Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siopel.cineca.org/index_js.htm 6e7f93ef-2b33-4044-ac7e-5badbd6775aa_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuS0gxQUhZN3BoWmtHZDRoRVhMei9CVGFqKzZ5aDd0blVSWjJQS1E3UTF2T1FOR0RZM2Q1TEhuT0hYdythcUVsSWNqeXV4MUxsdU4rMC9FZ0JkZkZCVEFXdXFBRi9ORCsvcElZcW42ejlxcDNISnd5V2c5YWQ3c2FobUNlTjljZnduUVFPL2JxUlFHS3JHVG8rVVNnbUEwOEp5YU1NcmdiMEFpV0hHdmlXc1BoU1NZK2dlR0hoYXRGR0R0c0lpZEgyN2lNYlEwU2VRNzZMb1dCVTIrS0NKLy9yZGFaWk4wbG8xMUJGS1gyYVBRNGdLRFdHVENWQ0E4MGNHVHp4R1J1YkQvazZhQUtLRTZ3T1ljL3Y3dEwrTVNnY085OCtaYzVPMUgxSXJLaDRjcGpvaWIwcU9WZUJDc2hxMXI4eUtoeldQbHYxbHRncENBVHN5Q1ZvdTlWMEpYSjBhcjNxM3FKNWszZXBSYkd6QnhDNkFjak54aDdWWkY5RUtIYnNuWlRQeFVaR04rcjk2dzJMWlJCaE96WW1iZEtYRU1qTzVydlN6YlFiM0lwdmt5NjdnSk1tUGZhZ3dwMU1PZFJ1czlCUTRsa0J4VkR4YjAwRjkvK0UyVzVHYkFhOFJuYU9UTjVpbllYVUhvMVNWa0dCbkFHaFZJNUFEaXFkc25Gb21nUGtDeVN3dVhOR1RxSm5xbmFsWkRCNlhTcjIxa1l6WEN1dnNzekhRUkZhMnJTVDYwT2YyL2J1VUo5TjRDZlY4WlA1NzhvUVZZcXhIU3dsNTdEOXRlSWI5OU42b1NFZmh1Q3NiNHd5dmxETWt5ZEFEbXZtVUZ6ODBabldXSTc1SlV3M2hDeXR2TTY1S0o2S04xSU82UFVNTGdZZmMweUVoK3Y3VEZYRURrZ3RPeHoxZWNTUWJNUFFncnF0M0JOd1kwNDhnS2V0RlFOM3phcjQ1TFJTY3piRCtEOXlaeFVnMkJaemtucjF3VzdkbTBFRmtYLytRa3hoa3VxWDAraUJnYlFtVE04UEYwNnV0WGRFSE5palJQc0FzVkU2V1BRamhOK2pnTnJaeVFBSlRHaWtOeWRST2RIbXJITU1OUmJ1b040SXIyUUQxYWxqaVQyUFM2V2o5MmIwTFEvZFNNeEVxb0ZNN1VnMXJzT3paQjFPendFVzBWQnF2SzBaUStpb2FyU1V5S1lJN25XblFpalJhOEtRMDgrbUZqYXlCek1OWEdNdlVud0ptdS9XdzljOVZDb0ovenI5a0FuVkJhL1B0U0lpQVRmV2x1V3hoVUlyVDZiWEJxTno2L2M0YU1WNE16c2k0TkIyTVhoaW5MMUdTZWFNclA5cWRjaUhZV2NodW50STJ3QXVnWitDc2VPOHRHTzMxTkk4UFdZS25hMFBYTFFiZXpuSmhNTWRUYjl0MTcrL3RybGRrSnhLNmdMWThHeGh3b2lhNm4zVGJZdTZUNVhaeXQycDdEVmxNdk5KZURGTytic1VxZm54UnhYaGFWZmwxK2lERjJaWFV0VDFNS1dYREY1M2czVlBEMExhcnNFd01ib0piQnR3QldWTlh1b0JrVlpPQjVNMVJIdVI0UGVKbEFCL2xPaTRuSWEwWXpVNFg0eTluVnVVZ1M0d0tuamJ6T0dKVnlKUVlyZnJ5Y2prbHBoRkE5YnlXZWlpc2Z2ajVuZ1JCQy9uUVBJbk8vSzRBa3NzeUtMcEpaTHJhWEx5Z2orSGxVZnZwQzlKbnFMY09saWFSSVRTQ1E2QUFpRitXL0N6azh4NXVBOVpPUWNoQzJrZHV1dTNiWXRObFc0clQ2WkpyQWJsYTRPZUsrMzBYMU8zYXRXR1N3bnZpTUVldlVGbzVSZFNpRVBhVzhDN2ZQcDZ5RzA0VTJBVEQyOE1qaEtRdVFvb1hOM1cxMHAxd1NlN0ovQTlzQWFPNG5xQkQ5RlpudTlPY1AwN0N5VUl5MDhoZmNlNXlQdSt3em8wZkdjSGd2aEhpanRva0xFMjduOFNCYnJwbzNzalZhc3lOdHlmMTNQQmNqdjJCd1pWeDNocnJidjYvZWowb2lrRmE5Z1N4UnVPcWhDaElKamRiSkNIWXhkc2xKcWdab3I1bkVrdHVoVWx5YW44a2VtVW54RHgvY05RMkhjVUZiRW5RU0hVSEFlOVl0UGhHZ2VML0J2K1ZiY0lSTklHWmRVY2FWYlViOTkydUY1anRQU1VGamJyY0kxV21sUGdCdFEwQ0Z2VC9wdWJlcGpJb3FrQjJDN0E2bVhxMC9VUTUxVXNmQnNsalg0MG5KS0NxMUZDNHFDbVBIbllNZHJXelE3TUM0ak92YklyNXhFM2o1NHFnelNXVzU1ZVF0cGJDNEFaZldRblllRmduUU1kZkpRUldscFJCL01RS2UxWmFJMkVvWnRNS3ZxKzhOU0hqWC83K3B1YkpZbDFwZ2lKMGJjcGd0QmZZd1lPTW1JUjZqSm5WSGMwQTc3R2VoNVpzQVZsTjgvU3N1SEUwUEE4NE1UUHlmVytUUVJPbFRrKzhsY3NEcHdPTVRKNExvLzRmV3BtRUovVUF6Qkc4TEh4Vng1VXNsdkR0QjBMdTFGbnQ4b0NGQjFqbmRDSlZsZDBUeG9rSEVwdG9ST1lxSEluMURzT0pNd3hZamVYaDY2L1ZkRDBYelU3RkdNTC8vRyt5aFNZVEJ6dmpLZCtFOGZMT3l4TjZ3THg5T0FvU2JCSkRUWnhvcnNzYThVS2dVSlljYnY4ZlNKNld6QUN2SUJoM0lCRjE1RkdIVVNMQTNMYlhGbWFFMmVtakZ6QjJ2ejdZYUVxZk5jVkJYRlFOVnJyZzNHWXdZMTBiNHo4ZWcxMFV5Z3lWbTAzSVdKby9ycmdPTDlJMW10TnFiblRNT0VUVk54QkVGVEhBREliNmIzTEVPUGhJZnN2Mm5ORHpkVm5PR0dqbnR4Mkg3V29JTFFrUENZT3ZBSG1XSmpRdFhKNVdMcFNTNW9WWHlobGJhOG5pR3JKd2ZIeUVYdG85ek5VTWNYQ3dMck5JYUZybUYxaU02K2VqSkUxOWtVRFpKV25sb3h0WHAwdjNzVFd3NFY3QnptK0RrdlBDSytOMmYvTXNQckJFdUFkanBrNlhXNXl3TmJlL3BYUCtUc0xXeXp4dDdlN3JlZVBQa0hUS3JONjd3NUwwQTIwbVRqSkdzYzNjam5DK3lGZ0o3aWljaWpRZXhwSllPNHpxV0czekN5WWNES2tJclNHd1IxMmxTMUlhVGppY2NhRndFcEdTRzJLaG9xTHFsd3d0OHNZMU9wVHhZQUNnRUQ1ZnNyYTVkUUwwMGN4REFjS2pGSkJxY0lScUxkOEd2bzk4bERzM0xlekRnMHFvNG5oM0pFM1ltTjUrR0ErbHN0TS9Pbk1tdWFjSEp0bFBXN2VkSUpqV0NmcTFoYnlWdDVaVWhzNFIwNkJKMTJpTjZuRjJMd3FEU2xnVDV2TEFDejNkc0NWb1RnS1pMZm04VXQ0bnU0QTdKRzRxRE1FT0ZlT3MxejJNb2Q4M2lJOHVwVDRtMmZoVXk0eVRwL2R5Ky9VclpmWXYyRTBBTnFncDNJcGlDRmtCeEJMSVZIeWZyYWZYWkRMT1FzUW9xUWN1UUIvVU5ZUndEZ1IwRWltdEVGYXoxTXBaZ0pyZytEcndPWDFXa3dFWi9zaXhwNzExeXBkZGhmaTFoQUdKWCtKSDVPeTN4NUU4OXJVNHVGRzlxc0hNQkJoUDh6T0pMaVpRMHZqTlFHelZjTW41KytGTkZBQjJoemtmNGZ5cVowYXNBVnl2MWlwTVpoKzh0ZE0zcUxxTVowSlFTcVBMTXBQZEJKQUZudDNBclpvOHNwYkxmcnNxR0RaT1JhbzBEOXUxME9Jbnp4Y0dqbz0uODg3ZHd0Z2JqU2JLNjB5d2ZZQ295NVZ1U0x1cDR1UWdPU0tiYUlxOGtSdXFMQy1NYjYtU2l2Uy1xdm9lWXF1VElyVHZLdjN4bTFUSzU0SWE0Q1ZTbnc=