Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 940e988b-6b79-4344-a942-54373ad48b62_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUFlJbTMwM3JlSW1UdGoxRnpYK3V4b25rQ0ZVRjZtVGtrTWZCWkZyN0pKeHdtRFFSWkQrdHBXeG83Mkw1T1NmNiszb2lOclVWRjd0cTY5ZkpWYkdRa0NJOVRpaFhMSFRJWGZrUjJtZnVhMDMyZFpBMERJRlQrekRoaFlINU1zM042a3FVajdIRU1KY1FxNTRNcSs1OG11ZDBxMFlVdU15SmxGejY3enpvcmtJNVJDVTlyUUwxQWdpSVlpZlNhcm90L1VsMUk4YnRzeEZ4WDZJTHVqYmRqS2FiazloZ01jWkJObzA4Y1BUV09ZUWdxNXF6TnI3UHk0Zml0dVVielpBdVdmc1Fja0gxejNuakNreUU2TW14eE1WVVAvcG9KUTZlRjhvZGlpc21ra08wS1RXcDRiUmN2b01EYndVblhybVVqaWcxMmNnbFBlM1FZNjJSRjNEU1dwMlIvQk5aT3dHRlhRNGFpWEh4eTlWZ08vcVdaVnNUc0RYK2o1WUQ3eklSSmF0VVM2UzlNdmdkZ214Uk1pemp6WGh6Z1RQS25BSWZGWnRieDkzcjNTOEJsYmFuejFKN3lzN3JBa21kdnpGSSs4VzJkTmRLaGpBKzlwVDczM3ZIVVRuT2s5dlBveEFzYVpiVmFJYm91M3NCUjg4Mmo2VlJHQlRLUGZwVStuSytqd0xQdU9kejBEbER3TTVRcVhETUg5YlRNTnEvaFlnNXdEOTIvWVRyZHhSWUFnanU5UC9rQUZaRVM2VlE2RjhhOEFid3ZLWGJpM2dXWndjQ0tlMFgrRElJczcxWnUrY0tsa0MzOVNYYkx1a1NGK0Z6YzUxQmFCN3JEcVk5bUpjcXBlT1VzT1FKV3lBTzBLMWtzVitZbEVJMVpWM1E3dElFL3hLbVp5dC8ralBYTUFqdVFxSXRYMEJTVHllT3E3U0Z5enlteWhLWlQxQmpITHFpTUZrV1FVSm5TTFR4TzhoUzRFTEdwbDA3anpudWs4enRBNnpMZnNhOGFHVDZTd1RZbnNNdlpaM3BXRkVPQ1NiOE80ZmErRzJUbmVpd2RYdzkvVHQ1Y0tMaVlBMGxqLzVWeTdYQm8vM1IyV1pjK1lJbDBDTFg1djFnSmFnRDFtZjdCSzBIOFZNVVhFZkw2bTk4a0hKb291Q0cvWG1jOEdGODVLTWZzN0dTSUFBMmpIZGgyUFZ2RVJLZVFWR2JsUzVGNDhweERVdndyc2swZDZubE1Na2pnY3IyWUNsVi9JNmRmdzU3ODNvRkdRaDdKWDdGdWJuaS9mSCtjQldOWGhGblVUY1BDeklmZDQxZ01RSDNJdjdpR2JoMUNCSzZ4TlZpU2FGa2E3c3dXeGhNT3pHSTIvdjJCTU9WM0p2bFErbThmRFN3VkErSFU5eFI1T0w5VzNHWDlnNXJhVjVCaHJlMXNwOFVEeWlzMXlxb2hqRURoVkJvRms2bmw1aENyNkVnQnV5cXExZ1lIcXF2b1MzVE1qS3cyL1g4UTYxRWprLytxWGlQMEhjL2t2aEU3VWVJZkY5T0tUSTgxS1Jrbm1vNTdSVHdQZExtTFI3QjFxMDc5c3VFemNwVjRKVnVLMGdJbnRLSVhyR2lwQis1ZjIrTC9lQXRSRVIxL2lhZFhxeVp5bXBpM3pLdUEwemJrbWVaZWpoV3UyYmdwa0JSSk9VTld2UXhlTzNSb20vdENnRVhpS0orejlYcEZVVlpmejd1THFPdWxFYlR6MGhhd25rZy9TNmNKRzh0QjgvbldINUNYY2pvVVczMzZmN3dTTk1wejFLL011bnFiUnF1TVJtMmhzSC95MXJPVjdxYURwdkdLZld3VmVWcllOYVJzUzFqMFIxRG9lYWVtNUNRR0UwOCtORnlMUFlyTU1pNExVRU90UERuM0RBbkU0Y25uejNjWW5ELzZQaDdjVVRRVjNrdTY4bWdtcExrT2locXdaZmlXa1o1M01qRDJLMHRGYXlMQnN4RzdRTmNwMXA3Wm5SU2pha2w3QTZaR3M3aWZyNVQ0VlYwb1B5YVl6ZjhLcGFIMWlDa1pVQjhaRDh6OUUyc2RkbWMzaVI0N1RPVTNTTUxoR1BQYlNpRDc2SmJDa2k2M0RqOUUybENqWmZ3STVKVE9aYVRXd1UyN0kwcmZnbUtBN2lidHBlZ3dHd0FodFZuT3AwSGZNNDFTNk1xY00yei8vYjdnTmZDUExpMmYyckl3Q251cm1yR0VYcGhjc2tpUmhxZEZUckt0SGlLbkR2MUMwWXc1Z1Z1Ni9GOEp2MzgvQlFDOXZmb2gxaUtBRjVaT2psZ05GY05TMTFEVmVrZjRGVXp6Q0lvdVRMYXBoNXo0T3pPVWlKREFQY0t0OFp1Q0Q0VWR4MHRIdVNkYlo0MUtDd3R2MnVnQ0JuOEkrUEZhWXk1L3A3eTAvWlBYSkFUZDlYSWRkVFNCRmhsa0FleVExeG81anhIZTRkVEJxVkVyckw1dGVYbkNDTENVanV6SURiSHRhejlwcVpocEZOWDFTRW5qVGErQmZXNnRoUEJwU1lmQklSSkNWV3pVaEFkaFUzSTkrclloMjVhZUVlK01sZlp5S1JWekV6WW02UFRuZU5NRHM0OXdMV1VUK2xqOE9TYk53T3VoSVd5YndWNUVNb2VOMUU3REdHWmJJdng5RXpBdDRFMm56QTY2enhITkcxbmdaelRXdUR5bFR6aU9CRGhUbkErMWw2amRTbmdmY2pQNUlBS2VPV1hyRDI2RmVhN3FOZFByei9MNnhFYjBHRExrd0xBMW5Dcjk0Zk9lT3BEcDloTTJNbm1LNThjVWdUOTNFTUhEaWNDTGJpYTZ5UEtwcXd2VVhwTkpvbDczcEVSam5IdEpiY3FVbjlyV3A1V1dreGQxbUcwNFg0TmJvaGd6bkt4VlpzNEFCbEo1RGJhM1Q4ZEowL1N3RTE3NkdtUlZnRU04N2lsb0p6YXBkeFJPN0FPWHpIKzIvV0hqYmdHcG1BbUpNWnVCZk5oRlNSNE03ZVcyRXdwRVVmTU9ZblhtV2ZTVC9TeDZlL0F6YTlwK1RHUTBzWDYyNzRNZWJDQ0NSdXFFWG9WelF3eExlbzl0ejd6bTZILzQyOUJjdGlKRlVIaDJSOTFPd1IvaUlxTUhMQ1BEZzJVSVk4bUxEQy9sT3lhTHZCRWVLVU9zVkRtOTkraHlmL0FkSTJUZmZEVWRGK25ydy9aVGd2KzQzWlB0dHhVUm5OL1RKcXdKeXhYd0ZSNlFXaU1aKytES3VmS0FyUk10a3locTRoTnppWHVkMkI1Vi96enJqYm9XZW1kbnMzWmVEYlpYNElpeUtUdXRIMnpkY2hyZHpzRlA2UEwxdW5oV3R4VnBtK084bUVtSVQyVVVBNnVtNmo1NCt4T28vOVdjTU5yNGlha2JqbUtWeXZmMTZ2c054bUZiaHg0R0NhYmZjZVVKcjRJazlnbDZ5VEVlUC9aRFJKa2RWZlMvWkUvM0ZqaVdGMy9jdDF1MHpYRWV1VXNKVzVuUWxlQml4Y1VsMzhrZFovSm45ellhQkJJN0ZNYS80NWtMQkFwTWt5UHBZTXJYRUl0d2lseW9lV3dzRDN2R0RWMXl2N0VnWVN0cmUxTm5RTkJIYVV0dFVrakp6UDgweE4ycG52U3dyVGJ0MWYzVkZnWmJaSDkvNXdNWDdkaDdzM1ZoUGpVVm9JT0NDbDIxV2oxNTNXKzM1cWJtbTc4M0oyRFNEc2hIR1dZYklkZWJvZklYdXhhak10ZjhXR2NTekFQaUN3L0ZacGt3V3llY2toZExWc3c2UHJOSmJlcnRpUFEzMm9iaGs5SEQwWHJJWmRSOEpUOW5KL0c3MjY5S2lTYVlxRU9Xai9pSlJmYk0vczErendTLytmZWVJdng4M1h3ajVsRnorVGlJL1oyYWNWWi5TcXBnR2ViYVZMcC16Ql9OMzFMQmdOaXpvV0xJdXpYZWNpWUxDZWg1VEJaRll1TkRKVFNuVFVOd2dvT3VLMEtJVWxYSXRVVWQ2a3daNzI3eTVKYmZFUQ==