Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php 8e6c133e-9161-4bd6-8015-6829906fc9f0_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZTgwMUFmUHgyck9ueHBUOXZVbjUvUlZJeHNvaG5CVWVydzNYTEVEbkszdVJJUUhIZC81VHRLZHZCSU50REU4RjZIYXBrTkFYcG1ORHpjUGRKTUhYTVVqcWU3MURIdnhPZzQ0c3lHbXhjMTZUVUNpV2ZoaDF5dmJ3ZnpqcnM5aVFKWVZCa05ldGVRZDlmUXJWQjNUQy9JKzRFakxteDVJS0RvVnVUNXAxUlVQd3VxcW5uMXVhMjZkcnY5Q2xLeERlYXlBbUJQSlp4TFBBT0VDanpJbUJkUVhwai9PZjBIdlZvOWowK0FIZ0grOTh1cEJiV3RiRjZaWXpsWGdRWFNYcGQxVkdQZlZPRER1bWpPTzNYS3F0WVNGZG9aSTh2Vi9Eemo2eHpBMnNzWGk0WE9EZjNrcGZhN3hIYW16VDBveFNUQUNZaW5aYmRqVFJZaHZvcEdBOWo2S203ekVHZHRGVTNRWnIyMUJ0T3VHOXU0L1VObWZWTmFlU2VJQlZaMzJWOXZBVTNSRzRhQnZWUElQZTZNZUJvYnRlWDMyamsrelo2eXhGT3ZLeUNqK1cvS05haUF5RkhsczRVNGdZN3dSaXhnN2JYZjU2YVdmWTBNd1NUcjBISkhxT1ZTcFNaUlBDUElOaHdGeUZHeXl5SlRmazR6MFlIM3F5UzJNRkd5OXQ3bjRmVkZBZ0NEd1ZnZE1VdEc1U2dad21hczMxSGEzNjJCcHAxdW5HL1FlK3l5TXpmcmU3RzVUTjkrc2NyL1ZlcnoyQmUvbHBOM09jVnJqRVk3Wmd5YmVLSW5xMGp1SjcxNGhGQ1p4Z1IwRzRkLy9TeTg1am5DY2MrNXBoUmhsTW15QWVRRmo1UHYvRHord2hTWW1YbkNyUmthbU9FOVo2Sm04Tyt0MkowRVYxWWtNcHJuZHJsZGdkY1k3UFd3VTM2MDE5ME5XNnlvZ21nYTBXczc3YWFYVjVNSGpHaXBiOXR6c3dYQnFta1dRdlM0WExEVE84aDk3M2tPR1dKdm85OHd4MVMyVDcxWUlpaldRd0dLUnBDclFVYmhqUysxZm1RWnVRSGVVZHdzU1hOSW5DQXVyYWZVVldldEJyK0xSNWFnbXY4RzNXbFFKd0pmYjBwTldoRk1iaUhia1k4cnRBT0VFekFEN0RKbjZlTjZhMERRYXl5ZzhMNVFwOVF5OGVNUnUwdzdIQkNCUXlnRWdvV1QzcUdhT25ZMjdKRjhVTnY4c1k3aUlGWTE5a0ViemVEbkxZMDRRYmU0OEFHQVZIY09NZUMyQWNOTllBeXhFSzBMbVVyZHIzMEhXYjA0dnpZZlBUalNlMUlzMGJrUzFyMlJrSXNuQ1N6endPd25vTm1jemJYenFkcnc2WWgrUlN1QVFyTElxV3NEeDQ5U0VoVjBYNnl1TkUzMGJUUFNuakp4YjlEdE1vTlBRczBpQ0NvQWhPcTc3NUcyc1Rod1NLeTNWNElvVDkxOHJWMkVOYmJPYjZKOTJBK2lsTXZTVjdodTY1VlV4WVhLRXFud0RSRVhLRXZIb3N3NlA1NzFqa1prbCszTyt2SU04VEJVVnVzUW9BKys1TVp4QWNKS0IvZmplbGNIOFBKTUt6RkRkUEFuR2NSc3oyQ0RXbDRVanhVR24xaDB1NHM0M3ZMOTN1dU5oRjB1ZXBKQjNhK2Q2VzUyNGpnaDdOZXJDSnF1clludDdFbCtMTG4wZENlZDJ5WmRURWlpUUFxcmVud0w0cmQ3TEdjbHlZaktwN1RDbEhrd0U4NDkyRFNzek5iakZDQXE5RXFHTlRjVkNwcXhCZHBrbDRNL1VxUVNKSHBZZEk5dC9yQW9DNWlmOXBGZy9kN2lGTnc1QkZDUloyNFZTdlorSnFWOFhjYjVTMzVZYWs3cUw1bUJ4K09JMlFUUEcrb1JJelVLekpUTGl5VG9MQnY4S2RCN2hiSXBJc21VbEp6c1R0cTBaM2xTQjkvVTlTQ2NQTjRDWFl3cGlWT0VPWVYvclBldnRRdTB5NzY2NE9QMkFMM05EMjlBazczZXlpYnJOLzV3enowWHh4K2JSeXlGSVF4dzQyYjkySVVvc3I4UjlwRGFBanI3ZHd6YWhvZlV0SktiZzhEaXdrdXFGT0thUm1vdGo3SEg1N3V2R0pGL3ZUK1dyVjRHNGk3WFp5cGpyd0R4eE15VlNETjA4MDJMSVZtSFBJKzNnZzl5eHM2V1VrY0FDNU4wZ2RnTlNPYlE0U0d3K1pyYndTZ2x4WGt3anhTbW40OHpRNHNkQ0duRXJHVStIbEpWaDVaME1lb3JISWxRVEFKYTNyRFNFOWVwL2JxSmlYVzUvbWRLUDFWTThQSkNjOEtzNUVER1BaOFFEUkoyUmNtVzFFa21zSTVBQ2svU0hZWm52aFlJZUdqcHpYQ09GVkZlUXFoOHJCMGQ4QlhJWmZ0UVg5ZVpaT2piYVVxcE1lU0JQNnp0YWtqbnFNK0F6Rjg1TFZHQ0FoMXlzTkxCdlRFMHdNWTQ3SE1HMjVDRWNBVkk0T3dsaFRUZVl3b3RTY2tGNVIxV1FSeHRHRTBCY00rVnU3SEc1MlgrWkZmUmx2ejA4b1h0bFlJcStEVnZiaVMyV0hXaTFJV0dPK1YwTGpjb3hWdENTb24zUUdSZ1JmU1dnYmkrT2g5ZzlTanNDTE1NcGhPTkM3bmJzYVVxaUpYQVJHdTFMZ3RyRjV2MzlaY09uUmdxNW5qUmZHSitVcXQ3c1k0dWl0REhSRlIycWFZNERwa3VaV2lOc0ljaW1FWDZiNzdoZzF6dHNvRDNHNG1HM2VWWG8yRHg0ZlhKem50cTk5Zjd2WmZaN3l0VHBLSGhna0I0WVRRVW1GSC92WUgreFlabTN6MUd6eUtqMjBhNS8wTXFrQkZkUFlaRFo0Ym1HV3U5ZG51Mnhyc3NIY0QyUzVXdXoyeUY2TEZhVy9aY21oR2QzNE1IRHp5dCtIeVArQnZFcndjdVY3cXRvWUgyemNIYjdFcXo0bmRPU016V29CQlRBVGV5Rit4cDNuc1NBOUF3b3BmNnlXWXlmVVJGV3BEV1oyTUtYaVJQM0lPZXkzWnQzblIrUE05a0x2ZlplQkFQUDUxeUhrV2Z1QlFUTW1McUcxaUZ2YUphUG5KR1VyU2lzOFpRTGQrVUthZGpiMDZFZHFIK0ZHT09JWGxoSnlWa1c1VE1ZRis3Y3V2Q2cvWDNyaGdScS9QbVgrNlBHL0t3OXhNZmlJZFhKRU12RW1PQWJqZ3hFd0xUaUpxWVdKRmRFemxVdG9rUVB3TkU1R1VSMi9nR0tHd05NSkdLeEtqanhIZGdodnZZZFM2RUN4ZGY5NHpqZ0F0OFkzREtlc1JOSEJyKzRBODlpWm5NNnpIRGs4WGd5YkFZY1J6ZW9rcFFXcUpkOWlhTUZ4T1BueDhocnExcVRSVTJ2RnlTZmplTlJzUUYwVjJCM0MzTENoczBOekl2UTBVU0NUamV6NjMzeWh1RDNqRTlNTTUwMWs2cGJIbnh1RFJoMzRDSEk2dEdpY3Q1dHhoNUZ1YUtpS1h3Wm9oQ0JCZnJ6Q21Nc2Mvd0RYN1ZzU3V2aXhGL1NmbjJMRjZyaUJzd0pIQmtidFZlanpIdjduNWZoYmY0L2JUSEtJaUllREJmR3RmNzl0ZDl0Y2s1WUZxMFNWbXZJb2ZCZ2R6dmIxU2ozbG5iUm9TZ1oyK01RV0Uzakd5VEsxWTVzaEVMNHl4akF4cUlIaEF5OFJxNzV5ZEdRWkh3d2xKS0R2Nk1OQ1NvUEpkYUhKUGRZeHZoUmxjajJ4UldCeXB1Y3Q5Vk5KNHR0TFZvZnY3WllyZUZ4TnBNVHhmWUtPMlhBUm1iQUNzK0dEVTRCWDBPSnY3dit2cWRRc0hDbms4MHUzVmVhZW5rd2FhZW5mUWREVC40M2dvci1jZXZ2akRGaVVBQWozRlNVUGZxMVI4VTZLRG1oZFJkR29fbFYtNVd5cWFCM3VhSFo5M3lJcmJ1VXg2NHBRVURQaTJvWk1FSS1tZV9FaDdudw==