Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/studio.html 1b5caa9b-6e06-4131-8ec7-8dd8d28af99b_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuekxlT2YwNEpYdDdxQ0hJeVdWNHFTTWtFZEk0OUxUU0t2WDNVeVEwRGhXS1FBYXVBcmtScEFzcVM2LzBkNGN5UGJaaDlDSXgvSy9zcHdUcXM2eUZvWTFEc00ydnJCNENPZkNrVldWbEZsdEI2UkUvd000NmxzaEhjaXA1VmVBNHkvcysrYlQ3clM3WEE4bEZ6YktoUXArRmNPL3NlUkl5VDJPMVRodjM5TE1IV3cvMUYrMU1PaHduZmtXUGNIS2Z1Z2s5YjdYWnlhM0RVekdhMHlKNGl1Y3FWLzVUc2NLU2NQL0gxbS8zcHFnL2UrdFNlRGtXN3l2LyswdnozREJMMEVteEJSTGxCbndwTm51WWhJcE1WRHIrNituYm80aEpSQ2VQR1pYazJxSjlDbmxTSlI3YldYblk5aDlGV2VHbEFkTCs4aExtL1RVcm1SV284T0VsaEowRlhYQ0ppU1NTUDNQa0VXTGdFQ0EzN2ozZlNtVXZiamtOcmsrVk5GWVRYbWtVeUQwYlNLVGN5WXVLbmJjWWpEUzc4VXpHbWJqS051eUNMR21scmh1RUUveTJBVHlkZ3p6NDZpN3pqVGRUZmdLMlE0blA4YklLVTZ2ekVTTkh5K2N5K1Q3SHg5T3djcmNmZ0ZaSXpIZXk4RjlJYStQYnNjdGhrQ091Z0liSS9heDdmRzZtSVdYbmFwSmxsYXFTVmJOb2JBaHJRa3JaUDZKUnhyeCt6T2RJMldSeDBZNEZLSDdjbHkyekZjY1liSXdaN0tPdnpkTVpORWVzSUJNZ2lTTVNUQmUzYUZOK1c5ZGpjS3dmSC9QRURmR3ZsMEMrWk1ndjROZmhzY2RLcktOWDVucFhHUWgrREFCR3AwOFY0aUJhYk9tbGJVeVNxdG1aRE40d1RWOGZSNk5kRVdlbWdjYVpvN2lLV3UzS3lEaGkrTE5lWWgvOVdKbTF1TFRFc0FBRnc0cGNZd3VpTzY4bWVYeXFrWE56bzhmakYyeTVVVUR0TG1rTFZZUmdFWjV3c21qS1kzZFJsbGg0SUt6MkxuWEFQVzhrN3NKUnRwMk5rZXM4cnpWYThJZXZtdTg2SER6NWRRbnI1N21TMmVLNFFLSVZQdTl6MWpEVHFYYVlsUjd4K0R3Y0E5NEZWUDlJdjE3VEh4T0h5N3U0M3ByMjNMRHhwTmRIUWpqLzdSb0pLMGI3U0NaZi91Mk04NVEveDJ3b1J3N2pTcTN5SlczbFNjalNXNjFONkptd0VEd2pCeU9KTTI4dDA1cmtRR2pGUEQzRGF1ZjVQMGtLTWk1ZGh6amVIN1Jxc0ZIUU9ZWUxuRVlWbmZSY2RsMHVwck9GaVE5Q0oxcFNWdFJEbjFxTWZpSDlyWkVSYTQzeHViZ2dleHhJcEJFK0FIT1lTamdYZDFmUHBtUlZtMkg3bmRiRWg4M2JGY05ibzEwU0ZnanJ5SnVWNTUrUDVyMklxOHFidVRiUEJOZHBJOExTWHh1S2xwRitBeGQxeElkNU1nL2wrclNvSzF6enJSR09lbWNvR3NDOURvUDc2bXVYRWtPeW8yVktUTnRjZnBZMjNuMHM0N25HV3d0dTR4Mnc4WDIxTVRiV2lraEduU29XOFZ2WmxLazZJM1ZSWmRCV0hOK2tkQ1NBYVg2K0IvVk9wei9JSkxFNVl0QXp3WUMzazF3ZmdaY1dxWkR5UHcwd1M0N2d5R3gzTlFZYzRNRTRkZnBoTUpqRm52WmJwUDRTemV6c2dNMENjSzdrVW1seElCd0ZsMDJBWnBHZW5JYW10ay9pTXJyMHdnNkRyWko4RkJNdGhRekVlclZBZFN6M2h6ZzBYVElXTmdCdUVMSUx1V0pwOWlocHpZMWFXMTEwcVhmRnJGWDdHY2FmczVac2l3S1cxL3BZNVlNb1NzK1EvaEJ1dUtBckFzSE83V0psSWlCaHBScWw5dGpFa1VWTEcrbHp4MERLZDEyWVZqTjhqOHprYXE0cXl0TkZpeGREQjI4d1EwNzk3QmJ6M3dBMjBFZ0pwQ0tJVXQrWnhCRHRodzhHYWZTTVp1SWdodVdvY0VpczMwZnJGQWlKc0ZyQVV3VkRGUStaYU41c3lleDBCc2RMZm9HMEU4eEpidnBUWXdYMGk2aFlqSFNDbmMxY2p3YUlPQ3hlZjhXWk5GVHVGaGNNT2RPdmR4aFhHNmtNNUdPc2pEMXpzQlR5REdaVHNJcFpnWkZpcmtuNzhSN2sxTGRoVXBXRzBhNmVBODRISUhIekY0VGJibzAvcUtGNkd2dE5ZcEFxNzdIZ2dFaElUVi83enBJQXFZcE5KWStXd0RZQnN0Y09iSEhvb24xMURHQWlraUJGN3hUTVRQVmplZHdPZ2NCbU14UDNvSjhGKzdWWkNVczcrZjJsbHd1L2FZNkJtQXhZUEtsU21BTGhaV0xwWU5ITzlnWnluMEc4MGJOb3N0SXBGa3FldDB1UTE2MlRuSERvWEdoU2MwNFptSW9GUDNLUVFJcGJSNVA5VVFsWlhadU9SaXA2ZlJ6VUgrWW9lOEdZOXhNVW9yVTZ2R0M3QlAwRS9hYmN4dlNTMG9xYTJwRFdrWWZBdmRGNER2KzBOTjdtanRnZG9vMUpzTUNsODFjQ0ZxN3FKK3hScHgwSi9GMUVHaVVtSFNIQjJ0R1hzYW5OWXdDUTRsQ0lrWnBJTzZPS1BjUkRaSG51YWMzdjZiZTc3ZmFnRSsxNldpSk9rc3M0Nk1lZjBjMlA0QW43MGxJRG8xVllZZWl0T0lLMUJtbWdFUHVUQ0krNTlvUUR1L1MrYm1mLzFoRnpVcXBsRmRVcDZ4KzdnU2ZNbUdhYlVkWFdwakUrZjYyeGVuWHcwamMrYmQrWWVBOEJmKzdpMDltc1hnaVJHdGNoeVdiYUU2R2xIUUlkL1BScUJjUSs5Njl2L2RrZ1hqNUlsd082czlRdHQxR1VqOVNlR0Y0OWpmM0NFcUtnOVlwalYyeC83MnJRK3lwcEtPME9nc3RFN2RMdTNQbUEzRXlhTGZuV3BpM011em9OTlZPU3hocXYvZnJhY2RjL3NOV3R4dVhpbmM1amp6VmdhU0N1VHhtbFo2QTh3UzBHNTBaMWUzNm5JTW9zK2NZcUc0NXBNc09GaFhERnBKYmRKdGNDK3l0b1FPL0dTZGQ4SWFrcVl1ck9OU2wvMitpWTMwdHJvMGpXQWlLS0g2V2NGUDEyQWVBUFdnUnoxVHFZYWs2bXJZaFcxK3NkTlBCQnp1MVprd1kzS2VQSmZvU3R0YndJSER1WVNja3dZbzVzZFplSm5lamEzNEtOK3phampvZzVRUkJkNHEwb1JuWXZYWURVTWhKSVhzZXRxbkdMK1JGRTMvYmJLNksxVmJ5N1JsZ3RnZ2F4bE8ySWE3R2xucmdaTUIrQno4OTNVUjJtU3VyRHlLeCs0UjNYRFV6Zk8wRzZEaXNjYU9uSnhhK0NiTDB2MnZpUE1vK2l3Ky9SblJkMWd2VzhmaXhOZTBaWWtOUTlRbm5LL2dHbUsraHZNTGtaOC94cmQ4MmVZcjdyWU9nbWNLWUp2UzZLWk15WDNpQXNCV3M5SzlYem05Q1RRU2F0WERHMG5TRTFnSlk2QTUvT294UzBLc0hVT1ZzM2phM2VNcXlrWFF2aXA2SStHcFdxMGhCUzRLY1F6TEZEMmJ6QzRITzJRTE5rU0FpMlJSMm0yZlRjV3pBRGJtd3E5UkMyT3RHRUNEM0xOSHhLYlNHQ0p1V1pzVHFmTU5YclQvaFBnM21KNktNVDd3bHhvQXhEdWExYjNFZ01OTXBJSENoTXpabm9tR1NCcFJmK2xBbHRvVkRHcXhLcXVHLzFpUXpLdTMzODJROGV1TlBFM09DVXVsYWpvTHB4T1R4NXV6SXQwYWJGbDJqNmFIRSs1TTc2ZS5OVXpFRUpyR1h3anduNDNKS3VvdERtdDBIdzJrbEwtMUNldjFtTTREOWZMN3hkZHQwUXktZHlfSktjMnBfRnk4MkRZME1Pa3pUbEhndm93d0dZS2hiQQ==