Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.siopel.org c2a1d9bf-cfb6-4018-a63a-785cc45d0bc4_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkueUcwc3hhays1cjg4eVdVR2hTSVo2MEcrTGhyMW5zejkybEhlMFlTRE9LNERScUdzV0tlWUh3bVEzK3FsQm1wWkErNlY4RGI0dGdNaXpOVENBc2ovNDRRRk5SY3Z1M29JVnN0TjJpVXd1RC96VTZtcVlBRVZyTllic0cwNStDT0VWUG5GU01wUVIzSjI4NisrUmsrWElsYXhwU1RxWXp3amhYTDM4ZFluQnNzdmxucjFEYkZsc280VnFvS0lvWXozVWVPSEgxbStOa1FjdXZBb25qcUY4TXJScm1DTi9KUDNTZFRLYWhnTE5DUUJQR2l5UE1YNEFMdG1hZTlGdHdWVGZsS2xHanBCR2hROGx0enVOR2FMR012NENoK0dMOERRRkFXN0lIVVF6NWdSOXBFWE11ZGdrT3F5L0o4VG1ySU5XOGgrNEZQTTlvdHUrTnc2akNLMjZJRWo3YnM5cW1DQjNyc3dVYTVSWEU0a01aY3NGRzUwd2Z3Wk9DdlMzUllPVjlkK0NybXpQZUJhQXF3NjY2N0hqN1UyMjFjcWYySDBrK1gvTXVKazNIb0I0U0V6VEV5eW1ERlF5a3V5QSt5U1pmenNIY3YzSTRsLzBHbVA2RTdzTmNOemhCT2R5MzlwejRjTlZFTEdoT205QmNocWk4NXRhdThYQ3lKNzlzTTFJbXE5dFVRbXhSWm1RcE8rNGNnZHMralBodkxSQUR4Ylo1Y3BlVjZCbFovaWhKMUhTTU5lcDZPUEhoTk5SQlBKajhXNHRzcmRHeVNQMG9FQk1iSGpZQXk0ZFFka0UxTGNSSTJOLzlIUjRUV1c5Z3I3em9rR3R0MGNqaEhWYXdhVUJjdXUwNDBBM2ZFZUcxUU9oY056UVh1cnRHcEtRMjJ4TWJ4OHN4TXFyc0ZNb1Nhd1ZzenFKN2Z6bnV4NGZaS043OEd3SmxITkVadmQvODNSdzYwVVlzamZHd1dVWjdkMEd1aWlKZ3FRd3VvcXp3S3YxbmZraStUZ3JIZFMyOEtIQlRzRFJWMzEwV2JxTnVVV3JGeXdEYndna1hrOWI2MGRFM3hnamtUb3NtYUJkdVU2T2VwRVNUUko3NGZrTmg5bklYbVFzNnpvU2k3dlhycEk3MlNIaDlvc2thbEF6MytRc3h0a0IzNTJWbDZCcithTlVPUWgxVUt1SkttdDk3aHR2SDdtWnA4TXFQeE5hWEwyS0U2V1F0WU5hbk95SFlKVGRNNTI2V3A1OVRaVnRzZlpQNGQrMEFxR2diUnNwRkZFY0Z2akR6Vm1oN3BEdTFraTJtbnNRSGNQTWVXV3JtWmJvaHcwRUZNNkd4MXVXMGdzai96Ym93bW1pK0dYNS85eFRuK1lWSU1XL2o3OU9IREJFK09DL3ZvTUg5QlplVGQ3YWxKMTJWM2FDNWxKUFdOU3VzL3k2UmJyY2cxMVROMzZ4MmdYY1MycXRrWVlEWHd2QkV0eEpRR2xENGV0aVRTTkxVZUZOZlJ2c2FBYVR3UHBwSlo3d3ZDZCtWY0lMLzhJUW03TkVsa09wRk9Xa0VkV0NoeEVsaTl2WWpPMUx6K3dWRWsvQmx6Z0cvWmJkYXdJUFh3SUpLT0Q1THJla0ZTN1dMRDlnU3V2d0R2K0UzdStFelk1ZkJ4ZU9DY0w5K1ZzTzdmRWdRZ0NNbDIveTRJUzI5KzNCMmJtdTZrY2ttOHdRbVc3ZVRSUjRhMUxjclJsRnVBUUxCUjhMb09TYUxGRXJCTUNjUFJybFMweHRiaDlrWnFKVzNsOHdSZnNZL01EQm5QMmEvYlNNdUFhUElHd0U3QTAzNjRRTW5NNDJseG82TUxlOTB1Ti9PbHV2bzV4bktqMTkrU3lxb000bWI5dkFMcWExRmxWWjNUT2szMWw5Tkx2OUdmY2JEWUZsSWJ4ZnV3T3lUdjREVVlGWWNNaVpmcnBsQUVtRkRMQStENFFWRDh0aHFMc1FSWlpaZEd2QnhWdjZUV1UwV2Znd2pOMlVUZDYvcDA3Q2VERkw3RUw5OVpYMzFSc2M3c0R1QjhObmJrcy9aYWJPdGtGalp2VzVaK3ZhVmE0K0E4blgrRzNJQXFKUFprV3ptNFVJZ3JLQnlpbGFoLy9ZSUx5NmUvVEV1NVZVUkk4UU9XMDRqdjV1c0FtL3p2blQwdDNLeXRTVk5GRVdDaGJmUW0vcVhLMFBzSzQxeU45WUlWMlV5ajBPYm45VHVwR09mMWJDcjB1NWtFb2hZeGNITFdsOE9MeUpRY3VXUGtlVkNKbW9Sc3EzaEJSZTVQZDM3azZ3eGE1SEJhcVFRVk8yYWE0MXh0VkRxRVhNMTdIQ2Ird3Z4L09rVnI3a1RjcWxDWUpuVWJVN1ZsR1BocmtFcmg0K1NsQ0VvS2UwREJUMVhIbmszaUZTZ2pZWHI1OFdpeDBRZ0Rua1hQN3ZkRnVCWEVUeHhYbFMwN1drdExVRjFiaDBlQnAvUFFmK0FRcktUTW1EOStCcXRlUE4yODcySWlzNFBhTTlHSzR4ZVBaalRIN3V4WkpCMHFuK3NGYnp1akVxZ29vRTdKWTNtVTUwQnBucythR2kwcnhDRkdGUG5BT01BVFc0QTdGZytVOUdSQkpUKzlXVCtseWw4UTRoempUMm1ocHVEcTJXaGlvdDhNR1JFV3QweWZuMlFkdlR0OXBnUmdDRGw5MjRIbmZEU2t6d3FyVGI0dG00bERGeUEyMmN2RjFRZGtiZXN6RFRHcHhPZjI1Q0ZIUGxqMUIwS1Z5NDdDRHNGZkp4WFdSSU9YTXAzZi9WYjJPL2RDc2F0UzhwNmg1MWRQRXhFallaTGVzMXlmSXZweDNlRFE5TE5kN1FPZlVVY0E4ZVlvSmNRWDBYWExPeHlvR3BpM2pTY2UwNmxJaTN1eDVydU5LVS9lWFI5WmNWWkNIQ1MvUDVrRFlEWWZUdVVCTGxmOFFQQjFEQXNjam9BQXNNREFZSjFiaklFMDMyeEpEdk5jeUUvWjRmVDVML2Y5M2JBOGRVZzVFS2V2b1lVbXZPRzJNUDU3dnVLRllsOHp5M1EzTWVMVFJMZkFITkJCZm1JM0JpR29Ya1hkSXFxbnZrNXkwMlpsOHFsaktTREQrQWpLNVprelBzQm9RWXh4cGU4WldZYnBHTkM5TndSWVU0aUVmQWZKdDdBVktnOGlucEUvYlVabzlmSlB4MFpIVHBEaTZLRmNMcG14V2R5V20vQStPNndVUnM4VWhlMzNDeUhoSWtGdEFVYlhVZlFUTE1OdmZYSGg1VG9WWHhGbmZWZEdIME5iQVdORGxqUUJQYmFEZUxqM3B3Z01meVVlL25UWnZIZjdLNXdJN0hJMTFTWUVlaXFFRUltNnJFSnNFbjdkeWNaL1VhRExub3VvMHRkMUh6Y0Y3c0VOMEN5WWlqUlNzUHFaSVpHRWtSd1hDMzlPOXJ2QjFpaFMyTWVHTUxzaGZtYXdxdytKSHB5cnBzaGxGdmZtWDI4UXgwQ096aGE4N0F2ZzJuOVlEZ2NqdjFWaDY5NjhCV2pISVoyazZZWHlxeWlrZnpDL0NNWUdudGZYcVZoY0R0NXZ0UTIxTkNyb1pQQ3ZCRmZXci9HRnhyTkYvc1crWS9LQU8rV3NvWFZoQ2QxWnMvMnVOa3hsdkpNWmg5OGVNelZJVEwvdDA0N1ZROGlUeDJhWXBmMmJXQ003WHlpV081UFFjdldNOTF1ZXBUOUhpa2NOTjNIT3ZkQWs0cEI4WkhhdWljU2hkSWJTNkxkbDVaL1FZZDk4ZWl5WGZrdGd2UlNleHZWVGJjUE96RWtpVW1UbHUyV2gycnUvdEVkR3ROdDFMYnEvNE10aDBjbmEvVU5nNE9McDloSUs2SHFNblZ3dnEwR3VMM20wQjkyUT0uMmpEQ0YwLWUxLXRGTDlfLVRDaFdRTVBneFJTX2o5MW1ydnZXc2x5b2owT0VxdHg5RFZkZ0hiMlZwc2toSk1OSTVYaDVWVlRRZVAwazRJNlVmSHVIdVE=