Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php 9e9664a1-18d3-40b8-8a06-beddc2bffb8a_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkueUFFdit3TmExZ1dHdGlILzR5c2RpVWRmSWdVenVLaVBRTGRWTGZnWGUyTnAvVmI2aFIxcTlteTQvR01Lanh5Y1JQWGxJQ2NvK2xCYVZ4SmE0cTBxZnJWWDBlZlJZanJaTWZ0RVpSSk1yWVhrRERpNDJzYWpDbFBTOGtUZ3R4dk9VazlEaElDdGNIb0ZTRm1JTlgrSzFsRUptUjBYSjVUUkdEVXk4bW03WFRueE5XdEIzbkIxS3FYVXdXZHNlYkZsenFOZGMxSm5IeXFEQUNtWkc2NzJ2VGp4UERyeEVMZTE4OTYxS3U2OUs4MlhsZUhmTEU1STA0NXFjZmI5cjBuQU9GdStaWTM1Zm90dVBqcjE5RytuMFc2Z0tHWW05aDByWjVONmZJQjJWZ0o5NHYyckNTOXFERURYYlZ6ZGtYNHhhK2ZuT05qQitTbUFzaVkycnR0LzJhMElOWEtLSzVndGNmbEF0aTBNV29BOUVNQ1Zmd1dQNlZTSjdxNHdBSW94VTFJbzlTV043clVxd253YnZnSHpwUVU1ZW9Nc0FoR1hERnllcm9CVllNYXZMcUxVd0NweU4wdmlGSjRxZ2FRdWN5RzhVc29KMExkK0NBVzBiS2FmeHBRNW1CZmVhOE9wQnMwbmgyMjlUbmxhY0hheUxqcCtIWkM2ZDNiT05ISSswVk9rMitlU0R6Z0IyaUgwRU1LSHYrcmRhQ2tjSlVOc2R3RElBM2V1d3E5am94N0JUVHNUdmJ1UGhrN1k1VGRabkdEbEEwUUFQZHp0K1U1VTZxemFBQTM3SUpjcjBZNEoySDllZWEwUGM2cjI0M0V3RTRmeHJLYzBMVlNsUnRlT3FxUWplVzU1dCtBd0J5TUNCZWxvWGZSVDQyZkNLZzE5YXB0d2pvUTNsUzZ6UUNadGpOYWdFOXVlRVZJdHNxelZxM3JDaEN5SEFQbm1pS0NiZDZ4Z0JyWENxNDhrdTFzRkxjbXNzSHp3enpEaWR5dzZlenl0WktpRjU3aytNSnhFWmpXRG15ZmFvWEU1RFkwR0MrdlBjWmduRm93Si9YOFRDdlNKRTNQblhXbHZMUmw3VmJxc1VGamx6bHdNZUh6bzcvVzFzOEE1TE1zTUF0MEt2K1RBWElBMFU1YXNyNjVzL3l0d3F1OXhkZDQxQVdBckRtN2lnSElNdUlmMGU0UTY4bjNjQ1hOdUJwVFVxVWhDSUFlY3VOT09oT2ZBQ3lhKytJSm5tejVJTStxZzJqVmpTRmZuaElqbFBKQXFNWjdQOGlpQWFPM1BnbjkrWnI0UmkraFN0WkwvS0lCakpWYlFqUmZPOWdNZ0NTYVRMTHNVczE5VGRLSUhsVFZFQjhTN2h4czUyeGoraWRCMy9ZRjJmTlIvMjNDcUs2Szg4Z0V6eUY4byttTDVTN21pWE1mYjVUaG5vKzRRVEI1dXVFQk9zRlc2UGJBMEo4dDlGeTF2TlRoOEZDMmdwdFVJQ1AyUEVzVlVvRzZuUUlBVHdmK2E0Wi9GZ1prdnFXVGNlN2lRUGxVZW5yNzcrVHFUdDlOQnFhYUVSMFZ2YU52N0tKdzJrVnNkcG9ndnB5M3JBTllOS083R0QrZjMyaHlDajJjdHNLdXNGOTF6QmhqcXhlN2lVOFNDbitUZ0Zydm4rczhEQm53ZlkxcGJwcmhDS1lGK0QwR2dCeVhPaFU1eXBYY01wY01GOThrNWRuSUhNV2FKaWozQlMzWmU1U1E5Ti9IU0VwWFJ3ekYzQVlCbGV6N3ZGNVVEbG8vYmlrbHYvVWk2YjhCd0ZabUNSVTg0MXJKTVNPWnVKdXo1ZWlxZndJbGFTaEFxYUtERHBBZEZ0eXZEcVNCNG8xbE1HWjRvQzFYaThUWXVKZjRnU0psaGRJSEVFczZLTG1nT1lCd0lwWVN5Q09yNWYrUy9ReWVQdURoLzU1QWh4cU9GN1ZhcGdsenczQlRlMlhGaUdTaVJaZ29xRUpDU1RRbGd4QkwrZUsweVpwWFhOOVdFdjRwNUI0U3pqSnE0R3BiMTFjdlJyTStMQ3hjODVqcG5qRC9KOFRMelppcW9PRHh2NmpPbDlHRjY0bTd2em9EbFh6OVhSR0dUaHN5dlJ5OFZoQ0NYVGovVjRIUXdBQlRWS3E1NjZGeHNXMXBqRXdLTHdmMGNzSVNheVdBYWZ1Rkg3RzE3dUZOd0hSRmtlMzYzSzlxRis1ZVJkOXp3L09RdVBKcXF5RUZHb2IwYVN3a2tvR1hsR2M2RkZ5SS9RZTJ2c0NOZitLQ0hJbnhJT2ZlTmQ5OE10V3h2aTdVeW5xZ2oxY1Z3dld1UGU4Y200Ri9mUG4zVW5LMms5WDd1UUVCNW9OZytSUzVYcVpITHdlTUh4T1BTQXU3VFFXTm1JdjNCTS9DQTVHOXFrTy9HYjRaZzFSdFRCZ1ZaNVBpa1d6ZUpXMGtEQUY3dWpnc1dTNXcrazBXWWRuNHdGOUlvRGpnb2VLNTdjazRjMjI4eU5ubGFtUUtoYU5GbnplTmJHdjRWZFI0WURGMldpQ090bkJEckRJQm50NkpGTE1Uc3Y5aWZ3VTdzMDhlWHRiYnlzLzBETWtWMkxnMUFIQUVENFB2YlEzKzBnZjBzSFdNaUxMMEdPZ0svbzhwM091Um03R2UybWp4RGJEN2pJUytQRXVzaHZLaWhnejJvRlNKNFVnRGxGbmcrYndrOFUvMFE0QnFnMEl5dVdhTVhYbTVYbWc0OEF1Ky9PQkV4Wkp5ZkVtRlAxc2taWTU5ZzFWVmhVTFU3WjA3azNvWDErbWk1RWh2ZlZPdU91QjRhc3AvZWF6UVVNYWhQTU9IVDlWRGVWSG8zMWZYWXBCWmY3UW1yWWo3V2dlRkVDZFpRcENUSEorTFBQbUx5Zy9uMWh1b1hOOVhKd29GRmtWV1NRWElwdzRUVmZnRk1iSEZsSkhEUGJRZHhNeXRqNlVJbmlETHAyR05BbTIxR1FqeG95dUhWUGM3Y0szV2pQTzV2cmRzYXBTSGR3MkdkWXFZaXptRExlNXpaZVpVckI1b2FuOFFtTW9xNkUxeUtyUVBSV1Y2WDFnOGNmQVhqS3c2UHo4ek1xZHZUenA5aEVnU2o0L2xKQ2RUNGJEWnZSNjI0NlBZdzR2K1VnTEQ1NjMxbm1SdFpTM1hlWk51SUtEdzNSclUzQytOeXBWNjFhR1U0VmRxK3A4WUdCT3dHdnNzSzJoWDFyZXFJUlozQnNLWUoveXJqaityb29QaC9DUzY0TlhBYkgybmFRcTJaTUxJMk5DazVCNk5SWHpZdlcxeEt5SUNpWXJvS2tkdnNaNW94MFFtTkhKdmNVblQ3QWNta0g2OWhFd25VWVZLNkhtbVpqUVMwTHNaVGFNRXJDZ0JEc0h1WDhTOTBSL0MxeWlaUEIrM01BdS9oYVppRmxhbnhRNXZnalFJWm80MWgzbWxHeHB5QzZ3MHRnZm15dzBBc0xxNE1vbnNLVEhNamxiL0lsSm9GYUZRUWdoSVdGOE1ydXBxNkVDTWZrbVpPZUNuMWwxQXQ0Y1JrUS9HbWJrSStjbFFWR2wxYjB6ci93WHUzUlgwb0o4ZWFWU25Qa3IwUThCZzBTdGRGMnZFMlJMck42bFp2Ylo4aEFYYWRQbTFhS3UwRjRoenBvaFJNS1VhY3VtNHE4N0Q3bzZiTGs0MzZvQTJ0NlRyaHVVTUNybFVoQ2NRVGhXL2wzVkFsR3JSSEk1a0dVbnhYVTE3ejUzcnk4eFZ0d2M4dnEyWEdUUUgvNS9aWnhVaFZadmFHakl0VWlucFdnUU9Mb0JyZ2dhVFkvay90UlkvMTFSaE5MVmtWV1M4U01zMXdZWDVJUytwM1doRURlSzVuakU2WWRHczdLVDA0L2RGRDRuWFgzUnhPbkJhakFTRmxTdVFoQ2k4Ui5qMEhxeVBYOHU0Qmg5dDhiMjl5ZnFKRlpSMFdsXzQ1UkFoR1IzNnl3dmstZE9oZDdKRThLOWtraEs3VmlvRUpsRnJTdTRjakJDeGhGdXRjMHVfWlF3UQ==