Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/project.php?T=P c2165f51-8840-43a4-baee-f583c1b86d66_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuc0lTN2J5K29zaklOLzZYSC9jYjAyUFpwa0J2R3llUDRkVkhldE93RHpubGJieC9KL01mdHh6ZHBWUW85ZCszWjhFUzZvK3FCUVdFWGVKTkpUTkVrSHJ0aXIwamFWcHArd1pTb0xUUGRCWEZuVEFMT1JaZmFUUy95UDk0TGJwZjl4Zk56cUFteUI2NXNZanEwS0ZWWWR4VVhnMjlJL0FxL0Jrb05Eb094cTliUmI2R1BTazd5cmY3NmJpZmUzd3gyVkJUc2dsajlSZzlnNXBPY0JnQ3RwM0NtQVl4dW5IZGZOV01NUnNLaVFoWEtuckY3TnNNQndCcHVUVkdPUjZVVnBTN3p0YTRpbnArOHhmSHhKQkZ5am44SGhVUlUxZVcyZ0h6d2p0OUhtVVB0N0hMZmdGbzZKUXQyVi8rSnF5eG00RnhXVkRvdkNvK0JCVG1tUkNSYkJqNzZmWHU4MjA5Z0RrNkd6WExtK21XRHlHNXVkUFAzOU1aSHRCUzJvTGozMEk2aS9jbHVjNUk2V2xFN1M3Q1V4T2NZeXExSlIwNGhrODROYnAzNld4TjZ6RTBnWkJpWkFrYlZ4Z1p5cjdOdG1HaHhzM0JtS3I0NTB4VzhtYklQT3VReS9xV20ySWFrQXZ4d3ZaenFQK2VsNzZDUU8zMEV5RVFxaTVmL3lHdVQwRVVwQWF1QkZTaU9WcmtwZk9qNHJYdmlQajhhYUxXeUhrVUNWcE1SVEFGbEZsbVdtWFVsWWprS3p3eVpHcHBkdEtOS05VZVJ0amR5T2xaQ3laQjNBblpOSDRkbU01U1dYVWJoaHBhL3lsbDJKT1JFeFc5cHVHNUNyU2VtVzhtM3lMYUlPcnMvSVRKKytYVlkvRG56blEvQ3pReXhjU080bHRRT0RCYk1mem9wMXhMREVpKzBLdUYxMnBmYkJSYUdKMlh5NFVnc3lEN094VHpXam51VE1wbUd6ZFFhekFMaldHY1ZTTVg3RTFVUnBsUnhFc1M3eVB3ZmJDc1c4L042T3BWM1VIa0puRmk2enFYOHRsNkFLV1dSMm1Qcm1uMVpBWWd0QnBNRCtEZzFmaUdEVFd6L3pTZ2ZobVo5anUzZjYva0RyMkxjVjlqZng3SmlxMlNUWHN0ZkhrdWFDZnRyUXA3Tk5qMkw4ZlN3QytOL2VOUzF6TjNlNUQxcFV3TGZTYXVwbjU0TEw3cDNCYUlFYlJHckdRZHhPd0lUdTlKb25xSXZueFg5V0VJWkNDc0JoVXJQUkF0WjY3SGVsbU4zL0Vva2RQUVV1TWNWK01ZTlEzUXovajNqTlJDNWVTbDREZWZTZ05RakRBKzQ1NlhVQzRXS2c3d0lrVjl1YzVraTZpL2hxYlc1WllFRHJsQ2RkYUpKMkFmRmdINDdDeC9ZbUlWRndCK0tDcjM0MzJrTUZOcEhreStpVk5PUVN5bFdmd0t6TmM0dE9jL0YxMjhIaWxCVEtSS3ZiZXhGK0Uzb1k3dTRnQnJyVzM0dVFLV3ZlV1VneW5BaElIMFg4ekxvdmYzNDU5bFNTb2NIaGZrZDdGalV1ODJGWElDdEQvdDRDWnVPUDZaRmY2Y3VLR3Rkb2g2WGh0NDRtVFFpWTNPMkFYMFZOYnpTNWFtdHJnUHJ2S3VmczM2ZkVFN01FZWFFNnA2enZaZ09WVmU4RnlmMjlMM3p4NUhzSGZ0RExaVE1YejFFQ2l4RGpKcENXQS9XeDVsRVhvRUJSVG1pdFBvVklTVkU1KzY5WTZzQ2dLZEFWRlNVZUJ1ZU5JZW1pRTdKc3ZBM2d6cWlvTW5HRWJIbnoraU5yTVFGNVdWNFF2bzY0TTBJY2ZwN2haUElVTnVxem5Eamc1ZmtGY29PNVhPQ29oUnRIdlZkY04yTWZ2OEFUemZsNTgzdE1BN0tYL0V5dGpaWEtGYXlKeHF6dzlwTnFFNzB4bDJJRTk5Z3NQRVpKWjM3UG1mbFFxTFpqcXIxK1hiNjJ4RVJwMkljd2RnWnNQYVNlZVprS2pMTkZnL3pxeVRaeDlIRURERkxLcWcvOWpWYTRNYjhBdytiWW5FbWJqeHlGTEM1VzhvUDQzbEMwYlpuL0xST2ZsM003dzNxZjFLTXVMWkxtaW5YN0E2S1psWDl2K2lRN3ZldG91MEdVWTkzcjNIL3M3ODdwczlNVnorUHA2WmlaOUlGTzdLam1xZXg3Sm9oOHZJZXpJd3RGdUw0K0RiT0ZMSEllR1dzY0tUQjBzaTVZZjI0Yld3MklqUmthNUZsUzVrdHVuZ1RjTW9TbDA1aW9rQjluRXNXOXdmVDBRdGl0WUxwMGVVUSt5UnA5eklod2xGZGpWL2JVSFJHWXRreE9aQ2JuMTMwNlVDSnZuWE5TTXdLTWJKRkJIWTdKNXV1bGFSckRzS3ZPc3N1YlVJVGZvM3dPOUJ1VDYzTUthVlVETXJ5SVowQTY3MXEyS1hyczdOQ0pCbGZrTzVMaGhiK2JUUHhFcWJCdjFwUHNZaTNRSm5nSVpkMTMwV3NDYWFCSVFpNHhneDE5MjJwODNrN1QxYStrUGUvNzNLV0kyQmYydDNlMitVeVNsUlpLL1gvUEhQYzI5T0d1YzF6NDVOT3RjT1hkNmJXOThnZTQwbi9KTm50eE1PeDU5WHBwNFBMNnR4MTlLMDJ1eWhqK3J3UklQTDNlN3MrU1h2K1g3Z1pYNGlSaE9FQk9IWmRaNE8zQjRBOCtkSGQ2RzJxZThGOCtUbzlsTVdyclhQaTljRU95SVR2NHpMSzhuWVByRTRRcnBlQ0I3NE1XMnovYkhNbm9sbzdjK0xoVzZMeHdhUkpCVFlkNkt4ZmU1UVZ5QXNXa08rMEs1dVhsdGdPbG5CeHhJdWg1VVJKeUNjV2lDelZOUGRKNkd6MEduRTBuUWo5UHhvQUdYTjNBWCtidXdBK1lXR09aSjRhVDhSdlkwNElsaDlxNmd3cEhaSWltMjdBMU1IK0Q0elVTb1VsbENkNkhhblFTd2RJYXA1RUVQUUlkRFdmeXQvMGJTUXBhT2ptallBNUsvTlBDYkRIY0xxNTJRRkRpK1VjTGd3WTVNaXhRZXJzeGxncU01aHZ3MkRlTEpUK1pod3paSEx3S1o4Uzl2SVBxd1JTUXFvVk56WEpFNXh2ZXFycVdYeE05QWhxU0VYN00zaFZqTXZING44bytJNVRBTHVGZXMycTBDSjhNNnJ4T29QeDFMYkNjODNhUWpnSGVYYy9KMHdhTkRkMmE1cEN4Qkh6T0NPRVhBZ0o3eTJjWFB3VXRKNmNlOVRnM2lkRzlBZGdCYWl3OGhmSFlmaWw0bzA1bk1GWkFPR1ZqaHNqN2UrUlgvL3k5YU52ejluOWVoQUxWOEVCbTUrUTNTb0ZZUEFTZGxoOWZYS0RkT1VNNUk1enRqUkRjRGVZd3pEUzBWWk1ZVVc3NklhbHRkdHFNTitUMWZDb0w2NExHRytybkRYcVI4OWp1ZTFnWEpYV2RKdURtUTcvRmFJUkN5ZmFBUlBzN1lPN25PVFF2dFFxdXhocUxQNVFBWGNPUUdLdzY4UDZGN0I5QlN4SzMrQW00OUVPbTZ2UEVhYXZscHdjdzRjMWhheWp3VUlNMFVtc0ZPTVNHbGExMmVMQ2J0TnZicEplYWxJRkMvSE4zNWxxdEVvQVVaYVZiMHhvZXpOTytadE82YVlXeUs2QzhUemZmcmdGcGJFbVhMQlNaUHptNlhrYytqOGl0cmdYMXVlR1dtbm1HQ2hLdkZzQm1nSHFqS2xXZjdVZUFhenpPR0ROV1FyUjZId25jSUJQWmVZNlJTSmRTVWtJUzNXY3U2aG9iWGJqdDBBamdBYm1YRWxpVVlBRmphcjRFalRsVEdyQlBGNnhRbGFteU9zTXRVUT0ubjJkNHpkam1uemszd1pWUnFwQ09pRmFlRXl0d2hoejZ1MTA2ZFV0VlN2TllrcUpmN1NuMnRQdHNHQl9aS2xlR2FlXzlIbG8xbTdxNmVwbWQxbGNWakE=