Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 221da2bd-ddbd-49ea-938a-04562852672e_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuYlFJcU82cTFFejR3d3dtZ2ZaZitJYmlyY0JhdVB2M1Q2NGdXVkpsMGV1ZjV4dXNKYU5DT0tVQXVkc0VKSXBJZmFpckhwQXlEcHI5YXdhUnlXVFlQcnJ0ckJVZXdPUGhESXBMT01hVmJ4cUxDMDdpNXp1M2FlQjZORmlUN1BocVVmRktvSFltc3dFQWgvV3c3aGtOQjljT3lCMjAxU00vNGx2WW16dGhPN1poVGxLVnhPSlV2MmcwM1M3TmlheWZUQmE5RTBCSEFjdVFpSEt2UkRaZkxBU1BOcDdET1IxbGhjQVJQQWtJY1Q3MzdESE5ZN3RGZm01M2hnSTQ1T0IvdjRKcWtpbGZMQnBXSlRFSElNbzJFK0NPZ0FRMnBiVndyZTFrMEE5cEtwNjd6ZDE3MmszeFdZVks1ZXo4WGZqY2xwZTNGQzRhMnNrZFpCbkdjOUo4SmhobExMUUEyNHI3VnkxWXFNK2d0SFR0emFyUXJENDdheGZINCtRbkt3eFhoV1BMMmZBK252d25HY2NUb3liYkJ4NHNhbGRTbXA4aXBqUFhsUDlFRFM2ekVMTVhGUW5pZDlObjNQZ05SZE5jdk85KzhIYTYvSXlDM29OcEZ3ZEZZeDdjZW82OXduUU9DTGFrczgwK1JlUUVCT2Q4TnpaSDNjc0tSY3NSdUhqNlZPNW5mdUN6c0w5QndjNXZaNEh3WHVNVVZjU2gvaFJhekdkUjBxbmtuU0VpQ21JdzZsYXFFeE1zZjlqKzU1RXdxNEFBVUY5NStqeTJqUlF1a2s2QTlVRWxjdXptWXJKQzl3cTVhN3ppWEVSRDJuSm83SWJNOEFFRlRDemZKWE0wdWRMOWZoS2VrR3dmQ1hVbHZURU5KcjY1dFNZenh3OXg0ZTlYRHh4OW9jaVJISllOZmN5TlltallXMGZkMWE5OUxlWUw0dlBDNXViOVJwdVAycVlnSlhDNyt6NU9ZaWVsVHhIaHhocFU1dVFmNzVEVFRQY3FENnpPOXdkT0RZZTNhRkg0NGRkbFlTWkZzZThjLzRjQ1lHNHRuNGM4MmZIbEtUV3JrNkgzdXBJSTRycU5XL1F0UXpYbGhNU3pYYjZlQzVFTVlBZC9Xa0RtRE9idjRqNDIwSzBOQWVvNHdLTzRjZmxpREJheGxKdXdTbkZyejB1ZFUwSGlNYjdUdFBzazBQZW8xK1BRcStqcEhISE1QOUdibkxZU2hYTlYzVmpEMi9pVExlWFowVUpNbWxOazRQM0J3NGEyYVNXa0V1aXZrbkc2MjJ1WHAvaW5LOTV6R2RXT1ZIRWhxUFlzNkx4cXB1ZVQ5UlRFWW52b0p0YVRhZE5PU1NwbDQ1ZE9jR1pCT2x5S3dQTVVhNDhBK3hIbm1BWGFwZWFDeDBmQmx4ODdqdUk2Q1hXek5EdklKM1Q5bjZ2QWdFR2tPU2tTZWZlTUozVWhHT1BhUEtMSGF4TTVjV2RSb280UEV4L2hTSWZvbG5hVThqNURZSytGeUlkbHg0dnRoZHQwdUdCMnFuQjZYbGlOWUtLOHVkS2VIR1RnSnUrMGp2bU5JZjZIeEozSklHSGFManNEaGxMbjZndE5oZlBYZ2dHWVU2VnpIZml6Q2Q3eG1TVnloamc3WTJQaDRjdGQ4di9MTVpiR1pQdm9jY0xCS0xvTTk0eVNtd3Y4a1dJWVlQQW9MY1p6WnRDdVFyYjRtZmZxYngzRkRmMmw5aWpxVk1HSEJPanhWbXk5RnZIK0lUL2RHODNka1hhc2M0WjRiVGp3RkQ5NDNZME5nOVRWRStnYkY0K3A2VnpwekFpdHF3VERjTDFZVVpZcFEybmJrYmE2Q0d0ZjVoRmEwUzFtNURGNkQySjZVaGJMQTRRa2thOXpqTWo5WU5WbnNwbmVvWWdmVW9MRlN4U0ljZUNPZlA4YWJjRm1jTE9yMTM5REJ3dnVwNlI3MzVQcWRBMTk3c2RQWDlPY3ZGZm5aZjZiVHVzQnpPQU1EZ213eWpoMS91bFlLSVJxbFJaK3VVMnVHbVZPRkZ3OWVxd3B5VER3empTeWdJVTZtSDdpZ1RpTmJJMlBJaXd1c093MHM3NVJOVG1CaTQxS2VlNFN5eHVuemwwNDZYYXJnQkdPMUhSbWtvelJtOG9OQ0tsOC96cXdOcmwvN0EraFY0SDhWc1liSjhoTFlVanBGc0plY3ZrN3llMU1aMFoxNWp3VXdqVTlOcGRSVWMxZUJGbHowbHdDeWxpTURiWXBNYnA0dXN3YnA1Mldvajl4ektsbUN1VnZuNU9kUWxFTjdSd3owUHZUUFhoVXcwdUFFamFlMFVJWUN5ZTAyM2FMdHhJaGRtaE1Cc2xKcWcrVnFuTkZSWG9PQUM3QUxhakJYS090SlBubmtKc3VqTjA2SnJSMkVZSUFhMXM3T2ZHaWZmZDZDNkQrQkVkQ2dvR2ZvMVMwOVpvSEZSV1M3OXFQQkltMFNTSUZWaWRsdnh2OVVCUnB1M2srVlVwcFJDc2xJNkZiTmxZZXh1WjhjOVJjRHdzODFvYXpOQTVBbllFdlNyTDlkamZ1c2tlbmM5TUtEQ01ZU1BIdU94R3pscGJvTFpkL1g2VzJnRzFvdk5xS0QyS0U3SFNzWWg1WDVaNjFHVyszMVk0clorQnBHMGNJUWRPbkZKKyt4cGhydWRXVEpBZzc3Mit5cnppTFZHY3czNW94SmNHZlhqOXpNYnJUQWNzTmdDV2R4bzJEM01kRU1wYzMxOWg4ZkVPWTRPVEJGdGlDcTBXVGVoeWVYMEZCTUk2aUZpTEFvZE1ra3FtUjAyY2h2RGtvSk0yRFJ6ZzlaY0RkMHRpbDVYTytvenh5SUUreTYyM0NUeHk0M2F6dnJMVzlaSlBNdUtYbVFqaUZ1MkR4RjYrQWVxRzkyRzJCeDEyZFBMVlF4WlJ1Rkh5aWpBcjdtdEdMZ0x3dnFPcW1GeEhvT2tTUWtmY2VwTFZsUGRKeGt3SHpEKzhxNkMycDJlTlEwbW16RWZuZkhmbkhkOHRsOTc5TnErVVA5dm9SRzFkNW9DOWhycGhOZk0xUXpvYVJVOGhISzZTRlhlYk9vMEl1OU5ab09Lbm53Sy9SbU54cEhBWTlrM2ozOFhVT0FpaS8rMVk4bjN2MHUrUEZ1N01JbWdMYkcwbG1zUmlrRnEvL1oxYllZbUgrRjJIbXBqVTNVRFZVQjFxbjd5VHNmSmJzREx2NXBkSHZ0akY4VkZMYVhmZUtwODBDRHhIbFJRdEFrSlJrQ0ZjR202dlM4eTlhMmFDY0NKZENoaExyL3NvblhkVGRnaHNUejI4bDRBdGRFV0tMMHRDUWpWblA1a0oyR1ZndDJHSUhDK1B2Y2E4VDRBZlYrUlQyMk5ZeTVrdjBDUE4yMXF5UEhpK2h3Q1dxNll3cVY5UDJnY2I2YVIxWDZUNGtKTzFxS3NXVklMZkh3cEJUbU1uM0FyQ1Jrck00ejZyWUZHSzloSlRKQkkwUWVPRzlYU3RGcWc5b2RxNFhXN1dLWVFKSURXRjZRTk5tZmpsWFg2OVJpMnZmaERDZm92N0l0MFgvbTlKYjhZdFhPaklRL1IwTlkyT0RSUDAvZkhHbExCU0lPMVBZdTcxU3o3dzhjSEY1TFk0UU9RNEQ5dXVXa1lINFpJbEYrZ04xc1NJUVBoRUlzdW16NFEyVk5WSWl6Y054dE90YVQ4cGhUcE9mVDNELzRYRFVHT1YrMWFodXVzMGFsYUpkeURUaGc1citqRXR0alZkZ3p2Rm1MdjBpb2dpY1F1VUI3bnlGdlcwMHd5Ymp3cXIvRVBPbUtIVXpERDU3NnlYSXlzbEVsMkF0d1NrQkNPVy85UFlJejhwTW1oeGh2SWJGbmJNYUYwUTdrZUhVKzdLYUVuUzloM1hId0ozcTY4ZElIMmNvbi5IS2hJWlFTZjhjd2Y2Sk1NeVBBczJkZkNrWDZNZ0k4RGQtSmdWMl9WYVhHRTE4UWd3SjVrd1NPcXlfQ1c1NEZRRDZleHFxNGw4dkRSOTBsOTFJbkt1QQ==