Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 2e5fd5a3-ffed-4955-b2a8-8326a93e061a_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkueFZEVVZGSnZaTWpvemVnZ3BOc0VNSkhyV2FWTXdtM1loV1FMZ1B4RE5yL2ZYVC9VYXpraU9lRTN3dVFjeGdMM0VHdm9ZeFdUMlpIUkVzUWpDS1RrckZCZ0Z2clZWMkRydWlGVHFRTHRncndtYU8zSXp6SnNjU0lxWjZ0Z0M2c1loUUhLQmNzdkVDT2ZXdFE1eWNjYW1uWEV2ekFmTFVGckY5OXIwRTFSK0VHM0E0emR3Ukh4dEtVSVNGWU50VjB0TjJIYitSOHFVVkRjMWV4TUZpVGx5Q1VBS3NhQmY4Yy9FZjdJVDJqRVJNYzAwdmhraVMwL0Y5Tkw3MjBkVXZGelNYbWRqQm5jMnIyN0Y0clZ6dEYvVkJmZkVIbHRnODhuUlR6SVlad3RWTDRPRVRZR3MwN29BdW1reWpMZ3pyZ0hhVXRMdjVYS2xmY3A0VFFyUzF1VGRWaVA1ak5mUTU2Mnp1VVF4YjN2eHdNMVl6bHZaUWpJTUFwVE9kUFNZTjdGdDBDYy9NeXhQTW1kNjRQL2hIOXRIRUFPTUo4Y3ZmK0J3bXIvOVhGeWZsdVFuVnNsTkRFTlB6NzUwK3hGVGVJUFRzZ3dwZ1lRREN0dytWYTgwWW1oRll1dUJQdit3US9mYUM5K1lQRnhrTHExdmVjMG15OEtFc1N4U1k3RTZHU2s0U3ZHQ1pRRjlHV3lLb2Y5Q3NTZ0VTb211RUtqR042ZU1scmI5UkNneXRTMlZEVHBRa1ByUXFnaEc3SEVGRHIwQ28rS1VKZ0RVYmltdmo4TllxaXdrckdLUk5wdzBoSHRHcEJQYWtOVkgxTEx0akFzQ00yVVkwamxqS1RkSW90S2N5U3BpNXYvMU1GMm5mN3k5Unl1Q3ZLMXJHU2RmYXY1bVRKTjRCd3RwY2RmbHMwcXkwcEo2bk85V2JIZHFCSUtGd2FYWVREbjVVcHN6c2IrUnE3bkpwcFRoMnVpblplYThyMGxIWDF2VkdkcVprcUVCWGZqbHVwcmx4cHFnaURncnpNb2dWU2hrd0hxWDFiUkhTb29YTnhmNE1ISmEzQWRBdXIwMkR6SkwrT3ZpU2NNaE8reXRmMG4yL1VtbDI1K09MQzVCWDB4MkRqMmk1aDl4Ly9wT0NkUmRpQUowYjcvZUFxY3BlUlIwYXZwLzlFMlE4NzJjZm5OMkt3VHl4UUhGMldtcmdVR3d5UFNEMzA4R1lYVUphSUd3Y0hZYnZWTDY0QmtxeVNmMXJRMUQwMXJSMDNwNVFWQnN4OVFwNVVRU0lIWmhFSVNsRHc0T3RnR0xCRjYzUEdHNjJkUnVZckYydzJzbjg1UkFwd0VUcnFNR00wb2VwZjZ1TFZ1VFZlbDJrVGszdUY4a1g5MnFzaGpueEVidXlBazRTdGUyc3BGMm8xMUNxVnhjMksxaXEvQ1ZIQ1czUjQ5UVFlQk9TdC9DN0JYdXFIa0YyNG95aytGZHNyalQ5bFhFWGJCS3NLSE85T1lDbEhpNU5pK3lJbnFQS3czczJwVytISGtZWHAyWURWOGlneWJsbVZrV2tRTlRHbW9kckczWTZyRWNYbXlqUUkxaWtqMXI5anBOOXZJVTVmQ3N2MUtUZHZ3NzJlbzZpNHFFcldxUHpNeUFVNnB0a1VuUEJvVzF6YTZLdTlwTnRYVUcrVE5OTEV4ZEdpM05IeUtiRml0aWpKNDBITUl3czAyYnRLMlRBL0oyNi9NZGlyTUhrLy9hNkE4cDJlcllkTTFsaUxhb2VaTVRvSXhkMjVDTTRhNHNEOCtRNjVxSFlzbWZ5R2FJS0Raalczb0dtWmwzYVRMUEdjeG1Pd3haM1ZlOGVheHU1eXlDT1VYNStOYjd1ejJsaTJjNXkrSEJpckFYckF0UjFNdmlCRmpIWmlaUWF4NWh0QWw5bm16Sk4zZ1BrS1hyUVlRQ3c1YmNySlRacjdzNkt3RWJ1dGdRQmdHdTNzek5Cb21wWG5CUWRJTk42Smg1WXhQS2Y4ZS9pNkJmdWYwSHR0OXRCamwzUHNFUlE3VThtVGRPQktHem4rbDJQZ255UXB2S3hVcjZnYkVKSFFZZVRqOERsL3lleWgvbkFMaCtqUVZNb2ZqK25DYjMxMlB3QUUzU1o4VTRnT0oxM28zNitkdnRDTlNWR24rZEhZbXJPRVM3cno4RjhzQ0VhQWRNY1Vtbll2WCtYVlFqSjliYnFxNzNkNCtMOEcyTnJLL2ZsdlpUbHRTMUs1Sk54QlYzdjVaT1RucXNlSHNBNHQ3dGRSZDJDVTlHc2hPbGJYZi8xdzA5UVJSZlNvaVUyM2FCWVVpVnBXWFV5bmtrUmVMVHV1dGhweEh6NW4zZnp5bng4Z09seU1mRE5uYlhTQzBFSFZ2VDkvSnlHb3pDRDlTb3Yvaytsc2JDUnF5czUwTmtTK2R2eC9Ub1AycHZIb1FDMVB1Z213VXhaL2lJbzZYSUlpWDBzWnErN3hUU3ptNzlzeG50SXJDTC9lTE8rRjB6MkpNcTFab243VTBuYkdXanZzbTNFbnQzMVZ5R0xsZ2huazJQdlBsWmJTZmlMYk0wZ0twNm5meG9KTjFZVDV6b2RDUG4rbDJDQnZZWkx0WnM0MTFCK25RUHVtWk1nTWwzSGNWbXdGM3hwQjE1ejZPUDdwZGhwUDQrQjJhc1Q3Z1B1Z3ZZYlRPTWI4MzZaZzBOMDhhYzF0WE0zdnlHUGxIRXd3Uk1IUmNQSVdCNmxyRm8vYVRJaFl5TGdBZEdZcnJ6U1V4OVBsMnFpUTY5bTVQKzNuVUxhOThtYVlrZ2ptK1ZveUk5cU1hTVZHTDV4bCtaVURkY204QisvTHNaWlozS3RtbTNWTXc2NzBxM1BJZUJDc3VyTUQ4a1RwNWRFVzJ2VVFaV21yc3lGaTg4QTRYT1BrUHlHQzRGUU9udmtRTDBxcDhWREpSeE9vSXorVkIycWcvdDFiUzhZYjlDUU9MT2lIbmprV2RMUTM1bEZYeFlOWFYyVGdzM3pYUGUrcXloZ2xSSVVYTWxVOXdmaEp1L0hOTi9JdzBYNG9hUi9zK3dXUGtia0JhK3ByYWhqaUdyYXlOMzZKdEQ5RFpyZUZKUXdpUXEzM2hZMDZtcnpURzNwUnB6Z1JGV2ZVSWg5OWppSHJsV3NwcnhuZVBIaCtOVXVnSEsxZFJmRmNqdytFdlgxUDhLcEZNZllmdi9WbGdZRjlvTHJRS09MR2hvWnhDdHBkWm5vUzl3aUxlUW1KSmRDSTlvRkRia1J5VEZDODRiQ1I3OVRmd2V3TGhhSU5RVzluVEd0OFNUM2xLK1kyV1I2QlhFYWNYS25ockNOd2locW5wRk9BcXpDQ2NQRmhLMWlwVEtwQUYvTWJDUzdWZDdNOE1naEZpb3dhc0N1M29LQ2E2bm45YlhyelVjNkxickRyUmxhQWl6Ri95UE9sVFpYbmN2b1JSUStrZDRzN09IM1RsWXZaTkJVek0vSVVJaklyd3NaSGVKQmppNGZaOUd4VXNqSzlEZm5PZmN4UTBtNnFDWnFselR3V2ZGSVBnWWhvWDMrVFRGR1JpZ3R1NmpiL1ozNDFGWkZQbmZoS0R0S1pyU2gvWlpCYXZvTWZhMGM4aHV5WnVTRUlpMmE5SjZaT2plRWZrdGhYTk9kZ2k2SDFyNTEvVEcwUVI3MWJEczNHNloyUzkxYk1PV002TjhzSkFBdUxpTmh5L2w1WWt5MHZBcEJhL3hQRnAxN2lXaFQyaHNlRHFwU1NBdktJYmYwaHVLRXdnVW1ybmZJMVkvYWhoMi9zSituOFZlWmtjTlc0OW5SWWROZkIvelloSEp6ZVZ0RFgrbE43WFZMeGcrK3ovZkJEcU5nMmZVYkd1TFQyaXVoQzJIc203bkJzUEprc1ZxZ2lvN3IybmpqdlE3cUNtRCtGSC5ZLWo1OXdiSlBUMk51NXdPOFBLbVhxcHBScjJMR3FsOEI5aHBEc3ZBcGRsYmpta01sN0poajJsZG5JZ0VlYUw5SFBSS0hoT2p0RnZXb3h0QnVFUHBudw==