Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/web ee791b0f-d7df-4b9a-b092-5397ee369211_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubnNIaWNqMUxoS01LV2FNdkFRVlhDci8rZDhXWHVoYWFxR005SHNoU3VnbUt5c3dQZGh2SzIwUTdaYVdmZ0ltOENMcE1VWjI1d0NPcHROUmJXUU16OXlHQitxbjVXenlaR1MzMDhPY3JDZ0RsalRvaXF3bGhDZmQ0RzFIRDV4b25iNXA3QTUwQVZyRFpJS3Zha1NXZk9RcmdmditwSlhzTnMvQm5HS2VCd3pwbmtGRHRnSmdCNGVpMXdOZTl5WE5ZdUQ1TjRkRDRkc2tpSDVKMHJWMUp1bXgvOE0yc0lyMjE4cHk2R0ZhaXVzNGJNVVdjWDh4bmZILzZwUG8rQUtBSTBFN0hUY1YwU0tNR3FkZWhXNWU5OEs4ZjlVWmNxREE2UituYWJ6NDZWL01VWHVBWCtxek45NjVqM3RlQ2JRZzRiUlJXVGdwZzVlVXo4Nk5KMWNkZDIwQzdlTHhGYzZLZVp2QyttRnFhSFRPeGRpUWxTeTNVWXZzcWdlVzd3NTd6VWVMRDU0cElBSlMvdWtlc2ZmTlNnQVgrRDdEeXBQL1FudDcxNStZWkNxV1JYZjkycGE1S0YyUnNhMTRUV2FYZzdDSC9FUnRFanVMZkJRRmtLY3d3SUVKMHMxSC8xa2NxdnJLNzN6SzZOUDRHK0tQQmpES3F6VnRDZTVUTGVVTzhGMHZYK2NFWnVFdzFZQWNHN3dPdmRZcU9Pakt4bjNUNU8zeHVBY1FWVy91TXFXWkMvOXFramgySjBOaDljYXY4bkhGTzFaT2R6VWJMNmNleWpYSTBQYTBYZ0Fpb1lxdXZ1T09qWHIrMWJCeGpwUUNSWGg3Tko4M3JzTjl5Y0NoVmZVSFZKZEo1TTl0c0hDTWxKazVydTZpQVl6ZS95bi9hOWxEYUxGK1F2V2lFVTcybG9JV2NGU2VlYk5DRWRvdCt2U2pqTXdIVnJjdVpDQzE4b0ZZUHQzck55WkVSTkU2VjlsUFpZRS9CR0ZVNFFJSUJRZ0dhVXNLWjVxQlhudG1vV1QyaUtwQXg5QTV0cHQwN2RIbXpLUDBiQkp3Y3RnVk5vSngrT3BCOVI0dE5Lcjk4OHp0R0pWb3lXVWU4eHV0SmsyWFExRTJiRy9sZG9IZmZKZWxCOHNXSHRrd1NMWGQrT1U5TGpScUx0TGhHc1kvWlV1c0ZDYVdpUWlvNk1ja2VKTUFFMGE1dG5sQmtzaDRtRlRES2RRVTNvL3krdmxWY0RvNnZQdkhQMzJzWjlUaVNLM1IxUHIwb0RPNFpjTUpQUUxQRTRsamxVaFgvTDh5WER4MWRrendVNTlLNE1vc0VXY1loS3IyV1I3aTZJTUpWZEZ0M015SU9yVXFxNzllNVlwV214SGtqZUJ4WFRIdmtTR0FJb3pvbHBXdDZzVmJxdjZ2ZmxzSWIvQnRVdjdpaHlQOTROL2lYcXdvRWVPMjhQU3BILzNFbmZDVzRDblR6ZHgzR0x6cTdUTnJEdGFwbE9WOWpCUCswQlYrRFV4QkZGN0ZvZjZNbHYxYzVXd0NsOUtOd2Q1cWxYWC84aUd4TENYaE1QQXFzdjhqeGlIU3VOVkZ5eWhEOThwZXZxZStYa3E1a1pWQmR2MmFLOUFDcDArSVZnc1ZxVVJWQXRud1YzZ3ZFdDEzRVpzOHA2ZFhkYzNiQXVsZDQycDdWa0JDalNwQWFOZmovTG9RSzQ3R0l1NVpSWVNQdE9MSzMrbS96STRPaXhEMmhQSW5xMlBXNXdkUjQyelgwT1NMWnpMV01wT1VnR2szeUNrOWdvVXFuV2VDZzZzUytwWEJXTC9iS1pQc29vVityRVFweURneWRrSDluTkxqdEt4RUpkMEZ5eFQ4R3RPbGdHUWJhd3c5aDU1eWsyZk9LNGlkV21mUmRNeWpCek95U281bVRJS0Noam4wakZwcnlOa1QyZEZyQ1ZQQlFEY0VXS1RkWTg3NzlRRzA3NTZPZ1RhNE1lVDlkVTkzR1puZExpY0pxNUx1WDhyZDVxRW1pUVZhaFpPY2RoOFAyQnRXSEJlY2Z3amdwaEdaVm82SkJ4QytHNld2T2E5SUtIalREenJHSHhzM0hVMmZZN2pSZStpSlVmeUtPRDNVdVpzWktxR2F6MGY4ZVB5RlBlR2tzM3FJUWVnWExGby9Ed1B5SjFRMWNaVUx2aGRLL2ZZUVA3WC9NcXU3YVpzOHFvSjNiQUpGdFh2QTd5eUhEWk9RTkd3S21yQ1NKS1FGenZuNUQ5a3JGb214LzcxZC9WVFVVbzFOTDNzdVpvTDlMa29DT0JzTmdtdGx6M3pTNVJGM1Q4V0tKM0ZjcjhEbXZJSXJRaUsrb2s2akNEdXBydU9XbCtKRkpEMlBzN25xOVVVaHBJdkI5Z2xka0syY1B4Ni9meDE1eWc0SDBpdkVVbFNiZTJ4cjNoTG41VmVieHh3ZHVwTkZPdkI0cGthY3M5aUJwUngxUkFNblJzblorT1d0a1NLSk9hNXl2MWRUcnNqTlQrYVVNSC8vSEErL1ZpN2dLc1JOWldjSmEwSUk1NXN3dU1zK3EvOE11YXBqYTRobEVnMWxkZ1djZnpxVlFLOXM3MVF2b0ZHd3cvMUhoaHU2VVJndUhrTkZ6ckMyRHIxUlJvd2RDZUdleWZHVktWWExseHB5cU12bURWcjhhZWVvWlNCN28wSlZ4TkNLSzZXMG9hN1kvK25GWisyVWc1TFJqSUptTjFVN0lid2RHbzd4Z2htZXlwQ0k2MzRKYldMclNLQ0ZTTkV4dUNaeEpvU2lLVkFucmhvVG5Hb2hwbkhqOFVWbkhyL01qdGZzYU1GMXBya0Q5bjM1aFRMVDJxZTcxVWpaazZlN2tXVnNOZlZPM1Y4TDFEZS95Z2JqSXJnM29BUWY4RWYxMmtpeStGUmV6SnlaUlJ3ZFM4eFhoUGc3cVVUQUlSRGZyYkJsb2N0c3pRaElYUkxLMFIwbGR0NUtoRmgwQnpoaU12S2FCT0IybmhxNHpTTXBQKzdVRUtUSTZmKytkc1ZXK3c2MVJqaW9ESkQ4RjZIc2VhSzB2eFVjV0pwWHN5d1dXUmN6MmZCVHljeGVGTzZpUlNZVWJRTE1ZTVZpTm5OdG1sU1Z4dU5UM0Z6aTZvUlcxM1N1ejNKdzJTVlZpQlZud09ZbEFjTG9KL0ptdHhobG5MNXdIZ0dLbjJ2SXloYXM4c2dicTYxSjlnNEd2dHhsU2QvSHd1MHBGVUpYZzBxY0M0c2lFNWRNSTZpdTFENkg4R25NaUV6Wm8wbWpPdGhVOXdQZlViUTU5OEp3TUk2UFhZbnladmhnNC96VkRNWXVzeVBSc0U0WTg0VTJYZzA4ZjNEZjVPdVBONmFsd0ZnVzNjWmV4ZW1XWWx4dWZ6Q0ljSzR2ZkJUMDQzWUN4ZlJvRHNxaCtmKzVzSzQ3cG9ya2c4ZHEyNkZXREY0NzJFbXJEejB0QzFyUXhTY2NKS2VpZXlKQzY5cnpvb1BIK3FPRFpsNlRQWTEzbzdTeWVVak1WdUpRVEoycTRLRzl6NzFUVnRPbEJPZnRJSmphNEEyWWFKWG1BUktVMnZvSzRJaGlHT0NyZTJXZ2syOGFib0hPZVhUVERDWEZOUXVXcG9pYTRpaVlHVTdLTVZtd00yZGZUa1B1SmRsMGJjT0FhZTJTM3dkS2s4cTlvYkIxa09mdDdVSFRiT29UUllSOTBQTUVabmw5cXdDcFNzNUhMNkVua1RtV2RXYzJlSkQ0MWkrQmdhSjA3UnQySEJSTlFtNEdtNXFDeFZqcllVRHhRZVRRSEFScVRwcnAyTndMV2xZMHY3SzdvUXZleFVqV1hkRFNVeTIyUXZSeGNNZC9WS1RHUFRMUVV0SUEvZ1RSRzIxaGQ1Wlo4L1I1QWREcz0uVHkzWmZIUFpCY0FDMS0tZGc1Wm9rY0NfYWZBTjhlN3d1ZjRHS0FMLUVUZ05adTZEQmdsa3Z4TU00Z1ZqOUluek1oSTdOZHJGWnZKYXlpZDVlTWY3NlE=