Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://medishare.cineca.org/uxmr/index.php a29eb6b8-157a-4291-b4fd-8e843cc5c02c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuOStLdHhJc1pyZXdzZ3RjbHNzamJkeHVNTFQ5SHhFZEYyTHdkdFJ4UjRrMnAwZVdIMitlSFdWWnNhQ2lSV2tPdHVhR2NoVnpaZXMrdER4dkJDczZnZzcwaFFPOG8yMmd0NUFDSU1uZno3RFNlNFJMaWR2Qmh5WXc1WFB4RUtRRFZJbU8zZFpoV0dzOVRWQkFCei9ScmpCQ0NZYTZZU3J3Nms3d2FTNDBlblFMbWtNUTFyRURHK0E4V2tOVitzT2pjTGdqY2hJa2RqOHRiNWZuMXVjL0xhSGZhVm1YcUtOcVAwVmlIT3NySEJMam5VWGtsNWlKZUl5UnBLVlJzeUxNYUNiY0krL2FHV1JoNkRCSU83QXREZVhBNHNYYy9peVRMc2R1ZGxFSjhZT3RDRW1sTWdZZ3NoVURIMWl1SmNSenF2Mzk1MHRvMDFIMlQrTFBYd25NL1VFdWN1b3dpdmovZUtjVnpJZU55a282d2N1azE3MytZbUFEd1QyUGxYVU5hZHRMbGZtcXJJUG9UemdiWXowcXR1RldadC9zMzUwcWJGOXV5YU43VG5uakR0S0VYbWV6VVFOYWR1amJZbm1mOE83Q3MyY3BhWWt4V3RHcHE4SDRxNEtnVUYyVHNkY21mWW02ZURJcjE5dFF2VXdqeldCclpoVWl1OFU4Sko3YjZUbFc2NnJkR3N1ZE5GOElzVXZwOWxzUGE4ZHFvVEp5amNRRlI2cTY4ZlYraVNUMkk3UnczTm1Ub3JkS0RaTjlYbUV2cStCUm12d2ZnUXZJOTFUWDFESG9wRFZVTDFyNnkxMzVsT2ZzR3NvYVREU0hnQWtYWnZxby9xK0ZZVEl4NVZzRE5BV002aUtHVVNMbmEwLy93Q1FGZCtCdUpsK0hacFJXTUdocTFnWWE0c2RCbWNmb1BhR21uc1c5eWhhUTVqMUZQRkpLOFV3Uzh6czV5aDhxazRBQzh6MFIvelpCZ0RiTjBnT0RqRnRqWWlNU09heG5EUHBCSVRFdE42Y0J1cFRpWndtb3RCZEZYUUNSNzNlcUx6UWRtc0NhWlRUTkNhVDlqaUZOMmJSQkhUdUJTdXUyVEQxemZ2S08yaXk4MFdJZkJ3VUF6MS9ncUlRUW5TNXg1VklMeTdjOGxTSzdBUVlUZ0ZZV2owUWtJcmttVHRUWnRVRUZXV2hJdHBvU3RnZ1dCK3F5L08yL05WN0VUOEdtNDF0dlBHZFdQMUhyN1I3Q1NvR3B2U3owbTYzUlIyN3AzUUVwTSt5eXIzM1ZXMHBUakpqMUlsUDh2TEVUYUVJRHMvSVYwOVF4N1FIL0drMWpKSnlXQ0l2T2Q0K0xtV1c0UWkxT0RxeVFlZVVCQjlFTDhNV2Vxemw5OEVxZ0tWYUtIeUdyTlJtTzEvTlQ0c1AyRnVjVE1iZ2JwK3o4Zlhhb2M1Y3I3VDVxcjR2SDk3bkhtUW5CRDVBRmJlcVNRbWlWRWw1aXdRNlpkb2dnU3Z2M21Eb0p6cXVKZWR3NkIyS0hCdkNNOTIrTHJOUzVrQUNUdHFSV3dmSzZEMEROMmVoN1IvdjZqZnpKcXRwd1pEWXVmV3ZReCtMVVZBcVkvREFPYjl1dGpoVUVlRmJvbDUveTU2VTlqVS9UaFM1QjFPVTJTbHVhZDZsbW8zV3NNd0piRnJxU0FzVUM5Szh2L0NKbURIV2hlZlRnWWJEbkprNHo0VXpIRFg0MWoxZ3lMQnRNVTR6K2Y1aGZZeXhOSzdVSWlVTlpTL3FuVzl2c1U0Rzc0MU13cTdGMm1iOU9zNnR2aWV0MHR3eXRMR3JkdFRHYTJDaWRtejlBeThjRU1SUGZ3SHloQmZUUjZRQ2U5ZFlzT3NLWDZZeExBWjJPcEZORnJ3RzErcjZiNjNENGJmN0d1SW1ZSFJoWStPbUtYa2tGNzlscGhxdVVrOEVTemhtYnBjbkRUOUx1dFN5bDlvR1YzaVVZNnVKbVBvcFliVit3UGRCZUpreElZdkJjMThPeERCNld2NTRlbk9HSHpnTGg4N2RNdHNBQnJtSlc4aGtRcDJMcmpiajZNQ0ovdm5Oa25qSlpvdnEvV205UDkvaFNwR0xjZEl2VDdzNFg4YmRSdmVJczhsWTA2VDFNS1V1dTM4ZENoQ3dleEEzUldxYTNQaURpeGt3cTE2UW5kU1B3Q3U4YmFqUnlXYk1tTDkwRFpJZG80UWg4dnQ3L2JkeGtaZmlFMWpRdFova1FzUXFVTXk4YU9WeXBnaTJRTDA4WTJubDZKc2pjcXU1Q3J0eTBXeEh6QjdYdUVpc1VmR1NiSnFLMHFzd3RGYVM4YUp6RUpWNi9ueUZkd210Z0gycnZWckJzRXJuSEJRaXlpYWhKK0h2MWtNeVRQWEtoSk5nT09LYlBmN2xGRzRiaDQ1a2Z0Ym1lRHkvTDZEWjU0RGZ1M2hjaXg5ZU9sWnF3Y0c5amRJdlZQUXRDQ0NEN0dlaWJNeVlhemRPbldNNVZweUQrWEhsVHZlYnhOMGVSelVPaUJrajZwUXZBb1ZJOTNDd1MyVjNCRFVsYTd4ODF0aVpacjFsVUV2S0NlRHdGb3RDeEd5QjRGN1ZtQTl5V1BXUS91MHF5aUtubnN6dFI5dTZjSmpMbDNnMDIrSkttb01nZVQzRC8yQXhOa1NFeWFzbFhpVW9SZC9jWkxlSUV1dy9YbE1hTldFV1hzNDRzZmRYOHFCVCt4RWd6WDRXdmRJTnEzSXpaQ25qODJTRTZnWHM4VXpQS1A2dk43eW9Oa3ROclBudTFLQXJBTlpGZ0s5V2dkTlVpQUJQMTQ1UG5xSlU3SE5oNEhVSGdNRDNHRUhKaFRPNi9lMks3WWhkemFxeUlnTUdtbW9sQ3pDTWpqMGdRUkM0cWF0R3NxelB3M1JHekZRa09mQk9HV3dySFJnRCtqMklyUkZGUVpMcXlVcy9pMWk5dG1SM0FJa3NvdnU2MVhaaU5WZHFzcEZvQUFoZzg3SzdWdDUyZVlQT0RrMmhORzJwVFovNjl3SzdWTWs4SEQ2RmFIZHNTOTY1bGlqK3FVYnpyZk1tbldvQllrTU50NDM5Ry9Hb1haRXVEYXROTjNuVUJRMjZzbmxTeTBJaEJ6bmtBZkhFeGxPUTRTc05haGIyRVpobEZNWnk2ZUpWd1dZRzB4Snp4SmV5N1hhaDRyNUk4L0JXVHBIR2ZOTFRtMEZDaGs1RG5sS3k2K3dwK2NyL3hKTzh5WFVyZktFdjlMemwzQmFKaWFpaHJtY1dNTTBnWWxGQ0MzOTRUMmdXTFY0RmI5UU1NL3laTXJPb3ZHSTZESlUvdnEvdENwWG5QQlNzeFpyVG5RWTRjMG5QbytNeUE1MXhBUWZLS01kVm1uK1RpNlR1bGY1ZjZoUCsvTVdJOW0rNVVOVmU4enpKZitkeHJROGZsVnZvY2xzWU14eFluQ3NBbkdobFowc25wZ29HaXhLelBFcVNweG1DSVFOcXVSK2FpUmxuU0lLOGVsclZoR3MxN1JubjNpYllGSE05UHhDZVE5c28vQzBsZW9JdjB5eDN1TEFVckxxK2NJTTFvMDI0b3Axa3RMcis2NVdydkkrWDd6b3JnajQrN1BQL0QzU3p3Ti9UNW5Hc2VhajJYNUEzd081WWlISTcxZ0NvMHNQbE5Od25KNTdmREI2ZE1KSWFnazROeGUvVUppY09oNlQ4SkltalpkRjVWb3NvU0Z4MVpDWDRnQkVVNlRWSktodW5wQ0h0aGxvTkhlZnBUL2tpZFZaRGpKRGkvdEkvUklKUXpMRE52VCsrOHZPMFF2MnlNaWw1bmt1NVlSNlV1M2k1aWNSR0VFSUtwRStrY3g3NGhlL1VrTEdZSmF3d0ZTTm1yZkZkVFg2R3V4bDMvRXJaek1vRjVJSytVSm1sTkZZUithZDBVeC5JT0JwRXBHa0RnWGZOYzlNc256aG5YS182cXEtUElBcWVoRHQ3YnFNT2dEZUJkVmdtX0xFeDQ3T1dMNVFCMS1OMGZVdy1JMFZRa0lCMnZXNmJTQXNOdw==