Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/project.php?T=P b2dd3ab3-3c58-46c3-af44-4c682fb2885d_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkucjVpS0FmT2FHb2dBcmRkT3dmbHRNdHhUOGZJcnZVRlJacFFZVmxhMnhrN2FnWDJxMG9MeXdLUUVld3NwejdEMW0zaDgvUFhGTmFnZERBNzJveEFaa2hsbDRhTnFtdnFhNFR3RVpzTzVDTUVyTVd5bkMrdnhJS24vVkdYYjFuSkdRNjd0dkFUSFRobFJkN3p5UWtmU3l0OGRxcFNzYTNnQUV0M3pRZFdYTVhadzlrZHV1VjVjZzQwZE1WSnNTdXMzWklVTU8wUnB3Yjd2SDcwSDNiVHdMdGtrNWI3akt3UXNzOEcyajJUTCtOOEFyVGszSmxDZkRFNk8ySUx5SVcyWjFyMVRGaUxVRnJaL1ExQ1RtL0NOSkdjQVFqV3FMV0FjOG9YRzFKckRFRllwWUFPSmxpL09QSDFVZFUwbENPUnV6bE4xd1dZUStEY3ptVWw1clRTQVZiZ1NHS3JIcEFIeElCMEtUL3NlQ1JaY1NNSFZJaXhDc0QrTjMyYjRlTHNkZThUQ0FQOWFtbHdhb0x6dG05Nm84bWxNSDN5QjVvV1pIbUVQRjNtOFJhT1g5SWowY0ZmZDZ5S2VpWWJ4c1U0bkZOYUQvRytySGJ5cmwrL0k3YjBHTk03UGxXTTVYdUROWXRpVktoSkxaTHZmc200TU9NYjVQSFU2WDQ5MHI1cjlVSzk4U24ybXNVUkVyYXZ5RVgrRHQxYUwzR0k3VVcycStBbDBxZ05vclQrckJxMnFkY2hEdi9PQmNwNzl1NVNrdGt5ckVZdDRJWTVueng2OTZzZmI4dHozUnJNcStRZ28zOFBCUVRnYUUrMFkwVHJqWkZvb3V4Mm1JVEF1WlozaExSZ28vaDVzeXc2Z1BLdmRDZ1BrQjJraWw3WEgxY1RRKzUwN3dSQmZhQTFQYjRLV3Rkc21MMGtISHVXU1NRTnZmaVdFYVFjWmp0L1EyRHlESXRPVVlLOG42TVhUTnZDVFVpcEhBNFFUQ3BXdDJsL0NqMDRaQU94TDJuMGZpN21VYjcrN01LVTlYa3VFbUVmWW9xYmhUTXVXcWNTK2ZMTzZwMHNWeFZsbnRUMGlJaVpFeTNuTVJrZnhham9Sem5VS0cwdmwvS21mcEt1NWlKMHJWbFhnY0IrKzNrRkpHME5xajExUmdhTjlOb0FOMWhlQjF2M2MvQlM0M0VuMVVzVFZndzR3cGJlT3NYdHdzVGgzeFp6Y3VuQVFFQUtMTHNLMHdUbFp0SitBMU1YOVVnSjN0QWl3R1F5eW1KSXYzQlc1bmZqaVNOQStxZVFYWU1CWW8yK0h0YXRCYnhVRGxiOURvODQ2MHI1b0VOcW8yYVdxUWtGaHFxb3ZaZ2lkeEY1NmI1d1lkejNiZmNsRWpCL3hyWFVYK0hUTFVDZHFjdXlpSzVMTkhKMStzWkNic25CTFdMY0s4ZVRCNVgxSjNuNFJaUXpnSGVrdlJsWFNJL2F1ZzJ4SS9Yc2J5NUZiK1VrWnoramhkejAvRE5YeGdEYjg3WGxOeDhvOTBXYm1kekQ2eVdBL3V1dmpxQkJ5T1VPWng1dVVDUjdPMW9xWG11NCtEZ0VXbE1UNkVESG5DTXRjVmpzVHFLSFFSZXd2UmxDOXdTTE8zc2xmYnoyNm53U3pjNDJ1czZIa2w2eVE5YVlob0lIRmFiVXZyTWQyWXJRbmppdWdNN3NSeEJ0TnR1VkZISVQxSVh5cVZEQldvR0pBbFE4TG5nQUdxNDRkZ0NqdFNRMzVvZzJtdkZVQlNBdXUxR29xQTFkNzVYQ2NZb3YzTndscUVPYnJIUW0yaDdtVkg5aG5aRWtVd1JycFNZU0NFY3hkNmVaL0xxekJsQTMwYnV5MFp5QU5JTUp4RExkSHRkcmpIbmljY2kyRXdSM3dTV2h2UHdGQmZtZm4yUXRQRGFkQ0ZNYkl5bnpONWpjU2dGdmVyMU5vcHpyNW14dExWLzFoMlF0RFZNK3FOekZObUJyVGxLQU5qVkNPV2U4K3ZZd3k0N2F2UTQydi9McXVZTFp2dlpNUU1EVlltcE1QVlZOZmlnek1rTlo0YitTL0FqOWdnZ3ovTm5CTThMMW5jU1gwamVrRVJEVkloRVFFOFllbzNqY0ZSMTRRN0czS1pwdzIrSjRDeU1OdDVhb2hXMUJMMnRHZ3VuY1kxdzZnYTZTaU1YakZCUTlHTGFMT1lKWTZwQnZ2cTM3NWhrV2gvZzJBODNscHo1WTdFT29LUU5JdlB0blN4WG9Jc25aaDRudFZKTXlSNmZveW5ZNWdVQlBMdGZLQ3BNVyttcHZ4aFZOOVZ4SEl1NXVKVnplVWFyNlp3cnhPejZNNThuUFp0ZjdDOVNoSzQ5bk1ubHhzUERtZVhVc0JyZTJsUUNaZTdCODBoVElxWDFwU05vbmZXci9NTG1NdUVZV1U2WjRrWFhKNGdXSkpCZEkwSkFMa09MSjJvR0w5QWwzUnpjNC9EK2F2MFp4K1dEMWxCYnh4TlpEZDRacUFzZE4velZHbHJjMHdkcmducWlNMkEwT29GakM3K21reG9kSVBFUWE0bFJaRkxpeVBLR3BZbyt1RlZpM0E2Sk5KN3VmZHRjdjBPM3lTSTFnM25xVHQwOFRiOWRFM0lXb3F4c0tzYU5ZNXFkRGVYd3ZFY280dnRtU1NZV2lHY1FCUWQ5TkR2WkljRkNINGkwbjdoaFppcUxXZFVWQ3hFb2tQOExEbXE4TVJvbzQyUWEzSnM5dW42TXptOVNYdGlHSXhJYlJNSzYyMUU1V2hnTkN4T3pnM2dVb2JhTXlDL0wyam45YjNGU05VWTd3bWdFb1k5T1BLSUVEZXQzelo3bENFcHQrNlNLak1vWGdqNHZsREVjVHo5MUJIL0sybU9CM09vU3Qwb3U1Z0UzOHRpQ1dka3JJVDNNcng3NTlQdjhmako0Y0lHZjFETEo5SC9qUlQvZHRTcUZyc2RpYzJnVEp3N294VkhKU1pBaHRQeUdDRW04dWtaNkpYWXk1emh6NTMvcXZ2ODJNODZvRW9QZE9NRVBpNlpIVTlTVU5PbXkxNG5iNmJuNjg0Qi94OW9kczFpRzZzQzlWNU55bjhsWTU5QTdYN1VYNkFlNDNCQ2N5eTJGWExRbzVwRVU5TTJTUlJQLzZ5b2FBNTBLOGdTRlNqYnJMTkpvNFBJNTdYdzZqQXF4a29rV2NuTXJhRG5nM29DaE14WFNraG44NGtqa3VHcjJCUEg0NEVhMHhwRE9va0NjMXpxZWhmc0pYKzhlTUFNOGlmNVd3Z1ZoaHkwMWhOZnBMbjNlQ2IxM2hJTDNLc3ZnMDdSUlg3VWkzN3JqaUoxMjRGMlQ0ZHN1RE9MU2JvaEQ4NWhVNmFFcVNCV0c1UDRhZHgxdm5KcUZaL0dLbzVsdEx6ajgzQ1pPejhHT01MTXhBVFBZaDBpb0F1ditLUWh0RUhUSjRkblpHY0pBVjE3ZUdPSUpMK2FOejVERy84YjRMKzdEbXk2T0dyTGQ4VlcydC9GVUtZclVwTXhEY1d5QTF3bXlpdkR0d0NtZ3ZDY3Y0azZ4VzAxYVNaWGorM2d1a010OVY1MCt3WXozd1ZvQ2pwd01YVStJbDh5NmFINmQ0eFpIZ01OSXhwaHdIelR4YTYrMlFuZWpDamJ4NFlTZTZYQnlEaEo1alhBdnNBTGVmMHVhdVVFVnJORnVZZGRaTUM0L3pabFZNR3RLYkdYTi9TTlJ3ZjlIdktlV1YvTkIrUjNNYWIvVzhOQXE0MHhYSzEvSFEvT0dZZnZ6aUlBTlkrRnRQRWNWUWhGYkNFMEhrb3NpQjNpT29DOGpxMWVFZVlObFBYcXpJTjYwUEdvYTd6NVB0N2lOY1JBQnJ0RTJEeGc0ZHlaYnZYNjBBcWN4Zz0uTjRJUjN2cWJSbW9scW1iSGhSZVJfUHpZaEpOZ3N4ZndtVnh4VkJRcUtlZExZYWhydzNpLTFWZFoyMDQ1QmxjWnd6Y0ZaNVBNeHdjbUVfWjJwaFZXMFE=