Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php 91af45d0-7150-46a3-9f6e-3bbd3660721e_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkueCszRW82aGl6b0RQYjdrcVFjTEd0K080dmpzMjdGdXNtb2lzU01HME5VeXZNeTlyc1JrRnJ3dTZuTmx0QS9qMlhoUkF1MFpZR2V6UEs0b21QcDVlSU82LzUwbFJQTkExZlRnV2Q5Rnl3ZmE3a0c0UEMzWkhvTmIwcFdwV2JZZ0IvWm11V2N5dTVmMk9XRjZxT1YvbjNHeFJQMUNvNkVFWi9VbmdWN0w2VUVwMDFWM3dzNFpJS0hka0FOS2VKQ3FmYmc3cVFrdnViWkNaZmNSN0Q0VjFnd3U3Lyt4TFZ4TWFOSUNmVFhTNitWTTFHUldkdnFsQVhCWjNDZHBnNE9DUnlPSlpSQ2xSL25PV0x0WGl3UkJFNVNxV1V6V2xYM1R5Sm5nTTFTczRqVHBmSG9JRm1EVnZMMklxaWh6Rm9Qa2ZlQmRqUnZ3d0VQOE1GMUttUTlZOXZSWHZhcEVLRVRuQ1BtVzhIRHc1U05qTmxFOGh1Y3NqcFdzNmFKNUltMVZYditEZGZHS1ZUUmdPN3pWYU5GcGtUWHBDZTNlemZidlFCczFEK1pUL0VwOFd4czZMZElHWm9HT1NKZTJTeXRsaUNXcGpGY29RZnl4WlRra2FQN0E1emd5WlBYSjMvb0RYck5QaHB4cjI4TXpMRVlRbnM2THAvY2VzQUlMZ0NKUzgxbG1BS0RrZUIveFcydEFNUXJTQUsvZ1pWR3lqQ0Q3OThTQWU0aC96czBaMGdxc3lrdDNTWVFVQXZVcUZ0RzUyWEExT0cySDVTZkxYbkw1SUNFa1dYS2dpQS9XV2syemF0eEN6QjBUN0FHblhYdWpBL1dTU1VGWlJSYzNOTGhiMHZsMlNMY2gzZEZNZDNlV2wrWTdtYklVOFV4eXpHZGNiaUNLWHdBZHFLTFp5ZUJVTGg5enBGdENpOWtYSDJiMG1HTVdCSURDbGF1bENvUXlVd1JNbGd5cjdYaGZYWXAvZ0RvNEtrMkQ2UlgrcDVUcU50ZmtEV1BldXdTWDIwSG5KYTdJR1p0VXRSS3hDWHlmTlArSkdYU0xqMTduYkY2Y21zTVpQbTVIUHhNYUs2R3lLcEdmNUhXWG1ORDc5TnN0N0ZTTGVvaUwzMUtsd1huTGszU2F6Qks3MGc5RHpGR0tuWUJ2dDBWYzhZeVZoNUhnRVVUeXhGLzdTSkdSa09JbTYrRkFJeGt3L1U2QnRDbFNEZmVVcHovSVQ3OC9KeXkxUEFLejZFVnIwRUpObEc1RnRDWC9nZWE1aUE5UmYwUE9KVWJVZHQxdnl0SVpySlNyL1l3RGVRTDQ4akoxb1JGNCtSaXlOY1NkekpQWGNIQzYrbUFndFRCcjRLYzk1K3ZFbHdRaTZmb0JkY3ljaW1vVnVySEoyQ3IyTFRtZGc5ZGxBYXhzckhKM3Vhak1qRDltcFcxdVUyS2dmQXRITHU4MVVYaEZOVnNNWGZxZkJFNEd4NFY2WGxESGdBSjdXS3lVSDJ0eXAwWGh5cGxuaFV0RXJPOS9UclNQbXpLRVF5N1ZscmN3VUUrVmorSFl2eklOK3FUWURWcE5XK3d1RzBxNVBxZ2tPYmN2U2kzNTVFZW0yQzFNR2JKcXBOTWpOYTBwSzRCNWhwdkh0U2VvcG1nU2ZsMVRhUUxyR21xQzVHSGhKcXQrOUlzbW5kVUtHeHRBMVdpbE5abjlaZG5LQ0J0Sk4vbG1zRm9DZjNlRGlkeWszcVdhZFlXSTJQZnV5VEhaOHpWb1JrMnRMUWFwSCtCcWZkdnlZVDY3NGtHZWc1NVZjK3JJNGZ5SVJKUWhDbnN0ZFZybk53bDMrbmJNR2QweFJuNWhOak05UU5QVjVXckJzTDdONTVLemdaWTFQdytDZUpHcXZrT2s4cXN2QXk0ZFQxUW8vS1pwaWc4ZWJDcG0rcXhrdmpyTEQ5aXVYS2JCOERKMmlmMW9iYlNMWE5CUjN4YUZJdnJpbHlmckpudHhiTmcxb1VWMjhNSEhVN0pUTzMzNUtFSXFvdjViZ0w2MkhOVWtTS0hYUnNwaFVET0FxNlIxV21QT040Tnl0OWtyVDlaRzlFOENuRmZXVTJwNkh3TWEzQUlNampVcHJJQ05QVVF5NFhTbFdnTGczWm5LWTYvNGQxLzRsa2FObWJwM3lWYnhWbW9XNWpSbk5tVnhHUTBaL1M0Y1ZydTRrY3R0U2c0ZXN4NkhrcXBQemk3WmRFaytzcXpQNGRTQ1JPWlp3WkovUk9iZUh6TTdRNTUvTEVvNUZ3a0crUjR0OG03REYrb3hoSTVnc1hJRDYwYjRFdGtibWNHektwdnE5dVA2Vm5CZnc0eHc3VEoxUy93NHZTWGY4VHhVYm5UclFqUmYxVXFPeDJqSWI3Mk8zRG13SnFXRVl2WnNpUEZZbnBnU0RpdWN4dlloVkZwNDl1bnpXT3ZSTkV6STVXZGVIU1dERGd5bU1QcjZqMHpHbVFhbU9mVXJGM2JzK04rU1hCdkJRcm5MV0hxRlVkUWNSMm40Ri8zNlIyaXRJY09EZ3JGNGNoazY3Sm9kc1dxMHJZTWgwUDZIVWtmTG5EVll6Z3RhYk1ZZEJVd2RVV3ZPME5WWG5rSmZybHpubUFaYUQ4bzdwZUg3WHllcWM2a2VISEFiMzdKL0luakVPRGNmOGt5endjOGx4RVhKRjJtVndsSVRidTY5dStVQnNxUUE0Nk16YVp1ZVZhNkNZS0ZaQ29HMmdoYW9ONVd3NTVRbXdNSURObjE5MFZLZzlnSGNEVDQ5YjU5blpsc3BsS1VpTGs2SWlMRkZMSGloQmJxTXRyMVdHTXFZc1BYZFB1N0x0ck56TnBpMU04ZVlTckdRK3h5RlJSOU5EeUZTSW54RmUrcFlzZHYvbXgvbUFDY1FST09uUm1JaXpReXVNR1VIaHdkSUtPbU9ONDU1RnZkaVRnUkMvamt0LytmTVhHV3JOaDlLaE1qOWRwWjZmNTRId0szMlJBbDVRKzZPcXdSRzZSOXNja1YwMFh6NVhCenFRQVZxcWloM1NVSTJubEowV3lxb1g1aDFTbXFDZDhGN1duRmwrSVZneW1jV2dlNjlweFo0RWdnS05nYjdrcnVUc3F6ZkVDdWMyNVhMaC9GS2N5RVlobjViaTAyK1ZiUERoeStLb1dOazl1K2FOeDZ0SzFqdUIyWVQ1MDI1SW9VOEV1U01kKzhMR2pXMVdFaHNRM0Q1RWFVOGhzVTBiaHErYkNEcEswT1VtU0M5VmU2VmdRZWEwamdiSU4zek9kMFF0RUp5NEhzV2JENWgxelFuM0VrcDlHcXl1d1BYVWpkL1AyM0xsQjAvMzBPdmpZUkw4TzNyaFo0OG52Y2hjMnViOGxONGwyQy9ybVpIakNMbzFuODFzQTk2WGs4blB3eVp6cHYvb3R0bTVNWHhueVV1cTUvU1Q2SHI4MkJhWnRXR2VaV1dKcHpBM2pLQWkzay9ER2FEYU5Zc2tyVmRBY29tMmREOVZCN0dES3RnVlVBaWh0SWF1VmNTdjE1ZjNNaCtWQmxEb2FLTFB1ald6L29mUitNVlNqbzdOOWI1TGtqbFpoU3JENVRuS2RoUytmaTNmR3paMDRQMnNSbVN4eTJab01VU0JIZStpc0tsN2svdzVOdmhZZFZJOHorbHdvS0lPQkFyUjU2K3hEdEFMaDlPUlhOUGdOSnBLVkwxU1FjVGtKQ2plYzd6YTlkNzdCMzkrMTdlaElHelJEdFo0TUs3cGtLeW5MOHRnSVRTbXFLZnVzS01hdXQ2VzNKTzNla2hRaWtsQkZhZEpqR25yN1gxcFRFbU81NWlkUU5lVFUxMUNtckxBNkRvcmgxa1lzekQyczMvZGN5aVZkc3NjalRsanprakFGVityZnJROGl4cz0uNjZrOXdWS3o3MHhwUkFuNjc5ejJ1dER6dExTdF9KbXNqWW9NUEJfYjFXVkxDbWM0U05sMUM4OUMxeXFjWkVVdWFwMWx0YkdCVy1SUGRsVUVHck5pMUE=