Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/studio.html 413e1b28-9d6f-42c3-ad91-40be353f9f6c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuL3Y5b3VIbE40aCs1V1RlcVpsVUJWMkYwVG5xRjhucDh2eHdIQTVJU0VtVWE0SnBnVXB3aHFyM0VzY3hONGxydFJtUDVWL3pydENabGxSbzZtMFp3NGttaENDd01BVVZnWjJ5dWt4c2tpZTBLeGNUTUFwbVVYOGhENmNsQ0s3d3cxZWFpYndmUmtsUDJJbzBCNzVzb1dQTmdaRk1tK0lvaUFGTUtpVDFZREpwVFpVdWhpSjZhVzkxblVtQlFMcmJWUHFBVVVZR2FpNHJQWFZ4UzQzNFNjaDZlNzc2aW5rNHByTGZxaTJaMTFFVklaczhTZTVBYjJCcDlQeS9SQ2dZVzNpZiszdTVqV2NKbUVlTms3WVlBbGdoRlhHQXFQcU9GbXZwY2ViR2Q4N2Y3VDBHRUxRcEJMVWtiRXhnV2dnalZ5aWU3V05PbExTcnpUcUJia1pUWU40L3pXWG4vM3R3cDRucDM0Vnk5S0kvRkw3dFRhOEJUNVVoQkI4Y0VPV3NGeXpHalFUcnZiQmRzbGZGdjh5QWswN0NVWmIxdm5TUUhTL2ZyVkpmYXhTOWdaL055TFo5VDNpNnp4UlRWV3g0dUlrSnkzdHdEa0c2MTFDUnd6TzlZYnVOK0hZVE54dThkUmpYbytlYmM0QkppVzFXZS85OCtQTUFIUWEzeHE1WXlYLzdVaU5Yak9OTmlMcDlWRENqeGZMcXZmdkdDSjlPNUR4TnBpa1I3VjBOZEtId2MwUTlvdy8vdTVRbUhUL28zRUg4aUJFdTNJMWlWbjd0NjI5ZFh3bFBEWDVObHM4YXdEcSs0cDBPNzNicnRYV01CSTk0V1NySm9qdDFGbkFTN1RXZ3ZNWFczUEw4aGppVVJCblZXMXFZWDZVdklnUk8zb004VXJvMDRjWURwU0hNK1FGSzhGV0ZYS3pOZDhWT0tzRFNUV1AraHhObGRmaEoyZXBaL0UybkNsd3h2QytrY2Z4dmxzV29yaHVyZCswTUZ5c25yZlpLR2RVeE14eS80M25NeEd0Mkc2ZlV2NmFKUzl6WEtIS1k5ajEwVVJxQVJCWW9OS21sRFkxSjh1alp1YVNpT2RsajZoOVFqdU5BbGkvVUVsSmhtM01GZGRmd2pqZHluaGQrYWtLUmVyQ1ZiNWd2WDU5Rkl0VGZsTVpkTWkxUjJHL0o5cGE4MDJhRGRuYUlIQ0xMcUxuNlRFb0pSMUxsTk0yYnhLa3RPVnp6ZnRPWHB6YVE0VEgwZklqMmZHUXRPazdhR0p6Y0JPeW9rc2ZjMVZTdWNGNFF1VWVlZVJJa0JjVkRTY3Y2Vk1uYVFTbk1rcEM2S1VwOE95M3ErVkN5ZkJ1SUV5aFU2MjBzeDk0U3BEOHhBbEVCb0dVOFQ5VzUwQ0RoSDA0WVAyZVptV2JnRzZ3SmNNRTVHUTFJdU0zYTVCRkdxMjlPangxR2gyTGZReCttV1ZGbEVoaWdFQ1RQWUJjUGVOa0NMMGpXUG5BcktKQkhnOUxvMFdQV1NlMEdlOElQZ0VrYzNLZkp4eDQwSmN5eVNWYVBoaExqOXBtS1VVYkpqMDVpMGFLeFBLa0hHRUJyZThINnEvNVRuVmpoZkh6OWl3YjhPNUdkd2JFMnlCTzV0TU4yLzBwM1pGTC80bkQ3aUZvTE5qcGVVZnBjTDNXdUVIMG5UOUpaajl3TzhWb1p6UFBKNzFPWitZbk53Mm16NVFadHJpbVMrY2FaNXNxYmF3c0xlNkVWVTFTSDl5N3NLMStIakUvMEZ3bitDSE5QUXpTanRmSGpRemNTYUsySVFpRGRrMGdIQ3hPR1ptVzM5dVo1amtPV2lHTlhZaWtGVWNKeVV2Q3V4NWI1T2cxYmNybjBGei92STBZRlUrUFp6bnd1ci8rWTc1MGZCbWZLYjZ3RHFoWkJpUUtCU3BFVzQ4bm9BZjRlWC9hVnhsWldhc1NqYnh4TzQ1ZytlUWc1amxYQkZ2SElpeUhMcmEyampHV0QwUUNDSVBiZm1yTU9IWGZmK2lHckl1WE5UY2RHOG1aaXRWM2FQN0hlWkRiWE1rZ1RmN2hHQVkrTWM5Mm5xeWMxM0xLQStydUJyWSs4Z0RBbCs3Ui9xM1FJYitsS2VXUjc1by9QK0hjQ2FWbTVoQmFLNE4zYzVjVjhzY29Velo5KzZveUVTUlgvMUg3dkZ0bmY4TkVYdTlRUUpCZG4vRW92UGU2b3BFWU9la0tGSzByRERDQURhSFh3MnB5T3FBYkJPamlBRGJoWkNHRkVVZFFzRkhtM1EwaVR4MXlUb21IMzlia2pPdUhzbW9PcEYwZmFjWU8xVGxNSjNoRStGOXpHWUZNUDJLZTdNeS9UTFVNVkRUQU9FaVczL0FnMFQ5eXlIYzNNS0x1S25Nc0JUSkdKbUtJWHplYTJ3Y2tuUG80N29GMGNDRUFXNzNLMnNPb3VnQ0hiZUZTYWQzajYxSS9GVlZZRzR0V2tmY3dBYWxhellQQmZPWGNHWHRySVNvZG1HRkVvNWFRbHZKOXJtdzlPUlNlQVRlSzVXMzByeGF1Tlkvc01tZVJSZG43bkY2TzRMeitIc1YwR3pYY0VSMnlGbXNiY3RSMVgxamJoZ09ZLzhpczVabXRMb2M3V3VNbFJ5Nnl1UFFEU1kydU02dUp0a3c0MW5ZbmZVQkRUSzdkSXd0TTBBY2s4M1RIdXVzNWJaRnJRc2MxMEJ0ZzBPQnpHVDhPam1ZdVlDTkN3K2N3N0VzS3J1YkJqQ09VeWFLeHhaQjVBRjVDWUhQM0VPbCsxQmR0OVEySDBtMUdYR0d5TDJ6NUplRVVlMExJcFhSOXYzV0dhc0VhbENyVEtiOGovUGJWZW5yTGE5R2VhYlR1VTNzZ0xaZHpkRXZQTUk0ZUlQcXdTU1FKSWtJRmRPekV4UEhMcTZQVjZ4alNpUVFVa1B5OVI3T2E4aDFlek84Qzg3NnhILzBFR1E0ZTRuQTZiUUtpVGRhK1YrMmlBWSt5c0RIazRmejYxcERhM25EK1RUWWZvZnB1V0M5VlJCb1M5NmZKeE5KN1A3M1RGbGt3cU1ZYnNjTEZuNnFiOGhBMXVjZkYxK0F2bXNZakZNVFdyS1VnMnBTTzZ0TENqNkxVM2h2b3gyNm14OE5lWDR2VkgxR0szME5WQXJGQVVVdmZQcHRIYWdOSmVNOUFvc2dZUktnVlIvZGU2QXVOdzRYWG1rVG94b3R5WHl0SDlDSHZpWXc2MkdPK2lhRzR0WXJ3bXdFdHBWRFBUdHY1Yk1uWjJhVGpxcC9iK2dPeUw3MTc2Wk9UZUtVdU4vSXNSNi9ZTDhmQUNaVTg4UkRmcEkxSEN4bm03T3dCTmtjWDFCaXVhL3NWNUJqMVdKcXorY256OVl5Y1VUeHdtTEl0dmM1R2E3aEJpYjR3MTFjQkp4TTQ4ckU0TDJFSS9zeUZka2dVOUJGMnRMMFdKNVp1VDc0Si9oTXJOSGdFdXFQSnZDRFEyZnk5cElKeENYTUlBekdXMjU3LzgvenBGS3ZBYWRQaUhGdWFMWDloWWtLd1doOW9GOWx6M0dDYllyYS9qUEI1K1ZWMGdVOTk0MkRJRzVHYitlWWNsSkQ4ZXRpWDJ4VWQrZ3dQZ1FybVArdFV0K3I3UXd3T21MK2djRHMrdTNPaWN1cndHZ3hPdnA3QUtCUzk0OEtkTkdremx3b2dzN0JpZW5yN2M4TVo5ZnU3K3pGM2RlQXVWNHE2VXRmQzZLUURDa1UzT1ZFQ2FnS3FZZU5xWnpHU05uM2VEMjZ6VmtscUcwRCtSN083OS9CaDVUNENJNFlLbC9hWUJzSFBoNFVkOG9RZ0ozQnJzN0swdEdsTk10WmIreGluYlZPWElPSk9UNExhelhmVkx5RFFBSXUybERjV1NvR0pXZVZUdHNZaTVMTnhEeS5ENnBrSWVZSUF0MnJ4aXdMYjVoUTM1dnRxNDFSOXlmZDJSMGxseG9oV3hDRnZYb2hOUWVPZW9JQ3NKQWhHajNuUXYyWWo5OG1rRVhxSG54V2h0OTdndw==