Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://horizon.cineca.it/project.php?T=P b2f9a49c-8e82-4843-905c-502d8809498d_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuT3dYTmVFejBuODhpbDVubm1vWWNVVy9IOFFFR1VUd0FhZVArM0NnQXFSaXpscUMveUhVc2U0Z3pHMjlYLzRLb0F0SkVMU3JSNmRmeVYzMm5vYll1TEZwLzUxTGdBQnBTd242NGZQMDNZVWUyRGZQTEZOM01HaXJoR1pjT0dRU3d3Szh5M3NBWDdLc0Roa01PRHRqSWZzdFoxT3hYWVI3amJoeTVyTHdTMTR6SkZ5c0ZqV1RpaEZoalVMOC8xNzVYTUZDYWxzUU1BR3ZCZVdueFdiQ09pUFgvTmdNWk9tenQ4OXZvdU4yZXVWUU5FYXh1VVc3ZXk2YjJCSTk5WWc5emlLOWt3TTRUaWFveXJUWjdES2IvRHVvYjF5QlVNTlVRb2RyT1RRYWJsbUpjTmJXNmYxZjVhYXJycGFkNDcxWXA1cUlVYkNlRTY3UTJCa1A3TXNoLy9tbFRyTGVFTkdwZWNIYkVHaG5vSm82VzFObGtUV0pOWG1nNFNjRlh2K3hkUnUrTlJITzlXdFJZNkYzS2tDUTVyT0Y0SGFjTnZ4c0hoQlZka0pIc0N1QU93bXZaUlI2M0h0N3R2TGM1M3k4QkR2a3VWNlUvcUdNN3dnWW5nTHJLSk5JVGIxS1JZbDA1S2pXdVBieHBZcndVNXNnKzJrTXgvRWlma2RkdTlyU1pReGRMb3NkU25rZkFzR3VyOGl3dDdGeVNuTjVZMnZ0OTd6MDF3aTBuVUJiSlQ5NVB5amY3b0ZkRnRXOWlWUnMyMDJhQ01qZ25FazRSM0NuNWwxZGpZM0tuUUtDb0FOd3RDQUdWUXBiOThLT3VRc1U4U3lsam91QU1hTFhuYmFJd283OXlNRThuNS9Vc3JQWVVYSE1EUjhZU0x4cDhEa1ZOU3U0dURLRkREdVhnSFJwbkhNMmwyQWFGT0pTRjVQK29qMDhDQ0VFKzJuTGdUbmhjUzNWOVBzVDJjdWRCNkJ1UGNyNzQ1blVxaEZ2QUh3UUZKTnpsTmFJZVExWTd1RFBHVmUwb1U2cUFFM2JyNEdRZjFmT0F1ZzBWditkcU05cDA1elJSS25BTzU2blpXWXBxOGxOQXN2MnhlWjBGRnd2c0tuNGZiL1RiV3A3Y05xTmFtWkNLeUREek1mZVNXTEhGT25xRHVrWjdBR0doQ05JUlBtbSthTVkxcWVIM0VsSVdDdTZZc1Y3SllYa0paYVhkQmVWazF6aFZhUGNYK2MvOXo2eHpkdm81SmRPR3R2Njg4cThOTDJtZ3gvanhZRG92amZQWnhLNnlTem9Pc1FMMVRGcUV2V1BKb1Zoc2hoTTVzNlJxZGNiQ3FhczJpYWhnZFZpU0Z4UmU0V3Q4b21hWlBuUFdjcTNPM2NPUVI0bW44cHl0ZklKQlhJWDZDa0d1YlAyNmJ4c1pZY2tnVnQ0V0I0eUxQTDBTQURtOHlFdzdMaHAzOHlOU3gwdUlGRWI2TWRCWmxPdXYvaFdsbWt6Wlo0OXkwYXMyUzJYY1FVWVJFY2lmNlpKMHZaUGEzR2lLSHFUTWpIc1dUS0JFQ3Buc1RhL0U0bVpXVlkvaFpkSU5UdjZLU2RvZW0weGFVRjBCdm9tOE1nUDdsQ0pnNjNCY2hqUzU2RmErYWV0OEFaQVdLVnc2SElXSFJoYVNuTm14QU43NDJzLytiSGVwSDNGY25XMkluUWoxZXJ3dFlvVElEOE1GU1JMc2FTRC9sVFM0aS83MU1YOE5OaHdOWmkxYW4xVUpIREFSNnlLK3RGQ1Fydm1qcHNRTDhqd210NEkwdG1mbSt2VENwRm51RVFhdEFaTUZlbUdUMGwzUkxJMEdrY2FranR5ekxvd1c5TU1pZHBwak43VXpBd1JuKzlOWjhiTzdsa2NHM0hTTDdIUFdVb1o3Z2paazRYa0MzbEEyRVVjY2Iwd0cyZTRhMVRYMHgwc3V4ODlTb2VIakg1cEs0Q2ZUUjlWTmR2bnhxdzc4RFF2dm4vVUlUNjdhUklpNGRQcVhSZWpPcVIzV0tuUDdmSk1ESUtOK0s5d1dKMkk5ekE0Z3NEeFVWVklxOVd5M3IrL24wcFJNd09vUVJyMEZ5Sk53WjhtUHNDNkp2VndqbDVnRGl6M01BemUzcWd4RnpnMW44eGVOUStNTXVIZjIwUmQxWTV2R0p5dlhnR2lrdndSaytMeFZNVitpQzQ2V1pmcURsQWdmOHdyWE1OSDZUbmNxb2U4M0d4QTI1WGcrdE5rTnpUeGY3MDBubzd3TW41K085c1BXNkFzdnlucVdJcWRiUkhEekhwcHg5MHB4VVhzamhYM2dLWFpqbVZBbHU3Q01MNlNEdDRuOFlKNjVvY1Boakpna21uamlKcEs1eUdhclMxVVc5cDc3WjVjaGl3WjZGL3ZPMit4ZytsbVVxanBXNDdWZllWdnJVQVlVdHBWTk1pVHRNaiswL3Qwa1F4ZDdIWTM1RE9ySkhtay8vZWM2ZWZPbThnejltRnExT2I3TmY1R2pzZlBKZUFnN29teGxVb0d2WkVGbFFXQTR4ZXdNOE8zSytKajdsRDBiYTdkR1ZkemdDeHorUG81V0VqcjlzYWpHNnUxNTlhNWd1WmtDc0twQm8xMytHbU1WSmFnVW5jSFY3SXc1cDBRczRscll2TVIzSm9NS2VEOFplWlAra1Q2ODZVQkJJSDNMRThjK1hBYkRLanI1akMxclNnNW9sRmU2N3ErZnBqTnFsZDFnektXdERqZy9zcHdRa3JxWFgxTkF3UUJ5ZFltK1FGNFl4WVRwTFhyT0VWRWFpRFk2ZGZoSHJ6Y3ZRV1dCbmdDcmVrcGRXUmNiajFHZmxwY2tEMmFiRlFZdXpmZEpQM0IwVm9SSk1vZVhGcG9ZRG9leXFEU0x0K2swWVE2Rkd2RTI1TkZYaFowN1VydTV6SHkxellIUGNma2VEeC9iTUlwekRPajd2ZXRnZ2xESTdTd3BiVW5HTkt6cXhmbktwN3BLeXZyWUxHSTdoUFJDNExFQkI0TTA5L2R2QjM1a2xYa1FZZkd0OXpKSmJ5RFk0WDhRVkk3TFFSSlZpUWwvUk9aWG1wOWs5UlZmeUQraDRUTFFlR2pFZGVrU3ZlK2RKZ3drYkU0V0dwZk1IOGQ4QjRWdUYzcHpBbVVmRC9lTTNWUEh0RVFKS2FqTHMrWHlDVFYvZTMwYmxsOEpsbVd4MlR6YnVCaWVDNUZnZlNBQVBXZlFadW5LVGdSbzRiNm5wV1pFK2swd1ZmY1UwUnVFL3hTMG82WVFkb1o1UTcrY085MlRReTV3QVZBcXV1cmx2WWFrY2VRVzNlaEEzc09maVpNR3ZxVGxvaWNMZVlNYXowL1N2eDFOZ21WRHE0Ti9LUVU3bXRKOHp2WVBtUURoci81MVA1SXdpQkdWekoyeTBpclNCd1BvTFFXblB2bkRnVk5QdVVOMUdxTStIajRIaE1wWVhsckViemd0WVRGRi9HeG9COHBoWnFETUh5ckFNSUptWVorZFFQMTFTMi9mRVFUMEgrajJ0WFZCR2c3TDIrek9PTm1VNjg2c3lZSWZKMTBkWWJ6NDJ0bGlPeUVlUEZvOGR5VEdSRkNTdjE2bFBPTVYzYXd0SWlHcnUrN3FEYmtFU0tzRVM5YjloTDhnZlR0YkYzRlFSMDdsa000N3VNRDg3djQzcWljeHYzdDVlYUp2eUF5UDY5UFAyQ0pFVFpFSzBlOEE2K3UyakJUcVhobGt1R2FzVVlJM2d4QXpQNnJZK2dJblhNMWRWNjNSbEJNRFFybldqOHdrK0duUmk4NkxMK1k3b3djaGVGSzJwaDZRWlZaMFVzVFZhZHNYSE5vUXRaN0RKZVVCZUJ3NlNsbUJ2NDRJRHhEaFBYQUNneW9ER0hnL2xCTT0uR29fclZQazhGMmtuMEVqOW52dnA5RzFfcEl4cGxKc0Z4Q1lweFFZYk8xQXFJcnI2QkVzbnotODFpMW5CNkJHcUpzeE91UHRqQXR6WkprNzVsSjJtNkE=