Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 1e808616-bae4-428c-8bdd-86b974fc3462_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuM1FQZXNyUnY1M2lhbGY1cXJMbDRRemJHRkZBMVp1cy9SaFNMSmlzNXZRU1NqS0cyb2xLMENzNEtDUnF1Vm9IZ0gwazBDY2FXcjlFbGZlb1FiZklwMW9RTGZkajh2bXJuUUQrSG9DR3lWT2V1M25jQ3lrQnJzSk1sZWxzNmRweXhTNjlVcU5yNlR4Mkt0YlFFTUhpOWNNVHdCUWFqNHBieHB4UDBLakdqQm0ySEpzdldxZ0c5U3JpWUNvZ2dkUksxTUlRTUhMS3RYM1Y0SGZyN2JLNWNLaUI4d1ZySlhLR3hUQ1poNFo3TmR6TGRudUpsNWZMcnNFcE5OY2RNbE9VMkZ3K05OMDlGKy9GenNvaHQxR0R0aE1ON0ZEL1R3azJvWS9qamVSRjR5SWtBbEhVZDhMR0N4Y3FPQStBOHhhcURMVk5SWkI5QUQrZ281dngwek5CTGhDZHpuQTI3RDE5MEI1V0czU284YVgzSVE0d2Eyd0V0OThaV053ejhWTUZiYzg4blR0T1VlcDZBdW00d0RLbnJzTlA2M2ZsdzRRUWdJMjJqTDhOMFVjemZXMmV5OWVzNXJyMUdUa0tkd21ITnRnOFU2dVJIQUNpQU5aYW5jOFg5V1FGSVhiQWthNXF5cnhyWituQzREN2RrMHVWTFYvU1FNOExPc0VHL3hoUTgxNDBNWm1UMEtNTjY5T3lYQUVoN0gyVzNQaHN2T0syTklBNGdYNTNhVHVKamwzYXJoTlpBSkRGVTlYSVBHN1ZtSzNld21kREdjcDFVaEhRM2NFV05pYlBteHpucjMxRGkvTmhXb3RPNWQrekN2djdOQVBiN3VXSmpEeG5qd1AxVlRJc0pnYUhzSGxTV3RKTCtRdERHclFkRGJ3SGFzM1k1Y0ZyeFpPNmxjV1d0YnFkTHcreUt5b3hMV1BPL1B0Qk51UVlGQjAweUs2S2gyelhscEdrZ3lUeWNRSVprL0JnT0NtNHBPNGptUDN0QWhyYVd1Y1hJbEdRN0VQREVCT280eDg2b2V6cVA3Zlk0aEp1M0ZXbDkzMW9nRHorbXhkZlNFMmFMVFJkNW1GM1RRRXdsV05LR0JjV1Zxc3kxd2thVytRRzZWUExNUlErTFVMNGJMQVRtYk16WHNKaFlQK3k0LzhVcm1ienFPMi9pNkxaWldTVU5UUHpoTzQrdDdKeURCVkxwMmd2RHVLbEhIRXo3MEdpeHVxWEV3dXcvbFN6dXdVU2I5TGl3Zis5NXhvdFJHZnJ6Y1A3cVVGRlR3WXpYUXFMQlZhOEtURHh1ajlVbGMxL3Q4OVJFK2hqOEhPS2dpanBKMVQrRm1iT3FPSmp0UytUeXgrdmhGU28xU0dKL1FRRmNIVnJITFpzUk5McUFacGhrK0UzVlQwR1QzS0FHbGk5MlEwbk05anlJL0R3OW81QmVERUV4WkFnRW83bmhrVzM3NXR6cFRXUjdUVUZrVmZGWXR2b21LRG11bGpKUkMrMDl5R1F6YldWRVhidXFMbVVNclNCeW9vUDNzRnVZSW53T0Q3Nkk3aEcveFBYTnExU0JCbHhXejFWS3RFOVRzTVl5YkgwVWVHRHFtdXhzcU5LbUU3N1NCUDh6blJqdGh3QWxmSytxbDJMSW5md3poS2xOT3pjRUk4Q1FqVWpzUXp6NDcyQTVmWTZKSWRYOG8zWFE0RmxJN3BhMi9yT09UOGNyZzQycGp3b2Q0TG4yTDBJVy9JL25wcHBSd3lsUHN5VTBiMXN6WUFlclV1QXdBZ3VpQzFLSFVrVXpHL0RmaWg4MnNpSVovalJaaE5weWcwTjdsYU5laVVjNk8zTy9OVm1LQStUUU1KOGpzYmpiR2sxTXdSSTVQK0RGa0J0b0YzZE9IZW9IcjZsS1psclRQWEc5QlJoMHZJY1Bra21HU1BLWm1BZXl5ak1IQUdjYU9MdmdaMFhFaHE3bTZGZkhNY2s3MFVKQUxHMkZyS2ErS3NwbzR6TWY5cEJOR1JWTXVNN2VKRm5xZmtpWFhQSjQ5Q1IzZnQwVkxrc2RMTlhuR2VBemRnL2FqdVVwVzFHM1kyb3gzdGx3eS9oM1REelRqeE9kTU4wVTJSZWkvTzVjUkQxRWJVem5QTHBIdHc4R3E2OE9DeHpYT0VHWGExQWhodWUzWmZoNm1rQUdRaHYwT3RWL3VCM1JNZ2VaZTBsUVZ4VEV6TG5ZeDNLY0kwYVg4NVVGZGFlMi9jay9DUFg1ZitMby83ekRqT3lBemZUVlZ1dkxHVDVWcmk5V043eVNZSVhBM1pUNVJlMzByakNRNUdRUmR1UU1Ickh3NnlKVkVrZ0xodkV1YU9DNjY3d2k3b1pUcTc2RjhKK2RHZ0ZxUUZJZmRzb2o3ZldlUkhrODFvYlZSUnVqcVNEWDZPbFRKNFl2eG5qcW5NbkVPOEVYVEdCWkM4bGpPdjdkOTNucFMyTE5sWjhwWXNsMjNncGFlTWpHTjRTWWMvSUVYSVpNRTVGdTh6Qm5obGJrWWhkd2FKdS9MYXArY2YzUWdwTkJXRUhqOU5FUkFkZHVnbzdnMTZvSmJjNWNxM3pheU8vN1l1NTk3cDBNZzFudTg4cWp6VE9FTFZ1UGQxUitrREhDcFJqTFhVOHBNK2FTU05TNW5iaHFWUDd6T2FJVDRmUTlOaDcrbk5WSFN1cFN2dzJiaTdzajNKSWVtV3pMU3lFRlVSR3lYQU5Dd0lTajh0VVRYU1c2YkdRK3VJNmNPRFY2eTNacGFMQzE2dysxVFVGeWMxV294bzBLaVA3d2Nuc0dKVi9uOEhOWi94UGZhSGVYZnV0VjFwZ0FpSFJmajJTd25JRlBCRFZvemlJczVjZjJSb1NsTThvQ1FWNW0zRmpTOFNsSXRlcG1pdnlZWHQwVTRVWUhPVkJLclVMQm5LTWVEMWtaK3hERDlBL3JQQUdNRWhhOHh2bUo4SEhURm50Z2tJRC9vb3ZCNUZOU0p5RElMT29rNktrMEl0OGNUWUJVaWx5ektia3hYZU12NVJxOVoweVBwOG1veS90ZDg1aHk1Rm53ek5oQUpwZE1lbk9haWlTbGdETVNpazgyay90NXQvUnhzWkRlZXYwcnUrc1BvaENNeHRiR2RBaEFzRkJTVlAzZEMvZUhrc2Ewcnp2S09FQm9ham5nT2MvVW81WUxwWXl6amlxT2QvaVZVbC83SkhEUWZmNTBRckFsaG1mckZkZlA0ODBnTFJya0pQUzZDNG04R0VhMDg3YjJHcDFDbFZCSDViL0NQYllxdk1HaktGZWI4TW11YlZkbHhXUEhLTStCcUhIUnQ4QXI2bk5YRHNBU2d4UUhhL3ZSZHNTTysrSVFCQ3BXUDh4Z2QwVkY4Y01VOEMzdTVXeG5KTTNvSCtDaVpZUjVPQVRyeHdqTnFyT2t2SlE4WGxtMEJxZFBYS3JLNXRhbXdLYThoS2RlNldtSDVlY0dqcTU3VUtnNSthRk1rNW5scUNQTXpWQ2h4UWxzZXFvOStzLzBEU0FlTllWQmxOMTNGdDdaL1VvTkZsdkZWU0RRNTdmUjltdDI5SjZTNW5DQmVBSFQ5bk82TEk4aklXWGNPeWtaS2xJZnIyNnZIKzZGYzNENDFWclV2a3YrYVB6a3RPQkQvVDQvdFBBZ0lzVVErVC9YTFZQVnUzRDF6QmhROW1JbmhnOVd4VjlFRDRWRElyMFF4WEgydm5MSERYSkJkWDZwU3dFdUhRSWNjOGl3dk1GSnVUUXVrZjE4TFU4UTZPd29JYXFFd1Q2K2Fybk90TExJSDUyM0NCRlNmb00vYXVlWFhqUW8reS9XLzNIZit4T1YzRmtuWEhqVW16ZkVmZ202OEREM3hZTWdMaVJMYjg1OWhZeXAyMXRrS21hT1hjRkYyeWFYSXJ3eE9leXFuZkZqdWFIVC5DMXB0YmNmMWFkcldiOTN4TUhTdWJLZGhNX2swWTZ3VVNfT3EycVRrNllCd0wwT1RFN1hCN0k0c2lqcURtRzl0NXVQX2FyWXRlYktpd05yQnJUT0tLdw==