Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://repa.registrodmd.it/ ca6b94c1-b79a-4a6e-b72b-81c6df8ecdfb_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuK0xOL3ltTjYvRk5vNjQzMVk3TkVMcGdmUXdPeXNnb2V2Mm5oY3NJMENZdjkwcWxCRkc3c2IyMnlxYksvbjRXRnduYnBXVEhLSlRhQVBobXQ4WDFSTWVBL1RaQlVGZnltSnJPT3NYenhRMUNTVXExZjNLY0VWVi83eUlNbnpIc0h3aWtWUnlXUHpiVjAxS29FKzdwSnIyMlB1Rk9QV084engyTHBBZFVBclA4L1FFUFNjMWR4VWVuYTY5WS9SNEJVeUpEZitEL01ZTEttbjQyMDI3NWpGNE1mQVoyYlZtakJ1YTJMSlVLcXMyTitraGxpWWYzNklFTzNNWU44V0VtT2V1S3p2cHh2b1V4VVh5b0FvSEMxRHp6RzdNTytxbGg1Q0FCTHpUWGpZYlQ2RXBrUW9zc1dvNmxVeVlIanZ1akJCRVNWRUV0MXJSTU1pMnpMUUljQ1dENnM3QWpSU2pYKzJKRlhkUTZwZEJFczU3QWRNQ01NSHJMWHU5TTA3ak9Ybk1WRkZyQlB5bnk2eGoxNklXdHc2QUFwZUN4VlhscVNBUEx2ZHFoRlc5WWlYM09sU25JY0d4R21mOGhWTTBLSG55cFR5T3M5YnNkeFBiQzVmUDZpUGdwbzhJR3hoMGsxVXE2bnplVHIydDY0bFZKT0IzNzRPWTg4NHJUL3hSZXkrMDN0WGZyYnlqbWhpeEljeDcrcVl2ZDc0amdCL3ZWRU0rOFczWWJWTFdENmJrUFlxNUVPU0dyZlFvSmwxbjgrS0NDTmZheGt1WERSSXEydWJSdmhZMlVGNmw2OVp0MTJyVkFWNy9OVXFiSFJHQUtKRG5FREVTTjlKZGt6Z0NTWUtLd0hMSjJQZUkxbWduRFF5QkhMaHMvY09XVjhjdVdGeitWMHNZTEwyOEZNWW1MOEl0NUR0NWR2ZzdCenByeVdHdCtnRTc1TGY4NURpNlBNczI5dWU5b2tMU05iUnAvYzZBRkJJd0hmZk5rajk2aDR4dkVwZkVORTZtSEwvWW9EQXB0S2k3b2RYaFQzdG9Qb0gzWFBiVm9rRkdYT1dER3JyY2txY0NqYitvZ2xveUFIakxzZ3FPaXV1YVdKcWdpeUo2WlFLekpKYmRsQnF5Z1p4V0JiUWpFYktxMjZXM3FnOC9IZjgvWG5wZXFIZlBBRXphQUYxS1Q0Q2EvSy9zWHFxTzMvUVlISTNEQkxsK0NEMzBpNEt1V1JxUGp3UmpqT3I1OWVINW1ZMlRFLys1Y0JCN05kSW1lZW83ejA4VHZhdEdEY0dHclBDczhxUEh4UjlOMFZUanZtTEk0TGMyekZlcXdnbFFjMkxvd2h0d3dsWllQUktjMVZIZ1VtNHRBdFV1QnhVdnJhKzY2clFLUENpcnRSQmd5NU9BR1Q3dlZYVzk3Q2Fvd241c3E3SXZxcGJVR29yR21iZnc5OTZWRWFlcjgrWXoreTVwU0J4VUZtd05MQWh5ZnJyc1kzTVNIdlU0UzhyeG1CSUZuak9hSE5XanpLYjk5NUVQd0taWUlKeUJCdXM1VVVlQmU4eUhXdEdQZDk2YXVocjdxK0NFcG9Od01nL1VSODVkRTVubHdLQzNJQzB3QjJveTJnWHJZNUlJcDhlTUVHOEMrWmh3UVBJSFFRd3ZMZmJINjJHTVZhM0J2T1NnVlBySGFQSlNlMEk3eWF5UWJDc2F1RXJ1NmJWc1NWSmYxQ3ZvNWJhcVZ6NHJ6RFZJdmdjUTFCZHFrSUYrTVVpSTF0cWdYQ3Zvc1B3dHRrR1piOC90ZHlYYlVTWHpHNzNFVDd1ajQveG5PZFkrSjBLUE5rWVYrRTExZktVQTdGMHplS0FkWFg0cm1KRThmd2Fqa1g1MEh4VGhBbGR3N1J2OWVFRkJXQ2UycTVkR0pHVUl2dUlBM0hIQWttTmVzVDJUS2NGbWFoc1ZPNnFWUEFSRlJJVWJRTnVwdFhIcHRVemVRVndnai92bjI0dFEyTGtoK3JwY2thdFltcDJFQ0I4d1I1WnB4NWtBNVdoc0VmRlNBRjA4NTh1c0ZUeWR4dFFwT0JkZ3poeUM1T1FLeEVvVkhaZ0Frbzc5ZmZzT2NBNW9mR2RaYlMzWlpzdnVvMVNwbmhkbnZyTVJYOWFjbE4rMUZ1OW9yOFROdnEyVTJIR0lYdlhKUHdDMFVzVXE4SnVpaFppZ3kyVnA4SmpRRFk4SjZlWDNhTUUrUmUrRTcrWXdGY1laYytkUitucnVwMEdQSkFCdmhmL1FjbUczeWEvQmVMRmtNbGZIaSt3dzVPam9yWlJwOFZlMlVTcCthVTRkQlhZekZDUUhzMHlXK0hNOVdsbXdjZEZuVlRKbkFleFRieUlId0hFazE2T3FMOGlZWmFHUUVrMDZHWFFRVUFJVnYrNzNONzMyNFo5ck1aYTY2SVRIdjZkeXNOTWZDNW1USWMyRXJJRE80VmJwWDVORnhWZitXdnl4bG9rVWtrMWc1cXFIeElXenJ4TVV4cFpnMytRYm1nazRtRkNQanhJbGxTT2UrL0J1ZEpFR216eWNhdm1XeC9UczYrMFB0L2MzUld6RmlobnpLVVpFVHM3MkdOd25lUkFXSWlOaStqanBkYU5nME92Q2Mwa0p4T295R2lsbjhrTjB3b1JrYkF5VFE0eFNLZnYwczJFUDlGK0RCbU5qNERYend2Z1NzRmg1TWJOdGdyQ0VSNTNGb3RrbTJ6dS9HMEJ3NW1oa2dpQkVhaUx1Qit3Uk1IdjRlMGxKaExuTzBoam1IdDdiYXN5ZC9ycHBHb1dWV25jMDV4L2N6K0FTOEtWN25KR0NIZ1NPVVNiS1B5T2dyUjRmYWNBbjZ6azR0dmwwRFdIdEJsVzJvUmJzUkxqSnlTbjJxclprclZuaVFqY1hYOHc1RG9FWVRJV1J6RjFpUUl6OUk2OWFlVzNTNHBJcHhzRUZFOUNzL2dIUnRhSk9ET1BZM1N6dVFXUnMvMlRIalhYYTY5S2ozQ1dZY2Fxd2QyT1VGU2pXZ3FPVVBaVi9SeHpLWGNDM1pXZmxCRG9GcStQS2VTTlhhWUc5bTlaTUdhbCtmd3NKOW8yWUZEelpPUUVqSFBiaXlyUWMvK2cvRVpneHVwTVpMQ3FzVnM4MVhhdUk0V1JRTXJOaTM4cEFYTDhuZG1ickN5YzJqR085ejQ5eDh2S1M4NWplQVM5b3dRdEZnVVpqWWFQOHRIbSs4L3RtTCs4cm1tTjBSTzZYdFZ2N3F1VDU4ZEhFYUhWYUJWR3hjVVlEdW85eEs4NXR1MzNjSWY2M3puY1haN1NkUENGcGgvTndSbTdMWHpNSHJ6T2lNVWlOYlZ5dXV2YktWanFwbE5jaENtQjYyUWJOMTlxM2JTZm5taUxucGw0SG9hdyt4V0ZQc3NtMXAwNlJJa0RwYUNtZ09COHVoUzlOVGNGbjI5Y1JSSGZZSTVkWmt0T2tKaE5tbDdQN3p0Yk9GSmcwR1ZEYVN0VXNLclk0R1lhcGF4OTJJM0NjU21XV2V1bnZPVGZlRnlSNVlCaUNteGJ2c1NRZ1ZOV0Y2ZndHbTcvT1oxeTB2QzhKUzZib3k2TXdhakNjeVkwUFBkbTBZV1RQeGZnbEJNRFlFLzNBSDQvYmJSeXQ1MEZMSzRvRUd0NXdkNjZjSzluaU5DTndxbDNJUndjVzF0MVBaUHhFWEc3NmNkK0crdUxSbDF0UHFkaTRtRmFYNmZMNkRsWU8zYkRoem90Y0g2WTByZXkzNzdMamt1S3lOV1BiUFcvdjNocG12OG9MYmdLYWVLcU5aSm1EcTFndEZyU1VqSjhZelU3RUJHMGZMcVpycVFGdHRyYlk2NVkxbzNHNkMxejBQWTlxM1lJMjl3K1E4QWZNdlVOZ29sNXdiZU45TT0uWFV5bzRIVXhSU0JPcnNtYVFUaUhBVWtPM3NvRkpXc1FVaVJHWXREa1laYks5WjJaRHlxVjMwVll4ZGtMal9ZQ0FQRU5hVVRjU1hZZHhCME9vOEtZekE=