Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://repa.registrodmd.it/registrazione_admin/?/tools/contacts 72187f4a-bd7e-4937-8dbd-056203abbe6b_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuM0NvTGtBUVh4b2U4dzhUeG90UGJFYjR5TC9yb3QrWWtBdDVtS09TYm50L29jNTVwVXVHZHk3dlJoOU9WMXdxdGdSSSsvR3lTRzJpMVFFTFd6N1l1dDl5R2xDR3AzZ0x1MUdxdlRiU3c2V29aNkpsdWlkT005R3p5ZVZLWTdpemgxV3VHbFp1cEpKVWJ0SUp5anB6RlBqTjByZkpYcFNRYnY2OTVsLzEwM3NidDQvVDZ5MVlZT01xUk42L25FM3R5d0dienVkZUZtVGs5YzdWVTJtZnQ5ZnhUQWJDcDJQdzhjV2xGcXNsNkR2R2F5THdWNUpJVGhla3IweGtFby9RR3pXdk5BTStCYzZSUDBPVEFjOVVKU3REa2xvU09Mem9pczh3Z3RTT3lSVm9IZ05Cc2JzUnRFd2hVY2JrL0tYRi9lbDFZbk5nRjIwdXc5TjBMeExoZ2o0YlV4QmZUNG9lRUZmZHdKUVYxRjl6b0dmdjZDcVllOVl6RnA3cTlUY2RtZnprWStENXMwck9CQ2Z4K3BQUWZNZ2tHM2gwY1pkeXNnSU5MZnI4S1VBSXNKQXQ4NEU2SjdwUGo2R1RYMkRWZFhoa2M1aVc5R1pacXgvSUV1eU02ZHhLeEVCOUVabkJGMFRpVXlzM1lTOG1UUGtWUkZHaUw3OGhtZ0hTa2JrWGlCZDZhU1ZxVTRlTXhDYnFlZ1E1VHBXU0d4MkNpSHVyNngxRXVRWHhHdjVmNlZpWFNQRjRweUVGMVN5VTZ0VDB4L1lYeVdsRENMcWZib01va21hc1dqbGphNU9TL2xnMmY0NDZNRU1jaWZNWklrRXZ4QmtqZkYxNFdabXdCT0VpWWVuU2VzcTcyQlVMOWNOWEJWUGRZVWNlUUNERGRVd3VLeVVObnZNMW15MDhLai9nMTFlQ1VHdU1zZDhrYk9mcVlkTWJkOGJQUG1WK29rMmhsVnpicWQwZUx1dStyRWtvM1pVRUZRSHZzSlNNeW5HNWNFdS9NMUQ4ZmZXL2g1QjA3cUtqUG5PRHlZNkdkSlhFSlozY2tTcnhHWmhiMENWMTlCLzAvdDB1TFg4TWpwN1lsajlsY0hDQXJLOTlwdFA1RFlwbE4yOEhXZzJKQndWNkRrNkt1dmV0U0NWN0g0UEZrb2Q0bXpvSitZYnlpdHRHcWpHTFVyVWdTVmdBUlhMK3ZLSnhBZHpZWk03YUxIVnRPOEZ3YURUYXdDK1dsdnBweFVFdXlGYjNkdm81V3Nhek5jS09UT0ZSTHNzaGI1Vk1tRnlFWVQ4U3B6MGRHSU12Mnh4MmJ1aVlqVzNjcUhXWFNvMGlQTGdtWFd2c2dpOE5KcTJ4M3dLbXhnWTR6dEpyNVlaTlNxM1JjUWxvSUJ2WUh2alNOTXpaeTl2NlFUMTNLQXVud3VyY0pRVTZmc09jRkkvb0F0TDd1L2l0YjBvSlRVL3lqempCOHFQSXlGbUxGakNhUDZYMTdHWEhlb3lIRVBiWVNJMzd0NnZhTjgxRHVVdzk3azRMakV1ZXN1eFlVdE9HdEVFTW9iTWlHR3ZxNW5EQ3lwUVdOYmEwS09ZWjVhVG1HL1B5aEt2dUYzT1ZCMjc3ZFh1dWRSdWFiRnJmUWVNZDBiSFl5T3VkSmp3Yy9EQi92TFhyMXlac0NvWUY2cWNXVDhKL3ZvN3Bjb1M4Z21waTRYWnlaMW05dEx6WEs2M0NRc2JoQnNOMUhLZGtJS1l0OVF1VmJiTTd3MHgvS3NiS0lRbXFaZlV6dHM0WW1mNUp4T3Uxb05CZytCUUpwM2pwYmtzdlZzKzlUSk9ZUjBqQitZbmJPMnB4c3k2YU9tMWx0MlE2MmFuY3JMWWxlZFRDQmlCbmJleGJtYUdkakl6WUQ4dDFRODBNQVZUWjBLRVhKR0JlUGdnM2ZXMHY4ZWJlRlhEc2F3UUV4Wkp3YjA0QzJjN3pWNWQzMkJIaUtxb2htMW9zdFFRK2w4TEVvSk1vVXZPMzNrL2xDR1l5cXZ5RHA2MHljWis5OUhXTWR2NkgwdlB0VFJzdDJCV3dTVEVsTnV4WGZaMUlCV05QdVQxTzN4T1I2ZlJLRzFwRDVxakNlTG9NZFBabUdjUFRwaHZiNElEZkx2VGVXV1hmTUdaQkNOU3g2YXk3a3hoQ2FnQzFOV2JLK0FWbjcvbGRvcGVKR2xHTDJ1dnlKT1NTQ1pJMGpBRmtGd3dVbXVzaWpVLzlaS0RMUTdDcEcyeVAraVBMVXRnSFhCeisyVzl0SWc5NmZXRk1oVUNuTHlJMGN1VWpsZnR1a2lLcko2WjBSMjVMZERxSWR6Z1lVL2VLV3d6SWpFaDNrd1B0Z0NzdVh6VHRHUGtHdkVHRTQrSU1MYmROUTAyaTF1VVRLUU1HUlFNa0tQWGVYWk0yTHpwdWtueFYwZHMxWjVtRXVLSldyeENBRlRKYkUyV0hJakdHNUlNc3R1SEpURG04MzZjZVR2b1doaFNtUDZiNXFJYUx3YmZGVVkvRU90U3pxM05NQVM0Q0lxbXRZVDNqS0swbVJqWXRsSzhxbjA4dEdFbU1JckFxMkxHUlNaY2EwUGJGUkVJaloxaGlTempvbU4rbnVSWk5XT1JCOXdhRk9kSnhOdDJRdXpMWDhSV2JQak04Zmo1U1NaRG80QWJ1WUVUTEJvaHdqU0RnaHVhdDVYWTVoaTNrLzcyaXRvdFFocHlqOExBRlBEaVJia2JvYVJ6OHlsenJjY1pYSmJpeUdsSEpBdXRxRDUwVXc3THVpMEVqeUhRbDJBeFV6M2VGcm5aRWdaV2ZhdzVQeFZYUjI4VmV5ZENaQlMzV2ZpaGhrL0JZeit2ZWdtSWc0SUloL3o4Ujd3RXJJUnpUZGZUNXM1ZHVaZ3gya3FqWDFMV2cvbVNCUmRHMGJ6UjhCTHl5R08rWUxPcjRTc2ZhOWsrbUhSLzhJNjFtdnlhcGpXVFg4a2k1Snl4MVJEeHV6Z0ZVeXV4SWR6ZzlsN1JWa0FBbnBpLzVhVTlmT05rUlhMNWRaNVFkL1NwWVYzaDZmWkFrU0Q1U1ZVWm8wRGVVb2VZYmZBZTEzWWVCYlkxR2ZMSC9XVnJRdi9sem1wQmlWbkgxQ0k4akRxSXlkaVVWMVlrTDlmYytnQmQ3a2FsRTJVb0Jnc3I1N1VNUWFXcDY5bStpVVB2TXlyUmZmcDZZNXpNOXdIWlhlNE0wa1hIdWJnTmtDMitrNkIvWVJkT0RSem9ETkh2WHRaK3hFNkFFNyt0WWFZM3hMcjUvR1BwNTdkbDBPVlFCK3NZTVFUemxhUVZmTEtqU1pZMHc2S2xBSVZhZ3dzbGJXSmErUzgrMS9LNzdUWGpJZTVsUFZnUDBxamR6Ym9KR2FDTktrUWRGaHlWM0ovck1jeUdYY3RhQTJmSEhQMUhIQzk0UmRkRU1NanFpNllmdjQ0TXU0K1gvUmpTb1ovNnpiVzYwbmJEZGMxS1lYN0xhZytwZ2puaDcxSFJkeS85VmVGNjVUenBNOThnOVdwNEhiL0w4a0ZPTjBxQklOdHRaRkUvZy95eG9mV3UyNVhtczBmZFhabm9QK1dYdkRxVVNEbVZJNjdqQUhVdm4rdDBRMDRhQ240bUE3TWV2K2htdG10R1Uza2RKVjVpVjRnNGU5NkJPM3dCSGFYVkMvU2lWMDVjaVRvRWhLU3AxTG5pdlBxNnhmUUFDTHFlRmJ3L1VvUitKL2V4aWVtb2lwMU5xd3I1QlZYL2NwZXAyTE1tVnBLUFBJTm8vK3FiaEEzTnNZdC8xSzdKR3k1Z0tjZm9sR1lhSFJrRFh1V0taaHc0U3BwNTkra2J0WVJSWTV3S2t2MjFiVUZXWnVuWk5qNW5CTm5qOWJqQVJmamVDQnZydzlEem0xdXJCOWZ4bXBFSVkxL0lpbUttaUFDcmhzRnNScS5na216WlhZX1YyUWpsVnRBNnZteHdLamxYMWxiQzRnX3B6RURSYTVXdkd4MzJoMFQ4N0hXQ1piSXl1NG1ZV3JQUFBfZmhELVlKTnA4bngzTlJMN25XUQ==