Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://repa.registrodmd.it/study/main 14aa277f-5ebb-40e2-89d9-0b2bb53c6816_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuYlB2SXpEZ28zdkpXOG9wajNrV09tZUsvUFpXVDZMeWFOTWVGbjFiM1dWQmwwRHNuTTNxblU4MkxESnNtbG5VQlFkQndOS1k3TUpiVW1jT0hxcXJOcW5Cc0pvcElzcEl0b2pQVTB1VzBwN2hhcDQ1UGwvUG5BQ0l1eHVtc25ZVjhGQyt1STVKWUlkTXRLZmp1RzZheHQreDBXcVFIM2sxTG5oOVgyMmhuMmt0enkweTZyTmJJTlJZbHhSM1Q4Vzl2ekp5WHV3NXJIWm1TQWtEci8vYWZZb0tmN25GTEl6TzFrVVdhNC8rbzVzNUlZMkp2T2RNSlNnTnZlV21kalFoZ0h0ckl3clFPMDJqOGYxMXBPbkZGRUh0Y3UrTFAwakd4RFp5dkZmUVc4NVY3b3JwQkNOczFRalg2S0toVm8yRTJYRCtkNi9CQ1J0N1BZaS9ySTZnQ2g2YmxvZmV0Sk54VU1MK3hSQ2FEVUVmNVovVjc1VmJ6UFhBNkdnWjkyS21UK2UrbDd3dnRSQzN5ZVoxQkNFTEpCcW9IdG96Z0gvclRkWURuUmViSW01T1NHdEF6bkhyaVZGbTJzY0h6NGFSdERYWmRJcWw3VDRTUjEwZ0pHVFhXMzBFTW9YdEYwU0tiVnArY1BZVVZzQmVseUxPcVpRMFNMMkZnVytJSGhPSEZBaXFIczdNMkFPa21sOW5Vb3lXb3dzZ0JPV0UxRmVKbmpjLzhqY1R6TzB0SjBrMktFWVlMMEFoYk1STm5MMUJyR2RvOFRsd0l3Q2I1WlRhaXRkRmxBanBVWjVWRmxkSVg4T2VrTU9VanNWaHhzTkxWUjYwN1V5cUp1SzVFMS9sRGpES3FXeVhWRzNkS0JrQVV4YmhXWFpMM0hBcDh4SHJKQVQ3S3JUTTU0ZDRiNjAxM3V0YkZjQnlzT2ZCNGlCK3lvYTlXeSs2ZnFFU3FTbXpodSthejc3TncwTE8vTTMzcGY1NHJSSEV1WFJTOWZVKzBlNTA4N0FpelZUMCt5cStiUkMzTmsyZ0kwZVNwVDVLUXNhNktXQXVxd3FWWm9QSGFwN3BYVDBMV3hZWldTZnlDSWxoN1dweERXS2VnTFg4NnZlVWtBTmlwdVNVdVNUT0tBQTA2TlEzVktvMTdnLzlCODQvd0NaYkUzSE5HbjZ3QVFmZkIzMWpMcmRYN0VCTWlFemY4Qi9qQlB0UmdtcklocWxhYVV4aE8vNTBySjhkNWIyek80Qk9xYTV3VUpwK2dJazhaaW54UERENVRMUFpvRThyVStpVkFKT3dMdDkzZlVyT2Z3Z1U1Z0VGTWh0QURqUERBdlI4QVpuZ0s5TlJmNGphRnA5WWtSMzB5RHVPak0vcUk1WFpMRjBwbGZNMkNyb01LdS9HZkFtN1BkV0ZjNlU3RjhRSlZQbERjRmF0WjlONUxsWVJqb3pCMFQyL0JtSVR0KzhoTmdEUkhXSENkVi85UWJ1V0NHdmJrU3YzdmQxblhEaDFOYWRHS3ZCUHl3MTF1TGkrZmhxV21SVHpNdVpCK3MvV0svQ2lySkUyYzErVFMxR2N5M1VZeXZMaGptV1I4ajdTcEdLNk1rL3RuVjV0TkFQZ3d0c3Q0TjJ3STlIZjdrVzJpM1E1WmNBS2dkMXR3Y2hpUUk3dTVmOHRYSUl4eXdReEd2N3pZUXJ3SU9YTTlxMVl0dGp3ZERQVXZjNTlHYzR3UlBDZ2x2QWxzamVRWkFramZPcm9zRlhIWE5PK1Fjb2xjT0s2RVlDK2d1Sk4xRUo5blppRVdrV2E3L2JPQVhFc092M2huYVJWaHk4WUw3dXRXelpQd1Vmb2huZ1A2QU1FSnZiTlZVSG53Y1BBMW1OcXRoOElVWStadXhicE9xcG42cDlQNG5Ua0oxVzlXWTl3YjlreFNod0dNRzZuSmVzdUFsd1lGVHdpKy9vcGJYUHFpTnc3SS9LTmhMZ2tzM0EvQVI0K0NZK2ltZitONUpKN0RyMEYrK1BSU0VwZStFWGlOa25aNTl3d1ppUXNDU1JCcktCckpmUWJoMEpyVFpyUUJvaXJEQmJzTEdEVWtmQzJDcFFSVXhNd3ZtbDVWdDVONnpQY2MzaEc0NHJLdEFHaTB0VlozQldwOWR5UUtCSGVSNDJGS1dqOGlyVTBvY29LSjhTODhTakEyazVaZFMrbU9Hc2swczNTcGNRVmlwRWlDdHFITFJiYmFuMTVEdUtZN3VQWFdWYmR4YlZjVmJzZXliM1FZbXEwQkp6WGVIT2JiaE1xbHVha21HblEzTjJCYTVWZTdZckozWGszNXV1ZEEyRmp3dTI2V05pWWxUVEg1U1djT1lkTHlQc2ZkYU5kb0plUStidWhuNHdpVEdUcUk3eElPVjRLYW9sdU5Nd2lzWEFjRXZWTDFpQ01qZTVqZ1ZqVCtwSkF5SXlFU2h2M2NGR2s3R0xhMnZEZzNJbXlFMlFYVkhpVEJGTEo5bEllbkJJNzZMd1oraWo2UGlnZlduWWNQaWduTDVJQ041dkNLZjVHU1p3RWhLNi9GdkgzdDFVMVFyenpMZzd5NlRGUEJUQWJEVFgrNmdRYUpPVzg2SWk0enZXTm9Rc3lxcVkwY29mdmwwQWx5aXFxN3JjajhXdGpUd2Vwa3BuNUVzdGwwcXNCaURGSTRIK3BuTytpUnVubjN2QzRRUUxjVDlUMmExQlF4R3E5ZzNzbmw5SjNyOWh1TWtWSUFhQ0R1TFFDbGNBYXhPRjlvZ1BIVXkrUHJiTjdxdC9KdjFlaHZ3NERDNVM1K3pTQjhOUStLcVR5Q3VRSmlCN1V6R3Y1U2oxRU51TVYwVyt2WE1ac0J6UDNWL1dtN0JVRlQzQWhWVm02ajF0ZVQ4blhqcXdDR0dXVnN5eXZHWnpiQnJBdHF2N2tKd29Ib0RybVZndzhzbDllOGtWZFhjcW44MGxEQkVzMzUySHpUcnp5czh1eVJqUEVKWlBXQkdWSWpGZXJkS05OcGdyQ1g3RHdoSWlEVUNhS3liVUZjMkYwd1daeUdlZlBmOUVaYmNlMCtmUFNFZXo5TjdxK2tUeVFCaUdCSFh2eDBvRlhaTXA3dmIyYkNlUGNlU1d0bmwrWWpIOE9jT0Z2dTVZL0NVQk9BWEVOYWIwMjNuSkNZb1JMK09xUFdWemhEekhWdit4L2hxZVduZ2pDOUhKM2UrY2x6eUtialdyajgvTlVtWlZ6bGJyMWt5emFiNDRXWVJjMnl2WG8zSngvZjQ4eEZKaVhIbGQ5dFhwcjUvNlV4VXFVRVdyTTJEeklZREhFQ1lYVHFSU2ZHekF3VU4wa1MwQTFobE9zM0JjQ2lLaVBkeGJPN0ZUN3E5ZUZtc29sSTR0MzgyOWQ3N0duRCtzdDVxTjdzQ2ZmcjN5UEQ3N205U1ZTVmFqQ29QdDlIYklKakdtUzN6M2w4WmR4QTZKR0dvWHZGbXBUdkx5VmRMUlAwUkhsT3VJZElWVDZyQUQzc0FVSUV3ZTJ4NWlaNjJ1MTNTcktBWWpiSTVIVFl1RVhheDNva3dGaWozN3p6bUJ4S0c3Mkt1YytxaWhLZFZka1N1OW91aWh2bkFqNGhhem1kbUpLRXpESHhhYk9GOUw1dGZyQndTYi93NmEyNkJHOGoxem9DTnlPWDBaUkV2SzRKV2RYaXQ5UzJsbU5UWndTdVQwY1ByRW1uekJLT28vTFdTL3Q3cTlxMlAzN0xpbXNvZk1iRTZNWDFnQ0tsOEI2TVZETEpRbWliNkcrUFpNa1dMQjNpYlRyNThqSEwvQWpRam9JbG5pTkRJZjZDNWNveU9uZFlIZElxdVd6Z21qcThmbkJRMFhtajJqVWRObDhjdVYrMGowSHEzeGRaRVIzdlI3cDIvby9zV0Evek0xbk1oeWM2cDBndi81UVliUmhDNWV3Ty5DS3FzYWlUU1NycVpsb2FNUG9zY3liTmtUblpoblhUbVVENW9XanJETFoxaWNIZkJCTDhUYXdPdWlsUzNxQ1laX0tlN09qSzFWUFNTdGpGVnlLX0FmUQ==