Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/RIPO_REPORT_2015_english_rev1.pdf 1ab2fe88-e9b2-4460-8025-099036b72a63_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWTYyTWVqbkpzMjZXTklOL21UYjhtaG40cVk0d2JpcGo1N21xa25ZaGd2bkJrdU96T1Nlb3FqYzZVUk1HMzRBZURtRTcrdE1ZTjZxOXpjalZSUEtDRmhEQzJwK21YeUxCUGM5Mmc3blZrUE9ybklnOTRmeFIrblVxSS8vdEMrNkxzQ3VCOFJaRCtVNkMyZUVjUFR2aGZWcjBadkFta0I2QnJCZ1BvaEpnRnYzaUpMb3Q4dlNabjV6R2xaLzhaL1NINThNTXVvVWtINTlVYzRFY1o0Zm95NjNaeFhteFFzNGdMUU9wVEVNTmZJWU03S05TK0FGYlV4djJIMmFKcW85QzJlY1JrcEk1V2lNQnVta1pTSStiU0tvQXE2N1FCbktvVzJSSFR0b0FuYzFCNEJ5NjJNRUFuU1FkcHNHSTJXanFITlZ0dXBWSmdEbXBpYmNqTk84ZzloakFSNUdlSm80SHYvbWZXTWdrTXNqVXlhSlFTOUxSK0I1a1Eya2RycDgxOUM3aWZBcEIxTmozd1VPNTZZL0ZobElRcnJsTk1uNk82Z3ZVTXBMMnU1dTFLK0U4c0czTWNQVWxnQ0JBYVArUSs2V0pzUzZCdVRPeEgvZ1pNZ0tReXdrMC9pV3p4Q2ljT24xTHNrNGZwRExDWWZSSGJ2ZDNqdGJFdW5vWTYwL0pIc2R5WTZNMUFlV2lsaEtvaHg2YmZ5RlpQMXR1ZU9hakVBOVhhNnl3MWZKcVBGQ1dpNkJ1ZmM2OEtpTGVCaVg4MkhiUlB6SE12eC9GV3Ixcm9QR3NNK05iZ3Q1ZW9SL3lMZnlqL2VTYVpLR3RaYWlrRkxvUnVIWEtmaUxiUHdQVjNFQmY3Zy80T1A5dUtjS1NVdW5HVTYzRHlwSi8xbFEzNW5YT1BNM3A0UHhwYkRoT2MrU1dDbzBZUmV2MkdwMkFOYnFLRU9SWVFMQ0VudmpGVis4TGVFdHhtY3M3S1J5cG9Pa2psNEx4RjFnNGtkZHlSbGVvZFVDd0pLSERVSjhpY2FhTVU4eHJrUnlhcldWV1dSTVVYWXB6RFc5VzJ3RkR5YXd2VXVvM3NJVU1HU1VaU050RWRFNXlXZkN3Q3B6VkQyeThrd1ZOcCtPZjhFSTE2MDQrNDhJMTJqRXFEdkpRalFLSVI3b1JCZ3FjRnhIbGdOaUg5cHR1eVdHbDFtSFBLMmZPZkRoTVhMVnE3aHZlQXBKNC9mMkhQTWlvaUhqYk1lWVU1dHJUWDF2R29FbjJPSVk2VlV4K0lzc3pqN1JjdTgyM3BHNGZwZkFHRGtmUXBkYTZ4T3dxUVo4S3E2UFBsYzd5MXprZTJXeGJCR2lhUXRnUVdoR3VNU3AyU2xQdVJ4c2E1aFpWZVF4Wm1BcVdEVVVueGtOV0ZON1l1UWg5eC9paUhOMDlVT3o5Z0NRZXFGNDVieFhzUTBNWVl3cUVmU2VkQTY5QXFCVDl3bUU5eC95NHRnakdNTklEUUZubklyV0ZkaFRFQkUrcHYzZWVxL0k0dGVCV0hjNG9NcEsybkl2N2l6clN4aXdjZDdQMitnUURmemd6RitkcFlWMGVyRWRJSlZyMjUxQ3VhMTNhdnRzbkRFUFJKaHhNdVd3RXpmMFp1ZUV0QmREZlZULytiak05elhQNEF0djU3ZEpNdkFCUFZWZzc1NGlpQlNuQXlFdlJidHJkSnFxUUY5K0tacXFCNXp0STUzdTJ0Q0JwWmpwUi9OYzdKZGZSQjhYeDZ5bU1kMkl2WFRxZkUxRzlTQmxIdnhMY3k5OEYwMXFNN0FSbndOS3FUTmNZUkVlc2lpSGpRUExUalU5VGNNTWVMOXBhTFdicjdIUENCN1QzeTUxd2IxK0h2QTFLT0JISkx0SWZaUkdBbHlnVU5jZGNiMlYvWWtqNEw4SUFvamVJZk9PZVpLbUZYSEJ4bzVXTXloNEVBU01LZ2NHaU5qSDc4OGdpNmVpVUhnQjVIQ0ZVa0pmZXU3VDJOSUhHSXpvWkJhdkc2VXhVc0tWbjduaGMzaTlJbDJtelMySCtpck1EdUcyWGNCYVpwNHNLUER0aW1xZGFUb2N0Q3V4eVAvWXFtbG1ocG5aa2U3bEs2K0R6ODlmNVZob0JHdVA5c2RDSmUwTFdmYTJ4QW9NdEZvYTJVaDd1MS9UNVNCZVpWQ09iZUZvb1o2QmxKUVhkVzk3TFpqS1FreWNCZEx5a2JVSGJlRndUS3dQdWt1UUQ4VTNLWFAyYndXU3JUc2RUS0Fkdzl2N01XZmhycjgzSzFkRkhIV3dTTUlrSlJ0eW9SbjJQd0tibm9WQm5oU2Myakt6OFF0Y3FkSExTdGFGaEtQMEJiU1VXZVVtV25mZzFwNlVRMW9QY2U5V21ORVhmZzVGQWVVRHVFUWhnbERtV09NVDN6TEVMdk1BNXBXSUdVTUJnaUtsOU5Rd2JraFdiZmh1ZFN1NTB0S1p0NTNtT2RFMGhEcGdFZ1RCVEhVc0pkRHhwei9Qczgwc0FSVHJGTjJLTStBK2dSc2FrUWJkV3pnZ0JzZnZrOGZhdS9zZVNkdno1OUxjRkZQd296ZXBBQXBqczlrZjI0bC9zLzhEVlR3Nk1vN25KcFNQTlJYaEVxVHIyY2N0aW9rQ0dRN0svU1dQS2FhZHprVnRqanZlTzllMnRxaWsyOTRvMzFEREhVY0tXZjIyY2lpRkR6MVVKb3lDQVpyam1DU1UrdlRNU0M1VTF0YzYwUVB0eWVqc0UyaDBMMnNTWVJjTEpCZDM3d3pCVENlNXdTdUROeDRHdjRLS3hMQU1saFdGNDVGZHdaQllEMkJQZDR2TWxMd05tZGZKWkVIUnV4c0MrRU9PRzVTN1JRK2dIZHlXckRaenRlZWVvS3I3RFBadFQrY2ZSOGRmWTMxL0kzdWMvQnhJN1FuN1JHcXh6Y1NIcGpLNlJIdWFCdFpsUmYxWWlRbnRkeUcrR2p4ZGJKSFppYVVZdmRab0dzMndvN0ZwV2Jna3EzU0FFcW54cVgyejk3UXY1VTk3M055UXNpYjF4ZXUrN0FCZlNXZ0I1SGpXZzdhbnQzNlJUWVpGWVdrTWRkWUFjQ09qbmNUcjFBUnNvZnVlb1I1NWw5dzBHWUZvVUNSUkVYK0cyZkwyR1EyWCtmRkR2VUptSW9iMXZvMzBtcnhYWUdDc3htK2FtNW9WYXBJQ2ZyU2ZIU25ieXh0Z1BuMzZWZS8zM0poOElCMkJKbTE3ekhVdUlDK0J5aGdLTXF5c2g0TS8rR0ZUcTZkWE8zbndhcXUvYkJvbVlodU1SRmpxbm9pQlhRdFlxWkNmSjcxUVdjMlk5S1JLekNxODJzcjc4MjFZb0xocEY4bmdxY2sxK3p3NnE3ZGNQZ3dOZFBrTzUxSmFDMEZ2WEFkOC9TSnBPSFRnV3BnY3N6d3RlN1huV2h2LzFPWVFPYjVCM3hEbml0azR3azQ5eTN5S0VKMU9KdEV0aFJjUUV2Y2VsZ1pQY09SS2hGNFlLZmZxVi8vTUtGU3NQdGFvTzBrS0FlcWkzOE14cVBITkxKZzZXNGI0cXphZzF0TTduUmtkUzl0TWpJbFl0MTdDbkp2eFFmMmtheXVKNXNaMW1HR0hKQjhXTGI3TlkxQ2NHNytPaHNBUmp3SHBoYTF5NllUcGd2L0NLWjc2SEJXUk1EL3orL1RpSDZHU0I0MnFmM0R1d2NUWm1yUGJYeU1EbWZFSmJaYk1XcjZEb0ViZU03U0Jhb1JkYllhWEtqZVdjQ2xXeGpydUFWcVozMzFZOVF5S2pNa2puNzU4Vko5VjdoWkJwOGs2WHAvUFlINTVSM0N5K2trYnFQUC96NitmU1VBVGxmZExWSjdSN0NhbldlSzJmRVd0dmxhSGQ5VS9xZFVVRGhkUzV5Z2hLTGVZWUdzSkd1SVZpSytxWWdncitneERxZGZWOUVyaUUzWXovYUE9PS5PMkxzUzJlRHFjV1pNc29kdS0wR3ZSY2NFVXU5eDNHaDU3VUFfbTFVcVVYUWRKd3RMVjEwYzZWZGFZdmt5OURGN25Ub1JYOFZ4UnFyOF93VGRaYnVKdw==