Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://repa.registrodmd.it/registrazione_admin/?/medici/list/da_attivare 29409621-e772-43b2-a1ef-3c655fbdb9e9_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTnZNMGp4N3RZeW96cms3REVsNVFjSk1hWmNHWVdTV0pzRWJQTEFxTjdMZk9rNUNHUzJueVRCU0tBb2tKVHhtK2FTTUxycjdZT3FOeWc2NGExa1VnWE92RUlEalNiM3ptd014MS8vSjV1MFNjZ3M0amVSMjhNK29na3JXTFdWTC9IUlYrZDdUejBOMTFsYmhDNlQ4cEJQVm01K1BYZTZwc0pHNGhxOHYvd1VCeCtZV1AvVkhsanpTaVNjQ2w5dFMyMm9OaFhLSFl3Q2RBSjBGbFJpMmFvZzlQQkFldGVkVlJsRldvbkFjcDdjaDlnaTk0S0MvcUd2WGlKd0pnMUExK2tka3l0UGRBYXhLMXNYVDVRWXRPUGFTTjhIZEFweGxQRmNidnY1K0orRy91Y1FNRXpXRUdWYlZwNkp1R3kzYWZVNWJOVjlHcmF1WFlHK3hxN21BMkQ3aGJzVTJ4YzhjMVlmdmU1N0tmcE1zbFVGeTBvV1pJc2ptWE5tbkhKUGR6Q3k1YnBheUxtNzJCNkxzVzhPT2xkajhPVXJaWVVNK2EyZjFkWnFyT1BqcVBISTNITVUrTGdva2FYYXVqRXNGVXJrWnR0cDdvY2E2VmJiOVEyY0t0dzl5dTNtbVlvQS9yZk1GSklOa0pJQUxKQW4xSU8zSnljbHFLb2JtdGNtRDFQQUMyVGVhcjZjS01tQUxOVFh5cjg0OUlWKzZpOERSblJyMzNiQ2UyT0srNXRrTXJIS2FWQ01ESGRLQXVZbjBJSFdlRmNqVDc4REFyeXlnaWlkenhiY0puem13VFo5UTdMY1pVa24zODNiSmRCdmFNZlFrSXVuNHFtbUFobmFCWk93RDJac1dpNi94dVVGa1BmeWgwSGl1VHVMWEdITkpkQzdpVGtxRUExak56N1NEWVJrWnF5bUxmZGQ2R3ZHcnRTMENhZXYxdzhheDhFajFOdW92K3hUaVpRV2d0OEV0S2w0R1FrUko4WHNId1BsTjNFSnI1SnV0ZzgrcW1yQldmdHdPbWRyL2pOYnZSUTcyY1VCQ3BYdDBwclc0UjlHOFNhck82U2toVjU3N29mTm9zL0VneGJLbTdvR0ZRQUNlc055M0szU1RBeVBQaWFlaldUdmlUcFhmOG14V2ZxclNvUWlOV0ZyanBLaCthTjNtMzgwSlc5a1N1emtKOXAwdndQdHlHdVB3UkZkMW1rTnF4cldMZ0lRSWRHZjhManloSVo3cmdnSmFiOHZyTzFvaW9pN2dWbmRzYkx0NXNiVEFjSHVyaCt6RHBPQ1dPK2lDNWwwRFNVcUR4K3NoMXV6dFpNKzlUWCt6Nm1ERGZBTzBRVFJnRjQ0YmhOUFJHQWZQblR6VVFwejJoSDc1VTNUczZyS3lDVXJ1b1RQKzZWUWhhZ0Q0cXFvMWJ5STUrRVNDYWh6cWZrRFV4NkZkV3U3YjgwUWs4MGZ4b3VCYnJobnY5TjJGWFBUMG0xeHFMZHFrUDBsc3Z5ZE8rMmVYbmxvR3hIaVNDK0tWUHgvaFdHSk9wMStSemI4M0dhQTFwRW5WejhVbFFsNHI4RWZoUHY5NXE5RFZaWEpZV1pCayt3ZlRZQzB3V1FpODBsRzZaL21UWTZ0Z0pZQy9qQU8wbkVHbkwwSzNrYmw0L29EZWgxWW9vSkJ4dE5JaG9sZDczOU81ZG1OZTFEZTZkVTdRamdEZFpldlc5OXdIUDVrUytQb2dMYUFuQm9Gb2RSLzAwUjh0cXBkVThSZG8xQ0ZReHRSV3dRUFlpL21QS1RmZnF5M3NkckUweWNkN01TaDU4bDBVclR1TDM3TnR4UXBMNThqS0lkL2d6NzAzc0xYNWNyMkdMVG1OcktoRnZ5aCtkZDUrSW1GQkN5R2lwTlM0VVAya1d3bEV3bTFSZk10UVNQUC80N3pkMURtQlJwZ0l6M0VLMHkreUZYMlV3b3VBSlk5YTk3dnNCNEM0bUNCWWJMLzJEalNGbVlPWkxzRVRKYjlITnVVSk0rbFAyWUI0SDVpSkx3bFN6OElYcUsxVjlIVEo0YTQ0S05ua2ljT2ZxK3BqQ1dIMnZRcjVqOXhpUlNycU94Zk9kVEV1dlhCK1B5blY1ZnZ5TzZYYW1xeUdLbzNaUGFoWFNWZngzS2VhY1U1dElVbHhlL25rSHdOZ0V5eXpRQmJNYlZJeDQrZ3J0QUtxM2tZYzRqMTY4bXdpQTVFN2R4Szk1UmNROFdsSXVKR3VZcHZYTEhDVXgvNC9YZzVmc0U5YmZBeHVqQjY3aW80blk2b1kyZHpCZG9rcVpsVnlyajZsQndBakFnKzFoUkx1UEovb0daUTVYVGpDcGNTQytIcjFVSkl4b2JmZytxbkhBWDVjNEdQcnFBWU81UkhzWlI4bDRKSVBRYXFodzY4UUE4QXZKbjhhWmZmeDlnaDRyMkU0N1AySWF4b0Fjb1RQU0dhODdrNmh0RjFMYWhVUkhaZExJbk45WjVGVmZjMEVHV2NuUXhOV1puMHlNQUkxLzFHR040ZmM1ejdMZGUvQXRwdElKUUJjL3hVTTJ1dWJrR0ZrWXVkZTJTcys5VXRBbTlDT3cyTjJMVXFIRzgyUVZJNWRsL0NuT0JVcVRGM3BWdmxGMm8xWDBHZUk1REhuSS9PSkpBc04zVmlDS2lMbDlsTnczMXRxNmhJOG9XaFFWeWJVazJKRWlBN3c2cHhrSFNSVSt3dUhrT2RTdUQrUTFoUFJaNlY4bnhEL01pekFYQm5vaDlqZlhMdkwwQmZ6SVBuczZzYllUUHVUOGd4QjJPcExQYVJLVDdvQWZ5Vy9sRk02VTMxN0Z4Y2tZcmo2dGdzUFFTSVZXTXl6bkQrc2syQmVvdGNLdVVVbjBQWGl1dmYvS0h5M2FKWlE4dE83dGR2UHVWSnM5S3czOWhYK29SVGRzVFYvYTAvdGhVSDBXaXI2RlJiQm9ka2NWcGhDUUQ4em45eXZWbm5BRUIyU0I0V1ZVc3VjQ1lnRzR6QWU0bGFFRngzZ3NCQUw2QnluTjkvakRDRFFRUys0SU43NGlHOHh2bDdDcDl1cXNIVEtNbnRuWWx2czRRdkRNSEZvWFBlN1RjU2ZGcEpOYkgrRnI1ZnNINTlKTFlLdTFCQU45S1R3SzlRK2l3TmFRaUR0amNlWklBeVlGNHJiaGtBOHhDZzYrRmZPNzZBYmJ5aVJ4VXg5R0VLYzB4SVlBdWozZlhSME1JREMrbGtzNERpRTZNeUhmMU5FS1h1cGg5NTNlbWhjY3M2anNwMW5sektVb0JyODU3YXoxaWM3RmYxS2ZuaFNycndrMlpzYnVhd0NGcFpEZ0dMVHNMNnR1K1hSYm1iRjVrZTVKLyttWWRIYnV5LzRqQ0s4a0dmMW8zRG54cWxrdUsxWGwyNEsxWjNSNXJBVGdCcExTVTQvRzRDUVlwZDNYZEw2K0Y5Q2Z5UHZrT0hvY2ZwZk96MGdCRXU1dDR6anBhNitQUVFNMkpxTTFVQkxhL0N6T2VJVGRqbWhKbnIvQlM3TVZDNDB4eFQ0WStEMDZubnA1b3lUZ2pqWHhFRGQvamZ5WGZ4bkU4V3U0N21SSXJXTk04dU5Tbm4zeUlObWtOQWRlZHNGbTk1eUxLS2V1UVE2WjRVZnBSUHlabmFSM1dkNFk5M3k3UjRPVHFSSXlrM1lCUkxBdW5kNWlwMkswbGNZREc0NkpUcGxBbDg2SzV2WkFXRlhLeHBXTHlJMk15YktWMXJOOEhhRTNyYmxJbWNOOGhqM20ycE8vS21KRDl5MnJEQnczdFdMVDVoMEtBSEppWDQ1Um00cFRzNzVSby9IY3hiQXZSK1g2UkxteERtcjBUd0IzbDFTamltSmdCSHl0akVJYnNyS2NMK0RKMGUyV3prdzVURTZ6VnpiWDRZQVR4NmFEdGdMNlFrZ0d4eTA2MVVNOEt6bXkxcUxvQUE9PS44M0FKc1hCYmJiVGR6ZU5objJzdGMwNnpwN0lYSWlTN0pfeG9BclZpMDNCdVh6VkQ0U09ESW55M0pJU1JpaUU3TkYtazJLUXJoWnBOTkM2ZURlaGs3Zw==