Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://web-esphall.trialcenter-unimib.org/index_amr.htm a8d7934d-d1c6-4d4b-ad69-42b0e223d0ba_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuSHYyemIzQll5OEx3bmpiS0FiWityT05ocXpUdkFKaWI1YUhyMjVreHgwdzJLV1Fic0RrT1JsYnYySlM1TG1wK3ZqbXdnbmR3YklPYThYaDNUQm1lZTc2V0lRV2JWOFdYSWdGd1YvdTVNak8vZHJLZC9wcm9rdlNhVU5LZ00rMWdxbnFFWWN4YUxKc3p1dktzY1dOK0JabEZCK0NhMnE5d3JHdFZJc3poKy9Sb1ZTV1Q3bW5CYmRvL29mMGRsQ29mamRnUitqZ2NFL25zQWRzNXJvTlVhS3hrYVpuK1JFaDhGUzJHN3cvamNBbURXekI3TVg5aFVWQTZNRDlFanJaTzUxU3liLy9RUkxJNTFWUzJadjhuSVZQTG9NeXhweFVLVVNscGhsSitMT2RVNEFJc2JibTZodGsrWGxEZGVWNDU2Tjk3M0FLajhyK25nQjNjaWZjT2k4YWxldFFFZ290RnhaQ0NXelMxY1NsbVBJbUdLTXI0emk5cWd2ZS9pbEZWM2QxckZJdjY3QkFOOHdEandMaHNoSngxQ25iektLZWhRc2lxc05HQTgrOWwwQ0xXenh6WjlidFB5UjhGRzE5eVhBdmFmN1RrR2dKcGE2WmpVQ2hrci9IZVpJVG5PTml1bjFUWVo4Q1ByOG1KeDJEb2JacVhpNnkyb3NZUVlncmg5Mmt4dFFXOW9tWi9XbWE5MW5ibWtqZGUyTS9aWkdRWVhYMDN0cmRsRjVtUnNpL0Y2bGNmdGVXT3J1U1VUeERRTXd4cDh5KzNqU1JRUTZRSnFsaFRyNWlvZldlOW9RVkl6cElPbjlLVzR5eFNOVjNTN2QwTWRKdkQxbTFsUFVYaFEwWUxINVdjaEwrT0FjWm1rU1FwTy9GOVhnanFLTi94S3JSNXd6T2JMSXFERGxoTjZVYkFxL1QxWTBseDlNMG4rN29iMUhiVjlES0Vpa1hZaldIcW5FQXduR1ZRaW0zazBjTFYyd1hFRXhzSllaTENnM0dCY0h2S2JPVWFoZ1lSbnM0YWNxbXYzTWJvSTJDdTliT1FtRFN3YksrRWlkcmZSREtWOU5tdHlmSTRXdkY4R014UVBKU3JUczYzV0VwWkJpK24zV09HeXV0ejFIWVhFdVpKSFFobnBxdVlEYThkYS84TXJQVkNudWJnd21OTzNwOC9XbE0yaVEvNi9DdlIwYmVkOEo3eUdGVStxU1NGcEJqaWZGYUxSaHM1SXkvbjBZcXdxSmpxUHVVVDFoNVFna1NhcWJDUm91Mm5vckxmb0dqZUJkZDZNRFpQcGtLa09McXBidXowMm11T0hoSGlOeFdmNDBsV2hIMlFpeUs3UWNvT2xYRExVZG8yVFRNK0VrVW44ajVkeXhZQkdSbUhTM2JPVmJWMXBrK2U2dzdNU29DRWs1NDVBTHNDa1JVNWhDWDB0MVg1K0ZnanY1TitCd0cvK1RjbmtFdUcrcFJhamM2bVNXVGUrcno0dEZLWm9NT1BXQS93VVpubmM3OXo1aDBtN0FJNmYxa0E3TVI5TlhGczJyUlJHcHp6UEMrQUxWdU9MV0hiUTlna3N6d0s1b3NuTjJTYnN2OWhLNHZjdGdySndYb1Q5aE41OVFPNXhseGtGMjVnNFJBcUxoSmNJK1A2NzZ5TXlEbU0wenRPc2hoY0FWa0JvNXJtQ2FkRXBpNWpZbGNFWUVWU1B1ZTZsQjdacjBBT1kwbG1YSXRHU3dJQ1ZqemcwK05ZSkxkRURkOW93T3V4LzcxcnJDNTdNbFUxazlweGk0ekhSWSsyU1g0L05kemh5cEczZVBWSWM5Z0RSMllzai96aU1PMEQ0V0taYmo4OHVERHVPM1dlK002R2UrUll1NW84bHhyVTlsYkx6NTA5TVMvWXczSGthL00wVW9PR0tOSVJ0L3JJRHg3UjQ1UHJ6OVlxYkgwSFY0T1BhZ3pQZXVaVEJzZDZ4Z2VvbGg1dWVuUDBoMU9Oc2FlbVJNcVl6SkpLYjg0blkxQXFBUlhFTXREZk9MdUpJSDJWQ05zdFo3YmdZQXRjNjZlWDZDNmxBY1BlOG1LYzBhTHVvTGNKblN5YSsyTU5RV0dubUNWOTFZVnpyNDVRKzdlU2cwU0MwbGExUXpEaVcvVk81RjkyUm40blQ3T2ZXUkJYQVpteVdVVDkwaDBKc2hneVJvZ1U5d1U0SmlVK2RVUlZTV1g1dENEZnJjN3BSLzZ5QWhoWSt6OHV6RjlTbzJpNmN0a042QXhNNUVWZHI1NnovOU9CVHFnM1Rkb0p0S0ZBM0JQemlxc1lSV0xRQ1lRYWpzNWloVm5RYlBOWVlUbExFUTd6Ykp5SUg2WmFZM3FDZ3F6VWh0SHpUUWdaV0s5bzk3TnhKeGgzMkluK1p4K0NEN3VzSXkwR3NyYUZlV3FQS21YOWo2OU8rT3RVbDRySTBvNlIxZTJyOXZOaHZJYjZlcWJ6RytqN2VINzNMT2J1NjhMck41NS9sQzFaZVlUT2FrK3RibHZXV3d4MVVsTk9zcHJxOWVUK01rQ1pUMHd1bmVXYTNrdld4MkFQSUloVzZZZUo4RzQwTS9FYWN6UzdVTGZFWkt6TExSenp5Q2d0WWVtR1VJd3k5MzFONnVTSkF3aU02dWp6WkNKQXJOaGZzdnpLZXkwNmd6TXRGeTZYanVISnpxVDUzWXYvWWprR0hKcVRJTHF6MmdlVmVhSzcrT3ZNckg0aXZrTlFONFlXMzVCMjgya0wxTG0raGJvcXpqNTM4UTZSRkhVYU9JWGl6Q1pvMlBXMnFxZ1VwZ2xvNjFCaGgxTXE3RkErTzdSR1hjVyszNzJlcHU3TGZLSTE3eXc2K0NBT0N4dzVjNEp2VndtTlNWaGhIOHVsRjlOeGpaY0sxN2JJMU5uQVBwMXE3dCs2VXJWYnlTZlZjMkpHbVlNNWZKVXljK0VhejFSUFZXVVNPa1NNeThXMzBuMnM4RlY2WVRCelFWR25ZRWF4elBxNC9HZ2JQZDFxMGcwbWwyK01RRWNOZ2xPKzBINlVucFp2VW5QaDM0T3hYN0RZRWFMZXV1am1sVzU2cE42WnN0alFCRlJtSE4vOVphMXI2TTV2N3hkcXJVdjJWM0MzSkhnMG44TUpZOUdGTDdLQUxMQkZyWlRIUnA2NTh4RHpaYlV3ako2alZwbVhFS1RUWGpzTTcxM0VNQ0lKSm9nYS9PdlM2Q25SVXMrajBxTk9laUduL2VVQ2tsSUQ2WmNFYWJwYmorV2o0N3NaNDZ0Q3ZRZ2dWelgrbzg2OTdub2liSW1pTWYwU1puKzh5c0tldVc1bU93YVc3YzZsTC9tNXZSdjhoUHlEcitaVGd5ekppdWZzMjUvamRqSVVZQnlSeWo0LzN4ci94R3NPL2lFK0VZek1HRGV0ZDdDRUJ2WkF3cWwyYW9OazdlR3lYQmhRTXlvdjFJOFdCUlhwdnB4M3RUeU10c1dldEppNi9rM2hXVGtON2ZIbk0xaWlGOC9XaU9SUU1semExUHdlWFg0MXJrbTB4eUxZNHJiUE0reGpDdjZpVU9TbmREUDVNUzdaQ2JWeVFxc1Z5V3BPTlovYjg3WS9SNUdIbk5mZndLbWxzZEdBcEZRanpsR1pkZGJwS0RjQ0NiSkZQN09YQzNSRTdzUFNxcTVTRmFUeXFrYlNOZDl1S2dHMWxhTVZsZkVHV0h5clZqNVZEa2dGdnB4UUhCSVAyTklLa2k0MlRWM1h4UldOdFdxa3hwdFMrc1R5YmRnV3luKzdkamdsaVF1Wkk2aE8rNzgrK3NJdEs4R0lpVGtuR3NHNkZJWTgyeXV2VWxNa29Xb00yYTErZHlsRE4zYTcvaVZsMWt5TFJhQ2MyOW5NY21TVWQ4eWxZS0U1WUhhS2twSm1NZm1RTDVnVS9PblRQbndLNVJIbC4wa1dDU0hWZ3RyNGw4bXctcmQ1dGNPM1VxYTRTeFc1Y1ZnTnl2ZkRwTUJZenN2OUttT0dOSnMycHhIZ2oyRFJtS0RhNDlrdG9vR2lTN1NpT3JUdDc0QQ==