Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.siopel.org/?q=node/162 e7704b4f-7aba-4e67-878c-3f66149036b3_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkudW5tN1lHY1pKclZhT3NIUCtjWTRkMVZBN1d1WThnKzRvVEV4SzhRQ0padlZSRW9qY2Y5WlpZUXRZenVoZFNsd1FVVHNjR1ZJMmwrL3Y0RzFSeUZPR1FzcWZYcUpVUlBFRFRVODlER1NmeVBUZkYxRHVFdWFoV1VRWm5sVzE0RmlsYmprQkphKzFHL0lyUTRlUFJNQkpMZ01EL0VlNlNiNHhzdC90WTdOUG5HYzVEbGdFWlpMZjdzS25EZ0lMQzhjSjM4UE9tZ1pKaGhGaUVoOEpBZlBBRjlmSDNnN2xOMTdVbHV4dWh1ekpESW92aWRuQnFNWXhpUXFwd25JWkdjeE9Kby8xZUZhaWdCRjYyMzlIRjdGWGhiMk5OY1grUjkyL2Z4NG8raTZtaEVVdFdzOTFXWkczenp6WGdKdXZkWnM3SjZNUmlzQkJITlF6RlVzYWxCNS9VSkFsWUxjcDJUckZRS09aRU9CRzh0MGJ4Wk5BNDBUeUxxSFFJM09IQ3VwcUZMczhCVVErM0lqL3MyeTRTeWdYaGtQMlpQTEFSdk80bGJ1NHEvZS83Q1JPTHRoQVVwQXdadWtKcjdPbmxzYU9qaHlGOUNVZnB2WWxaQ2FyVy95eWx2V0R0MjUvUm5RMDNEanlPa2lzc3B2KzhrSHk5bUdRamxkNDV6ZnNRYkRZdS9ZM0MyeVVhb3dMRFBteDJmN3dYWmFyR2FvVTdPQkxxVHRxU05FalZYSGlhMHV6MU81ZU1IcWU5d29KWnduYVhsVUlDWWRzVnZqTGlhVjFmZkwrbGRGaTI1UmdLQmd4Ri96cTVocnVwTGhEc21TcW52d2NlNVd4Y3g2WkZGQzJQeDRDR251S3lONnpycDN1S3hTR1FrV3ZmRkI4d2c5cHJ0TnhqS2JnUDlpRkkrUkpBK3N1ZDU0Tis4d1d4dlBXTUFOZjE1bTJ1SVJoVUJHQlpGQWsrSTY0eUcwQVBaU25qb2oxekhveGpUbi94L3BZdkp0dCtpTzlhVFdXWDVCaVFNcUh1KzUxWW11eWt5eXcrSzd1bkEzV212elJGSmM2NmNTakhyK2F1b290Y0tTc1I5MEI5MW5aaWdDbHNMZVZVSzF0ZE5vdE9yaHErUnhLNmMzbDNnMnJUUEZuS0hHNnQwSFlGWWM4bkxTOUxHeUM1M3NGN0RqekcvdmlSL01vYnlzeU1KMVdoSGVzSi9tK1VGbmJMRDFjUVRBMmVqK0dFVVJMSndDbXJEZ1VWZnV5S3k1V2t3cEh1MFYxLzFhL1FlaWhBSFZPd096REZBZ1U4SEVuYzM5a25ScjFEUHBlNHZLMDBjbElPWi9hL3gwMm91c0dKS2FDMzloUzA0d0RoR1NVUWVHai9jMzI1WnlyOEJhREtMWUpkbFZVcm43bnNlcHA2T0ZjcnBWY0pSK3NpME02RUk5V2FUK3llY0s3SjM1OG5Lenh2dWVwNDZOZ09SbjBTczk5T0hITyt0OVFZOHVWMUJuQzNHcmd1R0ZwcEdvMWoyRFoyNXFYZlpFUUJndkIzTkFBSTUwb1REQ0pJbExLeURpdnRsendQdkhpUjQvK1FyTzVpTHZWNGVxblRwdzNUTnh6WVhkTElMeVBoZjVGQ3c0cDRXSkliWWdhRGZEdmNkcHllZ3k5THk0c3FJQ0tZdTdMcHhHMVpQeERtOWpLZC9WRFdURHJlYlllMndWVGttKzF1SWhVVjh2M05jMmROQWJNa1BpNzVzWC9ickRZd1BLaE5kd1RMOTNSaXFDeWFoSnJlRFFtRHh4cTJWaE1hRVUrN1VuMmVaTU1IUTFKbG5NNFJNSllCSGRaVERaM3kzYStQS0FmY2ppV0NkWlFCK3g2WTd0bC96SEhFUGVzSnExU3dwbU85SHFNaGYvUnBQTTk2OUZzcWdUSHhoY0NzUisxbkkzc01TelRNNzFpTnUrMlo0VDR5RU52bkd5UitKNEFpNUttVDNoK1llaWNtVUZaeDFZTzFKU0p5V2w3WVdFRCtGcHVoRjQ1MTZIaW5Qb1JjYUdnUzRBbW80YVZ4WitnYlNBNi9WbUNlS2pNTXdYWGpkTlpSaEhWaVdTMWdiWEtJRG1OVElEM3dVVlZoNUdYNGUxMk9FMFNRSEZNNHNxY2s3TjdZNlU3ZVBaWkVZRUNrci9MSE51N2JaZnQvdERNdjRPRDJyc1ZZT0hPQlR5SkU4azBmUTZxcEhsVUdab3Ywc3BVd1N1UHdxSDE4ZkN4ZXFxSDRhRkJYM3J2ZTNjMWJqVkl3Q0R1ZjEwZHp3RUsvVlZKK2N3NXhMZjJaVDdmZGo5Um5lVTlhY1ZFa1E4WC9NVzBvcUNGbzBxNnBRNDJvU0FsSU5iQm5TUmVBejJPMlRtL3RISHZTSi9uM0Fud3RNQXJOdzNzdWZtc3M5WFNQSm9sRmF3c0FxSDNIa2o3K0ZqdWZiQjgxWlJqT0lqckd4blRtMFpSQkJpOCsybEZCQWNRL0Z1QkdHVWp6QkdrYXdLWG9yUFVqZGFPK2J0Wk96SHo0cnFVb1E1MkR3K09VQTRCVGM4SDBUQytUTWVtZnJNbG10a1hEWmF3L281c0tRVnlFc3kzNC9PMytWS2NNS01nNjZ4bVNQNGZpUHh3NS9mcHc1YnFwTjArTFYzajBLb2dRdFN3QXZBK2pmcm1tS1VLbjRiUjgwUWVTSWF4RytYbGw2Njg4L1lSUXBuMUZBQWtMRnBNeGJmZjBEV0Q3VE9rVmRRb09sem9TM0VqV3hvRmZBQy9RYkJ3R213Zlhld09EZGgrV05YY1V3eXNwV0Y2RGpaS3RBencvUDg3QllwWW9yVU9wQnhHejczUkxYcnZGeVNJbVJ2R2V0Vm1ncG1kbFRTSGVpb1J3T05kUWxhbmVONjR6RzlBNEZqeDQ1MU0xN3hGNTNtNDNEMkxyVlZNbG5VN0xFQXRtRFlJcUp2V2hWRllNVlU4azd5ZHpsKytZaVRKVUl0TzFGYWd2Yk01WGhMOVBwRjgzbHQ1YXpEZFJFOUh5NXNyUmRtS3dubkpjR0o3b3ZxU0FrajJvRDFNNzVUV3FVZ0o3bDhOSi9WVFZ2SUZpeUg3TkkvUlBPdmZPSEdSMDVrS2JrMWpIWnM5TkxhdVZITG5BdXdaVlJlS29XNkY1U1FaYzZQbGxwcEVPRUZVRWM5TEN4b3dPSFFNNFBiLzFidm1qbU9VYVRSbEgzUWo4MFM0dFc2RXlVS1IvbEtYK2o0bDV5U2ZNdGtiYi9LeWM5b2wrQWVYYVZuamg5eFhUUytxdzBXL1NhWkd2aVJTdC80aFdLbXQ3a1BNejdVbFlDSUMvNVRUL3pUVEhwZU10eGNoWkRLYzIxVDUrQkxadllZMkl3U2tLdU4rdURtSzVjNkNZWlFza0tWeW9UUkpxNkNvVWRPbXEyd0dJc1RNcFIxTHkyWkNQbmRlTmdvYVp6YjlJckVKbG1TNXRJb25GUjUvZ2szazMvOVU1ZmhUYlVxd2MyTmNoTCtHNXZpbVJyaVRTK0U2cUxuN0FPYTZTd3FFVkhET3FIaXhMSTY2SXhCYUhremJoSnNydFN0NUxzaXVZdzErNXpua05taThZNFZUT2NEeEY1a3VXdXFiQzd5SlQxVU5WMk1CV0hBakZqNnM3T0dIWmQ3UlczdmF0MXd0WUh5L1o2MnU1cDdObnljYkpzbVhCQXVKY1F0VTIycWx0MnhEa2Y0OGRrSjVDa3d6VCtEbEZqMlpTMWFlNTc3SWRGTTRSRVByQ25nTTNieHFlblU3TXFsaG0yUmdJQ3F2Mlg5SStRVEkvME5XMEg5djZJNGZyTjd5VlFxaG16cEVsSUpCaURtMlY2ZHppd2c2UUxCTUIycVRvMU5TdHhXQmNBQmxKZFJQMkFnYU9uQVZBWlZxRjFBT3pBMy5jNUN2QXVZUU13NjFpLXBkOWNvbWU2OFQ5RHZ5QzRDOTloTHdYRndRQzhiVDFWazdPdnN2Z0p5aTJiVXZuUHk1YTJEUnpPUEZTSFRvbEtnTzR4SUtnQQ==