Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.siopel.org/?q=node/163 1f42e1b2-df5b-4f00-8310-0153531f3229_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuOWJISnFFbnZONjdSQlVGZGVpRWJGYU9VVkxlcVBZdnFMbGczVWRYdk1kdzAwcUtpRVVaTHZvQVpUQ1FMVjJPYXlOaWVGVzlReVVwQngxOURYSGNGZzEwN0x0RGgwVzRvcEs3SzZNYlRINlQ5Z0VIWjdXemhPMEloK25rMHRudFFkZGNTNG9URnE2cHdYRWZ4aUlIaE9UclZRVGxDdVVjeUpHYlBmWEZ1SE5nYWVGYUFUaWdGY0Y5eU1GMjROcGdCaEFOektrQkZ6ZmZIMjFnaEhmcW9RekcwM21nVlhlYUkwTm9BdmdiclowY0hhK1p0WlFMOFZMWVpCRjNQS1lnVFNnV2gvSnd5dTdrdWxzZnArajVJb0M5WE81S3hKTnRHMXdHNXN1TzJZVVlQU09kOEtVQlNSRTJGTDVoSzExc0FaLzNIUjh4UnYxOThhR0xZeWw1U3pOVm9xZHBVZFZ6cTlteUdSa2trNEpxVFRXVXBaQVNRaXNpRUlIZnlwTCtCNXB1Q3lXVUdyMDJXclQzMERWdjVvakUveEdFZVVERkpOUTRRMll6Nk9rUzU1MUEvMmo4NUVCZ28xbXY4ZzQ0ZituU2tYUkdHYU9FSEhHSWN6eUFRbkpKTzhJUlBPYmlzaCs4QXlCSXJnUXFRMmU0NmJtOFdtQUI0cTdtZ201VFlaYkJnWWxZT2ErNHQ5Ly8ybmRFbS9oQ2pFUmlCWUZQaG56WVJJdTg0RkxYUmVGUlhLMlpOaUYyWDJJN0EwUXJWMU5ydzM1djROQmNWVytrR25XbCsxR3QwNStibk00U2lLTVgxTzk4RWpSRFNiSnJWRXo1MTc1Q2hFQWI2Nk54T1pjLzNHNVk3RW04VFVtTHhxQXF6Y2NzUVIrSjhmNWVPUWRhMVFiejhIdVdkTG9PTmIzVlB1WmxMWUpyNXdjQlZaL0x6RVJQMzU0U20xTTR0bzZ4MW4yRzgwdlZ0V280eVBPRkN3eUdJWFEzMk9adWFSL2tQTHN1Y3F5VmE4Z0F4ckYybjhjMnFhWUdQdkVWODlRNjVWWHE3VzZRb0N6YnVxQnE3UGx4ZkNjOElUT1k1a2dMeUd2SFJmTjF4b0pYRmJvVGlBbVNpVGlTTlJObmFTZjl4R3Y1MHMzZGtBZUZWL1dzL1JyMmhsSzVtSGlsWnZWZHdWVnVqTHUwcnlhMWEvRmprMkcxVGxjZVhObVBPMHBxalY5bHNHMG1xd2ZvNUtsS0Z5OTVlV0EyQlBlVG9wOEhkVEFqZjdNYkp0MEtVR1pGdUQvaGlXU1d5b25CcmpSYi9yWWY5UWxnVk5OTGE3aFcwbm41cll2WnhFSFFRN0RUaEtReVREektxYkVpZkNSOEt2WXJjbUhRNGRhc0dPZCtRVzJ1M2JUaHFqM3Y0WU1vNmJwRVB1L2phY09Sb0ZSNUVDWk0vMVZ3aFpJTndOekpaZzBhV3JWVzFldWFSUi9EQU5lVE9QempUcGZNc1pndTV3VlRGb0lZbXdFYWZCQytET3JObjJSdUZ4RWlyYSt1ZkVnMHE3ZmhyRUYrY2V5dkR3VlJsOTkwbVFOcFFhRmNiejA2clIzVmlHQjZsNG1LR1FVaGZmSHNLSWxuaERWQk5ya3Z4eUtpRXROWkYyTlhpd1MxS1l3bU5wNFFSYU1uSGhzbHMrWnRENWxIMGFvblUvMDZPV1NxaXNVSXAyQUMvTFV5YXNtcWZ1UEtwSzRHRlJzWjRGUmpZVzVyeS9ITTJyeWRDWnMzRU9TQitWNVY0V3d3V0p1TDh1bEhxVVZwSDBaaVM4aFA2b2ZaYTBaMmtPclliSW5vRUN0TXFEZVNWZmxKRWM5ODIzL1Q4SXBBUWM1OE1BU2N0QVNhdWVFUjdacCtMSEVQTERXYmswU1JYcGNuVHEyeTVkWTdqeTg2OEdxRkFGMGtwTkYxdlJwekFDMXFHVXNUS0g3ZEd5YzlkVzRObDFMTUJDakUwaWZnR3R2dXZnVzN4WGpOemhISVphTU0xQXBJU3hsYWlleWFXNmpKMDN2NVU0SkFiTlRPVUVLZ3NXTmpOOENFRnBOQjgxbVY2NHZmajdicTA4TnFlLzVpVXl2OGdaOWNiR0RFY1ZnUldaNU5uc0Y1RGZ5blNWS3hzRVNtZDVkOGJDNitWNEk2Um9ETEt1ZmpDMndVTzNQaG4xc0xablI4aklTc3p2VWcyWXpUTUtJTmEyYUluY3lLdTllTG9SRVBXN25xNnVBbVJ3UTRYWXVwd2Q1QzVMMnc3QVBkY0lHYnQ0cE9Wc3lUeExnMVF5WDdqM1FwSVRqZzdVNnhyaGdLZFdIMGlzdDlYVGRYelRrR0MzYTlVUEdxQURCUFlFYVNncGtNbHFyU2RLZlRESFpLTituWUVsNG03TjEvMTdub0FPWmVzaFUxcXdRd1F3SU9QcDZ2cE9BdnJjWmN2ZGJ5OVdoUzY5elY0WDNTRjVuU01HeTAvZ3ZHVDBiUVYweE5SaDdpL054ZzVCWDJuZ2ZQZTNqS1Rvc0V4dEZ0ZmVoMGhVL3VBbXJ4WXM3L0pEdnFPZmw4RVFTYmpsL0hPdlc1Zm9EUGNXS21zWW1QTzNqYmJVd3JJS2krUXo4ekN3Y2h2aE5IdXkyNmxWazdCSzhYWGkxTGRsSjMybVlYRDE1bW1BRllEcmc0dGhlUWJqYnp3MFo2MGd3bEFOV0NNOXE2L1V0enVXSFlvcktMckM0bFhQOG9naFBNRVFrcnNDMW5QNXZlNEFEc0tzWDMvZG1UM1ZmOGhaT05hK0luWGw4dmNPYVl0eG9NeVJEZ0RuWk5XdnRsaFc2UmIrVGMzb1NmUkIraEdCeExQdHRTOE5TanBWTlYxWG4xRTJGNlpPSkp1eC9QNjJLbmtTc3NVS3hkYysxdWlkWlpBUFlpOTQwNXBraTlFRVkzRXhsNXY5MzdtSDBpT1dQRFY4bXlPc1JRZ3hZWkJHYWR3dkVNZ1NGbXduYWtnb0NCbjNRQkVYQ3paZ2hTTkVaclUwOFVVekl1dXA2UGhiMnRlK1YveDdOZUo5VmlNUUp1TjRlc3ZReHV2Q0xUTEJGRDZwRW50aUt6RHBuR2RZQ0ZRRVBub1ZtbVVVNTBXcDZPbHEvSkFjZFNEOXZBTWM1dnovTXU5c0R5cWlNU1A4TktsaHROc1BleTdxTFRaYXlvdjZRUmpWMlZqd3Y1R2dXSnRUVWpmdmVFNzhqSWpGYW5yS2FuWCtXaWlqUDJPL1dWRFh3TndJNEtTM1E4TEQ3T3BBZkxNYUordVZRcHVNaUpBUVBDTzBSZWlnQTkvRkdPZUpKQ1ByYWpBVVNqcEFvVVlvL0tvWnNETkpNOFo0YVAvTzNjYnY1OFUxRTAyUDBydGlaenlta1lTNWNOV2kxNEZBTURBYldzVzhwdCtmZlZPWXYyQTdiQjY2QThFNFVPR0pYL0NrVVp3SC9DZkx2NEVFd29URFRaNE5DMWNmNUgxeWtSRUFNa2lkOXk4VjAxZFJ2NllrR2RnUlhCSlRUakdhcDc1MU9sVlEwMlgwc0wvdVBIUXViM1lKWVlkdXMwMHZ2elZucGc0QUVHc3hPZG9sZU43bjFkb1ZWazBISGhabWNOWEtrTjlKbWt0U05UcnJEamNzNUFocWJDd1R5VTdPREhwZXlMK09VOW9iRnNmTXFHdDAxQk5ETCtQWWJHUU90OEYxSnFTRTVqdEtJOGxYZ2trT1BaZGFPdDRLeEpRRzVEQ1RUL002aEwwVkNiMTV1OXJvbzJXN1BqRnRDMm1NNjd5WEZzMkpiaU42ZzBoOGltazI1NnZTQUhtREZDYjkxdjVQSHJUYnlSSXRYV1BobEJuTEhMQnljMXNTS0Z2YXg4emtvNjlNMGI4enJlKzN4ekRrSHpTRUozZXhvYThST2JmZFVndC5PRXVOTnI0ckdBVDhkZXdDVkZEUl9rVE5rMTgtcHVKT0NZMVRPNmFCZ3F6ZmZHMWREOGlRSk1hOEJmS2ZNNmNDV2dhd29EazU5c3RoNzVOMFRPTlFWQQ==