Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtanet.fondazioneres.it/?/misura a4f91829-0d7c-48b9-913e-3917bf5a4e23_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVGpQNU5hQmY2cDRON1FsMExDeWx3T0thalBUVWdhaUlJTEwwWm5NQU9VK0VrQzVPd2srdDBBRVRvWUl0SXgyVEllNUFaQXdSc2IzTTRUVGhCZ25TRjYvL0xFaVN1S1FSUDU5d0JuZS9yOE9GUENYb0pkNzFEUHFwc1YySURycUg2aktUNjY0M0hiTnZTcmdKOE5vK3QxalU5L1I4akYzQVp0bTZvem1yZUlwN0ZTUzkyUnFpMmhCWFJnNGpqL2VKb2FxSDJ5SXRZQmlrdkhnK0VVYVVuQTNWZVg1c0ZSaStjVlA3NXFlVlFUUkxkemJ1QTlhendBQXNGVjkxU0w3RlJ1SmNoN25sc1dHNzNlYWxwMUQwS29waGs3TDFMSzNxbFE0c0JYMXRLZkdPYWMyK3IwSGE3UHE1QjVJdWhtaVcweWhFNDNRZ0dqb2FiQnRMSVBPSDVGNDB0OWEvcThqVThnWVdNVnFnM2xmOCtyYTRMaGgzejlsSlhZMDBxZk5NVGx0N3krcWxrWkdXOE9HTXlFNWZ6UHZ5VHlyMUFQWkZEZDJ0Nmdpblk1L25LTjIrQmc0RW5maS84RXlIQXdjMjR6VFMwZElkNDFqOWl3K201L3VBZTNEUUJwcTltWnY3ZEVnNzhrVDZCdGlGS0pmUTdubmY1NVliTUxhVWRoZ3NUM3llRC92NmsycHdXSnpLdjNjeHJsYTRkRUZ2Y096VHk1ZXB4em9VMEFwMXFPajJnY3hZYk9WVExRRUVDeWlJcHV3bXQ4TjJVcXRFYm01S01Kb1hxM3FVTGpoWkJwMnpGUktoK0NxZEszUi96TTJDVnd0M0E0MlZ4RXpaK3VnWGNaQ0cxOFlPaEFVTjh6UHVsMlVxOTBzYkxLSlM2b2xWTmkwSER3Qmt0N3dSTGErdWN2RmJIWmNBVk9DZEg0aEhYbzBwcS9TaWJzbUl4TVFnZWJWSUs3UWlUV1lyYkN2Sy90WXRoQXUxUGhDT2RHUy9OWStPcWkzTVU1cmFVbklIUkpEUENlL21PeU1ja3c5THlyWk1zUVJOME81ZW5hYlNMRTNsUDdabjNEdFpLblBFZUNXU3BRdkQ1Y1R0cGtwZFRRV1VNMVAwalVXZVFNY3lJTjJVUGNJczZjNFNSMVVMd0VpZ0lLVndWcnBRNFA0OUxlWllERXVJYjYzeHNsdDlsdVA5QlpWRG4xWXRjcU04dllNVHJYZEJCYlpRK0s3Z0dyQjdJVVpFMElYWXdzbW53eFN3VXpPWEhaRjN1V1FJVlRqUDRNQ2pEWU4rK21Cb3krRnBQU2pmakpraDdVTkp4eXZ0NzFMS2l5UmM0Vm80bFNNSy9MLzUvbEVTYWZKM2xTd0VXZEVVaWh0QVZtMmgxZGNaVWJQd1Q2UTBWcDdySFBCTXk3VFpPNEVFYmZENDRISkRXbkRDNzBmZTl1VXpyUE9OQ3M0eXNWeTFjVjdIY2pHblpGWnI1TTJhMm1nNFNsdUE4b0E5TjdXTVpWN0tmWUJuNWUyalRnVHhJY0h2TWh6cG5BQXJaUU9GTGhGemlRVmtEUmtHZGRoUE1MNTkzS3YxTHpkdU85UUhUb05iUnlpUThCUkFEdTljUmR1NUV0N21iRjgzbnJSdmNsZk9lR05uSkE5ZWN6MzdLM1Uxd3JzZUJJK2FqczNXRytPYTZQMDYyY1U1ZzVIc2hnQVVZTEswTHBUaXU5RW9xbXZZVDJaZGx2WjhldkR4Vi9RNXB2SG5LbEJyQVFtV0Via01tdjN3bFQ1V3dnNjFlNVVzaHVxZEp4d0pSK2ZMeVZYOHgydjhERVZHbnVMVzEyaldkc2hrbFBhOUptaGdTamhPQnE0anRGM3VrcmQ3QUlJVnFqc2Ura0FDV0U4Nlg5ckE1ZldJMEh5NE1QaWh5RlpoZUhMVURqUTFiWG9LM3lUOVRzUFZUczkzWUg0dzZwRHd0a0ZsOGhudkpqRzgvRUZYc3NVdmNQaDBmOFdwVm9SRFdCR2hCZzZ1TlNKUXgrendJdmVpVTFacm53MHZVT2JrVkxIZkxUbHo4UFZsRjRiN2FjNjJwUzQ3UjdSVjZENzY2dnZ5QjJZV2p6WDJyVi84Z2RiQzJLYThMTUZ1Vy9TVi9xQ1dvUVBrd2hkaUdLVTVzSTZPT3N4eXFaU0lKQ01Ud3p4MmZ6K1hZUldFMTVrYTQxdVpXa0tqOGRWQ3VwbmRodkNjYnpuV0t2M2xlSjl1NVRrcWJSVi90VWhzSzNpUEh0Q0dHOUd5RlVZUm02bU9ZZjM0Mzc4ZXNDZE1mY0lndmg5ekM4T01tY3ZyVEpvQ0NrRlFPbG11R1FBSXZZQ1NCbjhRVzBSa2ZMbkp3VzRDQnQxRDRFQ2FLclROUkxjV2JjbkxRRHVZQXJMR3hKT2pNVjhIdlhKN2VoSUpaNmdaRUNpRThVaXR3dm1sS3VRSE5yOU5UUzQzTklwUGkwZndDMTZGTndEd3hKVzFzQXdSVCttVzR3VXcySGlqcDlTRlFPcXgxWkxWWW1NWEVCeGMvRTlkb3NURmQ1ZjN2QzdmUGxCVVUxc3IxaEtzb2s2ZkhZZld2Wk5ZeDRxeWRqc04xUjNxN1VoYVBlTlhYK0tGdWhleUhkeVRxb3BUejBBZGh3aXRZTEJybGh3aXNnVGp3YnAwNWMzNFdzdllReVF6akU0bVM2elFTSm4rOXRXYzN0RXZvZnJLb2tuL09SNERIT3k0c0NnU2p2eDBQSWZQeVdiTDJkbjZTUzViVE9vYnhEN1lVN2RpNlpDUW9QSUc0aWtpWUJqMHhKUmVaYTk2ZE1vQWdUcHpXajc4VjdxVUtFNzhud0lpWlBEU0RIWXdMQlFtQ2JaaFNLMFNVT3lPNG9oUVpydHdIMlJiaFJtVE80cU9BWDB2L2ZTWmZBNTJIWHloNFg5ZkxnRXdhOFc0d0ttMWlYZlo0Kytla1ZHbUdrWkU1NnYrR1JMWHdlaGNBTzNFcUY1dWNuRDFCNE5odzdhbmdJQmFqdDIvY1pRSFBuS0YzZ3BmcUhPNVo5UG1iZEVZT2pCdTQ4TVdPVjZkeHl6NG5jTklXOGgxamZ6ZTFnU1F0cyszT1JCOFVJN2J6eVlkKytQTGZOMGFkV2dISFllQkI4Y01SemEvdjBHVjRUUGxTMXNhc1FteDQxMnk1clZqek1sV1VISUN1NGd2cTR6MjhZNTFrQUd1RnhaT0RodVFJNnNNZjlLL3U1dUNNVC9TY2RDejg5eGs3STNvbzhQUFJLMmNjcDMzSzBINnRJa2M5NXRtZmFjd1pHVENacXlybkYzeDhzcnlTcjFuSzB5emhmN1ltL2ZxN2c1cFZyL3dkdE5lSHlPdVYycEltU2ZOYTFRZkthM1Zub2hpbGN5OVp6VmljKzVGNFA3L2dkTTJKek5ncEtNcVFyUjJNRk1NeXEyeFFDaHN2ZEJXQ2puYUhGNjhmcUdYSTlHQmI2NlQ5UGFrRGVXN21hWHp2aURIbU5iMFR2MVFSVEJuS3FGQTN6dkxFZEJYMml0K2FQRGFDdi83R1BKRG9UZWlpWXZmeEtGQlRZSEJQSGVMWFNLNkhVdFF5MEtuZzNmRTc5RkhWUEw1Wll1Rk82SzBrMCt3bnRrdGRTdkpDY1JnKzNqelQyKzBjT0t1TFZCaFY2MVJxY0NlYzJ0djJHQS9JYjEwUHM0Mk1JSlo4RW00M1ZrMjJTaEg3aXZZSnpVdUx3ZUhlbHRETUxiSk1Pa2JUYmRLU25IOHZTOW40ZFcwZlRWaDA0Y21HZVVPZVJ0YjNzNUQ2VER5TDV3QURvN21uOU5Rd3kxWDNQUFAwamQ5UjJvSW12citOKzgxMXFmRzZyaHZtQVhHdC9tYlJybUQ4VjI1aVU0TGo2WXFMbkZiTEg1SUxnamF3dmhNWXVEdy56UlA1Ry1tNHVaZU5xRy1Ec0NYajdPUmwyTDF1VW1MZ2NNOTU3Q0ljR3BvTVROLWs2bjRQYXVYSXJCWmVHTktBQ3RLQ1c5Q01UUUtYZldFOWUxeVRQQQ==