Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 29eb6370-40f9-4331-b307-bb00837e3cd3_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuMW80ck1DUEYreW00RGROUE1JNUpUNGpsVWtVMVhZSTNyR0Z3Ync5SjZlQUh5Q0U5NWNXN0hhN0pPV3JGUldlSG0vVFFHY2NmamFTK2VubC92bUtVVklnelJnaXFNQTVrTjl1cUNCWG9jMjZMRE5GK2J1NElmaHdDajBCVTZYNHViMkhkY0YrSmtwbHB5TElmaUhPVGY2VEd4SlM2aENhV2lGdG5CVkFTSXNLcktTNjRMbjNEbEpadE5vcTNva3c0b0s0SEphcDBYb0ExVjFzWU1pMGJjUXZVTzdaR1UwS1B3NjNjekNtaE83ZUZweWZMRUxnODk5bW1kbnVJdjFIRjdKVnczbUFZMUo4NEI1eG55SjV3dVdhYzNvV1hEQ0xrOGlnNmZuMVlLbkFDSzE3eEhaZExlKzdXY0xVVUhHVHZFVWFMVmlzSS82TnJCeENLNUtCM3cvZmJNTU5SMi83bk1SSlZUWFR2azlQWUpER0gyays1L2tkeXgyVmxON2FDTnhKV3BzWTd3cXI4aE9uTUhBaHlSSTdhNWsxcTNIZzlZdlQ2U0t0T3h6OXQ0cmFadHd2eWxmeFNhb2Z6SHFBRy9MWVZZVnFsNXJxc0VOdFNrbFk4QjFkUk1VZEVjRmIyQS9mOC9hbjFjVDF1aHR3MUFNSnlqNDNEZjVMdDYvZHFRYVJhNlpYZGprVHdUMmJQNXJwOUZhZTVrRFNIR1RRZFZSZENQaTlDWHBhSytPc2ZJd1JCWXFxb1g5Y0FDbUUwUkwzd2lnckNLVHZDWXpkVHl0R0RUY0cweGNzQXNlbS83dzhid3pYR1BVcm00YnVsNVU0OGFVWVhWa0E1b3FubVN4Wm1nUDlvVFkwOUl0YTkrZU00akVJWVF3UUJRV3RjcVRDNXRjcWxJeDVCTytuZTRyTjFHNStUMk0vUTJ6emUrTzlrVWJrUU5YS1dKbEZPUlo1YzFsMHlLb0RUOGdFSU1MRzBOaWY3Y0Y0RUlPSkc1VmsrU2JqL29ndnpZcHAwY3BSZ1dKYllka0xkT25vVGlBYVJ3MVhiZkN0VFZlLzYxeU9VTnNQWC9iMHQ1MTQ5RUF2aGZrWFEyRElXOUxVUVVKSTNFeTN3WjVYVWw2ZjNPUDRtV0dzQmR0blQySzhyVmhOMkdmQ0lLRDdiVkdzUW5TUFFHd3E5U00zb0R0dWQwbmV2YmtHalFCNkhENkFrVnRGMHNkWDcxM280R1U4ZDFFdlorbkgyb0YwaWIxMDZYbzBMcEVjRzVwYTAvd0p0cHV0WGxTMjBCVW9qVFNWYkpFcEFvKzgycmJVZFVGeVArYU9PRkRoYlpjeEVZdXQ3ZGp1cWtadGxSdkhZN1R0ZkNWOXBSZDF2dmwzNjFWek0zMXhOSXMzcloxTzR0aW5OMXVmNDBxN2YzV1BnUENmcHU5SHpxNHFMV1NFUi9mb1Qxa21FOEdRY0F0aWMwQzEyQWRMeWY1RmFKZlNhYXliSXVZaVdqNUYrRXBqcFhCamhqak9DcmZDLzRaU254RDV6Z1JPcW92dVVZcnFDRndkVkpFRFpMbkl2a0ZSZ01IRkNMRmdCdzhlcTB6UnZrZVFIODVWdE9rUWRSSGduQ2N0cXdHZllaTWNNV0YwRGxicit6T1kxdnE4Q2wyK1VhYmZpbDM0UFA3SmJTTUNuY0swTEZEV1MxMklDRytXSEtGYTdoYzM5cHNJdHlGNldWaHVrWWszczBXWUFRY0VicG5TN1hXcXMzSnVoazFJcC9EQnFYMG5yVVFBS0RhdlFmSnpQWjMvRGR5Zm4vVkk2NVBiMVhDZWxHbWpFMElKNWRtVE5vaVg3M256aEt3TDRpZmkvTGtlbUdrZXgxeUo5cFRrc0hYRmlMRy8rQzhpbEhITWhOVnd4TDhVaHpNak9PTFJVYmtUWEJuTmRPeXdGb2l3bjBtM2tUbDBSUHVyYkJRdFhONGdNUDVnWnBjaW84M0dEZ3QwbWFmSjZ6NTZJcDVUalpVcmZXOGNueEJjVk1xSEttdXdVZ0pzMTNVcDVuL1BoRFVOQ2hwR1lYOHpmRVAzY29GcDk0YnB6c3ZqODByaTVTM3cyWGE0ZUY4K1pxYWNWd2Z3OGo3T3VHa0k0RmNMbkVQcy9WWmMzQzVUVHBlRlRlWE1YeEUrU0JBcytQM2gyTHNwT3Rha1VMWWxsZVZFc0l2Z2YveDV0MXA2VTJFM05qR3JiVGg1YkJoM0dCQ29MVGdqZ3VTMENUTzluZkFXbjBsVms5dElQak10MlowL1UrUkZpSWI5SmkvcUNBaytuM2VDNmpoL0hKZHQ1RU4xd0poWnpFZlBGWlhOVTVDazlmUXdTUWIrMDRnaTl5b1ZLVGZIMUQwSy9ZSnBIZ0F3TnlrTGJFdjZYbE5BSGtYbk5YK21kMk45aFdYWW9yVkVsbGFjZVNTQk1Ga1RYRGdDWnMvNzltVTIzRFBwdFMxUXdYdCs2RktLYTQ3V0FkNXVGNk5iYnRGeTdVcFhRa2JJYjNKak5TK25zOUFlNXZHY1ppNWxrU1ZGTDdjdGdsUDd0SHo2SzNURzNzakJGWUVrVjdWeVdISGN5eG5SVE0wamZjWm1kUmVWeGswZGNUZE1IaXYwZmVadUlqV3JGa0EzcnZPWTEyeXBKNFdsWTBoaklLNEdyTXkrVW5nWHgvVU10eUt0VlNDcWtIL1JWYVBKY1BsOXVGWVVRaXFFWVFJV3I1KzZkN1p0MDhteXQ1YmlzUFltb0Nkd3h6SGxrZno4VmdpVHJVelBpbGIraHRyRVdMdiszRUttVWs5QmZzNjRGWVJ6aHRhbVJDdVlrSlkraUx3SFhqUVZTUTZlQUY2QkNoeVdlU3pFY1BKUGQzVzJhS2tZS3VRODB0RGRYVmpIYUU2ejNBOWk4cEJReVZnVUR0dlpyZFVMdTRGb2NHVm1pYjg0Z0VmdnBqL24xUlpWOXpwUFh4eXk1cHFqeTFtS2xXNWFOZEw4YzN6UnZmdE5XcTlhS1U1NkNOMVdBb1I1L2NZSGZGdVZWVjBjOXhEdnVpdHBEbTJrbU5xSlByMmRBWndkVmd1cE1MMm10WTJiOWZQTE9TaUpJaENPaUJHWVZ3eHJTZmN6Vyt6dzJjcXQ4SG9FZkVCaWVWZ1ZBR2Jwby9pdW1tN0hTdWpta3RMYytGN0g4WEFHUVhjSWJOcjAyYzE5ZFJObWN0UHFmVUVZNXNnL083b3U4T3RoVmdvNTFpTjkyNUdGR1FBZkQ1aWg1L1cyTWM4eVB2K2ZzRHVKWndOTzBuVTNXRFRYelNQcjJ4bGY2NDlDcFBFTXNzSVkva1JPb1hqY3hkelFIeVJCOGNlcnZQVVJyMmtFaXd2ZjJLZzhFeC8xa0xkS3FXNGJwQVlRclFsUURHT2NSaklGWEZaYnVVUEw1QjJ1dHhkZlI0dFVzbkNMRzVvdTRDdzFXZFFZLzlpZ0hFRjRGcFVRT0w4Y0M5alY0RlltUHJucFlVdXhpYllCbzFPMnlpUnFNTGZlOW1kZnNRSHhnV1RpRlErOWxTYTVGa3lvZjVBRDRmenJNVEpEdGh4Nm9YMmE5NUdLd2JQOC85Sjk0aUxQYnlYYTA1RXM5N3Ryd1R5cThMOFN4RDdtdzg5Q1ArVDZnbHdRZVFRaGNkdzJBbUF4K1pzLzJXMUhEK1AxZmRsRFJvdm1oejl2SmNlSUgvem9sd09PeVNmaEtxZWcyNnZUUjVTaUxBVXpkRWQ4a01qeFpTVzJCbWE0d0F5c1NGU0RmT1Q2OGN1YS8wbzdCYVFVNHN0WTk3dEpaRXhrWnUxc0h1NXF1RG1kY281SFlDS0Y1SEdYMjlIYUFpRHBjNkdwd28rOXVZQjlTZnBkRWlIVWordTdtcHFXU3E2L3J5NWFpZm9TRHREb0duSTJNdytYQS4yRllGYVlKWE9QeVdTMldMa2kwT2VLazVrcFRIenRxbE5WWlB0bWZ2dXVLeXdQUUtfSkFTeFA1d2tJQ3JsMmdralhSWlV5cU93bTRFc2NxNTVzak1QUQ==