Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.chilternproject.eu/wca 578edb4f-e0ec-49b6-b50e-0b32cc0357bd_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubXhCbHJnVTVHK0JvWlNEeTlsazVLKzNsTmNuM0FWQll6c3NCWUk4U25yQXhoZHdBQ09UcXpNalQzN0xDYmJCN1NFYkJPSmtVTDV6NDdjZ2ppOCt6cjlyUmc4RG95blVsM0VGTi9IbzVCWkRDWE9oS0QvNExWTTdLOGI2d3I2MzVtcVRTczI4dUhWUVYvSGljeUV6L3lLbHlKS25YeTFDQ3pBYWlIbW80OWNWYWdNejFNRWVLUStpK2Q5K0dDdCtjcTQwclJNT2hVL05lVUdhSzJNUWJlZWRlMHRXbUtiWHQxMmF4TGpRVHo3VG54NTF6eHNhUXdxZXoyMEdWSHdaQ1ZTTXFOVFZMa09aOS9FZHdvS1VBNU1raWl0YzFxeUtMS0RoVmp1UnJ5aFpsZEhQMmVnUnJLTDRNZnNhdEJGMndGYnlsQmQ2SWJIUTZKbjVVVXlGR1B0MWxaMHdNU0ZGSjg2LzB1VnJFQUdGTGlYNUt5Vkp1OGZ6Y1pIWlczVFdMRmVrd1l3VFJEbkJheEhUcWJsWWhWckRuNVNQL1NuS3Vaajc1SFdTalptSUp1WE9Jbk4vM3VTdE12VjhzVTZ3Z3R4cWdseEZxWnZ0S05sYUg3VVFUZHlYNzh6L1ZSL3BxUEVJNUN5T2ltQkZPZHZLM0F3V3JLTThpWFVneUZsUDYvbHIrUFl4LzhOMWpjVTByU3NlNmxKUlRuOG4zbXJ0eUJBVjdUOFUrMzdlS041dDNSZFBzQ1FDZDVaSi9FTEJIWVNYZTRkWHQ5eU1ad0NPVU94ek8yc0MrVStDSFhKd0wvdmtLVElFWlhWTlRvcFByb3d3a0RTdCtFZ1ZydmFEZW11QUhwdW01WUVPQlBOcXdteWgrQXVHUlV0K0hUZDhVTndwM2RHVFllc3RkN204dERteGlCbzY0aEgvMTR1R1lmWVZ1MERJYzhqSmJzYk41U2ovWkdVbTVNdEtpNENMbkJ3Z01hc2ZEOGd6WlorTVM3cHk3bmRNVGl5N3k0WVYwYXZQQ1dhRFBtMDBGY1ExUHFxRTRKcnBRaTFZRkNDcEZ5R2J1dW1nL3NGT1JmM2xuaHlYc0tkcEdpUXpMNFVmdzM5QVhJR3BZK0pVblhwUjF3SGw5bU9ZeHdDWlYvTUpWNWhRbjdkLzJmSUV2L1VtbjRmZGhrQlppd3hhOFdvYkozWlJzWWtra1hGK1hhaFhHdyttYkVzeHh4Q1N1bWNQMnFUdDVZSFJ4RGkvN1FxSCtEN0dzZUhZQUtRQTRDRWRacDV1eElrZXNoMjhZd1BLVlJHejdKNGxkQXZ2TEl4bGlYTDJvdCtKdmliTjdYZUZaNlpFNWtjd2xzVHhiOGd3SjZPVGFMLytNUVpTT2lRcUh1VEk2SExCa095SkJLNGE3aFNEZG8zbWFyd3VJaWFiSUFuQzlKUDZtN2l6QTBYcjM0bTN2ZmhWQWs1bnhyVlVEMWhkN0ROd3N3eEJZM01nMVZJNFlTNi9tc0gvTXlJV3lpdzhWcE1Xb0RPR3VhL3BndFhyVW9pbWFmOHkxTDg5NnA4cDNWbzhzVXhuYjV0NEgvUCtOWWVjQnduTGtzSXVPTUxhM2g0Tkl3em9xVURnOGxZMVBxMCtJRVhZMDFZWTV5TTdkbENTNXBRditob2p2ZGZFWTRoR3VxcFJ0Qlg1NUh3dGVCRHJ0WUo3RVkwZndJSGowcFRJeE1wWms4ZFJnTEtxZjhUeUFnQ3lGOXV0TE9pcXM0SjVCeFRTU2VYSGNob1pPb3RFWTBmSGlMQlVQSUJPY2tDVldsTWdPQ29mMm52bFZhT2pTN3ZSdHd4ODNqR1J4RHdKVnhuWGdnTTRjZHVsS0ZlMkF1RjIwT0gzbGRBYlNNdGZpb2VYc2MrWUJxYnZ0cC8zWWtESVVvSU5IcTdSSFVGZWdkc0lOODN1Ym8vUDJQdzcvZjFpMFAybEVlMmdLYzcxR1pzU1JkeDIyeE51MTBJeFB3eEw3NnJMUzBhb3cvZ0xiRUlUQ3BvM2doelMyenl3RTRXakNyOUlDQVdsbmRUaGZ3VUJQV3ArNFBzWnhJcVpmcU1RTm0yN0xhRmxmNW16Y1RYNWdnbExpR1dsQkVxRStjT3J1QVlDdHJ2ZjJjczQ4bUUzME5YRC81LzM1MHFDSytqWVYyQVJUWGdZa1N5YjRNSk1weUtvY0I0dFFvNy9jdlYvMTl6dXpEbEloYUF1NldXMnZDUVpYWWtSNkV0cVNabWl5OWFSRWJMTjVtZGNkTldmYittUUMrZi96bVJOUnBVcnpIQ0V6WFlUeWtPOTF2QlhGaEZNVW0wSVdxb1U3cG9jMyt5dGQxSmVrS1puZ010UUxHWXd6MGNJdHBNV1g0aHMvak5BYlJ1Slh6STdId3FiNlVPNTdnejRSa040a1k5eFRYdWs0ckpLRHFjVzZsaUtHMGJtVnNhdXZtNkIyR3BLTW95R01DeC9Za3NMclBubEhORHRzTUJRd0JtKzVNaWVlOGpaempmMm5ydnJvbmIzY1ZIUVJTbURlTzNSYmc3QWhCalFxNGxpZHlFWEIwMGdlWU5senFuMmtnZUN3R3AwVVM2bWpoZFJMZ0U4bHFCOFRybUlIUnJtK0s1ek5sZ0hxcUk5eTBESWZVa25TOHhNL01YNENQdThmbGRvMXdxWDlRd1lHYmdnN2VSMU1ITEpnNm5HK3B0VDcxTDVRVmpRcjR1MDVFNmhQQjBFWWxRK2pkMVVrRGQ1UEdMdC84alk0c1JRS3BlL0FVajB0R3ZqRUVJSEUrUWRiYkZUVzZ5Umwzcm9XMjhta0VXSEk0d3RrZHJEaTJ3NnJVamxXcUQxTVczUzFLNDhNKzhzeVpBSHoxOThKc0p2OE1rMVZQY2V6c3E2cGNJSk5iK04yRXhUWHJPU2I1TVNXOWl6bXJ0amtCVitCQk9VUHJyWUZDWmNONFNPVEsrSXFiWXFnbHVUY3BKS2ovcGZlWlExK0U5R2N6SWVwdWtKUTJ6ZVorZ2l2azFncUZkTURRck9FcVdzTW8wYWxPOG52RWJvUHlUaVE2ckJGZlJPRUt0NmwyYXlkN2ZwMzlWL0ZRS2tHeHZtaUk2VjdrUUdFSDJVcWh6VVIrK0Fzb3ZuRWZ6a3ZxQWRocWtVN2ZOK3RxWUFwcHloY0ltUkZ6UXMyWm9CcHpwSHpHYm9LUXBoN095OG1YUlh4bm83YnI1c0ZZeEJndUJVMnF5Q213alhVdEdpVjB5dUI2ZzFTb2N3M2VMSmdwTy9BYzFGb2UyQkIwVG5UM3BNY0xucnNFZTduVEFha0dEU0tzNUpvT2hlVzFmNXd2bktoS1JlU2lIMmtQa1MvS3F1aks4b2JROTBUS0tucXdhb1JqRzZWY1M3WjB0cjZqZ3Z1VVNrKy9qcktXZll4TmVZUjcxOVh0S0xCT3BkSHNBMlZrZENkMW14SmhHK0cxUmk5QS9LUEh5SEw3SFdUY1F1V1dPakVKUnZjS0VEaEdGYXFUUTV4anhjNkkvQndMT3B3ZVNiR0tRenlwUFYrUE9iczJybU9wWS9rVTRsZ1Z3UytDMVVCdmNDekZTaUYvS2NEaGRXYSthUlpPZXdpQ0xxYUp6VkxlOEJOVnFIZkt2L2FIMkhyLzRJYTM2TmxIY1hFaUkyWko4VEFudWt3ZHlsUUdTakNzYWNxT2EyU1BsUW90eTJZWk0zNEJBc2ZmNFh2dWRPbXJnU3ZtUjdKbTVpTGtqLzRyQkFzVjN2MklUdjRIdnk4K0tKTW9GMlA5ZU1TbHVRSENJY2k1aEMyazdETGtxOStpbDNCRVpPRlNvbUdtdXBJMVduRi9TT0IwUUZRWktUc2pVeHROS0F2Q1RwSTdLZEw5RVJDQjB0N2VORT0uMXVKdGd5UU5hcFR3Tk1xV2pMcDJwOFhJeE54T3dGb1BDNk10YVFOcnRoaXUxVHZpTFIybFZ1ak5uT3JDUzJRSjdPTlNaZzVTbTJ5OGREU1BMc09IX1E=