Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/web dd706d0b-8a6c-40dc-b5a5-23f252c25368_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkub2E5UDhuNFl1VlZ0VVc1ZVkzVGl5UnkySi9Mc1B4Q1VoWnRwbXQzTG9TN2pURzQyRUo0elNrdDU1aTlhMkxMNGd3bmNOODN2REt6dmVySUs4VzJCbzNuRlFxV213Qk1PWjlMaEVrNEJ0TjVlUU5tWnRnTG4yYkp0VlRBZ0tHQnM3aGVOYUJycStCLzVTelFQN21mRTNsMGx1SDFOTXd5eFlFWVljalhGeEE3TGY2NnZET3N3MmV4SUpuTi8ybU5oQ3pld2l5WWRDRzBYYkwrSlI0NktLK1gvdUFmaGYyUHhabFZXRUozRGFhUWRNaDB3azU5cWFKR214TkxSaTVuZW1oRytQdHVkcTcxNVA3czFqSm13L2dsOFJtbDJIM2xtRGlLVDZaOFYxanFRNEkxZC9UeXNTV3dQMlZDSlp4akdqUHA1d3N1ZXV1WWxwcGtVbnowaHlHdzVOWHBTRGx2NUhPbmJaeEhTSTdoNUZwZ1pnRGw5SFAzemZNSzVGWWJzeDRQY2xPanNLQzJIUHYwVEtlYlJ4cFBsSVM0YkJCSE5IUkluN21penVrb21qNzQvSENBU2Mva1YwUm91NDJ5RzFCeVpoN3NNbjNTKy8ycFh0c3F4bnpDNWJianVXUUxBV2F0UmdmU2xwQkpXRk80UlRzdm5rcHJ0dzNaUDE5M09PbWZJakwzOXNpbUNFaDU4WHlvdGJNb0g5Y1A1ZzZKSzEvYlF5TWk1RGN0c00yNDhuM200K05jRjgyVGlEWGNvR0pGRlJLa2xjcmljbmFmSHJqYklncjRFa2p2YU1hYUl6ajFXS3VtNFFXSDgzNHVYcXhZNU4zRWhhR0lMVlNuRDRGeEczY05XelVGaldrWDF3YUxvMEZBNUlQLytIVGtRTXpCN2U4RWdwV3RWS3RYQnlIYWpMMER0MUhsdDFVTGhrZHhlZU8wVEpvU2Qzbnk5T1J0c2JZNS9aenVkZU0wVXBBdEdoZ0xiVVJzbG1QUHFjeEhXV0loZzF4aXFKR1Q0WE1jSUtiRStKTk9tS0QwYmFZMG04ZWZVYXJCN0FPTWR5M2plaE1scXZqY3R4SW01ZjZWQnFoYTVNTXB1V0ViNGt1VHV2dEVJc0hLT0FRNm5NZitJaEs2bVlGV3NLZTZvTit3RVJEU3dHN2NQVkllbjNVaXE5VFJvbXZ0S0NHdUZ5YXdSbjV5QzNBeDRFbjgySnFUNytKTEl6ZTIzNGhOZ0xzaUVGNXRRWlJldS9vT2syRWJxQTNIVk51dEZFSUV6ZlRZQ24yQmxUVVpEUGNPSHI3Nml5ZGNhanpxMlpyaU80SlY5S2ZZeW14bU9JemhDQSsrcmJpMjB2RDMrOWgvekJ2QVlHOC9aQ2l1d3VIU2tpSkRGLzlvWFR4bklxRU9ZT3laK294cG9KZTNHR2xNbGxLc25aRy82UEtxUXdGeGlVbnlaeXRCVkFhcERNYmUrNWF4RzFFR3EzOUxOaUlzR2pYUzdFbVBxWFVLK0hkc1A3WXJVYUd1ekdmUFFXODlONHpobExjWE11MlEwT2pWd2lkdk8vbysyeGxFTGFqMnVGNkZlYkMvSUNValhIWXQ0OG9NaXdRMEEzUUF3VlptazRsV1lpQVNJeCtJNmlFQXpkYXJVUndUTG96R0hXTnQ4NXJEKzhRTjB6ZVI2cFlVbVB3cjdvRW9MbGM2Q2pWdmVNU2NreVlFY2lsdlRIMVRoVkJsZFdkaEkrUXA5SnRmazJ0NitHKy9nV0U3TUlrVE5IR0pMTWd2eEtET3dxSnJkVzZ1QkNqdzhZUjlPSmlEaVhFL3pjV1d6eW9oYmNFRnhIaU9FNi9jd3JpaFRXNzNJbkxOVk96Vm5YdGtNRGxlS3BrMTJuL2hkTXV3T3o0cHFjMTF5SG90REpzV1NBVWRDbjNVdnkxYjVibUFycTZxSDFlUEpJak43NjNCRmNCV3lORHZXR2Q1cjdxVlpNcFNoeE1DS3U2SWxTUG9McDVVaHJqY09GTHd1bjZuTFIyZlJHWWVpRWNoeU1SK2hDZ3dNV3lPNWIweXkrZThDNTF5NStOakhVc052K2YzT2J5TE1RRkEybVhUV3hJY01xMk1QYW9TSlZDT20wWFpxZTRIWWczSU84SHRXQUdqRStMUGpUNndVUUhrL1g0S0pMZ0Y4NTIrdDhsYUd1T0FQTFQvWFlkRFRSTkhSVzZNaW41bzZodjBYL1g0VVRvNVBYd0ZSSGFYR1NLcHBsWFFob2JZRHRtZFFGajQyZFhadHZZRklodExUL3pyTit2bDJaVFA2R2dNdFpiRitXYy9HMy9Tdm4rS1E3dnhxUnBoVjBGZDdIWXQ4cHBMOFlRRjUwaldNREw1TUx3TGNaS0xDYkhqbVd6UENpUjJqV0hNcDRzRms4UVVRbFdnRW5RTzBwOEJHS1RZeUwwU3pnSFUvTDBTaEhHdFpxWlRPdW92bjI3OGF1ZzU1dG01ZHVVY3RsaG8rdDV3aVR5dVlQQjZlampMNmpuaUU3ZUNXZ3VpUGpYYkdqbDVqWlpxdDFFMzhIRkxnWTV6alRJOGVYV0NIaG5od2cxMGlqUGt1SEY1SjJoRXNacTVwcE1QWUlvR0xhT3U5MFprRUFkbUY2TDMzcERESHREMUZaYUkrZ1BzSGlOSzRPcW9Ib2xJVnRjMmxuMVRrSFQvbmZLRTZZbFA5bVJGVUk5cFcrbnFGYTZ2SHlxVVpwaGI0QzVhb2hyZUliNmIyb1dYQVJhM0lTdVYrU0x3K2RiWDhKQnovdy9iZDhkTWZzU3lLWkVsMkxKRkdqK3IzRjRRRG5pUm1xTncrcnVqKzJGZlM1SHZQZFJ0cy9rc1dBRDc3RldPZituNDBaSHdYWDRuYzkxejlmVHFSOXlqRjhoWGFjY0ZQSkthaGJ3Ulo3QWtDdGNCYVlITHlYV0dHNzl5d1RLQ2syUWh3WFpnNzZVWDc3RWR6VVRPZnVieTVCeGhhdTcyNk9zRG53Rm5lbVkzOXRic3IxdkpUa1FOL1NWeVNaOGJVMTBRWHl5c3hOeTJBSHN0TklLQjNQeEw3U0l5amZLMTVMRVdhWHdENmxqdENvcEp0SWRjZFZlUHFoV25IRDlzZmtRNkF1MGJMT2hvNU9ROHNOb3E1Wm91WEtLN0s3VEVuNGFsc2d1VGJqVzRLN2lCNm9hNEZ5OUN5c0xKbzFNNkxORjkrMFd2WmRFUkRnd2NvclIvYXdOeFJOSmtNOHcveXVnUVlId3pUUXQ2Uk1FbXFUMGZLRDl6S0Y1OEZmS1l2RVdPeGcrRDBIOG13MUxSUnNtRnZkVngyeDZMYW12SUdOeVZ2VmJrSHdCNGZFVVJsZHZGMlBFRUYxdFJWL05FRm5xY3gyLzlaTVJiaFhaSzIzNU1UcXhlTTNwU2k1azg3cm9lLzdOalJPM01RUjlqQ1dxZnowU3JLSXhSUlRUWHRYdGhlbVpFR3Y4UjRRSitjREg5S3hoaG5ZMTlMVDNuckJXUkFxVWl5ZDErS0hDV3J1OWpDdG9GVWtBeUgxYjA2ZDZTdWZCSVhLTWc1VlhFSG8zT1pSUysxU2JsVlh4eFowTGFBanJ2Q1VtMURqcXNMNHZ5ajQ5OFZnbUxYSTFtTGxmVWRGdnRKUzI4NmgwRTlDZXpaenJqcElWaEV0dXZNcHlIME93KzQ3OWUxcHVwcGtxaSswSFBkUzRsSFhwa0FwNDdhbS9pVWlPWnhlWnV0Sng3ZzFEeXR0SXRJQ3V5U2ZnUFU1YmNtRXVzcWt1Y3phbUxpN1RnaEpaTUpDcERVU2NRdHh2b1VRMUFTdmk4elhzeUIwb0ttYVVyT3psRmFqM3NoUE1vYWtpbHJzQ2xJQWFEYUxyaG1NTjVlRnJsakJyMD0uV2UtVTZ5NXIzV25UX1JjM0x4WWJYNEk5RGNpZk5DSkVLYmhaME5fckZLcWNqRUR6ZXQxVlZ3eHRvMnhvcm8yMXF0WUFHX1pkOVJzRnRBVWxySDRSRUE=