Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://web-interfant.trialcenter-unimib.org/index_amr.htm 227460ee-9c29-4d80-b305-def15498bc4b_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuV0UvckFXVnM2NmRYVkNZNXRyVSs5RzMyRE1JTElNcVV2RGovRms1YkZlMU5BNmJsckVzN2dybTF4NERMbkdFbFZycGY0UTdEQW5LNFU4OG44dFlhS3daVXkvUW5jeG0xNGdldytndXl5ZnVGeWE4aVVlcnpNMFkrbXVwNEFkZU5GTFdZc1RzdGg0MzF5d21DWVk3TWYvMmd0eUNnc3kvYld5dFE4WFYyRlRuc2dudVl2YTQrVWN4bU94NjdYSGVvdStrMXp2UHZuMDA0UXF1dnRjUTZRZUJOa0ZJblpma0MvRWVENkhSbjV5UE1KL2NEcDBZdW5VM2Z0dnRZRFV3cEJ0bUdXU1UvSS8wUlhWZmRDY3BTa0VxeTA4ZmxkeUtXdk1SQmJTb090YUlSdW1sMUR2RXB3UXNsbnZhOEZhem9ScXV6alVieDZjMXdzRUw2KzZrRHRYWFZaOGpSQnBPLy9rUkpBOENkcmtTRHZSQzQrc0dyVW5EVDZMRnp1VHpyYllGaWUxOVVyOE52Y0hHcTNWMFJMWEtydGdPRVBvc1NFdk9PNVRWcytlRkVMV2FzaFp6dkd6MldEYjRiSlJUaG1EYSthamRDUS9Fb3dLb3Zwek54RlNCb1JQUUF2VDZlZisrMjI3UFgrdXpYWExndzRDa3VKSG80QWxFSHlEbjdNYUFMTTlNbjE2NzVUaVU4dnN1NWFqYmFuNHNqT0pvVUxaZzNpU21xUXBKVGRMMFNHSjZSYmFOOGEwNTBuK09mcUxCWmphY2ZDWXErcysvZFljNkFRMEtCb3U5Vk95Ni9yZC9zTHBRZVdiejAvSW1iOFIvQjlGcGIrUmpXdm9HQnZCTjBaZHJVMWRnZGxxYzJwTjhJS1NvZVBpbGVpMHR1bFNXcGplQzg3T0doa2FrL1J0cFdlSEJYaEFZNUl1UGJSbk9iMUpNcDg3ZG5RdWw3dmlCMHhEajh2aWM1cUZjWmJMeWlaMFBJN0N3ZkZtSlhEOUhURTZlTEVGZGNwVlB2eHd2K3I3WFFrVXRHUlJlMXFhOGprdXBlR2tRQ3dPK1RYYWdkMEVZLzN0TlN6a3dDSjFndHRidGRaLzVWQlV5Ym9qV0tRYlhSTDBUQndsRHlDMHVVQ2NsYUVDVU1UZHpHNzFVVWdHZkQvYXV4RWE5ZmQvQ0dPWUN5eC9sZWcyZXFIQ1BxbW1WS0poZUxoY0tsc2tCM3lNTjZMWFpOdVBoajVuUDUrNDNCTTh6b0JaVi9LRGZ4azY2TytNcVU1WWdhVDB2Yi84WDhDU3VsaStTclpXVUhBYUlwVkVCZ2V5NzBIV0k2dDdHcW1JRThmdGRnOXlYVmpLZHlGaUF2aFpzT1F0ck0xVi85RHpBTUZhTmNSNGlVM2NsakJZaUFnVUdhSElIUHE3VFZmd3JNMXFneXhLblJjZW5ZTWozRVpLTTFYaUg4MEdnNEg5R3oveW9ZNXROR2N6dHU1VGlneVlDaSszN2UxTHFzRDNlMEQzei9SYXdQVzhuRHo3akxLNk5MaVhMOHFxajFVc2c5UlRtd0RYMWkzMGlaTFV1WW5nS1NhMkxpRUlhSThPekRJK2hZY2dBWUFWWU1xdEdqY3NnYURwQVhCUGN4TlZTbURqQVl4QUZFR2hlOGtid3lRams1c1dzVjR4WmZia1VpZld6aE5XVGdEdCtlWEt4enpKeGs5bEpETEZhRFFodG1uUFY1dkEwTEwwRUlYQ0M5RTZJWHEvM1JneFowQnFGYk9XZlUwallyYWY3UzNUbTFheFpZaC93NVVjTmVHaUpwS2l2UUJ4TlhjalNzb3YwZEh0Umh1SHhOakZxMkNvQ3R0U1RCdFF4ek5ENFJwVXk5dzdNTC9oNHhtMnhxUGNrRUlYMlRXdnN3K09oUFAzaXRXam9SU0w3c3cyOTZrUjAwczNrb1dqbW9rNCtwa0pUZit5Z0VONCtEUWJrR3NHRmRodkY1QmpoRUR6YlpiM0NYRzc5MUJFS2MvVlhEbW1DQ3RyaXJVQVNmK1VsSHRXNW9ORWY3Q1h5SzlHTXUwQUZMYnREU2hwYUpQTXZuSkd6eVZ6elNGTCtpMm5rRGdQMHdUUGdqREwzRXRQYUR5UHJUL1N0WnNmcGxCbXNkWDlycFJYbVdxdDVxZ0xiejdwMWtKTmRtNkFlVmpWdmFEUVNCWExRdVhyczB3eTBjMmFUcEVndzJTZXoyM1pqTDQrYVM1QmNMOEtnTDcrUDBKaVNOdzg4UFEyUVFYUlNTQnZEZkl3Tk1JaThvL3hSV3VTdnNZL3EwZjN1MjZnZ1lGcldoN3BDcjNjTDh0SmtKSVZLK2plVTRvTENUUmVjNUYrNEpoNVRQQjM0cFFyTUZTV2htMEJWN09FWmNMVjUzREIveE1NQ0N6SG5HYUdOQ2loaHAvYUZPb3BGM2NLODBmV3k0YXR0MElBYm1PamlqNTBkRHZsQXpQSUk2S0huTEJvSy8xdlg1YVA4a0cvZ2JyYWZnVVVLaEc4U3REL1pUVE1DOVFEdWlpZ05MSVNUS2Y0b0cvWDRoemZPbzh0RE84NWdiZ0k5b3ZYWjYvMGpnNXhhVS83NFZXMk9WV2FoWnJUT1hHZHJVMXB1a2JGOTJyTDV0WkVZZGd4ZkxmQU9ab3ZyNkFVSDV3akZyRDU2d2FKVkIzMTdJelZOd1NROUNoMGVpZTJpZVl1QmpLZHhGK1lKRWNwRHVDS3REYXJJRi9NOU4vMzY4NFprUXh4UnNybGhIcGZwbUpxSG1XVDBhSWppb0dVMi9JZ254YnVNWGZiMHFOaEk0WmczdkI2QmFYT3l0cWdUM3kzaVFzb2dCVndrK3N5QTlXNGFaVCtwZFNMQ01vTldRNzFCZVpMQWliREh0ZDNGaFcxWVA3bnp6Si9iVVZtekxiZW1FNVBISnRYMWZvNzdXV2JCdEtKZ0I4c1NzZEtubXNJUmJ1WWJGUlcwekxxVnd3NnI0OElianZHaGpPdlMzMUQwdHkrVGpDK2YyOEtnOG5RekoraTMwbGRuN0lOMnMzL2lNUTJhU1JoSUk3Z0kvRk1lT1BsOFNZM0g0U0VYZ0Q5anRLRTRkSXl4S1h0bmhTdnZXbzNsMUxqRzBSK1ZENGJ5djNzRW5GbDZnVEEyaXZaaTBUUkxGLytZSWVtUFp5T09tUDNzWi9vSUw0MGhrUHpNQXRwWmVoMDVUQ3haSnR5WnFZcjJBdm1GY3p5TTcrMEFFREhTZWhpMzVJdnRKaUFUcitFaDg4QzB6S01oNEFHSlBwOUJMWEJEdnpaYmdqbnlCaWhXM3JCaGtzbWg4cFMzVWRFdUQwSWFnK1h5dUEweThzL0ZUZUt1Z3FxMWVsQVZsbXN4R2ZMM3BnRldVbFFNbEpUQ1Foa3g5SU1hQS9ZYjJLeW5LYStRYkk5Y3ZFTlFnUHhSd240R1I2N3diQ050UUdMYXFzVmw4UTg4OVFBcnpjbXN2L2J3Ty8rcUVTVjNaNHlQMURIenVsWSsyaHV3ckY5cWErTEx5OVVsbnJ5WTJwQm5YUnRaUUNUU2Z0NnFRTUEvRlJJZ2lZOVdwc08wVFViRWJCODhYTU1mMWQ3TS92djErWUZQTjdBQzZNM0wwQk9uSUVaYWJWSVZjekNyeUdScUhERm9hU0I3bmpiVWZ4L3dVZkRFNGp5SkZsczNqZXhRaEo5OTRJNFVOWGFaR3kxT3ZQYWpmZ0MyajZyTklIVDVPNWtqcnV0V1ZqTVpRaE5mTE00QnVZbG52MHNyTmdoQlN4RkJiTENHOHM2SlFCcTNIUTZSR3QzamJXSUJENjgwZDJMc25zbXFQeCt5QzVRZEJCUmpZa1dGN1FYZTNTVGtqdVhBWFNNaTFVYmczaXA1cVVxSDZ6aVFON3VUQUhoNVdLNjlRbS9xZi55Wk5BcHAwam9DV1lsSVgxQmF3aThFcjNwN0t6bVFqOHlSVkFkWGdRbVFNX0tzd0lSR1E2ZDljOGg2VERUN0U2UHcybWtCRTVrNDRTVERUZGw1QktyQQ==