Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.siopel.org/WCA/ 3521c559-242b-42a3-94d3-33287223fb01_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubHlJRTBXMzd5cUZNeTMxSHJnUmJTR1pVY3NPQ3RnRVp0NkZZc1lIZVI5V3ZQb0F4cU9rTWlVTHhKK25rMlN3WXlZUnBRTENFMXFDeFFvYTd0M0N5NUVBWmpPdDFZcklyQXVVY3ZyWHk4MWdkVHBhcWplTzhOK0dScDlSdW96bmU1M1NQQlNwdkxKcld0bDZiLzdJN25UMXlsSVR3NEVXRVZnK2lTUWZHbWY3S1VUYWR4MDAxMWpXbythWXRJUlhwL0NZQjgrUnhyaFhleXpBWWJ4VXlnQnFpUDNPWThNeU5YUkI0Smd5Y3I3MklTc2lvelJXd21sdXg4M08wQzNCem1mMzBzcGpzOE5iSElicTg4OUw0c0w2SjhPWTVWczg5ellENFJ4dldhMksvakx2bGsrTkhFRzNnK09HUHRJZ1NsME9na3RYbkxmd2Q2a3dvcmF5WXNkMEpzNlZ4WkVlczl0Y0hqL1JCNThHNUwwV0F4MnFHbmtMQ2FIQVVFblMvQ1lQMGdoaXgzaXBMck5FMkNvUlY4M0RDemtjT3F4OGFaWjkwbHkxT01vNUZjMzIva1Q3OEo1UkNTSHJ4VGMvTm9yS2RkWVhsdCs3enJDK0tycTBVQUpFU1psMm4zbWVBNlhzRFVaYlkyNWNUdTFnb1d0cDdjdEpieU5nMnBtTXFNKzVxSDZycUFVZVQ1dUZQNkVvZEU3Q2c5cGFzZC9DRDhueDFkTER3WlBCVmtwTFIzVmZXajJOS3pPb0R5TlJSNWZWcTAxNjBtVTFvS1ZXeDBRR01HbklxMWNqMFE1UHJkamhLZnZVNzVzcXdsYVg1UXUrdVVjbjVsclErNGxsd2FhUXR2eTNoRTQ2ZU5IaUhKMzBsczlZV2k2R29wYlRwV202RjA3Si9mVG9reHp1THNCL2NIMU9uS0JHTEIwNmQ1eEpTNW9JUk5TRjBvQ25mME0ydkhldDc4NXBRUXVwdkpodVlFZkxDM1RONmJKQkw4QnNhUlc3MWdGbENNaDJhV0QxZVpTS2RHUFdNYnEyMGRVTmZQNTRVUmJTRFVGWkJBWTZiR1MwbEIvbjVkZ3BsN0xoTXVObTdTLyt5aVZpSE9zVURvUVUveE1xK0ROVndSOFZhTWJlUE9sVDRJeVdDTzI4TE9VSkNkbnpJdXc3OS9GUit5VmUxbm1TTGI0dEw5UXcxSUhBUWQ3NGVzUTQ2L3RFVDFIK0lad3lCSDl5NFZFVHUzVGJjMmNlaXRValVzVjJnRUxLSjI3SU04MDRlaEEwa093WnNCbm03ZlNGek1kbnBpM3p5N1BJOTBZVldJOTNRbzk2MXpFRTR5eHRQUFZBeTJIaHljZnJtK2lpdDVvVGhWZzBrZ0IybElwcUg0Q2dud2d6dnZCTi9pT0p5SHNCZm14aHhzNUtyWE1keXR3SWtnL2FMYUdYaE9EbWZvSGVDR1hzTGt2MGI3NTZmVTlmTEFzcVhveURnUEI1Qk1OUXlpb2hHYXVaemZOcmM3TW9vSytpSmJXWjJJQ2xTQVYvcmhHbzdVdkh5WUNCS1J6Nnh6aFJTWWFLeERDUUxYelFCNzhjS0ZkcUtqa0R1dXRQUmY5Nnd3MkpqOFc5ZGpHMmJweEljQVA5M0NVditMRVdNUjR5djhrRjBLVHlyZzNnQTFQbFM2M3JUU3IzMHJid2tQOG1RV1pmUlhpZi9QTGNCV2ZneGhQNitIclFPd3R5T1F5WE1STUtVVFR3WkhOcWdiclBjMzVLYTJBY0xhQTFQNDIyUWZkRGdsK2VBU1UrM1pSYnhURy92cXFGNkpJQngvRDk0MG1uRlZsUUg0L2VyblE3Zi8vNzhwTmtvMGk5T3FHMFU2YnZDekJJT3ZkUk5lZU5mdHJJd3dqUlRLUUFqMnJNTjIrakFRWlREYm9VUjVGRGMyalhnTVhsb3lrNCt0RHFZRjdEdjZnSXZsMGpjby9pbTlWVXB1RGdieDlVL2p4L3dQMHNkcmJ1QVU1MGZ5Wk00Y1BKdEVQYmdnUjkvcjhJb056eG5odlp2N21WNFBKV0tWcmZSdGZFV2NWQXVHTTgxL0VWTmc0Y1VYUTFET3djTWdQSFEzeEE1ZjZjYXhYMjkrTko0YWF5bnZRUXB2elp5ZWptenBRZVF5UjhheWdBaFBsUUZvcEc3Q2dmWWpHU1Y4dWNDZkNOOEw5ZzhKcTdUWWROT0psVGN6b1RiYy9WOXd3K3JhUmpyNlF5d1g5a1JnUGJOVkwwcnhvK2JWL1o3QWU0NDVHc3JrVEkzL3dZUmZqb2Fpc2JTM1FCbi8yV1oraUFycEtrNU0wcng3YWl0UGhIRWk2cnpiZEgwYkJzMU9WZzVxVmx1R04yRU13bWR3NHZFSkJCVEdPRWo1WmlBR3gwK0Q3STJ3bXk0RmUvZmhHMmZkRzFGMzVCUnBwejI3b29tZ3JTY3dXdlBLaWpidUY2b2JLa2Y5ZjVFYUNEMmhKTzJPVjRaWEFjYktXcFhkSWw5SjVCeEVJRkVnMzZDRVhWWmRiR1FuWklGQzIzY3djSVVqcElXVmdPaTVTbE9RVkR5TURWS3FsMm0ya0hWR21leFpZQWIzaC9EY3IzU1dqWk5aUEUxK09uM2dPZnR4d0w1VGp0ejUzbkNSdG0zR0RQL0wrb1RldUZUeGJESXVqZDY0VHdER0NLMlFHS1VTdWszMlFEY1h3RXg0VkF4cENEYUxYOHljMEdjWDVUb2VPL3NLeE9HdzN1SlFxeGZBZ0l0MmFVb2c4MnI0SUhaanhad0xGemorcHIwVVVwMW1pTURwWFA5Zm9GR2IyYWhlRzBJNzA2WVBMQmN4MWNXbGhFdkhtSHZ6ZEF1N2pVOFVuUEhJZ3NRb1lOOTBZcmdKQWxBc2ZqSG5QWm8zZ2NlS2tBWUtEYzIwV1J2d2UvMmJxaCtqVUl0dXovY0tmb1FaK25OR0VDdU8rVkdrek9qalh2eHd5dVFSOTlvTWJPVlVOUm1ncFpLcW10YUlCY3RTWWhpaStkWDhsQVVzTU5YaFA3dGhkL21YeTRwV3JQeXNDSndDK0xqSUd0Tkhxa0ZTaUw3VnFhZjVtYVo5QlB5ZEdXNVRRblpvQ1BUMm1FOEVBYWxkN0dqNnNURlZZZ0YvZDlCRUYrcDZwTmZOU1lzenBzMkw2bklyTUwvVkdKcWVNbis0c3FNRy9RTFMybzhScDZZRXB3TERFTjlXa1RvNHcwc0NjMmVXTmdUWFN5VTVaVHhQN0NIRGxsT3Y5R3haeGRIOVBLdUw4VDVhZ2pUZHpCUG1pYlpHeWJRaFlTY1ZrejN5TEtZZ1ptZEdFYXFNM2E3NytBRWpiZGhKQUt0cDU3U1BoNzd2bHJTMEw3YmMySGxocnhkR2tVZzZSSE9YYjMyZW9QaHRUSXhMZHFIckNaci94d0RabVFaUnQ3MFFsMU5CajYrSFlSMDBhejBVbUVqV0hnY3J0M3V4bEdVZGpOWkFqdmVGRkMxN1QwNENLaWFrRHJZNHpoRU5RQXAzMkdud0lCRHBKLytKRDBEVlBBV3ZlSXBBdnlNcTFtUGdlcG5sWFZMdzBKZkNPWmV6SS9EL2JiWXNRVHZFQ2JONmw3MmtSYXpvS0RNbDlQWGYvUEV3Zkl5aFZ2aHVQUkU3ZE9TVy9kSUxaaUhLUnhqaFBkSGEyVmNUOHFRSGNOMU1MVTFFVnZpb3lRR3NVc1B2N05LWDJGdm1vMThrWHVRTlhXR1ZMVHp2RkF0T1NabkdpZFVxa29qbmJmZHV2L1FYL3VUMDYyWldXcVlta1J0VzVzSFBKY05WWlZ4ZkxGZFJ0WjRVVlFvTEJGeVNGTE1TWlp3T1FSZ3d5V1VqQllGVW9XbDJtNjZkbjVLbmN1NmRGUT0uRUNLQ1ZfbjZ5MS1OQ1ptamJKeEdaSTVfZFV6QmRDOWw1R0IxYURaUkYxMFhxTkpDNWkzdk5Zb3RfajUtZlhTeDJVYVVjRTZpMS1PSldaLWRzUDVHaFE=