Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 2f33e0e5-b78c-4658-84b5-80ed8342ae82_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNGd6YU5aTEUxNHRtM3RPUTdKdEFGaC9kY0tKWlF3MW1LNURXYnBUK0dTbXJFYVdEOHRtQXZHK3ozSmRXWlRiV3lIbTdGejZWYytUaDhzUWJpcVpvKzNzOGN4QlJzT3E2akxrZVJ4TlFnSFBuZ1lJOVhFMjNnU3dEd2tnRWk5OTZzc1BhZUZZY3VqdEc3VGlpYnJTaHJQRVAwVVlTQ2RyU0FYZWk1NnBqNmJ0MmZmRy9xNzdORDRmOU9RY253bkphSGNxc3RsQWpKeGw3UFozWTFLN3I2NEs2OHN2MHFyZ3JIQ0txeDlMOXlKSVplanNKcXM3bDMwc0xwY29oK1M5YXRCanY3anBHN0tNejdDREdlNlFzZ1dFeVY2SjlWWkdoam42akMxTy9EWitkRHFKMUoyL3haOHVUWDcyZld1WFJkQ3Z3RE1MVEQzTHhtUFM1RVpjWXJOcE1adE4vQVNTQXcvc1BNZEdHbThOREhBNkZ0amY3K0VJeVVGNFJrV1hjeURvQ0hrMGJja0dJUmRJZGtXYXNRZFY5WU5ERllnMW81d1hiMUNXYVNRUk4yREh0Q1ZrL0k5MjVZWmhaeXBjQ25UNjc1cEZNbUlReDBjMWxzaGFVWnYxcVRlRjA2S0xvM3BZWmxONEcrcEY1VkxiZVdTV0ZvNVdqaHZOUTNWK05udFdoeFdsb2hHTkZ1T1pUazB0UDVjNHZXVkhnVE9YcTJ2R1NWWktmTFZNY2NSRHBCQit4YnhUZ0lJWWgwNnZxZVdGNTVRTXArUkNHcGFRMWUvZjF0WDJHRXNmYkNhQ241YjljU284Z2VKQnVweGY0NDVMc1o2Q0d1a21oSFREV0JOalozMlhTMmFjMk5qY3pBU0tnNW9maU1ObHpvWEVzcld4VG80VGdvKzdkMlUvSzZSQ0FtbDkrSktGV2JCQzlzdkcybjZQZFpxMW4va0QwY0ZFRWVPbWdmenhHeEs5cm84aFVsanpMbk1KMVYxSGlOckg4ZUR4aHl5MHdhNzFTaHhrSzVhSnZYUkRETnAvYThjUTIwL2lxWVhHeTlZempFWDhRcjJod1JScVJ3VmVmMlg3SXZHbk9DRkZUdkRmMno2QXIvWjc5NHozci8zRktVVzk3TktSNXo3Q28xa25RdUhEc253Z3Yzdm11V29YVmdzVUdSNFdNbXRYL2tOanRmcFpiTjlHekxzL3pLM28rUlFLRUx2YjN3TDRmWnVwQ1ZIODM0Y01JTXVoMEc4QndtcGszY1VyYmJjcmpQQ09iWE01UXJJWUxuR0xNM2MwR20vcXVsRGNRazU5NjR6K2pjMU8rTTdUc1RCUk5lNU1QVnBCa2xMU29QSmFyQVZteWVBczlOUTdUbktvQVpDVUVzT2Q1SjcxWjhZaENxZFZFSUFTWlpraGhNV05xY2dDUmROcTBFbFR6YkRpRkJGRkR0M25kTXZ4VCs5SFI2V042bzdJK1RQM3dSaDUyZjdxRW1lN2lHZGIyTnpDYmVPcVhjZ1dNUzNCcEdFMFpqd3NvQmZNbmw3MEhMSHl6aUpvTzNnMGxSNEErTVl1dUdGN2NrNkE4UGRGWmZ5OEZVUzlzWk1DbGVXMGlFN3F5ZkFreDhYWlhlem5TY2tZcXpwWVpFMkhQZ09oVWhDYnhGYUdHN0doNzlRR0Q5bGFtVGxybzRZcjJmUDRWMTc2M0htekhpUGVmRmhYWmxlN24vbnVoaWFXSjBZQzJGdksxRXc0Umlac3oxNFduWnBqUzFmeG1RblFJVnJJZDJFdDdoeHBySDludGpoaDlKaUlUZkt3d3BYL3ZjYXRaMWh3U2FRNERuRjhXMUI3cnBNaGkyZVVtcEdLRFNOMiszM0pjNFl5SDdFd3FDUGY4ZXNSK3NTaTZJN0VLSElScHNGTERDQjV0UHZqOXRUaUhTcUE5UG9mTVlGQmMwalBQbXlUUnpxdGFwYllJZklPeitxWlIvQXk3U05Ra1FucStUcXhyUWZQMHZRUkJlejYzSi9vVnFEUmVKR0dTMU45azNPM1FCUlF0MTJUWkZveGtXNG1XOHh3aUJvOVZNQVU0enNXMHc2VEdEZHZyUHdtTHZQb0NKL3kvbDNTMmpNY0Zzd2tpWXlWYUdDZG16cW1YVldPTkRzKzRwenZyWXJucU11bFlZNk1wVjJQZjJHczIxZXZ3T2JtNTk0cWRWZU9MZmRoNmRpY0h0U1UxbUtOV0REUEErMnV4V2FyS0x2bWZyWXJlSThXYkhNamZRTW9hSHFxSkJ4MkUvS1QyM3VRaGdORG9RTzdCVjYvTWVjSUIxeHdRank4aDBjNlJ2OHJweFlXVHlDaUR5STIrY2N0RHBCQnVQZ2JIazVUdVZIT2FYV1pQZGFjMjFUR0VRRVJ0ajJPUnJEaElzZ1AzTW9nbFlSN1Fwc2dta3hpaW16VU1wQ0FwKzlncXdTa281N3FFSWJOWmdlWUtTSGxZbUNTYTRHYWRta2ZXekVBS3g2cXBsNm5NOUYxT2ZVckJFelZPUlFndFNaNkx4MG5DSTlDNWpFSUpZOUpsL2plZHVTekFCTmdETm9lR21GcFR1VFVFMzdmencrTnlwVmRIY2NjbDlhY3F5SWJwdkpvRDZ1V0o5bHU0NmsvNVlLOGIwYVVVM00vWlhNWjZTQU1FVk95emNTZ1VpcFJZVzkxOXptK3J3emZFZTdJMGc4TXQrbi8vcVBRSnNTekZNY0JQQ1kyNzVvYSswN0xSUEVZbWtlRGdmbWJUTlpyajl3VWcxMDRBeENGSlZKT2c5MEY4VHhXd0xrUXVSYjZDSHRib29TdTlseXU0bDBBQUtBcnVvZyszdy9QeVFJandlc0hUZFU1dEltN2ZBT1M0dDFaLzhoMURsLzBLaGtuRWUrYklaVUVFOUJLdVcvcnlHN1FuYlA4aC9oeE5QZkt3elRXeXJEdWNLQ0x1cVhUWERUaFVrQ1E0YlVOdUxjcXgyZVhvZ1VuTmxoUHJDdWRvRCtKV3hEb3VBeHNkK3JDcVlkWjcvSDEvWkEvUUcrL0V6WUJLaVVrTUtZcmRGVFRERzdodkVhRFozNmNhMENmckNLOUxONEdHczE0WmFYbVNIWVRkeWZpZDJtbFI1SWVFbEFUaVZvcXRrSzU3UEFYUU1EbU05QmdVVUFCOUtML1JGQXJ1VDJpNW9TOGhocWNwVlk4ajZNRElJb0Q4b3VQY0hkNmhDbFRWMDVLKzJzYmdac01FNE5YMHZaRUc3SHJaejVUWExRV1dmcWlhODk5QVErR0lkK1NMeGFWcGYwOThZVUNvRThhTWtuMENuOTVKclA0UnpwbEMwUzl6YkJQOHdHUk13WVAvdks0Zmx4Uk5JNG42VTluSXA1aStmRkk5VlVtRG1PS3RuSXBJZGNlY1FPclRrNGNLNzkzc3NjVEFOZXFqU2Qzbjk5WUx5NE04U2ZZdXAxdWN6eGVxK0VKN05va0F3Yy9QL2RGZ0dObGNrWG1oZG04TzMrRlIwc1FGVUpWRTN4RUlxSDV1ODlDeTBkZUs5SjRUOWhyQ0JybzBPRENhK0JtbldVYktyWUlaMnVmWjhtRFJ0cDl1T1ExNE5uL1NUaDJTRnByQThlL3pUU3kwR09HUmVvb1lmVDE0eGN4alJJZ2QvTlRiNHFOMnM4c2lKQ0lWbW5kR2I5Z1NOaU93c2R1YldyUE9lUEMzNy8rVkFjMTlBcEhaSkxuSG5NWlA1Zm1TL3FZY1JVVnF5TkRYUSttRVdyS09QSEo5MHRLQUpSelc4VWNQN1Q0UnoyVGNBNEl0NGN2ekJ2bUpHdzlIZmhnc1hWVy9vNnhQNW9oVmdveklzSEl6eE1FOWs4VUJzRjl5eFd2TmdBSU1CeHpjUHJPcWhQOWkycUdnVjdvcjhjOG5vS3gxTHkyYy5LT1dDc2JfUDR0Q09meWd4a0J0WWJTMnlUQldYa0FzQ0djMU1CV05BTXZod29RbXdGZWs1ZEF6RDJWOWFkdnRwdU8xMmFSWW9JSHlaVzhESFZyeEJiZw==