Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 0e691ef9-534e-42b1-b1d3-ae402add2a85_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuckdNRGxKaHREUG1yaHBueHh1QTRWb1ZSbEhXekxIeXc3K0djUTN6Nm9KeWN4REN3VFRZbDlRUDYxeFFabEc4UXQ0eHdxMHhPaHJQOFhMcDRhUmZiWW0xSWxaekZPYVFtcGZGckZOYkdjUTFCNU0yYzdEd2d5NHBmTlpHR25nQ0x6YklXSGVsTmtRaWZ0SW43eFJWMlRzN05za2VUcFpDenVVdGQ2OGRYZGlaU2pxUUZjZzVIQU1OVlZxSmd6ZVh1VTJMRHdUblhPY2xKdW5QSVVva1JXeE9LSVhva2ZDcHZSbmN5Mm44N29BY2V1a1JjWk93WEFSYncrbWdQQnRMN242S0NtelJrbk5IVXFPQXMxMy9Edmg5S0hxaXRBMHJpVmFwSUZpNkxNWFZySmJUMWlWUFVWRXB3ZW42K0tSbmlIc3hVSk5nd20vR1prMUZlblhOWk1vVFVaZDZybkxDWXpia1puY1RNNGpPMnk5em1jQ2hiL29MeCtwbWJ3MzJNbzRBZlhPejFJa3NTQU1lbEVEdzBnZGxYQVRkMmh3ODcxaG95WG5OTHRnYUIzc2tMdHcrZ2pFaTNuZ1ArSzQvRjhJNG1hdTU0SmU1eHdEYzBTQ1BXTVExNUxBN1o3SHZBZ2puNmFZckljU1lEVkhBaFRweEVhTXlNalloREtVSUk0clQ4a0duRGFZRGNCa3V2dk90WU1uY29HNm05ZWlZWDA4RDFTYmFvNWVPeEdhanRJTnNyTzZrbmZRQjBMMDlVaWtNNURaM1pPeWd0YWllYVRzTGphMFhOczB2a3doT2Vsc3RsWVk3SWdjQ0h2ZmRLRXdZcHBXdUFZVHkwclpVMEdNWXliUGRuRms5VkdVT3JUMWJRMmp3TGhmR2Z5eTNrclBqWm1TdDgzMVNBWHMyZElrb1NBZzFPcFU3bWt3bG1BbXpqM09qWEtyV0lMQlpYcU91Z3ZPdE1QWjduaU1OUGNWR2JxalV4QlV0dGt2aklwRzd5OUk3MjBXVHE2bkRNM3hNb1JJUnR0Q0JqQ0wrZnIrUGZJMmJKMjFIWEN6NUcvc1RMSy9JVURRb2dLcUd1QjBaaWVFS21WMVJLOXVRdzZ1Q1FCbTdLSEl3V3lQN0VPSFhYOWNZL0hJMlVEKzl0V0RpcldXUlJrdDAwRUtQbzVQKytqZjNISlREL2QxdXVWU2F5dWRPQ3hqSE1ZTW5scGtmeHlRVnZhYkI4SFV3SHNnOHBrTHU3NmQzeTl4eUdVRnBjc2tKSzNXUGh3TUZpWVBoaUhDVEpNSkN3YjN3NTNkWmtUWEFwRlRLY2pwNWcrd0w5NFFFVkVQOWFIUXJTZkVPQU9vMlRjNTZWTHNOMENaSGFPTE9zVGtOU2NCdjRoMlZmRjc4S0owRjU2SUIraHA5TlFVTmIwK2xITFAyWG5OaFlGNjBaZlpvWmVMai9PY3M2TnlMcitOd0ZEVFJSM2pmUXhTaWZDcHRqNjg5V25TM1lFM01jeXdOU201cXk4MkY5eVErWGk3WW9oYWlNSENOQjcvQTBQbGtuVHdZcWtYUkR5M1dUOG5zS00vQmFvUVZtS3BOQ1VqVmJNLzdmaDcxbWVnWVhRcnEzc2QzOGNTWGx4eUJJb1Z0V1NBd3pXcDVKODJvVy9JYW9QczlXMXFKNlI0SXJsWDl3QmROdk9yalB6MzdreCtUazM5MmdBZjBHak9FUDdZV1h5VHpBZ1hNZHI1SExMWlR4Vzg4TENVN0FyZVBCNDlMNjFyR3E5c0ttMEVzaHFsY1B1eGtNN05JR0xhNjNVcnlzaExlNXFrTkVObjUwYktrTVF1bTFuUlk5Mzhka0xQWFdyRW1kZzJNWHc2ZTArRE9SWk5QeXA4UlpWeUdFZGlZL3ZZK0U4ZWsvdlRGMVVZOE9EWktiOHhRV3o3ZXdXbWdZS1B3TWZSTDlXYU81UkxtQWx4bVZyRkYwcXlJc2U1bVRXZEVEeUs3b2F5ZU1FaUlhSXorakQwREpTTXk5cHRLRVdDMVd5OWZYK1F0MTVuR05ZcDM2K0VMMnJrR2pRTG1GNVR1MklDUGZHSjJhRFpISkdmVWR3V05keWthOEIyanhpZWp4NSs1bmo5akNoRCtsOHhLeUJKWS9Xb1hjRVlsT042YXpXd3RiZi94NlpxaUhrQ2JVQS9LZ0wzUTlzTXdWNXhnMEVCTm5aS1dXV1RPSlFTaWlpS1VVRGRSSDlXSGJ2cm5PdXBEeGJEMFQrT3IzOW9BcTVvZmswdXV5L0p6b1c3U2MrWk5nczdDRDVETVpTZFI3bmFCbmpTa3NDNkU1dW5YVmMzbW9ic2RTSjFQYTNUSVBxbDBWMXpRTCtodWVsOTZ1YkI2R21UQmwxUUhxZm1WeTBsVjg5Ym92T2VvY0NJTzZMcUlEbzRkVExYYnJQOTU4RVFpVHBtanNOQzlXSy9DdTluNVdlc2NscUw1aTg4L1dZS3laUDRGSVJQSnpwZ1JQbVNVSHN4UWJkbjZCTzJsUHZuTUIzK2xvbGZmcEw1a0szQ3EveXF5QXhOZ2tmSmtpTFRJcHF1eURycGlQR0c0U3RoK3hGekVNRDFnSTQydmtJcnhBRnM0U0RndmVXWFBTZmFjS01Samt3dURjbnNKK3ZmM1FqaW9RL0NEUXdWQzVQeHlDMEZUakR4WCtXRHVxUitMNm04VHZRL3NPejE0a3ZPaEdMQjlrTWdUVXJ0bHdVaGdiVjB3aDZ6ZHBSdTRkVVYyd0ExM2ZyQm5hRDNNS1oyN1dDYkFkcjdmVVVjMUp4cFMzU2RSVnJjRUw3V1NFSUtPdFhzQ1h1NmdRQWdUQ3Y4V211elJxOCtZSnFNdXNKWVVSVzVVOWZyVExhamdsdmpTYXFwaE9CS2VJUjZNZFhCV3V6SEkxbWl0RGRocWQ0QXJ2Qysxckg2a0tkeGV4bHZLSHV2dkE4YUVVUVo3VnFSb2xzRndsSU4za2h5SDBnV2N5dXIvUEZPWVh3dmcyNWpLUlVmRjVLclN4N216WDJUa0F2NytZSHdYenVxYlFnUzBJaDlCMXpLV1I1ZjMyOG5yWEt2cFhWcHlkZDlvMlBzekpGUUdXMWRDMlJ2ejhYNytaWHVQYjdOM0dFd29mb1pua2p2bTE5ODdaa3haVjVsQWNJZ3VNQ21RN0wzcmxycnVUTzg2ZUxQQkMrR0U1dXJjQjRFVTcrQVdhQWtxZXJlNE9wZlN2NXVWNytJbHQzOG9lcFd1VGlsclR4aXR0akNWWS82b010Yi9tSGVqK3Z3WTNhUStNQ040dldCZmZQTUcvZkt3bmZUOW1hMGhYR0NtUzkyMGg2MHUzOGkveDE1dlUzdUN2M05BL2d1bHc1VTRJWHl3QU9UUzgxSEhjaHQ2YlZ2M0JFMVppTGdwNmdqbXZRenRPZXo2UElCaGp6dDkrZVNpSFlOeEIrblVYWVM4V2NkTzZreEJkcG15ZUpoTDJhU0lyelFqU2Q1UFZJdVJUVE5VTVZSVWZaRDVnWlJmMkJtY015enoxbU1WUDZlaHFGWnlrc01mbjNrRGpEK21DTFZsTThsOVpVSXBXNFZqU2E5Tk9YSmtWVVJXQk5PdXY3U0VXamFWdVFVLzRyTW1vbFkyZXlqVHVFWjlJNHNyWXBiaFQ2emVESTU0MURsSWk2YW9UTyt5OG5jV0l4WFg5anUzNENuWElrKzREY3g2OWo1YTZIS0pvYVlaMGJsTzFvTDdKYWlwQnFtZVEzcW9XY05TcVJDVHA2RDVob3d3elJWTjdxZk5OalQ2L3ZvVDZzNU1ldit0YVdUVWVwT3FXV0NUdFNsL0JHTTNoZTZ0a1hnYXN4OGRrQlZ3MDJFenE1czF0bmZzby94aTVGbXBsbkgxZ255QT0uNjZ6aTZRRldrQkhyV1U2NVhsU1dEeTQyemJvRkliRGlvTnVLdzVLNGVFdlZfQ3hkenVCMm5qMi1PM0NRWnRxYXF6WUg4ODZDbmw0YjM1V2t4U1NZZnc=