Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 3941095f-b856-4196-aeb2-65b947bbfdd2_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUnBwY0FMTEt6ODNwaGhlY1dlQkQ2MjRhTitFQUR0TnJyT3hISk9HTHhVeUVEeHFPRXA5cHVYZjhrVzczekFrQlliY0Vrd0ozL0c1ZlMxNmduSi9iQ1dOZFk5WVBoZU1PSlRuRkpFVEtFVVJ4bWYybWF4Q2d1cEtLdi9WZldmOWQ4a1RGUS9yTWVrVkFiRzlDcUwwNXVTaGUzNHFpV1RTRkF3emRPSE80OXcwLysrVU8zRmMvakdoWjcvRTNpTnJjNjdwaEJzTG5RMlV2WXB4MTVETkdRdUVkQkJ3SzZkZXl0ZUt5UkFaVmg4ZlRRSi91RWpmS3VwRHByelROWGZqb2xna0V2K0VpRGNRM1lDVUR4VnU4OVM5akFNcXM3a2l2QmlVRUcrN1VQbzhYc1VjVndlb0Z2dmZhQjRwYy81YTF6NjV2RzlkZEdLZk9ZdHovelp5L1A1aTdxcUd3RFhneWhkNjVEckpVUDF5eWRhcDgvYTU4ZTM4dVM2QnBQZGE3TVRTQTdPazJpbEVvM3BxYU5wNzlXcTVyMGNFTWM3bmVrV2J6S25LMEJiY0ZvcWZlMXFoOEN1dVB2RHdYQTdrME1IbmwxTkxyS1dEZnNZMWlvQ2ZXaDlXVThMNTlmWUtRampMYXdaN0NSc3Q4ZDJabmIvL2xMNmZVU1RKaERBTFkrNWxCY2RoNE41Y0xLRGdGcDdrNzRjdER5L3poOVhKS1NiYXB3dXZKaXlFQ3dMZjNkRjFHVjVlRDFFL3VvTDZ0Zkx4UHhOL2JTc1ZWZzJEV3FOalptNzIrWmdiek0rcWJnbmlobFhCMTJUQlRBSEk5aVZhUGE2RXY4SkxkbmxpL2hsbHRQN2N1RXlTUVZydFhjcExFQk9FL0J3K3JWUzRwMHl4Rm1HY0JMVTJMM3JYRFNiUCtuRTJYZ3ltRkRnWlFiaUpPdC9sdHU0MS96bjk4M1BpZDZpcVo2TWVYaW40NTlxZm9ZN1p6Z1hpM1pIMG9OKzZLTDZ0dENrWmN4TE94V3VrVFBLUEhna0FMN21FMVhrMXJlTEZmOFRSbDQxaDNXOW44Z1Z3RTJNUVZjZmZ3eDBHd2lCS3NjNE9xYlU1dmxuVWdYNks0bWlTRG9Nb044SldSTTI0UWRqN3RUQXdQZHRNSHp5RlVTWHZibkpYaWFGTFRSOVpxN2JjQVdKc1FoL0hMQklJeWkrNEtxam5BakJtVi84a2lra0xPT2ZoMHFBSFFENWNmeC82Y3hUK3FmSis1WS9tdUNNanVVUkdTa0srVTV2b2J1akVYNnRKOENTaEZGQlhSRVdnRzNKMUdGclNqOUEvKytNcDRIZ1pNRUVUd3hINEtkWHVGUlhqUm9QSDNvaGcwY0xpWDhtWW54dzN3cHAzY2tydnU5THE4dHBxNUhmaU5NY2dnTWtvcjNnWWZoektZSlpkS1RhdjM2ajRPU1pyYko2ekNxU24zZld3SzN3ZitHZVVpMkpDMkp5TFRUMC9iRUFpUmlaM1ErdE5GZW1IMVRkRWlBUGVvTHNtL2hkZ2ptNkJlL1RZT05xUldCR3RsYjZVYVgvSklNR2cwOXA5RjdIM3pHVXYvZTVYY255L05DSEkwc01oVnh6cjhFeFpBSlQwclNKV0VtMHB6NmFoVXVLV21hODlaSzF4Qk1Lc29iNjM2MkRGU3hvUHYySi93RTVRQjU3NHRpYWFEbnpNNEg3OS9tN09KbE5BZGxBaGxVNW5wRCs5SmEyTVhoQ3V4bDN1OTRiSzk4aEpkcHJsS2lyRU82OWlpQ05aeFo2eEY2SlN6M2ROWm83M1NpOGVOeWREOEhUY0VtNHlLVGdScFAwVW01bGRnbHcwWVRxNDFiT0EzdmtWaXJQMnFaVGptekJKdjhMQTZvRTdFMkJqdHJhWmxWekFrbUpZUHBRZlJTWXJ2MUNSRW94Z0VGcXN0bHFUcTV6WXVuTlhGSlJBT0sraE1CekVvelRHUTNHekFQTmZYbnhjVjZrRnhpOTlyZWNVWGp5bGtqbmQvR0lyOTdBTCthcUtCbjg3LzJybDFzdWxtVnBQdTVWOFdkb3AzazVzMHM1dU9wVVU1L1RpaGVYN0lUR1B4YWZhUHBYQVhmcElHUjVsMll0Y3JoSTJrRFdPZm1mTkMzWGZJL2kyOGxHdVNUY1ArQ0w3V1kyelhyLzZjZldMeHh5WjRCREVGYjB2T1FVVERWa1dMSHJObXNHdmtGN0I4MC95WHpnQTVDMVg0YkdQcVJ0S09zOUNxQ3ZkVTUzeGVtRWNxQTBlTytRRCtvdkEyMHhtbmU1YUlnZG9XdGp2TEFzaU9MSHpFUjJxUlVyWm5nN2V0YU9CUi9SSWoveGVIRnpKNlhFUk52R29lQk94VW55RmVsa05DMEJpdmhSOXZnRHNDRU9qdjNabXpUVGlrc09yVWkvNHd4akR6anA5b1hRUFZMS1VTTEZRTldraWI0WVlsbmthVXl6YzZHZlFmUnJmeDdtbS85QnJiK2xNblRMOHpIRkhhckUvZ1hlbU9BN3A0TGFPSGI2NXh5V3BnWXBUYW9NMVNNQ0tPNkNJTHR4THBYVEpVZm5IWFdDQnMxZ1RyTzdkckpXNkNXQjV0VlEzRTJUL2R5a25IMXU4TjJCTkhwWUoxczBjVVpkTWlOZEpkSnNtZXpDM2M0U2pvZzZZNnBFTHF4WG1KMEJ1WFBBYWhHUnRZTUtmUTUyV1IrQzZzSnREL1pDYUtGa0ZtaVpLUFd3c1JmTkUzcXdLV1lvTmxjR0VVbzNra3hMVXJCVHJjclZOMHhQdGtFb25BOEVoVmxXOW1pVlF2Uk5icXZwbU53V0lib2RHSjVxbVlkVHllamN6QmpCYlczQ1UwYUxjU1d2NmIxRVcxMkRDTXpnSWQwUWtQYU9YTVE0d0FRVXMzZzhmVUYxazUySGVhS0tEa1pMdTlPa1pCbVFUYTU2SXVHcWkrVzlhSTd1R29vZjVoL2toaUlyb1lyWDh0cDB6MWR0YkMxV2d4cWtKMDhRR21HWUpJNkZWWElRV2xONkE5MXdsVzkyQXkxZmdGUEJlQU1yZHV4MW8yY0grQ05ZVDVCUC9SQkM1YnAwWkJDVng2aHFEZmc3c2dJZnl6WENwUVFpdmt5ZnVOcFJBdmlCMVYzMk52cTMrR2pWbWgyNWR5TjA1WG5nbHVSTWJoOWFJYlF4cmRsSHNRYTBUZkRDb1UrUDhlTDIvMEVUd284ODJDUEM2eVlMVjd5OGR3ZlhuUzJpREZNYkNsSXlnUExBUThkNXNJWmpMMm9UMlp5dDg4b0ZpRlF6WktsZkloWkZhWWZhZCs4MFo1NlVrWi9pdEViNWtUV0pSR29DZ2RuUE5XcXlCVEJ2YUpHSGxESDVzbmFZS3h4dzFLTm4vRk9ubUpETTVUOXJsN1dHbXFjRTlsK3VlZFBhY3JVNEtGV0E0KzJYMGFRVmU5dmZ6WU4ySkFWcm82V3F5MUZ0U29hNU12bGhzYWE5eWhZQTR5WnFqTUZlNGJtZU5hTFZ5VkxxdGd6dlpSeEZNRE1OdE1GWHlscktaVmtiRWlGMWNKZnBDZ1RhZVJ4ZExrMkxDMXM4cU9ZSStJRHY3OSsraVJBRHJqWEdYcnJ4UXY4M2VBOC91M1NXeFNRVjdKVE56dnVEcEdNZ0pnbCtWTjlQWUIwSGs0NlJsblFPdThSdjRUR3dpczVBVThSWmQwYUFzN3hUalZYSDROV1FIWFlHZjVSOWNLcTQwVWhxM0h1NGVyVHNjQjB3RVBvUlBRMFVvemFQRjRicVhzMTBEUmdrKytGT28yUjNnaU1UazJLRnFTYU9ReEhuNFgrOFpHK1FQbFFFcFhIVTJrejYraEY5RWdhZmMvVzE3R0dmNXJpZlp2MlZKM3kwRGp1dXdpOGE0MS53Zzh5MnBZNjZibW01X3RvbWg5WWdtbTMxOHVDZEdvOFBCdjdTa3JsZTBDUVVGdU5BRlJRa19WaTJPRmVUbnBSdlFPb0JuVS1lVW9pcjJWc3lVd3paQQ==