Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 8af0df46-2089-419c-a506-70fcec7c2a70_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuaFdkN0JjeGNHVGhqNStrZGZFTnRNQTY4cm9Zb1JSek00ajJuTG4yZVF2bksrc3ZZTTY0SFJ5MCs4ZWtxblFCQWVJU0MwSTVRUWRQNjJZbGVuS0YvUzhuQk1QK0l2RFUzSERBbi92Z0dRZUNhbXFrckUzZ1ZHcC9YL01uSndpSGNvU2ZXQnhyekt4REU0ejdWdmRTdENTYUpZSzdHdkR3Y3lnVHA2Z0VRdElDbG5aaFE0b21rTUxXQkpQNVhHN3Y5TUx0aDZ6OFJuWVg4VDV5SWYzcEN1UmErV1pqSWxBak1lWTVXdHl5eElreDk2ZEN6c2c3WEZtVjd0Rko3TndVeXRCM1lidnpreEluTTZxUnVvVE00dUpleWpXN3N1dFhqRVMwME52b0FZOVc3dW1PVUd3YWpLWFFuZkpBNGdua0hVbHpmMVZMMklYSXJra0dCWkZIZ0lHY0lPeXdFdExOejdTMnB2SFEvTW9wblpGaHBJSU01aWpiaS9MMDFYSTgrNm9HdWgwYURQS1lEZloyQ2hmbVVrU080dXgxeDBFeXZKVURRbTk2L3RKZkNCNWVva1RCVmhDR29PRmcyd3dVb1VKTnV4MGl0bnA2dkVDTGdWOGtpc294d0NxVDVvMVMxZGZGVkh0MDZxSlc5OE1yWkc1Vk0zVlM3NnFCTzhnL2lscm1rVzJYSVcvSVlZblJCWGwvdnBIRW9xRmJJQXAyZFV6RnowOFRDLzNFanNqd3NkN2tiNVBndzE3OTljZk5idTVacW9KUGNNdFljdTI5SkI2ZnZab3dhK2wybDB0TjZqc1hTd3JxWFIvUW1TRWh1d0FGb3J6dmcxWHlNWFBzZXl0cWcyRDQvR1VyUlNLc2piVTJnUEh5dCt0eFNzZzNJVXR4MHlWMkM1ZGVPcUgzS3ZzWWlpVWpRUHdIMDlaRTRkeHY1K3lqalAxSVlHekxMSDBFTlpVR2RLbkk1VVdJWEtnK0kvbUR3dUc5UnQxY0QyRnQyN1JWUzRTRVJ4N1d0a093RVI5UFhVYzA5TnpmeEEzbWYwbVJwSDhqUVFqWHVzbUpLdVNFRi9hTlpDME5YMVlTeUhabm1mcVFiUVl0ckZodkNzbGR6SVZYdHp1eTNlSHArMzc2REM1d290amplVldCdTFrbVVCN3pKWGRNUlRXL3h5M2hUMGxpa2RZV1NGNVAzd25jZU9LbHRZTVR0bVdJWFRDdmRSbmxJMXZzbmlDZTZYTCtCOVRtcU1vV2RTUURBN3c0L0VNWStuNk5QVTQ2Q1k2TjVKajF5YW8zbEVISFhBaUp4U0xHajM4Tld1UjY0UG8rMS9iT3dyZWcyUkllbGE1ZFI4TEF1RUt5Y2txRDI5c2hVdEhucU1qelcyNU1tU0hhTURxbGw2cU5RRE1SZlhiMUd6MGFyMXJyYjVzRUVBUjVFdlczd3RibG4vbm5aSU4rdW55aUUrRGlDM001Q0J3VTRkdXVsQXBnWnYyczMrMGtIYXdLT0RvRWxNajNKVWRGckxFYk5VTENsMHhLeFBPMTJxTVNWVDZmQ0paSjZnTUdRalZNL3ZPWUEzVkdkQzZrU0Z3MEttOFg0RlZIV2JmMi9jN3A5WVdETlp1Wm11UC9FS2cwVnFmNHF1bWJoUFFMMk5JNXhrRlQyVUovNTBqT1JNdWpveFZ5b0p2blNiNVE2K014VENob3RSK01JcytRNitjaDlrRGwvNlo5YTE4V0NUNStOQ0lkWmVsekdVdHV1dDdRVmR1cXArSGN0R3VJNW5TZGVsNU5mV1VuZDdKOXFsMHhNUDVBVlpURUpsM3ovc1o4b3hzTzc0WmNwYTM4cVlPcVoyZEJUNXJpMkg1M2cyaTAwQk9rcTBONDEzL0hzSkF4SUdRVXJWcXpBMHVwd1BHdC9PdEljZEFsc1VSRjhiNzUvUnVkeFNaangwQ1dRVHhQSXJTL05ZUWp1Y2w4SUNObDE5UWpob0hZbjFzT2Q2ZkVZeHM0VUdCRHNpclRHMHFQSmpyTHFxOStSRmIzSWRvSGVVbEM5d1E2bWZzWk56Qm0xeUdKYWJJdzRKUXRXR2RMcnZIazhNa0hjVldZTWt4emFTUUNiblNXcmtDaXRKL241cHZEUXpCNzg5bExWUkhlM2s2dEZ5dXlmQ2FkSVV5enlEVFM3M2xHNXFKZUFzYVZ4ZUNDZHc2V2llY21Ed1h3TnNIQ2xVbXFMN3RwVTVXMG9TMktMakRXM1Bvc0UrK2t3WEhUTExyNkJ6YzJKa0pLZ3IxT1J6YmtXb3dlQllROXRDaUMxY05wNnhkRVpicnhpOFk3V0pMMVJZTUVha3dkZi81REdSUkEydWliOElqY3dDZ3VtRkg0cDk0S29yNllPZHdTRWpBK3RIL2JJejQ4clcvL3ozMS9vcllhMkpXMlpBZnZrSDlpU2x5RDhNOVRpR0pFMVRydnNBaTEyd3dYUlZJUHIxVU8rVmxpbzVpNi9zU3MrL0p4aWdPai91MnoyMHhPVm5pNTEweDROaXl3RnVSVnRwUEZFYitVTXlVZ2xyMUhySXU5SjgxL1YzOTBQYlF0cVJxVi9MSjFJVHkwMFczcEc3WU1pMlVYNnNNUGx5R0ZFSUZCRjVnKzNmajB5azFiakd6ci83S0V5bmdlWmNYNlhabUhWYUJxdUl0MGo1c1ZVNnBqcWo3VGJrNldLVDhGS3VhL0wzSHZxVDYvRjdjSE90TzFuTFJpT2dJbzdLT2NEQ0E1dVdWK3pHNElNWWcxWnBXekZvMy9LM3labmNKNS9nOVJPdmpEWDZhMDdXTng2Nkp5MEYweVdwcUhhbzVZcU1uMFRMODFBeTRRYnZOZ3dZOVNFZmlJTFJ3RnVMeis4Mk0zQUtyakpscDlVWFVpUkVSSFFtVjVCYmNNWlBQbmF2MWlZak16WVNnOHdNTnlKblpqcllDL0YrODdoNHFmQzFKNjhWczQ2Z25zaW54eTFaTnNtYmJ2dDVlVGhKUkVGU3RsejBCcHF3K1ZKT0VPTWpSOHZmdEJDblJpMG9wcVhVQmhhWk9oNHNQb1BiM3UxcWNCdk5FWFN5NWdLeXBwTGZjZWhycUp0bmViSkQ2RzJ3RzVDaWYvS2JrVTh0dDROYjQ0NnJxQzN3Nlp0UDg5NzIrcDhLdERDWlQyUmJMdi9YZkpKT3VZSmRHdHVNREVmWExwM2ZxMFN5NHNPb21jcUhwZWhNeFdJNThNMHdlVzFFbkxmNXNuUUt0YWZSZy9QTnpmWDdMNVhBNlJsaW4rQ211R0wwQzNoeVJyWXdnY1g0ZFBrL0lHb1Z6ZktVbjVmNnNFZ0NEQWJpTzV5Z1dCOXFCNiswSVF0ei90TUtNb0syMVNvYkZhZmNxZFFOUGVwL2pXQmI1ODJDTjNZcXA4b2VVYkFwbzF4ZEZwRmE4OGFYaGpUdmQ3QlgxZjh6aVViWC9KSGVSaXBJVnM2cHpIN0pFSEpHekpaT0hjVFV2UnRqd1psTlZoZmdlOHJkZWFrOGFnUHdIRy96TEh6bmFhMi9DdUVQakFZajFPQnRyKys3SUkvSEtFWUxkUVd3RCsxSVJYSFpCSGdaRTZORXM2QnYxL2lROU4zM2o5blZBdkNyaUZLRExFK2pHeE01KzNLR1hCU0V2cE5XUW1IVUpMNGhhR09QYk1nR1lLTzBsN1VnQ1k2UE9rejZLU3JLd0lQdDNsaDkwcjEwV2JwZW0raXlGYlBBcWdzUjk5ZEl0QnRWYS9sN0JtZ1JVaGNQakFkRUZWUG1keUovSFFtMFJZcVloWmEvcENCbENsYTdMZkhnRjVWc1lrYVRqTlFXTk5CRHNRUStCTkJKaks1RldTMGRXY1psbUFVMVZYS3J3Q1RhTGFoT2JDeTZ6dz0uZkp4c19POE9Ea3ppRmxfXzY5UnAzQnJRY1BTdVU4OW1oZVkzX2VFUFhVNzNwakdkZHdmT3QtVTQzZUFRZkdFVGsxZjlZbU1oM2FTMDVvN3JIMWpEcUE=