Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/project.php?T=P 4ffca46f-1844-432b-b209-52fdbd1a212c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRFZ1c3ZvQmpHWGxGSXR1TGgyckZzblhRaytqZkxHTzdKRGhDSlVkY002WXlORUVKSHJhTHl2OWc1b1N2S2Z5TDEvd1dYODZ0VkJXZEx5UnBVZ3ZrTDlmenlLU1pJOFNJNmRQM3NFV3F5QUV5VWZDQ2YxUEVQOG5sYVJCZkFwTDVNUEcxTktYalV1UVVCeTV3SG5mZVZVd2E1WHRIdmdwbkwydnQranNPbnNRVGZQb3cxNEVlMloxNG1YTk5oQVVrbSsxdXZGbnNFTU02d3M5RVp4NXhocjlJRGhVK1BBdFVkODBpSFVkYTB2Riszc3JiMlBQbkpwdEVYYWQwL0ExWlhDc1pNMWFZV3BHSENibGRaQWhWUUJTakpkQ1FRQitXaVkwSm1YM0RTNXZFVFV3b09qdEUwS0lTNEFpYUpsdTJrUW8yNXBZREQxbzFHR3BiSFJUUUVDOW5YRnNpU3VFVXBlTDV1dUVORlFkaGRSU2JFc3M1OXg3S2lsWWxYZEs1VXNXZ3VjZ0NIeVl3S1lKNUhEckJ0NjZ3cUFHRGJjRjNMOXo2VVlBS0didU0wTnQraW9XclZqanpxOFhxd085VzNNNGIyKzBiMlNHMHRna1g1aDFiV2ZCd0lSL0h2dkxzSGtpcUE5SGZQdXFxSlJDMXMrMnJGMmVHejY3WG9UakxseVNNbWU5TUZxN1pFYmVFSXhGb0JsQVUxcEV4elZFOU1rS210c2xIYlJVeHR0aWdqdXQwVEtCenFqODBWK0tpTEtLWjRNZmZGVjRlbGVjT09sNnlKYlViS3Yvc1ZuVERPWldCVVZQeHVVQTF0NThhVVkwUkpsWnNrbGhIVUVYNDkyYjdqV0dNRWVYMTEvWGVZS2h2cENMVjlGOVpkRnRXTnVBNnVscy9VVU8wM25OWTREV3l5aTZDRlRNL3I1Tkw3ZzkrVDFqUXF5SzlreGF0TjdEclJOaGUwb3pXR0ltM21iRk1QY1lETzNuNXNRaUNRNFhLcGtxR04rSkV5c3Z5dFcyWFNjWG04ajJhaVhRQkE1U09LR09PSEtvbUhoOWZkNmtyOUhncTUvcGdUY0YyNzJyeXNqaU1Jek5ub3Z0QlVqOFFKYzJGNWZNQnFKbVpGUnFhQlRVeVlFbXRlY0VqaHlhN09BYThTWFdwY3R4bFhGS0pQdkFYOHcrQ1JsTTYwYUVqN1FkOXZZQnYvYXVuZFNHQnhwZ3BxR2xubHZqS05QMzZhUi9IVHJLcG9Ia3crZU9DLy9lRUtCZFhLcXRYN2FhQmxsYWFZWkJWeFliditoUTdmclZuTUNoTFEvRWx5dmZOeC9udXdCb2o1dk9kcGtTQ2lPQ0pJQVlRTFhqNkJqQ1JScEg4SjRmRnJPN25uR3ZsOUZxVlpsT0ZFUTJMUmNGMXY2Wm5IWnEraUtRUks3c3RzV25DTE4vc2xBYklUUHcrSEI1TWF2TldmUjVJb2FnNmZhN3JpZHM3L3dybDI1eTQyOTg0L1ZVYWxmcitwZzI3TVNoQ3hyY29Fa0NENlZJdm96eExSWUJYeHNSWjUzRmhaWkQvL09NdzR6US81Q1VCRmFBMlZNdk9VWDhMSUdUVDM5VWNYa1ErQzBmSytzVjZUNWJzT3Fpb1ppRWpGSzY1c2xaZWRPRmxlMDJMbFpZb0lDZXRDWGtUeDhOVkFrL2lkeHcrQXprRWxHRzNDQnU3dEJ2ZjJ2aDNFbzB5TGc4MktZYnRzL0cyR1hXQU5rbCt2bTMxV202Y1l0akFCNWV2c1lnb0FocnNYOTNxd3ZWWUNQVjlMRUswSXAzak5wcFFRcU5PTGdPcFVtWm52eFBMaXVTaFdKRGpwWUl5VmhaWmxtakx3Z1ZwVzFGVU13VkV6NW1pTWdpeWl1ZTFXYmFrLzc0YWRCbTQvaStwYUFnZVN2eDF6TzArcTZuM1ZsdDBreXpCNmtKZHd5Nlk4Y3JETWpnZUh5M0dteVI0U2tabWFRTVlKTWJOZ1pjYkE3WnRpNkdMOWxXaDdGOFZENk1FM1IyZzlsNDhSMkxuV2k0ZURmZ3VTbU5LUE9jMU9mcnJ5SHBtdjlrUWpkbFBCTlVqTkJ2VWh3UGRLZ3hyYys2QS9GbmU4VW1POFBKUmZ5eHZRd0szdTgwVnNieDVzME1wK1MxRzdOOHJ3cnEvbTMwWks3MUwyTUtDeEpOem1VS3pBQzMxSGM2NGR1d2hVUThTKzhNQ3pRM1VnZlBpaHpQSko1TmhlRmlLMXRhcDBWVzBLc3RKWVdjYWVTeWwrM2FWUDVRZFZSMXozYnBUZ2FhbFVmZ0pkQ01Xc2duOEU5bENhQ1AvZXRRaGhYYW1BRE5pUzA4MEpJUFVjam8zSkw0eU55cXlTSzY0NDdxSzAwMmZBMzRtWE9JaEZMOFhRS09KV0ZIM2dlRWxyMDJxTFRHZk5FdEVQRzdHUWdGUHNYRllQVXV6cVhYTHZMYXhNVDJHMzMvVHgwUWJDY202YVFUNnlKYVJGNFM3ZUZvakpFWk5ZSTdETU9RRUhYSVR1YkIrNFlvamFlTk5sUHU4SXcvQy9QWlJzbGNGdmxmNjFiWHZDNjBTbWx1bjNOZzUyVFEvc1FvanZqcW1KaDlWNEZnUndoRng2V2lvd3hUZ3ltMDFMbmppcHhxV3BlU2V6NVFiL3dvdUsvV1RIeFVRdFpKbElHcDRtNDRDNXo4NEVYZnFIRkhwRTh6SDZDaUoycUVUbzJUYXY0TGp1NlM2cHlneU1RNkNZV1dDSFZzQlpmSis3NmlKcVI0OGZxL3QrcHE2c0I5aWNEMHgreVNDa1Zpc2w5UWYxZ0o1RGhSMk1lV1p0K21XMjM4ajJKb0NWUHVJbXdNbDljMmxjcGhBVTF0M3FEb0ZUbFc4LzhUaVZyaWlOVnk3V21JaVM1djAxL3lrZ1g5ZE81Z3BkNGl4dG9EK2tPdjBHMHo0VzAzR0FFQzNsMjNQaHBZU3k0RkF3Y1JZeG9QQk9hRDhlMGJQdUIyU3VaZ0lEU0FvOHFTVTdVd2lSTE12b05nNk9qNFlLd3AzSmRRelN6b1NMR1NyK2pjbmpQTkJlK3Nrak5wVkhlQVhlalFSS1g4UFZQWVdtMTlPVVRpaFdKanhKc0RIOVIrZHZaNHVKZzF6Uk9CeitpQk5uZjVVUklWb25MNG03ZzB0RWdYdjd6czF0ME95ZUZkY0VyTUdVVlo2ZGtBM0NubmpvTC8vZ1EzNnlzMXZQQko4UFY1ZUg2RFRjQmZTZWFwczM5RnMyK2tSQlJwWkg3enhJQU9wZUNEYlYrKytCQ0gyMWc5TDZGYzVmYURJeGlpQldLQmdpcEVQRlQwYStmdXcyMkduaEFzc3JoRllrQ2ROTDl2S0NYVTRFNitCYy92bmFPV3RLVFRKY0xwVERtR1ppSVFRd2trU3IxYUIvU0NuRVJHTVNZb1o4a3pzcVBkTHB2ZzZjRHhHVzYydFZPSWM5enVRY0dxRVgxMWQ4bWNpZFB2UFlMUVEzVjRVeThQN2cxMXc5K0pSYitGM2ZEQnNaNzBMOXlDQUpiOVpLRktnUU50UHZmeW4vVE8vL3lteXNvNW00VlNBTHpMMTR0czlwdWthREY1aGZvamNkaUM3U0xWM01DdWpvOHN2cm1ndmgzTXVBTzV5RFlaS05YUTlkSURvcXpjSEY3WVgvMlNzRUtvUTlkT0t2RHJNZWRIdVRoUndKZld4QlhQQ0tyUmRHYkZLTXZMZ2l4YXhCVjhoY1dOaTVDR1dDcXFtaDBiSFRVNnF1U1F5TFkrajN0M1ErcTBBKzhBRGE1S3RleU5KMEViQThIUXZlOU9TWmJ0WjV5NWtPVnFSZk1GVEIvUHFqSXpLRjdVYnpvc2p6RGlLYkFKVkFncz0uX1h3VHpZcU9vTkwycHBKTlF1ZTEtYUVNMkV2X2h2RjBvZnBtWG9PbkpFeFp4d2VZTWFOUVVYdGRQN2Z3b3hGcjdqOWNLYXh2Tjl4MW9Zc1phcldIeGc=