzA0cz0uTHl6bEhUY1ItYnNYVVNKQ2Zya3RvUUNTUEQtbC1oQk02d050TDJlSXhySTJuTi1vMWtyNXBxbERuZk8zRkUzNlVGeGNubUFfTXpxdmFwZDB5aXVnN2c=