Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.siopel.org/?q=node/161 f8f3dce4-1174-44a7-8558-caa1bda82c25_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZmhPZ0UxcUFHSlAzMngzenl6TkFDZzNnWFRtQmdDdU1qMFJ0dzA3R1RwYUdJakhIekJsejRhRU9IZ3lxbWt6akxLUjNDOE1FNzE3U2ovT3pjbW5VOG02TWJTSXh3ZXZJN1pYR1BrQnd5amF6NmZsNk12QkdpVWd2WUlwazNqazE4a3B5aU9RSU9DOWVzUUs5OWFLYXhtL0k0R2xrc0FYdkR0YnBaMmdCbjNpYlhqNDRGUEpKTDRxeUh2NGFhZzBlNHhISVVnekd1cnI1L3dYM0w0NXM4azBpZW1lcTJSUHM3RG9PRUZyUGhvd2tiQmZ3NWVmNlFNOGljcTY3aGhYOEw1SWRNdHR2SXg0eXZIR0hNZC9pTmkrQzhtcVZrRVBjL2tISlExak1NdTdid20yTXduRTdVZ0h0QTZmSjVvcnZRQ0RNVm52ckZra1laSENnR2YwUStZSnRpMkZTNnhzWjl2b2FORGlVTFlBelVMVXlRWHNPUGdyVGlsUzlsOExwSm9yMzBNSFZBM3ZhN3ZjT2dDME5uUkxwUndWUWhPcG5oSHJoMTl2dE5FM3d5bWFpSE9ZU1VKS1dHTHEvd2hpY3kyQmE3d1gyckVWTWZlRWFiVDJURHUxd1dqRTY4TENIcTdURWpvNjZyeHZyMHlYQ1dqc29OWUt2TDN3ZWYxdXQ4anRwNWZESjlmRXR5cHhLT0Nxelozd0RDVGdvdGFZcUc4ZnV0R0M5d29yd2FYNXBIelV6WFFodWt6OUlhZXV3K3lWR2F0L2VhVE1sR280cFR2VFZZOWwzZmZIUUJ4Tmh4QjNKUXZWbDRuT2JoVDlBMk5qdmZTYVRYMjAvdmF4RlZvbVdrbngxblFDbUx3ZEZtZ1lFNXA2d0JFaklmZlBMUzF5OS83Q1ZteWQ3TFhXQkU2N3cxL2hKRHlmL2kvZFdaRmsyVTFaNnJqOWVjN3B0SVIrQmhSTWtwc0p3dGJ1MTBYcWthOWRyaUhvOHBFT0xJRW1BWUYzWnlYK1o4UFFoZ1BCSi9yWFVLK09oa2dYbi8yckpLbFArRWdabStMRGRYL3VRS3FtNFp2R1h3enNIdjFqaVJwWHI1QUZvazc3WERiYXNIRGk1Q3Fxc0ZFaHgzYkg0VE9yK01MVE1HL3BQM0pWL0dRUVl2S2UvVFlrVkMydnlHY2xKbXo1eHhUVkFoM0loTDRiWXZvM0dRSUZMQ21aTkdXMmVoenFDd1RhazJ5Vm9RZmJ4UiswRXVqc09zN0NTRFN5b1Iwbi9EdUVSS0RTVk5obGZvWlU1V1V6U3ZDVmF3aXNvbGFxOG5JOVFnOHp2TERueGFGcDZyY0xjRS9hdG1NdTJ1K1JLVjFuQTVwYzZHcXlZOVd0N0pqRndCVS9yQ1dnM2VaSnR5RDZpazNPU1FTcUhXZ3VwUXRvY2lMMGJSa0xqcXphSUxvTWphekdQR3BqNS9JRGUrWXllMFRKN3pGK1NaRmY0KzM5SkxBdkljMmZjSGdwU2ZUSFA0VDBBaUFRQmxGSU15aFFUMmNWTkwzbW92WGpDNHdGV08yTWVoQjJMVG5Sb2pWaE5aTXp0RjVIS3FlMm8yWjRGN2FjZTNXaTFMZlpoWGJianR1Vkd1VXM4R01yK0UxVDd4NmtCbHB5R1A2Ym54RHducTNGNUZ1WUU5aVd2ZlF2L3dHS2xSVXhjV3NVcTg0MVBwZE43d0c0aTVQakNFdyt0dUh5dnFIT3RZQ0tDOXhyVTh4VHVXcDJnSTRLMGF4RWtiRFRvOSs3Y0t1OTFwS3FmcHlseTh5MVZBQUtLUzAvMCtWczNTNk1KUm5SWC9kMmRnd005UGZ6M3QwRVo5WmlXSjVnenBsaDdjamZKRVcwRkFBc05UWUdzNUx1VTZicWl6WFlTME5MaTBSSU5qQjVvR1NiMWNmbHFKcHdySHp1SENGZjdkMU5Vd0w1aVJqUVhwM0QyK1RzU0tmOWxEb3dKenVVNWFKV25IeUJFMUFDTENjMzVZVCt2Q3AyZ3podTdhV1h5NnZYWXp2M3VXcTZyeHZpd0ZOS0tPOGFibGwzZEVmd2FRL0psT0kyZTQ2czlHYmV5cVhnamtOakVsSk44S2NUMnAvcUQxVFFYODlrNFkzUXlkUHIxdFNZK0JnUGRPRzZGYlZiUzk0dUtRMTdocVBYOFVxaTZDNDljcFZxVlRVdm9EclRIb3R0bzlPdXZaS0UzQkhmdFU5bzZXK0dYOHFFMnQ5TENvcWlNRkpRbXdGcnBVQ3NhMTN1L0NBbzNzdFNvOGVCdDdCR3VOQ1l2Z0tJcnkxbGxCcVEra0JiWVJwbXdJWEE4MDUrQThMZThRWHBLNXQzMU4yL2VJbkg0OWQzSm13cDV5cTU0bytqQ09RRUtiV1dXVFNmSWFxcmdHTkFYWEorRStMY3I5MTMvVmJYWnNyUnB1aFJJRGZ6TE1PZDltM1pRMjhybTg5RHdkZFBTRVhWQnovRlNSc21zblBTQzhtaGozWExCNDhHU2w4dFVrTlBYUkxrY21TYk5MMDFNNEp4R256c0M2UCtIUlRyOTloanBnKzM4WnhpY3Q3LzVQMFJKVnVvbkE0L3NqbTgvYlVic216RFgxVC9ScjdOSGVYMTFtcWV2Y0dRUDNsaVJKMW11V1VpNlhFelRuQkNEUUJQTC83MjFvb3N0MDBGaXNHcE5mbjduODVxNnN3L096RVBiT0dGUWlWMitsbnZhS1k3RzZKZzNlOS9ha1ZLOWtLZzZQTjVMTU9QazkwcFEvdFN0VFVQYVphWnErT21zOWRObVdGYUxzb3ozODVPa0hVT2d0dUJzZStha0dUekp3RXBnMEkyelF4OWhrcG9ocys2YXBGL3Z2LzV2K09BK2RxKzhseHVNN09NVHV1aDBaNUVtSlJiR2hiVWlFc3VrWWc0R1VtbGVVK0NPdDExSnJSMHlrNEZhRG5vY1Y3dmMxK2dkZzU2aGVHUGo5RjdFcXdWRTU2cTF4NTZnNWhTdldDNnR6L3o1YWVHR0NzZTVpMEozT3ZXMUtndkgxT3BsUGRTRnFEeEtjbDRja0RSSkE2YnNlaXM4ZlQyL0tlOFNaR0RVOWF0TldleWtaeENaNllHYldvQkNKMmNwWFNkblVkOG9Cd25oWkwyYWo2SHlHZVRJREZodUF1NWQ5ZUtUSWtCYWd4eFZzQ2k4cXZkNTcyaFRBREJlYzBCQU9JUmFyYWg3d3BCeFhMdWRiSVk2WkUzRUVkbGVsYTdtenRMVDd0S3dPUmdHMG4rRTBoeFVBU21QRXl2WTJSMFUyRUVtelJjczVmYzNQQmJ0WXJvSXFNOS9yQ3pOaWdEalVDV2RNKzdEUkFTUjRTSFFrV1RlYzNHVkZwQlR5VWNVaC9HTHU4d00xaGRDRkRNcXFqUCtCYVUrVkpRRVJ4Q2tmZWhyTUNLcFY5RDV1Vy9XUXhwMk91OUgyT0ZTb25ob3hrZWQ0dmFjKzNTdk1xVk9KQ0RWL2xraEppekJ0eTZlNXVTOENndGtBanZOdE9zTVpVMk9UMGw3R0ZTOEFYdkJwcE1OMnZxZVFOaGw4UUxVdlMrM1ExYVZ3WmlYa3h2RW12S2lnMlF4TUZSQlN3NmdYSUVPTEFDN2hoTG81K1RqZlJWVEV0dW5KUStkcVQrYkVsbm95NXdGdk5DMDhtMzVBTWhUT3ZhR1VoMTFNdTRjQ3hvS2lCdi8wa1RoV0FFeDFOZGlYK0piZlVKSzU1RXFObW11YUFqV2oxT2I0YllKRHQwb1R4Uk5jbTZYN3NBSVUwbGxxUUpZbG5zakpvaU1GN2FDUll4eU5tVGp2L0Z0QW5nNFFjeXhIWGdYWERocHFqcE91Y2xuekRvL3JWbjNTMGltcUNNOVBvT3RWaWhRM05xdit6OGJKUmk4UzhheC41ZjJUcXRqWEV1bEVLYjFNM0FRQjgtTDFiV1U0Y1VwY1JVc0I5bmR3c0lmeDh5SkVaaHRKNkRzQ3A5TURKMGtmZDAzMEpIQnhhd2pHWVU1eVdaUWJzdw==