Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/hor.php?T=A 68921a71-4a1d-4218-a390-3004587a0ac9_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUjlMc1k1bVN1RnJ2Y2UvWUtLTXNzNEhUSTAybHhtVGx0Mk5ZRkh0VDhGWk1LMlRyOWIvYkNvVUNrS0ZXdnNSTVdKbjZKMkdsMnFFdW9SRGs4M2lGRkV5cXU0d25tNEQ5WGVkNHNDMllXWkZwT2ZoalV3Rnp6MG1oenZRY0lnVnVFbEpRKzN5WXNiV25wMGlQeXp5bGErWng2b0Z1WjgwaXBVUGI5MEJmVkswR1FHeUcrV1FlcU9aaUFnNENTL0pLZUt2V1lwMkR6Z2xqbUlmREwybURmaWxheHB4Wnk5R0thUXExRlp2dVk1V0xDc1NsbkRyM2g1cWFaMzh1SnJEZVExa25oay9GY3hmYTFMNm9rVDhDeFJqVzZWKzN3TUpiTVNMUW9Na083c2VXcU5ra3RuYm1DOUxoNmZacVlMREFvanZ4aGRYZ2k4OUdzWXlUaGRzTUZZTzhyNElabnZjaTRDOGNWdXU1STFwb050YjF6cktCVnNDTzlsaXdxc1dqNXFQSlpkMStzQWhobWZxQlBBV3UxMmZQcm0vUHF2TitsUVpRUU8rYXIrcTh6Vkw0U1Z2K3NyUVg5VUxhSWFIZnhreGVkZ3NZVXJ6R3pXQjJ0MWJkNjFtaVRJeWgwVllBMENva3JZZXZMUG1oZFVoc3A1RHVhdkw0SW5nUEo4VFZRSkpQd3JlMHNhck9ha0JJS1lsME5vSmlaMGEyUXZJSFZrREw5NmNzM0M3UGdjWFpqRG4wRy9UMmJUdHEwR0xmbGNKOUpSVkpmVXQ0c0llbGNyZW5sVk1iSGFydjJkeWFBU1Y3WmdnOXVkaFV0SkJRekRGeHRjTHVnT1U5cFU2bU5ZRkp5b2F1Um9kcE9Lb0FjUTY2MmxUOG14UG1IaGFCdE9YWnpHMnZxeUtHR3pjS2hpSEMyVTFJL2Z5eERiWVFxT1ZRK0dQRjNSd1R1SERmM3d5R3c2a2FBU3pwY1JzQ2Z4NVkvK2ZLYXdyQXRUdjloN2o2R08zL09RanZzcWJkWmswWDFvUnNZN2lKYXZTUmpieHBxZi82Vk5janB5VGRaZTdicjZHbWl3WUhzVDJCeVZHQlNRU2txeDRZU2lmYk90di95RkFHdE1RRElrWGQxMXZDVHFrUzU1bVcyZ3YxUlRDaVFxT20wVHEwazFJR2xwOFBGTE5sWlRUQ25YaVdVdlYzMGJoc0E2OVQzNURlMUpZdWhGNUNqOVR4OWEzNG5XKzUzeGpiWE83L3l2SnQ3VFFVaWlGT2oyalBXZjErVUlaWEs3QXJYZlcvNC9zNVVWVkhCREdMSXBrbnRVU2pSWk1BMGF0SHRxYUZjL0RZT0FHbVFJQ2ppN0FDWG5qZmk4THVTM3h5VjZuLzVLTENIYkFidFN1Nk8wcTA0ZmxZMGpSQ0d4QjFKU0lhQndKdXh6bnJNckQ4Q2lDUE5yYmRaZzZJNFF3b0JQajhyNGdHSUJnc3FVTmVvY3h5dmxScmFLYXZ2VVhZYUZDdW9MSnI3Nzk4NVBtNDRaMVdNcFhNbjdUaCs1dWdpS1M3TmVTT2RzeVl3QkpDOXE3V1hsWTJnM0JBV0hkdXFsM29lencrVjcxbk1ldkhGUnNjcmlCMS9WUnNiUjFmU2l4d0NLK1dpZGtkYmtSQmYyclFsdDMyTXZxZ1VUTzRhTnJmenE5S28yVHRrRnY1Y3J6aWJ4aCtlZjFpODY1eURYZzRaNXhaZnpTZHJ1TklkZC9Cby9zOHZhV1pKRll2QTExK29JNWdVTXZqSG42YmFMWUZRODZYeXY1UHRyempTWHVhV3MrQmJBRzFhQ0l3bURlK1RGZkVMVVU1VWVLcndzb2tmbEZMUGx4eDVSQXJPTTFMVVZHVVQzTW9lWExBcERpcmlQOElNMlh6bGFaVC84RTZEZVYrYVQ1bjMxY1hxbXBlN1pTNkhpRDZCbUsrSWtKazV6SjJrVGt4VVBobVJleFZXWE1HL2dvMjlPQ0pZU3Z4a2lydlRFaThLbzU3NjBHMVFGVTUwNDQxWTk2Q0laOVFuWjgrZSs3dm9CcWxlbnVtVnhFMnhCWFVPVnJCT1VURytwaE1GaFFuUjlaRjRyZlYzaVBsRG1hd2x3eStzeVhJWGpTL2hpb2YrNEJQekJTQlZpOEFmMWtybVRPbWdFbGRZOEp3N2l1ajAxcGhpNEozMWZCRGFxZDJBbU9ra2h4bEtRSnAvamdzd3oveFpCY1BmMDc2NmprdnJtTmV1ZHpmSWZzc09zRmZJTVlYaTZNRFgybzdSUzdrUktiaUxvODJjdERsVXYzU1R1R2pYZ3NMZ2gxa05YY3dNYzZQaXRPbU5sSjg0TmlPM0NFVVJzeEcxZmxsUk1NVnNTYU5hNFBXR0JWYjBnN3VKaTlPQ1IwNmZjN24zUXlNYzltdGNNeEFQdGc5TnV5Q1FPVi82OHVmRGovWnlvQURQdlpvaHVvbGd1UDNVMWdRdzVSOVNueFZ2cnFjZDlOL2lPYmtGLzc2cHhUamQwbHhQWDBDQ2taSVFaa29uWkZzcmVJS0dacWZuUlBlbVdSck9ldGQrUkVvdW56Q1JvTmJEajRsT0psbjczUHEwNnFhOGpFWDk5V0YrelNKNWlhQm1xbGhKVE96SjdsU052enh1RnVwUC9xbi9SVHRyR1BCSHVBL0tGdS9tY1ZUOFhSUm1PMzNwdUVjaDNmZ3lnNzFYQWNWSDN3NEc5dGsyMlk3NUR3TWtmbUZBRU5LaCtwRUVaUHpFQngxdERuYmZjd0hNbjNWQXk2RzRFcnVOdEZEejFESzhLOEd1aVYrZnFaTFhTSC9udGNqUjJ0TFJjNG8xSVpuRE1KNHJuT1Q0aTJUUkozZExockltYVlsWkdBTGQ4eC9OZFQvUjFtdHRVelA4Vk1IWTZKNm0wKytFeG1PdWtJZVdHb0tDVzExU0VCakNrZWZtRkh6UU1LcDFsYldDS0djektmcDNPT00zVkF3bHIwRlhSa1JBdDJkVXVmYkdMcGtZZmhMUFRCNzRobUxtQjk2bzJDOFNSM3Rqb1lScDNTcHdmUTJsbXEwUm00ZlQ5OVRReldrTEFJSjRuZ3FDS2dlOVVGYkkwWTBZWFZQaEZNRmVYZnM4QmFVTUtZVDFEWmsxalk5S0J4WXVwcjdzdEdjM2hhdC84QlVRV2grbFZXUlo3NVBGUkhmM2tCQy8vOTVzV3BZYUhtZUx1VjVXYUZNdkZhS29tRGUvYm1aMnhGNFBpeU5xTlZFOE5URHZ6bGltaUVUUC9HMnpVWGVYQ1VkdFlrdGwwYkhjYy9NNkx4QTJPUHFYOG1kNndwNlcvN0QxanBxNDhldHY1ZWJ4eE1CREtCTHVVUk5UUzBJVklJUFY4L1lPMlRaczlMaVdIWVp4Wm03cmF4ZWJlZUFQcVFIY1RSRzFEY3ZaSmVTRVlqL01LcGJGVFV0SUMzUWZia3dwY3F0VXI1ZzhSTGJoRGJCeUJHNFczQzE1YTZ6OHlCbWY4N0FyamNSaTU4NmhwdUl4UldsejhhRE1VK0JrOXJ5VU4yMUtPV2M1Z3hhZC8rbWZzREp0TEZ5dHJYK2N0ZDJqT0ZvVDVYQ2lUTm1QM0pGUHBjci9JOU1pVWhJTkZydXRuM3FBNVl6bE9UQ05VZnBreXpJaW9TVjhBaUk2RXlWZjhFYkkxQkVuaVB2RG9QUFBOOWFOSzJkOXdMQ1B0LzRoQkhHamhwSmtrZUlOTzlrRXBGeWVGYWl5OW91ZnRENXR4dFhwSzg3UjU1U3YzZWVIcUp0UlNDYjQrUlQwTGlVSUM1OG1TMFo4ZHdkVHBRSlZXbmdxa0w5cGdGUGdiVDZNc3oydEluLzhSOGZGaElkY2VoY1Q4UWtCV3RMT0NBcnlTZz0uUHg0V0NGSVpjbEJWZHlOZnB4MHhWbDZqaU14SVdqWjFwN3NfNk82aVZwWUFDUENLSTY3QWFRMm9MSWhkdGR0dHM4U0dUek5RcXcyLVMwQTNDNTI0RVE=