Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php eae24fc3-fc27-4363-b81f-5bb6cbafe900_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTVpzS1dZaHEreDBTSDRDa25WY2xIYjE5WWlJQ2ZiTmMzeFFhbjRvclhrZDg1OTdiYkRSbEkrK2kxTzdhSTcvcVR6STNLaHBUc3VDb214VkJzMDlYd2xpbTRaTUIwV3JrcFpwRGozU0kwVi9INlNBNWluOTRRQzhaUGV0aEkxOHlHMmdrbDVON0pUTjVHNW5ORkRMNnNTSFBpUGltbE5LQjRxZEloVVBnT0JaMDJQKyt4b2FaRENzQVJCU0lDUk43Mk82TmU2d0ZTeENFRHR6ckd4d1p3UENVS3V1enlqQndodHA0MXRIaTVicUN1eUkyZ0VzNS9FYi9SN3BENlUwVHBocElVRmtDMlJER2NYcFBMbjVZd0JDNGNCL2xON0pmY1Z3UTBzeGJVbUZxdHhoWVBtcjUxNXlqMjJhN2hBTythbUJvVU4za0w5YzJJalU0T0ZReFNnY2h0YXV2VjEyeElQR2txMnV6Y1Z0M0ZiZ0pVNGNJcEVjOVUzaGtETFE3c1Y5ZjFvTmZOZW5FVy8xQmVLbzhlaHBIVGJPNk5KVWh4YXJuRXM0WmlRREhKNUNDY01sSnF6UHoxVDlpQVZlOHNyc3phK256Vm80SWphWTBkVEY2N2UvdFVKWnBOdndOOEhFazhpWk9hZXVId1gxSzNPK0k2UTh3USthblY2bUZ0NFNpZmN0SHZJNDBLZjF5cFZ3Nnhjb0JKc29NYkQ1OUdhZmtxKzFXSHJwakp5UzcrSnEwNVU3WFpaZDMxK21nZ2I0NHU0U21wNHR1N0FjYjRvS1lUeWVLaEY3ejF2d0hTdEZQdFBLNHIxR1NtbURSbkRHeWtPV3g1Tk90bFBkeGc1ZEt4U2pOSUx1N25zZlZGNysrdjRaUXcxSDZtTldGbzZQMjNDcU15QUIzVEp0Ly9KMnlZWXJ6VmJwMWE2cjhTOEo4NjFlZHFlVjA5c3J2cno5eE9EdCtsL3B1eWpSSzI3QU4vU2NJYnAva3loQThYaytkZlRmdTlOTWNlZWVOTDJHSm1SWlNhNmZkcUpaRTA0aFJXcG9IQVdUckJDcjE1QjFUdklpZkpodDdMbitibDdTTDVCR0xIY2lwQitUSDYwQjdGSDlHZ2hyd3dCK3hqYnVKcG9OdmN6RjZFQzJQcDRGVGVpNXh6M1E2NEJSR2FVaXV4TVhQRlFtcmlGTS9wRFl4OTEwTVZNTWxnZWI0SitiU0lBUGFaVjZQTGF1RXFMWkUyV2JFWDdpcXlEMnBia281c2RVV2hGbXpJVFlzdHVjODVJbW1YeE4rR0QrbThWMXVjcHBZSTJSNnZBVW5GbnBHaUVuWGpoV0J0VTdzWEE3aU1yc3ZqVzFKUTZYSG9lSnhkTWVwUE1yVVhCMUxnYnRadTU4ZlNkSXdiVG1NMmVBNUR0NjNWS0c1aXozNE0yUC9Zc2d0VjZra253Y245b2FCc3l0dHNUakRqVmdydUJvbFlQdk5JYllCbkNrL3JUdm40L0JRblRweHBkVnZ2Tk9tRlF4bDZTMXRLNnNaK2EzdzlxMVJrbzlDckpmVEZjelk4bTJocmhia3NmYUx2OVIwQmVzQ3JoL0RlckNlME1qeHN5WGdkWVdsNGxDeDZRQXpWd001VTRVZ0RHUzFMNFlvR1lpNEpERVVzUlJlMEVKR3gwYnVNeGZ2cmVHbE9ZYldSbUtqZHNMYmtGQnA3WHlZMWk0dllGSlRKb2Q3SFU0TDJRaHYwRUxNUDhieDdQckQ5VWsyVTk4UWxCaUFFTUhSQWhOWWdKTFZUeWNwT1dEUy9ldnpDTy8wMkNVYW5vZElGS0NqRGgyUzNMM0xObjhJcURRM1FiUFNyb1E0ODJabFNFSmFsYnlPTFhycVB2bVo4c05nR0xSRGE1YzZLM3N1Mm1LcFhNcGx5VjVyL2F1alh6V0pjazZNaERsWWQrTDR4Sys1UEJ0OEtlSHZjb01Zc0FTVDVsVWNXeC9ZcDFka0lGN1h4cXU3VG8vSTdBY01HU3JFZDhEdDdYeFkyYjRTQlZFMStZeTBsb2hLYzZORTFOekM4eWgxYm1VOTd6by9yTUFHMi9ORURuRTI0QXJseW1qZ3FUUFN4dXluSTB4ZFpRcWhUZHFyVHdrbUF4L3lQVU1jU2dKZXRWQ0Y1Qks4dkJIZitwL0tIenVaNVV4bnlYUThpL240U2xxRG5jZUcvLzhyb3ZuS3ZSaEw1Skt1VkhxUG00eUhpakV0UVVXTEtiUnd1dklhTUpLeGkwdTJSSE1TeXpxWXl6U2hzbXNTYi9ZU1p2dDVxWUh3WHB4Z0pHeU1lYVcrdjZVWElraWtHUGRJbGVQSXZJcFczaWJSVHF1NXUxVG1ycDlCTForbFBQUDZ3WEVPb2FWNFErV2d5N0s4ZGpqYlZ1aEkzTHJlMHJoOWJSZUJ2TFBSbUc3L0NpdUNiMkNiMzViL1ZMZTU2MmxmNmlGMTNEYkI1SFVKWkhtd3p3eVozNzlVbkxIdjV1QXlWeUlhUHJObHZObnNlT2xvaGlUUWZyekZiODVLZlczbmZxVlA5WnVGQzh3NkZqRjBMNWVzY2VvM2ptTTB6RXo4UDlNeE5Jb040YXFhbkxVK3Z0UmJBU0YzWm9lb0lDRTIwQUp5blR6TEVMNkpZNGxwQWwwdi95VUcveDVlL1ZGOVVFV3NHczREM0kzNUlFUGpzZENmU0Fva0REaTJJY3BVVkZlREltOTROKzN1ZUFpZVFvQjdibXZhZXJ2NGhhZGt3NVlqVzBVSGpsRkwyaGg2K3d1YTJIamg4WUNvLzZickFYYXYyUE9rTS9FRUJXc0RzM1dxSHdqSm9TZjU4bmFCUVVoZEh4MHBhdjlPTkh0djRjWnd1QlVBcEZwVlZXSGhaeldZYStLRUR2RzVYWlBmK1V1bXVjbFZmMzkxZHV5OCtBeDRNcGJIMUQ3YkpLdGlMWEM0THRXQlZTS3hWS1FKUFk0MEtxYlJ4ZWp4eTZPWnRBQlpMOTFVcmt2cW1QZDBQVDViUHozMm1PWkVzSVZnTW9FR2ZXcTBXamNRdCs1WFVleDhwMkVaaGhmQmJoKzZJVFpRcTNQWnhvNXpTNXFNVmpwbG4vRnRGZC9EUjZERkRIZ2M3aFZ2UFY3bkV1S0tTeUpnMWhDbHdESHVVYUZlRkxoTWF1WG94NWlpb1RET1daZDJHVUE2Unljc0tIZFVxTlBaUFB4RzJFVlhJNmRzSzd4aWJTUEpPc2VZbnNYU2RhK2ZhSjk4b2FnU3I4YWhVejI0Y0x0S0N6QkhOb3dJV1RHQ04xaEtobVBrdWdoNVBuWnVsYmpJK1Y3UlJhUTFuNHFZS081MGVqMy91eU8zajVCTXNvcDNiemxRMW5vek10ZDVDWmwwem54MGMxa1pZdG1PYTN2M3VsSTYzeXN4cGVDOXhHa3FJbjM1NVp4SVVOUUkxQklKTmRKWXhZOHQxVFJBbjd4U3VqV1liVjFGd1MxNkdNczh6dXJHa3BrUmdDYXJMeE9tekZiVFpYRUNGZWo4NlYxZHB4d05PYUlyR1pESFNKdElZeGhlbVdSRi9XS0s4bXdBLzNyN0p3UVZJbHFXQnhJUWNKNWFvNSt4cVlMUXJxcjZtMGtjSzlONmVJQUpmQWxSeXhaS0h4Qk5JZGsvbm83MGlweUQwK1BmNTBPVXM1YXNsNkRaSjJIb2tZalpPS2dEMEV3d2FGeDlDNFpTM002MjVTeThqN0t3WmtmNU5IMHZpRmxBekdKTkZxSlZaaWtwVE9odk9weHVhd1Q4OVdIWDJPUnBFams4ZXp4eEt6QXhtbzhLY2N6eGdESVNGSlNaVzdNaXVTYk5GZFBkQlRkUnBuZnhyZDV1aVJlM1c2bng0WGhER0VUd2IzVHp0eHBMRW5NbDM5bWlPVmh3d0QyYy5LMUx4a0YtcDd0Q1BRQWpQRGs4SkZtenNIRU83aFJUUjBGY2NVS0V1YWdYOVgxc3RKM202QW5mS3I5ZERIa2drQXJxRHRWZ3FxSU5IanRQZE5qYXNIZw==