Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://venice.cineca.org/EVACO/ 37e378fc-da02-4e3f-b1de-ff64d8191bc9_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuQm90dDhOS1UzanM4eG9nMVJkOVI0N3Q2U2JxRjlOcGErNmtjVzFuY0FwVElOTzJMaDd2UWpKUFIxZVV0Z2FDME5jZEQrdzNBUGUvOVhRNjN3RFNXb2pSc1FTaksxMlQ0T2lCT2hnbEFpZ3FRbUdkVGpxYXZtM3JXbEVRaFFYcTVxeU1ZWlNaQ0tydWQ0MXdhUHVua2dKVGJIK3hXTVF6SE1TckZFZVByN28wVnhaMzBBZWRvTUxYRXU1b3ljU1c5ZFhZTm9Kb0ZpWDJ2NzBHNUFjUzBCNTJNdHQ5ZFBJMmtGZUhNMTdBcGJ6ckxtM203d1dpdzR2bERzaDNXWGZuaFRMSzY2bGdXQVZGK1Z1QUFzRFNlU1JJa0wrbTFJQ0dDTkNaWnV3d0kzNzRYMG05WFoxYmFJMGxud0JHNGRuYVNHTkVocjB3RzJqWWtISDRLOHU0STRjdzYzSUxKbGtESXVpbkhLemFwWEdKb3pIWllhTjBGVWNMNGYzdmEwb1hLV2IyWVZ2M21JZFdSOUpvSEZCWU5SMXNUdGs4RE95anZiQlh2aHZzbGFYdEU3Y1Zzc1gzOHNEMXhULytzYk1tSDU5RUVpblAxZzI0RU9jNXd5YUpwdFBKcjRWalBpN0xob0s1TE9tWUVSNWdPZ2p3R3N5TmphN3ZWUmw2bTVWNEt3VmZ0QmdlTTE3NnZaOURMdnJCU05Yc3M0MUFrWEpoOVlrSW5DQng1aGhQLzFENTJSYXV0amlNYWpaaWRUSXkxbEpiUXRmNnVQYWVVTmdFbUg2ck9XT2d5Znd5MFUzWGNIdVdxUU9uSzU0MlNKbkZHbXdTQVBKbkcyR0dvTHF5SVh4aEhFMHl5K1FvZGhocU9HVEU2WW1qb3VsWHRUa2s0cDVSaW5Id2NRUTNVTStWUmo3Z2hkZ2d5ZjhWWklRZ29tN3VFQTZDaUw2TmJSSDU3Y2FNZmFERUV5NEFSeGFjTTRWMVRwOEdzZmE1Y3VHN0dJOE8vQXBPUVgrdzN4aVZockFEVEUzR0J1ZUx5WnNjc241VjMwVEt3SDZNWHQyT2d2NU5PaHhSYk8rdDNOelBlWFZCVG94Qjc1aVIvU0g1bWxmc3ZVYUlPZ1Bid2tlSFhTWmthTVZYL1pCbEp5eTl1RDdyYXp5YU1hRExibWQxSzNZNWNQMk83Y2xiRU5nbjRkWmV1UHF6Y2daS3BlSjY0YU9McVpuTHFpOWxRSDhCaWxYa1lObm9tMlhRYWMvcDRHR285MUtOMHlEdTdkRDRZeFNkTDBBMnlERCttd25MYnY2ME12a0ZrZHZJSkUySDd1eWhEam1Ia3U2dHYwV05DcFFyT0ZXMWdIOWlTUVRBNFByN3EwNEM3MEN0SkRSaW1Ba1FYMlMwWmh3MnNXbmpuUUVlUkFXemowYTgwZlRJbDB5WmdKdkpQVmsybERNaFI0TVVTeElZdTdxdm9KVjREOUJvZFRzOUh4RTFXK2FmcVdEeEYvdzFrelJ4U3A0V3RQQmp5REg3MFpKT1FvaFNLZ21hY0ZRNHl5emVtd2cyOWlsZFJVZDh6MkRRTCtzOU1Ga1pFRGhmSUtmQXBCNlBKZlVuRW9vTnZyZm0xVHhydXpIYlhTT0VOMkMvNUxWMWRZWTdTeTJwdThuZ1I4RmNNTXVLSm9PTW1pS25iVlY4eThtcWdmaFFvWnRQYmtFUzdJT2QyMkVrUGNQZjVDRk1xY29iK0JTM1hFcDhsR1RIdUs2bXFhYlZldm1mN0h4TTFKT3pvaGVlTmN1YnFXK2hyZkFnSHZVWHVDRm5IL3RnVkVaMTA0RjhkazBWSFhVM21RTytwaldBNVBBdWlSYk9TSHdJODFsdHRzNFRtTWh5ajhXSThtc1ExV3ZGbEJhd3owMzczL0NPSlFETlJza2swRTh1R0x1K1FyeE1RUEl5dDZ0NFhZaElNMGtiWE80TE1xVXhRZ1p2b2lZUXpHZFZ5Ync1aVNESXRNcGQ4VmdXRnNIZWZKQjllWlNjeU94d1dkRXpGakJRd3VINVBxbFdIME9sMmFjVCtMc01saVNGdG5CVFVsRG5VdFBFb25nV01VR2pqczhGTEJMWGl2VzRZWERrbUIzM3JJVENpRElVRldCTzF2dmhnKzNHSjRMelNRT0dIUms4QmRoWTVmMzdQWGRLRVVNYkpvUU4wT1UvRWwvay9uUCtxM24rL3JUODB6MmEwNDNIRHEwZTZ3S2pHVzdCK0VvNjlaSjFEYkVrTXlHNDB5RThDdjRJV3FhdmUwZlRxVndVcXpkV05jUkNTbVRkVDNzOFZFS1hNdTJYV0k1eU9vaDEzTWExQUlQeUU4cWlKWUJGTjNESGw0U1FOcnVYbTZFeHJ5ZWptNmhJOHFBbXpsQjRvT3hpMnEvNjJmaUxOUWxRQzJJOGRvOVcrblZvTnk0ck5BQU1sQWJuSkliVTl2U0RybGNrWm5pVW9xd1RSay9rUmxhTU1hWVRqVDhCTVRhYm10Zk9JQVo1emRJTzBNb0I1RzJ2V1N1Wm85cDFMVG4rREs5QXJGc3RhZGY0clg3cnQrT0k3Q2NmZnNOK0lGakI2OVpETjZ2UHBnbVFPdG9wU0FxN2U4aVlQQ0daMFFkaSt5OXc4OWFXc1ZVL0dDM2xwZ241WmQwOEZOZXZDSzZwcnVwbzBZcHpDMUYvbWIxZEs1SDB0TUtLa3NQOXE5VkF0UXBZajZYcE52VFRMTnlRNHVqWWs0VzVOREdVWWZwU0pZUFZLbzJ2Q3VQTHovN0JqN1RScTZzQzlGNlZ0NHdqOCtlby9xQnlaQWNwYXlrbjVlM2IvNHhQRGhneGRiOVcrcmJ4TFJ0ZmxhWVFuRXJ3NkVPczF5ZGdVN2xuVVFYamwrVFZoNGpjMmVkQlVXazFoa1VCTjZZZTJLL3ZOaThiUDg5ZHo0U1lSanRha3lHVGhWQ3dXOFVpWWt0WHpkMTYreVFyaE5ZZklVQ3ViejZvSjhkTHN0eXM5RmtKS29EU3pNcHFIS0NEaWVmcjB3TTlLdlN2QVA1cFdYRkVGekFuVTB3SVkzK0N3TFQ5U0xLUkFGTXJTeU1LY1NJZTVncXc3NHpaT2dwdE5BYTBPUE5NdHFmOGFySW9ZYUg0M2FQQ3pvdko2KzVqZnBKVjdGUVpsZmsyTXNtT1F3ZTZCdTgxSG9xY2ZSOTg4MlVPL1VwWEhPVHVPYXBVUXZQdG81MjZZOURLNGZiWXFQcXZHVCtmbWd3c3pDVk41czB1MEF1V0tDTDdGQnZpdVNQV3B5anVQR0xPLzMwQ05vYmhCdFJtcTZNS1NtaWhrb0luWUt4dzBxU3dGSWVlMUNXODc3UzBKQTZhQks0bVZnYUFHTUUzMVhBTyt1YUVLb1Rna3RyTXV3NXBJbGRwQU50TFRzc2xJRUpKd2ZRclI0MGpmL1RZcUh1VFQ1cUtPY21NaHJXWU5uSHZHd2FCMytjeFJIUVdjVDViekJXa3BrNjF6bkFqZ2kyQVZHVnZVMnR6cjRXTGtKaFNmNU1ncTVhUjJvN0t1NUFNWGR1OUpDWXlEcjZaL25JaXNWZXdzWUR1b0Z6T2IvU29ObmlScWdERlJmbCtKYTZYRnplcm5waVVUbUUvYmJEVk5VOTI4ZU9BMFRxZVN2REREa2R5QU5Mc2taK0JVMTJSY2poUVZSNnFuam9qQWFpN0U5NUlRWGo3NVc4cG9NVy9xalFEbktsRCtSdE1UY0hlU21nd3Zlc0FudFNFaGJibnJpSTVnOHlrYVN6MXhHZHhGdmU0SWRDZ002cG1yV1Q5cnJPR05kOU9UZUJZVGtkUEZ6bGNRTVZRZngvV1BYVnFHYS9EWGZRT01BR2dYOFJva1R1SHIrWUZvZDdvb1F4bz0uel9veXZVNzFIMkxnR2puS2VlODdqMm5RQVpPNFZBZVRKZzdnbzBGNTJ2a0RfeFp2ay1tcWFTa2RycG1yOHl6MmNzMGNHVU91VUtDLWQzMHRHYldTVXc=