Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 260fea53-f9fa-4d9a-b7ad-b8d3ee6e8f76_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkueG1naDRiemtPUVh0ZnFUSWdxdVhFbEdnY2FHaHhjRlBtUnl3VjZGa3hCZWM1R2p3WUZ3TFhDbEhqWFpOeHNBQUpvb0VhVVY4eHJWTDhNQmJDSnFvOXRjS0lwSFpkRnA5eGowaFVseWh3M2k0ZHFrZEFkL2swTEZGc0pJcStFcnZvYU95aU5kcWlTaTZNbUZxSGJDR3BvTjVrOEJBQ01KeWY5MzdRbG41T2tqZGYydEd3QlpzQXNMOG03MldlWE4wLzg2MzhLWWRTVnY4WjVpQ3pxbzlIeTFDNVN1bG9OMEZmWjBYUnpoRmM3RmdVLzJ5bUQ2VG5Ld3NnaGJ6V1hvZzFYdS9teHBmNDJwQUpsUnF6UlcwVjB4eU44MWx6T0o4TTdBWWZONEYwLzFFU2I0akRick1kMDVsRjZFay9SajdFc2t0aVVqeVFHMVd1Z01xUkdhSWZKWkF0cWtlNU0yd2FoMWkrSDBVa0w0N3VjMEhoRFBvQzJJMUtFV09Bb2NmaVhOcTBJUFZrVTBEc21NYUExNlVRZmU3RHV5UUhjN3YzWGVXcUpoYWIyTjdzM0VFeHVnd2hCS0lNRUpTcXdIZThLUXpsb2t5bjBUaFp0NUNCSWxnajVDcTFrdiswamlsYVo4ZVp5SWFBT1BiSVVPbEpGTFMvdHVhWkNoZFZpYmtwY3NZYWk4eGlnMmp3ODlpVFZzMlVKNTNaMUk1L1VOYWE0QlZxUmdzeHJDSDJBcWZ4T1ZYelhISDdqRmwzS3l6U3RQWkRSR01BSjMrS1Z3WE5MN1dFQnFWOWJ6b2NxUHAxNko4aklueWwwczZITmVXUHhJNXRsa05Id2RRMTRBMklJenF0K25PT0hZRDdCMGYzWStXU3NhNm0xdTVnOU9iaWQrbC9kUHpPMjlDcy9MSGV6RFp3ZklOajB4ZFZ0S0xKWjdwY2dQWXRTNTE0aUR5bjd0aUpURWppTGc3dFJ2S29hNjhURlVFRXI3VW80aWtvVnRKcGNtSHVibkQ3d2I0UE8vVG1uREpQcy9XM2dLY1hTTTlXSTQxMENuY2o0TWRHeDdvS3BZd3VQQjdkRFlBOTNrNFFyM3VDSHdwbXd4VXlObE5LbkVXZVYyMk9UQWVucEJRS1o1ZzBWQnB4ZTFxY0NGM1Rnc3BKSEhkeHl1L3hucTlmUlFvcThGYTY4b2xKcGJSK2VwOEs3OElUb0RWcmFzcGlxZCtwam52MU1YUlNNRzlONUhUenowYlk2L3ZuMHV6M0hSNFlvTTc5bEkzUHZXVGRlMkRjUEtMVngxOXZvN1d2T0tpeG1GbnRId0dlcmg5Rm1SRlQ2dCtUQm5jWjZHOFlDTXQ1M2lJV29LY3dacG1lOWFydmw0QmVKLzRJOWVmRFJEdjZwcjFzVGpycXZHRGREWlpicnhjSSs1SUhtWGFOTW04Zmd0V3JuZm05OWk2V1ZxaXpIeHBhOFZyb2RVWHVvMzVDaGozOStpajhzQlBPRm0wZ3hjeWZHcm1WSW5qMXNJZTFRZVk4c1ZUd3NsTGFVZTgwbjE3dmY2VEk4ZmRoem5mNGF2NkYrUUUwSlpCSDl2b2FzYjk5NkxNMEhxbEY0K3E0ak1tUmpQaGR2QkNxUlRqRjl2WjJPTTIxUUdUYlZaU1FITzFLSjNWa01KdVlxdWVLemN1aWkwdmdKY0tPWG5WRkYrcjhOK1dVOXZnaE9oUHd3S0pLT2VwZWVjbGo5UThMNWNqNW5Rc211ai9GcmhWWXRkUjYwUmcvLzR5RGJUVWF6ZS9jbmM2ekgvWWQ2SmZyVk5NY2o3TkwxeFVPTWgrUWM0WkQ1RzdiUkdIVThhZlBiano1Z1MvL1UvdzNiRVA2U01TV2h4WFRNcGcwOXdtc0NoVXk0VHN6VDhLR3VocHhVSkN5cHhZNDNUOFZIVzczQk96NFhWMmVCVXZ5TTYwb2gxOFdJMEh1dHkrZHMyMXMyK1J5YXd0QUYzVC9yRVVFVUJSSWwwcU5PTTRwVzY4SkUxTm5naHFBT2JQYkxoQzI4aWMxYmxSTS94Z2QyZzVjWnJpOVBueWFTdmlDeENRQWJDOEhyQi9BQjV3OEMzTWRtNyt2MkxzRDI0VnpjZno3Rkw4bDlkbFYxOUVIMStETzJVTDRFRHlZaEpZK3paRjd0YlU1RmJsYSs2U1dmY0p3N3BBR1UvV2tmMG5CSDd1MzFpYlh6T000S1hxY2EyK0trM3NHREplRVdISlVzbExRai9sVFFOcW9nNWhXdGpJeE5tN3pPNElaRnNhcTJXUFNJSUdxODVnYTBhcmdCZUpaOXlrZnEyK29rYy8wYkNBK1B0c3prNGpJTlpnT0NSQmxjOTFLS2FCN1VHbVNKWDkvUWNGQVRlS0ZuekhBQmVhdGxrakQ5eFAwT2I0aHNZUmxBTGl3RkxNRGUwTDhybkNPQmd0WkNKMmFvdC9peXorOUc0TFlsUG5mUDdaVG42a0dyOWxVR3NxRHlXQkJhMTZGazBuMmkrNmVBME8xaFJudGZEb0h2RitUdWYyL3laSmowV3drTWpkdktaVVd6dnJ2NFVXc3BlL1lsa2kvQkk1YmJhc3JSZ1JnLzdEcGd5RXA0aVI3bG1zZ0N5cVdJc3N5cmRxTmtHaFEyVDg1ODg0OExtZFo3Zno4V1lzR3Q5VWtRNlpGMkMydEdzQmkrK1dKWHFFVXZTRmZjSnh2THRhTDIycWc0b2Z1bU1YeFRSSC9SZHovdmo0Z0YvNnQyYktrRGljcEQ5Nys1ZDAvRmdwL2JmeHNkQkVXYzMrS210eGZRMHZCakMxeDFsbHNob1d0R1hCTDJubkR0b3hDMS9GNDZJNjYxY1VhSmZHajlYK3dPbVo5K05wcXVjYzdRUHFCbmVYODl5RkF1SVFHdThRRUFLdWpEVTFuVjI4K3Q2UG4yVXFCWmQ0bHVaYVcxd3dvaDJyRnNYWHR4WWt6NGhPMThiK3N4eS9hUTRuQ3k5VzRXZVdKSS9HeXVqd0VLYUdwNlV2d3VEMWVkUDIrZlpvS1lPVTB1cHIxdVcyRmMwMmdDbUg0Mys2RXlTcDJxd3NrdlAxaHpjTFdrSHZlVkdxS1dralZRUXIwRmorbU1KSTkrZkRqRVJ6ZTRaQSszTDdMc2FmcHRKTFNxc2VhT25VeUVvNlIyWVFjL0VaM1RvWU9RM1lEbVozUlJvcG8xTnhjNldBZU5EVmptRThXNFhRaHExeHJyNkhjUG1HVENWemhOdGhYbjVFVHBHaG5RaUIxa25FbmVRenk2WjJMTlNQVjdmeVJyakxLR0ZjMjFKWmd6bkU1VHViTzBwblpjbFNTMHZwL211Yjh0OVFKRTcvTFMrbDkvSm5BN2kzVjhhaGlKa055WlNMNE4wek5ROWxvTTl4MzZuYWppUTFxdE16UmNZWjJmR1NmOHdOU0dvYWpmNTZpSkQ2L09DNUhpK1hiaUZINTBPblplMnN4eCtPYjF5M0hZSVc1bWhYMkpLUVoxVFZXWnNKMTdXLzlsYWw4V3ZpUDFDandycUJsOE5zSmoyYmt1cXZHdXJFamVDYkJyeVA4Qmw0ZndaaTdxTGxnV3M5OFpCQm9TVnhDcTlGR2o1TU5qT2RVUEkwcU1EKzVPcjdabVhWQTBzSS9kbm1KQ3FjVTdvR1Zyb3pDNWxhSGFZS09TZ1R1dVU5SERrbTJzV1UyTGptbVFpRS9wNHZxeEZ2WTl5d2RMbWFnc0JTV0RGazFWNkFDS1BFcXBiUlZwOUZGaWtYenZjNG1uWUliR0IzeGNKV2hINXFNZ2NsUUlKYWtFd3JjN1pwdC9KZ3pBTWxTKzFqNHdlNEU3YW92WTlpUVpIc2FaNGgwc1RBNkR4Q2RzVjRndjJ3L2lnVTUwQT0uVU02LTk5cldWMVZNMGpRVnBKU3ZQczJNUXc0VFVoYS1ndEFxQWFxckFZVGs1WHZRc0ExNmk0UzFreDhaMlBaNHVrT0VITG5rcEhtZ0dJeHloMlBsRnc=