Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 1be4bde6-3ffd-4cbd-9d40-3bbaabd81998_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkub04zKzJmSlhJbExRd0NWZXJzRlh5cXFCTzRzeG5OUUhXd1orREM3WjZ4VVlwNEFxYnFnVExoTHZnL0U3NnNCL3NYTEhNcDRNMHNORmFRNmxJczZlTUVvV3pyMmtEMzlvRXRTRFdFMjMyaWJOV01KK0JMSWRWZXVLZGR5OVpONUIzN3RLTm8zOEtYNGxuUnMyWWhrVm9qNDRrMEp5V2s3N3Z3eG1lbGdLTGNzaDgyS2VVMWRQK3BHRmt1Q1M2SGI1K3dUUksyeThDNFBRR0hpTmx1S3FvV2psOWdHTTAwMEphOGJhYTFlSWNKYVhLd2tSM2czbU5KQ3VkYTJjdlBUQmJCVGk3aWhHRGhtdTU3V1VCM0lPTzZITytaV2JYR2RNWUl2K2dPSlpXc3B5bkI3eFZmbEtWNlQ3MC8rVzEreW0vVWVYRHFpaXhqZ1RlNy9aUVJWRVAwSjRtTm9YeUMyN2thYUFXU3JYOWlnUkh4a2Z2NTBNdC91UEQwbGhRUitRRWtnelFQQlZONGU1NEJIUnJNalkvbXNaTHVEOXd5QUoyZDErOUpZd1grcFBQeXBaYTBuQ0Z4TTY2SlJtQnlvbVBGOHo5VjFsNXVSWk1WbW9UbTlUeGkrZDFaVnJ6dUc1dHRmdWc0VCsrMnJRb1I3R3IzRVIySzgrcEx3cE9GMmt2YVZ4YTFTdGJ1N1BwRHlCWVBPZklQZHJMMklieXM2OGU4MVlVZDIrRGtIZHp0aU9SZHNVL2I0bFVHRjJqOVRoemtzZmo4SXc4REpkRkkxMUN1OGE5L3hXMTBoS1dTME05bWFjSGhWekNwRURJOU8vNitHakpCZ245dEQ4QUVWNTBmdVc4TS9DMExtZ0poa2QrY0c2UDBvOEJybHlybDJyMVVzMjJON0IzS05vQS9XbS82ZnNFczRnTTgvNnUzVWNMdDBQeUpZSVZQRjBtQllqd05hbTU3MU5jNDFRZXkxQ2tacjBMblQ0MDM2ek84RVQ3ZUFEb25hSHRjTy9zT1BZN1JQdzkwMW0vc1ZPQnlzYVdtaG1lTkJTU00xM2U2bFI0OHo5VHUrWjFwbHd0dVN1cktvOWF6TkRKWUVmSzJCcjFBdTd5a0JXdW1qa2taVHBQdGlBdkV5cmZvNXlBNGt3eHdHbzNNVURxQ3A2UjBrN0lRTVRCcHV2ZXdBQkVxT2RnNXhaTElUcnRtRHZlVUpnOGF2Y3dqdzhHQVdaOWdYajJubXhEUjA2ZjZORW1pL1NMSUdwUFg2U2xXRHpqSFVISHlpc0ROR0FWWndkNWxFNGhNTmYwK1doNmw1ZWh2OVJvTmN4S2hqVFU0MkdrMWdoZHBDWVlFYnNyVXp6VzVOQUpRaFk1ZUFyL0RXd2Foa2d3RzFpbEc1akZNYXdDVjRncjhXdXVuYXEyNUtSaW5od1V3SW5zS2taN05DVmk4b2xYYVBIZ3QzTnBNRWp1clFNYlpCOVlxU3NxeWNFK3lKcGVzRDNHSEpGSThWb1RPRUtjZzlqb2FlcDVhaXdzdk54cUllK1FUcmc1V3Y3VXFRakxObFNNM1JBeHlWTEtuYnR3ZXZkdzRIOWFhZVAyT3Qrd3FubXFIaStMaWRrdVBZaE9nRmo5TVdQN2xQRHd4NXExbWdEaXpCclFBN2YxSlFmMTNWMVkzeHZhdTF5NHhIbE11WkRHbDBSMk1iaWpwTVp1SHVqM3pJbGFZbUQxbFY1cXU4SUF1WkU4Q05rd3hxSFVhVUxiRWluYjBPY1lPMmxubzdSL2VRUFZPeTdGTUVGK1k0ZG9XL0ZUZ3FGSWY5Ty9naXh1eGR4dXdubnJPT1cxNWFvVXlGSnZ2R0dicms5R2tjUkNSTjFVSU1FOVBueW03VldKdSt4OXg5QlR1QVVUY0NBYjNjM1Fvc0lvaXBPd0EvWGplNEQ4TEx2V2ZEUnBUWFJLamE3cFFmZHBUZEdEajJib3FhWjNPV3NLYXJ5dE5JMVM1TDFyZjhiKzZHRS9FcTJ0b0VWQUtnOU4rOU1qU1BjWjFPZE5aaEtmR2Y5VFRvUEJXcG1JeVBMVjNJT05RT3VPRytQeXJqdGt6N3RFbW9FaTZwcysxZlVSdlUrVUhiQldpamNkQkl5MURhSjRqNDd4RUo0OHRMU0tOQ1JZM1FMOHdqT2N4M0hyaGNWREdmZXhPNVVLby9TU0dDSTViUTJlRENkZ2xFVFRFV0tGbXVEREE5Vk5vVnArMkMybXNGNXNIYThTSnlnRDV5Y1Z6WTVTTStnNjNmQjRqZVhGb2pBUHJHS042Rkh0a0JnaVRzMkdobUZWMkV1Sm1uRVhSV1g4ZDhVbnJWTENQN1pHdDdlK0dJc0sxR050TVdvc1F2UUJMK2ZuRVd5UnUrTFVQMG5BNjlEaTJCSGVya0dnSDJGaHRZYTZ1MTZlUFpzM3JjcjBZcU1CM3BWSVBXN0tZbWxHTTFuU2swUTBvUnB2aUhQL0xaYlhLaEZyemRYV0pwUno4L1U2NzFsOHp3d1BIamdmazdXUU9OV0ZSWnFBa0EzSmJtbk5GZld5TW9BM0hiTlYyNVRxOFZGMzh0bGNrcENxMmx6Y1Q0UjQ5VmV3VFhYekhKTXdqOEFiSTlGYmxiMitBRmxjWFY5SnIraXJuYXlwVm8rbi9yMzNYQ1lOK0xzenJHTnE5WHIyK052MEhhVWQ5UU83UVJaVWRTU1BwTHpVc1FXQjR3OFJNUklPeDd1Mmx1OXAxT1NGOTBWVnUwNVo3Z3VWQXo4SGhDRHpOWU5wczRDaU5NZDM2eFBwQkxOQ2RVUXY2Yk1mUEFuc25aRjlnVXZuT2xQQm1FQmZpb2RrRkZxNjloU1lyZDdWdkpHNFZJYS91U0hoMmZER0lFVEdUZVYvd0dCRzlhNXE4eTNjcnJacUVTeHhiM09VblVsUHltQjgyR3ZSZ3hqZnFtdGlsL3E1YlRuRThycnFzcldBT0JCQmplZTUrVmpBUWlWUkQrRSt3ZzFxbDZEOEdsazNWYVBCY3QxalRybEYrUDlBRnJRUVFETGtxT2QwSm5RaUIzOGJTcXplQXJpWUl6Q2E2N1dDSTZycUVXYW02blZWY2EyRmFWVjZMWU4yMWRIR0lWUjFBM2NGR3hmaHAvdlFLSWwvY3Q5TmhYV2xQWlIzREtyZlRuenBVYW1nRXRtVE5pUVdQb1hkazRFVEdjdWRDdXdJZ0szRnBBSG1PaVJEc2Uxbnh0OHNHUkQ2aVhmU29ydHlxSjNnc0RheGI3RmduOUMwNmFpbGRPU3p4MGZwc2ZVdTRFQnhOWmhNUXFPYzN6SmR6eXFNQmo4YlVYM0EySkZrTkoxZWF3UGlDa3ExRzRqNWNBN2RjZzNTN215QS90UTl5RzYzeENZbGNYbXBweUU4VE1rYU8vVnZmR0VZUkc0UzN6ZE1hbWtIaGl3VTF5WFRvdmRKd2w5SCtJVS9PVGI5RzRBVFdpWHVmWmVJZE0yTXVteVlnTDFmYTRic0gvWUExb0pwV2RTK281bjB6VzNoRGNaRmZWRkxsOVFJNHd5ZUo1a1dnNlJDZFBjZ3NsS3QxcXFnSG9VOEhoenBYcUZFR0hSd1RrZ0FLaVFYTUY1bHlvRW5XU1kzUFg2S1FycDlLNVplOUdWM05maFR0WmVCNDhDUFRObm5HVzZ4RndmUVlNam5ScEJZNzJySlB2U09helRqVUxXOGltVmp6OCtRdEh1ZHdxTkdKV0dITjkxOWpIYnVpQ1V2bmdHWnZ4QXF1d2ZUL0JoaEZONTBqYThoSXdXdUtxQ3lZdFRQL2tWZnlBemRTS1NpL2JNbDZOK01kL3R1MTBWYWFXaGJYRUtlOEhsQ1FZNGFZb3p2c3B4bzJhRmliMUtUeTVqd0VaZmxmZz0uYnhiSjdrZTlzV0dFVkw4T1plVVVWcmd0djZMbG81bHY5aWNxRm56dVhNRGFHS3o3SGVHU2c4ZmpGRlV5aHF6Q3RsdjhGNkFTV3BHN1MybFh2bEYtbnc=