Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://web-esphall.trialcenter-unimib.org/index_amr.htm 26d9f72b-6198-4854-8a85-8a2b3ce19016_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkudHdRNnRHU1l1QUZLbkp4dFMvMmF3eldPVXVSaEMvakNIV2JqMFY1MGZpNzBQSVNPQ0FHWVBvQTY0ekFEWEhVcnV3REo0ZEFCK1hJcnorcHQrT1piN3NJTWhranVkZ0FwNjIrUzlsQUkreDNaY0M2b1lDN0l2WGJwUENjajlKNzFtRE8ySWo4VUk3a2pwL1BjWElqbTA2WVRuNm1YSENRaEo0L1ZiWGRGcHpZWElFSkR5eWNKTW5EN01qR3hGK2dINFVnMXIvMVZVS1ExVU9WV1dNaDRjait3Z21Rak9HUU45MUJ0SXIrajdEWVp6Nml6ZENGV1lFMTZKQjBuNTFaUU93NUozbXNybk9nN2tRaHNDY0cyU29RUXcwb1M1ZFpUTUpOUTlIWDEzTXp4TjRnVW1UL1ZnbW55ejNYa2ZBUUFnYjFTSktCMnlrdFRUMURxMjRkdTJyekNtNFdJUHU0S2R0eTVvQ3I3ejY2ZDgwN0VHSHBMczcvZlZXUVA0Ky8vSHo3azJkdTlNa1VDOERDbmJRNFE2SVZ6K0tYRXJzQ05jL2hYai9YNVJoNXhhbk1wTTd1d0wwQVRRbmx3S0g4ZXNpM3RiZzFVNG5HczBpOE00MEFuN3NYdy9qRmhRM0QyMXI2dDlNaXFzYTU5TUt3ZTB2cWNLeHJXU2lWMmZVWlJJQWl1Rjd1U0xlVk9VQ1pVNmdKaUcxWlV3aXIzRm43aCtMcWVwdTBrZ1R2bkRXMnhaNXJjdmZoS1Q0bm1XRkhZL2lndEx4MmRnNk9Pb2lBTC8wZ1UzLzYxM0dTR3IrTm9QT21RWTU3bkt6eXRJa1ZiU0VjdUJsRit1Tzgvekk2TmtJaWNMU1lVbTNOS1dRTW1zVXJmRkhRcFllN1A0SitYK0UySnhNK3BQK3Z6UnVpYWk0MWp2dHVSbEVlK3dNMTVjd0l1RG1NTWp4d3BxbUFEOE9wVldUay9PMmZmNVFQKzN5anB1VEN2Vi9vT0lRZUkza0dCYnpSeTBZTGY5OGxRMG9jZDFLQXNDKzdkVFg4VkFyOUF3eHh3cjRKRGVnOGNTSFhHRStNeDdiZnFYM2tFNEVERjB0cUlaanhnalVZS1M4MFNVVWJVQWhHMGRLczVpUDdJeTc3eGQxQU5qZGwxbmNPcmt5SWJPeEdhbmoyS0lFdkFHQkh5eFA1b3lLemp3Q0orUEJJV2h1bGhNd1MyK3V0eUp3UThOaU8wWGl4dTR2UlEvdHZGaXZmcDRQTHhJVmZ4UDBxRXE2Q2lrZTZuOGJnenNhUlh2ZHpKNW13V3VqTmtTR043TEhYR3pod2dBL2dERjQybjIwc3dxbmF2MlhDSUZiZ0VJbWdzVWkydkFEZ2hBYnNhK0tLZ3gydjJsWVA4MDQrSTdWVVJIcHlUb040MHdHdFpjOTFzNXk1TURGTmRQTG5BK0kydDF1U0FzOWlSd2srQWZveVUzUE42Ymlxa0crQkxPSDc2NjRYRVRsMVVmWFVCcS9ZbDZLVWhuSVJURmkrQjk1NmRQNE1BNXNFWlFzZGZhMHJkeVZNTVdhQkVYaWVYR1ZOYUxnVHNEWVcyNVczMGZVdkpiVG9IdFhUTGp4K2lwWU9FVFVBVFJTN3BHVFRNemN1cDVvdHZpMElLZ2duVXk1UXA1QkM1Vm5lZ0R0dFVjaXEyNmxqdWxJbWUxdCswMS9DNnpzVHozYWlPOHg3RWNmT1ZLNytsS2s4SmRmb2dqOWMxUFNIQk9zL0JlYVNQYWdNYkxiRHJPaDMwUTVISFBGeE1ySlY1VlZWdjVaekFoZkFLL0o1YXZYTDNBWWh0Z1Z6VFVJRG5OZnJjTzFLR2d5M1FrbHZuUUhZSUlBU1lraU5ZbFFkeHZPMDRKdU1kSVplTWIwSkMyNjlQaG1xRkhwUHhrdm80bkdIN2JXeExvd1lxeGN0WVdmZzV0a1lvMitpOFlvMGx1VncwV3M4Wjlob29SZTFJYzNMYWQybHhCd2NUTThDNXB1YTlwQ1ZlZmN5cDd2ZUgxSllRbmNhRUN4a0dRbmJPdTlQYXIrQkJhV2xQM2wyMGtuSnZ4bEJiZ2FTc3NJMDBEV21wVUJucDAyMWFFUTBBSVRiYWQ4c0s5Z2RqMi9HK3JZeGZYTmtoSS9uY1EvVnhYb2pqMUVmcGt5RERYN3VXZm0vME5BbGhONFk2TVBZS2V4bW11ZDk5U2dTRVNjbjhoSWRQclBzaHBSN0ZyTTRiQlJXeVNhc2RaSE9kSE9hRis1VzJBVkdLd3FHNjdDSEpId3MxOVh1TXFtK0Fid3Fac2hEWmFkSDFHdnNLVHlIWXdoUGZ1OGJHaTBROWxYLy9MdEFPY3R4Uk1Cb0VEekFhR3JzNDk2a0JaVmk5Z3lRSkVmM09WSEhMaGk5TzNpRFZ0UjVMbk1FOXpxa0dKaHhlM2M2SUdkVkJlRlRhODVJY1Yvck9LLzN2d1FBSHp3a1hxeTJFY0NyQkRSNlRQKzAycVN6ZUZrNVBUTWlrMHFOaDliUDIyL01RcG02UmE2UFRWT2pQeWdSRDBlUWtGcHlXWkZETnZoT3JodWZGcnpvOXdiM1R4aFh2UTFVdEkrcktyZnU3VjNwallpa1g2WVJIK2FUU204K3BGbnBITlFPa0l0aVJQbHJCS0hvU092MzJvQzgxeVN0ZmJGQ1o5QmIxUm9yd3kxT3lLRlNYemdjUjhGN1lQaDA3bDZiVXdRL0d2VkhWLzJwK0tncFFtaDV6eUc4amVrWkhPanBmSSs4NkRwQTIzZGp4aHdiclhHZGdKemNkdFZORGlsNVQ2S3Z6UTZpa0dSdU1FQVdkWXl0NzZrTDJuME43MDZ5SHlVZXVNT2RoNEJVam1KeGFCV3VBUUlIcVplSEQrU3dDYVl2YzNMTlBVNlYzT2xpNUx4c0s1RG9DbnpOaHV5WXBJZ0pvNURvY214TmVPTGFaL2JsMWYrS1BmTWVIWlFZcXdsNkxHZE5XV3c1MW95TWlhamxRUTY3K2tmS1VYdjhUUEhvSzkxRmFYSGFmbGpKNXkxdmNqYkpzZ2xpaWNTanVoQkIxN01qVTh4VDVMcmtCamxLaTZIMWl6YXpVL0sxNll4TGhhaVk0MXZOYy9WdCtMSVpGMFR3QnM4TXdDVXpGT3pYTXhQYkJETVQyQnVkY3E5KzR1TGkxQzFMYmZCUHpwSE5qQmlqYkhmY3Z0ZTdDcE1EYW01Sm95QTNVcXVpNjYvc3Y4V1NhcWx4aHlTK0ZPS0tUTDVwandvT0E4YTdSMVRGL1NrWmJSYU1RNjRHSVlRU0lzRitXYy9mZGNtTk9jQ3ZUQU4vRWNYMmJaZ3RIamF0czB5Q1hpaENjTEFqejdyKzZaaGRZNjNkWExBUmNZa3VRZmdNQXB3MXJ1MWdLZSs4ODNKbHZsUlNWMEQveGRONWR1RWMrbVFqcXUrbTFLZWhyYk8xc29mcFR2dHZNRUdYbTAyKzdZNjRscXU2aytHWGd2OTNDbk1rdzQzUEhWWUFMWFFONmtJWHp0dTk5Z21TY2ZVd3lEZW1rS1VXU2JucEF4akZpbE9RWUVyMGlOSDIzTytBUElLN1V5ZWl2WmxlZjhveDV3S1l2dnJhTEdvcFU3a0tmdndaanJRSGZVdHFxL0ZHVU5CLzdTVEcyTmIyR2NZUHJpQXFPU3MxZ3RXWFltdlBvTEtmaUh3MnRiM04ralJiNFAvWTMyTTViZExKZEQ0NHpVNjY0U0xheG1aZWFUK0h6Wm5PZ0ZsTituOWtxWFRMQkxSWEp1Zk14SkZlTWUra2llT3ZlMk5PVVdkeGY3ZXFZckhKcG5PNit0RDVoZUMxbkpJREFXWnVsYlFPNHZWSFpkWFZYbFlSNUcxT2R0dk5rNjR1V2dmMDU0L01odmpQanc3emowMFh4NlpIbVgrWFF0aVBzekExbHIyS2Qwc0xRNGc9PS4zLUVSbDZZWlZCOXRpYnRDc1M0WE1ZUDZZbW9mX05GU1oxMk4yQld5c3FYbTlHd0F2Y1VHLXhJVGYtaGp3TF9oVm45UG9panUyYUlyREZYS0hWUEpFQQ==