Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php 69082080-2f33-437b-a5cb-2cff8df11aea_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuYWovZy8vSlBPZUgydFRRRDVQRWVCZGlVZ2V5eHYrSUpKL0xSWVdpWGlSMDRIUHNEUHpFSnFhbnVLd2tBUWtRS3BDTEdtY1cvR1JXb0pLUGhDdHkrZmozeDBGcHdFaVV4Uk9iaFdjaUYraVhiY3hPTGxqazU0S1h3V2VrV3dEeWVyL2lkUFRVS1A3T3NQYVRHSGRvUGQ4dElCSTZzV3ZIQmN6RXk0TnU5Q0Yva3hKOWN4VzVXL0laUGl5U01BR1BuQTlhNWRwaGZuQmQwVFlQWCtGT2dLQk9MN2FTbDA5OVl2RjVma1gyWlVMSFZqUk1Ma2t1M0Z0WXRoWG9pTGE1eUpEWVJ4Rnc0cnRTV2k2SkxWWlNiYzkrL0JuR0lobThwKzNpL2I2LzNkaGppNThObGZHNG5YdEU4bFY5aFBvRGgyekpzdDlPbUo3M3VkakVpZEI3bVpaT3JjMXEydXptQVlEa0dQYWZCTnlkRVpoSEhoSXl5NkVsc3VibHlXU2UzZkY3RldxejZtTFE2S2FzcHdobmpESVF0YUpDZ1ZtSmVIbHBzNk04NEZqcSsxM21oNEErWjlUMFdCMk5tMyt1VEhUaFpraHBRcFhncFBNUDRGblpGKzhTRHlMM1NPWlRMNjZIQy9IdEc2aFZtOWtXZVBBTzhMMEIxQ2s1TEFzdWhuUXJkbGoxQVFmNzVLblJZcUtpeWkzbE1DU1N2SUZuYmlwV001bVRCY0x0VTA3OXhONnR5eXY2UFNzbFYrN2d1QWtXczZMdkhlcE9HazFMN0t2TEkwV0c2UHVvb2UxZlBjNXN2dDBkMWo0cFkrMHJRazQzYk1IdEZkMWVuRTZ6L25OaXdLendkbnFpT3JDT2lUVVA4VVRNTHhqTEdEUldxM2cyRHJPblhoWGllTHpSV2pmcjk5cXdOSFZVbUFsM2p1ay9vZEJPalJRK0t4ajZZVVdJdkVET2VDeTZ6VDhNTzVNMjdYL0MxVS9meGNrc2FFWWpoWlVwNUJpWnUyNy9DS1UvdHVhSFlZMW51MFI3cHlGLzVBZDM1RGRybVF5OTNLTUNPVnJRV1RtOUZqejdWVWhlUHVZV2JHMWZUM1FWYlh5Yjg2ZGx5TGdkNWw2TXgvdm1yM1RiSzVPaGRJV1k1ZXE2SVI3ajM1eXRCb0syNGh2WjRsdFdtcGJQZFJ0SkozWjY0SDdBeVRYSjhZdXRLSy9ibnFUNVM0M2xXRFVxZHpydy9PMG1XdlR4bTBNREY4MUdIM0MxWnpaZUxPTzFyQUVHZVhPTnZPTWhzYVBTTi9qeUI5bnAwdmhObEJWOUFieU82Z0IySnZDZHZLYWRJTVQ1azFZcHRDaWJOd2FDeUx3MnUrRWRrSWpWZGl3ZGZ1MDQ1c2NZM21pOGdSeHVxL2VMdHJKUHBGT1lOV2F6N2hqWGZHOGN0eEdMQmZnb2VrQWpNWit1SjlsWmdaZkZmaG5DRDFnc2RGeVBkNEFlR3RaZnB6c2cvQXNsKzNHNXp2SkFhcURNVHBNOGJvYktUUFRHQkx3eDJqSUp0RENsa0o1T2tCSnl3RWU2YWwrNXl5VVlqSmNRU2JJR1FJcUlYWWJ0MnV2Sm1CUXBBWDd5dlhNNGpyMXZNaVpCZ0FtWUlvaG5NSHI2Vk5pdGU2Zkw5dEZtTjVVbG5rdjVDZ3RyaGRhemtNdU0xaU1XRnZBeHNLNU1LcmEzZjJHQnBXWjRpWFY4WFlIcFVoaGhIczhtalZBaVVEeXVCLy84S3VGZGwvUlhEQldmUVFxVlhTeFN2anZvbGc1WDBnbFlMWi94ekpaUGdHK3RraTIxbkx2eE9SSzdORE1TUm1PKy9PNDRrMGowRlg0YTBFMEJKbGhueWdhK1I2aHJrL0VjUHZnRGpiNHoySitReUhBc1FsamlHTWtXc05vSkUvTzYrSVR1Z1dUZS9ycWF4TjlIaFUzSjlxRGFHTnBOSEs2bnpQa0N5Wmk0R3JZY3hjWFdwWElxMWtZUXdHOFg1bnB6YVpmQ2l6N01STndkZXp3aTdKK2hxRlVCTjd3VWNyWkxxWVBidk1Fbm1nRmNYVXFaeVVjc3RDRTFYSzRuaE1OTmpkeFlSWHdxb3h0bFowTUdEWVZ3RXlnOUR2Mmw5d0QzUnpTT2luazBrWm5FcklXTitjMTcyeXpjZ294V2FGU3dwQ3FHUWREQ0MrRCt6MlZjcVd4Q2xIUGUwQXBCd3VvSW1VTnA0SFNNNlUrYUNtZXVUTHU0R3NLOUdoYU9PeVpjcVAyL2ZzRTQ3bGY1dFNrRkRuY1JkU202YzNzOTUwU3BoOHY0ZDJkeUN4M2FiYjVPNlJ0TDQvZTMvS3owSzloQTBvSzVMKzdkY2NVR3g5L0NLWm0ySmE5bnJLREwyV0FJbjhyMUJqeE93MzkzUVJkUnp2L20yenhEaFJoZExQdzZ2QlUxSVhyOXFNaVJlM0x6MTJWTENqaEh0akQyaWErelhZb2RWZ0lQazU3c0lxZDQzSzhxUFpjekZOV0JkdE42VTQ3dW1OVGhaQXhPOE02R21NaXNnWTZFSFlnVEl4OGJCSStPS095VnpoMVJidWhPNXBIa2p2b3AzbGRXaDdFWUdEWmR6VVIxR04zVFJ5MHpOTWhoUjRVMXZoK1FSaWU0ZkMzNW56S20rOStNTjZWckRNdlQ4RVhaSm5DbWQ5dFBUQ01wUWtpcmhBWktyOGtUMzA5NGZUb1hPT2dhc0ZYM21xbkhLSmpodzVmc1ZaRnkrbnJPN0JhbEx3elQ3cHpQU2NKQWlHVzdhU3BCNGRndkpoZWc2SFdmTkhUdHZKRUIxVHh4a1phSmZBVGg5U3YvZFYzcXhMRitmM2k0d3dGU1lKMVN1bms4OEdDd3gzb1hXSEdDZ2RsT0pBUitTR2JnUDRBUUFKRiswd2h3a29UN2dNd3dSb1FCZVh5UGJpZ1did3N1NTdTWFFNamVXN1kvS0xMSnpzdlRPTFRRb3kwaG1ZYXZGb1N2eVkzMU9nTmR4Y1J3MnN6cEp3YXZzd3gvMWh3VktxaUtvbEdYVWlXVEpPRzZ2bXRvV09DV1pKRlg4dTdVbmVQYVg1UTErL0pZbi9keVI1aXQwUVptMjV0N0NXQU5yUXNUYUxFMC9RbVNIV1lRVlQzdmx0NUQvZSsrU21wZXNnZEpUdDZNNWlPOEc1ZjlRSDMxL1JCYytSUld2T0R0amtEVXdGUDRENHNrYmFmeEFyR3l4ekRnVGNQWTJ6NjR1NGpGOEowc1FpRTlxQS90eUVSaUVFbVFSVjdQSDRXeTZHUk5lUlVjTGdYYmk0ODVBV2RFVy9FSDZPeHdhRGZ5bkhNSWVSeXVrL3ZnV0d0OHc3VkdmaDJURFdOVE42czhqMDcrdVMrU0hhdTArYlovSTBHeEFnako2ejRjL2c0ZFg2L1ZYOEFmU3htMEgyTzZMZTBaSUhFSE1hNHkwTEhCZHBVaDJHTTIvTjJkVDcyUzdaVHd0UnNyMkt4VU1OVmhHQllJTXVxUnJyZi9MenBYR21ZeTZiN0VKNEtPMXF3VkFlbGZhb2x3U1hjYXVxOGEyQVpFYjhBTjE0QVRZZ3ZNVURrZ21ZQm5PN2dQWGNtbEJSLzZnY0FTWXRETTZCbmtrWGorU3dIZXVCenhrdi9QNXVVUGtPc01qcVlmaEo0SXZwdTVDbDZ4UkJwcFFHazQzOG1pMnlGd2d3QkFXNmpIYjF1OEpCakJvUUh3eDBtdDY3SHA4bUZneVdpL002cXFBSnhPUUw3NGJUQXg1bjcxV0cwWmdKQVhPVFpRWTZjaUNXMDRpM2c3VHhyanlSWVZ6TlkyRUFmbERWbFVpc0hGaGpxaDB5YXhhakNzeXJjWmtzMVVMK3ZOU293Tk5jTWRWQitXVlEvdHpBeWg3NzhaMS40aVZiNVVhMGdwYlFhSWpGQVMzaGtpcW14b29ZZnRGVlRpZllNX0U2WEQ3SDlUaXJmMnUwMVFNSlFPRmt2NTUtS1NOemZvTVdyYnJnNkotdkdQWkdsZw==