Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/hor.php?T=A a50c172f-ecd7-40c7-8d36-d8ad2c0b2da0_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkudlE5NWw5c1NRcXhpZ2hpTlYvSkFRTUZRWHROSDJSZDhmNmxnNHRyMDdHM0c0d1FlTEMrcHJvRlBNMjRTUFNweVlIeVhRSzZ2WFlZTFE2MU4xS0xEMlhEUG1OcmRFTW9peXdiRm8xV1hBOUlYc0FjTWQzZW95T1NJWmRiYnZqcXhRbFQvYlRRdkgwVkhxbHVMQTZFYnNrVjlDaFU4dGxHeER0Qy8vb0hnZ25XV3lqY3JPa21pV2VxbXhIcU4rTmpQZllJNmNxdXRYeG13VFBJTGZxQnlxVFkwdXFkSFlEMC84cU9GaXV0VG5FVEdlSFlTczhBQWZYSlB4QnVsMWRVOVdqVVFhSVdhTTdCVFNZVzE0S0VSSFNFVWVPNXoxZGpNK2sveldkVGxqdXQ1cWF1dzRMbVIwczRjb2VOa2Q3UVRxWFhZczdCRXRQTVVwV1BqajdDSHBLa3ZCejVYL1hHTEVLbk8xZGJFQkZhV204aHhMb1JhMVRQOHhIU2kraDRWeXdYMjR6U29Oemt5TklUZlhWT2VKR01ZWXZZbG0xL0lxV0Q5eHRtcjJ1NFdDSnh5SG9GdTdGTDN5dGg0Z3FMT3IrcWF6MWVHTjdwZWtBdVYvM2VWaWlJY2lnL0xZZGhKWElCcmJOR2haOWFzc3BWQUpVTlhCVEpYTm43b1liMG1WU2Jud1lOV1M4NHZiY3lxTmZteVdGeG5vanJ4NU1sY0NkbVJBdzFCbEY1ZWlsVE9wRlJjUmZpRUlrTk1relVvRHhTVGZpdWVLZmdzYVpLbGJYaDg1REFKRFRieUlENnV2S0JqVEJkSnJpZVhSUTlIcXJHZkVrMDJ6WnlLMHJsWCtXcCtFb3Z3R2tuRXB2d3g5VzBZcXA3b3MvN0RMeFNkVFBHQkc3eXlyRUljb3ozRnp2SHpPUHJ2SjB5SWZ2aE11U1dyNVlYYjRlcDM0dWV0QnpURENMenUyeEtRbi9lR2JTTEZ1N3lOY1RVZUplRVp4YmNiNmlmZVBLNVVSWXJUWUdEVW9nQ3NFaVVqOTRRbUFWRlY0WjkvTHdJRTF0Wm5Cc2pPRlVsclJBVnBVb0VHOS9oL1hkcUQ4R3hyUE52cnRoTW41emNPVTd4bUMvMENIcVZmUmdWSjgvVFFjUTFvTW5HL3NWSjh1dk9GV0JYdFF6ZkRzNThocTJBQy9hbVZIVHV3bm8wMGYzeStiY09wYk94Z1U0YnBBMUJkY0c4TVBsbkxPWkRzeHcwVjRnSGZmdDBVTnpLdDNETy9NY0hJUDdMWDdJWHEvRHJYelBVZnR4NU5oWkJ3SWUzcU9vNTFKZTNyUlV2UFcxOGpQclY1SHZYYnZlT3htTlF5U2lWR0JBR0o3Ni9pb1ZCQjdXYWRMY2Zya1Q4ckF4cFlMRE4vc2Z5dEh0WHVTM2l2cUU2aUNCUTUxWWtyWXIzczduUjMzd0dHZHR2UkhjdXRJZm53cUZ2STRSdnJxQ3FKUGFReDcxNFNBTFR4bW5xbk52dURoMXhRdVlNWWFXdngvOVZNNnAzb2xtZStGQUtBY094bit3VE4zN1QzaEdKVjdDcUphd2MwbnRKZHlIZUVvdXViaXhURzhjeUJFbVk0ZFF6MklLYlJodWFZRVRJWHkwc3FSQzRNNXl4UUt2MEJzM3F1ZUwwa3VGUEZTMHFjU0ZvMFo3WFNDd1RsUTE2VnhrTFVyMk1oQ2lqTmJWaTgvRHNSb1orb0dwSWtYSytuM2NQUlJ0SjFya3RIVUVoZStmUVUvR3lkOEE3VHhaWnMrbStXaC9YVXFOdHh6Y2k4Zm94TzZKWmQ0VWhaZTJlVVdsSW1BNGZNZU1pVlZ1NmVIcy9tYU1GdlY2SWNqajYwVG1ycVBrdnFQaVRNTXJ2SC9oamxkTGJ0ODhCYmpJWUI2OTgrQUFFMlh4NGdzTWVmSVlldUhVeVBqR0FsNG9tTFZMTDNKOWxEN0I0R2I4NThQN2p2U0RSdC9TTHoyVkJzTUdVWTQ1ejU3cElqcXZMZ3ZXeXJXelJzRDY3RmYwVGtQYldSeG5naFRjSFlJdHg1YjlucmE0VE5KUklyQ25DaW9WWGdQR1BnRUNIMG5EMElsbldlUEVuL0REeVQ3UWdFcHpaV2VaRmxJd1JpQ0NRQUZKQ1gwWEVEQ3FoTEY2U3pSeVZRWU15UHE3SXZEM0hRcmNPQzlPUDF0eFdZSlU2dXY3YU1QbWZMUVZjSVl6M1dvT09DOGZnUDhkUTlsR3IxVjVBd2xzVEJwYlZRY2plYjdLM0dLMEFPVjIwb2FRNnB2S2JyNWNmeElxYXlVMTUyNXptbmVObDZjVHpMMHZGN0xnaWcvRjZTRUd1RmF6ZGErcndpL2pxQTJNMGNEMTQ0RWx3b1RnQzc3WmdxVW0vbUp1N1ZDOGE5aG5QcENoUWErd3dvcFhmOWsvakhPS29icFlGbHRMRTJaSzVMUVdraDZFZjJmQlYyR3ZWZS9WajU0NUJOOHRBMHZhQmV3bWFIODFjZUk3T1JMVmFwOTltR21DMTU3SkwvUEtsTEphSHNHQkh0TUJaM2RySEU1aDFxM1BKQ3dYUExvWXQrcndsRkx2enNqTmRRQnFDNDhKOVZWbk5RRlJoQjFiSnJBWFRwd0RrWHFMOVpRQS9meFowMHpWRTNwSjBMdWt5U3hlWHphUFJLRC91cnl2aTFGNW1KQVVhczdNNUlTRVN5RDRJUlBxa09RbWlVT1FudkNVWEhGdFNUelJad1lhVHQ3MjRJSGxjR1RoUUE2ZXlqRXRWcVY4Si9OWFZDeEcwR04xeCtrV2M3NVhwSXhUaysrcTRCdlJMeVhIMVkrL01LZ2JXSXVUVHBVRFBTSFRNMU1xWEdaT0ZtYkI5SzhqR1BDNmx2QjBmVko1Tkd3azdUb1VsOU56SUZuMlpjWnhHVjZXQldJUlZ0a216UmxkUFJxSG1tcWRSajRqTkdzdm9tQ2syQjQzVDZHd2U0U0YrL1JsNzhhTE1OMzJoTVBySnFTbXhYUGhtajhuV0l6cExoczcwQTMxaGZYWVV0MXcyK21XazlZWWNWTjJuYUxyS1BISzdNRGhid3J6T1BjREdoUnFBRzcxOEE5Kzg3WEQzOUxEcUhXVFduZ0tVV3lZV3EyaytUREFhbTBUNHVudXdWa3dpYmVzS3pBRytxMnBuZWtYSk43c0QvYVY2dkh6L3poYkliekNuTUpOREFKZ0pWQkRBSm9ma3dBcUt2VnBVUmt1SkR4L09FMXdSVW9qY1FMdWs4eWlHOC80MEZJVnp6QmthaVJwSDFab09GOXRSZk1EbVgyR2Y3cmhoeHhZa05DTmdUT29nWjVReVNIT1FQa0ZxTjJSZWVkeDUwMjRtb2lXV3ZFSHBnUWxUNncvaHhBOWE1UEE4ZzR1b3hEMGFiSHcxWk1CaUhlMWJSSzcvTUlOZ3JyRS9rQ2doRDZoVnhGUUVPa2NSNjFDTGZXUEF4ZGlJM1VadktaTDdBWDdXN3pKR2t5Q1JDeG4xd1psK2pkazdUS1BqY0IzaHRNZUc5YnNLcmtKb3hhc1BJTmI4MzlDZFIzdVEzQ0oybkZSOWt0c05kWi9BRGtJWjZxSkQ2UlZub2tOSFJaYlZad1NTNFdwNG8zcUxIQmRxYmYzTU00TmVwWkx2VGRKM3M1WGcxNk11bDBZc1kzeUVYVzd5VzZ2ZlNxUHJXcU9SbWIzd1VNOE1CL2M2YWZpVnp5NUpMM0pWZFFBVW0wYzBIRGVyS21JRVcwU2Zac1BBd1BPdjluVGRtVEttdUFnU2N6TFI1bkxCbHVzQzBidFY3YzJHNktKSjRuNHQva0JZdVAxOExzK1lvU3Z0ZnpRNmJnY2dtc0wvZXF3UVZObXlBTk9Oa1MvQT0uR2tXVFU5bVFtWUw3bFppdE9oaXBZX2UyRjZjUHBHZmIwd1IwOHFGVHpIaThYVVdZOHNiVGw4TFFVeklGNXFWRF9hZktlMk9CY2NSZHlyMnpOTnBWd2c=