Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://repa.registrodmd.it/registrazione_admin/?/pazienti/list/da_attivare 48d4dcf3-f395-4f6e-b87b-b9a8a9c2a0cd_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVTlxK3VhRU51VFdhWS9saUFYS2RlTDNQemVpRXpjZkZ4ak9mbGZsdTVxZ2xlaUVoT3dNd1lSNjRQcHl5UlV5OE4zcVNES2RybGNIbWpsazFJc2Y3dUVQUFprL1FjaFRPaDFFMEJ4c3hycWRaQURGajNoUVh5MThjUlVCb0Y0YTl0ZnBuRm8zdVRsSVgrSVZ0MnpWS2VkLzFLUTNWcUJMaUVXUVV0a041dFRDbEVyazdDUHdsSzdBV2FUcW9sNDI1Z0EvNUxOYlhCYU1ab25HWEtUQlBFQXJ6UUl6UHJ2R05GN2xLN3M5UXE4amcxZWRLTDJ4MSswTkVsKzZsd2hoRmYvWGRvRU9mcURaWmozNzRFalo4OGpOeE5KaGpEbStQeTZybFZzRjZ3ejVkSlBydXVLbENBK3VHQW9VbEtXRTNKSXZpbFNqeDQrTm9iVHpyUG9HQU9BYW94T2lnTDladEpkSnBnUVZlRG1TUDVzMnZJWTdMUEZyUjNVcnl2OVdHT1BJaFArcDRYVU5Nc1pURTFvWTlOWlhLdE1qeloybHhLaGtpT3JMZDZvSDFKeGkvMVRDSEViTVI3MjJVYkdFRk1OQzdsak54NUhHNlA1bFhZN0xsZ0dvcDUvbUU2KzRiUEV6L0N6RXJUVGh1eklhMk5uMHBJamNJVndJWjdPYnV6Mk5EOFhZM2czMW5jYlVKb3I4Mis1bmNwbUh2TFBjNzF4ZStvNC85RVdXY2Vnc1gxZDlncHh6bmJ2djBIYTVQSUgrWnRySk9ycjdROHhOT1RDdm4yMDhRSStwNm1Cb2RzUk41Zk5mVGZ5SFFUdXR0T2JOOWg4UERYcmtoMTZTM3NQRTJxM3E3S0ZaME1rT2dFY3lsZmpEVW9DSEw0Q00wNFlOZEJZaFhqS2tJUk9NVG04RzFwUlYwRC9odlpwdmkyekVJWDFlbUIrcnVZc0JXMUVOWUpBVCtHZHdJTVJYLzZEOGJTdDJkNUVQdEJUR2h6U2ZiVktkUFJwVmovMFlaUlp6UXNsVWRBempVU21WaHl5TkI1Z0NzZTJGeWZJblVXdzYyRWhiSzZ6NXlaaGFucUJ6aUoxQjVzNFdlUmFESW9tK2xCdUdXRXlERGRkM3ZMbUZrVnBBZFVZQ08yTm5kOVZibDlsc2FlQlhtNktOT20vK1RXaGhhR3VtTVBhN2VvUmpIdmcvVjJBOVN0T3dGdlBXRG9ET1pYRERVT29NbFlYOWloOTNEUkRvMUtqbkJFT2lKSjJaMTlzckxGSG5neGlZR0JXTnN2OVUyMVZtNEpOeldqUVNoQjRrbkxJWnB0TXBiOWp6UkhFMzBFbWs4ZnR1RWp5UmhkclNwcC9xTjI0dGZJdGtVN28wNzdqTUZwaUZtaTgyaklmN2FtcVh1R0V2bVJRb2pYeVpmWW9TamZwMHZLRThnSkduN0tqT0RKZGhMQjBka0hLWk13V1BoN0NFMm12bHpWWXU1cU1sUzd0N01KRGxvaXR4OEFVd3BMTm1icDllaGdyWWNNSlkxS1FZQm53NURkNHF3VXpOMHJvVW9yMm9iSEIxN3lkdXNxU2dleDRRYUgzMElwMmhSdFFxZTE4UDhLWTBsNFZMSzNMeW9aTXFjWmhTaHE3U1g5STRmQXNlc2xDcll0QVhwcnduK1pSaDlwbHJxbXcrdjV2OHNId2VKc0NtRWoxTUx5dW9iUjVYUGh1aytMZXVBQm81aVhqL29pQU13QjZSSXN6YkZib2F2TENCZnZrS0VIcmloREVOYlppVWVrcjAyTVpPUmxJZXhhK0ExZ0M1QWVtWHJEaEFxbTJpMFRma2wyeVZKTkQxRHhEbVVGbmJ0WEZxeGx6VnZKc2svSEJZdEtVZDAxQ1J0Vm10bE9uajk1Ym1PQ0UrdkFKV2prQmxSbitrYTlSSW9ubXNLZmJvSEdmbHJFcjd5RjA3L2M3aDVwenYxSlBWM1BweFUvekhhVXoxbXRaWU5yR2txSjRDdWNqVlhONE1mMEdoZkxDL0NJME40VTJKMkV3eDJBZmZmeXpsMnp3U21xbXBFTGNxeVJaVGw4NURBUTBMcFBtcHAra0g2V3Jyc0FuM0puNWFjU0dLTWlzcDdTVVRrNFYwVG4vbGZIWlFCZ3ZLK01ETi94aVYxMmxmaFhER09VbzgvSTlHMnVUU0grVzhYb2EyaStsQStObnZ6UW5VMFFZcVNBR2RsVkQ5Y3VRWFI3RE5Id2hjZGxSb0NyL1ZiQnVOclpLZ0VyOS90dmtSN3kyV1JsTlg1NGx6VFpIKy9rRFI2azhURDhwL284K3FQcG1FNUNpeG9jc2hoUjRIVVZSMnhzeHoyQlRMdXhmblVFd3loRXNYL2ltQTQwS1F0QmErY1ZpTFcyYk9sMWFOYXRaa0tJNTdEUXF2MjBHaWlDa1UyQ3dQdnBFWkhWL1F2bXBzVjJvbStSYTRaSUJDNXRqWnJHeDU2QUd0NDFFNXAwc21ic2UzWnhvWk51UVpQVE1ucUtQbHNPd3V1TGgzWmRhV0JhMC9WMm5WZTZzQVlPbXoxczlQa09ORXBCN09qaDVwa1A1Tlp2WUpJS3VENGRXRVY0V205OURJa2pQNnRzYWFyTkhQMnowTkIzTi8wbzNIa2FqdGxmM2l5MEc2Y0cxNERJUFdIRmlkbFB2VE5xbkJ2RVVqYlBOQml5VVRJRmVBVEt4bXM4L29YalF4emQxSm00WEFMbDhLOUFrbTgzZ093UDJud3JPUFNCVHdhUFBFYkhJSG9kSWFhWFdnQTdaeTZxSzhFNnNodGh0c2ZzQmREMnNuTk96MGd0T01RVTZMV2JwY0pOYU1mcDRxS1k0RHBCWDNxRWRpMFh2ZzBjSlQxVXFDZmZteHZpY25EQXN0RUZjUzV5akhPdnNmWVd4aHJsTTg2UjYrc1lNcWthdGpna0JUb3F6cUMxcmdIS0k1WmlXWXJZT0ZBNDQrRmQ1azJwWnFubkZONm1SOHdOL093djFsWitjV3dKRHROdEN1R3c2VWllc0p2WnNHd2I3MnNOZFFPOFJqaXd6d1kxL1NqdGR4VFRXWUVFMXZFbG4wdGZWakFKMkFuVHp4eUlRRVVIbTBYNFI2SGVaZnJwUWtURUhERnc1cFV0Q1R5b2lnNTJmZHAvc1V1SzRXckJTSWdIY1k5NTZadUQvbXpENWRwMC9aVFVKejFVYzlaRW41MjVFVE5hNi9Tbk9SWFlnRGg4TCtXY3NoOFJyNSs2b1FpUWp3T21kK1Bxa3FVbm5HS2Q3cFpBVVpOaG1hK3ovUVJNY0JNZ2tmQmlQZU9EYTE1aGNpQWE2YjdvUmp0bHZYN1VKNWJZNjg1ZG0rVG9EcUFjZTd5RWovZmhWRzBpWTNmc2k3ZmJRVlZqOVZFMmZSd0RRajd0UXhXeDlocTRVUzgvdUZnWENkcm9TU3ZPS0F5ZktZWjNKSUkxNHgrVXdZMUk4bDdscTFVN3FsbmpNdGw5S3dlQW5YRUZWclc3RDBCYVFPSkxFM0lOdlRiWVhKN3NUYWJRK1ZCNlVUK3E0STM2U1I3ZDF1SThzR1l2dEJqM3g1U015aFJNZ3BtOWR4NVluM3JjWG1WeG5QZnJFMmxIN1J4R2g1M0RlTzhlN1ZmZWlpUUdOU1ViUEFFT3V0ZFZUUFRqcERBOG1kUVYxU2dTcVQ2bFdRUlFJb3VQZS81QkN5emZnQmVBbUZwclVXTWZYRTBLNUdDMXAyS09JYVFRcDhicks2dmlzb20yS05UYVlROFc2SnRoYS8zT1o5THFMNitrSFpnd1dHRFZ1bUJJdDI1czVCaUtPaUVydnN2Q1ZwbWRMQ1M2QlpsZHRhL09hVHJMSnRsL282RDJqbTJSMG92enhKRTV5dGdNTWRmM2hiNHJmZjlRbGtWZ1F4cVBxNUc0S0FmSzJDaHdOSFpwU2JPUnc9PS5PY2llcGxqQndiUnJZTG01LW9wNk1FbzJLb2ZLenU1bGpSUGpzbkthZ0c2cGI5Rm55QldlSkdGU2loemdKR0ZoVzE5Z3BXWlFVRWZ6UzV4dTFoQjNlUQ==