Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://venice.cineca.org/Final_2009_Seasonal_Influenza_Vaccination_Survey_in_Europe_1.0.pdf9 766ff956-c5ae-4ecc-9d9c-997b140a11de_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUWR0ZTFQVVJwRFFmM01zdGhZN3RHUE5OcS9SMmdPYURDekgxVzFxZmpzNnpyNW5RWTBKMEg5KzlYMTRGK0wzTUNzN3htcisvQjZwUkhtOTN0a3FLRGFrNTJRMnpBQjdJbEVJTmF4VG1OREFWRm5ZbmZuelFrUkI4MnpCK1FVcU9ScmpHNmROKzBPOTQ2eXVpdmtJKzgwd0xkd25PNlZ2UzNuOER2cnpYQkpScHYxclUxbS9EZUk4ZWNjZGdncFRKN1B2MkNnbFNtam8vekVZNmxvdmRVOEt5VTRlRytFUDk1UTVOaTMvNzFqdmZwV0lxNEd1MlJCc2RjSHpxSHEyTmpIZWl5MEFSaVpPNm9rSlJxK1Q3ZUpXbUdMbThDRFpKWnczUmlYRFhReDVLSzQ5MWRMNHFpZXBIcUpuVU5LRzRJVFJORWJBVENkUk1nYnBoRTlwdmlvOWlUK01aOG9nUkt2VHVqa0tQTERmR1dTVmk2ZFVLZVNLYmh0OXJNL1ZIVm9YL2tEM3AwUjhlMmRPYXlZTUhIa1JwUUk2bTdnU2pNTkNHeEJsQis4eG5WZVI4dlZuQmtsMy9MWjMrQmtpYlN3bnFGOXJaVGpVRmNrRmhSWjZucG1ET3pMZzhDYm1GSVVleHQvak9zRFFrUDhVWDZvL09GOFErZlBDRUV5MU94OCtSQ3lBbjg1TFJmd2dvQ2tZM2ZxOUhMUzhGanllcytkNSs0MlVSc2p6Z1drZHQwQnFGRkdjSVowbGZiYlpyTkFUMi9tNlF3bGwrQWdvMFhabkpNZHNUbDIrQStoR0xmTGM1QkVYenkxazh6S0h1TXRVQVptMmlkSFNWd1BVM3BHUXAwOE0vWVRtZStJVENtV3VVQVJHN1lKV0dsRlNYTEU5aHF1bUxkRFZsSHd4ODBKZ3BVbjQ4MUM1bWZNS0gxYkhLN2taUEttc2ZrRmZyTnJGYXRYMnVCUit1OVpvRUFDSFVubVRicWZDN1JMS0VEdDMvelh3azFPYVVQU3M1ejJDRkU1N1dteUdtbndLWWpVeU0zRDQ2ZUxaWWpsdDdvR3I5TkRraEpNeU5FZzEvZEJUQ3pndmQ3aEpqNUpvT2xVTzVoQm9vWlhFVTFndEZ0L3hyY2RSYVh4MC9iZTRUSi9WZ1phVGxJUmxUWVYzdDdFTVhDQUd6czZVdmJ4K2dkb1dQWHkvS0VxckpPajFoZXRCZUxiQjhWMmtiRjZlc21BS3hLc0FTTy9MdTZCWkJTTnp0ZlJhQXNNcnRVbitQaGhpblQ1S0EwZkJuWS81TlhlNEpXWnYvVm8zdzROSjBUaHpkTm0vTkpLODRtRkVtSG03YUkySWczVUtqK2x5eG1iVCtScVlZN2VzdE1IVTRrRHBzSURGWUp1bXNVdjVnU1A2V1BLWmJQL3FIUEVOdHRvL2VCSG1JY1ZtUERRS0ZQZHZhYnJrcmtDZHVUZG92SnBIWGphRkdVaFJUQ2Nkb09wczV1VjBCNXlhRW83clhHQ2hmNUdEY21GU0ltWkk0R2tyZjlselNvUnYybFNnYmZ0bkRSQnhFUituZkFHZmVUSWxVMlVNNC9xT05TLzFCem9NZE5jTHVtWCtSbUNTRUpPK3dMSEU4bE9EZWRDNTZUZU5rbXZHWHdWMHRERG8yak5NaHZxT2hia3dVY0l2b3J0U0g3dm9nMU1vZVdEcUVLLzdtMDFNSGdHY0s3cGxjaStjS3Y3Z3phbUtaN21vQU5MdUVCdklKNEdodnIwNlcwNTQyU2loeklSS0NsU2tLNWNTT3F5L1c2UUR6eVBSdFcyUGl1U1hXcUQrS3BuMUNZMU1EQ05BTDNsa2dManZkbTNaZ3ExRDUyWTNSSzdvTzZxak54UlVrSGV4c0c4K3dlWXNDNnk4TnNkV3N2L21QZERmNzMwTWZrYk9iUHpwV1kwek5HTW5JYk9jcHZqaDE1TEFuWjdQK0hOWkltTjZyMVpKdGV0R3NMOVJEREorYVZHYnZ5K24vOXl5Tk5zcGhlbXBiMmFHVjhXUXU4TStSdGdDTDVLMXh3bDlMSmZHZHlSbGJLMEcwbk1DWVYwOGxiQTlmTCswM1QzUlJWV0pjbldZcCt0cG5ETFdJY1M3aTFaSWduZVpDeTRaRUEvRWNxcXZMZUxuanVjMWRRbzhBYWVBQ0JtSThCSk12dHdWOUJTT2tFejE5Q01LS1hIeEdRWDhiVVZhNlBMcmtnNTF5djJhcjZwd0o5Zm9qWXlaOEVhRU16WTA2a2ovaENiZnZSalk4T2hLeGl6SG15TDNsaEtiYk9UUHZzUFNWajBGU2dzcVpWRGh2RHJVMnRBdzdrYWF5ZUVlTkVjelNmUHpZUHNpUlBnd05CT1FEUnBtMG1wd3ZGMlMyZ2xBakQwbGlRdlVKRExyT1ozR0VUQzgrWDBHeTRrUFVpTkdDSEh5MktxaUszSHo0ZWtaSGhZdTZ5T3hoWkcrTE1ER0RqS3FRaDhyUldxSHJFcml5Nzl6WjR5RitvTm82YytUc0xMRDI0d25UK0FmMEpiKzdHakNrWTBWTHVIdEowNFZXWUg1NHhTL3NMYThRSFhZNUxGZU01UzFPbDkzaXM0QlZHemFGbmlpdFNNa0ZndTNIc1VFY1pmbEZMZnJuTFpoNUlCekxWbURKNzF3TjBNN25xYXd4bzFnNi9ISkhWNUVSbE1mOEppeEtjUzVWbWxaMXcwVXRKVThOenpkZzVoRFE3ZmV2ZElrbFFVRjR3cUFZa1pKYkZONWhRbXlTeDVmZkJFTzg0M1Y5a2hReDdaRi84TFFsRnA0U2pTRTlzZHVoRUxpZ0p4Q053WCtneGNtaUZST0s5N2F1NDJtSmd4T3FoY1YzQ3RuWHVFbno4Q05WOEJ0NjV3ZlZOcHMwZkxNNDhCeHlHV1diSW1VajdUMUV0MjIveCtWaVNlQVNNcnhZV0pTTmZJMHN3WDQrN09pMnJ4MnNkdXpEME5NK2pJQitjYWErTjE1TFZDZkFjL0htZDFrY1lLdXI5dlZwbFFaNVRDWERRa3BMU2NSK2lqOE1hYm9tTHdFU1ZLSVBOQlBzYURMcE1sQ3RpMVQrWm5vd1pHdUpVZFduV1BoRGxjcEdlaDZRZ25lRk1ZRTJTdmoyNnpHL1FsT0QrVFMxODVzcmpxNW5hcXhDTWxHVDdiL1YwZ0JYQ2hQTmdvNGFoVjhPNjRPZVFxa3pHU1doa3kzUURseXhJL1JtMjBKd3lUTlRocGw1SjN1SUhnbjNOMDRtcjhLdU5KalRWUGphMWI5Wlg1NzVCSzlZdVA4WmRzQUZFYi9hT2tUYWU1cDA4aU1meDVycFIrZW5aajVkdDRJTlBYekJSZTdjTEFwYkwrR3BsTG5FQlFzMFpHM2hCTlE2ZEVnYXNFNUFtVE0yWWc0S1JJdDZFS0tlN25WM1RtSTRDc2dnekRzYzlLd2JKWGE2V2RBcWhxR2xFWDB4WE5jZFpGNkNDT3dqOWV3VmtTdURVcUZLeG1BN2pGVDRxU2U0VW9nb1p5SjU3R050Y0tuWDl3MlZEZW9BQXhSL2xmREJUU3FMNnZaR0swMWJFRVEyc0J6TmJlS3lyNHBqbjZPeEk3TVF6dmlEdFh1aXdEMHJ2WTNSaWt2MzJqUWliVVdIdnYwR3dJSVlhOE51bXgrQUY4ZE5jcFdScWM0cTBoUnFOcGVlem50VHVwZ0YvOVpBWXVaMW9qWklpSE1lSzhJSnVXcys1Z1I0Yy9nUzZTQVBSQ0NYNnQ0d1pkM0NUcFpJenhRaFdHMlhaUFR1VFQ2M0c4UWI4SEQ5QzlZSUl5bms1dnJvdGdETytzRWtHOHl3OVVwbnEyVkgzVWFtQVVqaFdnUUp1L2plRmZobGlmOWpGQ2dvWENBeVhQcDh5VFZ1NlhxL0o2eDhZTFRhTUlrNzVsZFJEV1ZSdFRtTnpNWlpHQVNJVjRsb1hFWHowNGc9LlVaS2ppME05eTdBWmlQNTk4cmFXb3c5UDlybzBOMEttR0ttaEdxYm5ZMkh2NUoxeXotZ2ZJX1ZCVFlzZXJ2c3hlN2ZNT3ZaRjM3NEFTcUxIWWJraUJ3