Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtalab.coreteam.it/ bf45f26a-75b9-43d2-99a1-7b239b65d0df_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuaGdNckkyby9EUi81ZFdDU0VyTjJBcFhwYTdSNTVwUXh2QWZJdXExaWk1a2hXd21tWlNYRk9hZjh6UFp2b1U1bHZiTndhNWNpV2FoaUJDUXRPZllxYnJ2MCtLZlF5bjFmR3hITjV4cmFoTTNoeXozbmlyNG80WHNqWlI1TUIxNU5lUTJVYkpnVFNhaGNlQzkweGpzSExGbnVISlltV2ZpS3FGRmRlQ1lSSzBLQzVhdnVXS2VhRWc3bDJLTzFxWUpxb0RCYk1RNkdROGFHZHRhdDBUY294WHVvVHFHL3EwSDczdGJMenBYR0xBdGZnMlFIM2xrQUlqd3FEK3VGU0FEWU5hODZrdlZOWTR1L2pZU2VPaTZlck9EbWI1aHhLazQzWEZrZWZveWhXWFRnK3UwNnpTNTY0aW5nSWI2d3E2bjJOK001aGNRdDAzd2ZNYkkvMlZ4QzBMUVVCbWZnTVhnY3dRV08vWGRZclpodWFQQWVuckR5MVVvRFU4SGs4V0V5b1I5V2R5ZjdmTUdCTEV1dTl1TEtSY2R3eFEwNkhYeHNQTFo3Q0t5cGFaYkpBQWpJRDBPQXQ1KzV6QndrQmU4RjQraVNsYzBra3lnaDZpajJ4U3lzeVY4cHE5by9LMG1xRGg1UUFoaHUvVzNPUndHVTNiM0NuVkdlWWpmeWlCL05vWWV2dnY3eXl5bVVRV3VNVWVpc08yb29ZMEo3Zi9XRmNGcHZndjFLWFlQKzRhWW8xZG5HRUR2cjY4N1JtZ3NTS1lmZmJsZHBMMVpHQklTUUN2RmJXYjMxMnZVaG9ZRklqcE5NS3l1STlTZDZ2bU5XK1h2U2VmQjU1dmlsSUlVMEE5akt4Ymk4N0RYNHRobjRhbCtSWnNxeDJtQXBvSG5IdURNWU9xVmlNS29KcFhnbTk1QTJtSXVWSEoxUFpkcWt2QVo4cXgyZWp4UFZkZG1PSlFCMWNlV3NEd2hjQ1RQdnU5N1gwLzJSM0JNanpEdlNrdVB0YlRLRVBwNVhnWVdQMGpKSk5ITTg2K2luRkcyTy9uK0hGVHc1T25yTnBvQnZyMm5IcC9CSU9TTzZMYW5aQ1ZFMDdPcVFYUUp0RUJ5TUNEaHNIcXc3cjlOOS9OOTBkNnpIZmFHTVJ0UVRqcFhIK2pQcUFXU3VqbkhHbFhQdXdTTzdDcUhBcjgva1R0a2J4dlc4RTNYSVBZaTQrUlpkb3Z5UlhuNU9iZUZoVmhlTDRXTW5xdkk1SEJ4TExpcno1bjZJTHYxcEp2WGRKa2hsUEVCa0xHZG9lUVRXYTlzVmRjNUJsZG9kMVdIVnRnRlNoakc0NTZTT3V4ei9KZHpmK1JneFhwczBkd3VpMjBIbWtoeTNyNXFtQWNzU2tzU2E3R3liU2VnMDBOc3BIb3I5Wlp6RWdtSWlocUtDeHMzV3hLU2JkSkRTK0ZmS1lLSjF4emhiMkkycTJiL3Jxd0VhS1drYlAzQW14Z1h2eUxOekl2QWFDK2Z5eGhCVnovMG96c0RFSjUvV1g5VFprZGF3NWJFcWFudVhFNG4reG55SXdlQ29SY04zQjdZZmF5eUZmUkcyMGF0VVRSVG9Ic0c5dEkxMjJNclpucFJJVlpiT2p6aERYVTd3cTVGRmc4UXlSZGpIcXJxYjRhVnlQSDUyK2xlMnBtaHRBN3hLeVBWcGxYK0cwNHJZYnVaOEJlbDN5VVFZWmtNWS9GcDdwUG4wdk1uZnpEY3RXMWxMRDhwaExmZ0hHSlJobzQ3T0ZWanROc0xUTGhkN3pYbWpFRlduYjJJbEdBMzBEMHRDVThrc0R5cDkweENDZlhpODU2TUt5WlhLZ0IwWDBKU3dmWFlHeGUwVkp3U1lxSEEwV3dJVGVSd3kwdG04b3gxQ0hhT1QyaVp3NEhzZXhVRTZ3ODlLVU1ObnNrdmlJOGIyeDk5UThvRk5Wb3ZhLzkxYmdwcVZuNkxOMDI3eGdPSklOem5yZGVuajd1bWc2UXVIQ0tCMEwzemttM0tmY0lkUkZ3cENJKzBUbVdmeUY5Q1RoeGVldDk3bTBvZ1R0QU5zYTVUWW9lclo3YXJaUzhjUzA4NDhhOWNRUGpSUURJTU55ZTJPMXdkYUVTbnkzTTRWaWFEU2wzelZWc3dyVncreUkwMTZVRjB4RVpDNUw5VzhHd21EZ2hoemdaWVVFZGJGSmVhbGRjb2YrOW5jSjY5SE5ha2RHWFZ3MHVhNlpINldzQkh4RFlFd3EzSEladTJ2TDRWa09OT0xqcnlqVGlXakorNWxFa0ZkUGgyR3JrZC9JNStmSHJZY1orelczUlg1dFZDUVpoOTlMUGFacTBBZlZtMWhLTHBmeDUxTjhqOUpCRE01QytpUHhDUVhwNUNpWHRkQkU1OTVleWptb3g4QmEvVmk1R1FqL2pFc1B5Wmwydy9KeDV5U281U1BSS3ZEWEMzY0htV01Na3Y5TFZVRnpUQXI0VkdEMFNnMjFEWXRHYjdpRXpPK01iczVBQmkxRUFXVEQ0RkJJRDJySndRWHNoQ0s3WENMUTgzK05ubnBUTmZ6U0h3YWFlaUZ2dFNTdkdrK0cyS2VjZTN6dWw2c3RuMnoraXRoZ2V6MEUxbmFKZjJTVTh6QXdSY29FcUxSRGt6OVJBZlJYS1hUYytMN1dmbysvbHNkRmhRNmZkQk5GdXIwRTF5NTRUOWRmZXIrTnVmUnlldThmRmZYRHpNcGZLTHhONTNucFRPeUs2cHA4SFRyd3YwT0hMbG1nU2lnSGpYa1hISXRsYlBiM1NXbERGOE1lS3RHK1RGVUlUYm1SVWwzdXliZDFYUjhIb2c5S3o4TkNjOE1rTDR1NkkxOGVuNDdUOXRkSDBVY2NUc2t3K25Cb2NXT3dRdHNvdFpGS1VJbnd0Z2dISzFKVllmaE4wR0hITXhCV2plWGpqOFFyNyt2dkZMczFSY0h5WDlkbCtPaW05TlhWODhuRmZVQ3VIek1nbkdVTmJ4M1BuM3hrOTNPSHkrbmJUL2FUWlBuVEQzS3Z5R1Z1azFCcWtiR01XMXhsTDNwWVhtenIwRjV4S3pQSjB1WmtZdmdNdGhLN0tkdUk0RXNScVZIaVNEMEJGNjlqVzBwN0hUYTNEeS9neVRqV0pkalpmM1ZzaGhVai9ySWExUUd3K2FYYlkrMUtvdjNsSDBJdGw0ZExnVW1jY3lkWTFKK0VObEhDbEorb0FrbEdWdi83ZExHaUJpeUszUmNmSkFiMDA5b0E5V280TGsxd28zQmY5MWwwaUdKVGxrdWhFd3NFS3ZhODluT2tsRHhtQXhMOGl0d0hnTFhNclR6ZE9GOFEwQUdEUkVCYUQxTGNTNzJQZmtzaTNvMFg2SktDTHZ0WjBEODJsSWM1UEhrc2FkYVl4dldjKzQ5Z09FRGFyZTQ2bmFtSkpqRzZ3VVRnTTczSmhOaE1IT0JmMmlsTXlzVVY1dGZhZ1lJem05RFBsVTYvRytvRkoxeWdaREdHN20yRml6WW1BQ2pZT2d3QUsxaWcrU3MzZHZCNFJGVHRkcitLOE4xVWlQNm41ZnN6eEFxRHZEZ3R0NTNrR1ZpN1kyV1pQNlZtaHV5bU1Jc3Ixd1dneFpkdXJYTmlXVkxFZUxjbGN4c0ZJeG1IV1FTM3FKZGs3UW1hVE9mK3BocEtkTElsQ3NJdUVGYTVyd3hiRkFXT1p1aTZFbTZxYmR3a2IrN0dPejNNeEQ5aHl4YVFFWDN1K2N5VFNMMWF0QWl0R0orNzNYaldhSXJ1WDAyNG1yZXA4ajczV2NZMGdqWkZZWVFGTDQ0ZDU1dDZKREhwV0JGZUttNmdNVFhDbG8rTEloemVBVjgzODE2ZDdSekIzMGZVZFRQNzd3OVUrMEIwK25YbVhTM2hZdz0ua2JkVF9VTzhudEJjcEs1MUtrRjM5WjVhbXNwWDBEZnhpLWQ3RkQ3WXduOWdoZDJ4UUJtUGJoOWY3SThybUdUeEhlYUdIZjRJWFg2YnBnMXBQUkdSNGc=