Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtalab.coreteam.it/?/confronta&TYPE=MAMM 1211161d-cc75-4af1-9a3d-08e13c67b76c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNy9raWdTSitHTFVEdGdyWlhIMWlzQ1F6M2QwakU2NXUyL2FWQjFHRkVJMXBNZlkrUEkxTHI5TmhwL2I3K200dUJJV0xvY05ObHMxUkRDZWpOS25Da2kxZzk4emZOR2gyUUVORnBidzlMMWlIem51ZHVWY1dzVnlvcWdVUG80NjJKa0pvM09tUzJsWWgyY29nMUd3UWdVVDgwQzJNNGxCQzlyTjJVUjdNb29uVlJ5cUF3S3Y5ZWlkTDkwdFFPeXZiWDRLbDRHd204dGZWd3E3cEp3dktnOVcvSlltbkd6Nkh6UlpPRnVidFROYU1ZamRoNCt0VnI1dFdIR2dDZ3NNUmRNMXVEdGEvWFROdFVpSHVkajRXdk9BZGJLQzRpNFZWcWJ4QUF2SFU5UkR0V3k5YXhrS2Qxc1hDRzg2M016NVIxNVJvdGRFajNRZGt1YzlIVWpsR09BVzJvcjJ5RStsb25VM1dLVG5BcDFqaGlVWm8rdGRGVEFZUmMzUzZiQnZxbDErQXFjUFNMVllNbE1KRExIQVB4YVd1QjVjeW9yd3YrRnpDdzZzOXBuUnVFRCt6UnpEazNVbFlWdGtZMmo0MEVacDdZN3NJZ0w5T0hxOHZxbHZtbzlrcWJ2aURYbk1jZ3dubFJzT2FZOTFFdWEwTnBRY3VXV1NKdG1iTTNseTczQzdXekZhc0tscERYZ21FTlllL1NlU2hwWjZ2OFByTmtDeFprNTc2RUc2R0lZTmxTZWkzSmp2T2ZNS1NPTnF1M1FLVXJYMmVQS0NtVlZtMkxVWUhEZHBJT1dUOFlMb3poVDBBR05TZ3ROdkJQaWhjR2cxR0VUVmUrcHVJZzFBdFRhcWdDaHJGRlltOEk5clkyK0hkbC9EZ3RpMlhjK3AvY055REZTa0VkWFRCdWdDYjhjbEJqRW5PTFgzalBmL2dmZXpEUDloMkZrd1FSQzZHV2JMdEF5Y3huMzYrM0RXbFlheGN2cXdEM21KNXFxSVlYL0wycWVibU90QnRMZGZXdHB5b2tUcGFXQ1gxSmRQaXhwZGdUZ3QzZkxVcHh3anJZUkpPZEg5aDNOYk52RFRvSkkvOTRZck5qMWFQbHFCelViNWk5bWJ0OVk4eGQveFU4SklrblJJT2xuRFpVbHhObStlK0NLYjcvVXVZdktPMUpDUDU3WThoTUxjdU1uWlRxazlKajIzTi9aUnNQUGRQOEtVV1I2UHdab3NLaTZIa2J4Yk9aVlhMTUwzU2czWm9yNzJzVE9DbFlqLzRyY29aaUZ4eGpEWGdWdmlJN0FrRy90ZEZYUlJpalEwangxUjRhUUx5OFJocWVsaklBN1E0TDZkL3pGZlRLYnlIMUkyTlBEeGRjVEl0RUd4M3JGMThVaXpYZE1mMWVJVjlMdGFqN0VTY1YzSnZtcnkyWUdvZVE0eDlCQ21yelNpNUtQUHdDczRuSWNqOXJTZnRqZkQxQjZpVnJNb0RiRHJXbTFhck81ZzVGVVV4K2dvelNFUE9XakJ2NURsOVlBanBkVitHc05yQ3ptWnErcXZjOFpMYUhUeWRkSmpNZXVtTlNPNVBGbTllKzBIN1pRQmVxQ2FTRVVnakN0blZibnAvQUtDUXBGYlVSMW4xRXJIUVgrQ1VxOE5oeEMwOTQxU0M4Tzk1dlhIUWU2RUZJSHJqcnVzS0ZVU2lqelhVZThnTDRLcFQwZG03ZkloNkRZTC91L2ZiOCsxUTVLY0tOZ1NyZWF2d292em5nQjE3Z3UyRUY0SjZiS1ZsaElyV1pnaVFTaFM1WXRaR2Nqb3B3c2FDb2d2VGV1akQwTy9JTVpGZUFvbjkxeUFicUpNQmtaY1JWSS9kT2xVSVdwQ3g3Yk02ajBub0x5WFdldTM5U3RCamtZU3ZKVnpIUWg3QWZPaHBpbm9RV1MxaHZYdVRiMkd5Wm5QS3FGRVNvM2Q4VUMrOUl1eVQxc3pHeWdKUVdYN1VlMmxDR2ErbTZXdjVDK1hZOVpGTHJTRXl1N0wxY0tUMFZKcng4T0dDc1NLdTBBYWN3VnA4VTJidXBZVFVYL0FWTkxLOUw2UTBGd1JvNkhpczlJVHJJYnIzaFQvRytpcFJCZHQ4RWhRb0dqNkRGRWRkOG5pV3BkWjkwN1BHM1NSVTJHeEdlSjY5d2JGKzVHL0xtUjVnT0VCbjdHemMxTDJBUnRLNk9ON2dxRE9adkJOVHdRUzBuNkVPUVdXdW1JWHpCM0xPSTZWekdRUmJnQjY0eWxZeDNpT2xZaUFvS2FSTGRSTnByYkwybnJIbTlINWk0TWR3UjYwSitxZkcraE9QaTBwcHk2R1hoME8vaGZEZHF0ckRXdTlWTVFJWlZhNnp4b0UrRUJUMHFPeExkTWRMbGZIM01KL1ZnME1yZ3VpMUNiOFRZeVI0SFBOV3FhZU1VVWlTSnFmTkpJNnBVMGVHTytnRmFLVVRqMmsyTFBDSHdiemRzSi9FR2tqWFdmY0NCZWhvWkRhSnYxWEQxM2RFcHNDZG5FR1V1NG5WL1dabVhRYmR6UFB5WjdLV3JJQ0tpenhzdVdMNzFYTEJnTUJHdE1TdG5zSy9lQVpoU1ZYQnE5VitQOFprM1I5R29EMGo0MzE2VGtHa2tHWGFaRXV3SzFVQlowdW44bzN4aDhJQyt6Q3NQdjVRajY4MDNrakFyc0NZZ0Q4aUh2M3FHZDBHcUx5VnByenZIV25McTZDUGRZbUVjVTk3OEhLT1NJckx1WEhLWmxyQTRlZHdWcGdZc0NWaERkR3lIbVJrNG5YYWtvWnorL2xXOHVURHlpTDJkcjIyMmFVOENGSnhmZjduNEFtOElGVjR0eHpWNjM0MVJpS0VoZ3FxQXlUQ09GcnZSSVhUelY1T09rYk1hTnNZcmlCbU1PME9FSHZQYmFGSnZuYUx0ZGVPUktMWjduTk4yQmNHWEVaK2xKS2hKN3ZyNVN4YXNmT1dFdTIvbTVKczd2L0RwVEZUbFVNNWlKekNnYmZWTlo4V1dKb0l1ZDFYYXZiQXkzY3Q4MG1TaEkzRG1rRGJtYy9aNVdpK2xBeVV5WSt4WTNoMlVzU0NhMkYyc1F0U2VYV1Ayd3BMVFBoeEJtUFFFOGJOTi9KSnY0NzAxdWlOREEzdkVHNCs4WWlEL2NLdTRsSG9uNGxWc2d1MWRiTXQzbHBtVTQ2TDUrbEdoVFZ6TE5jREVaNGVhZWdLYmRscGxNNys0amtqd2JCNG5ZcTJZR3dUNzRiUExIQlNaNHZqcTErL0FBZmh1TmxlN3IxeVFPQmVNcTNFcCt5YURIYjkvb2lFVzdZajJWUnA3ZW85SjQ2ckpnVjltWGxhTk1YSG1BOHd1dUdXaWJUdE82RklHM3krdjBtb3dxSVp3S2hqQmZkYjF4QnZCYjFvdU8rY1dUOE03NC9lVEpwZ3A4MHh2K0ttcWk1T2U5Q3RhZFdmYVVzVHdFL2prM3VraXRCWWdtaVRsZkZqcHY5TXVnTFJpZkpvbUlFMHA0YkF3WjVZUjJGWnRxM0JBWlNMaWNxQ2JHMHhSbmRNb1VKZmRhV0pic3RvWDRST0crMTBTMVVUWEN0ZmZSREJHZU9NSFRDdXJZTGlTbTQzUzNOaE9ERFdHcHZlYUxyV3puTlhUSE5hbXBNaC9kQWVFZjFaQTNIbDNVS3lrV2RNWDN6WmE5bk9XeldoeEVNQ2VnUGwrcERvZU9mM1ZUcGp1aVdUZEd6elBVMXFFQm5rU0k4bmF5aUdCNGFoVmo1Z2pPL0NXbjI2K0thd3JIWERjb25FUUpZbUd0MlNrcm1NY3hyckFQdnJjalFHTTVpd3dxOEFWNStsVGcyb296Y3FIYUtnZVlCcTVucFBIYTRPZW11Q1ByUmRNWVdHYWsrd0FTeU1FWDIrdThjM29JWnhFTUwrVjJnbi5mUi12VndrQjJ3ODNBN3BVUFdUdzc1Z0RFZTNjT25tSEJEMzl1ZE9aQTJKZzRKZFBLSkVwa0Y5QVFORW9YWjdrZGRCYUxMS29xY1A3ZGZ3MHhnRVdvdw==