Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php 159ed630-e925-4318-ac4a-5063437c1d16_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTlRvVEpuWkVEdTJxQkNjTXF4WTg3MVdtTzlhOXdaUHMvN1FXVHJuM2NwM05JZTJYdlV6UHdxdUsxclp1clFHdGVwQVJVMndzTUQ5amNOQWl2MWdXVFJuMVh1UEtpYXR4ekMrMXJYVWx1VzlQRjh4Ym1tNG9jVU5HYXFUdi9yUFhUOC9TaXBGR3ZIOEJPdy9rYlc2Q0J2SlNrZ0ZNdnloQU0zSEM4OThsZmxBQmZ0dWhUK1V3ekhMcE5KRGZKNXpzMjBOcEdSTURjRTZIOG1lQkUwUjBiaXE4d1VNT013a0ZlcEcrODJhejh6anI3SGN0TzZQMzl0T0hHelo2b0hMUFR2MDlDWnpXbXpDall2RFRLUVRVS1R0ckJDam1raVJmVjRUamJNTGtjRmVETmdFdEpvNjJwZS9ldnUwVTZOZWtnRzF1c2ZmMDhwODh0TkxaOFluYmdwVDlhUXBzdXM2SXI3TXNOTlk2ZDBBL0VVaWZIYThoMWRwQmdJSFpxVmYzU05SZ1J1RzJ0WXd1emJKT3BVUjdMSzlPcDVDQkdPQVNZM0o3VW9kc3F2YTdydDFRNkMyKzNpa2hWbEFWdFBZeXBibkxHUUJiaFU0bmRtMFJSRExmaHJMN0pvK09PQVh0N0YxR0E4S0Fpb3Fxb3l1dXdGWHdLcW1lOHMwaGlmcGtnMXczK3h0bHJqR25JYnFrT1gxQkR5dlJPcGR1RlBieTI1K3JNeUNnajBKby9UVDJvcTZOREpCSFIyUHp3L3ZhVFcvaVVYY1MrdENlNW50cFB6SGtmc0ZlQ0RUb3dydTVrejBoMTdBOHMrcVZRQjc1TjhXUzJkZmg4ZzJEMFZEa1NMOWozRFdzSFR5aHBFWUFKWEdzYXd4K3Q0WTY3VVg3eWVNcnE1TDN6RlRRVUZkMnVGUUNkNXdHemtyM0xFaVQ4SXJIMFlKRm56eUVmOFJzVkpEcG9ubVpGTUFTQVJLMllPRERERzVnT0t3SHRDNlJSbFRhWE9WRWRvS2xVNkNSQ3RMbmFIZktyNUJTKzNnM0dyWWkxUlZ1MXpjZVc4TmZlSGc3Z2luMWN2ZWd1YVduY3dtM1YwVDE3eS9kS1ZkYitVY3JiTVo0bklpVDN0MVcwcWU1NmdZSTVKYThzN2s4YlhWaHh5ckZ6NythbDl6OEt0bXZIYjNRQ2ZRR21rNkRhem4wMUhnb3I2R3ZoNlFucEpFdjJJTnMxRy9paHE4eFJlVGlWdDY3bnZPMkpMNVQrVzk4UjVVeGVWb2FZMGh0ajZZdkVrNFR5c2hBNVVCdnJZbmw0K2lWdUsyV2kza1h5d21xRklmcnJINGUwWlJOQkdSdVdUQlV1cG1Qcm9yWHFBZnVaVkJkelpBUUxnVEpMVmhqZHc5cjI1bVowVWM2dDRrWjJwV0RhNVE3NS9uc1dJTW1WSnpCNE1CdUNYK2s2R1krcEVoV0p5REg5V3d4dlVuYmxtUUNkS2JPS1pNOHV6NWh6NHkwVTV5aVhrVGVTZWdVczhteGxuRkszWkJCWVFieG5vOUQ5bmtKWG94ekZoUm03endicUlreUpTN2pyYzdVSFlKbDJmUFhndlZ1QkVqNlVsZXNDRVBWaUxOd3NmNzBHKzErdW9LMDl2Y215RGhVUE9wYlRKK25DN3NhbXE0aEZuT0s1cUttL3VHcnZYTTZkZkZNeGdkRXhzQUlHbS9DZlNrQS8vMXRNVXE2NXdqWlA1a09qa2RTWlZvQ2VrQ3VsellpaUg0SW9RQU8rQ0lqelRTVzAydldtQlpKODdkMGZjRzI0YVF0cXp5SCtYWFdnVU1qU1VHVXFvaklYOFF6eDJPQzlIbnBjMUFMOUVLVVNndUVQOHYvMkc2a29Gd3VIWGpkM0V4dVp2a2N3ZEU4V2U2dmI5S0V5VzNQc0MvT2E5Y2U2eHJVYWNWRUxUN3FSRkZCSE1TWjY5by9iK052Ylg1VjYwSlpQdzRtenJPNEY0b3lLb0U2QUE1UDFPQWFSZ0RLY0RoY2tjUlAwQ1J3TWlFLy9zTFJzNDVhT1o1S0x3NEZ5cndqbkNUdVZ6VlNjeXpBbm1tUXZPUXF2eUp4ZEUyb0NXVXVNcFdsekZvcTZ4cDF2N1NObDV4Rk5CTGNIUjVEdHpXbzZjTEhxWFRRN3dCc21VQVBWd1ZjR1VhczdvZ3BDS1JLZWFNNlV5dVozTEFXcWZyTnRLKzN5WW5xMXluVDBlNG1STEU0UjMreWh5aDVMNHhSZURUQkNyUWZoS0dhL2RjODgwYjhpd0V3eTgxelRYNjBhaC9Nb0dkTHRQMjcwWmtmbUpOekZBQk8vMFhJMW1UUllCaFpVb2xYSzJyZzR5YkQ4TXpMS1Y4N2c5bCtaTDJMcUVWY3N3bkx4QWNrckRmU041SVdIbVpBUGFtMlVkc0J4RjVxNEdXa2ZVeC8yL0tWcHQ1R1hRa051UmN1NEtIU29xQzRSQU04aDJEbHEvNVFqSzdhVTJsSmxrNEtxVGFkYk5QS3Jmc09uWE5sT1kxcUFQem1kLzQ2UkllR1dmbnBmbEVWRXRVOHl3WWxhSWlKZ0ZXK0UxSVZpeENMbmpVUVVBZXh1SEFjQWlnSjJWV1p1TW56WlU2T3REZGwxZ0ViUjZPTS9ZbVR2ZHEvbXJrN1JTQ0huVFBTM3I2NCtpcHpzL2I0bmRYTUVxWmdFUmFKZWlIYUNsNHI1QlY1dHpQaEpPSWhyWEdkR3k0eWp1UWN5UVhoWEJwdFBtSzVwNWttMXRnU0VpK0tuUzZsY2ZSbjIvYmsrdkFwUXdNb05PZjByRm51dEtaQlZJeFV2cXptditmdTdEZnVucGRxeGh6Q2IwdVRidTd0UEpjVk1GaFFod1ZZQVdNL0pmdDMyWmpnTHdkZ1Z4L0RPR0FjUHRhK0RubVovcVRTYVl4MjlBaU5qdDdGMXM3QVFRNjJQckU5VHdKYU5GdnZDSG9VY3lRM2N6ZTdiNWY3VXJJWHdSNGpvUlNFbllZTnBSb1NLYktlZ0dXZVRaZWozaWgxa0lrMHNIblJyVVlWb29TMXhNcnF6TWQrcDlTeHB2VUZrUDJTc3hFZ3VNalVpY05jOVM4WmtIdlNzd3F5Ly9WZ1VCak5tc0hzdmZJSkQxWlBLVWxxdVJ4N1NLdFdmc29Ubit5dzN5YXpZTnBwQ2hLTlNBcTh6amxvc205dEUwVnhYTFhBYnZzTVdVUXRONEhxQm11VWhncTBBaVhHcEphSWZvL3JDbHpHNGJiQVhJd01IOHdzZXJyTTNMZWR3QnQvWVdYQytrTDB5RFdhUjVyUis1VGFRbjdXRXNwOHNwRTlmeTUrc1I1eG9oOXBGbnIvKzU5elR4dTJRR0FOa1VRU0VnS3JQRlptbVp4WVBoM2NoNXdiV09iWWhrdS9Xdm5YSW1TVkJyUEVPdGhqaXM5WWJFamdXaDRabDZNMWhyTnFOTFNBVE9kWFUxQ2IvbUluemNHRzdjWWh5Um1zTWpza2ZMZEFLVzREcWFUc0NvSjdBR2tOUmszMkoxRUtJZkxScFFSdFB2ditoOWZQSFlnUGJsQStESzNRRjRCS3NISlRCVEtpYzNmV0krUDJreXAzVWo3bWQzaVZYblVxMUYrUGw2ZlJoeXFnelROY1dzQWpZUHl2UGRkYXZnTEhyMzlwL1BoV2hJTjRBbWprRG1lcUM5b3B1bjJLdTUxMUJ5NkdzSzQzOXRrL1pMTHBEc2Zmamsyd0NMdkU1dk1CZ2lrV2t0ZkNlTVE2eFNWRmFOVDM3K3Znc2E4T3F3cnRwSEQzWmlXZit5MWlIaWQ4aHlpVERvRllubXZyM0JtY1lYZ05DV0Zaajk2OGtDbXBmYXJNeVNPVStzVHJObFlsM1VGZGdINzJ0amhnMnloaGtqeVk1bFM5ejlIVS5yUVJEMlJ3OTVCY2ZxNEtKS2Q2dWlLLVZIbXktN2FWeWtDYTlvaGpUcEhoOERlMlNtaFJBS2tSNGZqZDQ5UmFQQWh2cC1YMlotN0xPeVgzZEZScWUyZw==