Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/web 18a8f3f3-7624-4f30-bf3c-00af5deefbfd_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNk4yL09JbkxyZjJCK3U3N2pmL3l3YzJmY2NEOXp2SGpvMnFyS2JyMmhzNW41bGJEdVhPaFRsMHFVRXU0TDlNdmVpWlJkZ0FrR3VmUUpQZnlVMHBWd3hMcUg4YUhLbzcxWWFJakY5cVlSOW5TUlpBTlg4WWFpd0tpUVJ0ckJLSUN4WVlDSG1RWS8xampRL1VuZWVhTHowMlJxRGZiSkM3QzF2MlA0czJPVTRPQ0EwRUl0TmJ6YmNjQ1NsTXZ0bTY0Rm9ZamI2bWFZSUpIM2RJVGczaWtxaTRZT3BHeTVXU3NJcmNMcFhZeWUwRWQyb09tVnh1UVMxcUlDMHlhUUxBUmlhdERnM1NmVVI3czhmSlRMVjNIMGRKaExmT2wwRHh6cWRHdGpGM3lqTUE3Wlk5MjFZLzJNOVljM2YzRUpPdWxRUG1pV1RKWHFhbXdOUXcvTHRmRUtxQkIyRW5IN2RJOGRHRUZ0Z2MveHRjeHNPaGdVaDlPd0JUQUFZbmEwQ0VEaHBrSGd2UG1pbzBzL242aDd0WngxYngwNVdpc1VBL3p3SjdpWXpiaC9HcU9mclU1cEkrK1lhYVQ3SS9kRmxKaGxwQ2tDU3dJb0w2NnZYc2thTnpCVUhJbGNibzVOZnFSTms4N2hWYVFwN2FpMkNPbjBISHJkQ2FIV3VidW42UzV1eWw4RWIvT1lGM1VXbllDWTVRVkdtQ3BVYm5MRkJtSmlNODBxa2RFUXAyWGk4ZU5MbDlDV0tYRWRDMC9mQjNpMFpIelFpOHRveXdTR2tMT0JmelpPVTNrUlI4Q3FxajdRY3JwSnJ1NDFzZTBKbWVIeDVzcFo0ZElNa1NGcjRveHBhdUg5Zm5KSjJJVVVITnFBREM2dGdJUTlHdDltNk13eVhPVmVaL1lUaFBkeWFIdlZqUkl6cFBiVnJxaXN6RFJVVVFhNGgybU9WZStYYmFWMGd0UkZGUmh6Mjg3NkJYZnpvUHkyMkhURTIxZndhVEpMZXVHOE05WFVnY2sxbU5od0wxYzg3Y1MwdTlDY0ZqeUQxc1hSUTZySld4cEwvNnNkVnRPbXgyRHl6bFo3akM4eis4N3dvVmV0U1RXb29EY2hrb3FuM0R2Vk9ycnVtZ042SW5sS0hMd01vR2VJckk3ajZxSGtBWWRLUFloQzlwcG1adTE2MEdGZWNVN1ZPcDdOaG5FY3NTVGpjRnVxT3JYSEpmUHJOQjZkbDlhUTdIcjJXcmZaNms4RkFEWTlKZTY5ZTI5T1dBVkxBWW9la2pkUHNCZUthTlMxOTRBMlNwQ2JKNXo5SVlhNXFKRGcyOXJtVUNQbW5HQkhDeFhNbU5QUUgrSE9ybmlHU0NrSGJNVkcvZ3NjcFdZZlYvTUkweEx2Sm5kcDFrQXJOQ2Y5TTdtN3V1SnRXeGdVbjRIbUF3amJPL1RxWUJNUk1lREZMMGpIZVRPazhWMitTdmVaRDIrUUhVWmUwejMya05KSzMxQklYaEZsek13M1YwNi9TY3FHaXg4dDZ3WmhmTGEvT1ZDM1RoYzFYU1RYNS9SOFI1SDFTd09BYVdJV2FmV2xhMU10MmlTbmZabmFMaHo4RU51a0RKL2dxR1R6eGg5bmNTNWZnNjlEampoaldPV0VjVjBPSU5keEswdWlGc3ZTTElpTzVrc3pBMjF2d1l3THVoU1Bvck8yaWsranArR3hJRkRUL0pOY0diMnBCTFhJU3pFRG95TEl3U0ZXQ2hrU3p5L0hTV3dYbnRtUnJkRVJKZ1duWEVod2s5c21zdldrMml6TGdsb1JrYXVaWHVmaFJ2U045TUgvVjFCZUZ0MWFZNjZTMm04YS95OTI4b1hWL0U4MTVaQy81czd0UUZ4SE4zOWRWZThHL3VoWVA1ZlFUVHZCZEk1ZkxFenNZc3NuaHdSeUZ6YmRJMEpIdm5NYXFINkR5djlxZ01ONmlGYnhZL2FLSyt2SWxRTm1SRWFMRkxVWUQrbkhZS2o2ZkhDNUVoNmkzQWZ4eEUzQlhRaDloVSt4dmliRENscXV2Tk9uNHEyUHUxZzkwb3ZINHRBd1pKbzRaQ1FVdzFENVg5M0ZKTFlrYWpOamhYQ3U0TkxpcVAweDMxS0VCY05qU0orK21ZNTBPaGZiZjVza1FwUTlJU0tTOGZuWEhpNncvbCtrb2pNUjlmZ0syMFFvcmhSbXZyTDRsTWhSZVlXZHFHVWNBVXZMK29FclN5RzhvMzlHb3hUWjdQbGg2STRuV2dUQXZaeG9LMDc3QmlKTUZOK3hiR2xOSGlHU1dFZUxjaHBBZnBINnNONHNZNWxUTCtCYVNvY3JES0R4TDVSQVFHTzlFREx4V2lnbzdQcGd5L0ZlV1hPMGhhMVEvciswcVpOK3FRTE1vNDltUnkrVXBaeXMyYU5zWEVVcHI0Y1NtT0ZGVWFsSkdNNUZ1dDZ5SndiOThRQS8xMUNYTzZNQlZyTVIyZEk4RmxZanlhRm1odE5ETmRSM2VpN3FNTVdSSlhIZDhaMVRvdUxZSTEycUlxK3B2Zy85ZWtJdXdKVVhYcXp3Zld6ZjVtNmpGdVovOFVWT1dIL0h6ZU01Yks2MVY3ZDZHSFcxUEp3L2YvcXU1VnovaTdjcjBzMXl5UHc4ZU40bS84b2NxRGJGSFNlSURiLzVXSEZaNkF5LzYwRk9NcHE0emtqZ3d0Sm9vZzU3N2pJSjJLeVB1WjNHS2RnYktZNEl1djNhdXoraW9nRVVvTFR4UDUzSlZkMXZteWlZMHJhUmtlWU9TNE8xSkJvZDA5RGUxN1VvUEc4Sjk4Qm96SVArd25BL3c4SDQ1anY1RkZVVG1zZUJkYXRtdUhQNGNqOUdiMmdmK1Jta3JSd3JHdUR5b2RHTXpBZGpRWkN0WUtQb3RkRSt1OUZyTHpSb3F0aS9QdlRrNHl2anVhOWtoTnZwMVcwVzIxZVNyeU00dUhqV1B0VGE1SXdzMks5Yy8wVnJva2taZWt5eU1taHhVSFNHNSt2N2NURThSM1hNMTBUMTNFWWFpdDlDVTdNQnY3WjBjaFE2VVExNWx3U2lLeERyUERTVUYrZXZuU3A2aUZrTjY4Q0M5amVkeU9MaFdqN2NoWFdWVzZjekE1RGtBbzRHTEpPSE5uVWk2c213YzNveHlmUzZCc3lJaTk1TTBOWkhoUE85ZlVBZCtkTm0yKzN0ZlZnNkFuSW02YjdjdzJpTmlWR1hQZXJwdlRYejZrRVhYbDhVWUlRZWIvMFBSaVBqczJkUmFSaGJGd3I2S1dmMlEyNnlnY3BCTWtZVFBqNnhMZWZSUnloaStoNy9YUmZzWStVYUEveTNMRmhsZVp6eENVNkNsbGhMK0ZiSlNsaHhsVFRNNVgrTFZQNnhLNDdIMnJMcXZsOWVDU09GQUNGeGZLeG03RHJVUFlaRUJjRUxGV0RtSEYwSlF4NEdTNXhYc1lsbFM4Z2llYUMzNTZyUUIwaWNBcWNTMTJtUCtrdjFQZlhZSkRyTHBOczZXYTB1K3BJbzJ5VVRGN0RCVmJVUzdLQzh1L2hlSTNhL3BWZkw2T1VuWE85bVBuYXFmUjBMbFgzWXhpdlp0YnhzcWhLWDlRUVZkeHRNdDU2MUJpM1ZYeVlOdjZvL1VMYlVQb2crNWxIYUkxOElIazNSd3hkQ05JZEwrN3pqRWExZjdRcENJdis0S0hpU3dwb3BMQm85NGNQdWh5WUpxRFQ0WkV2TlpDU3FyRjkzL2xhdnVqVlVpdDJpRUZzYWFpVmF3TDVkMXRLby9zeERtUEY1VHp2Y0hQZUdBcVhRSTkvZ2oyaW4yK1FoL09wVjJCVTVGZDhtRHQvbjQ5cGI1Wis0QVdlbXNUQmNZL2toWkNnTmJlMTNOKzdLcVJFdHRQYUYwZz0uTEVLQTl3NXhDZmdGcjAwZkl4ZkhYcFBuSnoxSXdKUWJuQnM5dDZXcE5wR001Um9xMmJ5NG5jNzBya0hhaHV2V1FtMFQ2Y0FPZFB5Q21rYUE4N19hYXc=