Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/Partecipating_Hospital/Lista_Ospedali/Lista_Verona.html dd1936f2-7388-47ba-897a-784803a4a411_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTTdpS01VMXpaRTJUTmIreEgwT0MyWnFyQUcyUU03MXZFNzV0TnE4ZDRsMXAvNG94VDc2SEFPb2JCM2pxaGdFWXBBNWJ0dWY0WWU2TFJCMjBUcnpwaFBBN0h3b3lObjRpbHBzblk5clhKMXF5U25qTGlUSTJyaGVEZW1GVDJ6b2t0b1JtTG9MbEFjV3V5KzFzMUdUVGVETzRpa3pMVWFkUUhSbkMreTFaV0RFZWY0R2pROTRNTyswc2FRUmRJWHBEVjNiM2pEd2NLWDBmZVgzaTVhUGRkTno2QVJadDR2YVQ0TGtDMTFZZW1tYzBVdXRlWTkza0FiUWpjRmw2TXlDamd0QnhIVWpZRjJ2ZnFmZENEZnVKR2RWTStSU3VPY3RsVndRdU53ekZNdFoxWEJxbGRxKzR3OFlaeXJBcVFQVVdZZFNpcDB3ODJFNGh4aVlMTlBsZER2R1hxOGdMZlVDVkF3UENDc3c4TEVYMTBRMFlqV3lFRU01eTRtLzNuRElQV09MU01mdVJCZTVPTzNCQmpzTklPNXBGN2o4SlNHNHFaZjBaSEJtbC8rakFteTFjSjl3R1ZrSGNxVWdrNkgwRFF5Y2xRMFBPWHcxMFBDVG50VDkwNTFpOXV6V0NhKzlzSFQ5WkVTY09BcVRTanlDS3FJWSt1amJaVWdIbG5LZVBId0tLaG1FRGduNE1UTU94ZWRUbUxqVUI3ek1MOXhIYnpVMGpKc0hFSVFCeUZxVEljNU5od0xhRDIySGJXNUNhUUhWNG9Kb1A2RHBLV3lhVkdydHZkZitRWUZrSytSSGlSVndPWjBYYUN4eTN2ZVhnY0txQjNwZ1B0am9uY1MzdXBIMTV4Q3dUbjNPWE9JZng1Z0U1a3JJa0M4cGtvMWJqdXBwTUR5WlVPVzYyMTNXbW5vWFNCT1ptMm5oako2SGxUNXVhenI4cjNiY0FXdXY5aVljSTBWcFkxUmZtZEViOXUzV2ROZHJyUzE0NVRFVi9MMThnSU9ObFFFRDl0VXcrQXY2ejBzd1FDMTJTZG5TdkZjU01SOFlmZExRb21DTGRPQlZZQ010QlU0T0xSV1J2Vi82dzNwLzk3K21sYWI1UVFHM0JSNmFjOFdGQ0dyNEhmVUt3cWxSdDI1aUtnbzQ5K1RBVG9vYStFc1AvT0RrajAzTTh4b1pYeGMrdHZmU3hka0k3SklyeERQcUVyRVZBNzMyaExyU3QwRGc5SEpUQU5xdURBQ2ZtVEt0aHpnang0bEdaOUpRRy9EMkxTTFltYzVjUGJaaDdlZC9uVlQvNkpKUmRReG1WaWlkbExGQjgvY05wQ0MxZ0JVV2NIbFR6VnBMNjNoRDlnTlZWN2dKdWEzV2orbFU5UVIwY3lXeFBXd2IrcHkyeGErSlBwRGE2T3FCb3R2eUtGdnFVNnhtWmRSdUo0N1NaZWdiR1dNSTVLSmMzSkdGMWYyTVJUVDZ4YXpabnVGRVRwTVp4bUF6YTgyQlMrRHFxMGJuanFDYWdyWjBpRC91OTJQa3ZzTk5DbThlcGxWNlArV0h4UGx3UXYvS2xEMEdmd01FZFAyemt3SzBQTDJOQ1FPak5PL090UWxmL3pwM3duTHRaQzY3S3NUVU5WcFdZWWVUeWd6alppTG14Z1Qra3JweUdTY1BFY0dZOGhDcjFzTTVYTVk1TXlzaWJMTE16N2ZNQmRPOVVjZ2xYeDZsbUVlUUw2a3Y5RWRvelpzeWVOMStDWXhCeUM1ZGpvVEkvTnN6NVZGbkRwemd0Q2Ywc0p1L1I3Zkt3MU4zQmhOMlRVZkl0R25aVXM4eCsvdmprSjZkU0NJQ1NMeEFhSGtGVmtmTXhka0FIcS9TYm03V3VlTHhJVnFEcFBLNzJzNlRIZk4zVERTaG5sbWEwdWl3bDdkbjRsUjBraHdRTG1WS1o4eUd4SzBtVUlYMVVZTFJyL0xNdnRPUXpYUU1nU2k5c1NOc2tNSHNocmdjWktKWG5Rbld0Smd6c3dUenYrWnFFeDloVEQxZ0hlYjhNNndZU3FCcVcrc0NRUTZ6SkxCZ1o3ZmFrTkpjN2JSdUJQUDhFRU13OVpVVEVqWDJpdE02S0t0Ny9qQm53VWR2T0ZoemtWdDRoQWJjTGIvTSsva0tCQkFzbXF4cnU3ZURneVVGb1NCS0thejRNRU5uL0pvOFBUZElYbnhXV1dQYytVUkhSdmxqcUdiRnNnMGkrdWcyeVorMkJTY2FzbHlKcnhZVzg3ZlU4NWhtMEZ6dFMzdGN0aG42RlFqZmwxVmF3ZW9PSmt1MUgwR1Y2ZFFhOUtaeWZxNE8rcjlzY0VGY3lKRWEvMzNPRUJCVGQzcUVwc0tQZkhCRCtRSG9OOXY0dXU3a05qaWhieEt5eUwrNzJEbjR5WkJaNzQybU9sK2VZdDMvQTUxSmZ6YjNRTWsxZkJkTDl5aDlRRytGMzArOVZRdy9aNE9leHZKZGZlN0NTeHBmK045Y0dpNHZYRTZNZXRTaVVkR2hRdXlxOC9Ja2tleUNFeTRlYnhUR2IvZFN3U3RnUWIwUzZGb21rWVkxRmp3aUFtYVhhNFlNdUN2cE5kTmcrdXA0ZDE4T2ZDKzduVXNZM2xpRzdwQm9kZVFoa2F2dytxT0c1VHhRL0FOTk4wNTYvVjd2OUZ4RXFpN3FIQXlJQXJUb3ZFdHI4cXV5VmJmbDBkbnVZZmNPMm4zanN4UFo1MjBXSUpWb2Nvc2FIWlVONzB5c1QrNlZsOGtvcHA0WkhHNFZnVE9zMTBQc1RRMnFzK1ZTNE9oYUFUdXU4WWZxRDhuMzE5ajkvbnRkZExEbGVPbU5GMXZ4QW5JVzd1UTl2d0U4bUppbm9VTDZZMFNVb3d3RGlkaUUrQjJlSm83T0dSUEhySUYvSzhiMmg3Zk95ODBlMnh0MC9wVlZ4dGRINWNpNjRSaEprbzMxNlFsUWp2bzRGRkhEdjV1UlBZalZydVlRL1BJUVIzd3JpV09MY0ZOWEx1TlN0amc1bm1TQmFLN3lweUxZMytQNzkyRmtKeGgwU3dYZ2JlcVprd2VNYys3amt1RExnVklTQVA2b1ZNY2gwOFRKSjZDbnhsZVBMWVZtTzVLbVdqNlRVdW5pY2trNW5mMkkzU2pabHdxYWllVS92OTRwT3AzNFcvKzdpeEoxcEg2MkU5d1JSUTBlRitUandHQWd6U1F5OWpCdTQwUDYxZFFsRXpNUk82VC9UUWQ5bHZsQ0RHMDJ4Q3oxKzBKTjA5Mjg2SEw1Y0lXbkFuSGZTVERSbUFOajFJR3FFVTBoelg3RHhRY0c4Z1pEVWZ0ZHlCWi9TY2JlY1JhL2gyZVZQYlNXWjBmaXdTNGg4RHFDUEJJVkplUm1YUTkvUzNoWUQ0NU80TGRWT3lhTHN2S2hvRUd6elNDMTJ5d2pCVmJQdE1JS1FGSmtqZnIzYVdhaDNkbHVjeFFHM1kydWpSMmJoTlh1QUI2dUdkK3FieDRYTFFXd2E3UHpRS3c1WnVBSjRBNG51WVl0dVVQam9nd1ZSUTltbHVRMDRnWXAwT1BieWwxRnV2Vkp3Y0NuQ2wrOWhoaUpIQnpXZXFFa0tvdXp0UkxCYXd5dUdzRWN0MWNXTWF1eEh5UVhyUUJaSnpIdDVyRC9YTlRiOWJIdFRKeG8wdHVGVlJ3Nko5QTBla1R5aG9Ka2lXOGJzSlNkUFcvNFVBSWtjYnhXTkpPWGU1Z2pMdnNRVTc4UmVhZjNzY2ZKMEhGa2Jva0Z6VFFCdzFDdHd3aFI5V0VPdEFCakkrWTFNc3pEZG5yREZzOXVIQzZLS2E2ZUVIWFhzYUpza1dJb2tWNW1zRGQrMUpJT3BBVVYvVjF0bi9FRXg3SXN3NlRNWEhtaWZxVmhNMG8xcmJSMGxTVldXc1FWNWZjVEx4NitVVW92MkpKclo4c2xSSWl3NUFUbzF3QUtsZHc9PS5JNEFkQWJhSklkeWtCNW9aVTZFeUs2Umd3a1VoRldSdVJZbHhwTVFjRWV5bXhEUEhGcVdhRkJKYjY3b3RyTVo0bXFwRmpPY0FBQl9oNUJnWDhITENqdw==