Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://web-interfant.trialcenter-unimib.org/index_amr.htm 8d46d4c3-1410-4c52-b3db-3d0a386b7a29_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubE5sQ3ZWTy9NaFdoVUxkMjBjTTdlU3NvNTVMUzlPQU5Nc1crR09ZdTZMVTR3cnZpTjJ3UVlBWlo0SGViNEpqUENSUzVoNGlIbkhSVDIzMnBqd2RJR0I1cjJaSUNoNmZBWEVLeldRc3NRNUlnOVJBdDdEam16cU1zS1l1L2xlTGc5RXEvNUV4ZGJDTFRYek1XLzRMK2dQRldxSkljanhoclkvakxrYU1kanFBRUpjZitNd09EWFRnQW1JM0R5Y1EvQzhNOG00aXAyWlAzQXE4R1ZNR1B3NCtQYkhMK0sxSU1mMWkxYWJVVFN2clFjM3ZHc0VVN3gya0tOSWxmQlFFZTdzQlVyMTQvcVA0ek5zNmhSNmRBMnJiY0lIRGI0dkVFUFdCVndORk5zQUdFU1VvRmphVXphWnhCRU1WOUFQa0EvQ1pNZzNBNHVWZlhXVlJnL3FqdWpkZmlrWUNXVDdhT3ROb3NpQ09YNTdHTStYVWc4eWNCdkIzUXd1a2lCUnROQlRoYXY5aG12c3M2R3cySXZHZkRZTUdKR1ZaQ3JRd3ZNdTBoZlR4T1FzaVBlU1ZJcm9mejI0SEw5Tk8vaDFKYXRJMENhTjdjZ1pwa2gzcDVRQ1dGa2EwS3h2UWtJQ05LbDlaZHRLVDBMa1lSNGNwMW85bUpJUjU0YytqUEZ2djlRU25VYzdyS2ZrMEFTZzlqdmgzVU5rRmFVWmd0ZGpjUXlyUktXU2QzQnJyNjQxSGNRMExMRFlFSHh2S3RaYXpoK2FJaXVUMm5DWkIxZHMrU3U5R2tHVStENHUySWU1ekh2L0xCWFJPQmNuSDEyWFRkbUJIeTVtOE5GaGVVL1FmUFFkdmNUVVcxVmxkOHN3d2J6d3dVWmNTTWFtVlg5aGpPOUpNOTJ4UHhCR0dzUGdKTUhlME9pOFJyOXBUV0owMlhqMkUrM1ZVVW5pN3V3ckhMYnlISzZ3V1VaV0pKVzBMbVliNkJ2cjJvS0JiWUYrU3NsUjRrWC9hVDNwd2JSL3dXNVp1cSttSUpUZTVZRW0zcit0Zmd1ZWFxL1hIKzQwQm52cnZUMTRnWW4yekJMVHQ5SGVhU24vNWl0S0dYN3diNkg1NEEyNkRpYmhUdnFpYmp0SVZuNXJQSXB6UC91d29Ga1JWdVFhZVFIMUtISjZaWVlnVGhRZlE2YUt0WXpJZ0o3VFBBcnFMYTZFTkRRMk9OZWN5Zis3aEtDSTFKUUtXWlRrdmYrSFJYK1UwcGhYTFFSSmU5Mk4wQ1NWK3VuZVgzb1B2THN4cUs1aUF5MWFxYzFHYnNGZTMzNnhSK0M5TXQzT3piK3lyYlpuZUk4VkJudUU5cXFKdFBUd2RQZk1oeTJDVUgxRnhpR1cyNkpYajdKcXlpRXJ2MFZ5U3ZoZlhPWTlwOXQyMTZPUWhiNTNUT3JyRlMwZ0cwNlprUUczemppaDJQV3dzRlBQbzN4SzdrOFJqRm91K0NkRkRyWTg1bDhNMHE3anZtS29ZS0gwVXE3cys5UDR6d0VVcjJrUTRqdU1RSnFPQ2JKS1U3QVFDd2FXYTlXTGQ0YWV6aVV1M0tycGpHUkNXWmJUb0lLMDhWd0JwR0IxNkdaaWNZUWd4bTg5RFlOR3ZURTlXTGZMOCtmZXE2VDYxVk5XaEtjZlhaV1JYcUpqOTNlYUg3a0hENyt0YVZKenVBMU5xbFNjZzVhR3lEOERsRW9JV2kwbmlkOHB0K0d4aUE3MjFDbmFDbzBiZk5PK3JBN0thWldIa3kzeW04dzlENmYxMWc4eEhLSE1pVUFHK0R3U1k2Z0lQbFNyRURlK2ZseWd2TUNiVWpMMXd1YndMMzNYeGFkM0wxR2ZYWmFUencvTWVLM3o1dzRETGlKdFJ0bWlpSDNMRDdORVNhbm9ZbXRpNXNzdllERXN1a2lNNjM3Smd2aWhqL0lZZW0vc3JEOEZqUmlONUF5UGFGSEJyaS8wM012WXd1RjRlMEo5bzFkK2pYRDZOcjRHSGNPdDYzVkw3MmNTb3ZhZVdPbHYyVjJGeUUvTDJjYzRsckhFMzhkM1hiQlhLZWduc1FUaWVQZFgvMDZ1QjEwOExoakNGRTVWYmlINCt2Mk9HeGI1b1JmWjNEZ3VVUXFZQ1JGRmJablNyaDFRMWZpTDZZMnI4RmU2S0s0dFhEK0VsaFVyc2tPaGNoZldWei8xNHVkaCt6R1B1OTFxK21wbEh6ZzBsSjJQTk9TNUYzQ2hPNkFFWkdhaFlwSWx1Mm5jM1ZqV25TdDFrWUEwVTZnZGFTZkw5TkFNMzlHTXh5a28xeDI1ZTJwc0gvL0t3YkdNYUFDcUV5QU1SWlZGcjFBQUlOUldrWXVoT0tkd2h1dGMwNDFQb3ZCNjFpWHJndGlFOWtVQWJOcXFPOE1JZUNhRjU1V2xOcFR6OFF0dTc0eVBCNVRhWVNPVFhxYWwxN2x6T3RVamJWcWdadHdDYXBzdWk5cm5YM2JoQjdyQVcyK0srbWJJeDdNdW0zMjJZVThuMXdNVDhiZHoydEdFUUtjRk4rWmwrTWFqYklNRis0TFlMRXBLbUNicVhObXVvQmdQWUljci9NeS9GT1VlZEc0b2o4SFBudDV0aXJqYUxvOWRVUENrbWZldUJIa0tLdEJnc0s3QUlTNWt0SXVDTTI3Zm9ydkpISjdoR3JYVVZhL3V1NXBPbG01Z2s2M1RoT1hEUk93OWxYSkdRTlZwdW1lWDA3d3k4bFVXWmcyNzJZRS9GU0JnZURlVTBMU3k2M256eGZnTHJGL04zT2lqQ1NQRnpJVnd0S0p5Y0prYjhhcmV4R2FNaVRxZXhoblZ0c2tKWjdWT2hDQXFBWEpZNVdVMVBkTlVHd0dJNUpldVhtYTc5K29yNEJKTFVFWXZRTTVuV0Y4SS8wR1Q3bEUyeEhDNDFPSUhybzVRWmFvb0JpZXpYNHRuY1pHZUpJTTU2ZHlPcUZKQ2FsZ3NmSFNaUHMwZ3dJWU1ncXpDRE1iYlQ0Vk12VVcxdFROazZUa2NRbDc5cnQ5MVhWSmdrYTkvZ09TQnU2QkhVenVPd2g0RWcvN2crYjJNUUhuUk5KakpqbmdocEgzKzF0NURmWk1HL2tKaE81SVVoanllSi92NzNRbERiRkR1RFdvalBQU05iamV6UVM2OTBzT09laDBtQjQxU0ZLbGl3Z1VsNUdFVjhLZCtLZ29WeDc3alo5WnZrMWZaeFoxNWwwdzFXWVpGMG9UZC83UmJJTEZ4cm0rQ1N3QzhVMll1NVZNblZnWlpvclpST2xSNG8yZzU4NmUzOENYQ05NNmpyTGRHZUxhNGZ1RW1DVEpYOFlHNjYyNmNRdXhpeEw5MDlBY2JEY1JTSml5b2hlYzlkV1l3YmltOWVPZGJHdjFBUDlHeERncnVCK3FTNE1QSUhCR3E3cU1VMTVuWlUzdWZRRU5KUk15dFo4NUkxTXlNNVlycGVCYk5jdHAxTThHWlpaSDRKMlZqb0t6ZUhCRTEvd3ZlY1NyWmxKZXdrTnlKMldFZG11YkI5WTY3MjhiWHpFd2dzTlNCbitYWURHeEFzSXJ6VVU3WFA3U1FqVTdZMWZPNVNLczdWR0p3WWRmTkRkcmpLWVBQL2NwbUo5THBhR2U0TE1MbFErbVVvajJSMms4ck1PYTNONEZuMXdDdGNwcDVDZjRvSHdKTHRuQjNTZ0VyWEhNQWJWTkhXOWYzZ21WOHNiT1o5bGVOVEFQYlcvSzNEWnFzQ1VveTFCUTMxNEF4UEdhTVVEN2NFM2hrMnYwa2VRK0RxdkRxNmQwU1dxQzB4OWRJVXJuTHhYdm9VeXZBUmdvT2QyUzRlUnVZK2RsZkg1Nkphb2h2TTNKTEQxQmxhbDRJMzBXb2E2MFc2N1UzV2JsT3dZYXlzWmZKNjJEMU1sV1ZDay5WV3FoeXpLM2diOWEybGhWT3FPX1RFZFdIVFk0NWFnTkFSNHoxYnJYVzFQZlFFOFFocVhLMU1jUlBNYk9Fbzc1VFJUZW9ZMVhRZWtSRFg4WW9qX25jQQ==