Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://tipnet.cineca.it/area_riservata.php c05dc825-ae4f-4c65-86e3-47587276af57_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuQkxoQ1lYdzNEZEMyOEhqYVUxNXRHMzA5YWlGMmNlS0drWTdOY0pIeHFSdUtwTXVKYmFrOFg1aWhQWVRadEhWMmZ6ZVdrYkhwcVlxamRoZkRkR1JvVkFCQjZqK0hHcWZoUU1aenVlaDQ3eE1hS2tvcDRaYUlxc0V5eHhDTUc3anJlSEtBYitPRWJGZkMrdFFHR0Z3NmNyVFFneGtJSjJqQkZDeHpSeWVlMGVQcWgwanRtcys1dlltRkp2amhFT0FxbndQRkcwNTcxMTFZOEtydituc2luMkFKZ25RRWtUTmJFUFB6YVcwMmZEcGQ3bnU0N2hMMnVORys2WkI0NTNvTjhBZGhKYU1lTlFlUFlXWVVXVTNhK0Z0K1UzNXlYeEFCV1ZldG16QUtES08zVjhHYVZ5eUJSN2J1MlNqckZhYXVaWjF3elpIMFFGSmVMcTJrOWhJNUVkdzhlZDZBL3dXLzZWK2FxbFpRa1FvQ1N0TjBSb0pPdkJtMlRaOEowMStmOTNKSE1meXZ6Y1VlVkN6OWJoYkVRMEkwNUhpL0N4VWJKL2tKTlhEU2grU0F3SEpQbG9IM29oR2p6UWlyRkVIdEpzY1RkdWZzdWZxVjdNNHFQMUtRTGJRbmdHSWwwKzBOd3BkVlJ4NnhiVGRMOGVmb0Z3VHVZVGNFNTBHQjhSUlB3a0hJelY0QnZTQ3BHb3NzemZxN1dXbjZaTjFnVE9hZ1RYTTltcFdZd3A0VCttMndaQzZCalZyZXYxVUkxVkJNZzg0VmNjVytUQXgycm1wYjNXeUNLeWxEZTNneXZXTkRicHNRUE9Id2NDbkhLa0duTitPYk5ROS9HMWFrcEVSVDNBZDkrOFpnMjA1VmU4N0U1ZWVjUzU0dmNoUkliQ2QrZncyMUM0SXcwaHU2d055UjY0cFhNZk5lSTFyWVU3ZmR2TmRGSEN4Nk91R1hiTGtqRCtuNTlmclNtSGFIVTA2RnhScW1MSCsyaTNQRmhCR2FPTy9PWTBlZ1A4V000RFR6T2kxaVA1ajdFeDUzTTRlc3dsR1lmL1Brc3NJQWQ1Sk84WmdtUEcvZys4WEJpTXVVN0NibUl4L0pubCtKOE5kbVVram5lbEYrc2syekFYM3BSNXZVcmFXTm5zaTNnSXl1RWM4d0pqdCt5YzZrYlRXakdaeVVKUkF1R1NtZDZaN0U0YVYwYjlnbUxScHgzNkQ2UCtmZUl6THNaZmE0N3BYdDlNSXorbXUvYVRURDRjdzRTVlV4WldCVzJRV2Q0Z0VLRVpNZnFWTEEwWkRJTk9SdDgyQUtBbjEzeitPWXBsYlZTWEI3MGtQUCsrMjBJdDlUbGFNb1o4V1FlWmhSdVNXUGNjUnRqcGROTlJRSE5VQ3ZyVzVHd2FsdTI1L1FLZ1dkRTVtQzUwU0Y3dXplMVg5RlZJazhpVVhjMklPbU5HaEg4NXFWSTZFQmZreFZHRmR3MUdCZWJZVVNSU3lWb2JFdGhHNy9qdWY1KzlPWVYyalpCeE5pTjd1bUJMSEZETVgwcHRIM1ZvMHRXb213SmlUZENVQXVENTkxcmJUcjJiTGZXRWFjeC9VOTB1ajA2N3FIc1FSQmtYSDVjNUs4cTkvM1kxR2lHNURWN2p0Z2xSTmNDTERiK0Q0RTd5bXJjZVM2bTFmV0tXR0hZZGkrOUtpTUE5VXRnODBkQU5jSnhkUThyKzJhZjVaZXo3UXNBNlBlMXBxOXc5WmRrM0pTUllTaVRNajVMYzd4bk9DdWUwS1F0WGo3OVRQUXJkVG4rN3k2R3MzMjF3QTUzN2hJOGt4QmozU3g5VCtrRW9HNEoxemMwbkVPNFpxSTJSMFNZL3RaWWlUSnF6VFV6U2V5ZW9NOU9UR1FJc3l4dUtja01PeHc1WWRyNkhYYzN2NCtWbFI0dGp3bjRMQnR3NmpOLzFvbElOYnBzTXFjQkZ3bDRTajJpRUNHVGV2YVZTY29relpqRHhKaU02VncwRWVzbHlPdGJuZnd4VmtkMVhpVzBmd2p0ZlU0OFpZN2lRWUwxbktWZjcxRStaclE3T2cxU1RDYXlMaWZQNjRPQWtoSkd3Tll0U0RnU3dUdklLQVhycVduRytmWjZ1NEU1MlRTQVUxMERoMENyWnlBdE84LytBd29icE0rc24vNVdEVkJ1UEVUZHdHUVphM01TT0FsdStTNlRXcEE1bllsRTNmV1RPa0tOUFlkNUhVandPYXBtZE8zRklQYlVPajYwalN2cVBzN1lXS1pmSkJ3WGtCY2lodFhCcWhIZ2F4VFdXOG9RNGlIb2FLYVNGMUJKMmhmTk56TVhFTU1pYWNHWHhLbVZjZnBJbHJaOGFRV0V0R3g5NVdpNklpaS9xZS9KTzQ1NHpUTkN6SmVubEpOZDgyOUl6TmZmV2txR1g2MTJ0SnZySkplbThFcCtUbXVhZEhJbzRwSGFXYjluL05pMkpsaFI2N0VLWU9PcjNJcnZidFdBNitkVk1OS1ZNUWRXWmlnYzJ3Z2JNVmVmcUlMTzE4dkw1Y2xmUHZuSURmZzl6Ui92SVpZakpUcEVZS1FVS0IwTWJKOGFaRllIRHUyZ2VVa0dmaWVYb1FEbUJLalRZZmllSXd3emtuekhWSDI2dGkvcmMxamxhYzVKM1N5UFA1RkhRNjB1eFhXd3VpQVZ3SGxsQUhLckdDV0Y5VCtkWE1MbGJEQVoyeDNtdXdIUHRxazRJdFkza056MVBIeDJMLzJkclB5UmtxdVZYSy9RREo0RG9rN0tLcFRSemZQZm53Z2x5MU1lMXhJRFl0TnlhbzA3UFNMaitQakgvaktVYTFrOUFSbFVKaVBueWRjUUFpY0RoODhwNHZ0aUU0YlYyOVBHLzF4NS8xYURYbUxFNm1MRUZoY3RoL3pFWllId1BMSG9mMUp4Y0hGNmxNQXNBZ3dia2xUWmdEMEJTNlptanpUZm9XWjV6NHA2Q3pHeWQ2dEthWUlWaXc3K0NyTDNaamFZU0dsOTA0SXdhYUV2alBWNE53VVIrQnB0OGZhZGJmQTdTY0V1UUNJKzRPcStPVFk0NVJlRGRDSDQ5R2ZyZVZhYzh0czZBc2VHa0FFVEt6K3J5OER1blZraGMrMlFuNWpjQjlMOENJUjZYMEU1NHRqS2VSSEt3U3htUHJkQmM0bjRWOGtOeWFiT3d5aUNuOHEyMGEyN0xQWkdJOVFmUkN0MHhQaElUZ1pTQmpabmZVV0tpKzNyZTc3RGNBQS90RTd1eWVhQ1gyZ0x2YUcvait3dWlKdHJjMFlsaVJjZUtTUHA2b1d5YTNQOVB1MHl5ZTV3M2hJUUxXUUQ5NDU0MEJ4cWZjVGlpRlJmcU1oYkdsUDlPa3VhNVZNZjJ3WDJ0Z0s1R2E0MWRpS0o0MjJ4K3ErbjZueGt6VWh5ZlpoZjhCaW1QQ3VnU2NYWFNIa1l1RFZzQk4xZ3lXNklIK3ZUM0h5QSs2OUpoTFBnMHB3dzNiUnhYUUgza1FDU082YmxNNVVsbnc0THp2Y1VhSzRYSTlHd1MzYlV6Mk45U0F1N0MvMkpnWWl2elhGeE5IS1Y1NlhHaCtxL0NCRkZyR2NlZTVkS0dXckc3d0EwK2tNMUhsSjU5bExRWlg3WFFDakpGOFcyUjRZL2dTMDJ0dWJVSXN0S1RHSXRKS2Z2clIzZzY0anpzTG55MDZISEJKSWJpMHoybGRWcGZuTkp2VHZQNjlDTHFUVUVreVcySWJxM1lzNGNxVGwwUDBXdUFaVVBybzF6bEJ2SXYzRUJoMzd1SEhDdkFVUWN3bUkzeTE4ZWZvcUhmNFErN1J4dmp5Z28zMUJkZ3J0SEE3ZVhkd0tyMU95dVNpalcvOFBab0lIYlg1WnhrZ1ZYdlozWVZrazFkOD0uZE51eUk5cy03bjFxOTRaMUdMVXc0Nk5rb2dtY0s5MGJkX2I3dlVCMTJNUnNkSWlacHZFWko2dERHbzFkYXNYZ3N0R1RlRE1LOFN2cUgycm93STRvRUE=