Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php cf033366-5596-436f-a3eb-87bfb8e017b6_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVWFGRGFDSktWM1VrUnk5RFVzZ3A2VThPR2R0RmtIa05yTWtxVUt5TE1sZlNBTEpSeVNsTzBKdWFSWFFGTzdzSTFUaGNldTFTYVpSQWl6VjRVTWEyL25CeU1RQTlWSHRUY2k0dGgrUHZaNXBUUzV4MDhJNDMxdjRnWWlNMkRHNWZqRkhMTjV3SnlwL0J0aDBpa1gwNW5oMmZCNTRadklyTHA4RVV5bFZCSmMxc0djcXVPaWpLZ0hCM05VQkZMVHlIcW9hYlRnNWRPN3gxSGg0Tm5qNVd5UE4raXN2OWFaSnozMEtlWGZ0SEg5M1hUSVVLa2oxSXdLWTlpQ1UrT284bVlvbDdnQWFsQ0NCVE5lYnZPNmRGWnBrbnZNeDIxQTRTbDhaZG9YNWVqVGhFUlIrbU5rWmpJT3F2Q2JPVkVrZE9iSXpKaG5FK2IzWXZaR2lPaGtaMWVzWVNXa0haQTA2RFh5Y1M3ZmlGUnU2ZngvSFNrcHpkblBvbERnN3VFdHlSc28yR2k1NGFlTWlla0p4ZE5aRWMxWVZHZG92MEtwZU5rWnliMnFYQU1BY1QxdkJJbDhjMVRnTGxyZ2VCR2F3bzV2M09MQ2ptNzR0cGM1N0xQTlZJdHlQak1TS3VvU013SWJ4VTgxdHhaK0dBcU41dUNvNFhxdTBDK2lLdXk4ZmFjcXBIMXZ6czZKZk4wUnFYUDNJbmwxTWFXM0h1Wm1oRi8wWXU1UGdWRysyLzlvdkRkd2NoV1NGSHUyNStUYUJyL0NkYW9taDFzQW5WOGk5cm43Y3FqMHlxSTg2MHlIU0lEaEJJUG1BTC93eTEzRlVQRmlHSVlMU3VuUi9kenVDdS9YcER6RkZhTEwvVWdxTzRFa0ZvSlVtYU5QejZuY0lqNSszSHQ0SWpWdGNXOElaU0MxSTJVRGQ3ZHVPckhtTVJEMmFjQUxTWG9vSlkrZktQZGVNNzZyQnlJMnpnR0s3aVRacDk4T1dzVVhyKzBMWE5VbGJsakRhSmpJSC91UXNsVkg4a3VWSXVaNkFsaFVSamQzV1NDdWxTeEpuTnZnNmZEUUJuREYwUU5KN1haSDBUNjROZzNObXR6eUFFTEJsRHVacmpQK1RwbTBYc2dpYlpCVmxVdzh6TERJbG9nL1F4NE8zUXE5aTNNTm1JcGVMM3BXWENwR1d4L1Bvb0NqcUg1U2N4MHB6L1V0RTA2enBpUjNlMkZhYVJrY21TaEcybVBieGFOdlJmUzdzUDVaYVlHTzQrTW9ibWlNMWVPNjFaNUhBRDF5elBXaFZVa2UweHNHcVB0OWNTL2VjbmM5NkNQYTBaVVFtbUxubGUvdmR0a0Y4NEdQMFEwZ081Yyt2bm92UTYwbjBiSEdHdjhJYzE2ZC9oZytjZ3F2ekUvRlNXeklkUklQSXBmRmE4ZHloNGVvR1Iwcy9uYkFMZHJUSzUyUlM4dTdkRkIrQlZndU1yMVoyRldmWGwydDlZQ3NTR2pKTlZIS0pXcWp5QUVONGsxVnZNZDU5S3p4U3RieE1wN3Z3dk9TaWc5L25wa2JwYXFSV2wrTUcrM054dUtXV3ZtMnd6RTdWdjNic2hxbG1vSk1GTktZM2h4ZGFhcEkrMDBxTVhNQWg0d3lVZVJ5cEpDalZyeTVLSWE1YjZIUFJSWlQ1NHMyYW5NQmhZckxmODdVOUFWdVNOQUI5VVRiREdWOGliZXYzODdpRHpzVmJKLzE3MXVVcHl3ZE9DQ1UwL2xCQzdHU01TZVdOVmRWQ3RGOXFFUnNySXRWM2JDc1g5ZVI4VXVrTUpxd09iMFJ3VDE5S0tzeFNKamI3aHgzYncxdWJZQzRXOXJkMFgxLzF2OTNORGVWTHNxWnpqek1zRTI0ckgvanhRUlZuQ2p0ZWZQVGtsblJSVDJKeG1sV2QzanRweERuV3kxK0xUTi9FdXVPL21vY1BGZ21oYVBYRlJtWlNpaWk4T0tudjVXN1ZOc2VXTmladGZaNy9JNW5KNW5HeGdWSXliUlhPNlFuOEttNWdId1ZUZlJVZHdEOWVKalltSkwrM0Y3V1dpYmtXbUR0RVBRMW9GbXpIWmU4SE82bTZ2VGZSLzd3aTREcVZnUUl5clE3bkpVUmVhYUtUaE9zN1NHU3pKVHJNakhIM2ZsU2JlUlN5amp0bnZiSno3aS8zRXpYb25ud2t5eGJpaURtcFhGSlVRK1VIQmpKZ2xyQnppUlVGSXVBcExwUEtnRTRzd2xFRkQ5cVRNenlSdlg1ckk1VGZrN1h6T0kyU1lUWUw0YUdRNGthUTFpaVpGZEFRb1FVSWdzMUE2a3BEODgrTnpzUlpxMElDeGtNaDlRMXpuRml2R0lkQTc2MFVZallkdExiamUxbkZoTWhJbTd0VTdzNzJMWWNVM0FHZDdCTTFsYko4MnBnMkJGbnpGWU9kak5QRFVDL0E1Qm4wdHNKaGVRbTRvUUJNUkVHMTdHcUZWQ2lGVkVrWk5JYk9vME5QUlE3TS8waVhidnhtNGZONGhKV2J1bml4VVI0Ly9ZRFI0VXdCeEhvSS84eHRQSmhvUE0vWWpOTFJackU2V3dHbGl6eTZubkFFTkFnVGUyWjc2V1E5Mk5XUEVzdnM0MndIT0hhTnB6MVgrVjNYWFErQnlTcnlkRkdxY1R3ckNJS0R0ZkNBdVBCVlk4WmtLMi9wMTRhTjNBT3NNZXdhM0VFSGJHUjJHRGlscExwbVBkL0gvMVdtbUc3RURDbmM3dTVGQktRS25vMDBWL3FXbityVFhaSmR3cWYvK29WOUhuR2xxMmF2Z0RONnNWRFBpUlBpUDBNd0Jmd2M3YWtLRVp2V1ZPRnlFdzRKK1JmSWtGOTBkTkpDMGdjSEYvTTdCR2VMUWl2RDZWd0NZUXl5ZVVvU1k3NlJueHRVek81RGF2RGJTZE5mblJ6MnBJVFFUaDJVbnVramZWOFJCSHIxYnpkaVIzcmNNOUw5aTY1R3J4NGVuSnJ0UDFFTGRzL0RBTS9YMnlDelQ1NW5rcngzcW1TaHg5UVM4dXdpM3BLemdkS1JDWk1xK2N1SGJJdkRlTUlMSGNxamo0YXd6Y3NBaE5KTFVZNjVkQyttVGQ3bzdGV2dzbHd6V1g3KzJNK3ZxWEN3M05PdkZYVElTSFdkelZTbkdxamNCamFvVDFmcDVSQ29kNERIMGcveXF3VzVSM3NxbmRMSjZpN1BzTHhOUThiWFBDUVNySmVlR0l2eHY1TVV1ejl2Vit0SmJkaUptMGtBNzYwWWJHcEZ3eVcyWEVFazlZNmRuWVFod0lVUmdldlQzYjZVaU9waUg5TllJY21McGEyT1RpTkRXQUUzd1hheFVGQm5vTVFNSmFmbU5tdWxkbTl5SjMram9JdXdocTI3SWlDdHgvZUZpQmRySUlibFJFMzlvQ24zVTZLZCswTlpSNkgyTDFrNTBiODh1N1pFWVpFc2NjSDBPMjM5VkxTdnRyZjFGSk4yeEhyV2c0RDh6R3ZOUFJ4UmxDdjlnSkdPTnRub3B5QllZbTN1RkEwWFZFRGErdmZzZGFUZDU4aXluQnk5dEpkSG1GejduNFFjYUFnaE94dzZIS3VFTGt5WnJ0M0JxRjcveERUMWw2Tk9qMHZsUjd0dVJycXhIbnFhcjZYSnBSdmZKWjYySVZoSjJIdkNiSnJsa1hzSy9rRmtydSs4ejlmb3BpM2xsQ3lnM0FxcTRCZksxRGp5Z25jUWMySEZmTDhPeXlFME1jZEJyVmppZ0w2Y1ZXUGFXek0zQVJZbDdZQnA1VFl4Zmx5WWplQXBkMTlPVWpnRWNpU1FrWGhqUmhHb3VFTUNXdkRMd2RsQXRrOUszVDVDZ3pmSC9kT210dThWbE5VdUdWa09ReHZBaXRlTGNIb0Q4M09Uand2TnpVMTJlL05iMS4tZGhtUVJHM1gyTnRFZ0xnUzg3cFM4SFpMSzFhNHNTYUh3eHdmWEpKRGxWSTFPTmFhTUgzTHc3YUJrX0FjeW0wVkdURkQ1U2tUd2ExQlVhd3hfRE0yQQ==