Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://predicttrial.cineca.it/WCA/ 0fe61ee8-23a7-41ae-885b-8a69bb8956c3_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZmluSVV1azEzUUppb2hHMHpVRTRGYjdMZDU3QU90WW1TMzZhS29qQW54aTg3MUdaKytCYS9LRmdwaE5oR0NORnJlRldEdkpOS2pQWWptZEtMeWZ1bDBwRmRtbkhSOXJWckJqUzdrbWFNVTRrNVVQM1ZsZGhzQjZZOSt0Wm9DYnUyc0NQUnBBTVFpeThndERkNUltYVoxVVhRQk1KMVB2QkRPcWQ1QTI3K1A4Z0dOUFNEYzFBQ3N0Y0RSRWxsWm5lL3ZmWHlNN1o0V0t5bG95dFVVUlNWTmRxaHRvdGRZS2VMUDBxNGtXN1A0R25MR01IMDZlMjZwUENldjNJdDQxcGYvdTcyRGovSHU3SVVXandiL1c4ckZQRnNSU3dnZFZTOUpqcFdPYXJibkphenQwOXVQK3ZjNlk0eWR4RTF4SFVPUlZTS2JndDdHTVBsS2orQndjYTlNMUZZL3RpRFhBWjU1cW9KdUNHaFRJTkRVVjJLaXZ3bUI5enNPTzdmN2E4SElCeTliZ3d2SHd4dTkvc3NLd2ZjZmxzZ0ZBWlg1amRYUGRDRWowVnJlSG5pb1cxMDlNTHZyYm9QVGtNL3llK014RjVQSjRHbHUxdEkwaXMwYkJGQWFjckFFMDRHK0tWdnY0Rkx6K1VFM3JiMjZyOXBJU0xhRkJIRW43eUxaYTNweGt6SUVaTWZqUG96bkRhN1hxWFBEUUpWYkNwem1TTjhyaU1CK0JIWWJrbDVUT0NtNWFqbWxyd3U3QWVQTDhkQzd6eVc1eTVIeVdRR21yYWZEUjM1bjY4UEtaZWJ3R2JHdkJ6Rm90aW9HRnpOSnVINWxaMXpmM01vY2dpTGhnVy9HRCtvUFJPVk9GTGdBbUhCSEJyOXZjMG81SDlGd3lkZnlqNk5aQ0tyNFVPRmt4R2tRcWRjRjVLdTU2NnVYdm81M2phclB6THJpT29FZ0tEZjhoNzc3M04zQlJZZ3Z3MEZRWnJkZno2eHRELzVwak81T3AwYjlBQ21ObmFtdks2ZEViZ2h4SXZjQ1B6bFFxdGk4UVd4OGhISWE0djJ1Nm9WU2dPR290OTkvN0ZFU2RaZnVsMzUxTlhrcEpzZzhEbEFVc0FodE1tRTF1OEJ5Y2R2cTBPdzVxN2dXTFRwejUwbEZoV2xVS1RwQ002RnY2TGkxV0VxSmhtZDVSVDBQbGRGWW43eG0rdncxMUZXazlnMG44NEhsR2gzZTBnV1JaRFRmVmNVOWlCKzFrUmc4eW00Ui9XTmNzVi9mSmFuTU1CM3NsSitVbTZNc1A2eVJXVDk3OTc3R3h1OE1leFpiYU1NSmQzNjRYbnZuSkEvNmhGVWpXbGlIek43bmRkNWR2TU9aVksvbGdlZDdLRGlBYXE4UlluUjJmOGFkOGNVb2NZcFcvWkFGbVBSUXZVRGhFekdHaDFJaUtYZGd2cnNHRHFGUVhlYmdpRmRMYVBRbCtzdCtxNmtlRjNaRHB5Q0FUSFB2RzBnTStsY3ZUV3FLc3B3Wnhnd2dXYmM4djcwdnhCTUZCODZmTVhrUFhNa21nR2lMVy95YmE0aWF4eVFpam5UNXVVc29oSEs5RGM5NElDb0U1MVpTRGlMSjFkdC9zMy9xekF5ZHFaWUFyVnBzTGFFdVpLU3o2UWQyaVo1Q1daa1ltTWdjV01MUXZHRndqVkUyb1cyZGdwNzAvMkQyc1dwQWxvUVd4Zmo1MDNRMVJiTkRjUDlRdHo0bUcwdFhIQ0hjbzh6N1VWZnFBMWZGcE1pMkJrN0pYb1orQ1h5SFZ1bkF0d0ZNdXdaWE5KLzk2Nml1TzZTOTF0RTNqcTlsUW5YMHZsd1dndVo4YkVlT2VnWSthOFJwOXRxbHd0QjE5RGVsSHdDNDIxYS84b1hWOVJoaUNOT0htb21vaXVDUVc0QWRvdHhZS011ZlRuNi9LTzAvVjJUVXJ2STZvbzBheXJmdUVSK2NoRkdncDYzVk1TOGIyZUFoQ0E2QTlONFpzdHJ0MjJDVkZDcjVTK1RvWU9oU1pSRXBCNjE0ckliTU1zT0VDSWhDVmhrdlZsTWF3Mkc2R1ZiWUI3b3BoWGJjTGQ0dXJCZVZPNkRwUFJzVC9VOHhSejJjK1AwRkhVaFhtQmxNY1ZGenlmRFdWZDk5OWtOTWpKSWpCb3NOUm1aQlYxVzk5d3dUTzE2UEZJYXFDVklMUmt1TjZFaldWdXNwOVlPQ3BQSmZNRHlxaE0xRUt5QmRoSkhURXZCMkVuVTF1Q2FnYytTQzJaWnRheEkrTGl2UVRMakRrMFlWd0l5dmozbWg1M0IwR1YxT1ZSaFZoOGtPeXpSUVNPdThySU9ScFVtdkF6WWY1Z1UrMkRBUGYwaktvSzdoUTFGajF1Rmg0b1NPOHRnVWo5NmFudElmVDBZVTdKdDJkaUpjcE1BRzd4aE5MZmh4RTk5emIwNXJKMmlidHVxdVNMQkZFdHhpYTlBWnEwREM0QjBsY1MrVUM1NFUvVzFxTC8yS0lNOGNKVGRRZWxQYXZyQWtzMmNZYWlyMm5GdFJnWG1RV24zMjdOemVqaWhPYytOam9pQXBvK0R4NWw5U29IWEpVUStDVkNOQnlyd3VrRExpUlg3OEo0K3l2V3pzUHYwSVBMQlZ1RlBNSThIUC94MXF4MVhhdjVpQ0l2Y3JwOCtDRzZMWGl0SlhHT0luNkdzWnRSek5PSVZQRVhDN0pUcEp6S1M0WVNpUktUajFqRXdLMVZ1OFNKUmJqV0o3dU5RdjNtZDBaR1d2Rld4VWRXV0s0Z1hvOG1nYVIyWFVETnM5VFg1VnlNK3U1Sm95a1FXaWlKVW5oczVXK1BKRXlMOWJ5WEhKbFhEMHowRkRwTDlROFhLY1ZJbHRueVZCZkJ2Y1JTZm4xT1pNQkVYTWlMSDUwZ1RLamhSRko3V2YwNm9WSVZVME9JRkNpWlcrRWMzUGNjem9pa1ZSQkw3Q1RtQXVRd0JhTS9QSGxyYXNwSE1zL2RhU2h5STY2elRIdCtMc0xDdjYzYnhITm1KRzg2OHE4dFBwOXRza2xZZG9RTHNqN0RHN3pCNWhJSjV1Q1NOSFNpamwvSDBEUFh0L3NncWxEalBQNUNVMy9meVZ2OW9EaGZocDlKSi91c1kxaldLcWwzTmJSWjZtdUY0Q01XZVh6NlliVFM2Zm5HS1Q2RDNwYklXSDFOdU5RV3RLeElOKy95c3g1OGJpazlxRmRtZ2dPdDMveWxuelEwdTJjcTJjNzNkN0IzVy9zbXRlQ3YwMVEyREhrb3puTWVkZHZjMUQ1ZmFYdzZXMnZhREJ6bzN1dGFZVjJPQzRuUHNSQTg4bk1hckpRNmdBaC8wVUVvdFgwV3UxUTF1amNKOU9wZmhJYTk1VE9zMDUrVERudjFWTmxGVDJQOEVEOGdTQTliNjNRdFV0ZUQzc0U4VENDb3B3c084ci82c1Vac05LeVZKTW83Z2xtSEVqc29zYlF6VVp6dmlFaUJ4QkEzbURrTXZUNDJoS1RGUGwvcGVQdnFiQzJNNjVGK0hqVWwxYTR1VzN5YXFkY2xLVUNIZTBFajJwWmROTUN3VjRjTXAyUTRqQ1ZhbzYrNW53NHUzRVk0Tk5hdGRQMnhoUTNjNGVQdXU1NVQ1OFVIVXErb0xwUGxxSWRYVkZ1QXprekM4UTBtL3JuTmF4dlFFTVJheUVDMFE4V0J6amNMS0ViRnI5amFpVldMM0dSdGZBY0xLSzdubXpOS1FYamxqS3MzbnFRRDU3Y0JxYk55bStkNzhKclZJc3djM1g1dHJhOGNscVFPbGRZRmlGWWJsZGJzZTRIS1NaTE9xM3JjSGRlSEFzK0N6UzEyQisrc21ncHplNzUzYmF4U0Q4ZFN1dGNIN1Zrbkw5MkJObWQyY2UrakUvRC9VaEF5NWlVWi44dFhja2paMUVmSUotNmk3dlZvUW5tNVp4RTlwSjI3c2NIR2JmaDVpU3VHd3dwdzZKWE1kMEthWjM4R0pZOHdRNDJxTF9rY1pSbkpsbVk1Z3A2OFRQQQ==