Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/project.php?T=P 534b29a3-c75b-45b6-89bb-5ae20a007811_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuODQyUlRPbHdaWjNOS3hsd20rbXdyWVpiTWhDOERBYXAzWkNOSHNSVkNVTUo4ZjB0MUtYN01ueXNCSEg1M25HbVdOTDRDUUpkczdURURFaDJJeGduMTMwTy84UHRwaUVQK0IwM2k3eXlsNktGWlp5YzFPeGtkeUd6MXZWSFIvS29NMlltN01nTHg1Q0o1Ty9NNXkyMjlpM21RTnh0aERKUnBIT3Y3RzFYQkozZjRUQ3haK0ZRMkw5dmlQdFNsclhXbFpKTkcxeFoyNzdTaTNLVlpkS1BuUGtnTUR2WHFCblJNakxLZXFGL2Vwam1OamhRdjQxKzhWUFgwTmRpcDhqdXRvQyttYXd0TlJaRTZ2WTZ0by9iOGd5cmRRWjZXUTE1RFNtQUhFQkpiSUNKUXVCUWZjbHZtSVRkOWFVbnVIcFpaWjYwS0RnTjhlUjlaTDhod0ZVcUxOOVhRUW5Mam9HVVhoVUI3UnRZcUFjWGcxQWNSK0xaTit1aHRlL0NzVmRwSjlaNHJkWm1ZVUlVYjREdENPL3VTc1Nmb3NDY0gzcFBYaXI5NGdVOUpDV05pZHBtV2tXZm5PbkF3UFJ3Wks3MGRwLzhyc2JhVTZJeFdGS1NSK1NQeFBOckM4MmYxSVNLbG9kNGpscmhIT2FqK2xaYTc1ZUF3WU9RMGNPLzFpZHo3bTIyVVN6WUhMVkRKdUVMQ2R4ZFVCQ2g4TjMvUUUrME5BbFh5b1hWbkhGbytKZGZaT3l5UWJBY3R1c2U5Y1dtdGRUOHZKMHdJejA5Q0RueVEvR3gyVmUwTGVFTHBRMlhhRHBGQjN0TnVTcUVIN3dTdmFMM1BFQi9qZkx1dTRic1lNQ1ZqOWg2VXBlS042OEduUk9md1pGYjBIQ2hIS3M3a3drTVEzYTE4TDJYaEJOZTVzT2ZGSkcrOEMzQ1RUWEtveEdEODhWYytwVG1sYzJBcE0zUDVNZnlxdTZEZ1lqK3F0ME96bkt2a241Tm1LTXNWUnRPaTRKZkVQRkhjZE5vVHZxUVJKVDFjNzVFQWIxQjZyVmwvTlk4UzM4SmNDdnRrV3RkeWdrc2w4czBJR1d6RWI0VWx2MWQ2b1pGckdpOGp1eHhlUi8zZTRiV053YUk2WU42Vzd6cXVJc2M3cVdmL1dHeUJPR21YazVoTWJZRjB2Zmhxc1JvNWovQndnMEJuWXRJdlcvT0xqNVlhMDV2bGxpNXlnSXkxQ3BtaVdiZDQrcitlNzU1czlaajlmckg4T1dGa2FybXplR3VNOUdTQmkxcndRZXROWk13YmM2ZzQwT3E3elcyL1ZsT2ZnNlNoWG9Nd2ZaUUFNYjhQU0xnamVKL3cyNzFQRFV2WkJ2dzh4WEZnMkZZVEhrSllaVTUxNVIwVCtZSVhTL2hJOHE4MStweXlXOTcrakxIeDlUWDV5Q0tMc1psOVAvNFhOMVpVeHNWSjBtSGVXaWdvT3dDOWNRemZ0UDFWc1BSNy94THBYdDhQUlU2SVFGYVJJbWlBK242MkFRMFpVSzR0UWVRenQ2YzQwYnNpaUs1b0RDQ200U01tZ0NJaHo1RjJnU0RYa0c4d0JVTjV0OC91b2xGZG1Zd2ZxQ2QraStDVXp5cjR6MEhlWlptMEdGRUJ1QURQQjVIUDkrSEdkMVFSRlNhd1FWczZCSytQNGIrWDVORkwwckMrZjJpSGVCZHpJWGxNT1RuUVZ5S3dtZS8vc1dPKzBaZ1p1RFozbWtncUhJYU9XaUl0SmVEN1gzSEl3VURRRU9ZTnB4VVFDQ003a0wxMVcrUEltcjU1aEJiMEE1aitNdk9vR09kV1pDWWNFZEhkS1RiQXdJd2ZOMFBESE9CVEtoTTRDRkZDMkVSSnBJZGY1ejRFZi9Iclg5YUJhcnV1UHYzajMvYWdhM2JoTmZGeDlkUCsxaENXS2pIS0E1Unk0MEk2d0dHdE8rejZnTC9NZUk2OFAwSzZKSDlXdE5yWkRaOVprSGIydG5jVktZR0E5RlVPU3o0aUQ4WlVlMHE2S3dQY0Z1Nzk0M2x5S0g0dmZhK0ZHdXhiS2xENXlnRC91RnRjY0MyWHZDK1dta0hQc2czcEUyeFdlU0NhUWZzTHp4QUFKUStVdTRaZE0vci9ON2JaN1FtL2N5OW5ZR0pxbTQyL1F5VXdidUpJUFZ6MFF5RndwVUlrNVRXRlNyaENFOEdueSs2WjBLdnFOa0J4eEd6d1hCQUgyUDl3VUNNNEVwcXAycDhRVzlzTnMwcXIwSDhHMFVDb1ViaVliM1RGd0RmQ0V5UFpOVnlQS1lzSEF5NU9vYVlEdnlZSzlPYVZ5MG9YRzJNMk53OG9ZMUFFQi9sZUlwUlk3UzhrcC9nSWNQbDNWRW8yV3h2NnovQzlSVUV3UFFqUG9ISlhLTnAwVVBKMDJTV3U2ZStuMjdFZ2tPNS8zU2o0NmQ5dVRocWdKRGJTNFcrYjVGQ1NFZ1doZ2oyek0za2p3WWV0cjIzL01zTHR4M2g2K3dlWHlxQkJKajFTUHBNY1hXdDBnM2ExZk40T0NZK2pFS2VLdlA1MXZuQXozV2NvRG16ZXR4R1pXVEZZYTdxMTlCbzhyejRwWXVYcjJza0pVRUYxTWxveTdmMjdvaENpOUM4eFhBcG1FNk5vSEIyb2YyNDg1MUo3NzdRdDc4bXhUa3FUSnR6TjhwMnhWbVplRkJjREM2eE5ZaVBQdTlZUVZHaGVNZ0NEL0NGNWxyR0JFNkFyemk3aS91QnRjck02K3N5S0hsdWtSNWVWVjhjMXREWVBoSUZBdXVzTThQMlR5RFFhNW84endrUlRoVW9QYjVsWVVyZ1Q0SUxVQ2s4K3hiM3RtUXNveWQrUGI1ejJEWk9MaktaT0huZDZSazlBWFlJQzlHc1Z4Uk9PTEdKYkdSNWZKNkhDVHFmNFUvR0lGcmpzNk9VNUQ3ci9sdzVoTkl4d01JbnFjWVRNWFI1TTFYaFd2VUR5RGVCc2ticDJUSFdmMmhVQTB2em1vRWZ5ajFOOGwxdXo5WGVvL0FkcUlNYjcrZ3FrSlNBN0RYR242ckRTZU9ZOGVibkJhek5aQWVGekw3N3RjWGlGakxqWnFCY1czand6V253SC9uQm80TTJlM3RaaVNGWUNoNUY2VXVWaSszUlZybC90SEFuWGlVZTF2WWwwRVR1WnVlcDZYT0UwaS82QXVEQlpMSUNaSXUvSXBYVWxNRUYwanNMeEY0QVh2TnVxOXVsdmI3K2VDNyswcXpPRXo0azgxOEZ0MmpDcXVJK2NBRWV6NWlGR2l0NWxLUjR6bzBEc05uazZOMGlEaDBZVXJkUWxpVGxTN1pZTVNpR2I0Z2djRzJtMlNZVVRMWUMrU3h4dHZSWWZ4dVB0TGo2Q2RJaW1OcXdrdldRK3FGMVA5WW44QUlSZkpVc3ZMZWxQd0I4T3ZxbWg2WHRHVnpWNEtqWDg2U2wvN1ErTmN0SlhIa0FCWnR5Q2hUT0hFbkZaQmRsNGc5TkdtL2tTT0ZwT2lJakRwcVpSS0g1b3p0Q1JJUEw3MlAzcDdHMS8rVVJRRHdLaDFLL0NwZHQwdzlqTGUrRjlNQXQxRmM4RllhTE9hVmJqWllNVkxYQTljcWx6Qks4T3NsOW9yVGpQempkb2NwclhSM1NBaU9SOXVvY1Q2TWRObk9zVmxoZE80cEJkUVJyVUZkdEpWQWJ1UW1Jd29NcUVzZ0J3dmllUllGVXNXZW1hNndXK2NObDhrSGdhbjUrTllVY2JTNlNYTFZzK1EvaFByNmdMdkdTSmliSkJ1SUZNSGxyUnkydHY3U0dhOVlyekpyQ3R0MkZYQ1hwN3VxdmZZbkdkUlJFditwWGtsdlVJYjAwbTJJTTZsTDRjVGJ6aStRS2RyYz0uOVhCejlDdVliVDR5UU1BejRnVUQtV2VtMUFadmxVdG9lU044alI0V3ZwT1d4UnB3ZHlibjRoOUNLUF9vLWtQNGQtcFVhVnIwUnBoYlpWRmlKLU9Ja1E=