Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://repa.registrodmd.it/study/main e8e2ed1e-deda-45da-87f7-4a630c8f4ee6_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNWljMFZqMndWa1VsR0ZUSVppYWhFalNVVUUrOXRqaHhYTUdlY0dValpGTUR3N1JHUDF1SnozRVZwaTVtOWxrT2NHcUdiRERjaDZCSHVYT2wwRGM2UEdKTHRjSDM0VW1ETmozR0FKeUdOL2V4YWNvK2VFUzQ1MWpMN1pKeFVNTXNPZ20ydm54TWhsazViVTdYZEV3ZDlod0FPU01uNXV3Nk1mVzFGMWp0VGVBNi9jT1FCZ1BtVTZIY0hRWSs0WUdkT1NTcjdoalhFTE5xWHZVWEtxREMwdER5VExuTGRPZG02SFVielYyWmR1ZHBDU1dVaTBsaUtMVjA5SzNXWWFHRytadm40dml4TDJka3JyaklWRWRiNHZjZXh0Smd1L0MwMGplbm1YbWU3dnJBdDQwSkVTcUVzajF3ODhYZXNTaEVJZ3hOMWFmUkU0bzg5VDd1K1FtQzJ3Rm1KZ2ZLbStqQlZRTWgzT3pEUGhzamVYZi9YRnQySC9qK0k4Q1k2RnlGZ1dTTzZnd0hJVzRVRUVEMDlxeFhEVTdMaU5MVWFSeXdPVS9pTDhNMk82TnBkSjVwMnpzdHZFSFZkcDEzTEcvV3JzS1lDM3VhbHNmdDN3RUx1UHJqc002OEhqR1BscERLMFB3a0w3M2JiSzhFM0w3WmZXblBQSERsVURFdTByTCsraEdqUWM4Y3JLK3B6MHd4UUplZWZDTWovNUp0RC9HakpVSHJkM1VuYjJJaXVSdmdwNW5DcUxTTGQ5NVJTOEtDVkttekVoL2NSQjJjT1lsZTBGSzZRVVBHT2ZyRE9xOFpCd3YvRDNWd29sOEw0QjFtem9MejY0SlRkQmQ4aVdCdEVSUEJmOEZ6aXlXaElBelB3UXJ2WDJnYkZoNlhocUNxa1RIRnU3TFE3QUN2MU91UlJWK1RQWFJSNDI5NythQnB2OXhuM1RwaTNNaitQQTRyVEg5ZXpzV3l0blVVQ3k5SUkzdnhUa3J4U05rYyszbVk2RXVGNXFZMWQ5Q1o4Ti8va2E1VEY1aVVkczhzKzZhY3JTM1ZhdTZrWkh6aHVzeVJxeVArZzcydVUxaExXQXZ1Q09iTjVnNHF4QjlZVWE1MnA3eU9WWCtOMDdCWmVrMVVSNi8rMVo2VWZLQlRGRzJqQnhsZk5wSnRaUUptN3dKcHFTQzh5SWlSdVFpYzc2VkQ4K0tLSVhWVHVJZk1XY1RXbUNOK21OYkNrQU1PMHdZR20vbkx4RUlZSXJ1VVgzSXd0UkZUQVpPZXBlOTN2S2N6K3g2T0JrYnFjWS9XMkpKdFNDeUZUZFRjZ0FxbVcxK21Bd1BOSnNCS0V6aEVTQUYvKzJ2VFI4Z0hLaU0vVjJFTnpNU2tFVzRPQTVTSmgrUFVQQ1hPU3BiVERlY1V5dnpHZGJpZG1DT1BJWEZVUHVLVXdWOEF5YVd2R2hFMTNYWWZkL2M1OUFLUTBBamxPaFI4SDBNUFVqYlpmYWxlNklQL2gvUzN5eTl1ei9TejhlWGZ6dEFYUEdEZFBnaHJJcE9xSnVOVDM2bFZoN0tueWFpTjJxVXRXdDc5VWw1c3pVb2YyWTdKd0tnSXlNVEtoSUZSYjNXRFk0K3NFWXhqdHhYSDk5VHc2OW1BYXBoazhmQnZsU0Q4YnB0QWRaZGxEbEpoNzl6OEpERXZPbWovNG1mUksvZWJUM0wya0dYbVRDU3J3bGZmUzZGUWlsTDNaMm5idmJIdG16L2pMR25rVk1WTmZVWFhkdTN4TFRTbTEzckxuTkF1cTJnMGJuclF0RWsrblNEV0ZVeXF1Skl2cG9RTDE5NldXUUo3eDVGQTBhNHJQNXBjRkphYjUxMEpRNzZIRDBJM1Q3ZlYxTVhrYjN5c3dDWlBteVdYbVdzeDlLRUk1K3ZRNXRnOXJlU3NRd1M2QnY0TFZ3b01OYlNOYm10bTdIOUpJZmxXeDRDUzJTQkYzVjBnZWMrRDk0ZHorbXR1NVNkUUNuMzVjbWVuYTlqNjR6ZUpGTXJ4UWx3bmJnYU1xR3NVK2lER3l1cVMrSlJWK1RiaE5IVXRFQk5HckUyODdpVVlWMkNUeG1jNmJiYkh5Y3N0TjFpK1RzZGdXTkdYV0hDaGhwOXQzcjQ0OElWUTlPOVVESysyQ3NiblYveDVsSFVHN3p0NDlCeW5ZeGFKMnh6clpqMzJ3YVpJaU1nVUhHU1lMTCs0Y0h1VW1lMEpJR3NzdW41ZGlhRVh3bWY5MmNjYWQzNVBBMnphdnB0ZWVWamppNG5INlljQXlDQ0NQRjhyWlp4azY2bHdjdVBvVGgwZ0lMZGl2NFhIcXJieXZJTGsvdDhjMkVjU3ZzdHFKZnl6R0VLQzFRcFpHNC9mV1REWEFpWVBoN1VrNE00UHQvL2RDYXdXVURtQTZqaTl0OWlVaXFQbEJLc0Q0Tm5FcUZQUEFUMXBuK2RnOWRtcVdObTlzSjBUeHFDZHJsSDZ5S3dnMm4rVVJPZ3IwVURoRHBiWnVzbVNXeW1VeW9GVnBoL1lPL2tNZW5tOE96R0kzWlNCTXlYQzZ5NEhQUzBSQWROVWVMZmZNZ3lmT0R5UUZCanRBUmxpbk45bVR2NUF6Y0JOcGx3c2hrSm05YWVHdTZ2Z2ZDWHRoZ3dxZS9hcjZGRDFmZjVZTUxYeTJ2VWhWMWR4M0F2dE1FOTI4ZS9Db1VWUTNhc2FpbDFBY01ISDNCRkFQaFkvck1IQWw0dURRRzdoL2Q5cTI1a3BtMGo5V3J5VW03SEFDZjI3TXZyZmRHZCtlaHkybnhJdE5UZkswNXdkeFhyaCtVdHRPU0duMWRja2cxU0JidEl0MGFUNXREVHBWL01ZQ2ZTV3hXcjZUM1VFaHJmcnhDUm5aVnpyRDJ1SE9URmkyRUM4UnIvZk5JVlpieERNbG54c0JFb2VrbTIrREZRVllyb3pHREhrRjBJbk91YTM4Z29oeStlWWZNbkRaM1BVN0pveDE4SnYyR3pWeVNNTWV5VStTa0ZONkg3ZlZjSFVxMnRGWU9RamM0QUJmdWorZUFVZjNXSkFCUXlnNUgrOGtDK01iVytCUkFsK1MyaFRIWEdpM1F3b0tMcjBBNzdlaXEwa1ptRTh0Mkk1S3UxKzJrRWZ6KzB0R0lhU0ZFS0JEQUlEOU1XaHhQZnN6UG9yMFFGc3FXU0p0Sm90NitHT01WMW54N3BFNW1QbGYvZVZvRnpxd0trYkFnRVdxREd2UUIyMjVuSUFQSnR3SVhyM1BZNXNrMXYrV3dFZHQxdzBIQWwxNFZuTmNuYkN2NDhnR0JEdXBRekNZN3hFNk1VOC9jcVd3WmZ4UWRHUVQ2TWdITTBaRHpteDcxUGRhK1J0WUNpVzc0YSt5SHdiS1dKc0tzUXhnNjlsMzFpdnFNNG9KRGlWQVJjTHBFVGhGdDdkcDlQUlJsT1ZvWXZibXk3NVJ1N3BFdU5xbEIrWmNoYllBK0hraS81ZGRqRmJwU2o5ejQ0Y0F3ZUYwSnVPcWlJc1JJU1dpM3B6Rk5HekdxN3pNSmZSM0N3UWhrTXFrU1lUWHZ5Smc4UGg4Zm92UXhJT1ZBOU9PZUNhR3hTMHQ5MUhpQlc3djB0ckZhS09ncktpc3NXQ0RUYXlFaW80S3FCVysyTHdKMDJpMVY3VlltaGw0aHhZV29jNGo3VGpNMDlVRGM1d1FobHpSbkxzdlEzWTRibnR2aG5KOUFEaENOOGRGWkp5KzlETDZiV3hwNUg0K1YwcDFaWm1vS3RHcWdrRnM5eEE1bGx2djh0QU1Rb0pVSzJuMVFkRHlDRUxHOWFLU1k3SXJCT1Y2d1ZpMktkUlZWZWI5aHJmdG1lVjlCYWF3enYyWVJMSnQrNHh2MnVkNXpmQkJtTWp5YndQbzNwd1RzTm1wK0lBTXFwUHdCWnYzTHJOL2doSi5wSHl4S1V5QmROeDZMci0tdE55V20wbnc5NGZyT0V3bVJqSkRrTnhReG5PWWZsRHI2ZnlDWkYwbnpna3FkSno2cGNOU3luYWJHNlF0bnZYN01Gczh6dw==