Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://venice.cineca.org/Report_II_WP3.pdf d5fec723-9b02-4842-a7d5-801ad876976f_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubXNDY3FidFRXNVBVQnNGTUtSZnFIZC9NTnc2VTFldnR1aytFZnpuV3dVNm1BQ09xcnFVQlZxVzhjdHU5dXp4OFc3dWw5MFBWRGNpemFzdEJ2M3ROT1RMU1RwRThUeEl6Tk9HZkllUW5Sczd2ZEtJSDMvVXFkZTJ6enpCMmQ5dEJYdEhOUExGY2hDSVhmSTlTaVhSaUdRTEhybk9wQm1DSGNqOFBCczlqV2JQMVYrZFN5bFBBL252TExYcm1uTjZGSVBRdU9xQ2tYcHppT0h5RnA4RG9KbE9KK014alJNY0UrOXljaUVzcmU0bXlXMTNsY3JIVlZnangvaTlJSmtCelhPWEN0VGNKR292a0R0WC8zVkt0VUZQTGhMbEdoaTJYL3FqNVZ2Yy9OS0hRbGZmalJOQm9yUWFuQ0dNSStkRDJhYlFkdEhPelBYdXlkVlBUVDJETTMzVzRWTy91SEZCYyt2Tk9CajVpenFPWjNQYWlKSWtmRTY5UURkeTZUT2NMaGJodVZES3gzQUt1bjhLVHJUWmhLQmhPbksrVW96bGVSVmFHc2twbFZoTVBJRWk2RERvaXpHRmQxWWU3dTgvQTJSdStuQW9FdEh1c2c0RjUxcmptWlNmY2pobUR1cGlrbmlRWk1SVjlIcW5oRDY4NExiZE1WREVPNjVxK3JVOEpldXYyYmp4N0JkRng4NXdNNFhaWnJyMXplR1BESWNreHVoMWxrMVVNY3pFdnNGY2g5U2pZeEIzSVJRcTVKUlpJTmZqNGxIKzZ3Tm50ZFBjTS9ZQVJTTEY5RG5vdmZYYzdTbGdwbnNrYkxOdkJlZEE2aFAxd3ZEc3FIZDVTL1ZzdU5oRUcweHFwY1NOcXgvUG9BUWR0dFBNc1laOFNtTnN4YXByRzVIdE52T01KNUgzQzE5c0F4UEp4V2hpY2VTODgybjNENFh4eXdmL1NCejBjQjdxclgzcElKUEtoMWxnZ2x1aU1CaCtNOXVIK2F0MzJUdFdsWloxLyt1V0NhMTF2RktJcEdVQ05mVEp1dFJ2d3hNR0V6VE1JcnJ5Mk5UMmUxZGpkRDRYWUtpcHd5UnhCaGdPYW9DNm9KSlJ0RHdyaHlIN2ZGSGlJeWgycjZ0VW53aGljZTkyelhkUSt2YkJYelpkamQ1bVFrWmU4U3NJWEV4TUU4MVZBSERaU0ZUaHBOaGwzTmJ4MmZQYThJODdjRmMrOFJDWHVEQWxlcUNYM1A3V1huM1VUc1o4SWY2UzZBNDM5QVA1QUZyWHpuNGl2UHg4VjlVd2U3a2pMWWpLQjVOVHhDaGJQbm94YjBmZlNiU2FFRGV3ZVYxbmhrUnpNNmJhRlYxNFBpTDlHdmpQckNLeUlHMCt3ZXhPZjFRTUYvaGNaTnk1TGJQT2x3NUY1SlcydDZxTHZNMlNEVXV1UHloK2tneHRXVjQ3RUROWEdGd3VHMlFSUGF6NDV4VENUZGpldW5oR3VHY3RTNExIdlNCVDh1Y3BmMlAwNzlDYVNOM3Y2WFArNTFwQ3FRT2REdlJqS2RMWVNpY0pTUloxMjhPazlIeVl4ME53aTBZZVVQR2tpems2M3Q2NnJYWExkQ0JIK1Znb3RNbzlybFE2ZHRtQ1hKVGRRb3Y1OTFKOVkrdDhBaWd6aExaeHNIeTVRbXY1VHU1Sm95Z2F0dG5XdnhPVFhaaE54NEFOZFNFMkl6cEFqcFFWT2hLY1NNdTBiU2J3dEUvWC9NQmo1bytuMC9yWFpvR0RyZUk4RUJXS2sxT1BJWGxCODRNZUNNRkVuQjNvbVQ4c3JCbzU0Vmg1MG1wL202dngwcktCRnIvYUl3T0JsTUhwVGJEMEhOdDZDUHIwdjZMdXY4SnJDamN4MGIyQnY3QVBmSGFMTnYvK25tM29wMUp0bjY5L2RHZzY2TUhUc2wwMm5Bdnh5YnlrN0tkS2pNS3dYZk00enVkd3ZmRTdLQXpXb1dTMEl2bXlEbFNlQVNMdkpUT1hXSnJpYTUydEdYRHkzckg5dEtmOERpY1hXNWlvajM0K2xIOEEzREJhYVJia0twQ251cUJsMFhoYnVhbjJ5T2Z0WWNkaDdXdEtUTHhBbWpJZzRJY0laOXZVQ01qRVJtbnZ3UWVLM05OWnk5YzEyUUJMMEl0Um5lMEFUUVYxSlg4ZHd6V0tRWm01Q282YkUrSFRCN2VJa1V1cmxBUXFhVlhRNm5MalM5bW5KeUdieWhhRkdHMVMrcDhhS1g3azAvbmRoeVpZQVMzWUpEVW5CSnRWMkw0ZFBDa08ycEZvVi9WcG1vU0NuNFJ6MjZnZ2tuWWFQeGJWeVd2QWNpN29IQ2dwbUp6VWhxYjJHQWlxV3hBcHVPb2NIbjkxQ201VFk2b2pVeWI3dUpDalZuSGVRdzVwNXVKT3d6VFF0WHhZU0ZNc21jUDEyN2NJaU02YlNoalBxL0lueVR3a1B5UEVrTDc0d1BPVGNVTUhlZUw5cE9SUHhxZzNScGNEM2Fwdk9mV3Q3dlVaeGhEOHh1ZVFZV2o4dGlCd2hza0U3SExNM3U5WW9URnVLbkMxYzlCMzBuVmlaSC9JWFlseDMwRVJpeXRkN2V0VExIYUtjTWhpVUlBeUovb2xxbUZMQ1l3Y1Fjb3lmUUFLN0sxWlpoMXZBQms3Vkg4Qk0vTVdLN2dUaDN2RXp5Wm1IbDVyZlZHUUFkVWpXMXo3QkgzUitDek52eU1Ubkl3RVRXUzViUEkxWGU1cUdEd2lvanN3eWZRcVFqYTNQZmF3cWo5Zkh3OGJFam15YjFQaW0yRHJMRnRvblhYN2xoMWhwdDlTL083RjZjUWlpMDFtZEZ4SzlMclZhc2N1K1p6cE5FeWdjTjNPK0FXa0F5YVJ5VFowVkhYT3IrRWl0dTVLUWh2RXdyQ2NEMTVoVUgxUTJpbWcwakxKK0dUUERJeUZ4K0JoVkpVNGRrZStJeGVBUHFyZlJldmxseldGbE83RmM5UkN3UTVzK01TL2hZNVZ6YXVnR0I1Y3lzSGVCc3dOdnZibS9ueGRja3paWmtiREhvb2l0QW9MQWU4dEZNWE56aUJmMXc2RjdjME9PV3ZjUlk1UDU1WkRiYW9Tc0I3ZkcwUWMxdU5XNC9SZUtXemxnTS91M3VKUjNHMjB2b2JjcWxrVmN6SVFST2MwTmI2UTIwczNaUXN1RUNJYk56Um5hbkhvaFpyeGU5Qk8zb0NyeHhHRXBpWnRnNFJvQU5SVHZYU0ZPT0pZTEdoVmtQY0lxSzJxcFpnaWI0TUVjb2tsNVVwRkRxbFJDbTZhMm03Nk5iQmxHbyt1akNXUWhHQ2hRNHR1MU5GYXVGRTRUc01pNVFFTTBsSGthSTlJcHRhZisrN2l5ZUU0MWJuQ2pscGxGMHo0Nkl1cXgvaDhlL3dLeGJ6SW4xTkx6Mkpwd0o0SkRhUXBkcEFCMFNoZ2hEOHc5bjVOcThtQjllRG4yN0Q4ZlMxdGV5dWNBT01OWlpqUkN6SmdySXpNTWw3UnFUZFRUdm5YZ3A3ZCs3SE8reXRIZUJLVTZKSnNqanhNNjFDN2o5WTRvWldiTWpqTklTWDZGVUw1dzRnM1lhY3U1Z2FXenREb0xMV1V4aDU2Sno0ZUkwQ1N5a2lQdU9selNweTVlUlBCb25sTitXK29SNExBWWo3ZWNCVm9GYTYzS2ZmMVV2YUFlNngxZEJvYWI1ZEhWZUtjajZ1bVBPVXVnNXk2QTdzOVNKemkxWXhqMysvUzdNWTRpRVBpWFAxekxJVGlIYlhQVUlYN3JZU2RJc3M1ZkRNMEx6TktvejA3M3ZRNWt5TFIxVThXa3NWTUlJcE5xLytBNEJnMnVPQjhVajJJdW0rUERObHdRUW9wVmwzay9sTnJkS1NMSXdWT2t6T0RBOS9IOHBTOU40SnNzbHVLTC45eWJuQjVFQXh0dHpuamFXLXVWTC13Z1FwWXVBUjdPUVVMbEpJdzR2Tk1BdW9DYzVZNGVSWC1KcFk5YV9wS2liRTk4aFh6X0pUN3VrNWF6N2R5WDNiZw==