Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 2b36b95c-28ea-4b9e-a8ba-c1fbb4f6547a_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuY3dudEFoUE5yK2xkRjZpRU1Da0xLeFZpRmlnSThQL25SYlNkb3J3RVUvTllVVnRxcmFPMFdKT2w3b3dWMFZyL2hZTzVLOFplaks3WnM0amlCWEFEMFNUY2hJejlmajhmT3N2TEgzS3MxNHVIWCt5MHpHdGNiQUJIVFRKdm5EMUNCQzVsR3pENERCRjUwcnZpUGZUcTdBWjIzNi80NTJxODMrSERvaHE1cVR6MUVTMHdlNWNtZ2FzcFpLNHZnZGtHWmVKamwyTFlyd203Wk00ckszbGtzN2xUOGVwS3FwSC9NalRCUUtOZTNNbUxCdWs4Zm5FVEJZemI1a2VIdVJRN01XaWY5YXd0SnZ6eGt6WkVwYVRMN2I1d1pNL1ZKOXUreEk2eFJ0WTZQVDlhdW1WWjRtR3VIbTBLazErQzR0TTBjZndweXBGVkIwRFlDUHBCUVdxektyOUY0R2pNeldvL1JsZDFkWGFRV0ZzK1ROblppekxkZHV2a2h0NWYrUGVVelYxSlBVWDFMY3ZCdEt0VXRoNGtEUGpVdXVId0w0aHV6dzZPbXl5WVdZTzU2YmpxdWVnZDMxSEp4SlIxZ0FXQ0QvbVh0T05Oelh3dXo4STl3eDV2UlMrVVFjajQ2UGNGWEh4OU03R0dNZ05uOXMwUWJINndPSnhZeWE4eWRxVUh3WmNxZVV0Z3hTTE40Q1VPdWJ4STF5ZkhhNmRJNXErOGx4RTI0N05UNFRmeVdNbjZkakJndGhrR1JsZ3djdlFGZENkdmtYd0hWZVphSzFjd2UyaHFGUnNGR2dOSUd6SmtQTGpLSjY3cktEMzU0VkUwSnA2SG9xN1c1N29UeG5VdXRnRTUzMTROQzNQbm4wZHl1VVhtY0ZPbjh5cE5ZZUdjbUN4Tlk1QnRJREFaRzBRLzVmK0RoSE54V2syUDAvNkI0TXJYVWkrWHQ1MEJHc3RYWnZaMU5HNHlZdjJhRnhWbUN1a05veGpScFJDaGQzWXQvWERCcDJQU2VLUmx2bW0zT3p6b3UyMndlZVNHR1crQlROaW90N3RIbDVubmNwTURyb20vSUN1aXY5VTdUdzU3NnFZN2Y5aTdHcjltSlkwemxZc2VneUlOUVFiRmE3RWdvRmg5WkFsUkwwY1hTdlBqY0hxLzlwWmg2bk0xZWtTeUxnQ1V6NCtCWkxNalFReENTLzJ0QmZCc1kxWlRqUCtBdGxYTDZrTVduZDlHY24vcnNHcmVWSHV5clZ0WS9MQzZMMFozVzZxM3lJOHB2ek1UZkRaWFkrWlFObDQ0YjBwL2pTOUVKdmgyKzM4S3gzUytjdEhaMlROMWswdEVESGRVS2lrNFYxZ3BMaFA4VkRqdGpIbEpUN2NVNnAwQzJKQ1lKU3MvVmM3NUhGOHBScUt2WFM1dVZUTWZaTzZTR2lnVldXaHZFbitRRzkyN2lyb3NiR0puejMzbGdzOU9URWNHcFErWmxxeHZXZUZXRTdzekJvQ2ZOQXc4UFYzVTJYVnQ1S055Z3BqUWlFWE1EWEJ2M3FZZWkwZXJUQkJmMkQ3UEltdHVoVmtSSi9jMHZtMmZTQlVGSENBY0lWRDF5K1JyVjlvYy9jMklLR2hUV051QURlUTlJMDJwS1F6ZU0wb3BIUFVRcm1hNTNFQ2RnVnVKVXpBS2JKVkFnaWluOXhrMFlrbEpOeVRBeDE2bVhKNjh5d0o2VUlnUGMvYmJLYllqQzZGZTdKLzZ3TGtHWGFFcXMwQ3dYYnRJaE4rL1ZpWUVhWUpPUWZqOGdjY3pnTEhrVVJxc0RYUjJQRFpUaG50STJEMU9lRXdWM0xWNVFWZW15MGRYMEVxSm9VcnVZZ0hxS1FYQ2tWanZabFFYZEYwcHlTQkc2WlVrSjk0WmpNcGc5TU44aW8vSGVmZlpkN3c1UVdVa0RVVmtZcGlzangwMVJ0K2poRUVNVVczUzdhL21Dd3NMdEhXSzBrNzd3YTFuVzc4clJ1US9PZHBhUGFHTTVoSmhEY3YwT0VDV2s3RTcyalJsaVpnamdPVVdsNHdPRWM1bkFoUElHd29iZUh2MVpUYThMV3BXMU9FMzZEZWg5cGZ0UmxvR1BuWWFmV3VrU0k0ZTFkRGdHZGxkSEJwMmYwdlRad1JncW5aNHpYOEg4VnMycVBnVXpXWTNlNzYyMTAxSCtVa3MyU3VBQ0Z6M1J4RXZxbkhaeUdrbVZwaXlBK0U5Ry9aQ2oxODBKeGxMNUN6ejNqYnpYaUZtL1VrMHBsQzFzUEhabHpJTnVOY3hudXJhZkE4OGEyRTllZ3prN0NQTjBPUWl6NnVJdUg0VW1wemJTWXBVbDg3K0RMaXZJdVFiSlhyQ1JxOHdaV25xZFhWVEFla1U3eS9leU0zUWRmQTJoRUxWUjZ0VWJTZkMySmVidmM5WC9hQXh0TW1rdGczK0tHYitxTnVmbUN3eVlVVnAvdjV2cFFldnRFbGxxaW9rdzVGbE11bEpML0d2KzVtZ2ZzL3VsVGVhYVFmTGdXanJaR0YraEphdEcxeGpBcFI2Ky9DaXpTK3c5dFJHVktIOXljVmdrdFNmeXhrSmoxS3pGWkhLNHg3MFFIay9RMU1PUzJPSmg1Tk1yZFNNMlU3cm12T04zbGx3K0xkM2dvS2l3SVNPNkRNUU1tdVJqOTNscU9hSWN3cWlVcEJNaEs0eVptdjlnMG9PZE95b1p5UEw3TDJ1S0xNbFYydUM5UTlQaG52bGp3cmIrcldPSllUZHdHZGdDZlhOSXlzbE52WHpOVExjRlZYWWR3RGY0K2RSMjVlazBSS1F1QzNsL2hpZWNLdGg4enptdlN1R3M0aExGS2xReEozN0NmYzg1VHpCRkUyZEs3Ry9ydDZtVUVtL1BXVmVQV3VybWxzZWY5R1JzcXltL25udC9wNXFMRkdNRUtuZmtKUXNRa3k1ZXZ6alhvODMweTVldGhDb1J4aW5jR0FLL01vMGxsL0dIQlVheGtYcGI0MTI1cFZmeXZqaGx0ZzhJRFZSVXh5eGliYitaVmU3T1dmMVRsS1ZRdGVxbjlWR3VtMkpMOUZndU05STVMNzdmMmxNaFdOeWNmL2hGTHR6MGFjM3QzT2VjaXNac0RkYUZyN0xZcmFXc3FNVmZIeEkrTzZaYW5vdWtQRlIybUZBSWhXQ1pFRE5HcGdxSmE1bEZvUFhHdllyaGYrdDV6ZTd1OVhTM2NEekR5dzdRQVVOcER6Qk5DaHZ1QUxSZnN6S2lUQlovTzNRL29XRkJqV3pldGNoWlpYSHNmYmhPU2MzM0ZyMnJEaTRxeTNaenFtcTRKOU5XQTlRNjBja1pjTXpZOE9VNlNwYS9xWUdGOE44eWVLemM1MHR5YlpOOTNybGdCeTNSMnRmSjU4eEs1Vy80aFhmZ0g4ZFRJamJLZGtqTTlaczVseEhVMWhhWmh4ZkRSUFNya0gxL1ZMK3lRSmhXbXhKY0FKS2ZpK2ZQL3UwWndldmFDd1hzT0RLSGV1ak9TMmZyTFYwanV2WG1aYzhsQ0xZWHFhcHROZUJXUFV1SytIQzhHSnNVUGpwVVRBUS9RSTFEeDNvUTk2TVFQYVBUejdxSHFjbEZUWVo2MmdMaXQ4dnljQTFOSWJwL002Z3ZUNE9IS3phMkw4bGsxVDFPZkdJRWZ1eDVIejYwYVRJcm1NdXJMOHgvQ0gzSEZqQ3h5U1BVbURGZmtTbDRTK1VEaUFPaU5yRFlOVnFOMnJvY0N2L0lwNnA3aHR2NVdRUy9xcU00T1BFVWJhR3p1VHA0b0ZEaFlHQUR4QVcyTmpmRXdpbE9PeVRVK2tWVmVZci9SQ1A1cHF3cUJRcUZLd2w2RTFyVVQwMGMwV3N3WG4xempvbmpid0l3RTVrdVZwVzFSQT0uQVIzUTJ4My1NLXp0X1RKMUwyOHNmTXhsM3I0ZE1TUjBSODJLQXMzc3dPbE5LV21Ta0FSVy1DM240VS11bHBfR2lNS1pISEZRMUtHTFE2d1J5OWxoSkE=