Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://medishare.cineca.org/WCA/ 258cbb06-52fd-43a1-89d7-65ccf56e2e44_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuN0Uxalo5TEN3SllSZEx6c2VFNHJlK29xaHdoUzNVNUd6WWhZb3A0dUJudm9SY3BYQ2E3U1FsQjVIME10RVMwKzI2VjZIUzBYbGdZWXVES1JYVS9nMzhyUVlFeXlCVC9SQUFCQ3dmYXJjeHlXZWRPT3o5UzJVVENRbjNCUGR3RUFJQk1YMnFPMlYwSkZuZzRxb2E2cUVEOXI5TDQ5YzkrdERmUHZiWC9zQjBBak5zM24zT09wOWNwMzRpRnlQa0hpNk5zejZtL0FWZFVQWUk5NFA0WkJORUxsaU93RmlhdExPWjVlaDA5RDdsVXdaeXBoWS9ndmxDalB2ZnhqMEcxck1OM3hCYUUyTGR5emI0eUpES0k5eldDdDBYZ1hxTFR0UXNJdlFJaDhLZWZqaXVKVjZDOEp5ckxhMXY4UmxMbTVvOXp5MWEraWRhOVVSdk1OSmpOM1ZLVzdacmdDL3dPaFlPQ2tRZmJOa05BVklheUIzVVJML2w1Z0VuY3VRYUNIQWxzN05mT3JQMC9HSFBqT2NlakJDank2WGx5YnowUkNobkttbG4vWmF0TTRRRE5uNmtpSHNYUnE0dWdqVDJDQXRaUGhxTDNJNkd2dXBlL2dxTllCd3pEUFBFbzdXSmZrdWJ2WVJ2cmo1bHI1VVpkNHZETU13WlAzOUJkVUR6NXpkd29tYUNaT2lkUG5JYXhNQzNQcXFpckw4VXNKZDcwdEJwNEJYbENrWFJDVlVXS3N3THBkWU1BSHp5R0dEckVvNm9kendpQ010Y3E2YlZWRjV3ZXZDVlJWYXNHM0lLb1B4WGRoT3pLYi9UMUFoUFB5VzRCZmpvemlVeGdRTkdvaFlad0JZRWhFK0taUDJJVFA4aTVWS0dzeFV3cEEzbncxUC9OQWRuS0FEZVRFN1BpOFhzQXNoMitSTjhOMVA0M3pzUHZoTHZWbG12U0NqSmc2Nyt6MitFSlhKZUlVSjluUytST0gxRzVkZjhXbHkrZlNLSFZWZlJ0aHlsbGJvc3hrTDRyWmh3dVM4eWY1QnM2RjVnNWlKVDVSZEVtdzUwaWk4SWhXenlpbS9DNTFIVy84MG80dWtIb1ZTSFdKTk5DS1RPR25WQjkvM3lVWE16WXBBME1xRlQyanBISTlnOE5wS29pL1dhWW1NSVBnend6S3JlM2U3NHRZZ0h4SWZsVFpkd1ZsVnVNWHlUWkFkeVAwakYvNWpoVjFoYTRwUHVveTlTVGJEN2Q2SDRVZnBIb0t0TUcrL0FCUEJHaTB1UUJORVZWQ3grdUZZa2Y3RTRZb0hFWTZ3OXVsK0V0cW1JR25kSlZmMjExWU5LN3hRd1M4RDA1cjJmcnEzdWc0d1ByRERLTHRoaWR4TXhDM0VLU0lnN1Y4TW5aVmh2WU5nY1dvUWNxNC9xYWxGV1IzUEVoTklRUkhMeVpyZGNRWmVVZjlFUGl3VE9nNkJzWkQ2eWc1a1I2OEs4QUVOUEp0RTdaT09qTHV1N1QvQ0NNaHg4TGxWU2U2YlhMNWJlaVZFSUx4TUVVekErdkg2MjhHWE5paVJ4VWtKa1F4UEJpbzNJeFpVampKMXhBK3dLU2ppeFdVL1VGUjN3d3NvZVZ3S2lQMXp5dTlqdzRidUNVajJTKzlMSElKaTEzU25jYXZiZGFYdDh5bTYwVEZKNnBoRC9rbGZRSDg2T2hUQXJyNlI0Ky8zOEkrYWlBaWF3TXlUNGlzcHRyZlhCTGhVN2E3S2tLVnRMNmZoM3F3cEdQL0NUbTUyajNDVTF2Uk1KSHpvT2tPbjVzdFN2OVhBam9vcUlHSGFYelJJbzkxWFgzYWRGTFc1UnMzNWZvSTJKRXdHdmJqSkNEYmlFUVVwSEk0Y0pYbnhHSm5hSlN5YjcvRG1JRkJldmMrKy80OWsvRWw4aXpvQklMNElISnFLZ1pkQi9VekdreHpjeWhxaXNCc29iSmVYN3JvTFJ4dHB4a3NIdXdOc2srU2d0KzRUc1lDNkRac3MxeklLSnBSQks5dWxxaTB6T2p6c2YwM2EyQStFZEd5VGQ1UWVSNHgreTk4ZUVGL1I4cVRBSENENzgyUnNaKzVOTjNDV2pmTVNEdDJiZEtPd0FXeEIwTHc2Mm9SbjZwYjNXOEZ2TlBvTk5SdlJJRDVQMlYyWTdGZ2J6SDBUNVZKZm1adCtzZnUvTm1WaFE0cFVFYk9zb29NaUljdHpFalZWRnh5QnZxcFNYZEJxSm9TYk5KMU1tWHhYb0dza1hJRjI2ZnNQRGZNQW1CejJ4bE5hMkVZYitzWVdCWGlzRFhJem1YVUtkam9nN3Vxa1NHNlFvWGpkNmQ2cHRoNmh6ZlNkdVRCOE1tREdtM3VQcXExblAxMlJlL01QaG1QSWpkWm9mZm5zTldpNTlOaC95QStzR0d0bDZRdUVJTGV4cS8xVWt2c1RFMWtxREVtM3MxL05aTVM1WGtHdkYrQmVXRDFjWGpFK3U3T2NkOHlOK3kyNnI1NzQxZUpJdllSOWd6UkJhc2NCeGJYU0tkUmxMRHFIUS9QYzduQ0RZajRiTWZUNlhjaUpNbEpGQlFVdHZJaXhTQzIveGs5WnhVSFZHUG42UUVmVTVGOHBDc2dGOG01QWswM2hHVWx1bXpUbEw5Z0hhdHdETEVYQUpmQmZNVXlrMWFJMHorTHVnM1VFNFVhb3o1WmF6M3JUdU40a3EzdzdGZDAwQXNsSEtqTG41Q09hcUxJVkRDWVM5UTdhL29ONTNhN2l1ZmtoOHNaZzFKazUvVVhnOXZiUkxLbDVzTTlvckpZQW9SU0pQTGFJdnphSVB0akFRUU9hTlRaVEE3RWtJRkJTREhPU2gySkVYOHVhaXV6MnlFUmt5ZG9aNlE2R0xjc2dRR09Hb05lTFk4WUIzOHZEUjJVWFE1SFQySEwxcVZBekF4RnJ1TkZOTmQ2NFZ1Y2ZXWXJQdW8zc21TeHRhV1NjYSt6MVdSdUhlRjBvZWZhdXlNeFVVcVZYWDVCS3ZSVEZ0aUV2OWJ0YUpIWDJpMFVBNW1vVU1hZzd2bmFkMFA3Vzl2L0VJOHIyK2liZnJXN2JFczJUQVNDYXhIQjJKVXJua2RpWCs4d0JSUGgyK0diNEVNU0llS1Y5YSswdWY4SU5zdmNDeis3ZTRsdUppcEpBY2dpZHRMUTZXYnR3ZHVMZisxdy9QYVc2bXdmMmdhQnIyRGd6RXozZkhEUy9HV3JqL3Ewd1pqN0FFUzZrOEV3Y3ZWa215U3VsaXV4Szh1Sy9kS2R4Z3doZlhFOWttR2lnendIWVp1dEVFWkZVVHZyU1k4S0NRaGEvSS9rNmkxNVdVYVJzT2RnUHJUS2hMNXRvM3dCempJSTZTWEh5bHRoWVVITk50ZGdmbFJ5dGZwYVc3OWZUQWFUZEt0MVJUcFVIMTJ3UUhGYkxnZHVJcmdvMVdJVWdDREkxTTU4Y1ZJUGJVellIWHdIQUwvSENrMVl0STNaT3JjckhxRUdmbGdNTzdUb1NxMmNVczNjbkNLTVZDdWJUY0RnQ3h1ZTY4SXgra2dqemR2Rm9KeFV0WWRsMEdyK0M2RWRBRVc4RDl3Zm5rUFczR2R1WDlKdStIT3hROGNSTmZobSswdkQ3V3MrRHNtUUxKRGNLVm0yRUJsSlNwZis5K0hrQTNpL2hqc2NocTFIYnl2dkFDSElZa21OTDdBbFZFYjhsTVVTeDJHZ2swZW1ZaDBCRno2NnFrNFlMRnlzczdvRFVIekhoNTduY3NyOHd1QXJLeDc4R01aQnhzRUliM1NsenlLaFdXOUJUc05RbjRYbjNESTdsTjZPMFJZQ01RZFF5M0ZicWZrMlNJMHRRQVFtK2dRYzRla2pWZUxQNjFsdCtDSW9LckVPVmJpSmtjOD0ueWc5LV8yZkNzekNHUjVRcG5BMW41b3RaV0RhenFLT2x3RkVWQktPU01Yb1V4SUVGTGVCRFE4QWR5Rmh1X2V3YnNRT3ltNUxQcVhJektaTWdDWFJmaFE=