Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/project.php?T=P bede2514-0fe9-4059-a604-78f74f5c5ef7_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuanRKSDI0Z1U0aHQrU2tjeHRwU044S2JOT3RDWmVZbVFkcFp6WTg5YitFQ2RJZEpid0pZUTBuOWxKQUViZjdJYlgzS0pmLzJiMUE0blFld0xtaTNhcUN6VU1XY1d0clRPbDN5RzZuNldUbS9tVHZrWWFZc0RYTXFyMzZlK2szU2xTbE5ZUC84REFPbTlnakF4QkFzKzVTM01Va3NYNGVnLzkyUnk1bGpaWWQ0RHJUVHB5OWkrK2crdnNHYnN1SllGS2ZERHZHVnk3U3czcUsxVjkrWFdJRlNENnUxOWtRU2p4WERiU1J6cnBROU1XQ09NdU83akhZaXNpak5nTmlOb0l6dlRsVkNFQ3BmMnBKSGwxc1dmcDF6RFAvTkVKbUhJdWpVMVZsejBPalNhVktwbHlvQlovc1dubThGeGdaMEdvWEhNZVppU0xZOGFCZ25XUWYvYnhkNVhqb04rTDBWL0xnU1I1eE9TMDljN2RNOUpNREFkaWZQanpXcWVFUVhwbVdWdUdwejZCejZjUGRBaFp4VWpZeEViZlNlbUFyYjIvYW14b3F4VmRlQVJSbHpjai9PQ0VZTjlXM0JTOHh5enQ5VzU2cHBQdmI4bXdzU2ErN3NnR0JUQ05wbTMydHBXZjkzN1QxZVUrZ3AwcFQwSkd0UW9ieDVNYXhvSzhXRzFaRzNFM0p1d1dpNmhYeG1pS0IzUGZrZVJDdmNxK1ZOME8yNGJycit2ZGlNbzkzQmF0cjBTaWQxQmdZMmtjLzkzbERKTzYwa1Y1Z25SMUNtcDFNV2tXYnJ5cysxaFJoUDlURnV4RHBmdXlDVGRsZ0ZaR0g5UzFkL0dncW5QbGMyWHFvM0FtS21TRmxGRkdPMmYzbkwxbVZTYkw1UDVYZWVwczlCNUtBa2pqSldtbEwzTmtUYUlxdTB1elBaNmJjNkJJVUFBZi9nMTRGandkRnRSZXF1K2EwcFdURDR2cXN0QjJ2MUNOeEcxcUY3RXBKRERDRmloSHlvcDU1dFJlSFZzcUJJR24rM2NCSEU4SzRZaXNrQVFiTjFtc3UyakowYkF2MVJLTmthYnBPODVZWTMycE1rSWRsQms5Z2g2YytjZ3VNSXp5aFpkZVROdnFjeGI1di9OUytzUU5kNE5BbFQ4QVZOOXU3bE9PRnlNTE5uYkVBQ2hieitvSmx2Q1d2YkFLdEJQWWpVZmsvdG9PL25nRks0emxYVWdNUzRIRytKMmRJMGg3SmF1amlxdHFzaGNvNXlGeEpqWjNCWTBsUG94azlUSmNRaXVmU3FhM1VZS2VSa0hPOFYvRy9qRXlibDZmTG0va0I1ZlZKZHZmeHlPRUExdkx2NUlGQzZ5M2U2UFRzRWpqaDdUc1JEdXhDSk5UNkdpc2NTWjlpZ1lVTHpwVldiUE4yRStWeDJYRzN2TjhrdE9nb05MaUFBUStrTVBqNzJrMnNOUmFMemRyd0JNNjRiR0NCMHFseEtyNTc0NDZWb0pqU1haNmRpc1IxOGo0aGJkbmJ2NTBkYURyMm83TlBSS2J5Y1BSM2NJVndGT0ZGWGZOTHIrNEk5WkVQaU5PbjdZMVN3N29rRnNHUzBXc0QwMGNrNENzaDJaUGcwVXRsNFA1VEN5VURCcnFCK3dzUlEvNEk3SE9SU3o1RWoxUDV1YUxnL0V4VHR3eGF1d0FLL2d0N01sK1dYbkhreEF2SVNmaWZpaWlDemduTlArVFRSb2hEMDRoMUtlNS8yUTFXQXpoQTdtK01MKzN4WVdtcUJaTCs1NGR4RElESkJHM05DTkpud1RDaGpSeU9lRjhudlV0YjhOcy9udjNZVGpmSXhqcTFENHRORS9qOXZPOUpXclRHaFRFbVk0bVM0bnYwUjJmS1h4M1NKWThqekZwYU1NYTJQcHVrTDNYTVZkUlFQVmRSeFlUSVp5Z0NGWmxyQjgzTzlCR1NDcmpLUEhBcnpTT3BwUThLeVlCeXRaZkZ4MVZCZjZSSG1SOFNGSTVpRHhIWWV6UXVwakZqMkY2emMwMjh1QnBoaXpnYlQ5aDNrc0lsNzBMdmtlMDd1T21hTlI4Z0hnK2orN2gxRVlGN1BWaFp4SEd0aWVzMFZkM1Ivd0NPZzNoM1pJdDVHWVErODFkMktSZjBSOFdGZVRVV2EwVWozNmkxR2pVd25ieE1hM2FNVmJiMm5kWnlPM3VOenZwY3RIZmRHVHpManhFMUVxdlc5d1VtcjdvckwrVkd3empwdjJpSVpCK0toL0t6RWRnRDhFRFNqRGdlK2Y5RUhhU2RDZk5URDFid3VkZmFiaVFTQ0xnQ2tYSS80ejlvS0REazl0RFVxc3dTRFdIV1BJOFU5RWg2NmdQU1FhVUVCWUdNeXF1cmhTQjVXWHRXWnNlWVhBRTlOYjVEaGN5ZEJzQ0VWNEpxcGF0VHRpRkxKbzMwT3Y5TkR3U3c0YS8vd2wrYzU0T0VGTDVkejE1Tnd2K2ZSR3NYM2FkblBNa1RJcWcrRjdPaDIrZ05NUXdSUHYrc1hSbG9kNGs3Zy9uTU41a2gvcjJUc2UxUnF6QUtXays1UjBrNjI1QmpEQVlVbHlmeTZkN2lSd0t5WWlSZ2RtcXNVT3dkSHpyRkI2UHhHNHhRUFNIRFNhRG54OG9OdzNJSGo1dW9SWmJGS2l6OVhOMVIzODRLTHZxOFRhc08vVlhiMHlCQ1J1cjFxWlJWK1RyejZBejVCOWwzb2UrbWE0M3djT0E4eDlJbVd0Q2twL0J5NHoyMVhLR2JBdm9kSk55WHU5YW40NE1PQW5EMGpUNVFjUHBpVXhFSzZMazFXWTZYUjJ0d1lXd3V3a05lQ24zRkJFaWE4VWc4cy9EdFA5OE84VEZkdDFGTnRaaUlQdUcySkVLSlVwTE1PcEtlZ2RFbzJZNnd5MncyLzJCMWI2M3hZbmZLQkpmbFF1S0d4U3I0aDEzbEZtdmhjaFRuTU40MXpUN3BHVERKSnVydUlnTStFNFphYXZJRmhpOFNaUVFMWEpPWTZhZUdTcVB1MGFQL2Mwd2p3TURMbzd0WDJYUEFiVkNOcUFxOTM3cUtJc1NrRjhraHZaQVJSUDNLc1ZYWDIwalVQOVBIbTNNc0liMTUzVmJ0MVg5V0xXUmhETE9uU1p0TmNEU0hCaE5LYVBhRUZ6bnZXU3hmOVBWZExvNXgvd1hUWUxCL3BxMTJnVllYaXVaWEpsWEhhM1FzVHBqKzh4dDZFbDlGNUh3WEtnTzFCRDJJV0EwVHZOU3k2M2JSUVVwU3MzQUllV0ZDdFA2YUxUYjBvL2dpM1krbEhWSTVSSlhJSmY1U2cxVUlGTjRNQ0NTTVBuQXBvcHNSclNnRHliKzdQb3AzbW8rQlVkMEJMR3hkeGRPcXB6SHJZK2pkWXl2eHlQY0wveDlRRTljT1FpVUpYL2Y2QlJvbUZOSkNVYStSY0FlMGE3VUJndVlvdFlub3daRnRBSktXcHNJOW5GOTZIaWJOUWtDVTFHVVptUVB2K3hyUWxzSVhBZS9hRldEcTJoRDljNFNGTGY4cVh6dGg3dlhuL0NkQUVVV3V3TWxydDN1cDhyREFXVzUrNXZmWkZ1UmdpZUZYWUxqdUJrbEZleXFrdmJWWFJ1TG01V1ZFRTRDQmZZd2hubXlyeDNEbGpUUUhtNWJiTXZMU01Sb1dWd3JEMUNZclo0Y1BQRHlCTzN4aFRTamsvUklWQUs4aVl2VHBvamRtOUhtWVdIaFJRMFdZaElTaTIxb2kzZ3p1VzhOYVdNWXZkREcrSmdrMUNvSDVmQm12anp6TWV1RjdJbDJvaTFpMlN4NVBKaGltR2YwNW93a3M3K2JIMDdTMW12OHZLRkFOd2JqTndWNldZcU5neWZYYlliOGdVakpRTT0uano4STV2RDQzcWpQUU9MZExuT2FXXzRfTDRuOFlVek50MTEtMFg1SzVKWFM3ZHY3OWZXbWlVVkpvb0N5aDI3TjE1aHVzMlFDLXNwNzJjcDhMY3psSkE=