Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php bd546829-8ba9-4872-a033-5ffaa2b9a823_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVy8xb2hWdm5hQmZ2bVROZWVEejNQMTllTVQ3TzFhZ0xBdDlqQ3pQNmk2YzdqK3U3RGQzZVREWHZCOUgzRzBYR3lZSXRIaXNBV3FsSExvaEowcE1DRkhqOEluT3VUTkxEMWIxSE9IRllReW9tOHJvYytraWtEK2ZPMThkWlBRL2w3aUZsZExiN3VmYkZnSVdybWlmQmlFV2pmSEFDb1FjOHFKYWRIK3labTFHdnBRUjhEWjREZ3BqZFN0NzZ6WGFQYW1JM1YyQ3cwL2l2azNuVzYyRXRzaE5sQ2wvcDduT0pBU0xDaWZvMjR0QktPQzVibGhNZEJRY2I3SzRXZ1IrMlZlSVlaT29EZmxPYldqNVBVdEppZjhMTTZhbGhSWmhEQjFiNklBdG1sckZmOTZtcjlZV2ZkalhaeDVGU3MwbmVKa05oM3hGcndySEpueDZ0M1A1WTdRMnZFQUlQUVRSQUJwYUl3N3pPM0MybDR3amZRYjVWaWN2cisrd0ZSekhTb3RmRVQwcGxPR0ZMb3BqK1JTQUM0SkRUQ3N3TndaNmdQNkJQeVhBS3JHY0lBUXh6Ym9TODQyUmV1TkN0Y1VzQ3p0aGpNMC81cUk0VDhSRHBjbUFxSjU3VkVYRGo0ajF3NVdjamZMLzRveFFCK3V6MS9GVVQ2dExhZ0xpLzlwZlV6ZWhrN0lqWXFZeU9TNGJTSkpsUit5dEt6Sk5iaHZLQlhvbk44K25sT1VpTC9JdEJCR1JvKzkzVHR5VEVWL0hWY2hnRDdBOFRYOEg1TExXY3ljUTh3V2l3V1NPRWdjTWZkSC9WYjhRM3AxZ1NrVnEydW1oWExPa0RFQi83aDE0UkpGWHk3UEFGdjJXSXZIOHNiS1pwM3dqWmwxSFdqeCt4MHdtVDJvVXYzZUFQU3IwZzBBMU0zTUp6VnR2M0Q1cnc5NEwxZGh0czJ2eWpUVXZXaXpiQTNhNnd6N1hUd29mZXRGT1VXVmRHMEZOeXhhY2RDZkkxSHlZanVYeWVTMy9GRjY4bEUwR2JxNDdBeXYzbURFZmUxUTNrejB0U3h1VjIwd1ZST2I0STZDQ3E4OE1NeTl3ck5DUzdIbnNzcWlxOTQyU2ZldkFCb2w0aHpHbWM2YmRSdGRGdzJzVDl4a0ZoSnMwZWdsVUtpOXNvcmVnaUhFdjBqMUtMNGFlN1QzNTAyd2JUM2ZNQnhySEU2RzRtQ20yOGF6QlJSbFVCVnlBVE45U0JNMEhyeEs3Qmo1Ym13SVEwS21RQTlENlVkZlkzblpLOGQ4RVgzK2R3dGNYaGp1dUpiQWhud2tFa2JZYWV4MDg2RHZhVFhMbnJYRHVGQ1NjRkxHaTdSVDA2M1ZCU0JBSGtuZ1hVTG5kM0diYTRvWVRkVm1JK2xSM241SjEwTTFlOTlQUkV3cTQwaXFzaG9jblA4eHhHZTNBMnVyM3I3WjBhbHVERUtReStTSnE1VlpWV3dkQlNOemFxUjFkLy9MTjA1NWRxL1ZlU05lbys5ZmtVY29UNnhBdldhbC9YK0syaVdWdTd1VXg5dHFXMFVIUEc1S2xISDF0LzJlalRsMXNURU12SUlOUlFuZnFGSmVwK2lSZzdqMUdYTmg4d2lRNzhLajFWZkxlZnVKZnR3ZlBhVkh5ZVZqMlQ4UlNZRFNVV1Z2bWVldktTOXRxSGsvL2JWYnRVODNBV0I5MjhHUlBqVWozZUQ4L3AvdlhyMmVkZnhNUGdLR01NelI1MVpObExxRzNwQm9LUUlCOHlHTlM0cHhQdWJXR1JLS2UxLzM5MktJdm0rNFBVRnB5eVl4NUtIcTRwV240MFpMdE1LME1KdWpBaStZa2IrUERIZk9tMFNhUncvZTBDTjRvS3hSMmRPb2ZDYnFMNUgxb2poczJwUnhNMkNGTk8xZGlHT0Y1Ly9WOTNOcHZTR3BIeC9FTjZIUlJQaFR0MEQreU9RUzVkU05hRjBKeERFYnVieXNkdXR4Tk1NY0tIcXNTQVp2SWdQdCt3QmlOb0kwaWQ5SEJHOEhFaCtyaWMranNrUTNjaFBGNnBIQ3BZRmpUY1NHcmJhZ0tFa25WekYrK2o2amVzRkpLSWtpLzFPcFpiSTFwRVpnclBjNFpqS1puMWJYWmV6NmRnTFRvTFhxZ29BNUNSVkR0YzFVQ3VTelZPbzRLNUkxa1JoZ29xR3pZbjBvMWdEYU1udi84eEFPMXZaQ1hBS1UwclhnK2JQZjRHSGMvMkdBZXdGNUxibkpGUktSQ3pPT0RaNWpRWkNteTU0OER4TGY0SWJTSE5jemlNQjBaOUcvdjhIYWNZaEthYThKRkVQK2krYzFuUTZTanRXN3RVbTZhN0dHbDNRVWg4dW5UKzlJNUorUlhiTlQ4NENiL2ppVkh1WWZCYkFiMGRqcUdkYitZZEdHODhjWWFjQW90L0tTTVU0dHQvS2xLWVBpeCtYRmp5VmkzTktsc00xTGtQaDNIdG1FZ05aVU9hUlYxMitaRnpJY1J1cFNScExzTFdyUCtPeEw2dFBydk8zZ3NWTUdyQklBSGZ0L3djQjdmR2pjaEp0L0xmeDk5cTJzQzl1QlBzQ2VianlubWtyWTJHUUNlRThiVHlIVCtYSDdKTk0yNW1kejdHKzI3eVdUa3EzWnNYdXpBK3EyWDgyYjRiTG9sanI5bU5hOTRoeXZvTGUvZlpKaWd5NUdZbHFaNmZ6V2lFWHQxSHI1RFUyaElBcFhQbkl4OVBsU1lVcXV2SlhLOElIb1Q4dS9Jbnc5dXJicTZ5YmoyNzFkSktrYnJjNHAyZks0cGgrUTFCa1V1WmJURUFzSEF1c1BOMU40cDRhRGV3bm1wRzhzeU1zRVRvODEwWE9FTjZNeHRKK212KzY1WmlXa1dJa2JqYjJ6UUpPRVNvLytmRGMrWUVqUVRJMVVVVWJVY09oVkhuNDErNmRQbGJLYjA4VHVrV0toc2lJaWNXY05CN0lqamRVS0pqcFdOVUxjaXVGRm1OU0VpOWNsVTg4ZkxCU0Uxdm5tUm1xczIwWi9VK1RSNkEvMG5IbG5nTkx2eTJMZlhIOUEreVUvblVGQUxzQXFYYXBJU2hTaHpLdDJxZ2h1eitXK0hnZFcrTE4vOVp6dHJuSU5IdS9BakFMM21YQzVmOUlsT3ZKcnV5T2VwWHFkay9pT3Bzb2lrRnNXbXI0WnE0TzEvSVdEQisrYTZ1STFZN2o1MmxJWjZYVGtaV0FEdHE1YSs3K1lzWDJsdkdqVzBueWtYQ3c2bmZvVWNHWmRLVjlwM0xFT2V1MWdkRWhGT0l4R3UvSWhLbE9tMGd1Wnk3b1kwSi96QzBhdVFRbWdOMllWR24vYWM2L1ZaeWdPRkNlK1l6VndVajFLTnJaSVdxSU9mWkZRS0c1T1JvSlBUSXNGU3pDVUlwQ1d3OXFmS3hOVEx5RzVWQThpdUpLalNLTTJpZ1RmMGxyVjlZZzJUL2FPcjVHTE8vSDlZTUJLVlZ5R0ZUZVpsMmphMmd6c0VobmJKZU5kOVNkb1lpNVloQlRCT092Ymx1YW1ZU2ZRbHRoRVh6aUVOa0wrcjFqVXlDaHAwbDhUaDU1ZzV3T3ZoRkMyalRTTnhFMmwzTDVMT3kvRDY1Uzl6UE9uSzgwdUhVa0RrdDlRMlJ2TVVSZGZyTTJ5WnZ6Y2V3WTRWSUhkUVNIQ3FEUXRreG10bWpFcStwd2JyVmtzdkg2eXNHRXM1SndTSGVwNzY0V2UyVkZxZFRCek40VXNURzJqb3VIU1VBK2g3YmtPKzBXRzZFdlZUcTh1azNVRFpMVEppWGFlaHlRQzY1WUZRQ24rbWhWdDB1NUZGc1VEOEZsb2h6amw1ajQybndvWUxwZDFyalowcXZaeTAyQUJHSExoaWVIWHR3T20vL2JVcURhOHVHN3JyTC5IUHB4cVA5Zkkyc3Z0SDJwT2FlRFNjOUJqWU82TGw2WklyYngxZUNxeEpFeVNqZlVER05jdlBxV2xDc3hjYXlIRlRXZG9PNWU4RFRSU0Q4TlI5eUw1Zw==