Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtalab.coreteam.it/ c449d8a8-a9a7-45a1-a525-e85988d979da_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNG9jaG00WStFQU5wZW1lK0M1czREQXZuWlR3WHZzZHhRMS9ZY2c4UWYyWUFZVGNhQ3pzY3o2c1BXY25VbFd0N0FqalBMZnBmd1VNK2hmYU42VURUU2NUQ2xab01zOWJOT1BWbWJoOVZGeEVJb0NUYW43Vk1RSFI5bEVsT3NOR3p0cEtURnh4dWhDVW43QlNaY0lCK1YxNTJCb2JoUHdSMlZXSG9WNzFTVVhEVkdjcFJZUnhyaXJ2dDc2WUdsVVdqbjJNdkhlSGovenI2OXVDMDJZL0tsa0ppVEprdDhRVXZwbmJVNWFSSUNobHE0WHZ6QzRPd1pOSjBoZFlBRG5RS3hybFAyak9sQktNSXEyZzhmWEd1MGUvT1JpZUlaQzlZWFl2VVdGTDFPQnJVUGhPcXkxNFJ2enkwK2cxYnRSd1lYd0lsaXBjSDEvK1dKbkNLdkJSZnZudDRGMThNVHVwcnJKRERXMW9zeDhEVHRZTWxvQndUd0d6enpUOHBtMDZhQVFmbVFCR0ZhWER1QU1mNUxoQ1VVZENnRHgvYTk4amh5WGhNZ05iWFdpeFhzWnJZR2I2b0gwQkpTUWRyV084TkpZVWdwY1lheEVoWnoyODZJK3dsckUzQWxyclZRMEpBaTRVN2lnTDRXeXJLSDhTMUM2OXhQRkFSKzF4Qmxua2VrZzRYWEY5MysxSjhmVE56ZWhla2VTc01xNkdjbWl5cGZQU1pqTE5OQUFmSC85d1VuRXF2Q09rY1VTdkQ3d3RJdVJBRkZvNUNWQ0k2Z3p3dmZIZnROdGZnVnF0bmt4K0k2b01CQTRHVVNNT29NM1IwclgxL1RjQk5rOXhqaXMrSlFiVEcyT3RwRWRhdy9tTHp1QVVwWEIwOFdTcUlLSG50Q3BSRUdHcXB6cUx1MUFZYkJjZ09EWHJnWlpyZVVEcXF0dWNGcEUxK1hOL29FQ0R0OUM1aTY3U01ka241Wi9MQ2R2UGJnODNXZ3FzN2RiN0Y3MC9zV0VET1MvNmJudXZTZE93RGNEelFGOEx4S3BYZk1NUFNrUGZjOGpsWUJyTVgrVWtFTDJmcTU5QTlYazYwMWV6cDdBWlZZRzRJMGFLcTlLSlM5STRCb0JmN3lQcnlsZmpNMnBacTlSMEdCT3NKbUVhTDdZVC91dzFCM3duRDFpbzJFaWlNYnJmK2xML2NOakdMbzNzVFkvUzNwenBITDdiQUNmTjdHd2NLUmwvY2l3ODZFSUIxTmxqTU4wVXJaU0VBWVQxWndzSnV4bUdoZVd4VU1WVnFPNjJMckd3L1JpS1BCSnhUcUp5ZU9xK3k2bVZYS2RQNDdQQmFJaVBNUUtPNTF1bWV1UlVWbG96bXZrK3AwNWtnRHVab3VUOTBMbmV4OEhHek1RS2lCSGVGb2JNNDJTSXYzRE9SaVh0dWhMNnN1NnNpYW0vM0dGRDBtTUhOdFh2Wm9HK3Q4bXlpQk9Rek9iVGV4TVFqUEpZSnd1WUxIdjFpdXZ6RjJCY2Foejc4SWNsb0JSdDJiMjNpanVWQ0dSc0pwWXo2NCtBa2dUcHYvTkRvVnF3VWJyL3h2K3huV0YzYytWcmg2SkxmcWxHd3VkenI4K1kxZ0V0VGNVTDFoV2RjODNIRjRDMEVQbEFJOStvV2doTHhiMUk5Z3dXUDlUNWxZR2ozR21palVLRVptcGNNd3hjenAxVjVGQzcxMXhJY2lwSHkyT3pXbiswNkNLOS96OVE4V3AvTVR1UFlRampYTllxOTJuWDBRUWxFK3B1aElLQk9MU3ZUaUkra2xtYkZ3d1V4b3JFdStjWlBpN1pTSTZyblR5THB5Q0tHUmtFZ05sMjNHQkVleFNiQ0d1aWRtdmtLN1YxZE92UEVheHQ1amRUQVdqVWpDeFNUVUdodk5uTzNpRFZXN25TL2dMRnZidG56NUl0WC9FSG1BU3FiaWU0b2VOSHBSOWd2MFo3b0hSdXVvZW1NNUdMQmxhN216a3BmRFRBNkpjRzF6Q2RwdHFrcndzd1hMYWNhQWgzdlZ3OGpiSHdtSlIxSTUvUEJBMm5LRnFFTjJZN2xTd0MxRjJGZHJkd0cwVWZsVXo1OTlia01XS2ZFdXNyMjRoazNBK09VenZFOXF2SDZNclJGcWxtUjRMMlViRW1VUnNidGllUGwxcWRGY2FWdDdKdHdsZDhDUk85cHlXckVETThOZzdINFc3MW1wQWdnenp0TWNRNzZmTFhKT29KNW9YMDhQZDcrUDhKOVF4SUhrbk00TlJtTXlSSC9lNXJkMU1zR1hFMlA4RXg4c1RYTGxNaUJidWFWWDdocDQ3Qys1b1p4V0pBWHptYU1xRCtpMU81S0Vnb29OZzVBVVZVNTFvUFFPSU9MVGttN1ArZEx3SHBZSkR3SmVqYnIzS2NzSzk3c2FJK252bzFuY3MvR1Nja3NZQ3owNEF4dVF0a0gvdHgwQlR4UllYYktEZkE5YU5tRW5MRXJYekxwNmQvb0FEcmNrT0o0QmxqeCsxMlVIZ2J6V3Y3aVkzNHpCNzhNb2huTThCcjRRUHczU2p0TG0zRGppUFRZTzZiQmR5MkgrakgwSkFEd0dlS1JxaWQyM3Nwa0NuVFZ4S0RpdXZHQlBkS3l6VzhUL1RhV0xVbTkwK2lNNkpsTFRUUTdxRmNCUTk5YzRKRWRPV0NlVTIvQjkxd0dYM3JQSjN1SGdxeVh0THZvTFdPeFp0TlQ5YU12MW92Nys4bDNjcVY2MHVoZWV3RzhNMnUvZDdSM1BXMFZSbENIY1ZzVW1VazlMb3pjeXQ0MjFwQkZsUDlCMHhrcnpmTWlvU2tqaEZjQXF4RytxVW5WU25MKzlQaTM4cWRJT01aM3NXenhBcWJBMW10aUttajNpS0hLQkJuSmV3K0s1SVVYY2VTWS9KdWpaZ2pSYk8wWUd4WUpjdHIwQmlsbi9KakVBdWExS3cyc1pWREtLSXVPaXg1OG9JOVNKRWh0WTc1MXFvYy9VaENSUG5wS0t1R2VRbGZkZ2FtZHZIdmM2dFRvazZZVEZhQk5xWWcrck1WVjl3WWVFL2p3K2J5LzdvclpNMXd5T2FMNDJUTXFUK0VHTkVFSFh5R3RzMzRTMU9tU0VLMGZFd2U1M0NzdERwZWlYaHJZK3ovbk41R0NoMm5Ec2M3a2lkamdVZlAwYkp2TUdjY1U2eUkvZVJJRjEyU0dQRUp3Nkx6Tithd3N6SVJJN1k4ZmxSRmhNOU1SL05XTy9BTTFKRXppcEdBcEYxbWU0OHZtZGEzelV6ZG1VQ1N4Y1hqL1I1SG91Q3BzbytZSHhuM0w2VXVTV0lMK0t3UWplbHFPRVJBbThxKzdtK2h0b1Jzblh5RlkwRWhuUFpjQUhzV0lFSjROU096TFNLMk01bSs1Tmk2ZEp0bU4wc0xDNlNTSUhlQXMvNjdYdVBPVERyWTFCSlZ5REl4cVdzcUg2Y0tINkE2WDNFQjlyNE1IMzgxMGVDWm1qbitKQldDaTNHb3FBdjI2aTNka3E2dTMrTWFWSTkxSVNIa2M2Yng5R0JYS0FYdldSWVBvWTNDVkVxUXdBMzYvSzB6V2VrRnk5N3pLM01IR043bkorYWMyMjR6NjNZL3hhSm9vSXlySWl2aVFSU2pPL3ZPYjBOMEN2ekh4Y1JFMFZvODRiYWVkZE5MV3JPNXR4dWtBOGFKUmt5UzFnSi9ITUJQYk55TVd4aDZpbUlFd3d1Zm55V1VDeHBXUUZzcDZ1S0N1RXg5YnNCWXhmbG45THkzSHkxc2ZtT2RjMnJDY2Mwb1J5elNJbDhxUjVhS3EzckFxZlJBOUFrbytCRDMyZHNoc3laOUF0WVlJb0RlZUkxWFVHMi9QZDdQNnNYTGM0cnk2d05ZMDFXOD0uWWhRWmF0Q0R3cTJCcTIybnRPZ2I0dXpZWkFxbTdIQTNua3c3dFBUbUExcGxQN0VjY3EweVVDZHhMREdpenlTdllxQVYzOVk4Y0lPT0J6S2pXbnhIZFE=