Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php 1b2eb3ff-dc15-400e-bbae-a4710cadeb9c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRFNDMjlzTk1Ya3ozMU02ZEJScFhVL1g4Wm1XbGtwR0NjT2FRZEY5Q21udHMyc1RZdy9oTkhyUmVaYVNFazVsV3o3Y29ucTdNTDRpVXBZeTlVTEt3Nm5OYXNPbzZqT2Y3Ti9ycjg4ZUYyd3czVHdQcU1pUEtoSmZjSHI1amRPUCtVeFN3QUdVcm5ZVjBUZk9qVHh4b1ppaTgwM1pEU1NEZXpFcGRaeEhPOVV2OVpISUM2V2lxa0pxZUp1RHBUNDA4Q0hITVpUUjhnNEdud2ZFLzdQQkZaNmVqOGFreU16eFQwdXBSUkJRd2VtWHQvaU1MREhTcGVnVUtTQms2VXM4OTJud2JtN2JFUFA3NTlVWkNNbGV4T3ZqT1hoRExDZjZreTdhcDQ5L1IxSG1WK25OaTVJZ1FRVTlLSXVBTm1KWE8rV0VqQ2dTVzNreTJHb0pzcnFJallQZTV3SHRwNlYwWmxXREs3RjB2OWFVYmw5cmVDck1tc1BscW1nQS94TGJVVHpCa2RkZ3Q4bmZIdncwWkNXSml3aTNtbThoOXZNT3hxSUtmSEphZ0J0N01IRzd3cGc2SU9TOXZGZFJaeTdZT0NHNGVTRnpCdGNnRWo3VUd0d2xRKzdSSkFVN25kQUJ2KzBJWjlEVEw3c25sZEJmUmxpRC9PRVFkOTlYZEt6QUcxMldHNkRtaU5Wb0F2cm9ERlA1VHRJYW5vY25qMXNUcENPYkVjWEV2TVVFWS9Lc0VScnh5b3c3YkxRTFpGK05KTHg2aTBtaUpRM3J5MUEvOFM4TDBxVG9MQmlZOHpDNFVpKzRScG44VFY1N0RUVTNhRmJsam41UmUwMmF0YTd5NkJ1aVZtMytFMityNnU2eWVReWcwck85ajVnRnNEbkgrMUZQZXBFTEhLaFV6ODYyV1pBdGFxZEpqKy9Idi9YdnFta0RsMTNRM0tZeTVOUENVYWt2SGIyMWVSb1JMUkY0ajlSSkpZZkIxVmVDRnJRUHh4dVhVd0o3VVRvUmpLdm1uemJ4RTdCTFM2VHZxeXhqL080TU4yOGFGWlRaVi9XcWExMEJrT0dGZEFxZlUyLzdPNkFOdDBzN3dhaVFpSU1MbUk3bUppc1dxdUU0VUZ0U0JIWHAreHZFeklwL0RDYTRyc2E5T09xS1Mvb0hHeU1Lc2lRbkVnZUFvdkkvTmZXa2M4UHIrMFZsZkQ2YTQzcExvc3pWZEVaOTE5N0JwUHpia1FpYUpqL0ZKUmdBTlRkZnJJRGNvbzhPdDFZZHU3dmo1ZE9iV0hWNXpuOUY4ZVRvSUd0bk4yRE4xcGtFYXY5c2ZReTVtQlJtZDlWcTJsUEQrZzFkOHJuOCtOQlFKWmRZRFlYQXg3M3A3TXRrS3RJWjQyV2o4SkwvY2VXRGNPbTBPWjh2K3FkWlQzbkpBQnFpakVzVDZVOXd2MncyK2FmVVArUXNhZjJDY0twVmczSnZLMTF0YWhJODE2MkJIUU5Tb2l6Y1U4aExrb2R2azdZNmZDS3ZKWkRlMUFWSllNVDEya0pteDRrekMvMkpDOStBUXYwYTVrTFoxZjdpQmxVaHZyb1hZQTcyZHdVWHNrVUF6YmQ5RWZhV2duVTNaQTZXbW4zK21XMXc0YzU2NklCbldTVE91bnhwcXJlVTd0Y1p5bnlYRjNLaStJNXljNzFVdjY3THZoMU1qZlV3b2tab2t1b1JJMzhJQW56eng5bklTSG9TejlselkxeVN4WmUvZks2VXM0ZGVXbEdFMWIvc3JxZWsxTmo5ajh2QjJjNmRaRFR2aC96ZGt0OGYrRjloWGtIVDZ4NldBaG91bmlpQks4YXFUWFBwTmpEcFQyMGltOTVxVm12R2daYzR2MDNhcjBNZUZCdUh0cnA4d1hWMnNRKysvVnl5dmhkS0w4YnlqTzh2NVVFcUNVd3QwdU5ha2Nlb0Y1Y0RVYUpvaDBQK0xzNzNEWm5qQkQwVHh5QkQyak55SEhKdUtFaTIydVplZmRjditaaFF2MEtqRW5USzR2YjdqWExBYjRqdWJCb1VOV0NEZ2JIRG83K0cybHpqSnlhYTZvRWpwZTB1MEhDTm5SUDhXRmdyNlhVTGJoYTIrT1cxangyZEE1Nlh6UXBRYlZSeG0xQVUwY2xENGphQmlFUEV0VURUR0hFRGlwZnQxVW0rRFQyUmJJQkE1dWhtUDd1eVI4b2M1alBlTFZpWEpPV1BBSHhVVW1OZnBteVh5cEp4ZmVPK2tOQXBLM3dGM2VkWWdlZER4VTdvT3k0dThhbjdVa2xzYlZwamNEZFN5M1QxQXhBVmRsMFpSN1VuTWl0c2ZJbGh0YThWdzFCUzlQK0lEUlVlV0VoQ2R3cGthd3c5VmZPaFNYNlMxUTVjdVkva095Z0M2UXFpcklqNHA1YkpMQVZJa2ZhU05ITTdybDZCL1pSblJxU1NzdytuODl2S1lIcWlQdW9ySTgxWlZvNXBGR0FRQWJLcENYS0d3SmJnOXRUOWZDWUFKQ0t1SU41TzJsM05FNzFjcVI0Rmh3bENEYmNBWFJ3M0ZnZVkvTUdqK3FoSldqQ240eFBSQnBybm5xbWhJOUhKTFJIc21OZ25RMlpQTEl0YTRpWXlwa1FZVlhhc1JVSDA4N1c2VVQrbWVlajNEbElhaEhkN2dtclBpZmRGZzVIc2I0T1VmSG5mcCt6bU5va1E4ekJGT3NaY2lZK1N6bkQ1dGRLQXF0ZkFrM2U3cXdDUUVQTGJyU2RTZHpEbFloQitkWXFVOHlQb0JjK2ZXZzNYd0FrMXlSamUrZk1DWFppM2xxN0NKSUh1a2pjNU5DRlRITldVZTRBMFJid2hRVnh3Y0hNMlcyWTR3Y1hwbUxEdkhVSTgxZnRIVlJCcXJxM2RMajFmcTl2NWdBcmUvN3lHTnNmYkE2R1RsNEdxTGY3VCtoVjljY3pJRGJSbFFONVAyTi9BZ2hpNzJLdjE0bDUrdnErZHNsNjhpeTVidDArS203SUJ4TkZHZEwyZjErR1V3MjFId1hOek5UWXZxUzVXdnFzbTNDb3hVT2t1eXFWQ2tST095TEUvUmxwcmRpRTNtMjV2K0NJM0lmRzdSU2QydW1OQTErZDRtK0svK1NwZzNQdG9zWFNFMExHN0czZFlFK2I2V0djQ2NhMENMM0ZEN0IvU0txazNqMGlGZngyNmFmL3Jka1o4MDhzQi90WUhYYkpheUN1S1RjWlVBTGM3bGpBTDhlbHpzQnM3a0Y2NnBKSm83TWdxM1pnQlNJOStGNkpPQnJDUjJGcUVzR3EzSWsydjdVejg3eDNnWlB5Vkh4SGREOUdoV2NnbXNlZitJMjhDcTBoUTFWazg1S2w1cVd2MDM5UUYzRU9Bb2VvRkR6RS81eGhHa0xkRFhZcnhNVm9RRDc4d1NCTC9GdUp0SmNLTkNxWldpL2FnMHBHNFp1bWUyS2NBa0lLN2ZOUHFmdE00bWxRN3lDSFY5cnVBS1lSSVFvYjBETHdIYm5ZOEMySFNCRVV1LzZ3OWp3THJ6REpBTFhFa21GeWZRUXllbnZZWWVjUndLV2VDdHkvTTdtYm0xcU44T0t5WmhadXk2S0tOdlNyZ25rTkRvWW9EN05pSUZkcUI1dVhzQ0pDUU91YmR2ekpjUllOOVBVUWVJUGhmakxsUEpUUGZHaVZXSldVVi8wdTJzOGpiOUNySXQzQ1VhTGIvekVnb2xRdmkvaEZ3U3JLWXZJcUlaakRmQ3NvQWFnSXZCY3FTYTkzV01qN0gya05YM0d5RzhHVmlPUGRxWHcwSWlxT0NZRW1JOTQ3dndiMjJVUFZWVUJmRlUxSHNBSldBR2ZrS29JQS9hMjRaU0xuWXFXajZrQUxOMnkvcWhPNGxBTHBodEQrMnEySyswQ1lObUxPZFBSVkJvTHJydi5vaHhNcTV5TTF5M2swWlRPaTlKMGRkdHRzS193ZnVKS3g2dmlJZHFjVDJfeGowU1ZkX252SW5KRGV6anFSdnd6MjVTenI1SDZsek12T3ZqMjlDM2tqUQ==