Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php a46ffaee-33f1-4a9a-88f6-4cb71c032390_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubHRzZlNMMHJCT0UwZHhWb3ZHZjF6eGpXZ3NrVlJxb29LT01GdEtSQkZSVTJ6R0kvSDNvTHRpWHRaUFQrRWtCUHJiR0FLSjUzM3RmT3hCUHZOcDAzbk51SThPMXJ0a3kyVi9SdTIwVkU5M0p0WEtQSHVQS0hqYWJ6U05Bdkw0dXlVZWhuVU5TTzJoK1N6NVRYbXF3Y3hESXVOL0lkNityWTRMblR6NE9SdmFkS0VVaXVnZCtzM01kenJ6S0ZJTmk5LzdMWm4zY2JyZ1FUamRJeTNMWXMyeWlDaUVScS9kZWNCWjE3bTY1bStkUFpYdWpybWFzckwzaE9qdXpTYzd0RlltajBsenJlUHhUTVl3NTVhL3RIZHhRWFZYekpaeUU4RlhFa0Z2SjRSakFtRzg4cnV4Z3pXaEdWdHRMUWplN2pTT01OT1Z0NlBoc2dOOEZlRnNabjAweVNSK0NZWGFwQWpqZ2RlMjBXSGVRSlM3M2hQdjBRU284aGhFaFdRMXJmajVIMWlPd1h5Nmowc2pYdXorTDhNamRHVy9xYVNHd0s0aEtONXRRQVNaQ0svd2JBV2sweTcrTzF1WkU1VmpjZnhqd1NxTlBjdGZOck1HUU1YSlNQRXdRY3V3UWcxRnl0enhXUSt1WUZ1blVHVU5reC9QMGxwZXp0d2ZrZUk4KzVqa2NmZUpHSkJPQnJlUDRja1YrMUZjb3RnckJiVWRwV2NyYjdNYU9mM1RNOE8yK0I0SlpVSExyckoyYTFsbVh6aDZxTFVBRFJ6RldoakczUzRNYjdyZGxyWVdFbDZHVTE4RGFadHoxcTNyOGZLOUZBN1dTNWw2MmhkVDc4NTlKNGdRblVIcnlIZ3R1ZG1qQ1ZuVnFKOHpRSjd5L1ZJZE4wZDhSU0lnZWdzUXRQYThFYldydzdQRTMrbElIdHloekxCVVE1TXU4RmhLRFU0TnlXaERxSm5vQlBoUEJGakZPOHpzUFM5c0FHTGtIY2d0a1JteVQyd2R1ZjJTcGwwdzVNZFJHdkRtcGNUZmVRV3Y5RjEwcCtXVzd0eUpIS245VFI4cDBEWVRUbG9VcWwrY3FBZ1lTanZlbk9Ea3NYeVVWL3VvUE9BYTY3ZE5FZ0MyTi9IT0dGZEIzOGM0T2RlSzJlTGJvanVCSUtjWDNIdnNnRWY0azduMzdUNGIyd2t4MkgrQm1Nb0xzeWg3OFQ4b01ONFhwN1pERVF4RkQ0VzdoSUcyRXc0cTZ5T2pwNFNFS0dNeXFJQ1ExT21uc2VKNmloVGhERVZVaXc0WHNoMG5WQlRqL094SHFKb0V1ZWFWdGlDbUFrc1VBVkNWVWlDQ0FDYi8yVmltSXVFdnBLd0c4S2ZIUGpycVJyVmpWaVRxdmNObWptZ1lNUlNpZ0NraXNncnVFQWN6NHU4akhGeTY2bXpYOUFtTlNROU44d3pBMUFRUnM1eVdsa0FJcUVCb1ZWQkF0KzYvQnZTTVlNeFdLRVQwSTZialliK1YyTXBtSFQwWE4xa3FtZjZXZHhLY2hFMTl4NkdGeEp1d0x4SEwxR3FZOVlMUmtwcXRSS0ZjWTJJUVFKVmlmRjlNZW5JZ2dESzdFak9sSjFLLzBLM0kwVDYwaTFrSzdUaHR4NStwaVNKWWFWc2plSDBlWFl4eE4rb2R5ZkJJMVdLQXNFQnhTSFB1ZTIreUZOa1BickpZTWdSUk51ZTdUb1Jydkl5dzFYblRZWnpobEh3M3JaYitKLzh3OHV0VzgvK1phZktxOGt0bTFVS1VQVm5aMjRZUTFRZ0R1Wnl1Zk9KejZ6OTFFdlFkSEl1L2ZrMjYxZVZ3aVcweTJBK21uQlZNZEpDRGNQTHQwb0lIaXJ1QUJvbUp6WEs5OWJFOUlRQWdLdmFqYjRkSHB4N2wzaENCMkxnbVNJV0dkY0hZMFBTNmZoR3pOb0cvTUxqbEppQ3p5VThLeGJlZjU4RmNFd0hpa1VCNi9SYzFjaUc5MWJ4dmlPbGZjRDFpVENjV3RUemdtRERkV1d0M0M5STlGWWpRbmg4K09uK2NiT1pBVjd0dlFFV3AxS3Q3bmp3MGY3eng1alZQVndFSmR1ZHl2dm1Oby9zUUlIdHUwV3ZXU0tqZzNwdEZWZEZWekVLanBVcWtSd0t4VjJxL2F5b2s2NzFWODBneTlMVFBnMmhWRTYyaktLaS9CbkorZVYxNHo4ZzJwRk15RVpyZWY2cVp0VGZ4TUNRck92Z01JMFdiMkIzTlpNSjRDc3phVVdlK2JrNUlJU1dtZmZzVEJCZ0QzeWMzejFZSDJqdGlrcmJZTzNtdUpoUlVwSkZ6Uk1PaVFoYmFsSXRoQ1ZHdm5kOEtudUY3Vnd1WU5xc0ViQVBtRHpiRlNPSmY0QUgzdXdiOGZZRm44M2dxZm1VUFJnQlZMTEFNWHR5Y2dCaWFQRHRjMzNwV2xnNDg0aWtZeEdrc1pWNGdQZ3g5c3pwMHVXQ2FKcnNzeitnazlaWC9BUGl4d0FneVBJcjdUTXI2NkVvRWtzc0daUzROdU5VN0krd293TEtzdFVNL01kSUE5QjF1V2N0TG5nc1VxbXJyTXFtRjYxWjYzVU1jVnZMYnYvU1JEVWcxLzJMdkNTR0YxNDdRTi9uS1FZV0VJZGJKQ1FCV3pwUEJVSmJMekhxNW1mZVV3TTNvcUI1YXVPeDJ3ZEFGWUorMDlmYXdBR1hWODlxREY4U2NTU0NPT0dYNXJhTU0va1U5R3k4WVZqNWZwRG1abWx0ZVNSNzdYckF6SjJVaWZaRnc0M2FNallDdXVINWZ5UUVCM1dDSnB1MG51cmRUY3ZoL3Q0ZmNXc3BhWnQwZDFVSHNrTCt6T1VyNTc4Mk5KR29ib0wwTHFuNE5rblU3QVptT2ZXYnB2QkFFK25mVGE2dGNWeU5jWFZFSVhHTzRQem9zOUdlcUtJM2VCZXFnL2U2SmpiZm9lODZOejdVcTZiT1U3R01wTTJPaGV4U09XZ1lLbEM3ZHNGeGovZGhxTjRUY1dwb0tzcURtK1FldVQzNTU5L1VJMUluNndEMVBHRWhMVUFrNHBEVTVXancxNjZyRldJRzRxaExZNzJISVhGWlF1TXowNDNOWUZHVmFGZm1FTVJFdk5CbEp5eUhHOHFVdWlQWXkvU01YTk5qdTRUSVVyOVlDY3ZuTmNCOUFVNGpOcy9MeHRTOVlQdEJGaDhrWFJTU1Q4Q1hxTFZBVGRxWmJaRlNGcjAwaUxGOEdSbW0yTGZwejRwK2N6Tkk1dDhjVzdKZWdOYzlSYytIWGlkMC9OUStWZzZaM3hOYS9rQ3F5a1NDM3VsS3lJanQ4TUR5RklVY2RkZDl4S1dBRUZPUW5Ca0RHTDc3RW5PVHpxUFlhRDNjZXkxcExCRzlEOUdPc082dXVqdmwxdWd3aFlDSzVvVXNSbkhRVWNvNVpuTjRraXlGZU5LTm9HQ1NQa2ZEMkprcE5GTUxROGxzVXdzcStTYTJpVkIxanpRaVp4YzJNL2o0VWpOR01YT0djRDZlbXlmUC9XVTkxVE0xYjlmdzdTb3NkckVuMVFHU3dreFcrYXRvVkg0Wkw2OFJ1Zkg0TExOdGh5dU9sQUpHUjhhN1BSNnYrNWVySE43bGJFbW1FaDFJTjFyNTgyNGJWRmN1d3FLdVNReHdPanBFb3c1dy84amVuNllXOG5QNjdRREZVVFBUOFY3elR0REYzaEVUMm53d2JNalpBcms4aXc3MzJWOEcvT0pLZzBXKytmdVduN3dreVRhUmsvV1d2TU91NTkwTmRQendnNDlTcDVOS21MQnYzNVpNTVVFeFFEMGNremwyeDNIRGNjcWVXVC9xQk9VS2ptRTI1RmpQcFA0c0pTZ1FUTjlJRXAwSW5HWmJpWnVxeENlTjFZQUg3YXZOaytyQ1dsMC56U3lrRVc5UjRzNDNoMER3MDIwSFc5NkIyajJkZmlxVGdJaW1iUUMzQl9TRU5adzBhNnBhajdINTE1RjJfYnZWek5ybEZodWFieldJQ0JNZ1ZhZUFUZw==