Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtanet.fondazioneres.it/?/misura 59f57b9e-f597-4242-a017-4a11990005a6_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUzJkSjhyTHgxUmEyVDdFRHZFUktid2lIVlJER3ZYbnJUQWQxNWNXa1VyR3dTc0N3Q3lkdGlIRGthUk9GNjFzSkhFUUtQYjkwWHpOOHZWTEpOa2ZzcE96UC9BcUtYSFJ6SVNkV3dnU2JjNEVWcHM3blF1UDBQZ3pOcWdITURqcStveHVoL1djeXU5cE90U1U5Y0s1ZEk0dTNZTkN4NE84QlJPL3ZNM3VZd29MTk5qeStmSjMvbHhCN2tsZ1k2b1ByOGpaVWxtNjRYUEFhUTI2WDAySnV0N3BmOHhnUDJMcFAwZDQxQklBcFpuZkxsODV4ODlsMDNiUE9qeTcrcGFnSHo5TmxMalhFcTFmS2t3V2htVlNJZEFNVDFSZkJseXJrSWw0RldpZzhjcTNzbHZNYWsraVpWajZuVUhGcEgyRDJaM2QzTHZoem5QaXNycjZwWTFRWkluKzQzWk50T2RNVnRFNFJVcWE3YkszMW91ZDlUanJycGpXcjZ4dFhkM1k1cDZEdkVDWElCU1BYeStMY3BYckplSWJFOFcyd1krKzhaQkl5WlQyYjZtUFV2aXdrYjIrRVQxck5ubEdEbmJGUWxFTk1FZ0tYNjQwWDNkb2FaRVF2amdqZ3RRazI0aFJNM3hPZHZLbjRNZ3JFT3JBQlBHaXMwWStBUDVnOFh0SU1zNGZIeXJHNEdQWGxTTmZMSmh4VC9zd3BaUC9DZHQwQS9hUUd3UU1wZGpIbW9aRTMvZFh5Mlo2cTR3Zi9WbFAxS3BTQUNuMmVQVlZUSW9PbTBldGhUVWFpMlcxSWprN1l4cDFnTHg4cklFb3RpS0Q1aVZMM082dldmRXpHZGpjbkVya2l0cjU5czBrdUN4Ynd5R3FTOWN4WGFYa2NyeW41SERrbDVkYkg2V01qaklFMmRrQUJ1Y29KUHFLblhjZE5laVF5Q3NSN2FqMGZZVFlCaHVRS1lnS05DZ2VDTTA1NE5GZVp3ay9oRGxsUEcwMitKY1hqSmhsOVB6VUFOeUREV3Rad09IeHhNM1J2Y0Q0V3ZmZFp5U3lURHIybTYxSnJxRDkzNTdWc3pqa21NdXFKK3pMeFhjTG1rekhPMU9iM0VwaC9UazNKQkF4NzVTYjBjSHV5UWprellIejBpVFJFcTZrbmJKanU1bHhacTBQVTRQZ1UyanlPcFYrR0tSOGE2OVRNb2hwSUIreHRVRVVEUHpuWVF1eE9KZVJBSVBXOWhFUWhVVnc2eXRENGdtbTR6TCtXVFdkY0djcnA2RllkV2NnUFZuUWJKbGQ5MERZY1c2S0o2ekJzM2l1dEViKzNraGR6Wmg2WVNZOXNTenN1WVA3d0Z4c21GMU5IUFl1ekV4TGpOMis5aHdTV0xqM2c3bUQxdURrZzNPNVN1ZS9rbUg0NjROSVBta2QxdHRWazdjUkFraVJhckk4YXhNcTEreVpCZWZQdm9MbTJmSXdSM2g2ekcxVWN1UFBtVFJIZnJ1RUExeGRqeExZalNpRlorOSt4amZwZ0o4QjREaEc5b3JmcmNQNXVBQklTTEkyTFMvQnRSK2J5REY5VGhoKzYvaTlSUmN1QmFyajFlL2JoMWc3T0JqVkZKZlpFT1dTZm9xYnhBbGIwUkQwN2R3bHovRmcrdlJjZmtaQ0gvRlRxL1l3OWlwYk5yYUhQR0dMTHY3YlJkUTdqNitKaFZaVEN6TjhjYTRxdjA5NnBXTitiYUtRRDUyZFREM0RlTitNWThwblNXQ1J4UENtMzRnQWZjWk5vQk5IRTMvbVMrSitnS0I5MFhyYzFMYWtxUzdyZ0xUdlpxYVYzRjZnY0RaOFFIY2pCbUdxbzY0c0NscUhGNzQxUTBmbnl4ODdiazVPd1VCcjRVSTUzc2RsVjl3UWhYZkdTb3VkNHBES0h6NkI1ck1ZVkxTUGpVMkVCdlk1TDFJSHpmRmlUWk8wSnB1TkNlRkhvMlJKeTRNTERLMzVVRk9hNFgvQVFSQzNqRVhmaWZtUDhHaitQMDI5T05IeWRSb1lWUmwvVFJLdzZkbm5YOVBtTEpNV1F0TnI4ZU5WTzFJalhuUXdVTDZzaWw2WjR0NEw4RUJ1RHg2enBMSW52cC85NmJFekdnM2lSL0JUdXErKzVoK0xjUEtxWUJxUUUvR0JjYnJhbW5Ebk5COUR5NGE1SWZNMGlvNjk1c2ZETlE2SnIwR3ZXVkcyQmxzN1RNSnJ3bU8xSUdtUHV3bTlwaG80VUtnd2l0aFNCQ1M5WnB5Z04zbzFHTWQ1TlZudTduSDFSUzdORUtSdEliaVNLaXpPOHoxQWZkeExFSHNWVGFic0VtVXUvY2xVUFRWeFFzVW9FS2xTN1RQWk1Xd2JqeXMwM3k2b3ZreVFtRDNVSGxJV2dKUS9Rcm9ybmtkVUxVdVZPcnVpbUFYK1ZTdmZDV3pLVzdIN1lFRWdYNVZrMkhuNnV2MlM4U2svaWFuaUJEcXZaQ1ZDaWFnaFE5ZVJOeUJBT0lVZ1hjMzMwbGIydVQ4SG1CTDB0QnlodDBGeUV1SjZEOW9xREdvNHNxdkN1WE5CSGI5ZHpRVmRhczNMOTNwY1JMWmtXTkw1QUhiOXN6NVZveXcrTlFVSFc0UjduamZ3UXYwOE43SjV2V2VOaUhrUFpOdG5BRnFNbnpQZHZCOWdMd0ZRRGRIbjNTY3F4ZEJQOXdXbHA0TGJYeTlNbld4RlN4TnRPYTNUdEpKYmw2T05BWjlwczFiRW1CeUl0Uk12K2xNZUp0UHFraW9nSjlocDhPQzVGY1FSdzY1RkRpaklETUJVNVJ5Si81VFoxUzBlamZoVFprMXloMlNGRGRqYk1QejBZcUc1eVptd0VjWjRaci9PQjJPTkQ4QjlZT1c4amNJSDUxVGtLQ2dEanNzcTR5QzFzeFBNRXRBY3BPaTBXL0NCdzVXQjYrNHZVYW93ZFlKMVNjNngrVlJjd1BjcEJ4VjhaS0dzTXpqTy9vckw0VUo3R2lSTnNld1FNMUR0TmZEaDBObnVYeWsxNFhJQ1h2SXg0c3FCcUYrNTlFcUl3cTBZSEhTUDdwTjdwWFBoYnpINEJwQmdFZy9XZUVDbU5KaFlLNkdrb3NGQjJsVXdrbjhzRDkzYUF3b1lUL21RN2ZWaGgrTFNCSk9UTUNJSXRsdERkWjEzUUYxYlB5WkJ5RGFLd2poMVpXeVJPTmIwNFl3UmRrSzB4b0Qwc1YrME16Y2o1UlQ0Ly9jWXowekRzRDVmV2s3UFZuSFlKVC85ZG91MmF0ZXYrYWRxR2hadnJRTVd2TFZNRnhqUE5uWnZONEdWTUM3eGVpcDF1RGwvRUdLbS9yTXovTktwa2dlZENucHovdHozTk12aVRERUhwdkZNUDRRdElBdlJud3dXRzVyNUNINDUydXpzTHFkYVFvcDBNMHFzOU5kamdhUDY5ajVZbHhVZVFKL2FoajM2cTNmSVdkTGZOclRWa3hONVc2Umx3VXlKTVhpTlkyalVzeFZwS2UzbFBHRUIxZEtxaFA0cDR5cFcwSitPT1pJZmNtZU1SbktTcUJjTWNyTUJwTmtvYkNNRkUyenZ5NElpK0dqRjZ3K05sQjQ0ekxEQ3Yxd01oKy8weG1nd3MrSDByU1Z4N2lBQXQwY2tmWTZMcE10M3NPZHpyaWtldUFnOVdiZUJGaU1WREpCV1hYdGllaUNVSWY5aGFCSnc3Q2VvS0pCOUVXdGpMT2pwdjJ0azhXRHR5U2RvRW1zbFE2WSsvb3h1bHRkRG1MVS9iUWpSS3hGT1B0NVNDT0tqaWtvVGFtaHRNc3E4RGkyVy9yMjRLZWpyNStGWC9zYU9aRXZyVHlCaFFVYW1tZkJndXRKdTBRL2V5TWd4QnFxSllQNkpKQTdiNndjYz0uT2dSMUpPczJqNEhaUlhkRWlwYnBMdG1yU2d2OUJvbEo1Z2tYdVRjZVJuZjVJeWU5RHVFZEFNLU9iWnJHS0dpekt4Y1owMjUyYkpwc0pDNGpvV29EMmc=