Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ a2b2a5ad-e7a2-4ce0-96a1-b447bdcbca09_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZGhuTHRBLzNLV0ZUdzRGWlVFM3lPcFhGOHpvNjVaZy9nbXJyemZTZWh4RzlQbG1iRVFmS2ZFVDJab1p6SEFoU1JvSUhXWFo4RkpHemZEZTFyK1dNZHc2UWNaNTAzZ1YxTUN4eHF0UU52dzV1SEtZM1g3UnF0NS9SdGc0SFRKYkJBYi8zZ3dlaEphTytybVJmUUJ1K0QrMjJHbjlKT3RpUk9qak1INFRTd0libjhlOFdXRVVyRjBsM0J1R3BMcVFuMDZPcjJYNjBVdnVwYXU4QktwQVhjSE5QeVR0QUtxeXNHZVJocFM2UkJDOEpkNXhyUGxwWjlveEJjUmtSaTRNWmt0enRCQXlON3BHY2t4RHRxZkp2U05DY2xyM1R3enBDK05UTCtzcUVuc0kxZCtRZWg1TmpuR3pROE1pcmxIU1N1WkVUMi9TMmxCdWNkQ1l0Q2w4Z3E4UkpIcUt0czNSSkIwdGdwRmFXS2FaemsvellBWDBseWtkL2xoL2YrNlRnOGNnN0NtYndWanFhditGUkc5ZDFZUlc4aUdOQkdNTFh5cHl3UXE5T25RTzNGZ0FjdHB1QjR1UlNSbUVnN2wxeXZBVEpZVjl6UnpRWHRsRmZKU2t4Z1pOU1B5SHV0Z2VWUHZBNzdES2hkWEtSRytWMU1CakRQb1VPaTZwWmVuWHUwWUJPcDRBZGdZb2pWbVJIeVBFNXQxZ3EzZHQyL1ZrRk0yWjlyMmxHcEtNSEVYRE8zU0ZRQ3JtYTQ4VTBYUFRsY1d3YWtUK2UxVkd6NUhUS2haRmc1UVNYNmxPeVF3VXVZeW5nVkcvQnVxRlNmS2QxQWxtMWZvK0VRQlh0eFR3VlhOa3dXd0lPOS9QbS9ySE9uSDdrVU00eGNsdjZlbGpBQUw0K2szRTFJbnVhQWRVZ0RCWFMzUXc4M3VFSjlFTjhyU3lPL3FPYzBKZzBnOFVkQUJvV1J6d29PdlVLbVdlRHgxMUg5UlB3MzdyblI0cUpVaXVuNEp5QndwRlovNFJKa2lQZ1VMdVBxL1c5cXI4cmhmbHkzL3JVdHF4SnpzdDVacWRKME1saVBUVWFvR0dXaUd3Zk5wcXR1TjdWd1g5cW5XTGF5MCtZN3JibEFCSnJBd2o3ZHgrU1FhajFlRFErVkcremdvZDBvQ0dmb0tRT3dKUzZQWlFLenRTbldCakMzV2cxbjRjeEVPWDJBVkh5ZVZtelQ4WTREWC8xWGZya2RoT045dlVZSGUzR0NHVnpTb0U5LzgvWVo3V2VFQ090Y1JwNjRBZHFONW1Fd3RobnlyUXREbWF0ZnE3ZVNGbW9pb2hyclBBYlR5VGQ5K3FRZUNqQjNsZzQzVHZVUnpTQzlQY0h0ZTM2NWNTV1RQY3BrMkM0amFnRU1sdVYzSE52dGhoL09SYVByanRUOE9yejBXbjZzSWJQb1RuY0ZTQzlST3NBOFUzd2lNN1lScXZaM2paS1BuUDlqRlUvYTJmV2pKQmgzeGZ5UC82VUdXWUVUWnNSVXcrVDlRUDV0cVprdXZzSHZVSTNVL2pnRmhtV1UrY3EyWjNRRWMzRDJPdzBTeWt2OEhhRGFmWmhQUzJsNWEzRDFIVVF6d09vaXl2eDFDbm52Z1dzblJZTGw3NDZrU2lYaUIxVy8rbytWQUR6Y2g3b3VEOUlLZGRYUXZaMjljRzZJNGluTHlaOXNJc2h1eFpiWS9XaGlsYkVwdWpGamdMTFVETno2cmNBeU0xSDAxb0FEZndlS0Zta0lmRjRWUGpwcytYZ2V5bzhwSHoxeWtsRlFBM3B2eWV5eHZiTmozeWZxZFhka3YwbzErb1J1ZmRXV3RQenhTczdCWHJkTTR0bnhDRlVMeW1BT2J5UXRSWGI5dENzVzU3NllaaTNpWXhwUkI4V1NXMXJGRmR2Ym1ZczhJbEpyZlpLR09IaXUzcmZhYjF3YkNvakhlNGkwZXorcDhiZnhwb0xYbWsxWXlTb1JkTE1HZEZpL2FmU1VtRlBaN3R4UmpGRVYrY1l5bnduWXh4dGVjaGNlOE44dDBpdFBYamlPY2ZNbDJBZzJ0M0lxMmZ0Z0hjMTUvY2lGbitFY0I3dE9zMytVWlBxL2RDclo0N1JnT3d1NkpRUWU2emZqalNJTXhuSWhoVExPNmRMT1RYUHFSUVdJWG5PbVU2b3pKeE1HbXo2SmZDUmllcEpOdTd0Yk0rYXRPMldNcmlJQ3h4SUc2d0NqeUEyZStjZHllU3p3U1JnakdBaGhrM3BLRmN3YmltVGNLVWExZ2RubGw4NmZmcHA3SWNKTEVnaEt5UnJLM1BMZjVNRkt1WHpKdFBZc1Axbm5oYndsOFBrTWZ2U2Q0MlBOQ0t6aGVPQnlWS2p1aG9yc3djOVpHRGZta1Q4RktodVhXTE5kd1hFYmpkcmdMRHNJL0dYN01ZVmtpaWhaeFdZb0NhY1lGT0NFUHg5aWpITzE2cGJkcWZSbk0xK2NDeDJQcjNQdWtPSVlGMzhSQWpjTE8wWUw2QkpTOHFMRDNJcHl0ak5RQS9uekY4OW4wOUh4V0tPYmVidmZmc1BKWUVMWmgzOUlJRjZUMkh5cjBDbHJLQVVhbGdYQ0t3V1Zqc2N1U2dGTFZ2TVBMZ3V6SGhhVy96Y0g5TkVLZFRkM2hLc3h2VnJ3cVNVWmpnbjNZQndNaTVaRXpyVFdveWwxWG9nR213R1kzV1Y5TjJic2FJeXQxT3A0cVVCUmcyVmtXSytTdUJBVEVkdnJnaWRUcTVBMmU0SEpia3BoUkV4Qkh1UlNld2ZUaDhyZ09tVTVOV0hRM1A1czF1aWFteEdobHlEZGhaalJBaUluOTR2bWp4Wko4RThEeHErci9yTE1HTG00cmdFc000bThJYkZqTU5sdDdZWVZXeTVIQ3BaMHpkSWhXY2xidlFaemNUMU1rckVBalNVQTlSWmJJMmM1OHlUZVdWSkkwbkoyN0JqVjl2WDJYSFpHdDZWbnkxUUlGK0N2RlMydTVtNSs5eTFYeTl5RzNEKytJT21uRVZOWkZuOUxLUCs1OTRJQ1Z6am5rVGNLbUZEQUFycm5penFEZk9hYmZTTlpsVk5RMTVDR3BJQUxLZGJMaTNQLzUyc2Q5WHFXMU9SQm1DTXJvaEVKd2EyK2Rza2JjV1RxME0yM3E5aEw2RFhyeGltZEQ5bS93QVpIUklYMEZkV1NHMzFmZnZUOWdkTkxxeUREMmR1djBJUk9vSlZvS1BLYStpQzU4WU0rZ0NkRlB3MTlkaURGcU1yZFhRMUUveUszaHdleHlGUDQ3aVdFamY2S3o1OE82R1N6di92UVFqdU1kMERaaWN5TXFTSURVWC9meGhSM3pFNDF0SGN4Q25KRkY4QmNrN0xHalVteXR3bjZQdzM3ZE45UytzWTJvODUwRGduQnlYYVdLOG9YT2ZNOTA1REMzc3A3cFVRNzFpc1J4L2lsUjFxQ3d6dXNvUy9tQWk2N2Q3ZVB0SFFRMVZKN0RhbjVYc3laTUVnSVZQNHJ5UW5KTFluMDFYdzVzK2RmMXVoWEhwSDZqc0xsekdQYUpHeWtpUWtUWC9ONkI3UWdIdkxOTkVXT0ZhbjY5V04xcEJ4WnBrUGFCenZoalFkZ01OM0tZRU9kT0ZnVFZxOTFxSlVqdUJ1bkdUS1VUc1VzTldtR1BLY0k5YWw3WVVaMVk0Q2pveSs2M1kvTGhOcGFvUjFlMkh2ZmZTTmpGNXV3SDBYMHpaY25PSjRZMnpVelBVUDJaZWdKbUFTOTNOcVlnYnQvck8xZHEzaE1jTDZJNTFlMlVQQmdHRVJTVEJwOFVHYzR4MFdiZnVZNWRtbnFRMWMyR2RUczgzVjRqaGxXUU1TbnY3NG52aU1LREZvMFJoLzl0az0uVXhablJMQWFMYWFsbnNmd3d5MjR5Q1RObFMxTUlDUlJkbUF6aWFKMHV2VGVzc1RtN2VsU0pfbldteVB1N2R4RFo4SE9zNFU0eGFtRm5XaGtYai04NkE=