Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://web-interfant.trialcenter-unimib.org/index_amr.htm 474e83c5-db92-43f5-a90e-e3cde1231554_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVUpsY212dGltaUpwOFBYdFg1YXhPZmk5Y0tmSE9ZRWRWbHRuWmFZU1hKRm9oQjFBeWZTS3RLNlNVSXZNd0s2dk9ZT2dHdWNCcVZMdERxTkQ3Ym1rQW0weXZaS2FranIzUnVvN0tWS3pZVUJEeVY5Zzc1MjhLSEV4emxobUxOU2hLSGliMkhYZUwzcGt5NVp4d0RaelJRQVBXaGF3L0RDNTREbGVhM0l3RWdRdG54QUEydzUvVjhqV1ZkOTQzTk1zM3RDT0JBTGhxaEplbmJwOWVSOFlVMkRCRXJDUFc5dUVGUTVvNXZab3lYa1RDclVtek1tUEY1RG9lWGhsYWJaYWFXclpKQ0Z6ekhIaEpCNlRJSUNIOHRBeGdTQ1ZWYlAwZXluendBZmtCUHYwWVVDdHVaMENWWjc1NTZyTlpLWDhGNVpqRWlGRXNsaHgxU21SaDdCYUJyS1AzLzVDYVRpdzNUVlJ0ZlVKd01TOHBZbE1kZWcxczlnSHN1Y0kvZzM4eGU3TUZxYzlFNWxuVzIxYUd5R1JtOGs0UGFTT3dUWG1MQ3hLVTFMOGtwTXhBUDFGcW1zRytwTUt3cExnLzNwMzV1RzRzcWx1b2lSMVZhNU5xdVZESW1NYktDbE5PWnh5dldtYXBod3Z1Y0pnV0ZZVDF2Z1NoQThmRU02b1pBNHN1ZGJOYkhUelF4eHBLRzAzZ1g2NEhlT3FEalNHaVVlNWlrZmY1L2FySlkzV0plK0pqTlVsOXo1MGFqcEI5SjQ4MW1xQVFZckFRN2dOUGRBMkhUWTByaTlwYkZ3REFBdnVIM0M3bDRrMXZYbGlNR1p4cnFGamVYZWFWdHVrM3FLTnlzMVROUUZtN1p5dFl3ZThVSnpZM1BnQnIvSUxSTlRnNTI0T25Wb0NlNUJmcGt4WFJaVnN3eWVYVWZJNE83YkNFdHJCUGVURURvNEJyRlpGZEdzbS9Rc1ZYeVFsTEpUdVo2dmtDd2lqK0xsWEJUbFBwQ0tGODhLdjM3ZHd4QXZxdXBwUmFhLzcwR2RBZkcwcXJ5eEg1TkVLSHZjZS8ybnZsSUk0dWN2a09LSmlkZlc3TUh0SHFRbm80M1l3VkNyVS9JN1B5SXlzUzNJeXhOcXR3VXcreEJLQlA0ekc2Tml5UllQMU4ycmR1K2Z6RUpSVS9TWlp4V1lCRDI4NVM4NStnZzRIem1uM2FtNW5DTHh6MkoxMDBIOWNVbDlWTkdoa0xmalVvdW02MjF3QzJlVjdYRzZrTlF0M0RaMVNtR1k4MHVmcDdOcHAvdnFmejByL1IrcEtJMXBBK1BnTTZSSm1NekdRaUtSYlZ3MG0vVnFUNmxJb2FRaUNJMldJTGFYN3hNTjZldlEwWm5YeEZiVHhhT2JSNFlOOGhmRWxET2tabXh2MFdjR01ybkFOb0NuRDA2VDlkMFhIbW9GWEdqUFJjdEl6ZFdYVldxN2RIb3lEQjduS054N0w0eVgySEVsTkJ2N3ZUZnlmb2xPYzVvRHpJV3RxRDh2MGZoOXI4L1BDNzUxcmovWitnODA0RThSTmt6d0J3TXNMK0l4SkE5d1oxV2FSZzd3eWw3b21zYVBkT0tsUW1zU1pXQWdPa1ZPUW5MQ3BocENLcjVNaFdPWi82elFka2hsOGNQZkx6bU5seHhYNTdhckduUmlSclREVUlhb1ZzK1ZVeGRVeElVa3NTdjhRczZqazYrcVowNVM2MG9DbXZaaVM2ejVGWWpldlFUOGo1VmdGZ1doaXdyN3N6NW9NN0hLUXlZdGJ0b2JUdWhGT0lLWmdJLzlMMEdXeFpJVlhVbHB0L25oeVBGTDdCbHpsMzBIbTl6UDNjS2xyaHh4Zlk0ZHJJdlVwaEdyUk1vZHplbEw2K0dNYkMxRW1LazM2RTBZNjd0NURZTXladTNTeUdQb2lVR2VRNzhFR08rOFNNL1ZWQW8xRStPdFpndE9wbVlPYm4zSHhTMklGc2NtUDU4OGpadlVUZzh4T1ZIUzRRNnpZTjUrRGwyWWtqc2d1VjM2c05vbkp4Q255cnN0VTcrTXpNWmNlbXpNcmo1VjdaU3ZjVTJXM2lGNkI3UGJ2L1hjMDByMW9iajBIeUNYQTcwWXdwT1o1anFaQzN3aHBTTlM4bWh0TGZQenByNU01OFVtWjI3STJveVZrTThVVDg4aDR0WncxUHVTSExKNkJBS3UwZXhPN3JvNXd4Mzlib09CVkdhSGxMaUhoRFl2dVgrSUk0Tk5XeUVMOUVQUzRhQzdJZ0xhTitHbDUxUDZqaHI1eUFaS2xhb2FyZHpvdHZvVE9iRnRmL01CS09GRUYza0Q1TUlrWmZGSkNOR3NDVlRucnVYT3Rpc2h5NnM3dDVHYkE5c1NWQXh4eWI5emRpR1llSDF3QmNCQmw2YVR0cGhUeDFYTnoySHdBeGhjQVhhZXVXQkxVRTJwQTVZQUIxK1FlcFJxSjNHUHhMcWo1RTkvNHR4d0VIMkt1b0hPR1pCZlJrTHp4MFoxUllHWE04TkNpUUozWkY1RC9hQXk2ZW1QbjFWRndKV0dBQ3ZQeWpjUVRFeTh3Z1YzWTBvOWtBcjNwSzhTYkpmalR2akFpb0dYcmlHNmdUc21IWFR4TUh3NUgrQ2pteDMyU2dvZzkwdnNFUDJWRWl1YktMeVZra0dCYm5DanFuWVA3SmxaV1d5c0lsYkpGQ056dm83QmVVN0NhOVdRS1FVVjc4N3g5U0xmQXJyaVZiTFdJdXR3WTAyT1lRQXVTQjdWUkppV0ZGODFueFYxQVVIUnRXS0dreSt5elZiVGpPSEgvVlVBd3NvRllKakh6TnZZMlFTMW50NXh1dDZqcTFjM0VGcGNsbG5RMHE0cTdBVklWOVZXaEwzcjNBQWhqTEpjSjQxL3pHWFlFeXEzeXFIZnBkQW5vSkdpVVhlM1VQckUwUTNTclJxZm5LOHpmWXRmeHdxVWJ6bWkyRmVqNTErVHpka1NOd1JHT1FWMndZVytnT2J3aVgzR1JRN2JyRUlGQW1CZUZ1OGlPZkZWMlNQdWx2WFJuS2ZITWlTSmpMNVJlcDVqWHhyUnE2QVZ6a0V5U2NZd3ZFV1c5bEJYYUcvUHJoYkU2UkV0bW1pM1BsVlFPTndiMytTSHBwRG5YNXViUXNOaVZWbVJHWHpFQjN2d1l2UndWWjFidmVkRE1KTVkreHlpVWtwR0JOYzlTNnY0cldxQ2RwRnk2RXNlQjFLTWxoaXhVcmNvd1UzS08reGlxNUJhVHZJNWlDZmVLTWw3UmNiV2EvazgvY0xCVWRGcEhWODdYK2lsM1FHUVhYa2tNdG1keXpmZWd6dzRzK2VSWGdOM2hNNVk0cGMwaVl2K2NBUUhiYlg5OGVsT0lWdXpIY01lNk5laXBlc0dWQ2ZKdU1nVHBpS0swcWZ3Rkw4bzVhby9GbWpzUDVDSkxWNnhkOUVLTDJyd3U2NzZIS1JkT2U5VForRHlaeEFNdGRBTkx6V0l6ZS9kOGkreldQTmgvRTM5UGt5M1htV1o5V1VZcG9nODVsbjVEMUNPTGFqMXhWeGF5M1QwRXZ5VkRLLzBSOWdMeVZObURNbElyOGQrV1dZVTJUQlJMU3VNL1dzeTFYNThOVnJDM3NscHNxTlVjY29JZzZVZnpPL3JJaWVSUHAzcWtHSTBIa2NISFFXbVNHSUVtQVo2MDJ6bnhiTWV5ZlB6LzZLN2kyVnNNT1BVVi9MZGhVdHdXdU1BdGhWQU9ZOUx3aGxYRlVwSEZDeGVBQjI4dlI2SmliY3ZWbFhha2hnRTNaZDZXS1hXRm10bzhsUDJTNWR4SXRqRCtTVENpVlRScHZFbElVMlBYQXZTaDM4UGhYcTBFbWpxZG5JQTRSOFFSTmEyS0JMUDh6d2V6OXhZOFloWDBaQ2ZjTnMrOS5fa2JOWThaYjVZQlpZb1VxZzZuVHlCU1lDVDNKWFhPZWt1MTZwcldhNmhjY0NJSEZRVVNyN2pZSk1ER2IyejdrYVdBOTNrQUxBdzNxQm9SekRTdEJHQQ==