Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/hor.php?T=A e8dc47d3-08f4-4441-8bf6-27daf61d34a2_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkudGNKRDhkUWtGc0p4WmtxaVhVRlRiR2d5UkYwY0tXNzgvQ29jT2cxYUV0dUpMSGxQZEhKZytBa09uSGpGS0hlQ3d6cERTdTIzKzRpODV2bTMzeU51SThjRk1tdFhBckl1c2tEWmQ0UXVQQTUvN2FvYjVTV2RubmFmMTlXYk1xQ0dKYmgxSkNQWTE5QnAxditvZVFIVTNpTW90ZDJ4T1hveElPT210ODJuZkU0TVVwQ3dyTy9lbmRMYWdmQStUWE52b2dQeE10YXdSSXVCeVJ3Qm9DMGVxanVVNUFmSk1iZGFEbDJscWFqenlGUVZjNnE3R0dGcUgzSU4wQllDeWZnS2NuSTNBWnhnbGJkRHlCRE1aeGpQWC9KRHIwNUo1Q3JYbzJMTDdMdVBSU1lqVTFvZDlpYnVnVm9sZjhBS2ZsWHFGYm9iaHhjVXlHOUh4bFg3NGNwMXUzWUVpTEtjL1BrbENvOW9NZEtmMHFmRkdJZ2hKV0Rzc1ArTDh4VXpBVEpxQmdWTU9sdzJaNDZoS3RUUVN6Z0VNYm1zNG0wa1g2bE9LWW9UdzdpaTN5cDNleFFpOWhxV2ZWZlU0UEMxTW5NazdMRjhYdEJoRmtrS3dLUTVKeGs5THNlOFVsc1lSRmtvUWRWR3ZEYnVSL0NBU2ZoK3NoUU9Pd2l1OEU5SG8vTVplaFhhVkFCeEd3STQzdzRGd09ZRDQzMGkyUTFxbkdmb0R6ZTdOSjFVMmpqQ0NDNWFJZkRUQWVBQXA3eTJDRzJYV0JqaUFjcEh6UzJ1VjBlRXBrMWsyeFpZQ21jSmpjcDlpcFpXTWtUNWdqZmh0MXVqdHlTV2JISUkvaFp3c2F0cFRVeTgrWGVVVzFPYlNxZjVmMlBTMzQxRzl5YWxwSlRESmtHMWx6SU95ek5iMGpQc1NIaENCUks2Z0hPY003UDV1eE9OVHUrcmhla1FIaTBRQkkwQmp3eStGSVlTcGN0Zk5jT3VSRHlKeVhuaUw0S1NzSjJMQjJPT3laeit3UVBaWFFldVB1UW10dU14VE1yKytCdlVBZGVwb3lleUV5QUVjR0EzTGxKQklONm03UzdGMExIVERncVJzR0ROaHl5R29UdUsrcXZWSXhZNEZqd254amRCb1NPeW9FclRJTkEzMEFxL3draG1iUUJtV3QzWHArTlZaOGRGRTFGLzJlWkdTekErUmg4aHhDaUdvYk1LTy9QdHozS1ZDUHRtZG1pRUlhZHZSRUtJd3ZrNG1aQzM5SHB0eWhmMHVFZFJxQ09OcW5ESlBwNHRVdEVBUERZR25mZVlkbmhKZXcvWjF3OStQMHFncUdiZFZkVEIxVG1vb2NPUGd3UjVuZjQ2aW91Ukt2cFVtWXZoY1ZQREZBenF5VVBNU0R2YXlnS1NuYnEyZ1ZDdG5nY2UrSENIdnA4Zm9zVDFCU0RlL0J5bldIcFFBMXZnK2NzQWFvcDUvdDBITEN4a3JCQUNBcXJXRklUUExEK2VnZU1yMStwM0JheS9lcXdRMDhZZkRQUVNudTlGN1dkanc5Q2h2Qy9PSCtBN2RFaGxnZHpHNDZMOHBaVUNNQ1UwNXJGMXNwQ2dTbXhFOWdFVDlNWnVCdVFrNTJKa2hyajYzTjVuaWpySVRuWlh4cGJLK3lxd0Mxa216M3dIMW8weFk5WGJxcGFhQkQxYk1zUGFZOE85dlk3MHNYREtLYWdZT3JlOUYrcXBUUGJPbHREWGI5T1loUm45MmZ1enNvSUc3YTc3MGtSNE1VbUxBd1gvYVFaMWpMTmxHUjBmMVQva2hFTm1xTlNFNFRNN0V2QW9OUzJQNFB5VDAzOTQwNHZBc1ZVWHcwNWg2ZytkMlZDbitDUGEwMjZhYmdOa3lKaG5BNmJqejBhUitnVDhvVFNoOVkxSzJVKzllcTJBRHRiMll1SWZDT0hsaE8xQXI1aXowd082ZTVwbFQ4bFJjNHg4QVhIdFk3dEw2Um9iSDlMazB6SjRDbzVuWVR4S3FSSzMzemRVcnRYNVFiZFU4dmJiWHdJVUJjMU9UV3IrMCtoV09XbWlXNTdOZzhPWmlSQkFzajlrK20xanBOYlM0RlJUTm5RaTJrUWFuYW5OU2FsUGgranJOWXJma2U2V3AvNHJ4MWE0eDFiQ2dNWDJabFBWWUdYajJFKzJUYTFJQW1DY3l5bFhYRnBoRUpRYmFadURyS3pTdTN0M0sxdE1BdmkvdHRUV3NBaU1lMGhJUUdJSVZhZFI0bVN2VUUrS1kxYTdMa0lkQmZZUVpmbG8rR1JPeFpKVU5peGxvbFJjTXovR1htQ2hhck15cnlZZzc2anFnSHgvSVg4RjVwRDhpaE9jVFZaSVE4M0FZdEt0SzQ4S3V3MzF4NFFPS1JoZGZpRTJRQ2IwTmE5T0JxY0p0Zy9qeUVQOElTVGhHd1dRR2tGZzg0Z0hIWXlPa0s5VThiUGhERFVRdVNDWkFMWWhWcXFhQi9rMnluU0o0bjliYXVNNlZWbVZQU2FoejBBUVRydmVxNngwYlRIS0hPemdHK2dIYXJWT09yV0VyZVFwby8weHhPVnZmVHhpK3dJR0pIMmh1VHlhS0xWTjZIQ1RmUzkzNVJjV1M2VG1FZnZOZnVvZkRpQStDTDlPbXpyTkU1VGthWjBWQ3dxWjMwcUl0Q3piSXh4b3RSVDlUc1IrbzdmMFEvaFViWXNuSEVkOHF3KytYTWRQdWdVUXZtYVkvSm1hNXhIZTFldWFyb3JCRmszRW53QWJGVVB4THBhVjNYMDNJRFV3ODlJZkliTXp5cWk4LzU0cmh6V2xvM3k5U3JER3ZxOUR1TWVFemhmSzlkMDQvb2pjTXlBWUxEZ09KMWhySDBlTkpQVnI5RElrWlhRWXN1RlI1N3E5RlpqWEFZaGU0RGM5Zjc2dEpsRHZyZDV0S1hwVEswZlQxZVM1QkNlalNVaFgvK0gzU3BTTEJpaHd2SEdrWmk1REc2MDFHUW80WER2RFEzNGtMMlBnSzQzSmlhV3JZMGpVMzc0THcrRm0wSlQ0UUdIM3JhNi9TTGo0MXdTQldlV25XdEdYakJKNXZxQUJVdU5ZbGZONzZhRVZ2UUp4YS8ralpkTWRxR0lPMTk1RXlveTJPYzV0ekdTYTNwOXNKek12Syt6SXdHOEZPa2xnclo1Wkl4RlZyR25UWkNwMlZuUDE4VWVnMmVYQnVaMEtBUUhSUmFRRDFzc1QxRDJyOEtOYTdSbFdOS0VkcS9DV0NycitEanc1T0dkSm1wMFJvKzN3T0ZpMCthVEtGQTRBSVZwQkNlQ0dScVpNeGlycGtQVVBzTENGQ1owSGlUSDQ3THpSYVZkQXl4d0lYQXhVU3NVZEN1RCs1KzhwT2ljMXo3eWFWSnUzTnFmbFJKR0JFZkxaUmc2a1lpa0QvSGROOXdVWmliTExLUTVsSVZLMWw5YlVsY0tRYUJ3U1RHKzJXU3dIUE9hUHhCL3JIM1FNSnMxRWoxR3J2TkVmendNM2xvZjBaOWVaQU9JMXovVmtjaXZIU1IwaVBSUkc3R2llb3J0emNPeENkVWpJVjhlU0xiVjluSGlYQjRWcE1VeWVvNE9yVkdSVElKQUdoVDM5Zm1Gc0xHQWVBZU1UMmRScDUwOTU2VzRZZjlkTGVPRzFteld5NXpqT2FhQzR1RERtanRzSWlMVzdDSzNKckd3b2YrWnJzSXB3a3d3TnNieVpIam8zZUVBZ2pJdVlsZDlmZVRLNnRXWjZkNGtYOHd5aVRxK1ZxTlBRKy9zYjhjdE9qcG84b1hoZUZaU2ptR2EyZTVzdDVTcWV6TE5CQ1ZiNjZDcGM0THBNVmNDemdJRm9YUXFuV1F6Q05RSlFiSjZ2ODZHVHhVT0gyY2g0NlYvTmpGMD0udXFVOHpGYjNSeEFFWE9HQzBuVEQzLTVBNDM0UE5MVTBsR1NQejZkMjY0amtkRzB2WVdRZ3Z6Y2hvQzYtOFEtUXExbW5vRWtwMUtXY0ZuU0dBUWJheGc=