Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/hor.php?T=A 5ae80a24-87f9-4b72-9ff9-617a2f34053c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZGhrZWN5OE8xVUpmamM1WTh6SmNiNTdLdlFnVGpQVGk4MDl6cTgweTBFQUhhWi91aG1hZDMxU2hTMFZQYWVDb2p0KzFUNXp3VjV4Q3AyNEVtanRtYXU2V3gwOGs5bjFXcHlJM09DL1RMMG4vSFhPeE96c24wSUM4OUlNNHpqVE9wcTR4MjZlMUlVbVZCVXJsd0Iva2dBNzFqY0l3dEtCeWhnandVZmdzNnNxNHd1Sk1SMHQwbzgrT1V1QTNLaUVhSEJ2Nnl5aUQyalE3RHllbHdvQlNVTG1qaWQ4cmVTa2NnOHYvT0psNGpacjNoY2xSeHVpdytHdnlTZW1ZWTN3WkIzTXlYN0NnaWV1bDdSRjlkdnhueEZOZGZwRy8yYmF4R3pBTEk5bitrSk1jTWQ4eDdvQTlFRWNVWGlyQ0tweFlGZ3ZzTzFNbFJTTnVNcDlBRmxpNzJUSHBCamtIQ2J0eVVMS2tNcHVEcll3R2UwNURJWFU0Z3YrRWFybWo5eWtaTVhSbVFYRVVuc3FUcTRBcmJZVDdtR1V5czYzWWZGSW41NGdFSUZleWlhN1V0RHY2MVVJNXFUVDZROXM5dSs1TXlLZWpWcTExSHZpT1V5NE9KUFdCSFVZeTVJc2VlWWE3MFVkYWVyRjZjUzU2QTBNeVBhV3l3TlhtTXRsZFljdkIybk5PNjZZOThudTNZdzNGNjMzdW5JaUR2UVRJMEducllQN3FyVXU4VytYTEZzOXJLRzJua05QSlg2aE1mdlRXcEowRHIzbU13c0MxOXBNVk1WVHgrcUl0d2NNNkZNdUx0c2poZzEwcC81a2FWQk1WRkxxQlVFNlRuN2ptbEtld0ZwUHBSK2lGS283NGMxSUYzSzdIS0VUdUFvT0EwazE1Vm92a0FlWUV3WWlwdVpKN24ySnZOUGNWSDN3U3ZjeDV2VVl6RURkTzVlTzg2WERITGdBb21wcEcxNDdSWGJOZWduYkl0QVpQS1NIek9KcXI3eldNcEVVUEFoQU9WMXRhNlU4M0pRSTMxWkRyTTc0NitCeHhtdnpvUHJibzhoVjdTYlZiRk1KZUNEdm01ZzBIMmRBdExVSkl4Rkw5RHFSb2c0RnZtLzl5NW9sQWVrdDFXMU9YNExzVGhnckc3eWVESHMvZDZ2NkZwUmVKSFhsV0hhK0FPMjQxL1ZvNDVRTHY0elI4TkhFSUw3RWtBQzRsWTVQTTF2NGhQeE5hMWhRSGNBYmtKbEpjWUFyS0FCWGNXUWR4ZytPY3JML1paYUxRWjBoektmVEFqanhqbmMxcUdYOVAzRzYzRy94RXpxamZ6Z0ZkMVA0Wm5LN1FvMVdPVlNVYjUvTm85bmttQUtURFN2ZU1SNWRBN0w1Zkt6U3Y1c3o4a0V3REE3SDJNaWo0S2FIeGdjWDRjT0F3NmVrVHM1dUV6eURmN0R4ZDJ1aGVrNE5DWDVqMmFmRVAzMmw1ZlIxL3ZMR1ZraDR3MVZRYWpBdmJvU1BoLzNSYXFta20wTkZyeHJGcWdnR3JNY0cxc1hGZU1JNzZoNTNGTy93Y2pkeHpZSnh2ZktQWDdqMU5Qb1hNbkNXNGtMYzJFV2FXbUtmL1RudDl5UkJ5dzBndzRXOC9kMzZLUnZ2TVBjK1RhRFVXY2hVT0FUTFBIUVMwbGZnZG9xSWZYcDZXVVkxdlM2cFF4UWI3Y2NlVmwrUmZqSUR1MkxoVHUyOXpaV2M2SzJscGFFeVZPNWFQbVYySzZ4M3ptZHBkV2g3OHJwQSsrVkVMV3EvZ3ZXV0pCOFN6cUxUeFNOMU9ieGQyM0lrUnRTazlKa1BPeGp4NFVMbSsxci9tdmZPc1BrV3hLczdDVWJuT3VNQXd3ZEtBOFRzZzEzTktPd1lqL2dDUzhsSGhXZDFhMTcyTExrMEJ0eENad2tUb1FRMG1keU1lVVNhUHhBeHBYS1FtTlFqZ0JuRnVoOG5tbXo1Y3pXd1F4WHh0Z21pNFNDSXo0S1FoRW1wNmprZC9DdFpxamdjVEtJTkZJdExXVko5MWFtWCtZbXFIRlEydThkOU1RRGFqeTlTM0pzT1Q3cFNSZ1hVSHdLTllUWit3ZFY1UFB2aUpuSUprK0ozSnFHK0c2WG5NV3lZOTFkTTZVM2dycFZucEFoV3hEN1ZjNnNkNXJuYnJ4ZE53L0hHVnhRaHhacHpiOTB3MmswcTduNnVrYnR3d2t4UWFxbnJWcWlKNUc3M3BaREdvbjhHSW5iaWRUbDl6eWZhajlQYktCcllyQzM5bWpRNXJBR09HYURqcnJWeHNoelk2SysyMHFZQXUwUjRQTzJQNjRpTkJTaTdnWlRrRlg4SzhqWlVqbTZwaTRBVlFOU05KenZjZUdBT2RQQnF5UGI3bmxpTExnUlBOSkMzblpPQ1NRN21HNnJmOVI0VDhNREpGRTZ3OU54Yy9HV0VWTHNSTlA2N3J0aUxCT290WGxabUllYUpIdFd5WGs5ZWNVdzk4c25QaTRVaTV0VzVoRk5mK0N5WFJaUkd5Q0p4d1ZMWElJT29YSEJ2V0tLQlBUZHk2SWwzVXFKTG9Fc1VYb2Z0U0Z4cnFZU2V4dFVXV3BpYW9GNVdVNjlCd2wxc2ZrMUVWcmk0ckJCQVVlVjNCdmxZbGR3dGhiOHFqY200ZHNSSHJYTDNtd1dCQW9MRVNzUTB4QkU3bkl5VUxqWjFML294Q2RFMUd5eENhV20wVmgwaDZ1ZUxHRHY2NXNINXdLYzl6eGhNTzNsbjh5VzB1UnlHVVI0TWpXbldqYVA4aXlMRE8wRHNoY0tLbFlmNXRNNU5wZkNYc1VscndMNFg1TTc1ZEd5aUpsdmZOQmE2MjI2a05uRjdJL2dYUFR1c1RYdDd3RHhacE0xMG1WeDYwdHVnY2lWb01GL0FqbC9TUWRJRHdPbTRGUTZzQ3ZGdmhCdVZGVFRjTWoxQ2FMRDdJcjZKeklGVDZoczNhZUcrR0R6MEMrb2JNOHRoZkppdENpSWNmMnM4Vmo0QVlmN0JLQjRDNUhKNnMwQU50aXc4VjFJZXg1M2cxLzFMZnhFWUZzR2JjQWs2cTJkVm9VeDU2dDIzS1hHUHBQMy9DL2VZZktoMVFtWnJyWWVDeVNyVEw4SjJMbVA0eGE3cldXRzFrR0tLdUJHSmRyb0l0OHZ2bWEzeExLSThPZDVoUXBqVE14bWxtQnczUktHSWZlQ1ZDZmRKdDlKQlBnM2hMbUZMY0Zoc1VOMHpJQTY0T0hOZGJiSjV6NEkwcmg0dGVZUzFCMm12clI4eVN0eWpEbWluTzhhaUNsVGlqS0FNSFFxVTdKeW11RHRUd2piYWJRNHcvalllMkZnamxqVnYySGhWV3VHb3F5QU5GdFU0T2dNa3E1UC9HaWpWc0RKdHFRZm5WYkFVbW1tdTVmQjI5dzFIWmgyWUNKT2tRa2RRaEQzR0JyQVVrMGV1M1h6MUFKeWhQcUpPV2FQZnZHN0pBaHdPTzFVTHY0ZlplcERnbzFkbjZEVlZFbnZmTENjTkloV1YzeFkwcDAxRk0rbFptZDg3S0pKY2orSDVwQzNWRWpiTkxXZ1J4VmwveVliUjh1Zlh3NXhjQU9LWXdCWUtHcExLZ0VZdEJIRzVYMG8zaVFqZmVheEhsM3ZSSmJHcU1NZDRJVVNKRThKRDFqSVFWY3oxM01OOFY0UVJvanVoNnVXZG1xUDNlUFREVHFjTXRFeWQvbWNzN3FtSi90U2NmMGl3R1Zvem9qeEVPbHRBeG5pWXVLTTdPM0w4Rm1JSWtMdGtxdTFnRS8zaWJySmhFTTZkM3FtNEdIcUx4VGE0SXdMTUxQQTFhajVxMG53ZnNSUU1WZnNYU0JVR0J3ZkMwbStIZFhXT29ORDUybUUyMm9GWT0uUXBjSm1NZGdqNXdieU5IQnpId0tfNEc4ZVZFRXVraHBNWHphVVB4cFJjM0I5WFdBLU05Q2dFMHVIcVB0TVpyWG1CU2U4SnIwdEU2RElJQlM5R2hPclE=