Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://venice.cineca.org/VENICE_2012-02- e883b637-784c-4e4a-b7d9-2c138c926791_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuQThWT3RuNFgrNGV2Snc1R2ltOU11UDY4alEwbEtKZkRTaXA5YTBLSHArVUdBMkxsTEhGUVo2U2t0Y00rWkoxNUxyZ2tkZjJ3VUk5dVc4dVRRbmlpQ1RiQXFzZllCeUhzMnhvZUVaNE1aT3dudktKRzhUN3Y0Y0hwZFdKYjk0a09EYXBIUXhzM04zV29MWSs2WUN6RFBFbE03NkJZUzlQdUh4TEhKMEtvWStFM2wwY3BjdkZaUHBBQTI2TWFRcXV4OUJVM3l4bk1FWXR1dUV2YTJBTlRlZ1ZuRlMwWVdlakFzR25oY3o3TDFEK3U3aXN5TGZrOHJZWDhuaVlSbjhmMDhkeUJPVHUrTEsvWE5HRytvUVBua1NCb3AwUklvQ09DK0ZkdUNydHJydytmTUJUYkNnL3lQR3BuZEEvZDFnL3ZrUEpSSjhDQ29CdkphSlk5d1NLeW9zc0R1SDBHR2ZXUFhrODMwOHNmTFg4TkpMcXBSLzdyZzNoZ1AzeDZSRkVXbmhCK2VibUdtM2g0eFJxQjBlbDhNelV1Sy9VL0t2Y2N0L25ZWURYdDN4M255ejFvVXY5dnFkTEQ2WHE4RzJMMUdvTGc0SFc5amRUOXVjNTF2R3N1aDRZRnFtSHRYd2UreHFDZjlXK3dwMnBDZnhqWjkxRndGWkhTMnFOakVMdHFYaGp3LzVEMGtBelF3aWlZVmE1MjBwQlRQWmtTUnNzTmpPRFhHTDhsWmJEaHU4L3NNbTZUMmF4OHlSenNlZHlxc1FPMXJBenY2dVdoZTVYdS9ZQWhxMnRSbGZGZXJ1Y2dNZzc0d1lFRjNYN2xGSVozb2Iyc25IWEViSTFyWFNMYTcyNXdjc21Oc0RvcURqd1Zsd2lkVDVNNmhEMVBxZnpxemRIazlLUTV2UmlGT3RDYUNJcUNKSWFsLzFOMjdQZ3BUc2drYUF6bEsxUVhIZ0M0Y2NSNVFyNmRYYk16Y0pkMytrQ1R5SnhVdHFScFVmWURlVWhzS3R3OWo2ek9UU0NBcXBjWXNJR1FxR1JhdEhpdkh0VGtHVUNFQVJmYzVGRGN2NzJPKzh1YldoS3FMdmcxdzk5L2RVSUl3RFd0SGNZZlNFMUpYWHZZblErU3RSbTNESGxVOEhNMlZYWnM5REFDNFRxMnYrMklrWndzZTZsSVRMZGxrMDZGWUhSTjZ1ZlVzVUlzSGE2MFpTRGNBM3dBWFlEVEtndU92NXBUV1BSdTVESlRyQVVDVGdiQ25LK3FMTkdVbUQ0NXZtaWhuZDRFK2gwWWQyYnJPV1JlQkhQSll1SENrUHBaZ0VqTmRtVzBzaHVqL0lkUnFZZXpOOTJSWHZhUHB6Sjl6RFFrelBueWt6ZXRqc1ZIdjZTMm8zemNrbk9seWVYNFFxdi9LcXNONGJKdmVoTnEzUGtHbWRVZjdsVCttSTMyWFF3azdJcFhUMHZ1VnoyNW9QL1k0VjZTTlhMVmpNRkp1UFcreUJCMWZJeWVGYWJ5d0RDbTRFM3RTS01yRFdQYWtZVEkrMmFicEE4dm5SV3l5b2M2WU94czN4L3N2L1ArNVdheE1ZdXk2VmlGNms4dk96MUlQemEzcVZhVG1NM3dOd01hZkJaNTdHRGRab3ZUYU4yTkNORTNzL1lJeEhzbVJUS1BnZlZFWjZHM25GNWZGTGQ0SloveTRNWVhha1NZVnFkT2VaMUxoSE94Y3Z2MXZVSDJOVXVFN0dWN2pVUHhTQXpBTTJGRUY0SlAxdkRJaFFxS2s5YldJM25ZOGhwc1M5WlB6UlZ0ak43R2RjVGFqQ0lUTUJqYlFReHVwTytSOTlxY0FSdUEwK3o0aEdVREVnTzFnVmw1bVJhQkxpd2xYV2VUNE5NRVAvSTRqWDVacVJpZzdncGM2aENFVnlEQ2tSTmhEYkJsWllVWHorajhUYnNveHlZZE1GTWRCRWVIMGNYR0dqQ3E3L0h2L0kxTnp1ejNyRFBZa1ByZjdjZG16SWtqMHdTRDRibFArQzkrVVd0VGE3YkpLZHlqcDBCTWhkNGJnVDhQd0ZIY1hsbXh3OGQ2UnNvenZlbXA4QldQbWNwdGxHNEpCZmdWdUVJajhDRzVEUjJ5S010U3UrZk1ZMXlEWUJ5L1A1R3JpR2lWT2N4UWZKbFo5ZldYOExpYzYvc0dmU2dURUYrc0ZOVk5WUG9waVlDWlBDSFFaNEU4VTB0YUxGMS9HbU9pR2p3Zk1ZWFhERkJ2aDFFL2d2TkJILzNWV05sZEpmS0FLQVFUcGluRWYxNElmaEEwM1NyOGJpWEIxQUhIS2ZqQTBRTDErcm8wT0lCNDhueTF5QVBxZHBNLy83RG9Sb2tQQ3l2cGEvaEltV3BIR2NTa1NTYnh2MTFFczV5TndTYWc5RytpSzdCV1RmVUhDSGlwWmdNZW1ETlRTSFptZHZ4bHhuRWlmUCtNbWE2UGVKVXArVS95NWJKcXBSVEY1UTdWKzNWYkhhRTkxdk1NWEtGNzBuQUozNzg5a3ZNbmVtSGxCamtwSUlrbDB4UzZOQ3J0MkF6cUQxaklpcG9nMVFDOGp3MjFiRTNBblhiTURUWUVvdDZrWHBPeU5YTENyRHBZMEJtZkxnNmNoMXJHd0VxeHVTRW1DYndMNVNMcFJRN0YxU1NnelR5Wlpsb2gvWkxyNVFQY2NzVG1JTkhIMFBzRUVHWmhIb3gwV2hRVXBLY3VuekR6UXFlNWZ2eXkvcmEydkpsc1F1dUx4eEJNTHphQ2RleU1oanRxRWcwYU90WXVHZTR4TGZ0cnBSRXA4YWJOTW1WaDVWNFZMS1RHNzIwZ1lTakw3WmRjYWw3VXAxcmtnSFk5SFR3YWM2eGhIWHZLS1FjT1BVbkt0ZHNsZUdFSGZwSzREZTFGY25VTVVSSTJNTnV0eVlMRUhmczFnY2hvbGtQRU1iMEd0WHFXaDhQK0pIdHBDdTB4dnAyZW9sLzM4ZUFPNWowKzdZRFdDektXbVBwSmpoZ01TUHRLdU8vRFdxTEIvTWNvMHA1OEF0ZTRYaDcxREhDWlJTNDExUXh5TEYzTWdLdUNoQXRXQ1EyUjJQYXhqNDViSHZuck9MSDdhZWJZZVhwaDBrMEVPOHN2YmRnY3JqTWZiOWRMd2ZvTnVXSkJOUmtoRXIvMnkzWUZkK01ka3ZKVmpwaWFzRFEzZ05XTTUvWFd0OWhZNm5rNU9hQ2taNXpFVHRwK2ludGUyTy80d3pBeXpGSVdrSHlFNGlvd3RnWmxpQ01xWlorWVpFNjlpSGJHWmp5Z1pPNDJLdVFVSkRaUSsxa1d1TU5keTN6MVBoNWZjQUlhQ3lVSkh5eklHL0VncE1qWkM4Mk55ak1uK1cvMy9zbUk1RkkwNlh6WGdaaENXZ1FyZk5YWlVpWGRMcFpjdFUzTGwxTnpTMkduQU5PdWtFc2VNWUNKQVJlcUhXeTRXWUNDMHlwb0tXZDhxNkE1NDVlcGpXaUd0UzQ4c2hHaHN0ZUpHV0p2b29ld0FkNFoxV1FHTVFmZDFUcHcyWGZiR2o1bUpBTWlyZFdNZFJ3Vmcvak9QaUlhKzhVUTgzQTF5WDExZ0hWRllGZCtJMG56dzRIcTlNVHM0MUJJNFJMTlhkc0h6U0tybDkzMHpRNU14WTdZRUR5RWkzN3pmazhUQVVvRVBFbHpyczdDOEFUb1l6eER6cE1PRXpWNkJMeStoUzB4VTM5N1NEWmdjL2RrSTRrT0o0WUwvVEZHWEhNZHFlQzFZcTI5QlZ0Q056VmlxR2VBR2hHYTcvRWpBZmVSQkhWbFE0Z2I0UHdTSzRmSUVMZGNuNVpXSEZmcUJzcyt6R0RKUFE3SHk0NVJOa1VwM3FsWXlzV0V2WnAzbFFKMFZzdTRVTHBQenkwSWQyWnR1Q3BXQXgyWWt4OGFDcEh1VS9kQS5XTjJuS0d5aUdvbVk2QkxSMHZVOGFZMDloVzY0Qk5NekowYzV0dWFUNFc5T0oxSEdzdllTOFZBS2JvelV2eUlFYXRBOUJxblQ4SzJIQWdGZE12Ny1JQQ==