Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php b4b158ee-ec2a-4c18-8612-df42a099d09e_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuY04rQnllL0M0a1JvQytyQkZuM0pGZ0JMclc5ZkdIdGFYYUE5TXJzNkhLNUQxRi9UVVJQN2dwbVdPRHdHcVAxNTV1NFIvNmVHN1h3SXRnVzVZTHllMHpwVmZySXRXZ0MyeXdJbDZHY2RiMi9mQy9HR1JvcFZJSGhKd1ZCMnFGNE1hVDEwdjlkRW9IQVpVendGL2psWTFZaytuNkFrREs2a1NldjZ6MjRVUXlUQ1VteDlxaEpFT09SRHhwRC9oUHpFUFpLN2lQVjZqWk9CRWs2WGNRdVRWdldDcmM1UmtmaExNWC9LQVVUZmo2UjJUTjVIUlloTlRzVXA4YWNoTWtBQTBuZkluL0lhR3VPZCtyRk5jU0V5c2ZFcGNPTWM3LzRCZTV1WGFYUElFMUNodElhSUJFSTFQU29UQUNPeWpYeWZvS0I4NjR2cDNwS3pnbmhIS2lKaFQxNjNxL3VOUmhNNFJmNmwvejlKUDVqeWhMWWNKanE3Q2lGVm1EeFVoQzM0dmlZcmtBVS9rSitwZitoRGRBOTB3dmVXUjlIS0ROVVowTEo3aDVJSGhEaEszSFBHQzJaTWNJdTZEZHBFSlpjNDljRloxNGN1UXB4cmVTZDlOZGk0dC90VWZRMkJFNXY2QWJDcHNPbTBLZXcrVnpJOWJST2R4aTU1ek83MzJkV3dISktsemN3TGJTYmFDQTlsVHJMRzlkT1dZWlcwNDFmN2dKUWpSYjFPUC81NEJZZW9maS9hRzNTNDZleTRYVzhIYWVFYy9JMUF6R24vUmNJVVBoVWZxc0hrK3lscjFVU2dheHVOVzQzZ096b0lVRUdSSy9VT1lqRG1hd3pNZXpEVXBMd0tJTE1FenNzeFdjWGJFU0orVG16UGxMOGdGZEcrZnNhOUpwU2tSR0t2d0tMemJCMHJLWGdGYVB0dHFFSkhadlNrdXRRNll5a0tYS2M5Sm5tMDQ5QS8yMDZoekxhRTFBWUs2MWV2cG8yakxiMU5ZMWJvMmZZTDVsOTN6OVpBUEM2UWxIcU50VCtDODh4TVplTW5NdloyY0NDTGVha2FmT3pyYWlDK2YxZVpjWjRwTVYwbjU2blpTNlZIaDZaTzdkRUdnN2pSdEgvNGNsdysvOCtqVUNFdEdXRlhSWVpETVVUNytwQmZ0OW5ub1ZZeXZxRDZxbWFpTFpnci9iV1BEYTc0enhML2VIWk5xbVNhSDhZTEhsU0czRGNwV2dXd29La2hOM0EybXZSOUJ5QUQrKzhyL2NjRkdtSm44Ym1xQ1pKSm1wcTAvd1Z5K1ZCWExYUTVoMnBDTGxtU1pjOFpnN3QrZUVjYmlpZVJXV2NKS0tRenZKMXZaMGlVYXZQdGh6MitNb3pkcmZSRzJjSTh4Z25WMnJSbVdpMkRDUmY3SWJhM2VvY0w3QWpHUFE1NGlkaEJsY0dRTDYvVDJzWGkzWlFtR01UaTZSY1VsL1VrcHRBdlJ6T3BVbHZ3VzZLWkwyWHZBNjFYa3JJa1lOSjNDd1ZsL0srSWF5cWpoM2x6MDlqR1RRUlBpVjIvQjMyVjRUMjRMY0kyREdNUGc4Y3RpcjYxR1Rwd2RZckQvS0YvYUxzNDBFZWdlS3E2T3htTGFXTUsrWWtVbXVMYm1qYVpnUVVLTGJvbktYTExGcVZhc0krQWhhNS80Z0wvQXFYWnBtc3NYZGFCd3M4YXFiZmFJQS9WNGdKUEpQYkpPTnYxR3ljOCsrOUZScFZOKzFHeTI1NTZNSmNzcmFrU1h1SUxhQXZneXlGL3hUQ2R1SzdwenNVakJqU3BuU3V2V2F5cHZTV1RuY0t4QW9Idm53b1VGVjlMZjRpNm1vdGVCVEwxb3hkbUsyZEtzb25VVXRjUzdEdnVzS3BTRWxEdUgzYjhyQWtkbzlmb0pGV1JRMks4TEJ2M2hDZHRqY2IvaWpwbUxQNFdZVzR0c0RidXhBKzJ2Y0lhSUxvbHlsYzRudCsyOXRYQ2xGUmZwUzJnTisyejBtcGpjU20rL0F2aEVTRkVTWmdEYlBheEErQy8yYnIvdG50cGpKMmYyZytPYmVlZlA1S3lmMkM1cTZVUTBvbDloODdNMERDejVZaTBwWW9YUWxJN0hIS1p2Skp3ZnRxRXQxajkxNVorU3UxUkJtSW5JV3FERTJtK3RlUDkwcmVuL2lvQ0RaWURINWdCMHoxUTcwNFE5b0ZHaWpFRmZad2VjeURWN3EwTm1TTFpYbEg0K2NwTFNzak5za2V5VXJveFZCQ1lVNEdWNWNrMjJOMmdkc01EWEN0aDc2R2xnSldKQmJPUi9uR0Fxa0lVRlVDR1pzVVMyWG9uN0Zvd3dMK1lhY1FOUGJvNWQ0MlNEYmNiM2ZRRkRwU3k3c0V2dVV6ZnhURlk5blJQcGRSVWE0cDF4akt3SVZCeUhuK2NQV1BDcnZjRnRwa3Q2KzZsK2p4bkpqRnNlVVE2Qmp0ZTlUaGtWMWhDOGxoMHlKWU5GTGpuUm45NDgrb1FSbkZxZU5PcFh0b3FZdVhRK2x4S0RvNjVCdWhlU0NhZ2xkMEFBTHdOMzdqQktlcHJoa3gxclhQL0xtQndBdXhKTmh5UlF1RmtmdzkxRU1KbGFmMHQwN0lDcm1MUEVGYi9lTThMYmVicnpGQVZXeTIyTytGWkhVdHBmUmZsM0IvWjZEd2tMV2l5eDNIMnF0dUxQeHJDckt4VXlPZ2xubXpNVWU4VVB0TllpOC9TQTFRdlRmYklhTGRCNGorTzg0aUR0UTAvZ3VmTjIrQXhlc3dwM1V4TWx3aUwyZkQ4UHpTaURhWHgzVk1NMldiUEIvSVJFRDNyWVBKMFdyaUU4YjRFTTB0WGMvdThyRFdrS2xLcVRJNTdjanV1WDdUVWRaRVBCNUJiTjFJNmkvRVlEWmh6eGpjdTEwa2VjYWkxKzRvU0JyUlNBMWlDOGI1K1VoSHRaWUZ6UHBLLy9ZYzFMQ0lldloxNXZjWG1JRzQ1SSt6eWUrRUt3ZklEVk5uQ2NuaTNVM0RFVHVsUnN1d0NicWRWdlpVRHNjaFF0QnZMbGJIT0toNTlZUmx2cFd0S0ZjYnp4alZaRWM1RFpnSGVtd1c4RzlFdmIyek5ZeXhiNS9yb3lYODIvSkg0ZFF4SE9MVjVRaG04VGpiVDhhYWd1enAwVFp5VUNTOU9xRW5RTnUxbTY1T1VvZDB1dEdid2p1SFFja3hVN0F5RStuZXBZc1lyWUV4QUVSSXQ1UGxRWVBEbnVvVXg5WG1UYzJldHZJcCtWbE9SM1NiWWdoK3lKckhpbUpnTDdqVXRrNVJlYjN4YUZhQkd5ek9icFY0V2x2V1JvQTFRdHVlNWNmRmR6S2hEaWVKUzBCdFVEOElzejUxeWgyQkpZT1JFTEhpYmRRVWFmRVVaSzlHTSs0S2g1RDA4VG5VSjIyVXNydUxIWEFvOCtCbk05UlViVmZQWXVCTXkzdDIrRE8yL1Q2Z09nRG5QTjBZSC8rRENKbms2MEpRODRZbUY1Y0dUV3lwcHR5MDQ0alhGTEZvbDMyRWZzbjRLaWd1NUdlNHp1WU9tQ0Via2lFNm9NbTJRVTF1UjF5UjVyMGo1UjI5T202eEJ0U09vYldOdGNaOUVMUHMxSTZhc1BBV3FONkNjdmhsYUNTMlBmWTkzeDV0UHJGZ0QxZ0ZkOGM0RXRBVi96OHRxT1hCci9reVBxWkExcUtDR01talRtM1R1RUcyQkdWUWc0YnFqQjdBRkhlSmk2bk5hK3BrZFNDc2Q1S1dTWXR4cnNraW92czZ0aXlxUHA3b2k2Q2ExVXN5Y3haSVpWWWdjem9LMWlLenNXS2dtYjNZNTJjSElZbGlJOGZrYmhMVTJJUTNLaVIrQWF4ck9RczE4WmJLV2plUjFJdHl2cHRWVVJDZit1aXVnU08yay5YaW00VWw1V2l1MGhrLVo3MzJBZzVPbHZBSE5ORWV1TlhWWUVhSzNPOUpaU25hSGJYLWZXejlhYnlCcXk3OUVibFVFMENTYVUwSFZLTnVteHctUkFIQQ==