Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php 849f5600-9667-4725-a94d-51742bb76b3b_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNDNGblhuTTF5NzNZNU4rSGpNRU9RYzh6WkNUTkVqV0dSNmRLWEQ5ME9GU3liRGZNUFp5SzFSdm03Q3F1Z1V4TTBHRC9qTS94Mml3aFBkbTNRNisvSGRjaERkam9vY0RoZzBBZHVXeHUyVWlzb3ZmNWh4MHRpMERtcUJQSkF1eUVFSXRvK1ZtbndBMnpGMlpzSDFHd2ZZTDhGekU1VGNtemZkNDFtWVhkV0NIRFVkMlNkZ0dOamN6YktDdTU2VjZsQkM4RFphcEVsU0Vsdk82VndqM3NRNDBPTVppSWw2OXRQVW85M0tyN3VmVjl1Q3hEdEQ4eEMxaDdCTDhvVi9UL1hHVHFiajFHSi93MXhuQWlCVGdYLzM4Y0dLd3l3RGxJV1A0WnVaTTQrbDRzeWxuYTZ0UkNLVWNnK0lBbTBxaWhCMVFyMkx3V0xHVXpYcmozTGNKYVNCbDYzWUM0OVA5azFqNjFkUk1CanQ0Tm1uc1pBaFpHUHNVdlZ5LzBGckw1Lzc4SlNBN0ZWQm5qR3BRejhWZzJWbVB0YnhrMitJa1RHMFl4blViNHZ0am0wWWd0ZENvVUNYRzZRMVNNcWJsTmgyV0pTQkw1R2krYlBkMlRJQW1TM3hFNnI2aDYwU2NoVmJFRzVqSktvSGdnUzBnY2NCdkhhVkxvZUlNSXdUMVZwZ3pNRThLRmlQUUV1eDNLVFh1bG5mRUJKSzNvWUxHNDVVdTd1UHdkdEJmcVhoTGI2RStjbUdKTEprNTBLMzJtWkpqL0JpNisrNHJNcG1EWmdyaFpkOWtNS0ZaYWt4S2k3YW13aFVDVE5IdTdROVdweGcvU1V2YVp4TEhuWUZBRS8rM1dSbm00STd4aHhDdUlzRGtjdzRTMjBudVRLS3pxUE5ldFFycHYrYk5KRXVxREVMSGNwczQ1M2oyRUNUU1V1QkhPa3RPOXNKRG1wTHROVy9sMXFBL0l3S040UTl6REZ3V2tadXcrZEc3OFY1MVBOWjhXWnRJOTdqZUI1cVh0WjFNRnRrVjYxL1Q2clRhd0M3SzI2bndyMDZXUnRFbW4xS044eVk0VnJQQTZKMm1NZGEzZlUrV2ZQckJzQjA0eUx0dUU5eHYrNDJ4WmtnTldqQXNaRlVnMVhYNDBCQ29UbG1PbFBQeDF5TStvakNUbGEzUlhZb0E5Sk5Gb25WWFZuQ3hOaGJtWE1mdXZvbklxdGNiNi9nQnAveStXQVJWS1JCSSsyeTV2OWhWeTNGRVpydTZnZ1dSV0hxYTlmdWpYQmF2NVFyM2wwanZaZHgyaXFVVFNuNjBDell2R1lsTEZsYXd2ckVnY2JrclA2RlJ1MFFxYUg2SEQ2Ull1QXZzRW1DZVlaSXR4dWhqd0ZvbVJ2ejVqc2NRL3pnekRwUElvTHlQa1hTRlIzSUQvZEhqRzdwR3JITXFielpDTi9TdzNFYTZ4K2FPcnk4dkg1YlFsM1A3UFNVZXVNM1VFVmxZWDNlVTlzT0dxYVZsaVVEdWxob3MxTXhEVTFNejJIUVFxdWVQSU0rQ1huUW5ZdExpVnN3T1BZL2VLNjVEZm01SU9sTFFxZE5lbTdrME5sb0szZ0dON1c0czBHYURuZVo5WGhRREczQjgrNDhlSWFRRVlrQm0rVUFEUXNzSUdtV2FsT2I3YWxQODU1RUNKWDR4b2gxZmswRHh1M3lxWHBGTVBFaDJCcnE5aTNiMUx4ZFZyaTg5MXovR0gyZnpIbU5sYjZjVExLN3p0RUU0WEVvTzlRL3g4VGRSV1lyM3ZaMGhsU0t2QU1FOW43VnpEbG5rdGgyRW4rUmlrUEZNbGMwYTFWNmNyekRBTFlYejJmQm9aNzE5bFhVRk5OSG0xdE1FSlRHWnUya0M0ekVGeFZzaXc2NERuN1NXRkEwWGR1NDJycHZodUFwazU4NVNPNzFrUXBOV2xPWU1DeXU5MXljNjJUY1VJOEZIc0w3NHo4MGtqWWFjQitXZnRnM2VScnFwZFVHcEVQZms5N1hCZmwyc1c2OFlDaWFlQ25FcUFxdFFCRk5heVduVlNsOEtjU2xqeWpQSDBaV01pSjZ6RXM1aHdWR0Q5SlMzQm9GanRQbWljTkE3TktUT3d0Y2gwd1g3dy9sdDJkSzBJb0tZQ0VhZFVVdjlzNEtxMTBtT2F5MW9NRmR0Y3VyQmgwNGJjaDRaNE1pT1BBUE9Zdk0wVnBzenJrOXh3NkI4Nm52QnZTeWczckEweFdrcXJpRmVNNmNWQ1BEVnZqYkFldjZ3SElaS1d1SVlJb25YdUx3V3lBOHhzRmlyNnkvL2xsVVNuNTU0bllsclBTRWk4UHVNa3pEdGZXK1JuWmgzMDN2ZWZhWFpzRDFzTFlITU4zS3VDY08wZzcydTRXSnRhNlE3Y3Q2dFU4U2E3V2ViRXducy81bExDdHZTTkI3Q1JoZ2VqVXlsNkNROXora2hDV1F0VURYTmowL2syQ0IzaXdneUN1V0ZYZkZKZjhkVitTUDdOR0pCYU9vU3J5VUphQmpHWEJLNW9za0pSWEVPUTFGNUR3TDVFL2krNHlOeExXeXhUZy9ZczhZRzN6eWd0a1FzMlJtdDlnUFpVTHdYUzNyVHBLdFBRZWZBam01Z2E0K3hWdFNzcmlCaGQ2UVlyTTNnR3ZwU1Z6V2JQWG9YT280NXZMTnhpdkVaRXlENGdZMmE1OTlSNGMzQUZ6NERHMm5nbUg5djNLbFE5UlhGeUNQUkNpZURQaVpRQU5PTld3Ynl5U0k3bkFMYzlNYmVObkl3c0VLZEJScnVUV1ExWXRBbXlCZjVhcjIyMlBMZHhveHFHQWt5ZEdIRWZBNzNqNitkT2grNStBeHc4b25PQ01jTUJPMWRYQkc1eDRpQ0xOWkd0cDYrTkV0dzB0K0hlUElVUW9JaHJrV2FWQ0Vqa3BMOFc5Mzg3WVlDbEJNeFVlRTBVTEFzdE1IdWNZQ2hIVmpHT1ZiVGgwaGhKNkNEaEpnc1JwUlkwTjZYK2duZXZNeHN0SEx1eVUzTytQdVFmTlpCOEl1Vi9hYmN1TFhEaEpuNkxyYmVNNWMyMUxEMHdXVFlEcFJVMEZsclREZXBOTXU2VS9jYXNweHIvYU1QaWlETWxBRmFaRS8vaVYxVVFQenBiMHRhMy90SG5sWmpFQmNhbVgrRFhLcWhvSExHVk93ckxPaE4xWU9JOVMySTI0WnhQSFowKzIycXhESm9rSFFCdExBeXNwWU16alpCV3JvWnVRR2pnQ2krSTNKc2NzR21vVFZFbUl5N0p4UWJBVWdjRm9HYVR0U0Mzdk9vakV3YTNvYVg2YURGbnV2aFZzZzhaSmlvRzlQQ1RSSnNZZ2ozK3YvVzVXanF2cldsQ2V5OUoxOWhjMk1iQzUvMnBlTkhnNFoyTzJhWTE2YWlqZ1ZkZDdraUJKS0tQT245dXdkMVc1dXNieVVySE1paDNUNUdLQkhNRkNFalJZbGNMc1h4ZytOakNjQS9SSFpkVUM2K0pvNll4V0pTSWdSOWE5cUZtTnZSVnVtVVdWZGdlbnZYZEdiVWtXdDBRQVBBTkdMR1RDRUVFUXZGL2M2WW9FaWFFNCtJY0xpM2h6ZS9weTdJRGxFejhBdklvdXNIc0d2R2g5V3ZxdVVWeGk2M1pMTU4wMnJ3bVYzU2dIcDMwMW5RUWFsQWplVDFFZGRaWGdMNmJRRG5adXlCVXFNZ2loSzRvS2JsMTY5OGkzZGxsb25LYVhGcEVKYmtZSnR1NDhQZzNHLys5dU5OVm1JVTIxNGZVbVVxc0tES3NCRStqaFBrN1FFS2REMTc2YVRoZWE5Ky9BVnEwb2pKZUNmWXlzTnpCRWZoRmsvTWM0aXJZWjdabFBob0hQaTZBOHJCV1dEWG1xeHdoQmcxN1RWNGFpWnZxclRtMC5EWmY1Zi1ZTVRBNHFlVVcwNlp5YzFUdHhJV3NERWxZc1FzRV8zbTVNN3RJUTBRLUZrMGZhTV9POHNLT2pXRmJMMjQycGN0ODR5eGMybkxLR3UzS0V6dw==