Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.siopel.org 14237fc2-50de-49c6-8df0-ac3b8ffd3ca7_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkua1RWQzV3MHdDOHhMM3pja2tMT2g1YVUvYTJ0WW5USmdVcVVvbzRRcTNSbjdGNktPM1FTOFJxRC83WTdkeFlOUU5zcGVUUjNZUlRZMHFmOGl3WUw2Q0d0clFVYk4yTENVbkk0Z3NVUmxjZGh1NythR1ZMZ2xTRlR6eTBPQmgzbGw2UC9mMXpSS0UwZ2NGU21rVnhpcHBKc0NkZ1h1WGhsUUpDVlFQRVV0dmowd2FheVl2bXFNWm0yTS9WSVZMSHZFcSt1L1Npd0EyaFFId29laW9qV3pzckY3SnVva2tUQTlwck9JRzFpUUwzM1VSaThrMzdtOXU0WXVsdXZnSUVXZmtaeWhxRXo2RnBFc2M2MFNiN0EwalkxcUZNT1FVS2tCb1JqS0FXSG0rWlEybTdCRFd6WDNjVHlPTW9TOGxsbkRWRGVvL0xoQ0tmeWtaNWJnaElKdnl4MEppMCtvSkJCb3ZHWXppNnF4YkY5NVVmd1FiQzdxSW5JZ2JWZmx5QTEvbHZyR3ZUWGpFQVVoQVlrNjhCSEU0VEJiOHdvbGdPL1hzWUdFMUp6N3VsWUxJV0pRQ21SbEo2RGtERlJkNjZ5a1BDVVl1UTkyVVJoUzBiSEl6TU83Wnd5YzRpbGZ3WEZSRytpNEJTNXA5NjJuUUVpM3hWaUVHbnYrL2dZS1l3ajBtWTB0dVQzVXQ5ZnBmZGg3eThZNHNtYjZ6ekp0aXBCY2JqM3lPcUhZeDIrL05rM0U0UkpiVmdhRzloVnJsNzh6dS9xVGY3MzRWYnZhd2NhVGFRKzdzUUhrSHNUS1VWSjNSZ1ZVeXNKK1dIM296YWUwUU9wcmQvemkyZzd1bWdib1FvRW9ZWTdyQ012RXhydEFyWnlkaW5IMkZIRFZ2N1pEaTRsWXBZOTRTUzllZVYrbmpIOWVjRTI2TzlXN3JMcGhObElQd0drR0J1TmRyN0h3UUk3dUcyNHNQb21xNy9yNDhTV2hvSEwvM24wMlRzOGpKZGhZQmNodEVuQWVWTVlzL3dsaW0yeCtyK3BhT1pPcE9LODRvS3YxUWNNSkhkeXdobHhyRjUxWHZjS3NQZXc1ZnBHZW5wUkh4M2JFSVZLYmE0cFlnVjVEc1pkS3gxM3F4RXV5Y2pYK0NxSTdyWHczVnhGVTdMc3BBd3FqTGtQNmdjdkpBYUNTT1ZoYVNvVDllY1lzWGhZUmgvcWREYmZjb2ZpRlRBTnpmUkZjRkFYMm9nNFRDYXNlcTQ2WUpKUHlKcXBnREJvRU84VldLZE50WWdZRkJUL1lQRUNSNUxKS1JEVDhMN0lqTTRPWFdwNEpFaWJkeWhjOHhxc0FNQ2llMmp3eDRKTWlpc0FWcFQ1RGVSTVdyeGFTeE5McDNra0srTFRMV2MrZk91emU0bmEwVlZleGVtd1NrMG41dm4xRkxwOUZCbFVud2FWamNqRHhxZHVXTUlza3UyZFg1RzNhYW9ZeFVxaU9zcTREKzltZ3phNVAwSEUrNlFOOWFJMk5SaDFrRjNrVlpNd3FCTGJoaVFBQ2Rnd3NXbnhXTkF3OC9FTTd3SkpYQ2RsUDN3SUxiMjVIeVZEOVU0VHIxUjFBKzNnR3RjRUNTTnV2VUt4dk5sSmRjRko5dUtDb2ZLbTlONzEzaEFxNDZSVExtYW1USjh3Z2kxdlRXZFJHYmlEV2dmbXMxZkkveUlROGZFei9ZaDlabEFkdWhDM3V3V2p1TVBLQVY2MnpObTlBcDIxTXJiT0w4YzlyK0p5eWFyekkvaldyWDRHRkFFZnFSRDMwbHE4dXp5bDdienVLdmRQdW8wVk91cXk1YVQ1bTE5RjhuTXh0OVpDd0xzWHdmMjVKWTZ0eUNEVXpMVkh4amxUdXBhM3FUR0pvbC96NFYzbm9uTmE3NVpxWnI1aEFveHpST05ReTd3QjFxOHc5YnZFRE50MERTY0JFM2xTVGxOa3JkNllvOVhWaVZ6OStOVHlpdW0zRTFveWNpbEVmc0lBcnB6eHg0TmNmV0Y1N1ZwMXFHMzU4b0lKcU02Sy9GbkhZS2dJTG5jOE1aOEM2bFY3YjI3WjVMSXNLU2pieTBVYTVudWVGWkpvOXVHbWZLdy9TMmVwOEVvWnRoZTM1cVd0T0JjWU1yNkZCQlNCYmVDZWlqdFFQTm0vdzNuYjk3NmlEVDRZRnFwRU04Y0ZaZEhNZG0vam9nOWw2VFpWOFpKcHN2ajlqNmhlcW91azl5S0xoVkVhNDVURi81dmZ3R1VtUTdwc2FPMGRTVnBCYzNCN3FoNDJiRlI5Ni9aYUhYb1VCYmJpdFZXZ0JOQzkrK3MxZjBYUzY4Z1VYSkZPK1BZVjBVQUdqTExsZUNId1NWZHdnWVlyOHE1SXp4bjVyQU9wWWsrUUxuT0l5VEdPZ3ZjSk8xYVI5U1h4U2lwRjdEWlZvY1p5UjhrZkR5MmpnTUduOWphRkxlVlZ0eDBiSlozcmw1MmkyRWc1cVNBTUdzYVQzc0tzejFoNy92NEhxanZPRk80NzdpTmRTWTZnc2NPYkU1dXpEY1lwdVNqNzhWbmNRWUhNbEEwZHptRDk0NVhKK1dNSVVYZFp6K204MFJxdHpJVHNGUUhkbEJ3djRxMWFwWjhiMk5Kc2FDQXMrR202a290b3N2b2twUlk1dHJBZ0VIMjltTytNMzREQVdSL2t6d2w2WDlWYUFUUDROLzlsN0xYV09rNzJDbGxIc05UZ21ReHU3N2NKekF6bEdmdEVSTVFXbE1xYWZRL2E5VHZuTkxLcW95OFJDek4vUUFTSDZ0ZGZvVHRuazRiZGVkc0hoUTlkNTBrd3phRUtDV25ER3N2TnA4eTFkMFhCTmNrS3Y0dnZiNU9EcGlvOWtaOWJ6VlNnOFRwNktINjh5bDUveG1GK2NpenRTTFBzZVNwU2tXSTcrYjcxQ1ZsMVF5emYxeUV3dDh6cnE5UFpWd0V4dUluaW4vdTZGWlVjTVdGKzJ1eC9PODh5R3lXY251NGdtQ0I3VkxNM1pMczAxVHNTaHVsNU01bzlhdklvQVVBSHhBSVRaa0FBcGY2Z3EyaDZYVlQrWUtpdEJMODY3WXk2bStGZWFIM1RNeHVpdWVCN0dnakprTEVLdFMwU25KYS9RN3NFVVFDZEIyb1JxcndMcGZGVldpR1lRLzdVTUlIRXZOTTBKZ1RMNTQvZHJJN3d2SE11dVZvbTBTYWVxQlBSS0R5dnFMMzJWOUJMemh3TTdVZlJheERSYXp1YitlODFMWUJHMy9melpXM21jNGwyNzRJT0UvWHFLeldnZnVydkJ5RTVVSnZQcXVmRkNHcjAzZDhhaGxCdWVRZTQrdDNKZ3EraDIvRHN4SWI5WldsQS9yVU9qWFkyMWd6T3E2TzVWNmlkRThhYU8vVHdrM3RjaVdkWTU1eEg3WjZ0TDlscm9oRlRiSFVaaGdFK2ZuSDFPK2xSZVhUalFjcCtoSU84dW1QK2djTkRxWGZDL291RmtSbHJyOUtJbUdHcFhBb2lFTFNMYk5JN25acjkrODZ6eTc4RGVwMjFqTngwOWVSYXBCUGdBd25mbE5RaDAyQTZpZ1Q4S1NLTytWbFBhNmZtQkQ5aW8yZ2VhVzhsS0ZiVGdSTE1vYVlPNHdiM2hUM0NXU2lnV3I5V2xZTEhsRW00S0JYTzV5V2hIMU1PeFBxdm5jRStsK1R4WXRuSWlXeE9NaEc2UXQrM2FhUi9uOGFMUHo5WGlYVHgrWXYvb0xmcmRCY2hCMk00Y3d0eHpLNys1NitkRFE4VWdYN1R3a1pkcHVvVlIrbnFNeDJyZ3VzNHVvQkF5bm1Ja2dUVm8yZjl4NktuVlR1M1hZc0padVF4Uk5SMzQ5UDBXV1MvUWNNdFMwYTgxOE1DUmkvZz0uOTEwY3BrV0sxOFZWRFJ2Z2RGMjc1enA0OTNxUDVjcGFRVDl2YkN3TDhUU0R3aHJ1a1NTZ25OZjEwZ0tKX2RRbURUcmxhaVFyZU9keExTUkhsUWMtcGc=