Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.cressc.org/ b73d765b-d945-4ffa-aea8-c4d68e1e5387_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTUVkcVl0Q3hBTTRpZlA1L2YvYXVCbGlFencrK2lOMTlFMXJGNTg3dEU0YitmckdtNGgwYnpEMHova3RYd3UxSEdaUkpCNjg1TVRIUGowaFlZNm1DMExHdk9maWdDdjBoWnBtZmhISFcvd3g4ako3R2ZqaHF0NGhtOUIvN00wanNpYWMwOHZRRURJYUVhdDVHM3lKajhPcU5uUXMyUUF4Zm53ODdPV1kwa3BGVUFNeFdmY3RoNjFQNWIyTUVyelZHbVR1cmV4cDluMFEzQzRSWFhBQSthdUNxQXVyY01iZGRDUmY3bVB0T21HTkhlbXYrUzJSeUFlMXdCRHBuWUNBakxOck9UN29ET1R4cit0NVptbzhtNWpJWnZRRTM1aWRKOWNRRzRmTWFtMG1WZzJUR1lyRExkUm9rOHNJRjBTYW5WM09SVWNCdmFkaXdQZVZ5cGxjV0Z1YXVPRVZReGJzTk5OU0VoamZiaEdlOEViTW5XS3RqK3VMdnRWQ1JlRXhiYW9iL05XRDhKb0RLMk4rZnl4NXFabHpEb2laYUYxQ3NSNzIrWXA2VjFyUGZ3bTREdktWaHdnY1JOU3FHczVLa0M4S0RFOUsxenlidnJDUVhDQktJOXZtOXY2U09EL2M0bUR0UWpPN01hOVZ2Q0ZyZ1NLVzNOUGtQeWs5Q3grTi8yVGsxaUQzWk9KN2tGRlNxTk4xOW5JTW5WbE1RdEZWZUQwSWVLZFFnYmRzREJtc2lMWmFSVFNPNVowZHNhOEcvNFZ3dzIySW0yU0xuN2hZSUZoVGlHK0ZaYkxqLzhPK2FaQjB2bVYwSTc1Tkg1anZTTzg0czIrNnROMWxveG9ab21xbFc1Y1F0Q1dOMndpNndDUUh6ZnZFblZGMjViaDIwSDE4NkY5U2N0WCt0VzIxcnREVUoyZ3hPZWg4ZmlCTWt6WjJnSFpVYzlDQ3ViN0tEL2hJVFRrRG5LQmhlNjltNFFySENCUXpTd202MU9KSGhKeFpmSlQwakg4RzVPMytRc2dOMTQ4NkV0UEZpVlc3SVhNZVIyQ0UwQ2JNSXNTaXBVNFdtZ04wN0tCODl1aHRhT0dlZjN0K2szTkpMbkZ0VUg4bHpaWkVNVDc4REp1QjJyOU80Nis4S1lMSC9ITDJjc2w2Ymx6VGUxWWpFZFloT0dFUFJCQ0pSQ0FTZ3AvV1hadHpQQkI2YkFWWFNQaURrS2VlR24rdWY1UExWQWk1cElEeUNQbG44YURSb084THQ4bnRhY240S29yL3RPQ2lRajd0L0VXWTlIcXpkLzNlQ1VlR1lPUWVDUzAzK1hFMlh0THltRnY4Um45TU9NTWVxeDk3NEc4VUdiQ0RNRlFtMWRETis4TEZUOFVpQ2JJTWt5eE9rYlJBZ3ZGcTdyVGhsZ2d0S1JBcW1RYnhEczhkcUNZS0ZwUmZyWitrZkNwU2dzOUZpMU56ZGxvYUlRVHNvT2ZMK256aWVJZmtkTGNqRFJPNkZpV3UvWVllQnkwKy85cjVIeWsvK05FVG5sanl5UzRnZnFYbGJRNXp0cjRtRGRUL2hUMld0R244eVRFbzVhUUFXUWFnTHJPVjZIYy85YWNYdElEMnFITEd5dzFYNkd5SGJvWUxPelZORGRKQzhjZ3VvRkJybFNTc3AvaTVaK0FqZ1k3TVpQTFFLQ29wMGJQRnBtT2dON2VOOUJJaDFMV0QrdVBaOFoxckhEdDdNNENKbWVaWndsNnJDMGlwU0xJa0M0ZEZlSEYwcGFycCtFd3pWaml6MFRTMEJRNVJ1RzBWN3h0N2FRTXRoN29USytOUCtrNmY2a0wycWNGZzMzYzN6U3BmdFUxT1UxdnQ3YWVpbUd4RXRWeHJMTkRBeEE3c2xsNHFMR0NVdEVmdStFSVJJWFhROUY4VlBDNTQ5aFQyU2dWMFdPQ0Vkc1VrS0VGT01sTXVrZkFBVThFdk1kT3FwNkU2QzZXTi9naHBtWmdjY3pjRGNZZjJrMVNaRCthZ1hVaWpGM0NJbG96ZnpDZG85VUFScUR3UlVuK3Y5TFJ0RTJHZDRmci92eUpIK1J3OUVLeHNtTmZYeTFTTWFFSUFZQk9mNkRLRFpySy9XSktVeWhNTk5jYTZ0Wm9iSFhXaXEvaEhyZzVKT2tXaUR2Mlg5UTVYSm9UdUlMeFdjZTJYTDl5d3BYUFp2RGlvREc3TDBxbHE2eW1BVEgrZVNFemg0ajdoOGVaSTBPYXBtSnZHNjhTemNKNlowZEloZXdhd3BzUFdud01jWTZYbVVKeGVJcGJzc253WEZYNkovV3JtWE5iNXhQdTB3aXR0S2prblprbS9sd0g2N1F6NnEvYXJrdUU3L3VDTHZ6MzZ0MmFKamhUeUh6amFDQkc1a0RkWTlRZ3pMb1Zma3NlRUNMbWdOaHovVnEzR2J6YzNpQ09NQi9Ra2VsSVBwY3pvazdvRVZBSy84Y1IrYU83aEpHbHBTRVFzZkt4VjhGaUE4Tk1US3hkUnArWWVJZC85R0tOT09Ta3JKdjlWd3laNzZjSXZkSUl0ZDlZdEVIcHRRVEVxU2xDb2szYjJlNVhUbVRsb2hPd2hJT04xaFhOWGlSQlk2LzJGSUdHOTBlV2JRcGJHVlVJYWJoaGVTNm5SbU1mN3pQREFkaW5raWlKM2ljUU1SbmhabE8rcjdiV0Z0cHFmYlhVamRqM0hJVVNjQzUyMTZmaWFEeklNRXIwVkxWS3B5bTFKTlRRNEE5L1VENHR6OWFFa3lIYi90VGo2azEwbHRIejN6elk0eDBubEZwUG9sZ0V5MFBPZk1jVUh0a2ZOY1lTL1FCL3dNRkplckxPVGlyZ3kxOEN5aGRGb1FCVWQrSzU3cEtSVGdjMlBlSlBvNVhXZHdRMzdtbzJpbmVRdmRHOXdlUGdBTGJmU1RvNXU3dU11U3ZBRFJ3cW1VWTZrZCtPa0lEWDFrT015eVk3NTI2ejl6cHAwOE11NXlpTVcxajAyNFFub0xmSVJvQ1AzcFF4VVhBT3E3SlRIcUdKemxxampFWTl5ZHlPQ3QyVzZJcDlURWpIenl3clpqcWFrZ2Z4cGtldHZkWjZ3UWR0RUUrUkVtRUwvcUVwcXIrU0IyY3RTVDkvcDJpYjRkbUkzY1pGcnVKK1dXOW8xV1lyTWVEVCtSWXFGaWlqL2dHd2ZSaGFHbnlVWFRQMmdpZytjSFZrazl6d3V0NVFXMGhFZWNqSWM5amZNaVZNcklabWM2cGFLdkZocnpvM2h6dHlrRzNsdzhVZzBlZzl4WjUwNjhMSHdqcFlORjZDYjk2dlRPMkluL0pzOFUvYm9FamRDTjIrS2ZnY2Zsek5RVVltbkMrWkwzZ0M0bXFoTFg1bmxrVmNWZlNQSm5hak52NFZPSmlsdmFpK2dobWR3ZjlCcGtMUFVya1N3TXBxSVZ0R21mVUpNS1JmTzRKZjBnbG9xSm5jalp3UVhwNTZLdWpKbVlkYXFnZlVJY1hlcExJUHd4anRuVFZzaDhjdGRhY0NUYm0wbnM0S3djamMwMzZ5K0JTMG1FeVRHbUNFaG90aUlmeURNcXR6OHkzNDFJZGw2V3ZMTmVLKzUrdEo4NWhBVVVYMVVKMVpEYTg4aHpoaXFZYTJlZHJXaHNjSjJucm9MWmxrZS9VcExvQnNaVFo0V0Z1VUZGNUZ3STJCZmFSVDFZQUpWRkdWbzZFWjFEalhmS2h4ZlRvaUtGSVBJcWo0QUg3WHF5Ynl6cG9QYmxXOWp6WElPL2R5VUs0SjBWcEFMaE5HSDRMZ2tGL2UxbGErNkxZOVZuWlNIOUZQQzh4SzBGRldGWGlsVmFiU3JjdkZtYjRjeGVJcUx5NnlXQURTOW1HVGIyR2V2dlBIMDczdUZKYVExWlZhaz0uQ2JhT1NGSEpSci1SYTNGTy1mbmFQanZ5aTlPYzdESy00Mlh1OGhoSXBqdnNHZ2wxa2wyTEg4eXhUYUJMaUZjSnFEanpWaXNZLVFWbjJRdFJHZlZibFE=