Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/hor.php?T=A 70da13a2-975e-46b9-8010-356d29b72ffc_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuR2NjcFY0TEt0WnNOVERQbGNtSlF4bHVXbFZMbi9QV2pHcDBxSTRJQUpPVk4rSGVERXZjWGZGNVgyVXRlaU1EQzdGYy9iTWZFL1ZQMG94V3hGSkxMamxQV3VVSm1ZVytTNWpHUjNFcVUzeTQ5UDY1dCtzblZyak9QclBzZ3NNclJ0cU9kUXVZMDcvSThSNWhIWmpEbjIyREx1MEtCV3ltR21sSUNpcFFiSGltZEE3dGdsekg1am9CVnlRNlRnSllPcWxRdmQzU2E2SjF4NEo4SnM0T2ZvaG5xbUpxcFEzVVJBeW1qaUhBNkhyL29zVTNHT3pXUU40V2xXTHlKN1Z1Z0wyZjhOTGJxeTBkTU41NnowSUdJM1VpOE5iRnFablZPdktqUDFPeVFMSnBaeERxZUlDbnA1V0l4WndzUHpGazBhTGw1Y0owU1haclBaQzJYOE1aSVlmcXhUa09NRzJiOTRaVXNIdnNmNldaNTB5MmJiMVVYT2lUczdsbFB5dkRreU83L2hhcEl2QXJwL1NjSTE1SUhWdUE4WGgwZUhmVHpDSEhFcmYzQWRlbWREQ3dYR3AxTGc3RHRVcWl1cjBuTTFBNlAwdHdsckU5V1E5Ym83LzJFeWp2YUpnc0NwTW50a1NKMW03OUZxc01OOFM1YUYwaEo4SFlVTEdIeStEeG5kVUpwWXB6dGVvY3orQkZQU0c1bFU2STFTNFBBVkxSTVVkdHZTRGhleWxDVUtualE4MllYZkdOdDR1VXVOZ0paL3E0VnVFa05KbklONEVPSFlVWFhJdktCZ3BWUVc3MVJzTWpwL1BxZnJySEF6VEtjMVdqV093dGpINXB0WEkwY2tGN3lManpScjdvYXcvV2ZFaW9sZmdZNjdRNWRIc2M0K09BSTlVTENRbHY3ZDJmcndkdGM3OTg5dmQzZ0RmVUJiaUd5YVRSeXhsTTNOU3FBclhDVVV3cnpuRXRvUGhwaTBsbFBxRC9vVGl2NXgzbExPd0YvWUYrWlppdGpRWENCZzdnZEt6bGpIcUExNk9uV3psZFBmbVNzcXVOM0hGMTAzcGlkdyt6bWMyS2JBbjJPckJpSktjSHpGT2hIellvL0hPM3YzQ05jYVhHbWpPTTdxT0d5Nk0rU2dKdEU0S0VFY1RzczJTUDlRRjBUVVhvMEVLWHFaVGtHeWUrWlVLL0VSNHd3RUsyVDBteDg5YVlnZUNGNUkzaXlpKzZPZjlYRHd4TGp5S2srSzFxUmFhZFd6RG9MWFJpdFlOYldlaThVS2cxUWNUdHhZV0V0Q1VhVHdGRzBKM0pVV2tyRUh3dlFJY1QzK0tjZ2Q3NjJ2MmRPRWUvYkNmK0xqQWdLYW9KMWpabitUd3FrWXdGTTZhYldUZExJb1cyd25WZ1RpbkRMVzRiV2FXUEdLY2x4QzF2Q3JDbkptY3Z2dlFNNk9SNlRKdTQwNEJrY1RuNFRQVmNXbUZrRjZXQmZrTlV5VzIvazc2TEk3RTZpa1QrVzkzQWJPR3Qra2tSc0J3b3pSR2pXNjl4dmdRZmEwYkVIeGFRTTVhZS96Q2dZSzIzTTNneS9lS2NnUlphUHFQb2VPWC8yUWl0QTJUVXdDYksxWXV4RUNuRjVnc3NQbXJhdE9uMEUrcEYxa2ozM2FUaXlCaEFXdnhDelpybTVVaWE2SkZGRGtUTmxoekFQdktyZmloUkJwSEMwamdZcFM0RkpxRVRJeERFNE1CQ3ZaQi85bWFKejhhdWNGOXRZTStENHZteTRpOHlvaGtGM1NVLytuUzRQRjBZUGFlQUU5VWd0LzhrRGR4ZVdJU1p2Z0RuckFYWWZ4RDBQdVNaZGcyY0RKZUdyaHVpakxYMnVaN0MyVkdIWEVtSHZBbHhVb25lMUFncURqZnNpdXV1em5oVTdqNEdXbzFPTWhXcnU4SWs4Z3R3K2xuSFk1akhqcVFBM0FYamdUalZWRzJsREEvb1BJdzlLUmMxbmZaeUxOeFZwRHhWNFdYeW9pUHdiMWdRc1NmL21sNEJqODVuWVNWak1OVXIvUkNpenFZYkJJK1Bvdll1K3FZTXh3N1ovUWxBcEJxazdwd1c1QU9UZ3hseUhzUjNtQ3FNSkpjM1BBcm5vQkg5b1ZpbDMzRS9icnc0amw2UXpObWhpRjdxSU5xVDRHWWxRQzY3alNqUElOUmkvZG9MMEhYZmEzQk1EalpENTJ4Yjh3WDBhSXBXZExCQkt5cFRQNDN0bThYWDZZeloweGVCWnlTVFkvVjJ5Z2NaMmlVc0hSU2FMa0VoQmxzaTNxSE5RQXV6TjRudkhOV01hR0pGUFhNYXI0RlQra082MWUzdTQ0R0Q3THMyamFPd1FWQXB2VnNyQUFuSTVEY2hoYkJ5RDZ3ZzI1Ky9ZaC9oODI2c3piQjRyZkFZZ2Y3SXc2Rlh2dVdsT0YzU1gvQnNQcnpqR1BUTXJmcFpwbE0vM282dkJzWmw3eW1HanR0bmt3eTZQaHJXcVdHRWJEL0I3ZzdRSm1DQVl6cFJneWdhWmJTTHlURVpmQVJiZ3RHMlRrTm4zV1l6NFQzWGZlTUt5M3J0S2VVMllZTmEweUpwUVBGcnYyWkZvZkFOM003bnhjZVpwTlJKZDVOL04wVGt0YmZYZGZ3ZEJFWVF4ajlVN1ZIalZIa3VkbTNnS3JvTEdDYjF6K1kvTFhLd0ZiVEsyclFTSkhZTzFIZEVyWU9UV2pqOGdHL0VKODVuY3UzNDNpaFQrVHlpRzl3WXcvcng0TGZyK0VtQ1VwVEdtOTgyYjVqc01ndjhlVGxjcnJTM1BCSnBFL2lvdmVZT21sWUZZc0x2V3NuRko4Qjk4QkpSMGZBNTQ0cEsvUy9DRGQ5VUZycjMvZkJXRFZvc0JKdUJwYnRhSHp4ZzVMeFhYOFdabnAyeTZKVHJUTHl4U3VoeDR1U3lMc2owa1diTU95TC9wVVBxK3YwOEEzbGRsbXc1bnFoVmltTUwrZU96dkRvTXF5WStyOG90VDNxeUtET2crVVlRTW40UmlkZmlSeGxnYWFDSWEzamh3MW51OEdmN0ZXWVNuODhGTGhvWG9Kd1BkcHpxMklodjB0UENtTEpaQmZPenprQ3JBczZOTjdYa1BVSWh1dDhYSG44dVRQWXV3ZHh3YVl3NEJEU0hJUGZlbkpBN0liZ2JzeDl0RTk2WHhJcWl2QklHU28rY0duVHZ3WG9VTDBvMHV5YlE5QzQ3Z1NzN2MvV205RGFTanNCN3k2Yk5mTk94dFhFeFdIUG5hTVNKVmJwTUZtRnhmU3Z1OENtU1BYV2FxYXQ0UlFZVlUvVm5mU25BVS83OFd3anJGL2ZrMTRhQlRrUE9DclBpSmpDNEExUGo5ZTBSd25DUDVOQzJzQ1UzZk9RS0pNMWxYZTdwUHFMMytoL1d1Y1ViU3Z4VHdnRDZWNGVrZ0NMdGZ6ckVYc2dXcU4yYnpLcm43MWtxOVVwRVhicjl1bkt4aE9IbzhmdnkwcmhWQTZ5SnhzNndJYU1QNTdONFc4Vm0xb1gxRHp0S25kd0puYU03OU9MRmF2eEZKbVlVdTd6bUJBRSs2SmVMYW9Vc1JSYkxwRUlBdWEvdG5DdmxacGZKdmgwM1pMVGtBdDVkdDNLNlBwdSsyY3VWUXVQQ3RTQ0xjR1loK2lDcVVuYm5mUldLNkdUN3R0Z1Y0N3Uxc2Y4dzc4MXNSVkxrWG9DYS9qbTVUc25IMG91WWx6TFNsMGhZczR5aVlwTUtWZlhiamYwNkJtQ1F1ZGFYcXdTSHlueXpvVDhhVk9hWVdwc2t0ZnNGWFVnN2J5MmtGNG5XckFXTmVBcURPNnhQbkg1akR6eGV5eEJtT20yVnVGTFN0ak9ScjRLZDFJVXphcEdEUGsvTT0uY09PVFlWMUVYTC0zd0h1elV3bS0yb1RIQ2NmRDZ4ODltQVNIZVc1MndVVmNWTEsyVFNRUDM3bzdwN050NklJUkRLUFlUSnNld212TXFLZHgwN19Tc0E=