Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php e4c34ff7-5f59-4011-9618-1ef92f16bb2d_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuaWZUalVFeUl3YWNkak8xRTNkRFZjaHUvdWhhTDZ3Qk1qZzhqcU80cWg5TnVmaFJKc3FlTnlKVHJXSVVaLzZDSkt0TlE0WlIyNXlHazd0WkxLazVGMkF4bHBEMDZkVU9FM0Y4dTZoT1RmSWZSbE1pbllZTU9pUUp5TGEyeWU5SnJtRmFGV1EwT3V1ZXNrMTJwaE9DN1dKY3hSa1oxRU1MbU1qeHc4R1drSDNYU0RBMFNRWVdKbjlrUFVpbUhFOThmUVJHVTdnTnBCUzhLWEpodDhtRVR3SytjRUFybUxCbG14S2hNRklUZmU4OW9BTlhIUm4veVlhMTZYVmliY3h0UEk5RXUxSGVYQzlGbkRNV0tTYSsrODErbWtEdjJWQWtMOFhpVS9JVzBqWW0rVmp0ZUM2OHBpT3FkVFR6S09aYXJyc04wMjZiWVZ1YnRtZWhIeC9mQU01c0FCVHJoM3YzRlhxME1WVGp6azEyaFNPNnlLakwvRXBnbUZHM0F3L1F0TjhSa21ORkpKbGh4bFpJS2dhYW5TR21jKy9YT1RJOVlQKzVKREdmSWRUM2ZNbUZvU013ZlNTVmVaQjdsS2FDT2pmNGFzWDkrWGUzc0x1S2ljNjFuZ1N0Y0NQRWJja2QzbFB5MWFlL3pDSlgwVlNEMElob1hYSUhLVjYydW1YUHdNWjNuKzhuU1krTUVxUmJCbjZyRVIrWjRMdlZuWm9kb3N6ekZGTGtkSFNWODJEQWJUeGtKOUpZbWNMamxEN1BHZlZXZ2ExVU1tNzRITVJvdkYzZ2Y1YXErMmc5eEZHdFQ4N25nL1NNdmJ2OElTb1hPVjBPdDl5eURlVUJ4c2FleC94WW5tSDBZTWtsZU1kSEQ5ZTR1NG9jQkhoaUdOMDhla0UxZEZ3V294Q3FXVE91N3REOTFOaUhNaEU1Y0Q0ZTZpSUQ3RGVVTkVLL2ZLWm90cm5MV3VoMHF2alhpdEpQak0wMXRVK3g4RXlNL0ZFcWdsTHIrUDVKME16N2IzdXViNTFDdTJRazVZdncwRm5QTjJ3ZkoveENtQVBRc21TT1YxUXdjMWZOcE1rVllhR3pyVEFkemJGdGkyaTBBdXR2cXlGZ2RlYzR5RU1KUGE1NWZ2WUFSMHBZYWJWbVV1T1lpajJsaE5ZVitpR0N2NXlPM09WbkZjSzMzaUZvUWV1dm10T3J4U1ZKN1pDaDVsa0FKaUhKcE1pMlNTTlhuZzkydEVST2ZxY1ExS28rVSs1U0pxN2cvRk55ZHBsWXZFKzd2YVp4M0Z2cTlZNVpycWZ2c3VTNml1NU1yMmw4MCtibUtJZTAxWEt4clpJT1JGVEFSV0RqSmdxbHpOY1cyQjc1WkpQRm92T2pUZ3Y2TjZBMXpMbjBYWFZKMHRTYzAvbjNTSGFjaDY0SUdoQVVKUnhmTGxKVklYY0ZkMTM4OGREM2Z2SlJvZGplL2pIOWxGSUpQMDN3dFZSVkNPbVM0ZzhUOXpZMmtad0lZcTZxVllRLzJEMkttY1FCQ0VMU1dIWEllSVZCcHdSM3ZwQjB3aTNnVUljUVBBb0VFVm44bHNJZ3VKckJ6NDNpRDFpdGpaQlBtR2pjVlhxUy9iZ0RFWndwUVBLbHF6VmdZaXRkS1BtNjFlQkR3SWZUVlErUUVqTFNPdHpNY0laWCtCdHRNUzhOUHBlYStUS1ZlWGhiWDVlVnVDMkh6SzI1VjNIZlROSmdTajlxZENZQk1EbUdyR2pmQkpiLzh1SEdOeDduSkxOeTFlY3Y5a3ppck5wZmtZODRpeXNUcHhTMFZoWm4yVXZ4YnBsWlA5aE9xaXFVK0Fra2dYbFhITXpJalVPR2YzVVpLUHJaRjV0enVYc0ZsWUdzcFZHaitOelB6S3JjV0ZhNVhRV3pmQUhwOU5oRHZTRTFjK1JYQzdoUEVaZDRSRm5ZN1JEVE02OTk2SWZGNGladkZSblU0ckV5YTdpZXFGR3BmaE90YSsyVzNrRVREdjRCZUs1V1FYdERUbGJBUVZhcXZML2FlRzlFazd1RjloQ3V3YTVBRGYyNElWdUMzeW02am1ZMnVEQmtkNjFKSXlhbjlSQjJzNm9RVm0yOFlmcG1YZG9aMDBuZVIzZEU5ZHpYbUd4aWJIWDVwWWRZUi8yNGFWR2tHYUZSais4VDgzYTM4WmhjaW1BcjBNZjM1NENvdGNLQ0VWTDM0Z0l1WDA1cjU3Uzhzemd3U0o4SVlDTGRLYmJWcm1UY1QraFNvcUtTL2prMjlEVXJpVFk4Q05BbEVGS2djZDhuZlJIVzNUdERUQmZzbDlsRmhlYyt6SHdqTGhDck5nRjl2SWhKZERPazJiYTE5T3B1MVljQUE1TzVzamQyejQzYlQvd3AwRExCbXhYaW5jbWdWZFFZUE5LamNwRzM0UGdsU2locThIYjN1NTg3VVpKSVhIV1ROck1iK3pCZkNQUUszZnllMm1WVVl2bWRkei9aeElzNHFWNHQ0b29TT3R5KzhlaTBUWmp2a0dpanZyK0hhK0d5YnhwVTh3T3pUcmZZN3F1dVBZWTNXZkVNaDdEVXRWcFh3RU1ab1ZCWG5sVXZMV21Bd0huZ2tuUWMzeVQvbXdrNStBVWJ3dS9KclJtODlxdjR3ekE5MnJ5Y0d1UTIyYkNzYUJwQUd1dk50WUhLK3FXNVBlTmhPbmVDSlFnbUh0eGh6TzIyb3NmV1EvOU51THJPYzlEa2duYUpsM0ptelZuVHdZVkdHWWprYVhjb2FQRTg2d1FkVWVkWW9oVVF0V2JSMC9hb1MyUERKS0FNYkF1ODl1amtLcWVlN0lMS0JTQldDdnRheXZibUFrdytuSEpBK2RJNytwZkN0Q01JN3Jwd3dCTFVRUmZoeFdITGpYSmNLa1RTWW04LzZiYjlRdTZUZFlTZHEvcXUvSWVTR3krRXQ3bGdXcXdFem54ZVFnaDRNY1ViVVVraTQrN0p4ckdTSVYxOGJ4Z2JzVW0vQ3lhdUplaE01M3BVNVQwK2pzZUNuUjNadi9lY0hWbU82SDNJbU5LTStENHhGYkRhNDJVaUhqcFhuQlViUjlwemlKV1hVSWl0MElIUjVkMWZ4VHdRL1hlR2NsL2dwenhoTzBzVWdmTXVHdWV5OVM3R2hKTEFmYzNxV2dXYi82aEtUcDBvdmVKZlFvdXJ4SWcxLzhOSnJWQjVZZ3BOTGRiakg2b0V2NU5kZ3Yyc3g4cjd4Wk83bnRRRFh0MHVWSFlVaE8wcTAvT1hScXkxZ2lQcHlVdGRDajNGYmt4RDA0R1dQWVhwUEZadWpwZjQ2TDJkalYyRGFSM3l6VmNabTQ5bnoxVzZBamFHSFQveVZXMm5JNi8xVEoyZUk4dCt6UW05MW9DSncvek1pQVhzWXpHQmh2YXdyMG1VWTdMRDR6c2tESEo3UiszWnVUdSttQ0Z4Yit5L2hmWGtERGh2SXJRbDQ5Slp6Q240RTVscVlhaXR2aWdreXBpaWwxMnNUTWR3Wk9uOWkxcWphRDFPZVp2V2tNcEFHeUhONUFYc3d5U2dYUnZnNllzYWw5WTRabVRpZnNKUVdicWlBSU40TjJENkN6Y3FCcG9Qc2NpQ2hUWlRXVjZpVUpCVThhMVdUL096Z00xOVc4YXRHaHU4dUk5QURvUndOZithSUhRb2tETHdRcEVHODFqVWFUUDhLbUk4NkE0WlJDV0FvRDZZc2FXNjdCWjBkcXZ2SDZEb1hYcmFJeDZOTHIwV1dwejFHQmU2bHVoZEZ1VkZRTGY4L2w3R1Z1QUZaUGtHMytVaDNlWFc4OEN6TDZSOTRTTEFFV2hPdTUrQWVNSThkNlUzMjlydU56SGNaNVJLaEZkUHQ1U0dmYXYyTmd1Q0VsOWI5QjVhL0ZPcz0uWG5BOGloeDRqOTc5T01kd1JVUWVOSTdDMm5uaDRKUF9kU2JQQUlyS1VtbFlzLWdiYWJnWTN5Q3FiQkgtZWZya2RVMEVyb0E0WGVHRmxWd1pIejN0UGc=