Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://web-interfant.trialcenter-unimib.org/index_amr.htm 383c68a3-6405-40a2-bf6a-979245f4e44e_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkudnlRazllQVdhMXJEQjFpbjBnOTgxZHp0Q001cHh6VkdCanhubWx2V1JTZlRXRDdtWm9JQ0RGZDliaUZGME5kVFo2YWNnZ1pSZDR1OEFYTXJ1ZXMxeCtZYXdWN3JGVThIKytud29zRTRMQmtKcmR0WUN5MlQ0QUVYdHdXS2NXUysvTTJvMC9kSUJNS0o5NVBOTDFpT3lqRzlHNXNNbjZ2R2d1Q3dEYk0reFovaU1qd0RSUXQ2b1ZwclJvUHdUMWw2ODNtTmlPZkN5Mm9taGQ4ZlI0MCtjYStpOVlzdURaUHlkc0g5VXViS2Z6QXBMb0puVW9PY29zeXAyK1Y5TDRqTWphTE00UXhEc1pDV25mUnV5bld6WndRSkVwTHdZNkRocG1VWUwxREpvT2hWUG5XQXoyY1NhUCtweklFLzRVL3VpbkhDNzMyTmlhYkFoTjczdUkwUGtXVVNsd3B6RUo2VlQ1NWRFc3BIaitCMDd4UkQxN2dleFlMNi9NSGtUQ3Z2MDFDam5YcHJKQWhabWE5dEhUa3ZyR1dsNG9DRzdlL0lzQVFHYk1jc3ZYN0ZRSDROSEVHYU1UWmRlYkxNNmQwbzRONFk5QVJ0RnlsNFRsSTFWQnhIRUF6NEplQ1RJMzVUTm44ZTZzZW9NQXhxOGRKNnNPdFJUTldsN3RoUlNLems0V0dLYTFGOHE2akNtbzVQRXZYNER1akNhSXlGUEFUVkpqZzJtODl5UFlYVGNHb1l0Yzc2eXYrOTNxZnAyYVJNK1pvWk9mVk4yMVFMM0cxTFlEd3Zja1hzNkZRR3dFb0VxakZySENud05hYm1ERGMxdElHdXZEOVZWN0Z5dEJPNGFIYjI3dXhJazg3cHkwWUU0c2p4RW5ZdmN1RXBoSFZuZzQ1QWtwcU9JckpITmtqd1NvdVpHTEhHQkZRbmllc0lXblZIcWlJRkFBMlZsV1cvOHBnc29CTnVZanpLMklpcm9BVEptMkh5SnlIRkxEZDBKWTRzd3dWaFZaT040TnRrOVExdm5OLzhIZzVoMFJMdTZWemUvTlRBTGloZXdRc2liVFM2ckViTFkvMC9WTk9hRGJraGhnWk4yZ1BRUHZxWWlxTlBDelVVajlHdVNGSDBNR3l4bHlRSjBCUkFYYTRYYld3K2VleXRIMjNpdnYydDhqSVpOcmtCd3NMc3h6dkYramV2MmNWN1JuRGYzQnd1czIvbytpZjhocDFZSG5Rd1hzbkRHaFNyazJwSkhHK0RsK29ycmVOdktReTI1bkl3NjFKc2lGTWd1emdEc1NBWDF4L1FGWDBtejZra2EvZVdCWW41U2VvNHVicW5OaTI3cXg1OW81OStWOW9SdlRLaWpqVzg0eGx3cFBXZFRMaXpMQnRXNVNRTTl0RE5KOHdsL0tlcEF1cnI5aWpST2ZtVHdXeXVuY1FLUnlmQlprb3FmN01ic3lwM295dTM3ZGoyZ2xXd3F3UXl5SCtRbXl4MzVQZ0JQTEtSSXMzUCtMSVBoYXFSa0tPL1RzeExWMWxEcDI3MXRZWmo3bU9uNGxkSUVpSy95ekRVSXVHdDI0eVdRV0ZneEVkb1c0T3R0d3M3aktqL3FwRUplS2sxekJIV3pMUXZTVGlqMDhGazVJdVRoNlo2cy9XVWtHUmxFQlRhTU5FTnlMM0dqY0R5T3FqR2t2UDZOajVwYzVoOHdMRy95S3hnV1hSVllYYk5oOU5xUkNCeE9CZmhXQU5IQWh2cWRpVzdjODliblpZaStONFdaTC9UM3lRZThSMVFQL25oMGVDcmtwdHFHbmNZMlJCYWRBUGw0Ulo5NnBOeVkwQWpzSmNNTm9jdm11WVNyWXV0SWpVd0pJdjZ0NXprSm5wVnA4a1AvMzNsSW5Xb0xRdG1KbXhwUndlaFVqU3F1UGsvUTZBYXR1NWl2ekRMSTlid29Pdm1yRktnVERHbmQrcnpBc0VlZHBob0s2aVpOL05kdjVUZVFIWGc3bEpQOXNlT2ZvSmQ3L1BjY0lsL2o3S1NlVnFxMXgzQWdvKzlKeERVdFZXWHkxSVB3eVVNS3cwWDV5WWNLcERnVVdVbGgrN3JGZ2luMTlyaU1pdmlwYVk5dmdlaVhkaStSTjNjVmtiY1c5TlZJZnlPUW41aEx6Q1c4akt6T2ROVmkrYXJoMWdQdzBCUmQ3UFJGendjd0FhalZKM0FiSXJvd1lUUmRxM20xQ1M3MUdrMHJ6SlIvOVpaK2duNXl0UURKVDF2M1Z6MEswM0ZVbnJYQnkzVUplWlkrbXQxcWx3UTBiL21iakJDS1dmNTFFRGhmbFZKSHJWa2xPQ1dlakhETjlOWHdTL3JLalRWb2NUREpWeEZacGgwVXdJcWpuVTdzR04rRzY3T1JFUWxUME5rU2ZBSXVZb0luZWFSMTIvL1kxRXMyamsvTUM4WjJiU2NzU3B5NkRNVlRVYkxuTmRGMDQ1UDJIZi9oUC9uRGZuaWJOZlcxYkZRVDlzWkhQR21VelZLSnFjY1laNkUxejFQb29CUkpreENidGVjSGZsR2hZejA0cThYcEp3REJ3UVlhVFE2NXZuS2tVb0xvc2pqdzZRZEpqb0RTYXMyZ0xGcjBYOFpCeU1BNUhjOHBOMTBrRlFHZ1N4RXFybnZ6TEJpUExRT1VTZW9BeTNjZk1WYW50dW1Zcy9pZjJOdGM3a2lsK3ZRWVUyT0NiNzFBeVdRQlZuSjk0RnNPeElLSmhjbSs0SXpTNmdpRkVYN0U2M2lGZ204NnpWVEszR2JyUXdSUGF4NEtRU1NKTXhBYXhmR2FEWGkzM3FDMkxWQzBkTFBSbitMMkNIVlZYeTc5Nyt1SDhNTnUwWTlRN0p3cXRySTlHOG4yNXBYVUJVOG1DUjFRTFRNYXk5cURTRWsvZHVlMkJwZEdNZmlaTC9JVjJTcGhBbmJFbFdvbUQxVmhGa1dsbGhqUWhaRTVYL1F4WmV4aHBzcFVwSUd3Ym9PbE96aWpVbUthVFRJalduWjBiQjFESlE4TnRzQVNZU0hJRjRMa0hQc216MUsvdUQ3QWhPcjR5UlJUaFkrbWxhZUJITnpkWFF6TGNFcUZQQXhyN3dWQi9xQ01iQWlKdXNhNi9SYTh4L3hPM01pWFI0YnpZSUcrOHFETzR0ZG1XZ3gzU0FDV0t6Ly9XMXpUSlNOT0ZLK1BCYmhwT1REZDVnc3MvTThEMGJhUnpVcHFtSkQ2c3NJQzV2ZEhBZzk5UVg1VE41aG9FajlUckFnMnlCeW5nUHN3bFF4TTI3RVJiT3lBclM4eDNrOVJJU0FTTEhpTnhNSjVCOUwrTFArTDNhYVg3SGVqQWJpL3YrUVNGanVaT1VoNEVQVjdzd3dIU1B5ZEFEQjcvdHgwS2xpNFBpNnJZSXRZbjZXclZqYnlock95N3RPMFVKc1lQUXpxVEtCb0trWklkYnpuUm9QdVUzZk5kOWZqejd6b0hxSlZEUVhaMVVsVUVIV0pOYVJsbk5CWkd6Z0V3QThCb0lDZzdQNEZ0Mm9iRW5OZ2tTU3IzR2EyN0FMeGZiU1FiRTl4a0VqTHgrZXI4ekZyWGp3OFdtd01nMkE4blZMQlRIanFROTNieUNCbUVMWVNwRmRtMTQ4NGlRVExvSXBGKzBCQklCa3ZrL3pOMlR1NzZFYVJMRkJiVkViMU9naGNOalFUV2xwa1hWWmFLWGhHcmFVcU1MVUlvUlhWY243VWlJK2dPS2g2Z0p5UlByMDBwZEM3MkJtOS8yZlJTeVZPZEh4ektHTzluS05YZnc4UldBSmI2bTFvcktUYVR2ZmJGTk5WMzZNQzUwWUV1Sy9UdGJJL2NySUxmMmNsSHJKYk9DcXVUbU5EN2duSTBDL1pzcEVDa0xlamhxNFhMVmxLR3oxZndNSVlSVW5tM2ovVEpLYS5jZTdpazIxMTF4SjBBQ3pyRFhQUFk0a2tZNms5VFZoSmhXLXVzV3BtNEplRkxXYjNCa0o4d3ZJcHRMR2k5TEZ5dXh4TEJqTlNsN2swY3NzVnZNN3VJdw==