Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.farmaco-iss.org/cgi-bin/registra_centri/bd-globale 15fc4f90-ac38-4179-95a6-eb65916d31fb_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTGpzdE9MVTRsZGhvRTNTZHplcWR0RmF0bVFseWppc1p4YzJIMTc0V3F4ODQ2NS9mSGFrbGZVWG9oSmFVNnp1M2dvVXk1NEtMdnB0c2Izdlg3QzAyMGFGRVhjWnloTjVhQmx1WTRxaDBSL053MSsyVENoVUF2VkkwMmIrTmxkamRvYnpRYkFRQ2Y5Q3ZuVGQvQ0tQZ2FBZHBmVTE3UUNnWHZrajhQRW55V1p5L3lVOU1xWHZkK1JrbzRIUmZyRHRJU3BHOUpvYzRJSmFoSWVOR1RkeWNZTkhRNzFFZkU4bXkwdTVBeWZJSW5iZ1V6Y3FONkN0ZS9sMm5VK1RzTEtXcWpLeFE0UThNUDJHM3A1OG1LR0pFRWYreVNDNGpQdWRrd1piWGtPWkJoUE1YdzBVNThBRTJtN2dQbldPWUVISVZOSzdXNDNWbjIxOGg4WjZvWUtqTWY4Tnl5UnAvaHA3T1FCck55bUhJTFROam5Nc2dzV0NseTF0VktTRFdSOE9OZ1A1UWpoa1RxdG84SDZVVjFscjBjdk5zYitMWWpvb3lSRjBoTXZkckhGRktlajZlTFhhbkpEeVRWdzRLb0h0OXkvU2VlU2hGYUVrM29kMUtnWk5LMXVxUVNCWHFCeXdCcmZsQVIwdGozVTNGU29nUlIvTnE4RnN3c3NIMDczWHF6UXhpQUh1QTJ3WnhLWUR1SUVNNlltWVZlcXFrUVlKWjRab29TNVlDYVpYR1VPNmJmSVlHOWgvVEVjY2ZxeEQxbHR2dUVzTjlvV3loVnVVN3J6K2ROb1Fiek05aEMzcmphbTFzTFBjTWpjWC9sTFNvQkFxeXU5QUxpVnFKNlhQTFVNenQzbU8rd3c2M0xpYU5qSmNRQm9ML1ZmWXRUSHp5VlVJZFB5amJFQ3Nhb2pBb1QwOEtXSEtrZHJqakxSV1VZbXlOYVlhQmRyREdwa2JyN09DU25lTnFwZHNqMnVqR053bXRtZFVaaC9leVBnSkI4MVo1OTArL2g0U0lMVWRwaG1aTE9XdU93QklDeFVNelZ3OWNoK0U1aDJ4ZWVSVXdHa2t4aThvbkduaWlzeUhnT1g4NTNTWXlTd2pwRGpQUGJnNW0rMW4xcWhHT2xPMVNwbk5BS1creUxxbnBPWXhURXN3bjZIWVRsS0JEeTl0YWJMSExGekx0NDNaeGJlby9DdlJob2xrU3paZGdQSE9VZUVjM2ZJMExjL0hOWHlLQTJVeVQrcUk4SmVhYkx4RjI5QXBobWtwWW44K3gyS0pkamJ5bWpEYVl1WG9jc0dMbkg4OVFWTE5hYkJDVnpyQ0tMNWl0VFFPVzI0QStUQ0lmaUEzNlBVdENoakI1UzJYWk1XdWw5K2hNajN6aHYwc0U1SlFZd2Z0YzdJMHZubXpTd0FHL1YxNUg3NVdodmY1NFFxZXJQV2ZnVkRKd3dnYU9QVWxXRXZmaUJLa0dBV1hhU1h6ZHVvRGtuZlV0QmFhbEVrbFcvbUxwZWV3N1F3MWpVQ1cxa1NoOGhtTEwwZEliQkV4MlBocDVPVzFORjVXMlBIdk4wREFHUExOa2lubis4Y2llbHprYnlYNUNwYkZZbnRFNDJDSHRDSmVkOHc3cDNKZ1VpME10YTNPOStFWDh6b0V0a3c1RjREa2Yyckc1ejE0NWNSZ3U4RHhUbXVqdnJMNkVrRGdQMHJTTzUxeXZweXZWZjZrcytGZE5iZ0gvMmNHcGg5WTV1UjA3VFlvWDk1aWFqNm1kNklrNS9tZmh2eldyVld3cjNtR1psUVEwSzdiUXU5VnpqVE0xNTZCdXc2V096aUtQbTBnbXBLbXlsQkcvaUFNckM2Njc0ODFIWmZVRm1BNUVWajFxWDFPbm5LOGdDc2JMb3FNZkY2Ynk0TDFlOE5hc21Sa0RDaTJNbktyR2VaUWYrODh0a0lHOXY4ZDkvbjd1WDNxbGdlVE1BaHBsN3VxM09ielJOM25RRk9XN3IwV0w4clVJNTdIeFFFT2ZyTkNxUXRSTW9LRXp6bUwwZGF6YWY0SVlJcW1ZQmMvOHhKUk8xZUUwNTUvUmwyekd6dGpFbUo3YmZ1YnVKY1gyM0NCQzdxb0k5QnlRclN3NTlvaVN4Y0ZuNmtQb0dFY0xtdEJCYmU1YmJwdFpSN0tKVStBVTJoNnVkRklLSVAwWks1TzIvbE9TZjFSSmcrZlFjbVM5NHc4VjNWZzUvQTNEV2JFUUdwY2ZoNXJ1WWtCR1F6TlpYcnVPM0lCenBoSEFxS0lXNVduS0MvWEVTNi9QOGV0ZTJrMjdhVEJyNXZtaktZZlVjLzcwMkZFMVN0WTNoeU8zeVdLUjljTjBEdmo2NGs4aEE2bFdKNjV0WCtsd21YQjlNa29TZUNsR3ZtS2pISldWZnNaVFMzZ2dmUmpjMmlxL1VYSGNYOGhTbWhBVnY0TGNyaXM5Z0prbDNZM0RDT2pPbnRLZnJDNnVOa3RZenh5dTRkcWcyVjRudTRFL2JYcUYxS2txNzFucVFhYURNTDRuMDI5aG4wanhNSjJuRklpYTJyQWhDSGF6Tyt5bzJoVUdoWlpDRUQ5SXVLN3Fwak00dFBvZFl3ZFpYY2RtNFlUMzByZnFiM1RHb0Vwc0VCMDc2Y3lEOENuQU4yNS9vdEVrYTU5MDJNeVViRnZ4UFhsV1B2anlsY0RyUWZ6QWI4akpQYUNsZVd3VmU3anBNV3ZkZTFJYWhVc2wyblJvM2YzajFXTERlQlVGWFdoS0xSc0VHak85UEd0bGNoTmlEZkdiR3BDTHptMzlkVkhkdHExMWR3WlFQVGJNSUw0Y1NsYkE5Y2pUbzBxVUlZcFJORzEyMFU5c0cwb1EvQ1cxZmg4WVp5RzRWeGl2ekVnN0M0V0VCUEg2U0d2T3ZNakduQ3FpZFFwQURpbjFnMnB3OGlDVlJKdzlZUnNXYTdmN3JiYi9udnZlSURabE9xb0I3TUM3QzlPTXVtUUpFN3lWWTM0ajArRnFQeWNIaUtXUVArNDFzazBhRlNhaERYbzJMRHpCZGtpcUhYUURGMEZ4MXpSVEZsa0cycVRLeUpmWE9lZzNxdHREN21ab093eE5JWU1OSUxhSUlNZEdJUFlxTzR0djhySHoyWGhhZ1VxaHlZSlYvV2JzNERubDJEdm5UcVRtTGc3amFCZC9sOFMwSzNYWU5OL0hUM2svN1JpSnQ4S1l4eWxJb0F2SytiaXluRm9Yd3F1NmtMdnYybWk0d09JcDhublloQXE1emI2aWIxRjQ4WmlkeFZYV25idXMySlJEUDFxanRuU3dOcDRDMTcxQzcyVHJLTmhQUGZOMExUclJvcXJaZklGQW51NmNqdUpHYTdYTFdPelBnUWxCMWNtTUxRWisxZlVIVFg0TDJJc29qT3hlQ0YrczdyNU1zeDNzdWFUbTZFVC9hRnB5MVRHVVI3d2VVSmFSUDJsSnpVWThZMGY0cWUxWlgxZHBoUWxjNW5IMi9GcHNlY2grRkFkTzZTRXI3SUljM2JPU3hBWDkwbWY3UC9PSDJMWm9yMng0VkZPcGpBaGlDWUl0ZE9kdXZNVUtVenFuUTRzNWxTSHBFWUlpMngvRzJkQWdaelYvQnN3aCtqRW9abW9FckhsT1V5UnFzVm1rTmVJM29rRnA4U0NoQlpMYnljOE4zV29rbWE3dllyandOQS9zSVFROXZFVU10NjBvZHBKYjBNNXVuNUdFTTJOVkk4M1J3Ukl0R1VoK3RQT1hOd2VQT1lGRlQ5MXNsd0VPN3ZOcVp2bEZZTUxLQVdHL2ZEM3YrdHdlQklvaFQzclhTbjRYNGFuT2ZIamMveDY4ZUNKWkNpRFJlbi9LaEhOYmR5VVA0VG1MNWRnaXY2YTg3aUJDbTU2NjY5UGlSMkZaZ2l5YUZndG5kZExJN3Rqai5TNmhXMnhNN0MtZXlNTV9PamR6MThFUUNWZUdFYWpNQzJMVmZxTEdxaVdsdy1KUk5kdjJmUk54TGpEUDlXZzlFUE16bVhtSktNTXBMdkktdUNYZTBzdw==