Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://repa.registrodmd.it/registrazione_admin/?/medici/list/da_attivare 826fae6f-6e62-4cb8-b57f-b649254ff496_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuYUJtdldmcmJYUmY0V3NCdlkrUWd0dWRqZDltS2V5cE03aUlvZ21CTDRpeE1ZRWN0dEpsY0ErbzBPNVFJWTE5YXBGK01RWWF3Tmx5S3A1Wjg5bGY0MlB5SFlMVHFRcWVYY1NVdXkwalR5SE9RVi9ZVTA3cjRzY2dmU1owd2x2dURNdlBqTTcrelA5OWRoMVpWWFBjQW1GWk92SmtFQVZudzJKYjdWdlBBY0FWckttRXVDMmFSUzU5NVZtLzhldnZJV1JoN2JkSXoxUWhrNjR2QWdUVnpDekYwZkQ0MW1jdkFvU2JXdE9QazlLRW5haWYvVUx2eld5N005K2ZsMnZNWU5uUktnMlZhcVJ4SGM1Q3pkVThqbGNWdzVXaFhTNVdmdEtVQXZSczI5bkVQeDgrUjM4ajdIaGVhSENvTHNka1gzblorQ0g2bFRCNVFtUDlmNzg3R0FQV1g0c1ZuN3NxUXo3R1FtZE8rTGh0cUV0WVgzbnlSNzE5bnMyTUpJL05YTWowVktPdFNqRmt4NEZlUkdBcFhRWVZHZTRlbFFLbHpJdFBCRzBkNHJHNnlFUURNTUtqRVg4Q3dqaWtBU3Y3RWx1TzZnbDBtQUgyVjV5aW9kRGZNQ3hyUWk4S1B1RGxrY1VWSlhIcVVpUTk5d3hJaXhpOUxxYjRFQ0lLUzZENU8rczUvbjI4c0UyWUVCLzRvcjJPRjFzeXNkbmVCYi9sZmpKTGtNTlM4TFVjN3ExQmNIV2UvbWpncUpmK3p5aGpaU0t6dnBLOWxYckVBb0JJU0tiQ01wUE9xZkpMREROYzNyR2dySUpGSENZVklSVVl1V1NYTW9XdW5IOG9aYTBlWUw0UGdObm5neS9McVUyRDhTN3owTk9nRnpucTJiQVhyYkp4eGttTXBJZEVlb1U5clUwSUVWSGFYMHJaMGNLV1M3bXNOTVo0dWg2N3dmZDgvU0hKNGozK1BZN204KzVJeXZXZ25adXFVV2JteGlyK0Q3ZG1xbElWaU45dVNOcWgvNjVDTWZyM0x6S0tDRCs0UllYVEhDWWRUZFFLYzdXay9Jbm5PREp0NHEyYTQyT0NWZ2s3eDhSa0Y1YTVvNmxadlJ0aUFCZUsvak1yblBjYS9tK3RVN0EwTk1SQ3MybDIzNU03WEZuOTlQQ3grMU1JcEJsbU5FYjc2R3psU1VCem85aVc3dXZvL1RIN2pjZkRFWmg4a3lwaWhLZ0U2T3M0S0k3NHZIYnQ1d3BtWDV1a1Z6UFp2dWtleVp1QUlQYW1XcXZTN3A1ZzBnRUQrdGdyc3VuVWtqelNic2doQVVNRlVBN3hGOWYzazkySEQzemNjM0pxemQxdWVLQ3U1bG1iQzMrRW9GWHRDYW1VVklNZjNCbWg0RVZCc1U4NTFOcXhpdVZTUXpPdVJZY2xkNnc4dGQwTGpVd21VQzhBdWVsTFRzS296d2tYRkZjV2M1c0xzUHBzRkxCNzROR2QyQWFlRTA1K1FlOGNPeVVMVzBwUEloYmJ3cjZDWWh6Y3ZyZjlFclA4VmxzbTVZL1ltdmNTT3JiSlpIRC9ZWG9IUjBjZkJ0bVJTbXlyYkQwL005ZVd2RUYwTFRSOGJWeGpsMXlZbkdqajlXbTNjUEtvRmtvWHltR1hyaGNDZ0hlOXdMOElKS1BMQk5BWmpUN1dqQStOK0RyM1N2WDlHZmNCMkttRVFVM0JnSkV4K0RqbkhuQS82bmJXZkVGRysyRStZQnRLWWZxRHdSdDhCeW1Ycnp5cmE0Y2w1WUNISUVIaTVlRkprdnByenNSbjYrTHMybmV3dWs0TUkvZUw2RVFjcW52Qm40ZjJUendnMlBFd0svaFVOUlhSY3lwWkZDbzRsaG5KZWYyWThHRGVEZ3NwVVFPckhHako1WEFZVlRHMXBjY2I4Nm9aSW1nelM5bWZXTG00Nm9aMFVBUUFnWEwwVnJ2MUYrUUFpak81c0FxanpHaU8rSEFGUDd4YTFSeW5MRll3bFVmS1krU3pSWnpLcEYrOXgvd3hETnlDbXN2QnZTSDZVeWNlblh0OGlGVVQwUkpTTHd3Zk5qU0YrNVVmZ2xqZW8wNmJWN01EYjFlaTBPRy9aQzBLekFyS2YwdVp2aEVxOGN5U2VrMTdIUFlWemlYN094NkIya1h3QkxoOVdQeDdCWmtxa3ZiUUFpMDFQU0UydFN1Wk1TU2RKWTg1RFZnZDdPbnVYWTdtdzJTKzcxYmk4em51WHR4bVNCdTRKVEZkK2dYaFR4SG9MaThWUmtlaGxId1doR2puK3YrM2tocGc1WUZCN2M5NEtXNmFadWNrMWNUWDZURkdnR05pVmdWSS92clV2Y1dHM2R5d1UxN3p0V2l5anVUN2N1cUJnUWFmTFVoQTVqWlliQ1V3azRwbVBkNDZRbHhnR1dqNmJoMFA1b010Zk1WU3g3WFhTcExySlYzLzdrTlAxdmpvT2ViMXVQa21Dek9JcVJ5cnZHQ0UvTGZRbkNrTFlOTlg1STRZQUZ1VWVDWHdXWERkZ2lnLzVPT1RkNnZSSlNEWXBvbk1ENXJTZXFuaGFYUkVJWE1ORHpmYTlUd3A1MHRGZG1ESHRPcEdUbWllVUFjdTBERjhUcE9LdmtTeWphdnJVOVZpeHlzblMxTXdseGcwYWpvdGdoZkt4bU10YlBxRk85Ylh6NUYwMXA2QWFkMXNPVDJZQjRucENKcThxZVUrUjRPNzRFWDZxQWxFdGQ5Q01OZGFFaEZxQ0lhTzJlYzd3U2lJNTEwQ3JZdS9QWWk5YmdlS0ZVYUJjTlhORmQzQUE1eWtpcG5jY3ZqYThzSkw4MmF3V1V0WVIzVm04RURNZ0UyS3A2Y2NPaU43K0YrY3p1MVo0NUhWTVlBNi90WnFNUEFGN0V1R0ttNkJSUWhnY0NLZGpFQWNnMFFIZzFXa3BEL1FTTFp1bm50bEdabytXZGtBM3UxU1dybjJjWFRCTE1nS0tDZURkdXFqSU1IL3pWN0hwbWFjUDMwZjRaZzV2bHFaWFdicGlSUjg5YU9lang1NWpPL2RqZ3N2bGlpREJJU2FrMmdYVFFwbHZQQWVQRXB2MCtUKzE4SG1GYkNTMnNOQktWOS9ucnFtcVpWRmFtNFpJVkJENGNMWjI3ZjF5YjQxOFNkUWpHaUNKS2JMTDltNlc0bmM2aFkzNjJ3c3RVOEJiT2Q0aGE1azVMVXMwR1NyR3NTSVM2SWR4MnlyV1FnZWpvd1NnSmlueTUxR2RSbWZtNWxxTytpeHVjV3U1c0hSK1daMVpQRk5KOStQTHRDVnM1N28yRjA5OVQzZGRCdkc3b0d0OUIvOVMzcXFERmVEQlREZkJzeFlxeEhLUDAyWU1MRHdrNlpaaDFEa0VYYWx6VWY0c0k4YjZrQnNEMUQrazhsLzNpaFpUdHFpVDRoT0dhbldQSC9NWkR2VlNMOUJZU3JTYVBEc21hSERUQUlib3diWHBPd0E1QW56KzFPWkpkZGtEUjdQa0lZRDBwcllMNFh5eEdEK0RPYWU5NE92Rld1RHVxYzNpd1RWOFJDc0Q2UlhJM0V5Tm1oSDBwMkg4OEdtQ3MzOFhOU21mcG55eHJwUEtXSnIvaFBzWlR5NlZxSTJWM1AvWGFSd1dlTjdlb2tjVlNpajJmOFRXZ1QyNGVlZnJlYVI4MDRKSHYxL2lFMzVGV0hSaHg2V3JXZ1R6S3NHa2dWQVhBRU1nUzkrRHNhd044ZUJuZmxXUVhzR3BZaXdPVEFsZHM3VmJZVEdQQjlicjhPSTNZMVZDMDEyL3ZxV3Z0RDBPMVgzckZTMDIzU1ZURWN2VGFKalJnRE5FNTk3T2RIa1JyaVR5SWVReWdXRFZ2b3p1NG1RNlMwKzBYTERyeFE5RGZRejJvRGRDcnNQQU9kWUhjZUpsbmVOSEdpNFI1NmFsVHNoSy8zMnU0RFEyWFE9PS5DM2pJcDlDY3BFVnJXSUVCa0l6OFRMNF93amY5bFVVSUthM2dEbVVpbGpaUElDaUVJR01zSWV2MXo1VkFpeVJZVTQyRm9SNElYYjdQd3RnOW9ISGpsZw==