Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtanet.fondazioneres.it/?/compare 0fb93160-4713-4cb0-a13a-1be0e2d0566e_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZDdDZkZHVHhPRGEraEJ6Um12ZnBkVjRZL1ZpRjBJTDdmSzdVaTBiQlB6L3h5UkluMjNQak5lVlNudVI5ZHZEb0xzalN3SG9temVlaG5TYlNjS2VMM3NQQTVvQWRnWm10NjloR1JTL2VKNDFiUVBHOXRxN05FaUlJMm02VXBWS2hIYVpOdDE1QlJEVit2UHhNSkwxd3Y5blhtbHgvbndaMitpdXBNVEo5VGh1WjVXUnI4dXh1MzlrRHEyaU40Y29RNDBWa3pMOEEreDRhaWVsWkpIeU9oaFJVa2pXVHJJZ0dkY0RSd3AyeFNtalpGbWhrNFpJczBmSHdFaHNTTjJvRmJYaTBaMzJiMitybnI4TEFabnNVd2w4UHRrM0pXeGJsTmprK2svbzJEcXJuYU5EZ0VlSVJSS1VrdFc2Wmwxb1dzcDRCNzhybHVBNUJnOXJQQjM0VnhEdFhYN3JtRXU0aXVxWC93VnBDZXpheFZVVm8wSzE0ZnQrbUNtTHpweGlMOHJleHh5VFlxTlFNN3J6cDhmS3dIbkhWK1M5RFE5d2JMQlo0NmZUbHV2cDlxNi9RU2wvTFpzSXdKRjRpMlVRNEs4cmpHRVgxWmJMTTBOYWJyWjJsUnl4ZGpQeGI0N0xmaUFUeVNNYlN6WUUxZHNjU29nYWlwUGxUTDE1aGozTnIwc0pXcHVzZmgrVk5jOGllK0R0bUQ2MEdsdGlNMnJyZFZWM2pIdlNqUGM0THAxZ0k0d2FUVFUvcXNHNDJwd0pPcVN1SmlCR00xSjBZdFRQZ0VINk5GYVdkcU1LWkZ5K0pxZUZ2c29uWTJVNUVtRHUvTmszN1JhRFdlOERtR0cxNXk1Myt1Z1JuQmI2WDQ4ZUZnVDl2bzB1ejVjU0V2eUR6NHNqeUhBM1pTaU5mbi9uSmVCdTdpK3VGZ0tiUUVMYStLOGFla1ZxUGdyRXV6amhYRGFLOERiSzNMMWEwQjkrb1lHQm1UTDBKQ2Vwd1VEanJSNkdRU3Q5Y2t5UzY2aXBFZUVwcGt0QWxZSUk3MmgzYlVsQlBpZkhGTVIwTzdJTkhsVUtHNElkZFBLU0IrTU5YQlA1eWFwZXFFRlRDTlluQlVwdVBjdXdxMDZ6U1BGczJ6cUFTdjF3WjZRak5YZnQyV3l4M2Q1eVl3Y1NvYW42bFI3dmdNamdMK21NcXpucEZULzBxVDJDYkhNeFlFNkdrUGEwM0ZWaEZoY3BpK1g2aVhwSG0vWndwSHJwYXY0MDdIbjhrL3pDYlpsOFpXczd4WGlvVkYwTkpsVkNZMW42T3VWQnlFZTZnK080L2d4U1Q3aTk5SnQ2M2pLYVBDcjZlNTFtZ0t3M2xwa3MrbGtUbnJnUTY0NG0vSmdkNEtwYUQrYU02Vlh1THA2QXhPeElaZ2xLdjd3dGxZREx1b2FMRW8ycFhIaUZESzRkQW9TRjVHa2hhSmo5MFBhbVhHQ2FOaXVUOURDWURlYkZWNjh4VnY1Q216MGZ0UkVtWkdWUFoyUTdVSFU1QTlSRzc0TU1rcHlpOVcrdS9NelN3bDhnN2RxU1VBc0UvanVuZ3E2RGRiQW9kU2NiZGxLWlZvSHhIWkF5Y1M4T2dLZ0pxTjdSTFpmNTlwVVJDSE5PWTZpNUZYcGs5bjg1U2tzbXFlSWphU29HemlNQkJQQzkwRDNJWnI3MFlRc0pRMEcrRTZ6cjJWUEVGamdOU0pwdjgrVU0wYmJZK0tPWXFyYVdISHJucHAvMkRCUWs0NmczS2RqR2pYby8wUVlUVGkzNVB4MWMxSWFzcFJJdWtxMWx5RmZ0VGZYV3FjOC9uUWNmWENGdEhMRzB6c2lCbTUwNzcxTUx4Z2xrSkswQWk0bGZ6ZkdicG9QbFNmU05VODd4TlQ4UnJyYk80WlJzSFZiZWtiWkNBUlplSlJwU1BLMFNRTmN6Wll4ZmZVVDBBaFRja1Jrb1U1MnNOTGlmSlhuTmk2TXZ3NkVHaUVYQkxJSnJ0OTVkZ2hrME1ndG1jUUJ5UnBJRGJ0NXlaNDAvMlM5UDUrYkZiTjBXVW9RcUZFejdlaEcvOVVwWEVQNlpQZWxsbGpma3oxOUpCZWFrV1Z3TTU1RFRzY2VOVXlYbk9QeEU3ZVNaZnpLTWFZNUI1WlJiZEphTGlBbms1L1JINy80aytPMHZ4M1QzWC9SUDlTMW1ySW0xMGw4L3Z5bUt0Z0NXSG9NMUVoQ1k5UExkSEhqTTgrSTFJMnpjWlFSc0tucURSZlYxZm5mS043aS8xUXBvZ2tXc0xYYmhocnR2UDJseUJCTVB0SnJ1alBnWHlFYzlIbWwwWUYyMzA2TzRFZUMxcENVd3Z1Y2xBSzRaR0V2UHFzOTlDZ3VlNTdSL3ZFOUFNZDhTOXlhS21ZODZTa0tycTJ6ekppOHVONlBDb0FwbVQ1alhiRXVsMEtQcVJwREhmM294dG15MndFQlJzaGFoQ3lDMHBtNzFUZTBjTnpoZGVtTE4ydDFOdm8wRUZUZitZcFd6aW5JZUpLYXBnbjcwMVNQV2NRRTJHM2tmSmI5Q1ZuRDFMTDdGMXRzYVorT2tkTnBybTY1YUNSaGNxcjc2K2xuVmIyc0M2Vng1SnRDS3ozdmZFUml4QTdwZUdHZnZjL2JRS1BPdXdEc05vWXFkODZiSkNxRVFPcjFJNHpuWUthS3M2dWtaMHUxV3gvUDdTNk9ibGZrRWhvdnBZUERRUExuTitHdWpyZGs3SHVlZ0J2RGJtZEFMU1RJQ1NXMHAxZ0dFUjAwSzhwZXlZOGRwMHBXUXkyc2lia2haSDhyV2dMZGZpL1R4MVdEZ2ViYXo2aFdMYU9kd0g5U2g5clovaTBjU3RLMStNQTN6WHRHVFlsaWVVaHdURjd3U0NLZnNodVZlamJjc1AxUHdLV2NsV2tsWlVLaDZlRkVHMnVoYXpyNWRvQjBlQldmRGM1YVVISUMrOVA2UE5Lc1N1L1BWMkFmdDQzNldVMjhzZUoxV3ozbHdKOWhycjdldHhnWlJISHlZL1o1QVBhcmhCenp3aUFSdFp0RGhaQkx4MklNN1U0OTBpRTUvc1JualJIRFFjNFBET2Q4dTJ2RWlRWlBib21XNGZWV09PRzJaNVUyR3VxRlcxeFAzSXIxQnRUZW1yNHFHQ0FJMnBlVGRoRVB1RGJHUUkxWG9zNWZDeVpCaWRBbGdGVVB3Z3ZHWkg1N1N1YlpJTVBJa2xvOHI0TCtQVVdyenBWRjZ4MHNEdHJsSnY3ZjRhTjBCVWF3S24wMmo3STF4Nk1oR3MybXVXQWRHQ0N6OXlhSkwzSEdKdFZ4L2RWSkJsMWRtTlg4Mk1zRUJwNjMva0hjYnh6ZnBMejA2THRnQ0NzcVRGUzVUaTg4RjFOazh2R0poeis1N0hVUmVMS3hyekJZRWd6OVZxMXdScWdSMGlUdGtKVWk3RFZ1RzV2bDFtdStmVmgvQVJNR0V6OVNBNWJxdXVNcFYydTMvK3dPdlVadVB5ME9qUDg4ZXhJS1psR2hoR3dmN21WTjJKSnBocU5aYytVbXNWTHMyVnRSekQvRTk0V052UDhWVkhZbFdrTE81SnVMbEk0VTRURi9nWFRXc1ppU0xtS2drVWV4QkMwTkVQUjRGT08zeGJIZVNZY21ueWxjaElsRGxkeGxJVEtvZVhnUU9BMnJhczNGT1NwR3cwUHFvblNzVi9XZDdSSmRobmFLeG1keWdHd0l4WkRXcWVXeXM4SWw0N2hjeDdPWnduMEdnd0kxSGZ3ek44Y3VRQUoyMzhRVFlQOGwzV3hlZXo3YXNRS1RPNGZXbDNZcDdEa1RLRjJwNE40QUx2NEpCeHJKdE95djMrbWZSYnBsMGVCbDBvVldsN1VvMHNyMUVZcXQ0OVhXdlJaSmV1R2ZIZ3UxakgyZC8zVVlRWC5xTXE5a1FDMWNGeXZ0LVlWZHVNWGdnN3c0a2l6WjhrQmNacC1mZjk3a0tkNUJIUzFQRHNrRTNEanA2ZGFNeTdHbTdqMEh0M1hTcmJ4ZEJ3eUJ3RTVoQQ==