Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php a5f9771f-c7ed-4455-9230-7cca1be35fc0_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVVRXMHZkazlxcGsxdE10enBGbTJCTE1uZWo5OW5PR3B6Mm1YQlhKTzdaRVJXTnF6WC8yUzM2R2dkS25rWVZpSGF1OERmc1Q0VVlRTFhYYlk1aHppV1ptTGVORVV3U3lWRmd4UE5FdDZnRTRoeGpHNTdGQ052WFZpM2hjVjZJUlhEeEw1Q0VvWWZCNzdhL3N6VzE2MGdvMHdRY2t4MThzYVFBV0xFeGxXaU9maDJ3cXFJNTlSRE9ldlpCK3VpakpUamt1Q2ZueXlaczM0UDdqNXJ3bXNZQ3ByUlJ3K21JMFFUNGx4czc0ZXRZUzBOelhraDhXd1phd2RHeThkUVplVDIzU242YnR0blkvRnpIUlo0eCtHNm13bEIvTDV1OHdHZ2Q3VXdjN3dxZXFkK3JMcjBYNys2N0JKclZBT0ZubHJmUEdBR2xyUy9tNDd3MnFqV3dCSGl0dzRwZVlRNFI4bU11aEFtNk5LMW05bnpxZU9YblV4bEJTVklaM2V2Kzd0K0lvaHNleDAxVUY5YWR1ZjhDNWt6NHI0YVhQU1FpUW5kQXI3VTNUMUJPeWkvMlk2YWJtK3Nua2VyYjU0VHBRajRjQkRUdTlqdUh2dnlocVJ2MkNlTmJCdlJoTlR1Z0FPOW91ckRhaFJOSWZmRStXT3FlelJrVjhmUXIwVUVSVTFwMzQ0NytqbHRzciszME12NEFHMXFkNzBpNWtXSm1lMWNvVng4Y3I0ODhZWElsbFA3dW5sdXd6RDk2eTkrdUJLQjdIZWZzVjlQcnNveDZMaitadXV1OWJPNGtLa2NjTjNkbnR5bzFYSU9ZWW01WVhxVmVUZDcvMVJuRWp3UTJjQXh4MFRvTndHRGRCUW5memlCZUthS1hVczJZVEhnRHc1aVdpN1ZROE9oM1UxSFVXelI2d216YzRpVkR1S3ZiMy9mWXFMQW5yTlNrSVJ0UHo0ZE1tc2hxUExud0JnOEZBU2ZLbU9QUmlZVGhaMEJTckg4TXlJVlFYNmF0NFpCdS9EZExjU2EyV1RnMm9meUVoSVBZeDdIQURiNnVJZkZJSklJSnB4cnFsQ21ZbDlBcXkxNkRvNThaWXkvNFMxSzAzUDNoandvWGhnODhxR3ZUSkRVZExzTWJ3NkFpUkpzR21IRGZzTStkVGNCYmhqM0kvOUpqTmxscTl3NldIUnQ3MzlZTVc3T05TN09JZDVtZ3VSV21ERHJmNXB2N1Z3VktwR1I0UFBuQXVnNU1iWVcxdVRuRmZXcFVuWGc3Nkg0SXUwSC9VSWduaWlpSis1cHR0MFdvYy9RK1BmeDhwUnkzU05EWUdLLytMMUVhTktKRndYc0VwZEJiYSt2b2JLQVBQMkFIRjlvMHB1U0dtSHJ2YTRaN0Y1RjJuTktFNDhONFdLZ1dEMVBrcE9mZGRjem1CODloN0hZei9JNGlFUnNIYVFsMktqL3JER3h0aXg1ZGZCNHRkK0FFeUdJRk15OTRVaE5KOEFXdENENzNrZkxLTkFpS2Z4OHREQlVoOVJaYmFuZlJBY21EcHI3cFVRcVFBd1g3V2hTcVBnU05saGNYdWRIODU3TmJvdGJqajYxN0JCM0pPbkdzWVpaQjlNd21TdGFIVjBEcVFyeE0waWhKMmpzREtJT0lJTGVqbTlLb1JrQUxEL1N2YkxybW1RUE04MTZnL2g2MU1uY0JNL001bC90UlE5SUs2Qm5wbGZUMHpDN0pFUEZKT1A3S01YZjJuc21OcVovaUtybk5xeWM0V3Z6K2UzNTAxVzJPdS9GNDVCd0FjVDBMZzE3YlFtRTJ1Tm8yZCt3NnJvZkkzM1h4Y3l0aFl5bmJmKzhZWE9WSlUxUjU5eVNJMlQ0TFMybmZReEt3cTF1dXZIZ1NYekE2cS9LVlg1dVB0aEV6ZXFlK0w1RHk3TTd3ZEd0b0ZQTU5wR3pWTTRsNlhpbmZOSElmeGs3UHQrMGpyaWRGNzlDODNoS28zVWJSZlkzM1pOcHBVSkRCdEoram5IK2tNZkMzeWo4SkRQUHZ5SmlXR3VSNE1qWFNwZTB6TXd3M0pSb3RvK0l6QnovSU5XODY0U09rcHE0K2JVdml5ckdNVEJtUVk3S296N1kxWkEzWWJ1aERBTStaMGF4VlV2WjFTcTdna2JHNjd1RjIrWEpTZ0lzZHFVUE5nbmNmSitEVEtGR1RxVVZzZklKMWNzSm9yNnZEUmZJS095NXMyRE0rbDlVaklEalpUZWwyWTVQdGJ1eUwrSlVWUTJ2ZXd2NWhuTkhnQmlUVUJCSmpsLzhIdXEvTkdYdjIrL3VWTG9CRnpyY3FVKzA4cGkydGVQa0tyTkhEVFhEY3NiWHcxZzExeUNnUDZCT0EyZTRyRXBRWk9PR2lIOTVwdEFpL1F3TUtXZTRMTmZmMTZtQlJuVTF5UmdHZHR0YTlhNHRPOGpBYUFLZkFxU2t0R09YUmNvbG5TdFczb29zWDUwNjZmZkt2SU8zYkJKdmJ6WTJJR3RuaGZ5V2RoZGwzNDNoZFBFRjhyMnVGd2ovL2dSVThseWUrSWFuaEYyUndvL1htQnFkUnRQL2g4VTByTlF6WjJyWWRPbFF2d05adWpNUmJiTWxNajRyYk1YdGVTMFhESTMvekNGb01COGpoSTNGVDhtbHdYRFRpSFBZR2xFRDBOWEF2RUZQeHE4MkhwOXl3dGdNNmttSnJodzY1c2dWM2hWU2t3WkxFSVpUMWk3bUpKUldlMEsrUUtMdWVpVmwyaUpRcnZhcHRsKzRvTURHU25pL3QzME5qNVBEYXhHbGNjVjYvc0tvd1RiV2o1ZnhjejFCa1k1cWdpejN0VlIwK1oxNEZvVVFiSmtIZnczTkkyOXhoUHJMTWxKdDM5L2hORE9JcW52Sk1uUnl6TlhpVmhEeW1UeDJjY0FJT1FOQ0dBLzZUT3RmdTkvcmVLamZ6WVdZbGZCbG4xK3ZkZm5tMHdMTndCT2tMaEZCWUkrRmZVMHFNRmR1WHRHZlYyUUtJWDhqMXVHaTRLOWZBTXdFVStMZzdwLzNWdVRLU3dIdGJmL1o2Ukl2alNJUS9XN3JlNWs4MHpKcm8wVGZSUEtmdE5rTzltZUlnVUMvcDNKQmkvUHdoSU9tdStxOHl6TWhZTU5HTCsvTFlld2ozOXVNVWJ3YThRWkVCMEhzTzVucElXYm1DdUx0cERtRVdCMTVja3l2TEI4VGdFdmFEQ0hFWloxejNpSWkyQ0JvejduSUMxejRTcGtRNWZtZGRqeFFaUjZxZlVFR0dyTEVEbVRXSjExN3p0bEROWXZWTlpYeWJHeDA0Slo5K2pBbDJ6WVA0bkVtck1OdWVRQ1R4MUdMbjcxRkFtN2ZBTW5hWURpMkdNRE9yeGpESW55bzE2MUtLSW9XYjlQTVl5dFUrOFFMdWM3V3JYdUk3cmxjbkoxczVLOWFYWUFBeFlaRTQxS1NXYUxnQm9rdmNnR1gvY3hpelpmVTk1WUY5UGo4ZXpBYVlsbERMS0pNMTNGMTNyMlgxZVh0dG4vTmNwK3pFVnJoZWYzcnQwUzhGZ3RZalRDS0dUbXBYTjRIRjhJekV2c2p1ZVIvdUtnWldpMzJHMi9XK3RVeS82M3ZaTlRPd05ZazYxVGlWNjE2L21DOWtTT3dMWTlRQWpCaGNzQ0ZYV3dISVMwM2UwS0kzdk1STGhRL0VqemtnZUlZaCt2OW44MlVZMnpZVmhsSnlJSWV6cmduSGJ1ZnpCVXRsNHBCWWx1YmVLYkFnN25KcWJJQ25PNW5vTVROMW1qWVFpQWpQRVhTRnpkSzNkSDBxZCtjVHpNM1ZyVzFlTmFUWllvb09jRjAzVGQ1VGl0eFZWNHBSaklSR1c4QW1STDJGSnpyaGkxNGttNW1pS1l2WGZBck1kdzBZamR0TjdjYm5tTS5fNldQR3dJbnpxUjVUYVNSNGRwR3lmU2ozbmxNaU9fLW1uYzBMT3c3UU84S1dzenNPaVN2U3lkelhrWlBCLTZOVXREOGVyNWx3VlNOU1dXRHRLS1NXdw==