Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ dd20c7e0-d4ee-4274-9950-0712f99ab288_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNVVuWWJ6VEpnc1NhcitmNlludUNudnZxenp4WlNTWEZCeXdrM09VbFROTTFpSDNTNDZsTTJLaml1ejNqZldNUTA5Um5CWE96WER0SG83UWtBKzBBbmFQY1JFdlowUURSUmpHTkcvSWF3NjIwNHpOdUMzL29qUkFTNnZQd0FacTFyVE9aZXUyMnJCa1FjaFpoRjNQT25vam1aNUh6Ui91dVNPcENhUDBhY2M5Z2JndFlXY1VqcGNkSHMrNnhmZnd5QUJKWGhUalFZd3hYMkRFcG1TVWdqVmFxcGxnbWNOTit0Y2pwNnNDUHdSSGFrUEJ4VE1NL1VPVnRwSDBVd3R6SWhIZDc5UHArUnNqalhmeGJWMTZLVEwrMEVvc0lRQ25Ld3E0TTYzQ21yVEFPV0E3UjNKWHZhcEIydERrc1F1MDRCTjg1b05MSHlEOS9kVUoxaFJaazBGQWlETnpGTTlsbVlaV1gxRWRnYi9ZY0xRTFJJN295aDhMSy9ZN3FBY1NkdlA5cU1rSHRFbXdZdWo3c3JTU2JJRFplNGY2RjVrYTZtWndrbVEybzQ4V1JBekt1bEg1QWhpMUlZMVNYdlN6VU5kVmovZHY1MnJZYXpWb2ZQN0FqMklrWDJqTGpRczFPOWJtQlNiTm1wNzd0bnBjQ2FqL0d4VzJodzE5NGwvVnlKZWxodFlLd1R1Nm0yK1RRS3BNU0dNbmlpb2I0a0VDOHFSSmpyYmlzK3pxWU1rZm9yeVN2YkVhaHZLN0JXMkZrYTIwQkw2MnJ2cEx4YW9CQU9ybWhvQlV0SE5RN0wvTlVtTlFaYktRdEZEdUVjVTdZczhiYjl0UWxMUFRUbHl6VXF5dE9oL2x6WnZiSTg1ZzZuZUVLQzhZd2dROUllc0RZdDNoUHdrTXV2NmRIQ3FLYlBmdHZwT2pHTk83aVBIODBiRDB4UnJaRHBsYWM0WndLTGcvejY4R21DbVR0QTY4cHhwallST0NnY3BxR2N4VlZDSE0vVFFUOXJoSDU2TGw1Vm5uakxER1Q0RmcxRCtzMnBoV1p4SHo4cGFOaW9CelpXY3kvdWdNMFdkUnJYVmdmZUVMVG5HMkxnSm9FUXNKbkcrdzVRV0NGVG5kbHpoS05zd1VRbVIyeVVXM1dFSjdIZDk2aWhiNTNlQmhpb29YaVEvWUpuVi90K2Y3bFZuT2FSODlYdUdaSk12MFBvVzJjbzhUQ0NzWHZlZnVleFVJWG9tNUJRZllCOUIyOXJTamkwZCtwVVNoVjkwWC9XMFhrbG5LZFZoRTR6Qnd1V0U4Z0xIYTdyQjNaelJ4NlRRbDhaUHZxVHcvVUFpaUQ5UWNzdDh0SlpQcG9ubWVjZ0dNUW1tZ2QxVXNkN3BGZC9jTHhVSE5WTlFEcGZPbkc0bHYrb2FHN2IzVy9zM2VjdFBGRmlIL0hmZm9qT3FtTnJXb1BOR050bmFFRFlGajFXakEvbjQ2dHpaZFdYTU4wQXpFcC9nRG5lQ2NtVzJ3Z1VERGZPTkxlVDllTEwzQ05pT2FmNS85b3I4OUpsRWNNLzlaYlIrTzh1MyszeTdLRnhDenErZWkwYlBJcEFGZ1lNeHMrQy9yOFRRNWszbGpyZTdlbHNZSFJJWDN2NlQ5VVRYemwrUHRjNkc2VmQ0V0VwTTZwVGZzN1Y1R0NkcEhQMFRFL2JXWmh2SXdGQitHZW51aERyaHE0RGZRUXBnZnZxb1NiQVVjSnZaZGNKQmFHMER1WnhFOG4xVlpKMVM3NVhpTXBBcVNKejVKM3hSajhYazE5MGMraWo4VEErRFZPcGMxK2IwQ01QeW9WVWFCWDQzMTFVZHE2Q21SVFFMU0Fyc3R5bGJqTXZxaEhiWm5QaytNNGFINm44MWhYSXpWSzZEdTZrWStQY1VxTUVwVmI5VFpmSElQc21ia2RxWUkyRlZyVHV5TkE4NlBjbTl4aVZxZXd0OTU4c3ZQemxzb2NsNWpxR0prMktqbk9kZ2RQa2RsUlEvRWF2M2J6ckNhak1scHdva0FYekk5L29nZW01MHFCSHBMUWRXaFEzVHJib05NQVNUZlZxcHVGcTZlbVZVZyt0NXJSQVlhRGcwODdzMERtdFh2YXVXNTY2S1dCYXNmQ1hFZ3hNREJKUklxOURkVVFOUzFWKy9PMkg4V2NTYzlJUjFVdUErL0IzYjc1YUcxaStOT3pNUzRPYjJZYnZWdzNLM1F2YmlrVkVLQkxmUDVaY0kyQ3k1K1pWZU1oeDd3ekpyRy80TmxtRlZReHpZTkdvMVdqR1ZXM29ici82VlhMWm55RWc4R0lOMy94RWdUMTNoMFUyVDVjNWZxcXZSTktLN2I3S3RTWnJveDBHZ05Vd0xLTHBWUERHVTlVcGpEYjhTaGtwdEZYYldqTm1qTXRlNUtwM3Z2UGJXMFdRMWZDNTdEWndIMDZ2Tjh2Z3JXZHk4Y3loYzFhT3Z5dCtNS0JOeVRLYWdVR1hJYzlLNmdzZWdFd2R6TUtVdVhsM3ZvY1hWK0UydEJRdW9hYVIyeUVtM1d3YVNIQ29oc0NSY0I0YTNDTXptRnYrcENZUDNIV29yMjFUTGZnUDJZS1pQZzlCVGVydzhHV0ZZTW84VEVGVnlwbStYQmJKbSs0OTN2KzJsenhKVjJNTDA2Q1NIaWV3RzFLTm05amdKMzBxamd5MnhYSkVlOGRmTWlwb3BKYk1WWkp5Nm5NcVRnd3NmSU1MMDZYNzVqS0pyZUI2S254T2dzRkxLU2FiMjh1QjRTQVNpcVZEemZ5Q3lFVVhvdkZjMGF3WmhZVXA0MHBZaHBRbGNiQnFLNW9NOTFwZlY4VGhkQXVnTWp3MnpnWGhrQndrTWJsUjJaMlNxYmoxOFAxT0VrVkZ6UEVpZ2JrajZ0aitXOEZ5U2o4RTRjRXNMcjF6MnBYeHFUTk5JZjFVTHgzUjdVeXc3ZUdpU2Q5c2tseTdVdnVWeVd5R2dMRUFHRXdaRnd6SnV4ejZZandyek9oQU5KNjhhclBVVng3UUdYMTF3YW9UcXU0aVU0M3d0Z0FTRTAzQkZrUHkrRTc2bEVLM3AyWXFTMStGekRnZzBEdGpKL25VeG44d2NOZW9SY2JBWm9iKzUrR2VrM1BTK0VRTjdYS0tWbUdKY3ZCSGlLclhwNDhSQTQ2cUVjNFliL1B6ZHV2OVBwQnA3ZUNFMmZWNnhwZ1RCeGozNlovQ3JsV0tJczRiMVVoNy9RRW1XeXNUTmNsdjJqK2lYVnlNbUY4d0llRjl3NEhRQmFCV2F0SXNkbTdKczdHR0oweWhMUkFkS3RiMlgyenJJKzNjZTJhdXVyMEt5OEtYUU1OWWJPdHk1MENCM3psRmtTLzZLV2psQW91N1JyUjBOaDlDMzBRZTBIdWJvYllLRzNsTHE1V2JVL21FNWNLdFpKM0tMa3pac3JwcElDODU5bmRTRGlDVlB6bEtlek9CSzJMclFBbEdwaGJjMFFFTFVuS0hvcWFNOVVnZXRsc0NrMFVtb2RXOEVXTkZYL0tLUWJIMjdOQTBHTWE5WHNiYXlIS0hXZUd2aXRLQ3hXTFV1aEZrUUhrclQzamwxSjAvVVZUcUVldmsySlRHU0Izb091Y2Z0Vkx6dEVxNWpTRzdaNHVROU9kTXBmT2diZk1ocXR6K3NGcTBwUHc4WU9oVW5kVlVMTnFhekhaeWtMVlpLMlJYUDhTWEZZZGNKZ1pkdm9MSHNJWU9SN3VuVE13TjFDTDBmUVdJVDlJQVVDSGtTdk5FN0NsN3pNRVh1ZVltWUxxZzJrcmlWTjFYTWVWREhEUFdNdGZscm5ueUpjM1RYaXdKbnJDWkYvLzFIdDA3UjBtYjZ3K2NJNnhUcWQrbGROb1Q5OWc5TW1ub3A2dlR2S1BTL0Z1aWFpMUlvSFU0ejZhMUhaOC5SZkpsczZ5S29MdkVtSkpxV3NpTlRrcWlXcnV3bzdDSUtxZ2UwX3d1N3JoVmxGQVQ0VEVxN3c2NXB3VFBpVldhWUpuNzJYVDd4anJHVnRJaWNSbjlmZw==