Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://tipnet.cineca.it/area_riservata.php a92da6a9-a262-4ee3-8b07-c8ca42f2bf53_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuR3ByWHFzeko4cWQ4TzI4Qys2UHpSWHliQjZDYWdZZElMM25XeEYvN0FpQ0dPZVpidXlqYWNTQ2RrdWp3V3Uwbm9UaitKK1dqRW9rRy83VXZmQVZSaGFQQ0pvS0MvQllhL3hNTTZoZ0pFa09SWUZ2aXhwR0dqdmQxWnJjck1zSHhjeEJncUVwWnQzT1F5bkhZdzA5WXk5RzhnUkF3eUlsTC9vUXBqWExIMkNCOVJwNVZkWmx5bGFTSnhvRnYyV1VNa3JtS1RTZXFhQmYxdVIrUjJ2VlhISEpxZ1ZpT21pZGdsSUpVQ0ZxN0xqRy9qcGFIUDhLRjRRUWRGSXhkU0Rod0hSQWQ5NHpHTHpLTHRCV1BnVEN2dFlDR1JKR3JZOW83QWtaa0V1SUROK2YyR1ZsYUNLOWRNV2MzT09PcnFNdDFYUmppWm50ZFlpKy9ack5xT1pSOXhuZzVYelpMeGcwUUhCdTRNRlVmaEs2YTdYVEVrUnRIS2ZoNml2MlNXRzNwSUlhay9tWmFaYklKTVlCa1RIR1FVNHVzOXNudUNDVnFxSldiVCtaWW5mRXpaREpRUGJ6SERqN2dGMXdvRmUxNjNQbWhBVmZxY0RZRzBXZDIrbWxpcTE0eFR2Y0owMmZCNUZVajQ1Q3lJQ0pWOE5tRWJSQnRSN1l3QjZGRXdxL0xRNkc4d3MrN0xteHZDVDZvWkZBbHp5NnJXTnl3SFhQTFZtUnZnaFN3TEM3dFg1RTRaV3hjTm8vMmxZTURITFZLaFd6b3Fxd1Vva1dpOVNNZ1c0SHRLMWtyWHRiMU45bXFDbk5sVXBidTU0QUR6Q3NEaGM2UVFpbGNFV0NvaVR5d1hvRjd2T3JpM0NaNjY1ZWM2V1BkZWtDRGZYNk9ac2FSejRQTzRIZm1YeXBmN0xQQUp3V2NPdW1yMFk0TGd5cCtETFZFN0d5d2pLak11Y2tab2xJZVYrK2h2TVN2bnhSeHR2eEhmeUE0SU92WkE5WXFla3ZwVjBzMUxXSU9iL0hMcmJERmQ0TUsrcEJmL3pIaFF0S2xQUXQwMGt5TW5aeEdTcjM1enBCR2ZKMXAySFQyR1Q0cU9MeWV3NlJ1RkNrZVh0bTl1bVRRMVBEZER2cGJaWG50Y0hKSjNiRXBBc2lYMktGK2RrUXFWcnh5TGdFRTJ3Z09WUW1vQnRXTEV6MndyOEpjM2RubDVDTENISXk1ZzV0dEtnQWhUcFZuNUVPYXg2ZUpxV2F6aFM5bFFQOC9ZYmozT3V0elBWUjQwRExDVkpNRjRlb3VvRGdMdFV4QXIvL3NoOHdWcUtTemdDYnRqUERZdk05TWtWaGZramJSOTExakNxLzZlK0V1aThYWEVNNmU5OUxmSnp3eTdOdVVJNHY0b08rNzNZUytaNnhEZXdzZjVhamdCbVhBdmhVYklJaDllQm91aUdtQXhrM01rcUpYWVpaY0x2WEtYemNkOEJDRnB3T002bG9JWndxMG5UeVc1bTNtY1A4a0dFVjhwSDdiS2hsQi9NYms2eG12aTh1dG1qdkFIQUdvbWNGazZ0M05MNE9XZTQ4VEZ6djAxcFAxUmhuZUg3WHJBVmJZSllId3pmaHZHdXQzc1JzbnlMVjc1ejMzWjB3Qk1JRVd0Q2RMbWZvRC9OejA0Q0svengvNjlBYWgzT0VKVDVDcTZEY0F6N0pVMThrTWpPQmNXSDlUT1V5Z04yU09jK1FMUHErRmM0TW11NExxYTNhMnNYMDlnQ0hETTNuRHAxYkw1ejM4aVBJUlMvNi9ZWUlrSGZDYUxQYzFDaUdLVGROWEpUV1JKYW9mbldNYjRoNDRnYldya3FyOTBOemdpVVI0Vk56RUpvMElsRkNYUnNEYUdiSFh4eWVlUDlHWFFqd29OUG5hb3NZTmZGVytNUGpKUGQ2RWlBbzRjdHIydW4vZzBqaTVpbXlKS2lhV3A0UFpXcGtNZ0VQRzFQS3NGOGt0NXpYbnhaVURDdDVpN0ZGVm8vaVFOMHJFMDZqMG5BZWpvcFNJWEI1Z2pZU3lpMmxUZURLQ0JNdmR5aXpKNmM3U2RuSDhVa21ObTNaM2VraG9QVU9lS3V5NytXeUJORm1vTkhNRVlYUHJ0MVRtSUg1b29mSmdHaEpKdUFlUTFRMUNxYm1UT0lSUWZEZStoK2x2SFNpUWVudHh4Y0lDbElvYkorZUQvTUl3cHA3SVk1T1BDVDYxenAxZk9IWlVDZkhGUjgyUmlHZzJ4K2ZjWDBlZk1QQVpFZlBLYnR6VGNJYVZRMUNaQ2ttVkFyK0c1WUZFYVhTb0Exa3V0Tkp6N1haRjEwSTJkY3lZazQ0RFV2NGpsSXZ5TDBYYjJoOHlBa2J1OFNvdWVHMXMyS2l6aEEvOWlOTDFuU3YwZ004SkJ2dVBibVp6NWwvSkhFKzdVeWl4ZDhyZ3JVSVBQUkw5dmFUK2FlSTNNRm1pMXg1WjNvSUQ0Yk8vVXdnU1gwaTgzTGhRMkV6TGNocHNuNzkzb0xEVWRxbHJFYkpmaFduTDloSG1nbXY5UHJsWFFzQVpqZEM0NUtNKzBxeU1rdHdEZ09zNGpwa0tHQlZPaEVtM1BJcTN5TE4rTXRhY0VHUjlHTU9WZFZwRDlSV0hKT0VKUDhaVHVlT2ZXNTcraEFDRjJYMUtyTlY5SkJQck1ZWlE3cjA5TmpiTzFkVTd6bUs1ZEhDbzJjMGF2cGpONHdJYmhZcG8wZnFMMnlpYThqSGIxS0xYcEF1cWJ3aGlVUDVoK2pkRUF5MzNVc2N1bXlLdlNBVWdqMktwUVA2Vk94T05GblJEbk82c3pyZDFLS3pGY2ozQllBNDNzVklnRTZLSzY1S3ZPZ3QxTHdlTTJMSlFSR1NlYkV0RFdhWmhPbnZPdmZEcFZZM1BCWnFxZWRidzVzZGswcTZsU1VtejFaVnpRcE9EbHdUV1JqRUtHUEJmK3YzUjRwZmdjMXp3UVR4WTBGNFVuM1d1MmhsQlJ1TDZRMHp2c05MWGliRVNkVW5zMEY2a1JibVpoUnR1eTJEUmNCd1RmTTQ2ZjkwUmx3eW9HQjBjTFBkdHZ2bGd1VTNCRy9Vdnh4K3lOOGFsbGNwNkxSOU1mR0F4QUtvUE5SeEY0eVh3b3h1YlpLSW83MU9ITVZwMmZpUUQ5WXIxbE0vRi9kOGpFMERaVXVEN0gzczNualFVd2FaalEwcFZ6Z3drMzY4UnB2SGhKMlUvYmp0L0lmLzRqTnpvTDZvRHhoOG0valZJRGpUU2NKU250TTUxVHZwZXdrMndkQmdHWFhudVVSY09SeWU4U3JtS1lieFRLMHZRODM1NkZDaUcrYzhROFI5QXRqR0xFUDYrdjczL0c0TWc5Nm5CSHp2RzZwc2JyRVFtRTFlYmIxTnVhOG1ucGhEc3EyR0FlTCt4WENZMXpHUHVVK2R3K2hraElza0JQT3E3R0ZYdXFQK0hwTXBJYm1aTXVXY1NJeFcraFBHYWp1N2VRam81R0xBbStERW95bk1ldDBpMWJZS1Rlc2pMRGVabG9iZEVsclBRc0hKR05PRlBZcDJtcnlQVFFuVjA5M1M3MVJrS1N2QVIrS09iMWdGVDg0OGwvbzkrREJ4RzA4SFArWmxJNmZjNytRRnFOdFhHRVpBaE0wS0Y2bnp2WDYyMnRxTWtOM0RiU0g1UWY2eGdtczZiU1FEZSswNG1XMC9SVHZEOU9EY3RnRDlPR0Q3S0NFclExdjBvZVZHL0NUZmtnQzdGeXZNOGJ6MCt4eVJIeWl4ZGMrN0VDQUlGbXRzdFpkK1pBdUxQSE1BRWU4UlQzNGVvaDY5L2ZBaFNIVS9NUUJJbUZFaUVsWTl4dFhBbzUxMGI3SE9IZnE4WEprVFMwNndDNDloNmpGTT0ucWVhS3B3OG4tSlFzUjREaWtQVWgtaWQ1OXd0cnRSd0w5MU9WenUzcmlTQ1hTbGtTZV9ITzB5UTV4djhqbU8xY01jMFBFbkpxajQ0ZUdDVHlPbmdwQnc=