Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://web-interfant.trialcenter-unimib.org/index_amr.htm bd6611e7-74a3-4023-aae3-69ce3165bd1f_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVEdXRVVlQXBzZWVRc0NlcThyc1V5TGtPbW54YjNKOHNtY0JzSklabnY1TWRBK1hEa3hsaW5tVVMxNWgvK2Mwa0xGN0QvajJ4VGN5YVkxYmxHYzdVUElaUEI4U3pTRCtQakFDdGppNFVJR09FdTEvVlJhcE81eEZ2MjRRRHZ0Y2ZDdW1CWjNZdm1pZ0Rvc2ZuOUw1Vm1hR2RsZzVNa0VwV1lVcVZVbHVhNWY3VThLaHd4Y3lXcDNKNWFoeGRUZkR1UUhWc0E5QnhwbHZ1VXZ5cDgyM1FFOTZUa0VsUG9TQmw1M1BaMno3bTNoVHl5cXB3RnBKd3ZjZHNtWk9RU01VMmxBbDNGb21UbFFXZStUMEt3eUNpQkUvaCt2UHR6UitvQ29xajdYai80dG52MWxzd04vTVFBZDV2WklnMUZDeVRkRHFQd2MxMlRITldtZWNVY3BGWUhha3lLTXozdGNGbkVFKzM3b05Xam4yblFXZ09FcGpWUjFha0Y0d2tSZnFxY1pvWnFubTVjWkNnU0NLMmRHb29QcmorQlU1WmNWTUpWaldLZTFkYjZSUnlScm01MW9Jc05FOTNlNEp2cWpyWW5ETGd5K091Mmd0QmlDTytPR21ZTWdla1M5d0E2WEpZWGc4OThPUlpDcnZZdHROSXFobXRNcEU0TzB1Q1lzNFlkWC9Obm1TU1BZMFJLeGZuUTFXOXJzSEZNSlFVTGV3QlNVcWxqc2F0RTNKMmVTbktVS1l5L04yKzdRcDdHVTRyUEhENTErVEFrSkNlNmdITVVMTGo5ZnpKcmI4S3JsaW1FV08zMzFmNXcvRTAzbitFRklnbWlLazJXWEhzL1lUay9tMVdIb1JYNGRaWWU5MWtlUWtVcllhVytHVU40ZExOWlJtem5RL3cvYUFET0FnZEd1UERsUEtEcW0wZVIvejZaOTNDQXUxbDVrK3VjMUlMN2Nkc2kwalkzWmFRVThJTlpHU3ozRHFqMlVWOGxlRjByMytNcVNCem9NSis5MWl5UStOTW0wcEhzemdjcVRFUGhaZWVYYk94VFp4Y0duTlJSczhObW53WlU3bEZtZTBzdlAvQXhXdk5mOEprTGdjVVJCVzBTN2JlOUNmdDZmS2NsL2JUdzVLS2VNUkw5SUJGMFdVTjlsbHNhUW1rdjZDRWE2M0hRbTBoR2NQOFZBV2taSndHM2Zwcy9qWmJGTnpaSmJjTllRVXd2QnhGWmtiVXRLYlJKNmRDRGJKZW5tOEJCUHJDSzFoUGxLUHZBcERnQlVkWFgvUXJreXlmeWJ0dzJFaVVSUGVZdTE2bWZVdWVvaitvaVpMMU5vT2RCTVBQMXVEQitGNUlkY2NPSHFYOWZKN3NtVy8wTVJieWRTclNqMk1WcWlHbVlkMVFrdFo3ZWxvYk9ISllnS05PNDNNVEdkWForYTc1WVFoazZxQWNtN2xlVnBBMEUyMjFIdllqTzYxQXJIU3RVekR0c3d5aSthTlEzd0NSbm1GV2V0aXVYRWxmKzRiMEx2YU9hZHdqcXJHWG9rdEVvdkg3MnRldVhwOGFUeExmSk1KRGJDemxvSnk2QlhFbmNiRTBYeHFRS09JUzYrWkVCVHpDcWNSR0J6dXluOHJFRnJlVUtKbENKN0ZpeERKRTNlSWo2UmVwc2JqejFGaUo0MDFZQ1krY25YbExJM0tKclhjMkVpa0ZybGQ5UHJnMHRlOVB2dThYenBLOVVZSHBkcFRRUGkyd0FTTjV1UXZZbll6SnZvNVdTVXRaV0hRWUM4blFvNHlQMndXUjBmY1FPODJSSkZncjVuUElpRVFiRmRHYlpUMlpvL0hlQVM0U0J3Mmw2YkdCTEVKbGp6UlZrQ3JMWHZqc2srNUNzODB5UkJjb014NWxUd2lUekNsTjNHejdjaFRkNXNnWkV2ZHk4YXF3WVFNVktHeEs3anpHZWo2NTlUVFpISnpJT2htN3N0YzBRVnFSZllaSDZNOFpRTmxqejlJbWxLNWFDVHdtYlNJZlV5WnRrSUV6MWJ5NWRacmJ6VlN3QWM1VVUwRTZPUlE0b3ZzS0V1RXNSb1BxYXd5TDNYbENzaFBvbnZ1OTRzSHAxaUpWMk9lMnZlMkd6OEhNNFdkUkJGSTcxS2syb1FUc3JFOEJDZmxuenRxSGRjR1RCc2xyUGVNQU9JT2NiZnExNDlPR2JBRHhNclZjMWJ0WkZRUFBCK2htbm9VcDdoZzVXbnM4RmQvUUJhZ0YyenpZQnMvQnN0S2NLbHdid2xpYVVuTVFNM0dUYnYrQjZka1A2SGN4Tk5odCtGNC9ZMkRSejhhZTMyUE5HUG1tY1M2Ujczc3c2UDNsVHpkNVNQdHpNZzJSOTFwR3E4Z3FIZzFRV25UNjFIUGVQeEJRYzJ4ajJpZ2lTc0tRajVTMnFSSmxvVXBsbXNjSDBUb2xEcHpuMmdzWUNYMTNUNmFQNk01T2lRVTFUYlJxckNxZHhrQWZ4ZFNUNjM3VjJhMzNIM04zN1hYRjVJNlQ0T3NzazcwYzFabGVubHNQZkd3TEtDUW4xY3FhOWFQMGRoRnd2Q3lkVU42ZlE2MTIyRzZPdDV5ZUtWL1h0dHNCVW11KzFBMmd0TStoazVSNlYxVXAxNWY1RmJsKzZueGZUUEI5RFlNbmxURFlSdEg2NmE4L3gwWHVMRGJqd094Zit2cVZ0TmF5ZUExTFc4Snh3aUt5ek5YTXBVWnhyNVBkR1UxbFFlZVg5NDRhcDlrbzBBTG5jbTM0T3FmMVhoL1FubUFtNVpnWTJmVFc2bjBRbTd1eVZmMFpLNDZ0Z2tGUCs0WU9OY250ZXl4NnJST2t1WW10UVpqcTNLUDEyT3h4aG00OHJHZjNEVnZ3WERDYk9NdElBNFBER0dROC9CbXhtWVV0NnVQR0VVME8xMXZFWncwb2pUa0ZpcXVubVZubU0vckFkUy9BOG9IMWhwQWxvdVdXTWg3dzZvcm01TmdLN3g3VTJFRWoySURpYUVINE1yRTdLQ2duWTk2YmoybVlNSGxjZW9teTM5b2pRd3pRYjRsejd1djFzdWtrVlo2ME9UM3FXWlVDUERidnhsMmtrcmpiZUpjRzZJcitxcnFUT0U1YVRTcXpXUzhXemoxNU5yd1p1QnZ1dVB3ZFpvalhaWm1RZGtRaW9jOStYZVJjY285UERkQ3JteEJTbk9NbG1IT2xlVFVKZUZjTk1WcHl2S3hZMEJzVk8zdUpKUEVXc1dlZk1zcysybVlQeEJmK3J0Z3h2dk1rdUlhTzdvdTZ5NVJTZ0RxZzlqSm5tdS8xd0ZKSGZVZVY1YmR3ZjhWcE04VkxQc1BWSFA0d0p1M1RVK3NpK0hkbU1ndEpvaFlrelBJWkJyRk1sRk01Wk1JanYrSmc0UUtxK0VxSHE2c2tJTVpYOGpoZmVpVG5hM05aVzZEanYzcldzL2VZcXBhZElFdUFXV2dUYVZjRE54ZFhuOFBwSk03WlB2WkZlN3ZCamt3SmYzQVFGUjFSZ3poeXlNL3lna0dhcTJhTXVRVVpPYUM4TVZGYlJwaklad0xjaEsyNzBzSTl3ZnRkeUNtd1Z3SXFUR2FOQ0ZVYStyRUM5VnBkSHQvUklFY2tFNWxmeHRCbTZTbC9PbWdGVzBnakZEa0Jtak9tbWxaUXF6dVJmMllkQmI1cStjSC9ER3ZnUjNKY0dhdFdBR1pvWHAxRDkzVHcxcVdDU1BoaTEvZXRndGJMM1VzOVk5c292Z3dwbGUyb092dGRaZWlKNFJ3RUVnU0ptbkxUd3pOeER4Q2dVbE5waTFFM01wd0tYNmxmSGdXU05UM0tqNFV6NUFqZVVzckZhSjd4ZTVyL0M0eU52eFdDbk1ja3RJaW1ERjVmTXpMeWpIMjNvNnhYUTVtNE9LOHp4Y0g2eWNvZy5xOWZxeFNRVUx4LXl4dm9zT1F3amxjQkRveGxRN3Z5c2dDMlZta2ZweXoxVVBsV3RtVmNQTGxoNWRzN2RtckQ1aVA5dDdrV0xwR0FQUm5XRm5TR2hYQQ==