Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php 53b017dd-422f-4d44-aa7a-d57878bace41_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkucFAzRjdha0k4SGJlc0ZvanNzT3M5RGllYXdQbHBIdXdOWElkbitPcmhSenRuTm9jaWxEWDlyL1BaQWlCSkZ3bjNBRWxZQWdxdnZMODRqanJuYlRvdkVJekdTK2tmb0lXOHQwZCtISHJsWklEQS9LYVhtcHh1emVueDcxbGxFYzV3dTNsTE1yRjMzeC9ocWY0ZHQrVzZxd1hKdG0vZmsyYml2MnppWEFsYTltejF5OG1tR2lpZUdrYTM4c0Z5Rnh2bys1dVJRSzRJY3lyQm5oMUIybEY0VGZGaC9ZVmlGNGNKNGJyZmhRY2x5WG5FdjRhVk0rc1o4M0RQVXFXYkVCSFNBcXd2Z1IzNEdlK2tVTFEwYlNLNnVaWW40SFZET0tmU3FIZkU2V3hvZXVtS08zSzd6VjRIRExiaG5LNWVZaEphaFhuUnNNTjlhbTdOY1pxb3FZRDRIdlQzNjVmL21Bemx4VkcvV2xySnhEcVZYRkhqN2s4aUg3OHRCZTFSWGZ2QVdyN1lvYVVGak9iM3ZLdXFNb2FMVEdtOFpOZkFvOW9ZYi90aGNvRk1OdzRjSEVNZUtKSGZHUE9oT1poM09vVy9TZGU3YUt4bnRYS2ZmQ01NQ0twaS9XUzVFdk1LWVJES2VpbjA0WGg4NTQzdmNhT0VrR2tqd29QdG5udGhrTmZrckhLTUF0Ym9WeW1Ub29ZcmMxS09WdUplaXhkNGk1RGNSb2RPc1JvdlcvcERLWGFqMXpvR3NTWU5mVHFjV1ZUKzBFQTEzZjZVSnRRUXdMNWtzdDlHRVFDcW9tMG5PVFEvU3pac3pvMFdxUXpVMHdHL0RkbE5VcUNVZ01GMjZGc3V6QnNuQWRzelBGTkRHclh4SUtyUlppTms4Q1FJMUFlT3M4SXRmbjdJbHlRakJKOUVZZENMWVlibFRuZ0NlMWtiZE1GTmxEZkNid3FTWkZiUzQ3OENFZjlZT0hsQ2lUT3l3NjlBb2RUSTB6NjdPNC9oc284T05EYnJrOCs0UjJGaE9PZTRkbVhWYjFoRkZQR2dVN0V0M0V4Q2NvdmlKRjA0bVdwaWI5KzZYVjlPRWZuNTVDbUVpamh1LytOa0lmeHA2ZFRjT2t1NmM0OXFKT2I2VzV1RTF6dDRhRDBCV1lqYWVQM0Q2Vmw5c3IvUXVEbmR4eWZNMUZLMW91VXpibmx2VVFSMVpoVEJyL1RkTEpJZndjb05ZSmErS2orQkpCbm9mQnZmS2p6ZzlxZXdXenVoRjNiTnBYZzRLOHB2OTVsOERWU2dFOTkrc1RhcmMrbU4wUXNHcHluSmk0aElJNjlMREYxNUh2QUNwWEVzdEFpeEQ4WEhodTY5VElib01ZeDFkaDdQZ040eHdYbG8vd0VzdkhhbFNzM1NjRWtNdmVteURZTkViSzEvRjVUbVBQY2lVcTYydHM2NGdlUlZJNUhQSGNRWGV5UGxZV3BPOHlNbjJpRFdlUHBiZjN3Slh3SjZ2eld5T3BUK0RXdlBYQkl4cHNVckpFdjVZQXY0blpZbnJCTkNFTlJ6VFZGTjB1NUlaTEhMelVpSmFBYituMnR0UU5rTUkxY1R6OFg1RCtZYmxKMEtKQzU0TlZOd0R3Qi9BUGhGMG1xaFBxSHM2NndtWkNMRzlSa2ljd3cvZDhseTliaW9TS1g3YWlHcTBOaUJMWWNzaWk3TE5LRVJwMnVKbC9FeGFvbjcvREdpZy9qYkw4ZVZKSjQyeWpwN2JJSWdJcG9VRjM3R1QwZUl3eS96V0xNZ2Z6L3JlUTBXNmU2WHg1SWNKa1ZjWXJsc09yai9oTjlZZEM2VEtvRXZ2MEdIT1pzYm1CcktkYk9QRmNwZEx4VWNnbWtTdkl6cENQaGRpelI1UWRCZHhRbktuSzZYWGxHOGh3UG0xdmtXVkRBT0h3M0djMVlWNlNoNlJFWFZXT3FCS2E2bmsyMTM0VGVManRHQzluOEVHaXdROFpsSWRsVFRWOHl6UVN1Mk1DN2szR3hYMVJ5M29JMTFHVlk0UTd1dE5LQzd1QlJUWXUzcVhTcC93STBaWXZTSDA0YlhVZ2dSZkZXK0Y0c0pFNUdudFZKTXNBUERac2N2V2VNNk9QZnM3ZzNlZWZzVnd1eXBMcmF1ZkQ0TkxKWVNyUVNyWVdmSWZPOFVIeVNFRFNDelN3cUZLcW5LYy9DOVA2V2xCWjExdWw3OUcycHFWRHc2aUtEZTVOam5LMXJ6U2lydmVhNWt0QkdwT3A4T3RLdDJ3dWE0bTl2WHpiSFdGVy92K0c2Y2hOVG9oeWtNVUF0bU9IWjZrVWNZb3E1NEh4cmZ5eDZtd0N1SVgwZTZ4ZkMwbXdTSURHQ01SV3RKdmd3QWhoSjFRRExYd0wvV0ptdVFRN0ljbjhXbGNWVXM2U0lzVG5ib2J0Nzh5aXVVbDdTUmE2Q0p1RGpXVlBvYnBqYXAyWHhvQmZ2Zy9OUk1Bb0tQU0tDbWZpNmhZSm9uaitpQmZyTmcza0YycEJ1Mys0QVdTMW40Yld3cURRSkpxZFBhRGl5eU1XTEhLZEV0a1d2c21vdzZ6Uk5Vb2RBOG9ZQThMSkZNY3BwaTYyL01sZENkVVhtcTc4NEFmU1c1ZkhCNlJSRjVZTUFBVkloL3pyZzFsdjg4azlIa3pxY0llSzZIV0tXK0VhYkd3MnorcDNsVGJReWF4SytJOFpnQUI1dDlyZExvV05rR2F0ZDlvcDFlNXpYbytjdjU0cEFRQVVrUURuM2VwZ2JyK0V6c1luY1ZUNTg3U1VJd3lrUTJwVEJKdC9KZWsrUXkrVnlpbG5UNGFSK2laeUZQTTg3cmpsM0xSblFUUFYyQ21JS0pKMEkvRXhONC9iSWpmKzY3SysyZnQyMys2Z0hQTnY0aXRLS2RNWXZERFdBVFIrcHduTkRkelowYjdPK3UrczVhU1ZISWJMVjBoM1MwN1M1d0FaclhMY2R0TFVOcHJBNEE1RGliNzZDb0tqQngyN0Y1YjdWSndHOGluaDhwTGgrVVlWVUVOcy9La0F1MWhQZHlyZ0h0SXBpWk5uakhadmhMYXNJZE5jRW5VOURoYU1lODI3TkZ3QmJJb05JMk5BRklkRHRpY1dic2pFcGdKUU1sa1d6WjlBSmFWSjh4REN5Z3RlQ0JSODVkSExnTG5wMkkrc29KM1ZYY0pXWkFRZzZSZXBQd3VURURtN0ZlV1JYa3pFc05jaFc1dWtOM0laZms5dHlIdm9NYXNRTjdYVHVlbkthT3pvTEQwNVd4Qi9UbUhRTnZDc1VVSzRyUnA2YnRwdVpoL1dxT3ZteVpFZzRrNWUyNDJ1ZG5BRDR0UlZISTN5aHZwK2NZZzZVTE9wWUh6NnpXZVYrRDRmZ1A4WDloMTBEdjJIbUdaWEFEWmdiRTRaMURZc1lZM083M2dBWTB1MGFzbENaTHVHVERsQmJNYmRUWVRZckNGMjFDRlFEVzd1TW1XcTFEbk1sWnFvTGE3d0dYcXAzR0g4Rnk5cFJZdDBUeEdXdDF2M1BtWTk4VG5QSmhXdXI0Zy9ReXQ3RDViaDh5dDA2U2NOMTJIbmEwWmJNNlNOQ0VkSmNWUXJQNFRocTljR2Ywd1o5bDVJcTlDRVVjU3dzQWdaS2tjK09pWjZDV3dEbTg2RVhXT2hBSzdSU3RkdjMxWWlPYnV0Q2Z6Nytrb3Z5WmpNN3JrUk1WYUxPM21VWDNVR2RucjZDY0tSZloxcWZqN3RMUDk1WnZCOVdLSGFLVjVidTh3aWo5YkFwZzFkYUZQTmNQcGNuc3A0UXorMU5FT2RGbkxpRTRVa2tqVjJKTExPYWZ2WEhHVDkrZ0VvZmwwMm92TVk3Q0ZCSlp0cUVqU016Z25GdWp3SWx2MWdLSDJ3TkxmN0NRTVJFSDBqdXVIUXdLdjd6OUl5dS5tbFQwQU5DNDNtWmdJXzRMeFhNOWhXeWptZlpnM3hqZ1l3aU8xVkNOaHRnSEtod09TU1dKOHc2Z0NMTzJPdVYxS2RQYUVOU2huQmk5eFNyZENSMGhYUQ==