Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 07426498-8041-47b6-a1fc-d672a42e9772_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuSTFVL1RrWEcvb0czbHBlYzBidGJWaFVocUhVV241RXc0R3F1OEhCU282TmpLN0xLNWEzeWVVNlRlNGE1aEsyTEIvSVhaWmwrRzVEMGNvaG43Yzczakg4SmZDaFdSWVlMWDEyQ09BYjlvWVAyVkFDSlNVM1ZVZEVnVnZ4NnQ5VHBPWjhkR1pkR2luMlI2S3dmRW5mVDNTQ2NSQ0pBRmhxMW1CNlNqUnBDVTdudTZtZUVYNDZ4aWR2K0I4WXVRUElvdWFNRXJhaEdqRjdpc3lzcUZ5SCtYRW5BNm03ZS91dVlRcko1bmV1OTU1VUtQbUUrN25XWVo5QWoyWmNNbFpFVFc5Y0lYdC96M2NJV1k1SGxVNnl2cVlGN1hrUS9McDBUM0w0bVBkTi84TXgrbFUwNVBQNTNKQmJRZU1nK3RJcVpkdFpFV0c0VmFMMitVdGJlVnpweExpZzNPcUZwVG9sZU14aUdCVlF5TnJxdW5BMGtDejlGVittOCthMVhBaWp4TGdycEFjWVBuRUpRMHR0bzA2OGdQTTJWYzhJWW5UUEU1dDRCWlZlQU5GNHdYdUUvUEtWVmoxTmdEWUMvbEs4UEVrWHQ2WmRyNGIyQkc5NnNVWVk0dk5meGdoSmRBNFBNdDRvNmo1RGU0TFVUUlpjWmFsd3VuODg3Y2RNZFAvY2NHS2psQ0p6L0ZHeHFSZGVQM2d4Q0dFZ3YyL01jUTMwV0tJWFArR3YrT3Y5UDBTRExMRjNNa0JZbkJHMFJOT2ZZa0pDUHRDNld1bmdhb200QnV0QWJLWEVMYlF3K1ZoZnFYZzJBZFRxVVlHZ1dTS2J2dytGUjBrbCtLTnYzN3pGcHNjZlh2bkZXanlPWTlzU1F3YytscUlKUSsrRkFOeFN0TVZNcTgwQzg3M3QyZmViRjc3bDR4MGZWOGNOQm4rZXVVbXRkQlNyZUxZMDJFRllYcnhuWHBqT2dHNElQY2JqZm1zQThncmo3Vk84RGUvZUF2UHJTSXlRbjlwbHB1V2hEYndNNGRLOEtJZDlGTE80aFVESkFNRjVQNzM5aHJrWFNDT0w0OHkwaTRzdzZXaHQ0MUhCWjlvNEdLczVJMXJhMVRqME9RTTJucXU1cWVMWmIvcktsUlR0eXVMeUtqOWlNOEpiN2dHOEw5aEVpNG9DRjdldDlTRjBjeDN1RVpIZFRJdzV0VC91VGJDWFdZSWFZMHdDNGFPdklLS0l4R2diSTlIbTJtUVQxME02OUx6WXp2R2xlSUZJRUVVSnR0cFd5MVVhSVNncUt4bkw4WWJNOUJPVEd2SWxJOWZlcktHVUtETTUzckdTQUVVdEhyMndtUjRrK2hBZlNXdHF6eUpNTVlZVUpxUDBCZ3ZaSFc1WmZqR3piUlpzVTJlT0FxYVB4cnNZM0VRcnhZUzY3cmNJVjFmL1NDQTJZbXI2OWVDYm41ZWhXOFFQZG14MEo2eXZweHlySE1xcThLbGxKNzAyNjduWXhpdEt0MC9iL3R2eGo5eDJyV0RFdzlWSi9ac0VpU0hieVpTRjh5R3d5R1d4aFpIWUg2UnJlZ1VuRmxGdzZGaWNOeXBBbUMxS0g1OXhvYTFlRTdVc1IxZGVQd21SNDlrK2VNYVNOZlN2YldvSGZZQnBwamEzN3hDTFJEaGp4UCtrNHBlbUpFNkg2WDdxMnFjbWdIMFhlZ2VEOUdBUzhpWnJneXhxK1RpQ2xoT1hDaWllOWYxaHF2NERMZlphd2UyQUxqMDNqdGdoUTF5QUFKQUxCV2xQM0FDMENPb1M1MVdLc3dLUGJYK0lOMm5rQW90OURIUlk0dFcyY0xKendXNHNuWXRRblpGcTN2eG9iakE2RmlNbFMxaU5McUNkREJOU3JOZ1VkM0puSnU5VkpYR2k1RjRNUEJTYUxKSmJabU1qbWVnaXp2Rlc1OWNSUlVSaFRYWDBQUENjMFVtZjduUWcvUEVUd3UxbTlNaERjRW1QTGdkOURySy9CVVBQQlQyb2VVandXaVpHWXU1cTNTM2Vkc2lyQVhNcUVQTE1HelV2WkM4L2p5MXVQdUhVdlpZRElhem5nbTY2ejhjWWptNmlzNnF6bFFpZithd2YwbUpEL1pYbTRuVEQzSzkwandxZ05WUFNiRFFEb01LeThzOC9OM01aalRDS0hWMjZudVljd0lhZVpBY0dySU5sMGtFcXpXU2hKK2VCUm1QYWlDRGJzd09laWNnand3UE54c0Z2dVEvOFdNNWlxUm1TRGYxSDhjT08wOUpGc2tQdjhhWXpUR3RpU2tpWjQ3YllNbUZQU0xnUTdaeHQ5MWxlZXJLU3RTbHRjUWdNRjFHVXBVckdDNVZ3cUdLak9jQWdUazl3T1NaanlwWi9sSW5OMDN6SEZNbHMzY2VZdGtpSmFyTnB2T0NMR291NlR4dlczcFcwZ3o0U0p3a29DUk1oU2tqQ2N6UXYzajJmeWhWei8xK1RkN0NURGlkMjJleE11Q2dMb2ZKaTZYNmUya2RPblpWZEdMM0F5QVVNNVZ3YW0wV0lhVTFoNW1TRnhlMk94bi9zRVkxZnJDTHlEem5vZVUzNkFYRnRhb2JFSmk4ZmVONFVRT2FVbUpOa082cmswc0Q3anMvek05L1lZUnNmcEt4Z0srczQ0RHdyODZWUXZBM0xZYlErcXNUWDRrMnJWT2ZoYm94SzNDMmpPYjJLNzZHcW1zeWZob0ptVExPUEdvZEhVZE5mbThneHlGZWhGbkFFUGpscUhtM3hENXNWOHg3Mm9MWVFJRzZ0ZmFDa3FSbFk1TFkwLzRhV3EyU0Q5ckgzNDREdXdwQzJYaVg0NFFOTWIraGtHZHhxYjVvL2N5U3lzQ2JIRTZIZGV5dXNCblRlNm9tajVRY1NkTTcxd0RsYWx4NTU0bGZSRlNGYWgxS0hPWk9IMEd2RmYrN0k2L1VWeHpBYVk4REREQ250UVB2MytUR0tnYTc5MzJqc25LODY5SEpJYXBRYVlpVFNrNEdrczAvSUovMU5vQ012WWFhZzBsWTVhUFNOcTBYejVpQjZjQnRPUW5IZHNqZFZ3cUFsVDRkYU9hNkFtdVg4cjV2UlZkSlZmL3A5dU45RUY1SWFnOTUrSlhSbGlnNklZMEsxRWg2M2gycE1xb1U1dDc0ZFN4M05uRU9QNGpaeTdJM3I1RUVGbU1kVVRnZFdoRU90aEFaaXlVWkZJbWh6dFhsYzhqQVNhUmtQWnFJdW1COExxaFMrN3ZHT0M1WlE2c1FESDFNeStjM21PR2dNcFdWY1VHWHE5TEdVSDN6Q3ZHblZiRFZNQ1IrM0VhS0o3MGd3RHdxSHZSU3BDWlNkdjBHc0ZvYjZ0WkZ0L2JRRE4rWSs2Mk44UC9uS3RabGRFV1lSQVNEdmFEbkpud25FTGdKNzBndzlFcjQxT3hrRG41V2h4TEVxNTN5Y2hCTDlLUWpBWkVxS2FEbTIvaGl4VTZPRy9oRjZPVDdsT21FYnJPTmtoQlQ1MERPV3h0b3VISDJjMmdoVkxnTkE0WHloTzFvYnRwK1lLSTBSZnpkKzBnZVRYVHZraHc1Zm1KaTlISC9NTzRDVjF4QTdZYS84bU5GdXMvQ21RVlFNMTR0L1BsRTNXcHNncVAzRi9KS2JOVzVtY2VvNWNrZFFXdVArTURkaE5ZUXBiTXZxcHlBOEE3cDVZNjlZRU9tUkFQWmJtOWs3N2NoclNhd2lyOGl3N252VzY5dFBDTmp6akszMDkxbTgzYjRtMGV0RFJ6N0JEQndEVlB6eFUrby83KzlnWXpWbkxiWmgvV2xpRksxMHhEKzNDaEJhbDI1aW4yQUxNTjJvRVp4WGhOaHljTVdNaytDb3Yxb0RNUVFMOExyY1o5ZnNXWW95c2U0TT0uQXZ4eEhIYUZIelJsbXZVeVg4R2wxd01WbVJjNUhKQ25nVHk0Ujc2SEI1Vzd5Z3ItRTVGRVZQSDhncGtEbW05NHRzVEpZaEVIdm9WQVNXSTJ6TFhwVHc=