Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 52324f97-941d-40d8-a19f-1d59c2494a65_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuM0J4QWFmZGhJZmIvaVd6V21wUklKYWlRZFlNZDQxc29FM3BUMGtDZk5jQURCdC8vRkRBNTVSMGV2RXJudFV5dkNCYko1QUtRc3NBWGxTZktFUnhXa1VZUzBqWHlySmJTMmp2YVpQWjA5M2RVR1l0YzdGbGlCVHlmdm02YWZVaWc0THAyY3llUG5RdjhBTzBKb0VtWWNFbTdMbmJmNXpBQXdTWExGYWxjbmNiQTVIRU05bTVJZjgwbGtlR3lCc0xVWFpiRnhFSGx3N0RCZVRkbGR2ek03N2wzVWtpYXNIUkE3SEdBV20wNCtOZEdkdThCYVdGeG9xWkdXMXpHVC9ndUtRQUI3WHRvNmEyOHZ1RjdLM1RVSm9NY2dZWGZlQzlhU2JBMG9xYWNvRXgyWXNHN2cvYTJ3c21aVEY2WlJWVmVVY2FlQ2RGalg4UFcvL0h3MytwRDdjcDhkc1luQTFOTlJFTFFjRk9ZV3BpU01LQ2xwajNUdUp2WnhtckliWWkxTmJqUWlXK0hKNXBBTVo0WDlkcm9xc001Mlc1TEF0a2F3VHFvZ08zaGo5YmxPTlY5QUEvZ2M2N2llQ3pCYndSdmlaUU14UytacTlEZ2JrdDJ1UE1nY2E0NzlnaldFdVpkUjRaTytRcVEzdXJpKzVQTzJBN1NuKzNIbjZPRlR6bUNPcldKVVNoNmk5K05uOU5BVWdFY1hZYmxGQkhqTUhsOFpQcEpsMlFWbFpDMVJYMFMxc1N6WWp0cGFqYVBSQmdhU2Vrc1JCVHQySGFsNGp6ekdTQW1tdDNwcFFmNXJaUVFPdXFGOTU1cFNzR2xZOFhxTnE1WWdJdVJXK2hvTlluNU85ZHZGbVVVZDVoV21IZGREVnV0N21SUWhYWktkT1IvYTdab3NSWFlvMkFpRjRydUtIVXRxK0VYTmUwUkZQVjJKOWVab3hHcXIzV1plT0NNZFdqT0Q5VUxqQndCNUxQVUJuU1poWHY5WlZiZDlIZnpRZ0U2ZVBhK0JaWVJ2ZVg3Q2pEQ3JreDgvRkZFRm5VaER0MzhyNE0raWM3LzRRdWYveXhaYWdtakEvYW1ueVhQMEd5SzFQOXlHNzlhb0VaZ3NzY0tSeXIwSE5DTXpjSzFGVzUzTk9SaUNBdGF3REQyTklQcENiMm4rZ3R0TTA0dVU2bnNxQUdqaHQyK1dPR1l6ZktZUmdldDRVbDUzSDFrNm9PMHRJUktKcDBhTWthbGsvUGpmQ2pvLzdLSFlocmRNdWdYOTR0WjJzV0JwdFcvYlRDTjA2Q0lmQU5qcmRLcG1HRUJ4VUtvcE93cFl4OG0wTFJJcGhrYjQrYkMrd1RtWUJ5T2FBSmZBRWJNN1VhVDVTV0lwVGFYL0hzdTJ4MkxNSEFKSUpZM1B2OE1LakhDZ1hoYldzVmdKbGt6VVRER1dVNW9xOXNSL00vMkh5eVZ3MWdvWkd0YnZISmNhZ3hHNTc5VHBRbTZycmdoZzlyc3QyT3l2Z3dnUy9IbjdKdm9SY1pPVDIwT01RZWo1T0pXaXE4Y1h5VUF5SGhKZlIxWkEzTW5OMEZ2d3R2TWdsWjEybU1HcWtlSkNsOGt2R2liYWxWR2pmcURtYXh4dXF3U1l5b0NqZXU3cUhON21LNkQ4RHlVZm1WdEFhblFJM3BEMU9wRVdKd1FXblc2RW5hSjJyZ012V0hESzFGL1k1Wm5pcVh1UzJRcnUvdzR4dnJnZEUydFhhd0lzUStGM1pWTUVpMWpWN3VrSWNSTVcwMHltUWx3dXhOREZEaDNnL3lEaVJNcVJEUVZaVGdhRU9TQmgyOWJFVVMyQ1F5akZlSUJBODRRc29sN1pvenpVK0FaRzFrUFF3VVh6R3Uzenc4cE1jdmNrb29SQ1ptaUVrRVVkUU5QNkx6bXFSRHlHaXZsSlZBb0RFV1pma3FEQXU2ZHJMelNmT0krQUVhUVFoTUdUUllrSjlkbk0vUXhSMWhjckZKSHpOUW5uYTAzR3lKdFFLMWdBSmhkcnhzNVFKby9WSHpJTCtnYXpYLzVGR0Q5ZzlXRDRhREx0d0ZmdzhodXV1MDlXTDRPSDEyUzd4a0x3czVaVGlWMWRJMUlGOGVqL2JGbEowT3pYZVlsdDcrb3NVOUhweDMrdkZCL0VpeWNKTXpneERsQU9CYm41YkRqMFUzckwyWHYyR2VNcUdNRy9MODE0MXdKT3l3YTA2Rk5hZzJBM2JFNFAwVXVVUXVsa1VvNlVGTDBoVFFqelppTXc1amRkTnJXY29TZFhqRW1zRDUrYmdXaFRNb1pXTlhsT3lid05uMEFLNVNyVkpocTVrRk0waStsVHZXRWswdGpHQ1dFNWFMR3lSOTFjYm1qM0xPODE3dUpqUXVqNmpCVzRUNnBrOW5KL1E0eG5Ga1FHVUhxbXJEZXdhV1NxVThkWjcxWm9DUVF0aVJJcGpGdzc2MVFtNUwzbmthVFZrVkJZcU9hUGkrZTN6ZmppTTRKQ2NCNDRrUUE5N0g2WjduMUJ3VWZQaHhmUFlUR25icXdHZFJYRU4yS01rNllNMzZPNk9zbzRBTlBpc3Fwd0o5TVVHM2RmT28rN080MlBBMkZ6VWQzTmZDeXhYM0p4ZytQS05iOVVEN2lvWHR2NkVSWmV0d1cvblBXYkdaaGt0ZG5qZzN1Uk1QMHZyUzFBUXIwSnlLSldiYzV6RTdiNUlPWm9EeUkrQ0tOSUdEZEE4bVVHOHpLMXFVVWRNL3NNR08rWVptaVhuUEdxMUlFZGhzUVF6d3BBL0FMVDFwMU5FaUtMdXg4QlBGUGV6cUowRUduRzBPMEFxWFlINTZEbE13K0k4RGR4RHphVnoxamJydWZTUDNicFN2VjJOMzVpQ3hNWTY1eTd3U1VOSThOdTJ5MWZEbm4xZlR1TGQrNzRnWk5Ec0RhV1dCYk4zWFJIWTRwTEN3VjJZUU92clZBTmVjRDkwY1Z4SnA4c3daYXpld3B6TDJzdnBSYVoyV0ViNjUvdlJSbW91WnhHcXB5UGh1enRsSjRwYW01eXRWQ1R6TWdVVUZ6N3BUSExQODBqOERkNVJObnI0Y09UUi9hcHlzZmlVbkdsOE5ZbUdkVG5UMk9PTUJzV3h3WUV6UWkwbVJhRlZIQkxPam5kZ3JjWnFMbWNXaUMvWExsN0czQ056YVNPelRkbFVEWU82Q1ZlSnFYaWtYN3l6VmwvWFpWWHp4RmRURm9KSzA5cHZjUzZkT2dINTVHYVVnbGswTHVaMDVUVEZqSlh3WG9RYzF0ckhrK0lHaktPVWxWTktEWkpXalJaempCemhhdmlzQXkvNk1Zanc3RGxGOC9ETy9RUzN1aWo1N1VkK2lrTkRDU1JtTGJaUVZNR2VPK3FQdHAzSHowVTZHbGI5dGRoaENmQ1ZmMTI0VVRmbWlCUFdTMWwwUUpzanZLaGc5SFpRMDBaQU9WUDZKSittMkhUR0ZadmV0cjlOVmxndXdRZDdqZ1pqSmNxWmtESnJRT2dtWGN4VWd6MWxCZlhZcmowMXJXRlN2NFEzakRaK2tSV3JwdGdhbWRmUy82bEZLeHhkejBKOENMMTd4Y0pPbFI3bHRuUlVpcE80aFNwc1phOUpTN1FlMWc5ZUZTRW9VSDVHSVM4UE53YjUrRlZ1UUUzZGZpVjFvZmxnZWJqenhYcUluRVRHRUN0TU4rZ3hvcXU3Z2ZKN0cwS0ZYd2hKckFjME5GRllXbnBXVlI0MnoxTjZaaDh1QTIxZWRCbVNYeStvOGVUUHFiS3BEdGVWM21jcGdXUnROK1h4dzJ3R0J1UVJRdDhqMUlYR24wbGRvbnRqdXh2bHJaOFpuZmJHMkgwR2NHVjdGSmdWTWErQWhXUEVMWHdYUkIrNHFMMTFaU3BhUT0uN1gxNkNOX1JndlNUMy00M0JPQUt5Vy1VZjBWczhVQ0prR3hxNHpFQlNZdVB2cVpSNDdsdm1sSUdjUlFVTWtHRDRzQUhxeWVjYlNjRERDeTlmdThnSnc=