Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siopel.cineca.org/index_js.htm 1fd1d0f3-b403-4036-8196-8148110582b1_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUTBiL21rVytBeXQzbmpCMENUQmlzSHpTL2Zqd1J5emZQRkd3RXVPdlp6eTYzS2dZY0FhWWVqNWRMWTYxQ1EzSFR2VGxMV2JKVFpvNjlPdERNaXI1YjJnVEdqcGxUeWZDbTNGc0F1UlpEN0VCU0J6MCtoeW5zZ2FPL1NKTHk2SzA3MnMzd2R0VXJWRjRLVUlacVNQUjM2VzJDdU1TdnNpenNGUjRGMHZhOVNNb2RpMjZHOU5IcUdBY3AvcHBPZXlrVWxtYzhITS9pZEVQMGhWOGdsV0llbEM3TGI5R1hpR1RvUGl2WkJSV2szK2R0TlVWUVd1bmlITlhhOXl6MzJJSmY4MmoxYzYweFdTeEhEV1I0SkFoY1ZWVHdlNzJCQnFLbytwTjNjQTc4NndTTWplY1h1ang4a0hEbU9kSGIwWEhOU3NSekhQQjZqbzY2ZXdrZE9vM3dTejFSTzA1Vk8vL3NEWUtvOG5ZakFTNG1oQ3hjVkhML2xCbFVrQ1paamF0MVgxcE5qbEIreFoxOEU0bnFQbGVIemgxMURybWpUcklhTVloemtsa3lIdjZwek92Q0dBUjB1NXNQQ054NVRuV04yeU5COUgwZGNEc2tUMUIrQlFlMVczb3VydUFmZ05OaEFWSTAwdXNSREJLSHN1VURlS3NHN2g1VktkV05QQlhselI2akIxL1B1YTNsSTd6Wkt2VkZRRTV6ajZKZllld2NxSmNJQjVoUjJ3OHVMSjhvaWhhZzVHcnNGOEhiQUx1MjhvSXpRRTQ1T0V1ZGtzYTFmWjM4bHBMZWRScDkyaGxFUDlKaHovRlhpdFBjWFVWSnl0Rnd1R0xWaS93d0ptWGdmbzFhWWtxMy9qYUdtekZXQWlWOTNYTGNGMHZpYXVaclgyZlFZRlV1cmdMY1pmbnQ1akoyRTYzbGNxVE14R2VrSlBXa3BOODRrYkpuendYRzRFZUZ1Y1RDRWozNDdtNEU2anhGTFg1TFQ0VDdzWDQ1T0srSkkxZmJic25LSGRaQzFxbVlMWXU1aWlNb1I2U0Fjb215WmpyY0pES05YaG5YeE54eFpUdThDMzFmRUdNUGE2L1hTaEdreW9uY3pkY05RUzdNWXBBN0V1a2pWVWFOOEVuM201S28wYU83OTVKUGcwb3ZDaHNRUEcxRlZrNHdJVlUwaUkvYmh1TkZRblo0M25WVmZEYzV0VlhWVkpnUTFVeFVmNTRQRHQzOVVvZDJBOVR6MmJLM0ZxM2dXOEhqYVBsQnQ0YVhuNklObFZ6aWJhZDFGcENvTkNHL1FnWFRqcm53SVFKQUxDbkRGV3J1OXQ0bUV6UVRLVW92Mml2bFg2UFBiVStldG9oQW00VXc5ZEtndVFBU1ZubXB3cENENkVYZHdTc0paTHdRLzR3NXRSK2t0NGY4WVhVWDVoN2MvUWg4VmE2VEpWMFZPdDV4WW9jNVd2aDJKcm42cCtuT1FOeVRyVXF0VHQxMVh2amRYb25mOEFoZkFrQkt1Y3RlaGwzODhTa2ZLMHhJYnpNVHB6NEtGS3Z0QlBOT2dORU9Nb2h1cm9UaWxtODZ2WlBXMFVVcWtUcndrQTUvMkNJOHZXL2QxMFRkUFJXSmJMQ2tRZE9xc2xaSmZ5dzJ1b3Fha25ZbFl2R1NyTjVLT2M2VktIcjhzWTJmbEloT0UyUitEaWNzMDFLdWhtT2R6K3NWaGRsYTBUL1VWMWhSQXYvaEpLOExPd0IvVzBhSkJBMjVGa2swN2lCdUtndGU2SC9CSUllQThTWmRJQ091bk5YR3p4aldXcHJWeTBPMmJ4VkFDM0ZyOVM4QVFJNWd2ditpS2lhMGh4V2c5MVdwcXkzL0Njamc1SDVKWDl5Yk1QUkN3WklXeDRSQk5waVJ5a01tcThOUko1VUZGL01SVUNrVHE5RjhjdkMwT044aFhTdUdKSlFNTUU3YjdlOUV1ZWEwc0h1Rm1OYUJPdGViNkZ4NDdPa3UvQWhNcmFMc3plbGFhTjZ6QW5GcHZXdnBNdG5ZajBDZ0RNenQ2d0M4SHBrUGpvbStNa0NQMlhlQmtYZjdyME00alFDTFd0M3cyVEdSb2cwQUw0L0dYbHRLOFp4c0I2eGxkSDBVQ05hYXZwQVM0WUlObm5RTzRKNGljazU5UDFtMmU1UHJMUUNnUlE1QURpSklvSWRtNWRMeHlxcHBsdTJ4eHVVRXg2MDF5Qk8yU3l0dmZGTlpVTUN1eGcxL3p4eU91aGxQTnZ3WUd2TUs3VTg0RU9zMVlnT0lzZmdibDVOYlNOTkpQNHBJNUgzclAxaFJtQTJ2dTJBTzRLbmFxNnpoUWI3VXJZNHhUK2xwdjZpRXFLMHB6emRqOTc3a1RxWGR5RTNPN3NSNlBYVm9GdS94S1lEQTlpbzBmVTQ0dXo0azkza2lYZTZ5YnlxKy9mUUJPUjJSYkhnR004S3ZNT0lPMzNwSG5YTzZ1Q3ZzNVBYSWZwRHA1emliU29NN3kzK0Uvb0xaenZIdzVURHNBdFVobUZKdkhEb3hYQXg1YkVhTEFBeEZLc0tEd2xaSGRvYWt5Y0I0Y2VDK1hWZ3JSRm1naGY5em9XQkxid0JRUU1qUUY1Z3orY3E3dkt4a3k0RFNKSEkvZnIrT2s2MFo3Qk9SQTg5K054dzFLNDZ5WWtnRFZFSDJGNzZYK1RKYjBFcVF0VXBZNjlQZkx3aGdqUEtReEdSbTdHa2lPRlVVNHl5ckNsZDFJRzk3aTJrMmJIbm5iQnk0RnN4YmFYYTMwckR3dUtzNVJHbGFLY2xpMFJiUWI2a0hETVV4SiswY085MStaMHhTTXQwT3ZCMUlTSy90WDg1RWhIMEJiTGswc0lWeW95dHlyUThzMlR5ektvNlNmcmdHK2YxTzNvTG16akxkU1hTVksrWUx6UmVodFVrd25xWnVwb3kvSGFDak00UW53UnROa1lOeDJ5K2JsUHJyM0hYOE92eWZ1NzFNWkpEdHlBVGh2b0c4a05SZE9CbHRhK0ZWUFJTUmttNW9mM2pmSDFWNkdKc0FnRG9CZXlNdnp1cEJ0czVVTTFzUzhwUmxCQWhMT3hjb1E2eHBQK1BnUjB0WFptYWxQV3N6dXFma3NxQkd5cXRTOFdMdlgyRlptQzFYZndjdjBjdXZKK1lQN0J6VUFqaERGN1hQNklrK3NaaWtlMVZ6UFZSdDZsTFJUeCs0Ym5VUFdmcFBuM3kwTEhwWVVPc1NEVWozVlRKQ1Bxa0ZqcEFwTHo3VDA3VzVja1FTMCtFZUM5NmszZkFXeHUxdCtneXF1d3dLY3hMcFR0TUVSR3dJcEJuL2pLL0IyOU5lbTNrK0RoTlNHVkJZSjVrUmlNTWxJeGJZUlN0a2x2RGE2bXZ3ZC9uc2RvN2gyUnFLU3IrTDVWQkptQjh2U3lCVTA2Ym9GTTB5d1d3M2Q4elFsMHhoWnFHOWo5ZFJNSU0zUkdhTzdRQ0tpb1lOZFBPdmRDYk5tZ2h6Znd1Rmt2YTBuV2hHS1hORlFZQkhBK2FqSGFQdTl3WWJwbE5FTDA2TEd2eUZ0SkppekQwa0J5V2ZlMkF3U2Nrd2NrdmJHYy8wRXNxUlF4amNhVitOTmJyOEZQa0E2b0M4Z2M5TldRMm1JNGhlVDgwdXNiQlU0S0ZLT0l1WXZhc21Pbm41QnRIWVdxSGRLYWs5MXdyaldDMUNtc1c4V2RjYTZoa2tpbWMzNEtQSWxFa0J3YUVFcGNiaThWdllWK2s1dzBpR1dmVWYzaWI1WjFIVE9zaVBCRDZUa2htZDB4L2NWbE9FOStab1pMaEsrbmk2U3BhK2RGWlRNV3FhMXN5V2VkN0JpelRmNXRpMDNOL3JBQUhYNU9HSTEzZWVRK2ZvYUdqbmUvMkRSVT0uYzVHRGtoYmVsUm5ZUFRuOERBNld5aE9LVEx3WUFoSGpoWjhwNE5reDVmYVhDQTllQXFicF9HbWRjdHRXQ2FpdUlkZ0h2RmNMNlJpOHREa0p1Tm9obkE=