Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.siopel.org/?q=node/161 e5025ccf-d706-4c5d-9d84-a5af379ae95d_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZE5LbzIyeEl0aFhzNU0vOU81TnJ5dW1CeldEazU2Q3c5OGF1NFByUW5jNXByKzVKbDVPYUd3LzU0UjlGOUhad2crRjd0WXFyN0Y1NUZsZ1VnL2hYcHBQNytnU0tESXR6TE8xMWw3emNyaldJZ05XMVNPRnpnRHRKV2VkRkM4c1plS28wMlNDbExyZTU5Uk1rY3RHY2NqeXFoY3pwM2VkY0RrdDRJTmRJR0svMnFZbFdhc2JVZkhhQ3JFd0JOYlQ0ZjJkSmJJV0g0QktQdXlmeVlPYkxCSExwMlg4MlNmVUsvSm1aVGRMUlhZQlBvQWNGUml4ZEJJQVFnTHVDdm5NVFV2Ri83UDlZUlZ0c3NHcERJODh6bnpQMEZzSFFwQW5WK2tTYTBHUHBMQWZtdElWaGVkQVZBZ0xDWFBST1BwbXpIT2tUQkloRXU2K2VsK0haU2V3eGRjcGprNkZsTDF1bG5PY3dKNERpSk0wUTFRZGcxZGtrQ2FZOFNkQkdtb1N0bXdnblp0N1NudThWZ0dXQ3o4TnJPQ0lqUHZtdnVpaVpsbjMvSmdBdnBUdklXQUI2RFFGZTI5emlJSEE5ckF2bEJGZmVDN29DQ08zZ3F3K2Q5aE15RGhvY2lWQ0k1ZFEzQnpKRnhVMWhUT3ZyTUhPWStNM1Rzd3JiSm52Wk5wd3B0NXVmZm4yQmNDdG55VGhvNDlxbTVtVVNRMGhEM3JMUTNiSmpZMnl0bjV5NnA0VjNaWUtrS2RNMHdtSWpKMmhYaW1GdFRpUDlnSldqemp0Y0FHaVdwdEIrUDF6Ymd3elZka0FOSC9sejdjSm1kZjdkNmpMRVhEcThmR2FMdy9xa3Qwdk84UGFDNHkwS2JRTFc0anpOQm52THFYSEM4MDZSZUd5bkNNMVFUK2RyUytCd2FRWnJqdmNWeUlTcVZMdXZtU09Scm43V21RV01kbWl5QU9HYVFZdDFlZmFtUVNLNWlYTVViRE1WYVU2aVVWUE4vQVMwc3NjeXhJVnZLNmxrUEpCb2ZlQmNZYVc2Y0gzNTBNMVIvb0VsT2hHNXBVTnVwTm9mZDNqd0RVVVREWnYzamhld2RrcThEMSs1TU53Z1lBNjQ0MFZSa095dzdndEVKTmExcXdDcTg4ajNuSHVIRVdQM0IveXJXQ2JTMXdVT09ueEN2QktwNDFsOFdWWHU1eEhiQjRFUFFpdnFmaUVkb3FkWFdDaGZHVTFnV3RIMnpaS3dDWWpYOGhxZERoeFkxM2U1TGxTSWtMSjd1N2Rsbkx1SWRqbFdSR1RwMFA3WlVObHYzZ0xZbU5KWXVnZDRudWlvaE5acmhwMUczdWk5dTRPVitpRVVLN2taUVhabEt6U3RSSjIxbmNiWVQ0eWZPbjIxODQyd3ZoZkpWTjQ5Mm1ZRnpycHR3NlhzYm9ZMDVydlZnSU5SRGNYMWdaT1hRL1dmQnB3NlJqYlJFcTMxak5hYjdzeWRXZ3c4dWU5Y0dkZVRtdng5bm45Nm1FdExRMGhBRHJjcjFmeVA5MS92NjNmdTl3Z3NTakxOdHoyU1ZoMXRJYUpTQzBkQzczZHNtdTBkU3JMRUFTTU9FS000YTBXdTNVbHBKb3JpUytjekJZOGN3WWdEdEZXY0V5RkZEZ2wxa3BwcTZvdklwU0hQZlJleWszWE1wK0hoZkgzbzIyYmx5K2Vhd0dXUXhDbm9Ccm5jeVlrVGhwL0psaTlxNWZ0YnNUNG0wbHdKcVZSMEFrZk9mNUdRbnhCZ0hmdHZiUFU5V2I3VVU5aWh1cW91NDU0czlyaGlyRXhrUmlSRnd6UnU1L1FGYnErRmc0dmI4ZGR4czNqaHlSd2xpemhKamtyZUZBd3NqU24wM1kwMitTQ2t5U3dvUUFxMGhXS3dMYzI4MHAxOURVM2ErMkE5Zk9WeklORTVIMzVCREpDWFpKNHQxbU1YaVljVEIwWWFTenRiQ2orSVB6VXA1WHc0QUxJR2grakRIbE02WG45UTJXT1h6ZExCSGZrMjJWRDU5Y2owdGRoR1B2T0lLVHlxeFl1cXFDdlZwSThtdVpCaDNQSS9pcExNbXV1ek5jVkx3MUNHOFlHU3FqNlg2Umloc0FMTHlzd0FxYUZ5UVNodTR4aEczemVHYmptSllHbTNnOXM3MlMrUTBNRnQxVDlpKzJrZENtVC9LdmszeG1uYURyTEpNdTlpWnY3VU00Y2ZhOUJ0eWYrU3kzQjhIK3NkU29CRWFEV253dWt4U1RiT3FzYTJCUVRSR1JSL2VhTk1xN2tjMVpyY1RJYVZIdWV3b2N0SUN6UjhmVGxBeS9xU3YrVXhraHc3WTBqUnZzZzBYcExzUjJJeG01akFDdS83bFNKTXlnakNKWGZ0KzFTTTNacWxocDdhM3IvT0ptWEorMjVmRWpxd0VEeW1ydUFXWDk1UTZpTWdNVk84cmg3WlBpVFJ2UXNFNTZiUEZSc0lqVTcyZG54ckRtNHFsSTErUWpyb3JoektxeDVZazYzUXh6RmVxMkNWUjRYUDU1WGY3V2l3Q3AxOWZtVG5rSUV4dm9vWWcwODBuUjUybHh6Wi8xU091Y2UxOGFIVm1yc3dNU004eHp2dkc2NTVHaWd2VERxRmJMT29ZWUp6QUlQTFgvQWh2RWdiaU5rdWFDUzJRNC9vbW1mZmcvNmtReVQ1dWhacUhTR3pIYVVqTmJybkNCb3k0WWY2RlBaTytRUHRpUUZ6bENKSUxPZTFKNHVlMXJMK2VzLytpQmlvRXkyOUl3QTJ3REgyak8vSDdUQlhIc0tmUHBVS25xcExUZUVxeWxTa1JVRWlGRTliTURITVpkZ3Q0L0gwemZDdm90SDI1UTZwN0tjMXY5S1l6dnR2a1hRUXRvU2RYRGVzb3NsSmd5NTQwYldlRi8zUVVFQVF4TWN4Z1dtZkFnZFo3K1NOWm1GYlYrSmhsMGVRV2xZN3lSVGc3bkp3VEdBZFByVlNlcElZSmo2Mnd0Zm1JZ1hnaE5oTEViL2hKTXhtSXVLVjlmM0NKZGFNQnVqVkRhVUNQcTFqUmdMdDFNbHJ4N0Y5K3B0NFE5QjV0RngxeHhMVHBaVnAyTlFNNlJRT0JoKzhjSFRvazNlUEQxbFRGZUM5cmNHa09nR3ludWY2blRUcTR5VkdsT2UwT1JMaUVpSUpwQTgwTmRhZ3lHNENYRzNTd0M2WGRtZlhicmVHMHZlOVpjb0xiTitBOC84NThSdWd1K3Y1K3JJVSs3aVBSLzI0c3cwekFWaXNaUE1vZmlLU1dUbmMrSWdHQUtzcFFuU0c2Rzh5RjhuTlBIdnk4b2dmVUZUMWJUVjcvMWxHNkhUMllzZzVtZnMrVVBPL2xHRmJ5bUl4Uk5zVDZUR2Q0OHdoSXVDTm1rSWhMU2VTK0pnY3I0NEUyRTdJdjA1K0VyS0RqTUl4Zy9IcHlYK2l5Y2I0SEhtcGsrVjFseVlucmMxQnkrTlExcUVuQTk4ZG1BMzhBS09JeExibnFPNm43TjhqbUp5YnlIeW1wZm9XS0tFenYzblNWeW43UlkwQ2dBVWVRdzRaR1JzdHpwSlNKRkt5V3orK2JuR0ZKU2NrUUpFTXluM2hGaHRNN3ZUdWljSGdLdldoVGZwNFRoN0pETkRxTWZRSVA2eThsSXBCOFl3dUMzY1hFWUdkMEFSTlNkVjlCeUJFQ3FtVEtickxTREkvZzhURmR3MHU1UkxBZTYxTS8rSzVZSkN5a1BUK1FmM0Z1SEtQTmt1Wll6R09mdHF4NitMMGhPZ0ZtMTdHN1p0QkxEMlJweFFqbEprREtwcnlFbFBNK2FFUzdUNkcxcFZUZXJsS1RMYXJLY1lrMVFGUDBWM2toUnZtOUhBOWVjRUFRTGJ2N3NaK01oOD0uYXFOdGJYZmlaZ2FpSHUtZU1mcm5NQlFFb3VHdGtjOGVPOGNGcG9PQklxb1VlWFQyNmZoREtneFRHdmFzVUZOZTVQc216aDBWaHBXMDRqLTJmSEtKRHc=