Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ acd00a8c-a691-4e3f-95aa-86717242c3a1_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuLzJPZE5Fa28vWkVWT09MSHI5VjBxYWpCcmdsRUVYT2J0N0JhdXZ4cElXYWU1TEhqTVZMOS9YRkhHdi9YcnYwNnQ5cDdrZXo0ZytNdFppb25yNHFlbUMvaGFmbW8zVFdnS01ER2drVHJHRjJnc3F0UWlrN0RiOEpSSUJFTDdpSFdvTm81T09FTXR5OEU1RkVtK1BiTTBSMGw4ekQvekdXUVpKclRuRTFQV0xhRHFsc2p4aWpiYW5CMjhSVkxMakpzTnpYTWJ1b0ZUUXJJSnBHY2cxZWlmbG9YNEoyMmdFUWhHUURvR3JydzdPWUtIREdjU0hsU1E5b0JzdlJHc0Q4WW1UWEpWSzdZKzVuVFNGZ1NBS2xkU21XSnFVOUdVRzdNK2FNY0c3bXc4MzVHY0NaYWp2cVoxSDhoYUZoc1VwSXhuOVN2dk5XRG5sVkhXY2FRcDhhTmRLcnIvSHYxNXp4S3g2MkZKTE5IZ0VGbEllM3EvQ0dwUmVWcnpQL3dHSkpwMlNwQUp5dGhrTElHakV5SkZLRXBTbWVMZXVTQTIybklMZlMvaVFoL1FoOVpmVFVKeGVSR3pNYnVsRllmVGpzWFhvUWdJUHJIcUV2a0pjbGUvZWk1Ui8vbGRGWjBCVHpOM1YvOVh3UkVuc3YzZWpEWVRrUFBURWE0b3oyRXYwckp6YVVvTUVyZW1XNi9qYkRKL1ZxSGw0VWFjQzhJTVBJbmI3U1VYWS9BZEJYOUptLzdtU2VOdUY2WjRKeHNkZlA0OWNleVk1b1crdUNjUWR2eHRFcUpoMzA2OWc3T1NlUjcwSXBMak1YZnpNb2JFUVZrckhnT3RkWDZtT2RwYXdOa0QwYVprNjc5VjRuSlIxMmN3TWh6N0VBM0VTbkNkZ2YrVmhTQmVkYmFNeGI0eWgzOEtWT29BRG9Rak1vd2ZmaVhFMjdvbTdjSWlLL2NwOXRBNkI0Y2tHYjNRd1JuT3FnbG9HbmR0TEZHb2hCUXFKMUFzSnpFL3hSL1pkbG43c0FkYjN5WDVKN2hnL0F3TFJUcXBtZ1ExRkdScVJsRWFyemdpeUdjNG1VZ0tRSG9rTDdXeERBalltY2F2SkNnTTk3MnFlc3hkcmZUOUdEanNDTlNhcjJwVDVJZ0lLWkl2ejZkRlB5MmZVTlREVFJpRTR6ODE2N0daWXdVRVllNUp3MFd4QkV5dWpmcHZCU1B4QXNYd0M1RUhtcVZPQjNIM1lNMlRkUXF6dTVncmhYdDlQeXNrNThpeXhWRC9xdEU5WEFjbUVLNEFFbC9lUTl1bm5Oa0doVW0rSU9EM1UwLzhjbmV5Q0swMGlEL3ZEMG5uNm5FcEhiNys1dDNIVUZiL1hIRlhQemdhd2p3RmZYYVJPeUplMWdIVzNZNndVVWw1UmZrRkZETi9DYzhYMSsvMHg3b2NTNGtpcU03TFFUYnZKWmZrdnNVc25yZmpmYnNSWGo4WVl1RkFWTDI1UFU2RUNqdVlEMTNzclYyNE8rekJRY1VXMDhWeGhuZ280OEd0dUtiQ00zVWh2UXd4ZlVBRk9LSFY1WWpMSTZObUNOamdqVnkwZjcrQjNRTVdMRTBlaVBYWjJVekNYaUNGd25JUXgwRWdJODRhb3FGU3ZKQlRZMEpoaFRRQmN3SmNocklkc0JIeWhkYkRUMmxaY0NnYmVQcDd0R0RnNks5RHIwNkFDeUtKUWV5dWxkSFRuUHdkaFdXYkFwL2FxcFB5KzYyemRDSVIwVG0xQVUxakxUNEdyWkZReVNCTEFIdWhxajFhZUNRYlViMVhqTFFUOXNySnp0bVZnNGltQzZPZ09xVURjeXE1TGdJNXF4SlB5dXpYOFpWdHJrSkhyUUtKWFJvVzBNUjdHekN1b2FIWFNtQnB2eGZJWmFWTFdYWDZVS1Z0UENYd2FXdTMvZGlnTU5wV3g1YW80SW5CYkhTM1JhR2FhdUJsNDhyYXJNZEtkL0FKS0RnUzFnU0xFUkpWUmxJTUE0NWpTc0VPSzFSd1A5V1VEUXo1OXd3OVNuZUczbWtoNTNlWEluYVNZRVFZNDFrRGFTeENZWmdSQS9CNUFSQVF6bFE3N0hrMHBFeC95SlV1VjU1WEU4N013WGVqcVVPd2dQUW9vR05DU3hZOXZHdlhxL0pDK2FrWTN4NEJJTVhTU29iY2UyMVJ4QWZlSWNIZ0s0dXljVlJSSndmV2RCT3ZCQlQvdnhKYnpaU1JEQWYzRUl3aCsrUDZ6ZDlKSzR6blVVczNJOHRPNjA2c0NoNEwrbHl5VXlZNmlOUmpSaTE1RGllaEQ3b1YwMXNnM3RuMmJXalpTY1BJSnRuVTB3bE9pQm42SHBQVzFrK2JacURxK0RRN0NPOVN6SUtIb1pLdzM3eUo4emJ5UWZibENwRkgyUzQ5WVNkdG92S2YzRGkwcmwzQUFSOUQrNFp4a2JrZUhRazhwVmR4S3RHNC90MkVnWWN0bzA3NnJPeEJLbGpHRytUSytlNDcyMHZ3RVdGOFB5SXNHc3dWbmZTZlVFeUx5eGJRM2dESEZDNWI4V3pyUkx0QmdURmFycG9Nb002WnNrVmkxQzFTQzNXSUw5Q29DaFZhUW5xWjdUcXZCdVpMMWV0NDNiMzN0NlorUUFIQjJlN0F5elIwdXBzcnVObmxMbkRKb0dKdk9reTEvaDhVQVNXbW4ybkFCZ1A3NlJuWUtNM1ZtY2c0ak1DdHlNb2ZCNDIzSzJFTGVTcWJTaDFDdFRVT1VzaXVtRlE2U0ZlVnQwSHJmMG5zRnRTV2JqYXRyS0I4bGRIald1a3QxcVNtWUt0NkRuRVY2K2x3TTJjN1lGYXlzUG5IR3RPZnlVbXdWRzdObUM3Q29nc0NySDhmejB2eU90UXZCMHRFaHgrVUhDU2dzTzE2RkN3d3l3WGRVYStIZmFSM2VHcWtDSHd4czRCM2M1bzJGSkdiMGR3VGNJOFJFSmZlUEhWK2hoQVl5K0s3ZWZmbThuNkc4TTZDUjg2ZHBaQWdMRVZmVXZGMGoveTMyQWg5WFM2V0FDRENyYWdnY0NRNlE3MnVEb0ZyUFpQTWs0SGwwVWU5dWtpN2htdUFGc1hacUlIUHBJWExZYXVmKzdSMUF6dGZFMk1wVkg2cC84QTE4SXZKdFo5TmEzTDFXSkRsWFRySzVoMTNvUlZrV0NLNnIzSWxCclhMVGxtdlMxWGY1VVhzTjdLQkxUdldHd2g2d3g2ZldibE1UN3VRQ05IcW1HZDlkTW1CeUpSc3RxdE5JNm1JMWZvZDRTV1BKOHpLZVB4VXgydzJuS3pFWTZJQ1p6TEJrRjA2aWNaUVhwYWZaS0NTWWdOV2lhWmRpeVRYeEFxd091bkhQMld4OXpablM1UDZ1dGMvRjkxVVIwbjJoYVNDQkFwME5mVlpDa2JuRFJvODZIaGdxVnhJbGFuZ1cyczV6blFsSHRCUzYxc2lzelZYdUxJSzhZNDBwTVlZL2VFZHh5NTkya3NEdjd0TGxDdEZHdkt0VkNSejloWG1nTjZEbHhveXN2em42TEkybFk5YzJjaE5VampJZ3RLMm9xYVBuOXA0SVRPcVNNQU44ZkI5VitlNjNISm52ZkFhWWVxdWdSVjB3MVVYU3RPRHY4RVNaV0Y4QW5sQm5pd2VZWWVyZ3J1K0lCQy9jbk10cWtZdm1IS0wzWUFXNm5aT1hsRGNpd1ptcEFoaGsrVU41L2JaY2p3WnZ4c29LNm5LM1JhbDNoODNJb2R2dVlOd21Ja3ZlUldNMVBFMTE1eWlPbnVYb2FvdzdzQXZJU3RYM3cza25ReGE2RFo0U2dvNVkvbDZnYjkwVXV3UXhRd1FhS01kaTErUWlZMElpNnRXeVlKUzFvdGJCY2dFbmJJNjVRVGg4dz0uS0xmN2RUNWlSeFE1eGxrVWc1VVFvSldvcDJkb2NGTGoxUnV4ZThqd3JBTWlkTVdManlmVGd5ZUV3MEpSdnptMEsyTDVtdDlCTzVmVVVMV3BDRXJQRnc=