Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://venice.cineca.org/Venice2_HTA_HPV_rota_Report__v9.pdff a25af450-0d7b-4d67-b3ff-8a71ead1f4e6_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubHNVOUcvUmc5Ui8xQXZaTC8yczhxT0lWV1NyTCtudFRVeWpIWWxDb0FOTGpsTUJVL2pUQjgzMys3KzhVcmFiUjBxWGxOaXFUZCtEOEFDMWlOaGNyejB0WEpDWnVLbkEyYWNET0VZQlZhTE11SndzVTZuMnh5NURSVHQrcnNWbEkxRi9NM3dQNVpTdHAyVzh2OXd2RUtWL1FsVG12dXVxd1B0dUsyY2Z4dTZDNVA5RnFnSzI5RmR5SENHalhsaDlSNmxNVzArZUlHajhoNThoVjB2QnBTd0dtSzZhLzRpUCt6RWVzRFVYRmJPOGVuWlhka3dGZjFwNzk4QXJTQ2h1dm5yeDY4MUd3YkQ3RXMvdWU4R1RnVllaK0EwSWp0aDFzeFRwWU9GWkl1eEF3ZUt3SnhWekMyMHZxRFRaVWJISWdzZTdtTVc0WFA5eXlXNktCdDBBNHZUczB6WDRHTnJNRVZHME4zK3dQTmNseGtMM08rcjZvOGZoZVluODNmQ3V2V0V5d1pnWWxQZnRMYzZsdnFDNkRoeEIvaVE1VlFZZ1l5UUNhYzI1cmNDYWdadXNadnBPaW9xZTVYUERjc09kcDVQNEZoYmJnTzc4TVkydDRORjNuYWdJZDcxZ2dwdmdwMDBoVlIrc3B6aHhyeDN3MHhlcFJXbm5MOFJuUDFDdzdoajAxVHNBT0VUMkVOWlBIQ0hRbjBqQVNSajBFMFZiMzRLRCtkeUU1b2wrUjVvVUxydE1PaitCS0FxcEE4ZjhxTEJPazZPYjVmaW1idUVpbkYyWUtsQ1g2bGEvd01tSEdKdVRSYmNzcEJlb1JBL1NXbVdYbmNRYkZ5SG9LWUJvRjIySllVZUhPaVpRVlYxWVNVV3lZakxNT0hWVlM4aXNvWnJoMzE5Vm9XOHV4enhiOVRFdlprR281VXhNVjVjZmJHYTUrOXo0UDMrd2NUdkVLcG1VeW9YS09DazVjcXBFeGZOaTBVYjZ2VDhEYUdUQzR5Q1FSWWlKa25jMjUzMGNxUHpZUjg1M1diNHhHYXJTR08rb3BRQjhtSHE5T0dUdy8wU0FaV3ovL2FubDUxMitReVFOWHRvclFIWXcwRlM0RlZPNVgzY0hMNXVZcEtxNUx4NWtSd1h4Rk9HbjVsL1JZK1VnZ3VMUmtQYUovcnN6T2tFVkZLaFFmc2FnZ0ZYSElpT1Q2U3lTVnVSeEIzYjl6Slo0dFA1cjdEbHliMzNFREh1RnF0akt5TU8xeU40UzZDUlFsNGJtZEI1YnBkSjFLQmtxa2hIUlZuYnptYVlONXhqcHBOM2Q5ZTQxekdIL08ySDd1b0Z2NHc1Y3htRk54QnpMc1NwWEdzYk5Od0ZwWE5GRlJFUDR2UE1KY0xHQjRYN1NDTTlOTitYcFJvVTB6bFlzSzR5bUxlUGJaajRnWGd5RnVtdW1JZUlUZ0F4ZDdlUXl5TSsrOHBGUnU1dERselg0S1JRMEk3U1ZWSHZPUHNBdFUwSDNxK3dvOVMxN05YbTM0aHdRWkFjUFNZYmw2T2dpbEFIbTFTK0F1NEhxRUxhUmwxRjV2S1czM3pGK3RDeHJLMzR0cy9TTENjQmV5OHJncHBpMytMZ1VaWFNCejQrOUxJd3U0YUZFdFo3aWpXQkVIYVd1VGRPaDdGMmR6eCsrd0RhVkw3M1BUUDREK2lQcFZIZXBqYmtpOWdKaDZuYVF1Zis3VWF2bU9OVEYzWE1Sa3ZJRlQrRUE3MkhvTW5ITVlWYWVaWFdHaDBndXhUS0J1M3lTSkdiMm1TamszU2RqbXROOWFNRG0xcXRWbVQ4YVYzeHBOUzFaYWQrTTlpR0RMMWYwdFBCREtpMTc2LzlDMUNLRU9QRFZ0S1dLbEh1TXdqWU0vUlZlTktwaXUzU05EOTBwMDQrdEVqVmt2cGNGRDZrRWd5L3NubHpVL0xqK0tNMC9PY3pWVTU1RmNUN3A3VkkrTTRYelNuQUxOQzU1Vk1keSt0VElFeHFqRXp6eE5MUDExa3AvOFdMZWVSRDVjejh4aDc3M1RXY1gvNFliaGx6VC9SUVFiK1N3QjVrZkV6UnhIa3c0UGp3dlBxdU9YMHNkMXc4QXl2VXB1WXlBbmlWQThYb1doUzVOTlVTRmN2Szk4eEdzbTV2VzlHUytQaUVFbzhJU1BKWlQ5MTV5KzhMb1oxQlZ3TURaWVdDMmpuMXBPNG9wNjVNSlFnRHFuczFpVWhnQURya0Y2MWN3SGJQQkNWWXJaSDNpZU5laUp0SXEvekJZbWtMMUdyMEZUNWtsYUJaTDhJUFNDVjhYeXZHNW9RM3QweUZDUk05Z0Q3YVVnckFSOEZaaGwrNE13ZlVhdFh2WTU5ZThEOGVDSzRHZ1JiajhyR09HMGMrc0hnd1NqTWVlSThnTDIxMHZpU0VOdHRxNWJBM21maFZndmdKWVl3SnI4NUhJbDdDRXpVcUdBcVBRWXU3M01JSUlHb3E2OHVVWVdpQlJZSytTZGZOekZKYmpWYkE5dGxnTGIyYkhwN3p5bzJDZWRkaml0S0R4Y0VvVVIwY01rWWw2Um9KYTF4eDFnM3Arc0V5Q1FwZDRkRlh1K3d0L1c1VlZ1dFR6VWFpRjAzbU80SlF4cjQ4ZEtQM251dUMxcndZN05uamg1cGViNFRyVWhiamVuL1FxZlZGak0zTGNlY3pqRis5T1RrbjRPZ21TZ29HNzVxNmxBS3hDNkxxRVNJbGtmVlhjV3h5OE1relVra0xvZG5LdEE0SEF2alAvT1BVRU55QmFhVlN4TER5enQ3N2l2Y3VkelYvUU9TNkxNeTBRMzJiZDczL2ZrRWVXUGFaZ09lUGJRdzBxdy84aDVHYVVKdkpGM3pJV2F6NjVkaUtBMkJOTk1VTkpNaFgzV2t2SE5HV3AxOEZqa3g4M0srSS9ocXVDeDZPV1IrQnladXhsOHVocFZkOWlsTnlwZzBVSWZaVFZhbU9yK25lQzZSMmtGZDhkUm53Vml0RlpxL2RTNUVlNDlpWUt3S0VpS1JtR0JTMDd4bXBmODY2MWtLb2pJZHg1QUxYZ1hldk91aVF1T3ErV1lpL0lUSnVMSkJMRW9RdTJFUStyQ3k3Vkh6bEYxVVZkcVg5U21wdXRSNWhvc1VQaEo1WVZCSEltc3lJWU5UeGVMeTNUMlZuclYzNC9zSnUwNTduMHZ3akZ2K3Z3WUcyVDhiNkJDczBwL1JWd04xOTNGRkdWZkhFMDdVc1RyRXhJdm43a3JTNk9tekQ2L2p4UlpvUHZiNnQ3VlJoemc3RkVMT0dnSDJHV0VYRjJFc1NFNiszYis1c01zMVZOUDEyRS92UlBqbGhlZ1B4b3gvK3V6dzJjNmVzY2YyUjRFNGN3MjU5YkJicHVhMU9HUjNlazFmS3k3eGxpQlBMK2NWaWRPaG1wWEFhNlp2SUJER2NMK3V6RmdxTzdKb1E4dkhiN2FRVVlWWUxpRjEwMWRIOWYzUkFXOCtKOXEwV3d1YmI1TjRTM1VVLzc0YWN3MzlYUk11Q2JoRFZjY2kvQ202emRhZTk0L3FXNXdobTV2WTVpM3N6elA2Q0U5ZDFIdEZKeVRSNFdZYzRWUkt6SEhya0IvSGxobVF4TnpGSVZySTJldGg2ejE5SWFFWndQbjZNL01SL3A2T3o0TTRtczk1VmhrVGloS0g4cWNiNEtvQ1JYeWUvWVNjQ3M2VGpoanlQb2dHRzhNRVRxekIweG1BSEZzeWMyaFQxVUpZOFU5QmRFODhOS2I4MDArMVlDbDNZbmROUnpvOWp2VXZIWjdha0U0VG1vYmE1Mkh2bHdkMDNBNGVhVks4WkltKzlicHZqU3JYYlJtYWp1RktXMVBkWWlMejBCQ2FRajIxZVpWQXFGS0hMMWc4b3IxYnRrK0lxNGROMTJCTnV5Y0ZrM3dlcWdwbVpYUFVBbUE1bFZZaUE9PS5aTGxXRlhkNGJQcF9udDduZFFSMnlRRXYwY1M4NTdjWlNzb0JWQ2dPREZOVHdvcGoyWmFScTdVaG1QTE5NRFRzMXZqMkZYaWNoZmkzaW9YRjF6eVRsUQ==