Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 88680aea-a55a-4a9d-8a9d-cc7d00694789_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuOWk4ODhVdTNRbSs0UWxFd0dCS283Mm9JR1ZKaUtFOXpaRDZNZkszOCtIcTVjTEpka3RLTFZUcFVzNGtiSDlOUWk2Znh4SEtJM0x3S3poQ3RtOUdmcldiQTYrbUo5anYwQ0s4YW52cGlCZTRzSnYvOUFvckg4d0t6QVIxTklJalRzdWtsQ010d0dUMlhyNTN6aEYrWUtxckxZVll4ejZDMzRxZTFHa1dtYmRjMHVpS0N2NWdHbG0zaWpmWVdKZXBaSEozTjZ2TEVFZklBaDUzRnFzTm4yZmFEaGwxZlFobldadENTMVRTUkxQZnpnUjdpcEpiYUVzdjJta2NqUUhmeTRncXpLWEFxeUdwWlhuem01QllOeE1UaWVhRTBjbDAxTUZNQVB4alpGOHFCTnp5aEk1Q3BxbCt4R0plSkdYVEpKa01hRjFReWpqWjdqd1hLVk5yenNkRkVycXBqY0tSOG5mS0NnSEorSXBCaW8zQko0ZURTQk8yVi90aTdmaktjVlgxODBXVGc0cGhQN3NMQVJoNmdkdFFrUlFjemdEdTIrNG13c3lrZjM5S2h0TVpmcmZvY3RRTWs5dmFDTUowbWk5dlUrR2JMNkN3Z2Y1Z3hCQXphZlkvdDJraGFsUmgxNnhGN2U2eUNOVndNclF3YXhJUlZoOWNYWXN4bVozVjFtbWtndVdKclNsZnJERUlRU0pCeWxZY3VFTWpBeDYxZ0hmMk4rUmJYa2xONjBJdFh6bDRCWWlVQWp2VEVTSXluTFRXK0s0eVdRdGNLLzc1UmhaNGZzQ0ZySmd0L0ZLeXpFaEhWdENkRXhrV3UwNjRLOHJRWEQzbmFKZGVhMjlMUVFyeUVLMndIbmVURUNOK3hNTzBGVy9TS3MxZUdTSWVxQ2o2WEt1Y3JpeENmOFVadXpaWjJYa25idk1ZdHhzM2s1NVRHc1VhT1l4UjI2bVk5ZjY5VE5IWnA1WUxoa0Jqck9UbEQzQi9ZNWpWRVgzTXpFRC9oRE1BZG8vSDROdzFPU2p5SEg3VGpaeXZLVFpTLzhIYXNEdEVtYlhYMEhxZlpsdndxOEpnamttREx0TVB6Yk5DcUliZUk5RkJKd0laZlI1a0djVVZIZGJxT3REaE1ka2lHcTVwTmNzVWJqQ0grdHhBb0g5NEkwTkcvUVBwTG1iUTdvRGZEZUw5eFhVMjU5UEtJR2lvZmlhV1k2RG1MTzVmeEY4MFlHTmFjd2ljUkVYUC9FUVdrN0tMMmZyMFZ3UHIxejlJNzBWK2xxUEhoSHFCUE9Wbi9DaFhPYmVSZmVUcjdsMVBoZW03OEF5YklMZHFrQ0R0bjEzaHhYVkFJc3JHZC9udXVIZVZ4U2tia0V6MlhJR3VmK2ZXWXRGR0orVjRNSFJ5bTJIakxtVFRyMyt5RElsL1dCcGJLYk9yeHZ3aFZxaDdMNkZ0UjkxWk5EN1VCT2k5V0paTmNrcGVNSWtVcmtYRWplZy9wd2hrbDN4aVFka0VMb0hvUW1iTThkSzNHOFV4MGNBUDdPYWtLWHdxTW53MzZFT0pQckgvbTBZMVJEOVh2QkJ2MENTOWl1akZkaVRkcUJsREROeVVCRlRUamRPOWtJdUJUWWtTVnRMeloyNE5uOFRLWHROMEE4UXRBQ0NsTmV5eFFaVTFrV2h6djhaeElZQ1I0Z3NYNzQ4RW5jZUk0Sm1FVGkxUlZmUUVOTVVyS0R3cGJpY0FRZHdwYTg0SmF1dEt6MnpUdyt6K0VxVE5pVHFpUzF1Smc3cjRVY011RE96MTVET2JVVTRaeHVpNWdGMDVZTmVlWmozMVZWTTgwMmpqNnh3WEdONlhjeEJRdXBkS2xxMEVnQ25udDJmcEhPcGdiUitSTEtPMi9uVHZ0Qng4NTlVbWhwenJ4ckFydEZzNHV1dkY2THMvTHBoWlhGb0pQZ21OL2UzRGgyR1puaU5RRzJka3BPbEc0TERNaVNDa2pwdjRoWEk1THlPNEU5VzdEOHpkdVc3NTEwVGh3VFM1Qm1oTWZQVkNFQUxNbitITHR0K0dRUDROYVE2MHFQaUFNU2FTdXJYa0Jrb09ZYWkrbFBncWlhK2xmY1pzbGUwMGRKcTI0YXFJckRITlArVFJhK0NWejVaUnh6b04xTllBZ3BWSnpYdHVQOTFmUUwvaHg2U1FHTnpVMFZUQ0QrV00xcU9EQnNwL0laTDFlRmlvZkY1KzR1QVJWMUZkam5VQnRQSVJveXYzYzl1NnIyMk0rTnc1alloZ2tTTDg4b2FXY0liR3VpZm53U213TWJjWm1uZHFFTGVpdnB1UnRDd0E5SURWV29iaWdMZ0FqWlFSd1RSSjlrWlVxV2dNWkVjZGM4U0VCY1lTYTV6N3FPcWF5bW50QW05Skh1Y0Jhc1A1MG9GM2RIVVFYcmpmTU9aejF1cFVSNW9Hak1KMWF2ZXkzV005N2IrVllQZm8wYXhKeUZuWXBqdlE3b091V0dwZkdqT1BMc296WHpKOEhlMjFTZGVBZVBwamNEZXlSYU1DYWdEMkhyL1hTS2hZZGQ2SHpnc09UZDNTRVBGNVdoQkcvZ1pyZHFCTC9DVllqZzVOYXZ6Y3VXMXFOelVjMDdWSEoyR0oxYlZZM1l3SUI3aU1zbjBFTWNLSmIzcDVnb0MrQkFETEIrNGMyYjNQaklMUzZCbmVSL1MyYmxPNGhtWkdOVG02Yk1XZmRVVFVSWERMWUZGaEZid2NWN0YxUEViUldsSGtqV2FCeVAvVHk3YUhoc1VwNFBEN3l5cSttOGJWdHl2cDBZSFZrWWtweGVWanhnbjZMRGRXSnFyZCtHbUFFKzZBVWZQTnZJS0ZyYldsWlZsTFFacGVOdkZiY2krb2xqS2M5WW5DU24vYmgvazB6NndBMzMrVXZWOS9XeVhPTm04SDlZZkt2Mk5YRXF3ZkN5aGdTRC80SGFJeUltK253bmcxMTZkZXk1YmZHa1RPMUx1SjV4MnMrMGt6a21DbDRFbmJPUzE5SmlUaVJuQkFrWjM2ZUs1aTUrbVJ0NzBwWVU5elk4WFg1MVJCMkJzODdMTjc3eGRpL3F4aXVTNDRPK01aTGhQeXcxN1ZoZ0Y3M3doNGQ2YlhBdXB4VVV5ZW1MZzlNbzlkSmxNejFxTVJOMVMxdFNQc1QrSjEvNTRvQ1k0ei9CWnNqZ3dJcUw4YzRKcWRjVDdiSUUzQWdMaUlKclFkdEFZN2pRTFhGM25udnUvbTJFU0hCbGxZbXZVaGg2ckUyMUZCZitnV2x5OWRzOVRNUE5jTHJPNVBIWkViaVY0TWJBV1ZYNnljRnZGekZZL1JRdncwRFd3T2RmenNFaUk1S3Fha2lzMFlmWHM4TnFZbEl0ZmQ3TCs3ZkFjOWlZRFh0blVVYnVSY0lwM0svUThyUC9LRFRpK0M2TXdtRTZGWVFCSWdnZWd6UkFSeExtRm8xbGh2S0czT1NET1EzNkRWQmdCWnlTMVNZVjJXb3JZSUxVajFRVlptUDdHOTNmQmkvL0I5OWg4UGx0U1YyVlNYTFBCOG9BRXprRUNsYTFuZ1czVzZsZHVBcHIzWFNtOFMvRDlpVmw1Qkg0SUVSOGhaYTJFRkxvdnNxMDcrYUMrRDVTS3lNTzJnNU52UTVDa1hHMEp5YU1yR3V2UGVlZWJjWjlFTVlXZ0JiZm9SSHBTSWpxWlUxUkwwRytnWTBqcnA1UVFsQkYzTkdGbGZjZW1CaVNkOVdEQ3JwWTF4OUxmY3c2Z2tFRTJQMDhKdEZ1SzhrZXFRSWJaVmc0WStRS3diWGxIaEYvUmg3Z3FDNVBsWVZzSWgwR1JvWkpRcVFlNmJGN3VORXpRU0VMQ3AyQ1NjVHlwYmpad3lwc2xLWGtzaEpLbUlwZ3FuYWhEK2hMcGxWcDJ0U04zb3NqbEJ3WmFrRy5OV0VQWWhoclRSYnVpV25OU1JaYlpnRFdkbmZqT2EwS2lsU2tQXzhXaHNMQS00UzlNWS15b1lXSnF1RlltejBjRWxyckx3clBNc2hPYVB3NTQ1RWdndw==