Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 1d530475-4a77-4956-9885-a3c7ecaa5f6e_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuQUJEbGdZRTYwaVJyd2FvbGVXQ3E4RU5nQzdqRmEweGk3Wnlua2lnWnEwODJsNUtZNUVRMG9VRFkyNk1QTWo2MDgvUDRraXNCdGxrMXZ0MkhLWkNob1pTdnpaM1hiejNBc3RMM1ZrOFljRXhDMk5uNUN1eW1RQVF5NHJDVURleWpOM1F5bkNtb251TjB4ajA1VWgwQUxTZTdIK1pzTUc5STF5d2R4c0toVTFSWXZGMG1qSm80MjVqUVNGL1dJTGNsS0NhR1NTZFlnb3ZiZnk4bGZWdHVmQTlVYjZmb0E1ZXN0VWJsREVxdXZCRytnUDVvZWhrbm00WjROWGp5Ukp5aXVzUjJvMHl4NG9lcGNLWFJWam9JMXpRMXhqNU4zL052V3VvcDdzZVExSUVJL0RBZnN6c0FyWjdNNDNPVmo2d0NDZXZvZTU2L0ZMWWZPbHo0WlIrY1hTeGx6MDZVaUlLZDNFWElzdTRpQWE5U3Y3VGdvYzFFZjVZQVZCaWxMZDEvdzVWV3YrdGg3Vk1wMGhBa1lkaUdudXhIZFVQTmF6MG5kQ3QxMU01b2trRUM5cWtRK3BuQ0ZiWmpYZCs3Um00YWg5TTFoeVAzTzUzd2tuNnVUazAyT1ZYaG0wTjhzYWlzTTNBOGlRZHFrN01hNzdwcE9hZTFORlNXK2srYXc2dGJ1L1RVOHNoRElIdjZCY2duK0J5VFF3Qldqd29yUUVSMmN3VGhDMVprTzJXdnVwQ1I5SU5oeEtVV2NCTjd0NngyYjdaekFvNGdTL2xCV01uZFlsZXRaNG1QN05wUkdZMFdIVTFZTTFVaHpOV2pPbkZIUUhKM05sZE8zL0lTRDZqVmtXUmo1M3poWGJjNysyWlJZK0ZNUVFqSUVuZ2FKejUxbnNqUWN1ODdxQkgveWE5aHRwd09LdDZ0ekFjNVZNTXVUVTE1WXc2aUh0amptTmsxWDEyZzllYUpFMnBTQnpYNHNySkluamtEKy8wNDRvUHlQVFN2UVRqeUVwd0o3ZWJPZGZwbFk1b25zcXRNUnEwUFJDMlk3M0d6WmlnaW1HWTBLS0dhdFRPR25DTGFlOXVvVlNZM2RLeHJheTVxY1VNRFB2ZnNOY3NId2RUd0VFaEJneHUzN0NmUUlYUWh1TE0zNk5SbjB1RWpLQkZnVTgxVWlLZ25hQjVJWDcvc1V1ZU9YcVV3R00zRWZ4TW1WTitXaXJLcHRISk5zOFc3ak8zaDZldExFY1YyaXBhZFZCTUM5TU43WXMzUzhySm0zbEUvcDFBUno0OVZob3g2T0hETzJEZWJlSmxPWXdrVkZhMXVNVTFROXZDQ0tlejRNUHhKaEhrWmF2eXM4WlFueTNtSEJGV0RpUEViRHdKYS96dks1SXZMYS9XbGZzYlBXemxUQU5rYXhBeEo0N1FOUUE5REFWZ1YrdE5IVXZGZWpvQ2Y1RElOMEdmZ0VUUndmcGUvLzlMN0lXRWEvQjZUV1RiZkZBUGVWbjY5ZUczbHFyc3NaRitVRGdBQlhwRWR5NGVOSDk5akQ2NWhGTDcxWkRtMU9JRnFKR2IwL2dTa2p5cWw2a3hHSUJkWlBVZ0xiUGQ1d1ZRVWZSVCsxU2xJSjlzdDduOTlxQVR6TWJma1BIbks1ME9hb0ZaWkZtcTAyUkRkZFBncHhERG9ldHFBQ2NHS0xvN2hFTUVSV094VnVyQ1BrUG5sRU04cUVvNXY2N0Vxc2x1dzVPNzUvazRYOUNDYWxWNTVIdHBuRHB5ZWx4NEYzWmFZaWYyN2dKRmdvUys3dVdtL2pBNVVUMjhwa3NRQkVMRjVMRDJJeHU2Qk94WWYrMjJBSjQ2NzhEQjM4RExwMUIxeDhMRjduQ3hndUVHYUQrQjdhL3VTeWdMMHdyZHY3bFhrL2psWUdrbjlSbXJYSVFyVFRFdlJzTG1OVzNVb2hEQklGZnhJUlpCc0dvbzlZeSs4K3A1RGlNcE9HcDQ1cG4xalZ5WTFENkVkNklTM1dYOUxnMit4OVdaeXFZb1NhVHljbnprWWc5eC9PQlV4djRJSExZQ3JYeE14eDY0YzdCSUlSVFJaMllPaytvdFpyOVozOWEreFEvZ3gzU2J4NHhWeVNFQUR5YW5CRUVIZEwxUlNReTVua0JuNDhZZnBuK1RvY01tTGxLeXNlQ0NvNWdnUHJ5SE01dnhVNkJUckRjRkFzRmpDNnU1ODZjdTZTaUh3YjhaOUlLamZsTE93VStIVk1zSmtqUFdMMGswTXlKR3pRMzI3N3EvcFBBTVlmWlYzekxsYUFyVDZ2ZzZ4dzJkSlhhODNENkJ2bUYxVFhVZWt5Sko2VXdyV0xjWEowMXBtM0hIbytzbGRQc3NOQ2RTY202YTVYd2lyZ0tmVU50VXYwZlhlZllDUSt4Uk1XVWJlYnpiREV5VTcwZ3F5a21TVitCbnRpM2ZldjdZdWJZbkFZYStUeENBdmtaUVB6NnhvaHFYZGZiYmNuTXZKNmJ3Wkdsd2hlenlIQk1seHI5cEJhOWFGa0VFYmxGR3dOUk1qdXkxMnR1SUhPTkppbzQvbWxsL3dBZGpsTmNhZEtwVGZZOGN0TDJSNzZrTXNJaDBjNU5xU25EZXVwT3haNUppdjJ5WU9DZTFLekM5c3FYZHR0VFVTby9VZXgzOXAwcjFZVWxrNFhzRXYwaUVvenJOYWJObVFHejlxUll6aU5mOWhBVFhrMGtQc2d4MksrUk53WkxmVXBZZmtMSjRYeFV5eklZdE5HMzVKQnAxUGNnVUxHQ2RUbEE0Rk5RdnpBZEp1bjVsdTNjZzFhVmxWbUQ5R1BMMjJLMnJMSEpRYnBrd1NBYzU3a2ZoMGllRFQrd0Z5RmlITDBBekxPdUlGcnNuYlJES3p2d3R3RWRuTzJ4U3FaNnhjUExOcmdYVU1ieGc2NnllVEZTdE5DMGRRN0tvMlNSblRqcHMvbFRYZC9PTmx6WVBHVVdMRlIvallsRm01NFRGM1hZM2M2N0d4VEJsOWtGbFdYYjRFQXI4MmVHbWdaNGJSQUhETGo4NGRTUU1ZakRmdEtlRjllUDlWcEdVSHI2dGpJNnhTait3T0MzWmdhU2JTcnZmbkJoY28vV0I5ZlRqOTF5WlBWd2ljbk9MNEVyeTdqQjJ3Mk1OTncwSktZdXdIeXIwbDRmNU1mWlBocHMxRml1OEhLTVRnSVVQSzhORE1LOXROZTJOd2F5UklpMThNemNxNUh4SGRWKzY5U3hhL0lWQjlVUGxOL3RYMC85Slo4enZWL2RENk5iZzJ2ZnkxcWpFTzZ3V1VUNm4rWURidEZNY3NhY2tNdm5FRDNiTzZzWHBwSzVhZ2owalNQbmY5NDUvak5GcWFHd1MvYktsWW83cm5DUEtsWHV5T0lsb256SVdGd3AzOWlDbnhyU244c1dkOE96WTAveGFVdy9Db2Z3OWVTS0ZOemtieUF1SlRlNUlUT2Nwdi9ocDZTLzU4UEpKamxpOVFSOTdpejJDOThrSlR0eVIvWGdKOWI0ZGJteFkwYmpIMHV5Z0dNby9WMDZKeTI4M3NjM0pwWkFZUlQyU0tIZlhNNUdHOXd6Nkx6NUpma1E3d2RGM05rS0FUdHhHcHJXM1hXVzkrcjJ5dXFiSkJVakpZaGJmSFhOaEdnb1JheW0wTkJRNVNtSzkyNzIrdFo0VTdodjN1Ty9jRTlBLzFXRTJMMHV0a01tK0RkTkF5WDZzM1pjaGhzSjdwWlp1K2RyS2hPVUJGamN1dEY2WEV5cmRBM0J3V3dQTmFiMTc2eVZORDIwNlR6Ynh2SnVKREtKUmV5ejRrRjd5QU1NMTJIY1RLZnBtUksvMFZ5VFQ0TWppWm5kQVhEUDZDREFMaSsvalZPd3dtNEpyRmVZQWd4RmVoWkhQbzg5VXIzQXUwU1JoQS4zTDlyRkZHY2FkUEdrUFJwT1BocFVXVml2eFBnRDRCZmIxeTZOM0xrLVhEQVRVTE4zYU40VzZpdGkzZzVOYmZ5WVlIQkxDbHVpZnhTWEpKVnFHb0M3Zw==