Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.siumb.it/?q=node/128 53cd536f-847d-40b7-b80a-b69139215f04_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNGJRc0swdVQ1UGVpeFVmdHZDTTZ5Q2lncnhuQ1RNNHIwekU3NWxFZldHK0hQZmJhQk9vN3RKSnUzQmdFL25yQ050eWVIemRRTytKdjlnYzA4WE41VFg5L0htcElMQzZNZ1FKazZYN04zOXEwODduYTNrWkJHQjVCbURLeDFzV2pDbHdoL0NFLzdrR0NJSEdqNXQ1dU9JZDJ6eEt2WHRlazE3MzZST0NTQWR6K3M0bmRVVDIwcU1HMFU2TUJIT2djdTlaR25hVldidUpIRzNwYUhIeElrU01OREF2ZnlnMEhQeXFNZGZNcHloOVdQTFBlTjVGUTh6c2p1Q1hOK1VYb3JwNmNXNnkzbjhHWUFtL2NVQi9GVWlBSmRlRjlZUGk5WWxHb1gzOURld25mZHBhMVdUYWp4S21DTjg2T3doaTlTL1ZxRFZiazRxcnpDVFB3Z1Z0bmZLY1Rhd3lpRVVQOFR5UFROdDA0NnJpUUVUbFVLMm1YdWE4M3VUcnQ1Z2tGSDVYOFdGRncwalgrL3ZEQllRa3RrMWlFVGxZMGh1MGRIeTVrQU9UVEhvUzRJNWNKdXM3dXppWDJ5K1NBSlVWc1lxMlB3bXBrRWE5bDFCVTZWZGhEdzk2QkVLUEtmSmU3bmtKSmhBQUN1QzIzWHBIR0V2dUo0dEFseTJTaWdnc1JZSXEyWFdUMXl2TXd5akhrbldBVy9UZWJGek1kcWExZUpWMStNd1hrWWEvWEgrWW52Vy85dzR2RElpKytibi9seFJCb0tES3hUa0w4SXk2SzZwdjRRWUp5bTFocU1YK3dFRjdsYVNiOHdtaFJiSnQ5N0tzR3M4ejBXUnBNSlFPanQzRis5ZXZtT0dYVkZ2cFZTbHJFTENJblJCT2pQaVc3cUpjQ1oxdHUzbG9kUkwxSWUvZ05WNXpuVkdBYkZmV3orYWRsUExtRVp1ZEN3bEp0cnVUcTZ6LzNOV3kvdW5Idmk4VVF1UVMwakRnekUyNFVKSDFvSVFYcTNadVErU0Iyc1hSeVlrS0lINm44QTA0YTN1enN1VzRYUENDdzRTVEdVRVBVdWsyNDJmVURHREI3RjhVUFB6NlFrbmozYVIvZTBDZmJaanBDL2RLWkJnVWpqemhyTmZWWjJZMXR6WEdZemdhR0dMNUl3SmFWb1phemJ0N2REdTRhME8wVXRFM0Jia01kYUlmVitJQkhVV1NTTmFGS1RHazRUODl5Snp0SzF4QTlvUTNCMVp0bkMwR1lZWmxDKzdpZE5YK2k2b3p2ek41OEpuTUVncmR0aThHWHhkR2hZcDNxWU5KNG5sWDM5SU1jYzIyQVM0TVlYNVRNbzJ3MDFhZXkwenpEZ2FKTTFqRmdCcjlIbU53eVp4TjgwdmhuMlhZS1JqYVE5eWI0T1ljRUMrcGJBWlMzN08yWVBYNEZiWElCUCttaFA3R3VONWh0eFVnaUJ3RnpRL25hV0thOTBUQWlVbS9CakN6cWtxdm52RDM3NHJnUVJFK094NWtOSzYxNGVXR3dFY1ZHWVF5L0UraEZZaTRjdk9WbGJMUzBqUS9uUHpXY1RVdTVRcHI5NmZhT2E0TnRGR1JzRTY1V2N1akdoVFNHNml3WEtaR0NHRmpyVW5JaFlXbmJkYmJKckdYTWdxVWR6UUFmUzRVWFVzSTlxQjQvMk5JL0Z2RFZwYU1USksxbUdEV3U4Z1NLL2FhNFhZMHBvNDhyb3QvQnNjNG95R1pZSWdGQmJhY3lIUzZhVjZlbWZCWGFnQzBPcHlPaFFtaFB4N2Q3dGVJY3VjaCtiNDcwNFdBZ3VHdzFRWEpCZDFDUmx3aEVyNlVCeURIVUR0clpIR3h2YXVQNXo1ME5OVnc3Y0FsYllFVnJOM3RqTVZVbW5vVmE2ZXZzczYxOVpWdHE2OTBqV01RUFB0OFFZQzdLR01qMkVGWGdKc2ZsNlhhODIxUThtSTRlMG95MDZVbjNSRU82QUpvZGVGWjQ3NHd4YktFbjVhQThQci9GM1FDQzNjT05NVUJjaUFuSzNIaDJjQnRmcDFCcVpzRXJmaWRZdzgyZkJLUmtqaTZ4eHBmRGpIK3VtS1RuWXBTMkxoSFFML2ZhODJzNSswM1FSS29YOXdxVVlVaVo0Tk96bUloSW1SSjlMTmVYWGc1dHJVRzZTQmFFNEpqMFlkeGVtV2VRenRaeGZaSmRtNGp5WElTek5HaHU2S1VkaDhraEc3WnhFblVqcGJLaUFXMlNpaExpcDU2K1dnbzNnRGs5KzVENE9LUHRFN0xBUFZRQy9xYUljUkdCa2ZYajA2dDNSOFVCaHJYODJMcXozNUUvTGxxTW1xWjBpTUxoVk50REZKTjNwVlJPWmxyTmdrNGtPRVBXWmZHcG52U29pTGZNQ3B4U05SUVpISWRoL2c1R2ZIQnd3eUFpeTl2cW5QTE43QnAxbHBVcGdFbW14V04yQUdPRGZjc3k5TVBlak9ZalE1WUJwNVZGbi96QmpYUDA4Z3Z3MXNSTGpoSXpQam8zK0FZTlVURUFsZ1FoV3JrYVZ2NjNtTDJrbm84Nzh0eGUweHBHS2NFdkVCWlo2OVZPYmRSSmJQSmFBVitqQzE2bkxaK1BzNE1iaHIwRlkzSThzZFpBVUFMTlpYWDZmSTRrVzRCaCtZZVM5YWIveDg4V3lJVlc4UGN4KzFETWVTczFyQnZlYlY3VXpCenhyeWdBbDdFWTNjMjR3Ujl6S1FpaEZLMjk3WERBV0cycktGWFc0V01LYngyNnhVYkxlcDBoT29WVXNQUmJPaFhMRFcyVFlnbm12WG9haTZYVWhJU3Z6aXprTTNjcWtqRzcwVk4vVkVkcXRvZW02bTkrSkJacnFpaG5vRzlCRCtFREdqdFA2elozbk1Xc2pPWVBCZVBtdTdpRTV4ZmhtdWVSRTFmY3FVNDNZSm03VGF6REJ4QS9BcGNFNjA5YXc4K3RQdlhMbnVNY1ZzblZDYWlUQjFaeVk0YVFBdm1MTEdBVmk0SHJ0MmIvUVJNWUZ1Nlp5N2FLQWtLVHgxTjNNbUdFKzdGSVR0UzlxaUw2QVBVd0hwOU04WEkvU0xyRUlJaVlkQWdibGpnOERaakcrb2FTMHExR2pxZWpjajk3eVhsS0dqT0YrQ1pNbWpxclRRL283YlA0VzF1T0M1UXhnZ1AxL2pudmx1Tm1VYTEvNFBsamZTcFdsTGVFcmlpcW5RWUpoK2UxQUxLOFVEbFVNeFZiNEs3TWUvM1d1WjdiWGxpclFMbGo3OVFSd3J4cjNXWFpnZXJkUGRTb0QxYU4waVJoTmdaZ2s2aXJiMFVzcWRETzNVRXVpWmo5aXg2WXY4WTlkQVRYd0JMcGprNzRqdGVkc3h1dG0wUGozeVJFWE9GelhFcHV3VWNCYzNZR29uRTRZM3ZzUmdEM2Zia2tsczcvV2l6MkNMNWRKRTZyZW5jOW54M3kwUXJaS3FhVkQzdGhIeFh2REVTZnNVdVhGY2NHR2FVSFQ2UDJzNXNVNVh4cGp1ZWR4aXR0d3BpYTBVU3pjNjhidEJZWTR6RHR5cU44V3VkUERuUEtlS2pjcjJ0LzF3T2hIUlltczl2UDhwUC9hbDBveElBNWQwclIrakQyOVo5QWVsWUJscVQ0My92dUE2RlZvcXNKYnNKelUyQkVaVTlvb0RwV0JZbVBZd2tmYzE4RHFRaFR6cC82VEFsclc3RlFvQklnYUMxV1pOVlc3ek94djlWUTJsWnFQcStLa09UM3NBdUhUbUVOK2NWcm85SGpUa0hneE9vMWJxNVNTaXJiZnZFdXBISkxURDM2aFM5bFltUUI0SW8zUHZDaVVWZ3VxZllNWGlVcDlKeEY3ZVozTXBZRjlWRHNFcDdPalpEZ1QzSXVHVXVqeTA3RTdoODdVLzNySjEybC5pTGRZMmtPVUYtb0syWWZYQTNMVFhtOHR2cEFDWWdjeFRIX2NHbmFrVEt4XzN4ekhTRk4ybEVJVXRDYjdSTmNUZFR2U3BNX1ZxaFZvaExZZHZxZmNzdw==