Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://refil.cineca.it/sponsor/niguarda/?/eventi/richieste/list/2019 a7b64d86-3704-4a0d-917d-6f7df52e1a4f_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuQzFhUHYzaG00Ujc1bGhjNXR4SDBKV2F1VnVoZHdEUkRuR3hYVHVrRVpCVlVsSWlSTmNBay9FNzU1VU9BdllCZGxuelRXVVJMNWNvV1V3K256VTJoQldFSEQ1RFdzTjd4Z0tGQisvdS9Tc0l5UTlwQTcwaWVpbUxFR3lmdzBFZkJwWUFlMUI4T0RaK1d4Y2hXL05GWm5CUTdsUDc1Z1RQV2tWVVV2YXE2KzNqcXpvT2dwY21RZG1rUWZzeU9jR0x4NDR0Z0JtQzRrWENXKzdHRGFud1E0VjM0RFp4NTRZaWR6NmptdjJZcFBaaU44ZUhjb2RxVWdRU0I4MUlUMzFhYUY4RmNPaVNvV2J6UW1HZmh2Z3FCYjY5aXk2Z082NDdrRmEvMjVOalVvTStNY2FSQlFITEg2VzZEZ1VGTkZmMGxlSGNMbHJEdDZvSUtib0Njb0J2THlHZzJDdDJaMEJ2ckJtVWNHOW1SVWx6RWtBYXNGRWx2QlU0RW9rZkpIdUp0V3NnUnc0ZHlvQUFhRGszRE9pTHBMcTFzamFmRVdRYzAweUlJanJZaUFCOWNOSDB1d0w2dmR3YW9JNkFJZ2pVbmhINVllV0F0SjcwSVN6OHFPOVdrUi9kSm5YeDNGS3hqREM3alkyNksybkxBQ0VpSUVGMk5HVkJmY3dPUXVoR1BVc0ZVb0pVbzIwbE5VeTk2ZXFqREJXVWgzM1oyQ0dvV0crRXhpeTVweEJ6K3dBanpVL1BGSXlyWThrV04xbWN1YlJiUXlSbGZMOTFiVGpMWGkzT2ZWQ2V0ZFdzSGw2NkpnVHZ3NUErdUNpc1hOUExMR1FQZzhtWVAzMTducFZxZnR1Q2xOVFRyR2diZmVkQ0tFVlNHRlptNThnNnRZNmgzc3Zra1VFUTVNQnc4TDFmYjNPWVdreWJ1b2JpakhmZVpObU9KTWo3U2ovSGw2YUZXUGVYbyswRFJZWlhHRW4rNWNoSER1SkhSUTJ5eW1OeTFVMTloS2hmNEJuYlRaTkVPNEhvakZEY2FkNGoyZ1ZPWXk0bk9MVnJFZGxCTWkxMDFSTE4yOThnSXZOem9OSVhmbVFHdTkzMFozaVZGRWVRdzM4QXlmc1RlQzhNUkxVY2Y5VktUbWM4NVdUZUdSb0ZOUDBpUk9TVGpRRGtMcXdEMHZsTDc1WEdJOEdzWVNOVlpsdEsvZXFJRXl0OWJKdThRMTA5MVdKZU9hUi8yS2VVd2grbytOQUk4UTdQNWVJRC81aGpyWDFkcy92bnhrM3kxb2hScC9kSURES3BEdVFXYVI5Y2hOb01nY2JUdmxSVmdrUzNuTkc2Rml1SjFEaWZBUlo1SDZ3L0ZRRWpOWWlFMWpBUWtkdUIyVHRpMWQxaDBiSFZCRjZtQ2d1OVRpaEhVdUthbDl0NjdFOXp1R3czdzB1QkdpUmEvUFVjWkorK05GSTNid2t0akRzKzY3VHRQRVROZzNqdyttODVNNXV6Q1FtRU5pblZuTHRKS0hzWUQ0MlVyTnE5WkdWVVJ1MDRyWElydUt3RGRCN3g2OXgzeVkySWNtS0Y5N3J6bEVTVm8xSGlDNUpUeitEaGxhNnhRM2x5cmUwUm5JY3VwU0M5WTN0cUtoMGROQjhlRmRubERaSkJnWmtzR0Q3OExzR0NQcFlMSkF6L1Vjdllzd09HbmJhY1Fnb0xqUEw3MitSejUzdk4vZndJTlREd1FIR3pWQkRXa2g4dHJZMWZaS3FMcjhUazBQSFB0YmxNb2t1eEpXRnJTVmo3QVo1VzBYOXdpeHR2K28vd1RMWTJ3MjBzamQ4c21CeFVZb01WK3NiV00wZi9jQy9XTXdIK29LM3VCRGJYQ3Z0b3NEWldiWVB0YU1PRHFpNldSQjU5YURFTG1ic3hHL1BFTGlmSGJTMVRzOHdDRnJLNm45OXMybW1yYmtuOXUxMkMzR3had0s0Qk9rdE5wVnlod0ZjdnlUWjduR0djZEdjS2RzOGlYVWtPaDhQSmhmVTVTcldYMFhCMzRjdGVVSkZRWkNXQ0IrQ25YamdiYmFBT2ZaTkV1VW1pdzJCdTVSenRoL0hvN1hpcFo3WDVSWXk4S1JScXpwbkNQN3JjSlBVcG5zL2tOL3QwZCtwc3dyWEdxdXNVcWM1b3MxdGUrN3RIelpLNjcwSDFRZDJOelpYSy9iK0VYZFBCS01UZlhoWU5EcEUxRi9Sckk2N3JNRzFaTE5Ca2ZPV3VLUXFkeDUwN1VwdzVwWWJ0ZFhzQ3FCTmJVUWFyOHY4M2p0dVlsSWVseDJKV1oybDRDL0NuZy8yU2hnekxFS1RNTWJtc1F1d2IyN0VsQm5qY1NyRmxtUDB4M21mRTNta3FZcTlHdVBnWWhqclZnM0lZaFZ5c3hTMFNSbGErZ0NhejF6a1M0d1hlblVjRWluVGx5VFV5SG8vTmQ2Nlp5b0J1QnlwWnJ3VGZJU0tmdjZtK2pFVFI4V05tOVpoYUFvMTJFaFZqeDVGbWhDc25LRllsTWpubzFnYjA2N2Q2UUYxZjFlZnk0MVEwVFJGcHNpQkdxaFhma3hPUDRpSDBCSlorN3AwRW1hY0lNdFFEdVgyaUJIT1BoNy9TWHU4YWFYVmVubFlLWmV6aDRHNFRKTXJLMlNyZjlaOERtVW0wam5JeTZucHE3dTdWaTZueVZ0MXJwY2xheGV4NlY5cEI4Y01seHVuWG9id1FOZXJidjNvSjRiVXY4ZUwra0d0U3pVTXorT2RHaUpZdEFDN3JMbUxydDNOazlxOGU3ek1BTC9nbW10TVUxQnZNVE5mOHVVMjNqc3BwVHF4UEp3cDhqT3RPUVRaZWZaM3Q3dWxWbFBuVmJwZUJ4ZVd6L2djWEhFT1B4cGRvVXBsU3dvOWtZenVlMnRRdVBjOTFubll0ck9nbHpFRFE4L1Q2dHcyUUtTdlZoSmRZK1dTd0lmL1I5ai9rMGdsQ2sxamtZUzgwM3o1dGxrM0hTZWZQZVVWbm0yQ2FTaFRuS250bjBvem5saEN4WFNKa2xGeHFrZU90WDZ5VTRtRWlSRWFWaktqSlFaYkNPOHVZb1RTWlFBcGZHVGZRTVVrRXFzbmZFSWNCVHpic0pRc1VGdFMyUHBDT3NMdHZOenRIdTJGNXh3WFhSLzRoMDQyb3UwLzZpNno0cDZFcHFaOUEzV3V2bGhtcUJKMEtlKzJKdG9rRFFUWHdrdXRNVDJuZFdoRE1PNlBOaUtHandwdld6bFZoNXR3SzNBTmM3RlQ5YTNjdEQzUklmNUxqcGkvNE5HTjhIVWJQdjk2bE9leERJKzNORWJBa3Y1bDcxOHNlNXBMMFlzVGZTUlVPalIzOG5KUFlVbkFIYUJQTWxZUEc5SmRqYkk0RkpxYkovTm1zQy9qbit0ZE5LdTkzRWFydzd6VWtNQkcrRGdXNUlMN3BnT29rZXpYeTVJa08xT0EvSmNLaUVHd0N1Rlg0Q1R0Y044Zk94TjZhYVJ3NlJTRGZMMFBpVC9rZnRwU1lSZTNPbHZZSkhuMnZxMDBLa3hsSWVNNzZCcjdzWUdyT3N4Ny9jMXpJSnorUkkyYlk2YjRrUVBCbmMvbzd1TjFTR0pOWGZ6VHhZb2dQaU5lZzRRVC8rU1pBdnU0dXRBbkJPdTQxdjBwYWkralp6Mmc5MmtGSzNVa1U4akhNcTM3VHdSRjNualF5UEJqcmtzRlFLbk9XL0daa2hPZklrc0lHMXBwbDZGeExhK2ptczVHb1pwVll0dlZQQ2dGaEs1RHpweXlieDl4cDk2U3NnWlJGaFpqcEJxSUxnZnBtd1JGL3ZwenYveVY0SWZBVXBKR3EyMUs1c3k4SUxpSmRpUUs3eVh3TjVHVk1jb25ubUh3MW9Ib2ZoYmdxUUluWTF0SXZ5bExrbnhxbC94b1M3VE0vV3RMSkpCQ2xDc0FENUR0ZndUbno4WGc9PS5rSlhkU0dNcGpRTWFtV09BZVdOUmdhWEVpUkJGbTB0LTVuc29OVGUyRWlPWUJMb1JUNkZtMVpvNTk2eFBXUWdsMDZuYnlXd00yaF95WmlqYVJ6TTBtZw==