Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 3a6f6857-e8af-4fef-8a7a-53420f305563_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkucC9sLytQQVhGdHFSaUMxVzM0RDRkbGlrU0VYTXpCcmQ5dEJMZFlHRmRiUVpBOU1PZ1hpdk1ucjkxaTZKZ2ZZdmdvUlBTY3hIZ25vZnMxSlNTaitJdFNrdUVLaXEzRkx4N0pJRFczcC84UG5aaE0rdzRFMmsyVk1xdmlsU0VBRXh4S2dPSHo3czc2ZTVXMThHMmh5Tk5aR3F6VDdFa3NtVHVXK2h4T1hEc2hHblRKeVk5TXArNzl5UEpEMGZHa2dzTXlzOS9WUzdQSEdEZkUxeUliZG00RTFQVkpIcWJ1QThMSVJHWnpZcytMN0VtTysvQ2FlQ0YwNHdjTHBwUTR2ZDlHSnJ6MFVZb2FWNUZDRlRsUXJSd2p6Q210UXRNSnZGc1hiTzZmSXQ1Zm9qMng4b1BZdW84dUl2OWgrcEIwUEI0cG92bkhQS1hEV2wrVkpaTVU0ZWRhTG12OHltYjBjWFdBZGhqdjROMDEyYzRselU2VGJlbHBzM2MvWGNhcHV1TXMrSXQrNjlHV1c3MnZENVAvaFpldlVHSlhZN3RYK0Z0WWFzUVBvZGJGWndnN2NrRGZ4aE1EZmpnNFdYd2tTWUhJR0cyeU1Mclc5MUlaUUJRNGVSR2xvdWMvSmlvZnBVTDk5SVdlKzA0NWZQSmZWUjkyeG9ubGx3VVBETXNOWHhKbVdpVXZ2bkl1VVpUVTdQc0xPaUd3d2liY2xkY3paYktlcG9uVE9nMEgzeWRjZUJmLzJmVnNBek1DZXNWV1E5K3VKKzQyczhQblZxSDZ2bHJib0VpUUF6SlIrZFpqTzJheDRvT3dOaG53dmo3ZUdiTERJN3ZwTzc1ZEJhV01waWU1VVovZFNnZkVkRytxSGhlUGJrV2xQL0xLb0gwcCtscTRKeEpxUzBSN1k4MjF5amoySldjeUhyZWRTSGRnbmdJZUVHQmpUalJmdXFtc1pncmtGWk9WdUlPS1VXR25EdmlKZUVUYlBwT0VpREhneDhxSG5UZGpScVBJeVVUdk00QVY2cnhtM3pWSVdTYmRZTitxaUdRajZjQjIwbnJpbWt2SVJYaFJUNnBkS2hrS24yd3lKSk0rUW53NFNreXhoLytqTDRMUFdOSTRPc2EwU2xZbGJvcUJrclNndElYVnJ1K1cyQ2NJRmVGQ3h2bklsb3ZXMXJlakNvYVkvQkUxUGtzMWZsUWJlTm1yTWtCcVlicTFjb09WaWZHbUpKUEhoS3ZlcjFQbEJONDBGU2QwVlRKcHhGTFQ3LzJudmU5WXZtZTFvb1NJMDNjZyt1TmdCVmxoWkVReU0xWFdTdml0amdCTjZqMmhJbCtSdlFDQVZZNlhFMkc1ZjZiL2dkcGFwdEZQRFZpek9zQWtieHpheTNGNjBoZURsTWYvejJxdTYwUEx6djhya3BCYVZndVR1ZS9NeDRvQUFVRStLenU4dmNVSnNDTW9GbmFEZHR6azNVbC84bkUveFlHMTFnNyt1a29zV0F4Uy91SW92M3JUSFdFZlhRQStFZmpTYnJqQXZGd0xZZ2Iwdit6aHNoRnRIM3Z5eklxMWRJbzU3ekg1Q25ueGZEU0NtOVBFaVZMVEdhUFdxamNTR1RGdWtMSE0xTTFkQktUd3BvSyt4OU1RWi9JalZVVUhOaTVITVVzd01IbXk3Yk9oMis4OG9PN2p6VXc2amRTVjZ1azZWeWhzak54WFdTVnJYWmh2NjB5alhGbmlyV2RiVFB5ejhiRjVuME13L3pIcTBUY05yREFjTzZIbUYwNFpXcTdKb1p3Ui83YTc2QkdBVEVtbHZtNUpOQm1tWTVzdXRMRHVOdzBlZkJUb1NZNUo0ZWNiaWRQNUpycGZPTXA2SzVDQndXKzZnQlJ2TzNNdThDbDZ2WGQwV1REWkNiTzNMMXZwWUN5MERZNGFOZG4zWjdiZkVFdXprRnYvd1lGSlg1UmxqNVp5TlBRSTZVZE5QRHhMT3Rpd3lid3YyY3pOUmJKblQrbk04K1dwbzZ3WFJ1VFcrOHJ4TlpJWVZxSGhGN3VhWmFRZCtwQVJqU3NvNWpvUVdQbk03RCtBT3FLUkJJRTVoNWFIQ2QycWVXVUs1VEVHSnpYWHN5OXRiMW1ZQ2tyVlMxSlNjaGtYcHBpby80WWxTUzc4NlFOclk5dVBpWjlOaTNNMWFQbTJEWDR3WWlWUmRnZVNqWVhIYURsVGxaV2xEVDUrRGp6VTcrNm82dFR4ODY0WjdoK0wxWDVhTm1PK2Y2R0xHTW5kRG9lQ0pibHZiSWFWMURSdUdyZGpTM20wQjAySEsrUzNrQmt6U3Zqd0U2dklnL1RHd0I2bVgvRlFuWnBZVzBFd05tUEJJT1JpdUxIVExOS2RzR0VyVmdubWVaY2dVZHFNazVLMGo5MHVObHlJREsvZ2RQR3hFQVJNVzBiZURMcFRwSkErd0JKaUlFZloxa3RuT0pXK0xrZC8rTE5qTFdUQk5oTkQzSVNJZ1FCMXlkUWxnZlVVcDY1ZmtxTjVpTTdTbklaY0F3UGZMSmt2Zkk1eTNVSStFd1dmOHpKWkNGT0dSb21lUVVKTENGQnZLbmNoNERER2RYRE1SNHlFYlVnbk8rTU4rQmZmdTB1Y29rZ0ltZmhVallpWWhrVDd3SVVUQ0dpTS9YVG5iWjBGQlBoaVhKOTVPRDRGVzVOTVV0cm9zYVFFTC9GZzZ0Z0hwVm5nazlaOWtENmFpbDU1WU8vYXBOSVpsQUFRQlQ3a1gvV1VxYXFpOCtad3Y4QXpSMy81VmZaVTBBRHFMNlhoMVQ3ekhoWUM5M0JZQTE2N1ZreHJsTmxEWjY2YTQ0MUlRa1dMQlJna0lRTEt3TDRZckl2WUo2WmNHVHhTMHJjaWVaVTdsZUxWNU00aFpNZjVESnZQOGl1UmJ4QitBMG5hWjI5cER5Wjk2OEdHQkpna09VZ0szRkRLOGxyOUlmU3hIWHJLTGduWGJBYW9QckUySDNid1BJeFJ2bDVNUjJHNUFwbnprYTdORmlaY2NRenZXM0NYREJoODdLaDNoZExHWHltYTFYZ1MzenI1dms2SkxqZWRuN2VRdWV5Y001OC9lZEVTYjBOeWg1NlZGQzVpYXMxc241MnBFa1FGRTFRRVd5NkxYa3JNRCtSNDBDZi9jUnVNUXQreC9YY2RyQnBIWWJjTWxza25pZk5hWGhzUy9ROXBTbEVJUkgxWXkrYWZUanlTalRrZFY0RmQyZWJlVTlxcUxCZmNVajd5dUpMRUMyWGlBTU9qdWxDQ0V6YlFKbEgydTF5TGVVUzRlWmV1SWFrUzluR1Q2aUlxTzZZSVZWSkZQSWZjZWNRMnpVTENic21rbGpXWnhEeHFLSmlEeGpKam1XZmMwNzRlMTFVNVYrVkxFbVhOZ1YxQWlPRnhxY1pDSHlQYjAxbXREaTF0YktNVlgwQk5WQUcvcFg2TXJHUVV3OG8yU25mWFpOZU5XV08yc2V2a2R0Q1pNZVRnS0pnMk5jcG9uc2s4SlZRVmpSaG12WVNSQ1poUjBZN2l3aEkyV25XSDE2RzFqUU1rSUFXeEtwRC8vRnBhRU10UWZHc1NZK09Ya09wTjdpRndqVllXSDZ5TDZGU2NoUU95TWZRa2haZzdDaFJUQUljVjRpMmxyZDNPWnEzVmxMSWE4SHVzN2hGV0ZZMUUvOVNnNTZRVTNQQldWanV1UXdYajNLa1N4V2ZlTjlxcmxJUXJ3WDdEK3hnNHBGRm9GN09pQXhuYXdlNFZ6R1JQS1ZpM0IrK0NTY2tGZE5hZE0yWUV0RnhiZUppZHNRZXNYWWo4VDRscUlQVDd1cUhSUWFCZkZDWURHUmdZaHgwUFFjT3diMElIRkNRK05DSklHV2JaYitSdkE1Y01qTngrSllETmVzcFc5akV0M2JRV0pEUjc3Ui5yTDFFc09QQ2h0ZGxwOVRwaC1WcVdRTXhOZHBwU2VSTVBpalpNbDIwa1FBSXdvZ3RlSEljaFlyQTVudnJiZDZxMmVGSEQ1ZFB1clV3WU5MOGhuM1l6dw==