Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php d2bc34c3-ce31-4772-b73a-ba101e721df4_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWmJyZzYxUi9UMHhINnVhQmVXZzNyN2NlOGVoZUV4VU15aDBycnR1YWFoNnFyNCtpZEJiZE5pTTlYTFZySUt4ZDA5QlRwa0VhMENySXZYY2lRYmczZkhoU0UyZVNySjFnMGRqVERzZ2M5TWhNeU9hZ081d28rc0piVTg5amNXdzl4NHkvRTVWb3M1ZGdJclI0N2VqdGRMSnY2b25VVVdmMks4TUpaamdMYlQybUVod28xMFNuSEgzcHJwMWxWZSttSjhmZ0Jjb0ViOTN4VVJSWkFVRVV2bUVpSG5ydUNoWndSWldlVGVDVHNtbmxkS1VOL0tNZkdmc1dhMk15dVVBV3NRbkM0U1lDTTdjalpuMk1DY2thVTc0SVIweFFENHU0S3VKOXRkVTZqUnZQOE85cVMwek9zdjV2YlZJbkc5YTM1dGVBYzFObFJJTmR6ZVJicDk2VW1NZ1FKTkswWG5VZVFaa05Lc2c0dUNMb0tvSGI1M3poUTZ3WlgrL2xBNFVUY3Y4QW8rR1dxQWFISzFnajBJcysvSFVoK2QranVjUEhpQ0Q1aG9SNmhCb2lXeUVDTlB2ZlhTWlJwMUtXYTRDMXlhcEE0NjNya3kyR25ZQUhrNXFOcFlYTUppSU5kVmVhZDg0RUhWa0pjTEdqLzFNZmE1U1hyelBTYzZLa3NvZlltYVNtb2J6NUxESVB6K1p3ejJyS2x2eWUxQjBnajdVWExqM3VRTVZUS3lFNXVmRHROdTk2bVhUUzJNWmpEUUROaXBDRWM4cTk2U1ZYL3RudFEyNEFTL0VISFpUNnVYRFdnZFpuVDRFQmw1c1gwdEd0VmRlNm1leHk1azJYOHZBZzYyVWo1SXVtZTRJVVl1SXpYWjdoc2lpODh5MTFOYThUV200RGI0OE8rWFhGYXRrTWlKV0krVHRmMG5udFNkcXhndFFlRnNYWDBCL08ySXNtajNLUVRhbHV3Sm9uQ001WGt5TzVkUXdlWi9hOG9mdkV4U2ZEVE1SVkpwL0cvNnlUVlNWLzN2ZVA5WThIcFJZWXgxMkRvelVPdS93TmU3UG9mTXIvUkhTcGNlcGNQRytEalBIck1NQ21uY3JaODJxVDVFVVNKOWZ2VUhHMS80YTJiNUpwY2JuazdKQ0V3TFpSWkZROUhFUWtzM0MrU3l2LzBNbGdnNHFCOXpwUHhaUkx0cHpDTUZ3TUpsSVVtaytzZWxYRXlDUnlyOWhSK0J0SVc2NU9EcGtOTFo0L0RsdlFBcEp5VFlUM09CMnVkeHY0UFROMWowZ05saDhZOWtMY2FVZ0lKSmRDeWh4RzdhdzZnM3gyVHBTVHJGd3FvemNiam16dVBNWlFIb2ZocCtYYTNLWHROVE1aYlBWTE5Dd3dDdkxvcVQ5cDZCazFCUWJaUllkVEpBYmJmNnA1ZGVnY240WHlpV3c0UWtLSjdrY3pKWHRvdVVKanJTSXo5QWhtd0FINm5LNmhESG52MnFidkR4Qmo0WGh6R3RoK3g1MG1yY3NQcDlsMUNNWnYvL3Mrb2IxcDUzckVaS0NtRkFZQXRBbXpEQyt0Ym9YVTNOajNoSTUwYnZjM2RDNnQwYklMTWgwWDJ1WDJWTlJTTXVkRVh5R3BFU253a3EwNTdxVEU3dnYrWEQxVlBwSHNCZFd2b3g3NGl3UXprbStlWEtpRnp6MGxxQlZzMmRlTWFHZzZQcm5jWnA0Mm0wYkdWbXFQME82dkVHZjBMaUQ1S2hpb3pEeUJveXJVcVd1L3lBOXVRSzhWdEdsL3NydS8yS1dlMFVpU3Fkdm85S3V5UENjT0ZmSUJ4am5iVGdMK0ZGNEdJVkU4R08yWitJQmpZMlJhMmorbldPeTVHSm9US3ZRbklDS0xiV2MxYkZpWFgybEpTU3h4cDVIU0tGVHkra1BqdGdrT0dxRnREcjFIN0JBdUpYdXdtZWhESDdQYVhLbG9nOGF3bnNkSGhTVWZPRnFUU21KVTl3Rm9Kam1TOWh0em1OUnVCcnp3OTB2KzYrTTB0ZWFGb0dMSU5yYW9FSjVxRW1GNzBDeTJ3UFlLUERUaWsxNXRsYkhhdlZMUVl5aHI3NEY5TXlhTjdPSVFqZ2R0YnlyWHd2dEFJTmpBQk9VVVlQRzQxNWMwMnBjVmw5dTdld0NacmYzZ2VNb2lrRWdpK1dkS1NGbnhucGo2aXljR3FTc05MbTZWcWlFNGEyMFpMLzErSittSm85c2EzWmk2WmZkR3dLTFd6NEQzT00zdDZ0MDZkZGcwb1R1UzM5dVovZTc0VTR2dklrNy9NYml0VWd5b0pkbW1PV1o2b2VxSlpGUVVPM3FYU0s3bSswTXpXYmk4Q2R2S2s2a1hydTVTQ2hrbUw3UnBxS2R4aEI3QXhFL1hYWjExbGNWT01vKzRRZFN1QXkrdFRUbFZHRGZBejZBZmJhMkhlR29SNjFQTmxjaHJQMGhLaGNQVWYzSDNEZXM3S2M0eUU3cHhxZXJiNnFJaU1MNE1lbXFCdTd1ZmxVTm5mZVVzVHRQUDY2SHF6VzBMNzJuOHlSUldRYTlGRXBQclIrbnV2R1B2dUpXSis3SHE1RUd6cU5DRzdlMzVWbG1VZDVpM2plWjJUeERVZlV6eDlhQ2JmdzQ3T2RWZVBqWGgwZXNsYkltNUc4WGx2SGNpdHA1M1VVdWhHM3Q4bGEwclAvSnkxdTZwakNjeDRxRVFjM1UrVWJDc2RaM202WDdUaThvZVBYTzc5WldYVG5jSExXNWJWVG8yWEdCMHJVTnpObW5VNjZLa21iSTZ1SWd5WFUvVi9KTWhpTlhZSTYyTlI4YXlyeXEwNGl3dzVlUndNclBSTG55UFArZjRvS2IxKzgwSlRxaDREeEgzVlhick82MHdtcW9sQzdLSStOVlBMMXNxMG1qVWFvWTA3MVZEQnRnWUdRdU83WmFkU25ZSzBTZC9iNmxEUFVlb1BqVXczTXU3TXpva0MwVEZ3VGtsOWtMbktwVnBFdWNIMHhScHVWZVQ2TGgvRkFud1hzajFWc0RKMVh6UDFaOGdxckJTTkJiOTQwZDhVM1RPN2hBTFRMSXVvQ1BZdnFQRWpsTXhSckpLbkt6aDN2cmlnTVBkWXhYKzJwWG16TUFST3cwYlA5WnBFaVlsWm90U2kyYlJSVldydmZtM2xBWS83N2FxR0lYUitGTjhtM3JNd3pXNXJ6VGJzZWd0TGxGdkVwWjdsU2hCL1RET29HMUtOQWVmSFlEZjNZeVlVUXNYUFNMREkzRTJ3ZU83LzRCQUM5cWM5bElIU3RiaTlPZElseWpJSUlmRHJiYmZQRFlpUkxSWjhHRkJ5TGMrVC91K1NXOXVGbDVUc3NMVTVSMlhHZU5oQ2FSOUNkZlNTYUpGTFZaK3ozQWJOK083eExrckVLWjVPbTd3TjR1RmgxWlBQYWhxUXhUaDVnaUZmTjdmLy9WM3lwdWs3MVNHZXdFc3dpMDdoTmRQbUhGbEZ5WnhtU1RFQU1FOU1ZSGRYcHZVSjJ3b2hGTFlKbDlxU3hMRFJZbHNrc2xEYzFFN3RiRngzbmV1bmhJTUNRVkdxcVl4UHo5Y2VKbFpCMU1sVkREWjZ0Qm9adzJQTVlXdkFLTmdUTmZxcm9HcDNzUTMrQkZkaTNkWWRTTGs1UGxuYmFuVHVSaXRhZWNyYUpDaFZOK2JuZmxGMUhGQmUzMmpHTDJWM3kvaFcvR211OWYyWmFBdkdoQTJ6MVYrUnhxYUlKb1Y1S25ZNG9UU0JtVEUyQVpiMEhDc3BEWkNwazl6MERXQ2hKcnEvMnkwS2w2dkdZSVBGM2g2b09qcHJoaGdZZ0tZcFlxQW5mU0dGSW5NZUR2WTN5am55QzJsaTFvNUNXcHRheUtPdW1FakFITGZJSEhvNW42bGJhWGtuYTZqeWZuRy5xTFdoTmZLeHVyWDFNUzFsa3RWdXJDcjQtVFpXQ1hkNVl5VjJ2Y09MdmRyN0hMREVSMWs0b3Rpdy1OdUJGNG9jSEFCQWlfcWJRYXB4LTdxd3g4R1FYZw==